Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  881) CERNAT, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CERNAT, NICOLAE
11930. ~ Despre puterea paternă în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă de Nicolae Cernat. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (23 x 15). 44, III p. (Facultatea de drept din Bucureşti) (II 120982)

Nu exista imagini
  882) CERNAT, NICOLAE G. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNAT, NICOLAE G. (1872-?)
11931. ~ Tratamentul Fracturilor Claviculei prin proteza metalică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de 14 Iunie 1904 de Nicolae G. Cernat. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (24 x 16,5). 1 f., 81 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 735) (II 3347)

Nu exista imagini
  883) CARNĂIANU, C.
 • Opera
 • Imagini
CARNĂIANU, C.
11932. ~ Contribuţiuni la Studiul Tratamentului Strongilozei Ovine. Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar prezentată şi susţinută la ... Ianuarie 1916 de C. Cernăianu. Tîrgu-Jiu (Tip. artistică Lumina Fraţii Alexandru şi Traian Niculescu), 1916 (22,5 x 15). 99 p. (Scoală Superioară de Medicină Veterinară (Lucrare făcută in Laboratorul şi Clinica boalelor medicale), nr. 267) (II 595682)
Lipsă coperta. Bibliografie, la p. 95-99.

Nu exista imagini
  884) CERNĂIANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CERNĂIANU, CONSTANTIN I.
11933. ~ Biserica şi românismul, [de] C. Cernăianu, Licenţiat în Teologie. Studiu istoric. Bucureşti (Tip. Profesionala, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (19 x 12,5). 168 p. (I 15679)
11934. ~ Patru ani de luptă, [de] C. Cernăianu. Domnul N. Iorga şi Biserica. Spovedania Arhimandritului Scriban. [Vol. I]. [Pe copertă: Cu mai multe fotografii]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (20 x 13,5). 1 f. , 432 p., 10 f. pl. 5 lei. (I 27998)
La finalul textului, menţiunea: "Sfârşitul volumului I-iu". Vol. II se intitulează: "Secretele turburărei bisericeşti".
11935. ~ Preotul ca păstor. Rostul lui social. Teză de licenţă de Constantin I. Cernăianu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1908. (22 x 14,5). 89 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 595681)
Lipsă coperta.
11936. ~ Preotul ca păstor. Rostul lui social, [de] Constantin I. Cernăianu. Bucureşti (Tip. Cărţilor bisericeşti), 1908. (23,5 x 16). 88 p. (II 11919)
11937. ~ Secretele turburărei bisericeşti. Spovedania Arhimandritului Scriban [Pe copertă: Cu mai multe faximile[!]]. [Vol. II]. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (19 x 12). 72 p., 6 f. tab. 1 leu. (I 27998)
Menţiunea vol., la finalul textului. Vol I. a apărut cu titlul: "Patru ani de luptă".
În colaborare:
PĂUNESCU, ST. C. şi ~ Condamnarea şi punerea la index a lucrării Mica Biblie cu icoane... Bucureşti, 1913.
~ Înfruntarea nesocotiţilor profesori şi teologi... Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  885) CERNĂIANU, SERGHIE A. (1866-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂIANU, SERGHIE A. (1866-?)
11938. ~ Istoricul turbărei şi noile cercetări de vaccinaţiune antirabică făcută la Institutul de Bacteriologie din Bucuresci. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Serghie A. Cernăianu. Presentată şi susţinută la [13 Decembrie] 1889. Bucuresci (Tip. şi Libr. Şcólelor, Eniu D. Bălténu & C. P.-Conduratu), 1889. (22,5 x 15,5). 62[-64] p. (Scoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 31) (II 164149)
Data susţinerii tezei, cu cerneală, în loc de "Noembre" tipărit.

