Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  841) CERCHEZ, AXINTE SIMION
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, AXINTE SIMION
11864.~ Prescripţiunea în dreptul roman, român şi internaţional. Istoricul şi critica prescripţiei. Importanţa istoriei dreptului. Teză pentru licenţă. Susţinută în Decembrie 1889 de Axinte Simion Cerchez, Inginer agronom. Diplomat al Institutului Agronomic din Paris-. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1889. (24,5 x 17,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413405)

Nu exista imagini
  842) CERCHEZ, DIMITRIE V. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, DIMITRIE V. (1848-?)
11865. ~ Aritmetica practica pentru uzul scoalelor primari de ambe sexe. Clasa I Gimnazială şi Comercială de Dimitrie V. Cerchesu profesor de ştiinţele matematice la gimnaziul din Galaţi. Ed. I. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii [Typ. Schenk], 1876. (19,5 x 13). 1 f., 205 p. [2 lei]. (I 384888)
Pentru tipografie v. BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 22.
11866. ~ Aritmetica, pentru clasa I şi a II-a Primară, conform programei Scólelor Primari de Dimitrie V. Cerchesu, profesore de Matematică la Gimnasiul din Galaţi. Partea I şi II-a. Ed. I. Galaţi (Tip. Română), [1877]. (15,5 x 11,5). 60 p. (I 410830)
11867.~ *Idem. Ed. IV. Galaţi, [1882]. 55 bani. (VoC, 10(1882), nr. 1905, aug. 5, p. 3: Bibliogr.).
11868. ~ Idem. Ed. VI. Galaţi (Tip. Coop. (Lucrătorii Asociaţi)), 1890. (19,5 x 13,5). 48 p. (I 507667)
11869. ~ Aritmetica, pentru Clasa III-a şi IV-a Primară, conform programei Scólelor Primari de Dimitrie V. Cerchesu. Profesore de Matematică la Gimnasiul din Galaţi. Partea III şi IV. Ed. I. Galaţi (Tip. Română), [1877]. (16 x 12,5). 109 p. (I 391577)
11870. ~ Idem. Ed. III. Galaţi, [1882]. 75 bani. (VoC, 10(1882), nr. 1905, aug. 5, p. 3: Bibliogr.).
11871. ~ Idem. Ed. IV, corectată şi adăogată. Galaţi (Tipo-Lito. J. Schenk), 1889. (17 x 12,5). 96 p. (I 408812)
11872. ~ Memoriu asupra alegerii de la colegiul I de Senat în zilele de 8 şi 15 februarie 1914 [de V. D. Cerchez]. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru Stănescu), 1914. (17 x 12,5). 22 p. (I 35994)
Autorul menţionat la finalul textului
În colaborare:
CETĂŢIANU, IOAN şi ~ Afacerea liceului din Calaţi. Galaţi, 1890.

Nu exista imagini
  843) CERCHEZ, GH. M.
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, GH. M.
11873. ~ Condiţiunea Juridică a Streinilor în România. Tesă pentru Licenţă susţinută la... 1886, de Gh. M. Cerchez. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (25 x 17). 118 p. (Facultatea Juridică din Iassy) (II 81349)

Nu exista imagini
  844) CERCHEZ, ION (1847-1921)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, ION (1847-1921)
11874. ~ [Jus romanum. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis. Droit français. De la portion de biens disponible]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 5 Août 1874. Par Jean Cerchez Né à Rimnic (Roumanie). Paris, L. Larose, Libraire-Editeur, 1874. (21 x 13). 2 f., 64 p. (?) (Faculté de Droit de Paris) (II 70160)
Descriere după titlurile de la p. 1 şi 13. Exemplar defect: n’am văzut pp. 65 şi urm. şi o parte din copertă unde se indică tipografia.

