Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  821) Centenarul revoluţiunei române de la 1784
 • Opera
 • Imagini
Centenarul revoluţiunei române de la 1784
11826. • Centenarul revoluţiunei române de la 1784 (Horia, Cloşca, Crişan). Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1884. (29 x 20). 111 p., 1 f.pl. (II 32940)
Cuprinde proză şi versuri de: George Secăşanu, Dr. I. C. Drăgănescu, Emil A. Frunzescu, Ion M. Cărbuneanu, George Misail, P. Dulfu, Ion Lepădat, A. Papiu Ilarian, Aron Densuşianu, Al. I. Hodoş, R. Năsturel, G. Chernbach, C. C. Dobrescu, Eufrosina Stoicescu, D. Aug. Laurian, Gr. I. Columbeanu, I. Michalcea, A. M., N. M. Frangulea, Iuliu I. Roşea, G. Ocăşanu, Ştefan Pop, Al. Radu, N. Kirilov, N. Bălcescu, C. Părăianu, A. Lupul Antonescul, P. Ispirescu, Scipione I. Bădescu, Un patriot anonim, Societatea Tinerimea Română, George O. Gârbea, C. C. Bacalbaşa.

Nu exista imagini
  822) Cenuşotca : poveste
 • Opera
 • Imagini
Cenuşotca : poveste
11827. • *Cenuşotca, poveste pentru copii, de E. P. Cu ilustratiuni. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1905]. 8 bani. (Drap, 5 (1905), nr. 145, dec. 17/30, p. 3: bibliogr. ; FD, 21(1906), nr. 1, ian. 1, p. 7: bibliogr.)
Este textul lui I. T. Mera (1885 şi 1887) sau al lui S. Botezan (1904).

Nu exista imagini
  823) Ce! Nu ştii englezeşte?
 • Opera
 • Imagini
Ce! Nu ştii englezeşte?
11828. • Ce! Nu scii englezesce? Cumpără această carte şi în căte-va zile vei putea vorbi Englezesce fără profesor. Iassy, Edit. Tip. Comerciala L. Rabinovici, [189?]. (16,5 x 12). 16 p. (I 411008)
Lipsă coperta.
11829. • Ce! Nu scii englezesce? Cumpără această carte şi în căte-va zile vei putea vorbi Englezesce fără profesor. Iassy, Edit. Tip. Comerciala L. Rabinovici, 1900. (16 x 11,5). 16 p. 30 bani. (BCU-ClN 178358)
Pe copertă, titlul: "Metodă Practică de a învăţa Limba engleză în căte-va dile".