Nu exista imagini
  886) CERNĂTESCU, EMANUEL (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, EMANUEL (1853-?)
11939. ~ [Obligaţiunile nedivisibili coreali şi solidarie], Tesa pentru licenţia sustienută de Emanuel Cernatescu. Iasi (Tip. D. Gheorghiu), 1879. (25 x 18). 69[-72] p. (Facultatea Juridica de Iasi) (II 261691)

Nu exista imagini
  887) CERNĂTESCU, IOAN N. (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, IOAN N. (1851-?)
11940. ~ *De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation. (Thèse). Paris, A. Parent, 1875. 4°. 84 p. (Rally I, p. 68).
11941. ~ De la marche et de la durée du chancre syphilitique et des syphilides vulvaires pendant le cours de la gestation, par Jean N. Cernatesco, docteur en médecine. Paris, Adrien Delahaye, Editeur (Impr. A. Derenne, Mayenne-Paris), 1875. (25,5 x 16,5). 82 p. (II 19512)

Nu exista imagini
  888) CERNĂTESCU, NICOLAE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, NICOLAE (1876-?)
11942. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în România. Teză pentru licenţă susţinută de N. Cernatescu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1898. (23,5 x 16). 84 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412758)

Nu exista imagini
  889) CERNĂTESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, NICOLAE
11943. ~ *De la condition des enfants naturels en droit romain et en droit français par Nicolas Cernatesco. Paris, Pichon, 1879. 8°. 238 p. (Rally I, p. 68).
11944. ~ [Jus romanum: De novationibus et delegationibus. Droit français. De la novation. Droit comercial: De la provision et de Vaccepta-tion en matière de lettres de change]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu la 1 Mai 1873 par Nicolas Cernatesco. Paris, L. Larose Libraire (Boulogne sur-Seine, Imp. et Libr. Jules Boyer et C-ie), 1873. (22 x 14). 52 p. (Faculté de droit de Paris) (II 80935)
Pe copertă titlul:" Thèse pour la licence", fără numele autorului.

Nu exista imagini
  890) CERNĂTESCU, PETRE I. (1825-1892)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, PETRE I. (1825-1892)
11945. ~ Compendiu de Istoria generale cu geografia respectivă. Conforme ultimii programe officiali pentru învetâmentulu secundariu. P. I. Cernatescu. Ed. II. revedută, correctată şi considerabile înavuţită. Bucuresci (Typ. Lucr. Associaţi), 1868. (20 x 13). 1 f., 671 p. (II 384912)
Lipsă coperta. Ed. I, cu menţiunea autorului după care s-a făcut traducerea şi prelucrarea: "V. Duruy. Manuale de istoria universale, 1861".
11946. ~ Compendiu de istoria generale conforme ultimii programe officiali pentru invetamentul secundaru. De P. I. Cernatescu, Professoru la facultatea de filosofia şi de litere. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1873. (19,5 x 13). 743, 5 p. (I 293945)
11947. ~ Istoria contimpurana de la annulu 1815 pină în dilele nostre, de P.I. Cernatescu. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Români), 1871. (19 x 13). 2 f., 286 [-288] p. (I 31797)
Traduceri:
DURUY, VICTOR. Manuale de istoria universale. Trad. de ~. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  891) CERNĂTESCU, STAN GH. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNĂTESCU, STAN GH. (1884-?)
11948. ~ Mobilizarea din 1913. Piesă populară în 3 acte de St. Cernătescu, învăţător Gura-Sărăţii-Buzău. Buzău, Edit. Librăriei Al. Georgescu S-sor Manole I. Avram (Tip. Ioan Călinescu), 1914. (22,5 x 14,5). 21 p. 80 bani. (Teatru sătesc) (II 36427)

Nu exista imagini
  892) CERNĂŢIANU, ION H.
 • Opera
 • Imagini
CERNĂŢIANU, ION H.
11949. ~ Separaţiunea de patrimonii în căsătorie în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ion H. Cernăţianu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (23,5 x 16). 79 p. (Facultatea juridică din Bucuresci) (II 408620)