Nu exista imagini
  845) CERCHEZ, ION (1882?-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, ION (1882?-?)
11875. ~ Proprietatea. Teză pentru licenţă de Ion Cerchez. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24,5 x 16,5). 1 f., 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408564)

Nu exista imagini
  846) CERCHEZ, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, JOSEPH
11876. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. (Tesă pentru licenţă în drept) de Joseph Cerchez. Bucureşti (Lito-Tip. Populară), 1895. (19,5 x 13). 52 p. (I 411606)

Nu exista imagini
  847) CERCHEZ, LEON (1876-1942)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, LEON (1876-1942)
11877. ~ Elemente de artă militară [de] Maior Cerchez Leon. Partea I. Organizarea. Strategia. Partea II. Tactica elementară, cu numeroase aplicaţiuni. Pentru uzul Şcoalelor pregătitoare de Ofiţeri activi şi de rezervă şi condidaţilor la Şcoala superioară de război şi la examenul de maior. Bucureşti, 1916. (20 x 13,5). IV, 259 p., 21 pl. 3,80 lei. (I 129244)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  848) CERCHEZ, NICU P. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, NICU P. (1880-?)
În colaborare:
KLENCK, ROBERT şi ~ Carte de muzică, cl. I. Bucureşti, 1915; cl. II, 1915; cl. III, 1916.

Nu exista imagini
  849) CERCHEZ, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, TEODOR
(Dod’l)
11878.~ Couplets de Cet étage est sans pitié revue en une scène et plusieurs actes par Dod’l [=Teodor Cerchez]. Revuiste habituel de la Boite des Nicomettes. [Bucureşti, 1910]. (26 x 20). 8 f. (II 19612)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal în Bibliotecă. Autorul identificat după catalogul Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  850) CERCHEZ, TEODOR V. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, TEODOR V. (1856-?)
11879. ~ Causele şi Profilaxia Cholerei. Conferinţă ţintită la Ateneul din Bârlad în diua de 7 Martie 1893 de Doctor Cerchez. Bârlad (Tip. G. Gaţafany), 1893. (20 x 13). 26 p. (I 76218)
11880. ~ Despre enterita în prima copilărie. Tesă pentru doctoratu în medicină susţinută în ḑiua de 24 Noembre 1882 de Teodor V. Cerchez, Doctorii în medicină. Baccalaureatu în litere şi sciinţe. Fostu internă alu spitalului de copii. Membru fondatoru alu revistei Spitalulu. Bucuresci (Tip. Acad. Rom. (Laboratorii Romani)), 1882. (22,5 x 15,5). 3 f., 124 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 105) (II 19334)
În colaborare:
11881. ~ Un nou exemplu de extirpare dublă şi parţială a simpaticului cervical pentru un caz de formă frustă de Basedovism, de T. Cerchez, medic şef al spitalului Bêrlad şi E. Juvara, Asistent al Prof. Dr. T. Ionescu. Asistent la inst. de anatomie. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. So-cecu), 1897. (23 x 16). 10 p. (II 412743)
11882. ~ Nouvel exemple d’estirpation double du sympathique cervical (avec figures), par Cerkez et E. Juvara. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l’Académie de Médecine (Corbeil, Impr. Ed. Crété), [1898]. (21 x 14). p. 22-29 cu il. (Extrait des Archives de sciences médicales, nos. 1-2, Janvier-Mars 1898) (BCU-Iaşi II B 12322)
Descriere după copertă. La începutul textului, titlul: Nouvel exemple d’extirpation double du sympathique cervical pour un cas de forme fruste de maladie de Basedow.
Vezi şi:
BABEŞ. V. şi ~ Expériences sur l’atténuation du virus fixe rabique [Sceaux, 1891].

Nu exista imagini
  851) CERCUL DE LECTURĂ AURORA DIN FĂLTICENI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE LECTURĂ AURORA DIN FĂLTICENI
11883. ~ Regulamentul şi catalogul bibliotecii. Ed. I. Fălticeni (Tip. Gutenberg I. Bendit), 1908. (20,5 x 14,5). 30 p. 50 bani. (Cercul de lectură Aurora din Fălticeni, fondat în anul 1906) (I 12532)
P. 27-30 albe.

