Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  891) CERNĂTESCU, STAN GH. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, STAN GH. (1884-?)
11948. ~ Mobilizarea din 1913. Piesă populară în 3 acte de St. Cernătescu, învăţător Gura-Sărăţii-Buzău. Buzău, Edit. Librăriei Al. Georgescu S-sor Manole I. Avram (Tip. Ioan Călinescu), 1914. (22,5 x 14,5). 21 p. 80 bani. (Teatru sătesc) (II 36427)

Nu exista imagini
  892) CERNĂŢIANU, ION H.
 • Opera
 • Imagini
CERNĂŢIANU, ION H.
11949. ~ Separaţiunea de patrimonii în căsătorie în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ion H. Cernăţianu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea juridică din Bucuresci) (II 408620)

Nu exista imagini
  893) CERNE, TITUS TEODOR H. (1859-1911)
 • Opera
 • Imagini
CERNE, TITUS TEODOR H. (1859-1911)
11950. ~ Conspect de Definiţiuni şi regule de armonie. Întocmit de Titus Cerne. După cursul Conservatorului din Iaşi [curs al Prof. Gavril Musicescu]. [Iaşi] (Tipo-Lit. Buciumului Român), [1883]. (17 x 11). 40 f. 1,50 lei. (I 109527)
În prefaţă, menţiunea: "Broşura de faţă nu e un curs de armonie, ci un simplu conspect, putînd servi de călăuz elevului de armonie; este întocmit după cursul ţinut la Conservatorul din Iaşi de dl. Gavril Musicescu. Iaşi 1883 Iunie".
11951. ~ Dicţionar de Muzică, [de] Titus Cerne. Voci şi Instrumente. Biserică Concert, Teatru. Compoziţie şi Istorie. Vol. I (A-D) - II (E-L). Iasi (Stab. grafic Miron Costin), 1898-1899. (21,5 x 14). 6 f., 352 p. (I); 317 p. (II). (II 486586 şi BCU-ClN 207827)
11952. ~ Instrumentele muzicale populare, [de] Titus Cerne. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1895. (24,5 x 16). 22 p. (Extras din revista muzicală "Arta") (II 413444)

Nu exista imagini
  894) CERNEA, EUFROSINA G. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNEA, EUFROSINA G. (1871-?)
11953. ~ Pentru a fi fericit. Tradus şi prelucrat după: Lecons de Morale par Henri Marion şi La culture morale par M. Dugard, de Ef. Cernea, institutore. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1903. (16,5 x 11,5). 96 p. 1 leu. (I 408854)

Nu exista imagini
  895) CERNEA, M. (1852-1897)
 • Opera
 • Imagini
CERNEA, M. (1852-1897)
11954. ~ Essai critique sur les paralysies sciatiques traumatiques, [par] Dr. M. Cernea de la Faculté de Paris, ancien externe des hôpitaux, ancien interne de l’Hôpital de Saint-Denis. Paris, Henri Jouve Editeur (H. Jouve, Imp. de la Faculté de médecine), 1895. (24,5 x 16). 1 f., 82[-84] p. (II 408557)

Nu exista imagini
  896) CERNEFF, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CERNEFF, ALEXANDRU
11955. ~ Impozitul fonciar în România. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandr Cerneff. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Euf. N. Miulescu), 1910. (22,5 x 14,5). 33[-36] p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti) (BCU-Iaşi III B 35377)

Nu exista imagini
  897) CERNESCU, CHIRIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CHIRIŢĂ
11956. ~ Pictarea lui Dumnedeu-Tatăl, Fiiul şi Sântul Spirit în biserica creştină. Tesă pentru licenţă de Chiriţă Cernescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 61[-64] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 410064)

Nu exista imagini
  898) CERNESCU, CONSTANTIN (?-1921)
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CONSTANTIN (?-1921)
11957. ~ Recidiva în materie penală, [de] Constantin Cernescu. Tesă pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1891. (22 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412744)

Nu exista imagini
  899) CERNESCU, CONSTANTIN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CONSTANTIN (1868-?)
În colaborare:
NEGULESCU, ST. ş.a. Exerciţii şi probleme de aritmetică, cl. I. prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; ed. II, 1912 ; ed. VI, 1916.
~ Idem, cl. II prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1912; ed. VII-a, 1916.
~ Idem, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1907 ; 1911; ed. II, 1912; ed. III, 1914.
~ Idem, cl. IV prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. III, 1911 ; ed. II, 1912 ; ed. IV, 1916; ed. VI, 1917.
~ Idem, divizia I rurală. Bucureşti, [1909?].
~ Idem, divizia II prim. rur., an. I-II. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1910.
~ Idem, div. III prim. urb., an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; ed. I, 1911 ; ed. II, 1912.
~ Probleme şi exerciţii de Aritmetică, cl. I. prim. urb. şi div. I rur. [şi] cl. II prim. urb. şi div. II rur., Bucureşti, 1906 ; cl. IV. urb. şi div. IV. rur., [1909?] ; cl. III şi IV urb. şi div. II rur. Ed. I, [1909?] ; ed. II, 1914.
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional-liberal... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  900) CERNESCU. GH. A.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU. GH. A.
(Dacul)
11958. ~ Flori ciudate, [de] Gh. A. Cernescu. (Dacul). [Nuvele]. Bucureşti, Minerva, 1913. (25 x 16,5). 153[-155] p. 3 lei. (II 57978)

Nu exista imagini