Nu exista imagini
  893) CERNE, TITUS TEODOR H. (1859-1911)
 • Opera
 • Imagini
CERNE, TITUS TEODOR H. (1859-1911)
11950. ~ Conspect de Definiţiuni şi regule de armonie. Întocmit de Titus Cerne. După cursul Conservatorului din Iaşi [curs al Prof. Gavril Musicescu]. [Iaşi] (Tipo-Lit. Buciumului Român), [1883]. (17 x 11). 40 f. 1,50 lei. (I 109527)
În prefaţă, menţiunea: "Broşura de faţă nu e un curs de armonie, ci un simplu conspect, putînd servi de călăuz elevului de armonie; este întocmit după cursul ţinut la Conservatorul din Iaşi de dl. Gavril Musicescu. Iaşi 1883 Iunie".
11951. ~ Dicţionar de Muzică, [de] Titus Cerne. Voci şi Instrumente. Biserică Concert, Teatru. Compoziţie şi Istorie. Vol. I (A-D) - II (E-L). Iasi (Stab. grafic Miron Costin), 1898-1899. (21,5 x 14). 6 f., 352 p. (I); 317 p. (II). (II 486586 şi BCU-ClN 207827)
11952. ~ Instrumentele muzicale populare, [de] Titus Cerne. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1895. (24,5 x 16). 22 p. (Extras din revista muzicală "Arta") (II 413444)

Nu exista imagini
  894) CERNEA, EUFROSINA G. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNEA, EUFROSINA G. (1871-?)
11953. ~ Pentru a fi fericit. Tradus şi prelucrat după: Lecons de Morale par Henri Marion şi La culture morale par M. Dugard, de Ef. Cernea, institutore. Bârlad (Tip. George V. Munteanu), 1903. (16,5 x 11,5). 96 p. 1 leu. (I 408854)

Nu exista imagini
  895) CERNEA, M. (1852-1897)
 • Opera
 • Imagini
CERNEA, M. (1852-1897)
11954. ~ Essai critique sur les paralysies sciatiques traumatiques, [par] Dr. M. Cernea de la Faculté de Paris, ancien externe des hôpitaux, ancien interne de l’Hôpital de Saint-Denis. Paris, Henri Jouve Editeur (H. Jouve, Imp. de la Faculté de médecine), 1895. (24,5 x 16). 1 f., 82[-84] p. (II 408557)

Nu exista imagini
  896) CERNEFF, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CERNEFF, ALEXANDRU
11955. ~ Impozitul fonciar în România. Teză pentru licenţă susţinută de Alexandr Cerneff. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Euf. N. Miulescu), 1910. (22,5 x 14,5). 33[-36] p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat din Bucureşti) (BCU-Iaşi III B 35377)

Nu exista imagini
  897) CERNESCU, CHIRIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CHIRIŢĂ
11956. ~ Pictarea lui Dumnedeu-Tatăl, Fiiul şi Sântul Spirit în biserica creştină. Tesă pentru licenţă de Chiriţă Cernescu. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 61[-64] p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 410064)

Nu exista imagini
  898) CERNESCU, CONSTANTIN (?-1921)
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CONSTANTIN (?-1921)
11957. ~ Recidiva în materie penală, [de] Constantin Cernescu. Tesă pentru licenţă. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1891. (22 x 15). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412744)

Nu exista imagini
  899) CERNESCU, CONSTANTIN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, CONSTANTIN (1868-?)
În colaborare:
NEGULESCU, ST. ş.a. Exerciţii şi probleme de aritmetică, cl. I. prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; ed. II, 1912 ; ed. VI, 1916.
~ Idem, cl. II prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1912; ed. VII-a, 1916.
~ Idem, cl. III prim. urb. Bucureşti, 1907 ; 1911; ed. II, 1912; ed. III, 1914.
~ Idem, cl. IV prim. urb. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. III, 1911 ; ed. II, 1912 ; ed. IV, 1916; ed. VI, 1917.
~ Idem, divizia I rurală. Bucureşti, [1909?].
~ Idem, divizia II prim. rur., an. I-II. Ed. II. Bucureşti, 1907 ; ed. II, 1912 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1910.
~ Idem, div. III prim. urb., an. I şi II. Ed. II. Bucureşti, 1909 ; ed. I, 1911 ; ed. II, 1912.
~ Probleme şi exerciţii de Aritmetică, cl. I. prim. urb. şi div. I rur. [şi] cl. II prim. urb. şi div. II rur., Bucureşti, 1906 ; cl. IV. urb. şi div. IV. rur., [1909?] ; cl. III şi IV urb. şi div. II rur. Ed. I, [1909?] ; ed. II, 1914.
Vezi de asemenea:
• Discursurile rostite de membrii partidului naţional-liberal... Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  900) CERNESCU. GH. A.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU. GH. A.
(Dacul)
11958. ~ Flori ciudate, [de] Gh. A. Cernescu. (Dacul). [Nuvele]. Bucureşti, Minerva, 1913. (25 x 16,5). 153[-155] p. 3 lei. (II 57978)

