Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  851) CERCUL DE LECTURĂ AURORA DIN FĂLTICENI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE LECTURĂ AURORA DIN FĂLTICENI
11883. ~ Regulamentul şi catalogul bibliotecii. Ed. I. Fălticeni (Tip. Gutenberg I. Bendit), 1908. (20,5 x 14,5). 30 p. 50 bani. (Cercul de lectură Aurora din Fălticeni, fondat în anul 1906) (I 12532)
P. 27-30 albe.

Nu exista imagini
  852) CERCUL DE STUDII SOCIALE DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE STUDII SOCIALE DIN IAŞI
11884. ~ *Programul teoretic si regulamentul. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. 8° mic. 15 p. 10 bani. (R. Bibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 110)

Nu exista imagini
  853) CERCUL DE STUDII AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE STUDII AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
11885. ~ I. Reforma agrară. 1. Legea Exproprierei. 2. Legea Improprietărirei. [Publicată de] Cercul de Studii al Part. Naţ. Lib. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (25 x 17). 37 p. 1 leu. (II 50346)
11886. ~ Idem. 3. Legea de organisare a Casei ţărăneşti. Ed. II. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (24 x 16,5). 40 p. 1 leu. (II 53134)
11887. ~ II. Reforma electorală. Anteproect de legea electorală pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (27,5 x 21,5). 58 p. 2 lei. (II 50319)
11888. ~ III. Reforma Administrativă a) Legea pentru descentralizarea administrativă, b) Legea judeţeană. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (25,5 x 17,5). 60[-62] p. 2 lei. (II 50347)

Nu exista imagini
  854) CERCUL PROFESORILOR SECUNDARI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL PROFESORILOR SECUNDARI
11889.
11890.
11891.
Semnează: Victor Anastasiu, G. Bogdan-Duică, G. Constantinescu, C. Demetrescu, P.V. Haneş, C. Litzica, I. Otescu, I.S. Petrescu.

Nu exista imagini
  855) CERCUL SOCIALIST ROMÂNIA MUNCITOARE
 • Opera
 • Imagini
CERCUL SOCIALIST ROMÂNIA MUNCITOARE
11892. ~ Patruzeci de ani de sărăcie, de robie şi ruşine. Manifestul cercului socialist Romînia Muncitoare. Galaţi (Tipo-lito. Moldova), 1906. (20 x 14). 54 p. 20 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, V.) (I 79742)
11893. ~ Idem. Progresele materiale ale ţării, împărţirea averilor la Romîni. Sărăcirea progresivă a poporului romîn. Exploatarea nemărginită a muncitorilor din oraşe şi din sate. Activitatea politică a claselor stăpînitoare. Regele. Soluţia şi îndemn la luptă. Manifestul cercului socialist. Romînia Muncitoare. Ed. II, revăzută şi adăogită. Bucureşti (Stab. de arte Grafice Universala), 1906. (19 x 14). 64 p. 20 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, V) (I 4260)

Nu exista imagini
  856) Cerem Compensaţii şi Garanţii
 • Opera
 • Imagini
Cerem Compensaţii şi Garanţii
11894. • Cerem Compensaţii şi Garanţii [de] Generalul în Rezervă ***. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice si Editură, 1908. (14,5 x 9,5). 24 p. (I 11529)
Autorul demonstrează că România are dreptul atît la compensaţii cât şi la garanţii pentru viitor, dacă Europa voieşte să stabilească o pace durabilă în Orient. Cu menţiunea: Se vinde în folosul ziarelor române din Austro-Ungaria.

Nu exista imagini
  857) Ceremonia inaugurării şi instalarea Înaltei Curţi de Conturi
 • Opera
 • Imagini
Ceremonia inaugurării şi instalarea Înaltei Curţi de Conturi
11895. • Ceremonia inaugurărei şi instalaţiunei Înaltei Curţi de Conturi în noul seu palat făcută la 11/23 Maiu 1899. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1899. (24,5 x 17). 31 p., 2 pl. (II 266960)

Nu exista imagini
  858) Ceremonia înmormântării generalului Alex. Candiano-Popescu
 • Opera
 • Imagini
Ceremonia înmormântării generalului Alex. Candiano-Popescu
11896. • Ceremonia înmormîntărei generalului Alex. Candiano-Popescu, eroul de la Griviţa. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (21,5 x 14). 31 p., 1 portr. (Anexă la România Militară pe luna August 1901) (II 156648)
Cuprinde şi discursurile generalului Achile Comăneanu, al generalului Vasiliu Năsturel şi al maiorului Romanescu).

Nu exista imagini
  859) CEREN, SAVA I.
 • Opera
 • Imagini
CEREN, SAVA I.
11897. ~ Câte-va consideraţiuni asupra inserţiunilor vicioase a placentei. Thesa pentru doctorat în medicina presentată şi susţinută la ... noembre 1878. De Sava I. Ceren (Născut în Oraşul Têrnovu) (Bulgaria), Doctor în medicină şi chirurgie; vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Românulu, Carol Göbl), 1878. (23 x 15). VIII-48 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 55) (II 19361)

Nu exista imagini
  860) Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu...
 • Opera
 • Imagini
Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu...
11898. • Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu, şi Hypotecaru în România din partea comitelui L. Zamogski [reprezentat de Jean Baptiste Blanchet] şi alţi. Bucuresci (Impr. lui Ioan Weiss), 1868. (24,5 x 19). 46 p. (II 77804)
Pp. 11-46: Statutele societăţii denumită Banca României limitată în Bucureşti.

Nu exista imagini