Nu exista imagini
  852) CERCUL DE STUDII SOCIALE DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE STUDII SOCIALE DIN IAŞI
11884. ~ *Programul teoretic si regulamentul. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. 8° mic. 15 p. 10 bani. (R. Bibliogr., 1(1903), nr. 5, sept.-oct., p. 110)

Nu exista imagini
  853) CERCUL DE STUDII AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
 • Opera
 • Imagini
CERCUL DE STUDII AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL
11885. ~ I. Reforma agrară. 1. Legea Exproprierei. 2. Legea Improprietărirei. [Publicată de] Cercul de Studii al Part. Naţ. Lib. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (25 x 17). 37 p. 1 leu. (II 50346)
11886. ~ Idem. 3. Legea de organisare a Casei ţărăneşti. Ed. II. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (24 x 16,5). 40 p. 1 leu. (II 53134)
11887. ~ II. Reforma electorală. Anteproect de legea electorală pentru Adunarea Deputaţilor şi Senat. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (27,5 x 21,5). 58 p. 2 lei. (II 50319)
11888. ~ III. Reforma Administrativă a) Legea pentru descentralizarea administrativă, b) Legea judeţeană. Iaşi (Tip. Dacia Petru Iliescu), 1918. (25,5 x 17,5). 60[-62] p. 2 lei. (II 50347)

Nu exista imagini
  854) CERCUL PROFESORILOR SECUNDARI
 • Opera
 • Imagini
CERCUL PROFESORILOR SECUNDARI
11889.
11890.
11891.
Semnează: Victor Anastasiu, G. Bogdan-Duică, G. Constantinescu, C. Demetrescu, P.V. Haneş, C. Litzica, I. Otescu, I.S. Petrescu.

Nu exista imagini
  855) CERCUL SOCIALIST ROMÂNIA MUNCITOARE
 • Opera
 • Imagini
CERCUL SOCIALIST ROMÂNIA MUNCITOARE
11892. ~ Patruzeci de ani de sărăcie, de robie şi ruşine. Manifestul cercului socialist Romînia Muncitoare. Galaţi (Tipo-lito. Moldova), 1906. (20 x 14). 54 p. 20 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, V.) (I 79742)
11893. ~ Idem. Progresele materiale ale ţării, împărţirea averilor la Romîni. Sărăcirea progresivă a poporului romîn. Exploatarea nemărginită a muncitorilor din oraşe şi din sate. Activitatea politică a claselor stăpînitoare. Regele. Soluţia şi îndemn la luptă. Manifestul cercului socialist. Romînia Muncitoare. Ed. II, revăzută şi adăogită. Bucureşti (Stab. de arte Grafice Universala), 1906. (19 x 14). 64 p. 20 bani. (Biblioteca Romînia Muncitoare, V) (I 4260)

Nu exista imagini
  856) Cerem Compensaţii şi Garanţii
 • Opera
 • Imagini
Cerem Compensaţii şi Garanţii
11894. • Cerem Compensaţii şi Garanţii [de] Generalul în Rezervă ***. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice si Editură, 1908. (14,5 x 9,5). 24 p. (I 11529)
Autorul demonstrează că România are dreptul atît la compensaţii cât şi la garanţii pentru viitor, dacă Europa voieşte să stabilească o pace durabilă în Orient. Cu menţiunea: Se vinde în folosul ziarelor române din Austro-Ungaria.

Nu exista imagini
  857) Ceremonia inaugurării şi instalarea Înaltei Curţi de Conturi
 • Opera
 • Imagini
Ceremonia inaugurării şi instalarea Înaltei Curţi de Conturi
11895. • Ceremonia inaugurărei şi instalaţiunei Înaltei Curţi de Conturi în noul seu palat făcută la 11/23 Maiu 1899. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1899. (24,5 x 17). 31 p., 2 pl. (II 266960)

Nu exista imagini
  858) Ceremonia înmormântării generalului Alex. Candiano-Popescu
 • Opera
 • Imagini
Ceremonia înmormântării generalului Alex. Candiano-Popescu
11896. • Ceremonia înmormîntărei generalului Alex. Candiano-Popescu, eroul de la Griviţa. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1901. (21,5 x 14). 31 p., 1 portr. (Anexă la România Militară pe luna August 1901) (II 156648)
Cuprinde şi discursurile generalului Achile Comăneanu, al generalului Vasiliu Năsturel şi al maiorului Romanescu).