Nu exista imagini
  901) CERNESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, GRIGORE
11959. ~ Despre complicitate (art. 47-56 din Codul Penal). Teză pentru licenţă de Grigore Cernescu. Bucuresci (Tip. G.A. Lazareanu), 1894. (22,5 x 15). 57, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 384982)
11960. ~ Noua lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare însoţită de un index alfabetic alcătuit de Gr. Cernescu, Advocat. Bucuresci, Edit. Librăriei Curţii Regale Emil Stork (Stab. de arte grafice, Fabrica de Cartonage Albert Baer), 1900. (16 x 11). 109 p. 80 bani. (I 122092)

Nu exista imagini
  902) CERNESCU, HENRIETTE C.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, HENRIETTE C.
11961. ~ O Pagină din Viaţa Actuală, [de] Henriette C. Cernescu, Institutoare. Conferinţă ţinută la Ateneul Român Botoşani în ziua de 2 Martie 1908. Iaşi (Tip. Naţionala (Ioan S. Ionescu)), 1908. (24 x 16,5). 32 p. 70 bani. (II 10663)

Nu exista imagini
  903) CERNESCU, I. GR.
 • Opera
 • Imagini
CERNESCU, I. GR.
11962. ~ Discursu asupra civilisatiunii în Europa orientala cu deosebita privire la Români şi la religiunea loru, de I. Gr. Cernescu, Studentu la Universitatea din Viena. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1871. (22,5 x 14,5). 39 p. 1 sfanţu rusescu. (II 107408)

Nu exista imagini
  904) CERNETZ, I
 • Opera
 • Imagini
CERNETZ, I
11963. ~ Pasteluri şi Cântece, [de] I. Cernetz. Iaşi (Tip. Versuri şi Proză), [1916]. (20,5 x 13,5). 128, 4 p. 2 lei. (I 47878)

Nu exista imagini
  905) CERNÎŞEVSKI, N. G.
 • Opera
 • Imagini
CERNÎŞEVSKI, N. G.
11964. ~ Ce-i de făcut. Roman, [de] N.G. Cernîşevsky. Traducere de P. Muşoiu. [Pe copertă: Vol. I]. Bucureşti (Tipografia Nouă), 1894 (19,5 x 14). 145[-147] p. 2 lei. (I 411693)
Traducere după ediţiea franţuzească, tipărită în Italia de A. Twertinof.
11965. ~ Idem. În romîneşte de P. Muşoiu. [Pe copertă: Ediţie nouă]. Bucureşti (Tip. Jubileu), 1909. (17 x 13). 495 p. (I 292276)
La p 5-9: Prefaţa la ediţia franceză, tipărită în 1875, la Milano, semnată Alex. Tvertinof.

Nu exista imagini
  906) CERNOVODEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
CERNOVODEANU, N.
11966. ~ Mic dicsionaru portativu de diceri radicale, [de] N. Cernovodénu. Bucuresci, 1864. 248 p. (Iarcu, p. 154) (Exemplar existent în Bibl. T.-Severin)
11967. ~ Discurs funebru la înmormântarea lui Jenică Hepites, de N. Cernovodénu. Rostit la 18 Februariu în biserica cathedrală. Brailla (Typ. Unirea), 1865. (19,5 x 13). 7 p. (I 466846)

Nu exista imagini
  907) Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
 • Opera
 • Imagini
Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine
11968. • Certains agissements des autorités hongroises à l’endroit de la population roumaine. S.l., [1912], (23,5 x 16). 15 p. (II 467996)