Nu exista imagini
  824) CEONTEA, TEODOR (1846-1906)
 • Opera
 • Imagini
CEONTEA, TEODOR (1846-1906)
11830. ~ Aritmetica generală şi specială. Manualu didacticu elaboratu în usulu preparandieloru (şcóleloru normali), şcóleloru comerciali şi medie, cum şi a tuturora privaţiloru, de Teodoru Ceontea, professoru preparandialu. Arad (Tip. Romana Diecesana gr. or.), 1884. (24 x 15,5). 2 f., 284 p. 1 fl. 50 cr.v.a. sau 3,75 lei noi. (II 163802)
11831. ~ Idem. Ed. II. Tem. I-II. Arad (Tipariul tipografiei dicecesane), 1899. (22 x 15,5). 216 p. (I); p. 217[-407] (II). 2 fl. v.a. pentru monarhia austro-ungaiă, 5 lei noi România şi străinătate. (BCU-ClN 391066)
Lipsă coperta.
11832. ~ Chimia, după cursurile prof. Teodor Ceontea. Arad, 1890. (30 x 23). 49 p. (III 378644)
Litografiat. Locul şi anul, la p. 49. Descriere după titlul de la începutul textului.
11833. ~ Compendiu de geografia universală, prelucratu în usulu şcoleloru medie & a preparandieloru. De Teodoru Ceontea, Professoru preparandialu. Aradu (Cu tipariulu diecesanu), 1880. (24 x 16,5). XII, 304 p. 1 fl. 50 cr.v.a. (II 439700)
11834. ~ Idem. Cu 18 figuri originali intercalate în tecstu, de Teodoru Ceontea, profesoru preparandialu. Ed. II. Arad (Tip. romana a Diecesei Aradului), 1884, (24 x 15). 253[-256] p. 1 fl. 50 cr.v. sau 3,75 lei noi. (Astra-S 7176)
11835. ~ Idem, elaborat în usul preparandiilor şi a şcolelor medie. Cu 20 figuri originali intercalate în text. De Teodor Ceontea, profesor preparandial. Ed. III. Arad (Tip. romana a Diecesei Aradului), 1895. (23 x 16). XIX, 261 p. cu il. 1 fl. 50 cr. séu 3 coróne. (II 164074)
11836. ~ Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitiva a omenimei. Prelucrată după A. Arneth, de Teodoru Ceontea, Professoru de scientiele naturale la Institutulu rom. ped. teologicu. Aradu (Tip. lui Ştefan Gyulai), [1878]. (20 x 13). 2 f., 73 p. 40 cr.v.a. (BCU-ClN 91829)
Datat după: Ceontea, p. 408.
11837. ~ Elemente de geometrie, propusă de D’nulu Teodor Ciontea, profes. prep., scrisă prin J. Teranu, prep. c. II. [Partea I-II]. [Arad, 1892]. (30,5 x 23). 68 p. (I) ; 48 p. (II) (III 541049)
Litografiat. Pe desenul de pe cop. 4: "anno 1891-1892".
11838. ~ Fisica, compusă de elevi, după esplicările prof. Teodor Ceontea, [scrisă prin I. Ţeranu, preparând]. Arad, [1893]. (30,5 x 23). 187 p. cu il. (III 541050)
Curs litografiat, datat: "Arad la 15 Iunie 1893".
Traduceri:
• Pluralitatea lumilor locuite. Trad. de ~. Arad, 1887.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA naţională aradană. Conferinţe publice. Arad, 1892.

Nu exista imagini
  825) CEPLEANU, CONSTANTIN (1881-1945)
 • Opera
 • Imagini
CEPLEANU, CONSTANTIN (1881-1945)
11839. ~ Convorbiri morale ca început al educaţiei militare, [de] Sublocotenentul C. Cepleanu din Regimentul Constanţa Nr. 34. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1905. (18 x 11). 77 p. 60 bani. (I 2763)
Cu o prefaţă: "Iubite Camarade de Sublocot. Ştefan Demetrescu, Regimentul Vâlcea No. 2".
11840. ~ Dezertarea, [de] Locotenent C. Cepleanu. Regt. Călugăreni, nr. 40. Noţiuni de pedagogie militară. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15). 24 p., 1 tab. 50 bani. (II 29931)
11841. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1912. (23 x 16). 27[-29] p. 50 bani. (II 30912)
În colaborare:
11842. ~ Instrucţia practică a recruţilor coprinzând metoade de a familiariza, instrui şi educa recrutul de Sublocot. Cepleanu Const. şi Sublocot. Popescu Const. din Regimentul Constanţa No. 34. Constanţa (Tip. D. Nicolaescu), 1905. (19 x 12,5). 145 p. 1,50 lei. (I 2649)
11843. ~ Idem. Ed. II. Constanţa (Tip. şi Legatoria Dimitrie Nicolaescu), 1906. (20,5 x 13,5). 251 p., 1 f. erata. 2,50 lei. (II 6793)

Nu exista imagini
  826) CERACHINI, L.
 • Opera
 • Imagini
CERACHINI, L.
Traduceri :
CARMEN SYLVA. Da due Sfere. Trad. de ~. Firenze, 1891.