Nu exista imagini
  859) CEREN, SAVA I.
 • Opera
 • Imagini
CEREN, SAVA I.
11897. ~ Câte-va consideraţiuni asupra inserţiunilor vicioase a placentei. Thesa pentru doctorat în medicina presentată şi susţinută la ... noembre 1878. De Sava I. Ceren (Născut în Oraşul Têrnovu) (Bulgaria), Doctor în medicină şi chirurgie; vechiu intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Tip. Românulu, Carol Göbl), 1878. (23 x 15). VIII-48 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 55) (II 19361)

Nu exista imagini
  860) Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu...
 • Opera
 • Imagini
Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu...
11898. • Cerere de concesiune de Banca Naţională de Comptu, şi Hypotecaru în România din partea comitelui L. Zamogski [reprezentat de Jean Baptiste Blanchet] şi alţi. Bucuresci (Impr. lui Ioan Weiss), 1868. (24,5 x 19). 46 p. (II 77804)
Pp. 11-46: Statutele societăţii denumită Banca României limitată în Bucureşti.

Nu exista imagini
  861) Cereri de recunoaşteri şi împământeniri după ordinea cronologică
 • Opera
 • Imagini
Cereri de recunoaşteri şi împământeniri după ordinea cronologică
11899. • Cereri de recunoaşteri şi împământeniri după ordinea cronologică până la 1 Ianuarie 1910 cercetate de comisiunea de indigenat. Bucureşti (Imprimeria Stalului), 1910. (31 x 23). 14 p. (III 17471)

Nu exista imagini
  862) Cererile Românilor din Monarhia Austriacă
 • Opera
 • Imagini
Cererile Românilor din Monarhia Austriacă
11900. • Cererile Românilor din Monarhia Austriacă. [Viena, 1849]. (23,5 x 15,5). 40 p. (II 115072)
Cu caractere chirilice. Descriere după copertă. La p. 4 semnează: Andreiu Şaguna, Ioan Mocioni de Fănu, Ioan Popasu, I. Stoica, A. Treb. Laurianu, Iosif Pop de Macedonfi, Dr. Ioan Dobranu, Dr. Eudosie Hormuzake, Dr. Constantin Pomuţu, Vasilie Ciupe, Lucian Mocioni de Fănu, Iacob Bologa, Mihail Botnariu.

Nu exista imagini
  863) CERESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CERESCU, IOAN
11901. ~ Glasulu Românilor de Bassarabiea. Scrisoare de la 2 Mai 1864, trimisă de către domnulu Ioanu Cerescu domnului redactoru a ziarului Buciumulu la Bucureşti. S.l., [1864]. (26,5 x 15,5). 20 p. (II 385117)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  864) CERESNES, ROUËT DE
 • Opera
 • Imagini
CERESNES, ROUËT DE
11902. ~ Grammaire-Dictionnaire de la langue française par Rouët de Ceresnes. Ouvrage paraissant chaque semaine en livraison de 32 pages în -8°. II-ème fasc. Bucarest (Impr. de la Cour-Royale, F. Göbl Fils), 1900. (21 x 13,5). pp. 33-64. 50 cent. (II 412150)
Descriere după copertă.
11903. ~ Traité complet, logique et pratique de la conjugaison de tous les verbes de la langue française. Comprenant: 1. Les raisons de leurs irrégularités, 2. La conjugaison entière de chaque type. 3. La liste de tous les verbes avec indication de leur nature, par Rouët de Ceresnes. Docteur en philosophie, Licencié ès-lettres. Bucarest (Inst. de arts graphiques Charles Göbl, Ion St. Rasidesco S-seur), 1905. (26 x 18). 152 p. 3 Frcs. (II 1408)

Nu exista imagini
  865) CEREŞEANU, ION GR. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CEREŞEANU, ION GR. (1875-?)
11904. ~ Despre cauzele cari apără de pedeapsă sau micşorează pedeapsa. Teză pentru licenţă în drept de Ion Gr. Cereşeanu. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic Ispasescu & Bratanescu), 1898. (23 x 16). 77 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412759)

Nu exista imagini
  866) CEREŞEANU, MIHAIL D. (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
CEREŞEANU, MIHAIL D. (1857-?)
11905. ~ Despre complicitate. Teză pentru licenţă de Michail D. Cereşeanu. Bucuresci (Tipo-lito. St. Mihalescu), 1886. (22,5 x 15,5). 1 f., 74[-76] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393375)