Nu exista imagini
  908) CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CERULEANU, CONSTANTIN (1878-?)
11969. ~ Analisa şi Sintesa în Spiritul Omenesc, [de] C. Ceruleanu. Conferinţă ţinută în ziua de 25 Februarie 1901 la Ateneul din Ploieşti. Ploieşti (Tip. Democratul), 1901. (23,5 x 16). 38 p. 1 leu. (II 412613)
11970. ~ Mărturisirea şi jurămîntul. Teză pentru licenţă de Constantin Cerulianu. Ploesci (Stab. grafic Progresul), 1900. (22 x 14,5). 153 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412222)
11971. ~ Scrisoare deschisă Domnului Teodor Raica, profesor din Ploeşti cu mulţumire pentru darul ce în calitate de fiu a adus în ziua anului nou memoriei naşului său, Ştefan Iancu şi familiei acesluia, [de] C. Ceruleanu. Ploeşti (Tip. Democratul), 1905. (18 x 12). 32 p. (I 2540)
11972. ~ Situaţiunea noastră, de C. Ceruleanu, Avocat. Ploieşti (Noua Tip. Concurenţa Vasile Dumitrescu), 1915. (20,5 x 13). 40 p. (I 54460)
Despre România faţă de război şi imposibilitatea de a rămîne neutră. Carte dedicată lui Const. Mille.
Prefeţe:
IANCU, ST. Câteva din cauzele stagnaţiunei agriculturei noastre... Pref. de ~. Ploeşti, 1906.

Nu exista imagini
  909) CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
 • Opera
 • Imagini
CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL de
11973. ~ Câinii din Valladolid [El Coloquio de los perros], nuvelă, [de] Cervantes. Traducere de A. Luca. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. M. Kalber), [1909]. (16,5 x 12,5). IV-29 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 29) (I 21650)
Cu o notă biografică. Pentru an, vezi: RI, 1909, nr. LXXXIX, p. 132: Bibliografie.
11974. ~ Don Chishot dela Mancha [Pe copertă Don Chişotu dela Mancha. Partea I-II]. Din Scrierile lui M. Cervantes. Tradus în rumăneşte din frantozeşte dupe Florian de I. R. [=Eliade Rădulescu]. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1840. (20,5 x 14). VIII, 252 p. (I) ; p. 253-520 p. (II) (I 68487)
Cu caractere chirilice
11975. ~ *Don Chişot de la Mancia de Cervantes. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli, [1884?]. (Biblioteca Universală, 5-6) (Legea, cop. 2)
11976. ~ Minunanta poveste a iscusitului hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes y Saavedra. [Traducere]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de arte grafice Universala), [1904]. (15,5 x 10,5). 96 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 218) (I 125661)
Datat după: De, 12(1904) nr. 35, mai 2(15), p. 3: Bibliografie.
11977. ~ Viaţa şi aventurile viteazului şi nobilului Don Quijote de la Mancha de Mihail de Cervantes de Saavedra. Tradus de L. S. Bucureşti, Edit. şi Instit. de Arte Grafice C. Sfetea [pe copertă: Edit Cartea Românească], 1910. (20 x 14). 72 p., 4 f. (II 61995)
11977. ~ Senora Cornelia. Roman spaniol, de Miguel de Cervantes. Bucureşti, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (19 x 13). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, nr. 53) (I 392516)

Nu exista imagini
  910) CESAR, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
CESAR, GRIGORE
11979. ~ Uă scântee de’ndrumare dedicată Alteţei Sale Regale Principelui Carol al României. [Versuri]. [Bucureşti, 1902]. (30 x 21,5) 4 f. (III 410389)
La finalul textului, semnează "Grigore Cesar, Bucuresci, Calea Griviţei 20, 1902 Ianuarie 30".
11980. ~ Regele şi Coroana Ţerii. Ţara şi Prinţul Ei. A doua dedicaţie de Grigore Cesar făcută pentru Alteţa Sea Regală Principele Carol al României. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (29,5 x 21,5). 31 f. (III 39876)

Nu exista imagini
  911) Ce să citim
 • Opera
 • Imagini
Ce să citim
11981. • Ce să citim. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1900. (11,5 x 8,5). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 18) (I 410716)
Să se citească opere de istorie naţională, religioase, de limbă şi literatură română apărute în special în editura Minerva.
11982. • Idem. Ed. II. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1905. (12 x 8 5). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 18) (I 410717)

