Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  841) CERCHEZ, AXINTE SIMION
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, AXINTE SIMION
11864.~ Prescripţiunea în dreptul roman, român şi internaţional. Istoricul şi critica prescripţiei. Importanţa istoriei dreptului. Teză pentru licenţă. Susţinută în Decembrie 1889 de Axinte Simion Cerchez, Inginer agronom. Diplomat al Institutului Agronomic din Paris-. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1889. (24,5 x 17,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413405)

Nu exista imagini
  842) CERCHEZ, DIMITRIE V. (1848-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, DIMITRIE V. (1848-?)
11865. ~ Aritmetica practica pentru uzul scoalelor primari de ambe sexe. Clasa I Gimnazială şi Comercială de Dimitrie V. Cerchesu profesor de ştiinţele matematice la gimnaziul din Galaţi. Ed. I. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii [Typ. Schenk], 1876. (19,5 x 13). 1 f., 205 p. [2 lei]. (I 384888)
Pentru tipografie v. BR, 1(1879), nr. 4, apr., p. 22.
11866. ~ Aritmetica, pentru clasa I şi a II-a Primară, conform programei Scólelor Primari de Dimitrie V. Cerchesu, profesore de Matematică la Gimnasiul din Galaţi. Partea I şi II-a. Ed. I. Galaţi (Tip. Română), [1877]. (15,5 x 11,5). 60 p. (I 410830)
11867.~ *Idem. Ed. IV. Galaţi, [1882]. 55 bani. (VoC, 10(1882), nr. 1905, aug. 5, p. 3: Bibliogr.).
11868. ~ Idem. Ed. VI. Galaţi (Tip. Coop. (Lucrătorii Asociaţi)), 1890. (19,5 x 13,5). 48 p. (I 507667)
11869. ~ Aritmetica, pentru Clasa III-a şi IV-a Primară, conform programei Scólelor Primari de Dimitrie V. Cerchesu. Profesore de Matematică la Gimnasiul din Galaţi. Partea III şi IV. Ed. I. Galaţi (Tip. Română), [1877]. (16 x 12,5). 109 p. (I 391577)
11870. ~ Idem. Ed. III. Galaţi, [1882]. 75 bani. (VoC, 10(1882), nr. 1905, aug. 5, p. 3: Bibliogr.).
11871. ~ Idem. Ed. IV, corectată şi adăogată. Galaţi (Tipo-Lito. J. Schenk), 1889. (17 x 12,5). 96 p. (I 408812)
11872. ~ Memoriu asupra alegerii de la colegiul I de Senat în zilele de 8 şi 15 februarie 1914 [de V. D. Cerchez]. Galaţi (Tip. Buciumul Român Petru Stănescu), 1914. (17 x 12,5). 22 p. (I 35994)
Autorul menţionat la finalul textului
În colaborare:
CETĂŢIANU, IOAN şi ~ Afacerea liceului din Calaţi. Galaţi, 1890.

Nu exista imagini
  843) CERCHEZ, GH. M.
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, GH. M.
11873. ~ Condiţiunea Juridică a Streinilor în România. Tesă pentru Licenţă susţinută la... 1886, de Gh. M. Cerchez. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (25 x 17). 118 p. (Facultatea Juridică din Iassy) (II 81349)

Nu exista imagini
  844) CERCHEZ, ION (1847-1921)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, ION (1847-1921)
11874. ~ [Jus romanum. De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis. Droit français. De la portion de biens disponible]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 5 Août 1874. Par Jean Cerchez Né à Rimnic (Roumanie). Paris, L. Larose, Libraire-Editeur, 1874. (21 x 13). 2 f., 64 p. (?) (Faculté de Droit de Paris) (II 70160)
Descriere după titlurile de la p. 1 şi 13. Exemplar defect: n’am văzut pp. 65 şi urm. şi o parte din copertă unde se indică tipografia.

Nu exista imagini
  845) CERCHEZ, ION (1882?-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, ION (1882?-?)
11875. ~ Proprietatea. Teză pentru licenţă de Ion Cerchez. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24,5 x 16,5). 1 f., 64 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408564)

Nu exista imagini
  846) CERCHEZ, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, JOSEPH
11876. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. (Tesă pentru licenţă în drept) de Joseph Cerchez. Bucureşti (Lito-Tip. Populară), 1895. (19,5 x 13). 52 p. (I 411606)

Nu exista imagini
  847) CERCHEZ, LEON (1876-1942)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, LEON (1876-1942)
11877. ~ Elemente de artă militară [de] Maior Cerchez Leon. Partea I. Organizarea. Strategia. Partea II. Tactica elementară, cu numeroase aplicaţiuni. Pentru uzul Şcoalelor pregătitoare de Ofiţeri activi şi de rezervă şi condidaţilor la Şcoala superioară de război şi la examenul de maior. Bucureşti, 1916. (20 x 13,5). IV, 259 p., 21 pl. 3,80 lei. (I 129244)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  848) CERCHEZ, NICU P. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, NICU P. (1880-?)
În colaborare:
KLENCK, ROBERT şi ~ Carte de muzică, cl. I. Bucureşti, 1915; cl. II, 1915; cl. III, 1916.

Nu exista imagini
  849) CERCHEZ, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, TEODOR
(Dod’l)
11878.~ Couplets de Cet étage est sans pitié revue en une scène et plusieurs actes par Dod’l [=Teodor Cerchez]. Revuiste habituel de la Boite des Nicomettes. [Bucureşti, 1910]. (26 x 20). 8 f. (II 19612)
Datat după anul înregistrării exemplarului legal în Bibliotecă. Autorul identificat după catalogul Bibl. Acad.

Nu exista imagini
  850) CERCHEZ, TEODOR V. (1856-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, TEODOR V. (1856-?)
11879. ~ Causele şi Profilaxia Cholerei. Conferinţă ţintită la Ateneul din Bârlad în diua de 7 Martie 1893 de Doctor Cerchez. Bârlad (Tip. G. Gaţafany), 1893. (20 x 13). 26 p. (I 76218)
11880. ~ Despre enterita în prima copilărie. Tesă pentru doctoratu în medicină susţinută în ḑiua de 24 Noembre 1882 de Teodor V. Cerchez, Doctorii în medicină. Baccalaureatu în litere şi sciinţe. Fostu internă alu spitalului de copii. Membru fondatoru alu revistei Spitalulu. Bucuresci (Tip. Acad. Rom. (Laboratorii Romani)), 1882. (22,5 x 15,5). 3 f., 124 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 105) (II 19334)
În colaborare:
11881. ~ Un nou exemplu de extirpare dublă şi parţială a simpaticului cervical pentru un caz de formă frustă de Basedovism, de T. Cerchez, medic şef al spitalului Bêrlad şi E. Juvara, Asistent al Prof. Dr. T. Ionescu. Asistent la inst. de anatomie. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. So-cecu), 1897. (23 x 16). 10 p. (II 412743)
11882. ~ Nouvel exemple d’estirpation double du sympathique cervical (avec figures), par Cerkez et E. Juvara. Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l’Académie de Médecine (Corbeil, Impr. Ed. Crété), [1898]. (21 x 14). p. 22-29 cu il. (Extrait des Archives de sciences médicales, nos. 1-2, Janvier-Mars 1898) (BCU-Iaşi II B 12322)
Descriere după copertă. La începutul textului, titlul: Nouvel exemple d’extirpation double du sympathique cervical pour un cas de forme fruste de maladie de Basedow.
Vezi şi:
BABEŞ. V. şi ~ Expériences sur l’atténuation du virus fixe rabique [Sceaux, 1891].

Nu exista imagini