Nu exista imagini
  867) CERKEZ, ALEXANDRU P. (1857-1922)
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, ALEXANDRU P. (1857-1922)
11906. ~ Noţiuni de hipologie, [de] Căpitan Alexandru P. Cerkez. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1892. (16,5 x 12). 115[-118] p. cu il. (I 76118)
11907. ~ *Progresia instrucţiei. Bârlad, 1904. (Cugetarea, p. 184)

Nu exista imagini
  868) CERKEZ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, CONSTANTIN
11908. ~ Studii Economice. Antrepozite, - Gara Iaşi, - Magazii, linii de garaj, Abatorul, Convenţiunea cu Austro-Ungaria, exportul cărnei Gara abator, [de Constantin Cerkez]. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1912. (24,5 x 16,5). 1 f., 12 p. (II 29134)
Pe copertă, menţiunea: "Economice. Titlul de la începutul textului: Cuvântare rostită de Dnul. Constantin Cerkez, preşedintele Camerei de Comerţ din Iaşi, cu ocaziunea şedinţei solemne din ziua de 6 Ianuarie 1912".

Nu exista imagini
  869) CERKEZ, DAN
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, DAN
11909. ~ La revue de la veille et du lendemain. Couplets. [Par Dan Cerkez]. S.l., [1912]. (22 x 14). 8 p. (II 37141)
Descriere după titlul de la începutul textului.
În colaborare:
CERKEZ, EMIL şi ~. Obor-Gara de Nord. Revistă... Bucureşti 1913.

Nu exista imagini
  870) CERKEZ, EMIL
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, EMIL
11910. ~ Aviateurs. Paroles de Emile Cerkez. Air: Au Bois d’Boulogne. [Bucarest] (Impr. du journal La Roumanie), [1911]. (28 x 19,5). 2 f. (BCU-Iaşi IV B 2494)
Datat după anul înregistrării ex. legal în BCU-Iaşi.
11911. ~ Revendications chansonnières. Paroles de Emile Cerkez. Air: Son Amant. [Bucarest] (Impr. du journal La Roumanie), [1911]. (27,5 x 21). 2 f. (BCU-Iaşi IV B 2457)
Datat după anul depozitului legal în Biblioteca Centrală Iaşi.
În colaborare:
11912. ~ Obor-Gara de Nord. Revistă în 3 acte şi 5 tablouri de Emil şi Dan Cerkez dată în beneficiul societăţilor Roiul şi Policlinica Regina Elisabeta la Teatrul Naţional, în zilele de 2,4 şi 5 Maiu 1913. Bucarest (Impr. du Journal La Roumanie), 1913. (20,5 x 13). 24 p. (II 33892)

Nu exista imagini
  871) CERKEZ, GRIGORE (1850-?)
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, GRIGORE (1850-?)
11913. ~ Curs de Mecanică elementară. Profesor Grigore Cerkez. Bucuresci (Pressa autografă a Şcólei Militare), 1875. (25 x 19,5). V, 160 p. cu il. (Şcóla Militară de Infanterie şi Cavalerie) (II 55490)
Litografiat. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 161 şi urm.).
11914. ~ Monopolul chibriturilor faţa cu oferta de concesie făcuta de o societate streina [de] Gr. Cerkez. Bucuresci (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1885. (24 x 15,5). 10 p. (II 393970)
Autorul, la finalul textului.

Nu exista imagini
  872) CERKEZ, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, MIHAIL
11915. ~ Ocupaţiunea. Teză pentru licenţă de Mihail Cerkez. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1896. (23,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412760)

Nu exista imagini
  873) CERKEZ, N.
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, N.
Vezi: SOCIETATEA Politechnică. Memoriu prezentat D-lui Ministru al Lucrărilor Publice. Iaşi, 1918.