Nu exista imagini
  912) CESĂRESCU, ION N. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, ION N. (1861-?)
11983. ~ Contestaţiuni şi incidente de procedură la urmăririle imobiliare (art. 525 Pr. civ.), de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15,5). 43 p. (II 1872)
11984. ~ De la détermination des tiers en matière de cession de créance. Par Jean N. Cesarescou, Docteur en Droit. Paris, Jouve & Boyer (Jouve & Boyer, Imp. des Écoles), 1899. (24 x 16). 1 f., VII, 162 p. (II 266993)
Menţionată ca teză în: Rally I, p. 68.
11985. ~ Despre societăţi în genere şi despre Societatea în comandită şi anonimă. Thesă de Ion N. Cesărescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (23 x 15,5). 88, 2 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412756)
11986. ~ Drept roman. Lex commissoria, de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15). 27 p. (Extras din Revista de Drept şi Sociologie No. 1 din 1899) (II 1871)
11987. ~ După natură, [de] Ion N. Cesărescu, Doctor în drept din Paris. Bucureşti, Edit. ziarului Curierul Judiciar, 1913. (22,5 x 16). 147 p. 2 lei. (II 33738)
Cuprinde mai multe povestiri. Cu un portret.
11988. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare (promulgată la 24 Februarie 1900 Monit. Of. No. 264). Coprinzend: explicaţii parlamentare, diferenţe de legea veche, mici comentarii şi jurisprudenţa asupra articolelor nemodificate, precum şi expunerea de motive şi raportul Senatului, însoţită şi de un index alfabetic de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Advocat. Bucureşti, Edit. Tip. ziarului Curierul Judiciar Sterie Grigorescu, 1900. (19,5 x 13). VIII, 112 p. Broşat 2 lei, legat în pânză 2,75 lei, în piele flexibilă, 3,50 lei. (I 120247)
11989. ~ Procedura civilă. Cîte-va cestiuni de procedură civilă, de Ion N. Cesărescu, Doctor în drept de la Facultatea din Paris. Extrase din Curierul Judiciar şi augmentate. Bucuresci (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1904. (23 x 15). 99 p. (II 1869)
În colaborare:
11990. ~ Codul de comerciu cu noua lege a falimentelor adnotată coprinzênd sub fiecare articol: I) Trimitere la autori. II) Jurisprudenţa română. III) Jurisprudenţa streină. IV) Motive. V) Note explicative şi scurte comentarii de Ion N. Cesărescu, Doctor al facult. de drept din Paris, Advocat şi Em. M. Dan, Licenţ. al fac. de drept din Bucureşti, Advocat. La finele Codului s’a adăogat: Expunerile de motive din anii 1885, 1899 şi 1900, precum şi un Index alfabetic. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1902. (18,5 x 12,5). VIII, 312, 400 p. (I 267356)
Vezi şi:
ALEXANDRESCU, VIRGIL ş.a. Noul Cod de Procedură civilă adnotat. Bucureşti, 1900.
Prefeţe:
STERESCU, AUREL. Lege asupra taxelor de timbru. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  913) CESĂRESCU, NICOLAE (1827-1906)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, NICOLAE (1827-1906)
11991. ~ Biserica şi studiul religiunei în şcoalele primare. Conferinţa ţinută de Economul N. Cesarescu. Bucuresci (Tipo-Lit. Comercială). 1891. (24 x 15,5). 25 p. (II 53614)

Nu exista imagini
  914) CESĂRESCU, ŞTEFAN N. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CESĂRESCU, ŞTEFAN N. (1879-?)
11992. ~ Carnetul ofiţerului instructor pentru, instrucţia de manevră şi de luptă a individului, şirului, grupei şi plotonului de Locot. St. N. Cesărescu, Scoală militară de infanterie. Bucureşti, Libr. Theodosiu Ioniţiu, 1910. (16,5 x 10,5). 238 p. cu il. (I 17845)
11993. ~ Instrucţia de manevră şi de luptă a individului, şirului, grupei, plotonului şi companiei cu exerciţiile şi programele necesare perioadei I-a şi II-a de Căpitanul St. N. Cesărescu. Bucureşti, Libr. Theodosiu Ionniţiu fii (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (24,5 x 18,5). 228 p. cu il. (Biblioteca Ofiţerului) (II 36597)

Nu exista imagini
  915) Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc
 • Opera
 • Imagini
Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc
• Ce se cuvine să cerem la Adunarea Ad-hoc. Vezi: CIOCÂRDDI-MATILA, D. Ce se cuvine... Paris, 1857.