Nu exista imagini
  827) CERBAN, ALEXANDRU (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CERBAN, ALEXANDRU (1874-?)
11844.~ Consideraţiuni generale cu privire la Natura şi Efectele Garanţiilor Reale la Români şi în special Despre Pignus Nominis, de Alexandru Cerban [pe copertă: doctor în Drept de la Facultatea din Paris, laureat al Facultăţei]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 53 p., 1 f. (II 12718)
11845. ~ Despre actele juridice cele mai importante făcute în patrimoniul altuia, urmat de un studiu asupra art. 7 § V din Constituţie. Disertaţiune publicată în Dreptul, anii 1898, 1899, de Alexandru Cerban, Doctor în Drept de la Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei. Iaşi, Tip. editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu, 1899. (23 x 15,5). 131 p. (II 412423)
11846. ~ Despre nulitatea şi ineficacitatea actelor juridice în dreptul roman, de Alexandru Cerban, Doctor în Drept dela Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei. Bucureşti (Atel. Grafice ale Anuarului General al României), 1910. (23 x 15,5). 25 p. (II 115009)
Descriere după copertă.
11847. ~ Étude critique sur les conditions de constitution en gage des choses incorporelles en matière civile et commerciale, par Alexandre Cerban, Lauréat de la Faculté. Paris (Henri Jouve Impr. des écoles), 1897. (24 x 16). 2 f., 280 p. (BCU-Iaşi III 7002)
11848.~ Instanţele noastre judiciare au ele competinţă să aprecieze constituţionalitatea legilor? Studiu de drept comparat, de Alexandru Cerban, Doctor în drept dela Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei [pe copertă şi: Conferenţiar la Facultatea de Drept]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 15,5). 34 p. 2 lei. (II 27636)
11849. ~ Dreptul Roman. Legatele, Fideicomisele si Donaţiunile. Predat de Dl. Docent-Conferenţiar Al. Cerban. Anul al II-lea 1911-1912. [Bucureşti, 1912]. (22 x 17,5). 1 f., II - 431 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 31018)
Curs litografiat.
11850. ~ Studii de drept, de Alexandru Cerban, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei, Magistrat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 16). 2 f., 220 p. (II 1606)
Pe p. de titlu falsă: "Chestiuni de drept civil".

Nu exista imagini
  828) CERBE, MILENTIE
 • Opera
 • Imagini
CERBE, MILENTIE
11851. ~ *Floarea Dorului. Poezii de dor, de drag şi jale şi versuri câtăneşti, de Milente Cerbe din Lăpuşnic (Bănat). Lugoj. Editura librăriei George Ţăran, [1916]. 64 p. 36 fil. (Drap, 16(1916), nr. 85, iul. 26 (aug. 8), p. 3: Bibliogr.)
11852. ~ Floarea Dorului. Poezii de dor, de drag şi de jale. Versuri cătăneşti. Culese din Bănat, de Milentie Cerbe din Lăpuşnic (Begalaposnok). Ed. II. Lugoş, Edit. Librăriei Minerva (Tip. Minerva, George Ţăran). 1918. (14,5 x 10,5). 64 p. cu 1 portr. (I 156150)
Tip. şi data, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  829) CERBEANU, MAX
 • Opera
 • Imagini
CERBEANU, MAX
11853. ~ Die Fleischfrage! Einblick in die Fleisch-verhältnisse Österreichs. Von Zivil-Inginieur Max Cerbeano, Wien. Wien und Leipzig, Wilhelm Erick, k.u.k. Hof-Buchhändler (k.u.k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme, Wien), 1912. (22,5 x 15,5). VII, 70 p. (II 65757)
Pe copertă, adaugă la titlu: "Eine Schrift zur Aufklärung der Bevölkerung".

Nu exista imagini
  830) CERBER
 • Opera
 • Imagini
CERBER
11854.~ Legi monstruoase. Legea generală a pensiilor. Se impune modificarea ei, [de] Cerber. 1912. S.l., 1912. (23 x 15). 26 p. 50 bani. (II 156673)

Nu exista imagini