Nu exista imagini
  874) CERKEZ, S.G.
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, S.G.
11916. ~ Agricultura şi industria faţă de tariful vamal, [de Dr. S. Cerkez]. [Bucureşti] (Tip. Speranţa), [1902]. (24 x 16). 8 p. (Extras din ziarul "Bursa", 1(1902), nr. 6, 26/8 Sept., p. 3) (II 33263)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului.
11917. ~ Braga, de S. G. Cerkez. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (26,5 x 18). 6 p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci. An. VIII. Extras) (II 410363)
11918. ~ Pânea şi brutăriele din Capitală, de Dr. S. G. Cerkez, chimist. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1898. (24,5 x 17). 23 p. 50 bani. (II 83796)
11919. ~ Pouvoirs rotatoires des dérivés de l’acide quinique. Par M. S.-G. Cerkez. Paris (Gauthier Villars et fils, imprimeurs, libraires des comptes rendus des séances de l’Académie des sciences), [1893]. (27 x 21). 4 p. (II 52037)
11920. ~ Recherches sur la solubilité des acides organiques dans des sels organiques. Contribution à l'étude de l’acide quinique. Thèse présentée à la Faculté des sciences de l’Université de Genève pour Obtenir le grade de docteur ès-sciences par S. G. Cerkez, Ancien élève de l’école polythechnique (sic) fédérale de Zurich. Genève (Imp. F. Taponnier), 1893. (22 x 14,5). 57 p., 1 f. pl. (II 52191)

Nu exista imagini
  875) CERKEZ, ŞTEFAN (1867-1935)
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, ŞTEFAN (1867-1935)
11921. ~ Despre meseriaşi. Conferinţă ţinută sub auspiciile Ligei de propagandă conservatoare în sala Dacia în seara de 11 Noemvrie 1908 de Dr. Ştefan Cerkez. Bucureşti (Tip. G.A. Lazareanu), 1908. (24,5 x 17). 16 p. (Liga de propagandă conservatoare) (Supliment la ziarul "Epoca") (II 11905)
11922. ~ Discursul D-lui Dr. Ştefan Cerkez rostit în Şedinţa Senatului din 8 Februarie, 1912 asupra Legei pentru încurajarea industriei nationale. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1912. (23 x 16). 16 p. (II 27538)
11923. ~ Funcţionarismul şi bugetul Statului, [de] Dr. Ştefan Cerkez. Roman (Tip. şi Libr. Scoalelor Beraru), 1918. (21 x 13,5). 35 p. (II 49957)

Nu exista imagini
  876) CERKEZ, TRAIAN (1888-?)
 • Opera
 • Imagini
CERKEZ, TRAIAN (1888-?)
11924. ~ Povestiri din Război [pe copertă: 1916-1918], [de] Căpitan Traian Cerkez, Batalionul 8 Vânători de Munte, Fost în Regimentul 55 Infanterie. Tg. Neamţ, 1918. (17 x 12,5). 2 f., 191 p. 50 lei. (I 156200)

Nu exista imagini
  877) CERNA STANCIOV, PANAIT (1881-1913)
 • Opera
 • Imagini
CERNA STANCIOV, PANAIT (1881-1913)
11925. ~ Die Gedankenlyrik. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig, vorgelegt von Panait Stanciov-Cerna. Halle a.S. (Buchdruckerei von Heinrich John), 1913. (22,5 x 15,5). 114[-116] p. (II 108304).
11926. ~ Poezii, [de] P. Cerna. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1910. (19,5 x 14). 173 p. 2 lei. (I 16126)
11927. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice şi Editură C. Sfetea), 1914. (21,5 x 16). VI, 216 p. 2 lei. (II 41011)

Nu exista imagini
  878) CERNAT, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
CERNAT, GEORGE C.
11928. ~ *Despre dotă. Teza de licenţă. Bucureşti, 1903. (Scărlătescu, p. 273)

Nu exista imagini
  879) CERNAT, ION (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CERNAT, ION (1867-?)
În colaborare:
MUMUIANU, M. G. şi ~. Geografia jud. Botoşani, cl. II prim. Ed.I. Bucureşti, 1896. (Carte pentru elev) şi Poveţuitor... (Carte p. înveţător).
~- Geografia jud. Dorohoi, cl. II prim. Ed. I, Bucureşti, 1896 (Carte pentru elev) si Povetuitor... (Carte p. inveţător).

Nu exista imagini
  880) CERNAT, NICOLAE (1874-1946)
 • Opera
 • Imagini
CERNAT, NICOLAE (1874-1946)
11929. ~ *Tratamentul marin - Constanţa, de Medic Căpitan N. Cernat. Constanţa, 1909. 70 p. (Sp, 30(1910), nr. 20, oct. 15, p. 545: Analize bibliografice)

Nu exista imagini