Nu exista imagini
  916) Ce se fac păsările iarna
 • Opera
 • Imagini
Ce se fac păsările iarna
11994. • Ce se fac păsările iarna. Bucureşti, 1911. (23,5 x 16). 8 p. cu il. (Societatea pentru Protecţiunea Animalelor, nr. 11) (II 23448)

Nu exista imagini
  917) CESIANU, DUMITRU (1852-1898)
 • Opera
 • Imagini
CESIANU, DUMITRU (1852-1898)
11995. ~ Discursul Domnului Dumitru Cezianu rostit la Cameră în diua de 30 Maiu 1891. Scrisoarea adresată diarului Timpul la 1 Noembre, 1895. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 411490)
Scrisoarea, adresată ziarului Timpul, arată realizările Administraţiei Poştelor şi Telegrafelor în epoca în care director general a fost D. Cezianu.
11996. ~ Fabrica de zahăr şi rafinerie de la Chitila. Memoriu asupra fabricilor de zahăr în general şi în special asupra fabricei de zahăr şi rafinerie de la Chitila. [Bucureşti, 1893]. (35,5 x 22,5). 10 f. mss., 7 f. tab. litografiate. (III 85785)
Descriere după titlul de la începutul: textului. Autorul, la finalul textului.
11997. ~ Folósele şi necesitatea introducerei culturii sfeclei şi a industriei zaharine în România: de Dumitru Cesianu, Inginer de arte şi manufacturi. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1895. (26 x 21). 45[-47] p., 1 f. pl. (II 81428)
11998. ~ Tratat practic asupra culturei sfeclei de zahăr întocmit în vederea pământurilor din România de Un agronom al Fabricei de zahăr de la Chitila [=Cesianu?]. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1896. (24,5 x 16,5). 31 p. (II 394302)

Nu exista imagini
  918) CESIANU, NICOLAE ST. (?-1914)
 • Opera
 • Imagini
CESIANU, NICOLAE ST. (?-1914)
11999. ~ Chestiunea scumpirei traiului, de N. St. Cesianu. Bucureşti (Tip. Cooperativă Jubileu), 1911. (16,5 x 12,5), 15 p. (I 23770)
11200. ~ Sindicatele agricole şi casele de credit agricol mutual, de N.St. Cesianu, agronom, secretarul Societatei agrare. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1902. (24 x 16). 22, 16 p. (Anexe) (Biblioteca Societatei Agrare a Marilor Proprietari din România. Conferinţa No. 4) (Suplement gratuit la Revista Agrarul) (II 117310)
În anexă (p. 1-16): "Statutele unui sindicat comunal agricol".
12001. ~ Studiu asupra organisarei inveţamentulul agricol, de N. St. Cesianu, inspector domenial. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (22,5 x 15,5). 27 p. (II 412757)
12002. ~ Studiu despre ameliorarea starei sociale şi economice a populaţiunei noastre rurale, de Nicolae St. Cesianu. Bucureşti (Tip. Universitară, A.G. Brătănescu), 1907. (18,5 x 12,5). 48 p. (I 5140)
Descriere după copertă.
12003. ~ Idem. Bucureşti (Atel. Grafice Socec &. Co.), 1907. (21,5 x 14,5). 47 p. (II 15037)
12004. ~ Regele şi Ţara [de] K.[!]. St. Cesianu, Fost deputat. [Ed. 2-a revăzută şi cu adăogiri de circumstanţă şi priviri generale 1912/13]. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (21,5 x 14). 30 p. (II 33926)
Ediţia, la începutul textului. Apărut mai întîi în ziarul "Dreptatea" din 1913, cu acelaşi titlu (v. p. 27, Adaos). Iniţiala autorului greşit imprimată: "K.".
Traduceri:
RISLER, EUG. Fisiologia şi cultura grâului. Trad. de ~. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  919) Ce sînt meseriaşii
 • Opera
 • Imagini
Ce sînt meseriaşii
• Ce sînt meseriaşii? Vezi: GHICA, ION. Ce sînt meseriaşii? Iaşi, 1848.

Nu exista imagini
  920) Ces messieurs
 • Opera
 • Imagini
Ces messieurs
• Ces messieurs... Vezi: CHRISTIAN, M. Ces messieurs... Lausanne, 1914.

Nu exista imagini