Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  811) Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic
 • Opera
 • Imagini
Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic
11793. • Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic. Cu rânduiala Vecerniei, Liturghii împreună Glasurile cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele cu Sveatilnele şi Voscreasnele de peste tot Annul. Sibiiu (Tip. răposat. Ioann Bart, acum Moştenitoriului său Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (18 x 10). 320 p. cu il. (I 464225)
Cu caractere chirilice.
11794. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1839. (17,5 x 11). 320 p. cu il. (I 134651)
Cu caractere chirilice.
11795. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1842. (18,5 x 11). 320 p. (I 424094)
Cu caractere chirilice.
11796. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1845. (18 x 11). 320 p. cu il. (I 179016)
Cu caractere chirilice.
11797. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1849. (19 x 11). 320 p. (I 392661)
Cu caractere chirilice. La începutul textului: "Cu Dumnezeu cel Sfînt Cântarea lui Ioann Damaschin a opt glasuri, întocmită de Ioann Cucuzel".
11798. • Idem. Sibiiu (Tipografia Episcopească), 1852. (19,5 x 11). 287[-290] p. (I 580375)
Cu caractere chirilice.
11799. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Closius), 1855. (18 x 11). 320 p. (I 47592)
Cu caractere chirilice.
11800. • Idem. Cu orânduiala vecerniei, liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavassiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele, Sveatilnele, Troparele şi Condacele de preste tot Anul. Sibiiu (Tipografia diecesană), 1857.(18,5 x 11,5). 285[-288] p. (I 512200)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11801. • Idem. Sibiiu (Tipografia Episcopească) 1857. (17,5 x 12). 286 p. cu il. (I 159550)
Cu caractere chirilice.
11802. • Idem. Cu orânduiala Vecerniei, liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripélele cu Sveatilnele, şi Voscrésnele de preste tot anul. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1859. (17 x 10,5). 320 p. (Astra-S 189553)
Cu caractere chirilice.
11803. • Idem, Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1866. (18 x 11). 320 p. cu il. (I 179025)
Cu caractere chirilice.
11804. • Idem. Pripealele, Sveatilnele, Troparele şi Condacele de preste tot anul. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1882. (18,5 x 12). 285[-288] p. (I 159492)
Cu alfabet de tranziţie.
11805. • Idem, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele cu Sveatilnele, şi Voscreasnele de preste tot anul. Sibiiu (Tip. lui eredei G. de Clozius), 1887. (17,5 x 12). 323 p. (I 175006)
Cu caractere chirilice, lipsă coperta.
11806. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1892. (18,5 x 12). 320 p. cu il. (I 179049)
Cu caractere chirilice.
11807. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1897. (18 x 12). 320 p. cu ilustr, (I 265013)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11808. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1905. (18 x 12). 320 p. cu il. (Astra-S 230236)
Cu caractere chirilice (deşi tipărit în 1905).
11809. • Idem. Cuprinzând: Slujba Vecerniei, Utreniei, Liturgiei, împreună cu Glasurile, Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripelele cu Svetilnele şi Voscresnele de peste întreg anul. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui W. Krafft, 1908. (19 x 12). 304 p. cu il. (BCU-ClN 146135)
11810. • Idem. Sibiiu, Edit. lui W. Krafft (Tiparul lui W. Krafft, Sighişoara), 1915. (18 x 12,5). 304 p. cu il. (BCU-ClN 164191)
Lipsă coperta.
11811. • Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic cu orînduiala Vecerniei, Liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Megalinarele sau Pripelele şi Evangheliile învierii de preste tot anul. Bucureşti Tip. Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.), 1856. (18,5 x 12). 2 f., 340 p. (I 197954)
Cu alfabet de tranziţie. La începutul textului, titlul: Cu Dumnezeu cel Sfânt Cîntarea lui Ioan Damaschin pe optu Glasuri întocmită de Ioan Cucuzel.
11812. • Idem. Bucureşti (Tip. St. Rassidescu), 1865. (17,5 x 12). 1 f., 340 p. cu il. (I 51050)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  812) Cele şase lebede
 • Opera
 • Imagini
Cele şase lebede
11813. ~ *Cele sase lebede. (Pentru copiii dela oraşe şi sub 6 ani). Sibiiu, editura W. Krafft, [1912?]. 1,40 cor. (FD, 28 (1913), nr. 3, ian. 20, p. 4: Lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare, întocmită după vârste)

Nu exista imagini
  813) Cele trei bucătării principale
 • Opera
 • Imagini
Cele trei bucătării principale
11814. ~ Cele trei bucătării principale sau Bucătăria română, francesă şi germană. Carte lucrată după cele mai moderne scrieri culinare, care, pe lîngă mulţimea recetelor ce coprinde, se recomandă bunelor menagere pentru modul cel înlesnitor şi practic de a le prepara. Bucate, prăjituri, dulceţuri, conserve, licoruri, siropuri şi diferite alte preparaţiuni pentru trebuinţele casei. Bucătăria de toată mâna începând de la cea mai simpla şi economica pena la cea mai lucsoasa. Bucureşti, Edit. Tipo-Lit. Dor P. Cucu, 1894. (20 x 13). 1 f., II p., p. 5-212 cu il. 3 lei. (II 389084)
11815 • Idem. Bucureşti, Edit. Tipo-Lit. Dor. P. Cucu, 1897. (21 x 12,5). 1 f., II p., p. 5-212. (II 408724)

Nu exista imagini
  814) Cele 9 cântări din Psaltire
 • Opera
 • Imagini
Cele 9 cântări din Psaltire
11816. • Céle 9 cântări din Psaltire. Aşezate după rânduiala tipicului Besericesc, cum să citesc în sf[î]ntul şi marele post. şi preste an în zile proaste, şi cum să cetesc la Praznice D[o]mneşti, şi la ale Născătoarei de D[u]mnezeu, şi la Sf[i]nţi mari cu Polieleu, şi cu Slávoslovie. Şi Pripealele ce să cântă cu Psalmii aleşi, la Prazdnice stăpâneşti şi ale Născătoarei de D[u]mnezeu, şi la sf[i]nţi mari carii au Polieleu. Acum întracest chip tipărită. Cu blagosloveniia şi cu toată chieltuiiala Prea osfinţitului Mitropolit Sucevii şi Moldavii Chirio Chirio Veniamin Costachi. în tipografiia Sf[i]ntei Mitropolii în Iaşi: La anii dela Hs. 1831. (23 x 19). 1 f., 99 p. (II 81037)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  815) Cele 12 fete de împărat
 • Opera
 • Imagini
Cele 12 fete de împărat
11817. • Cele 12 fete de împărat. Basmu din colecţia Ispirescu. Pantomimă cu musică în 5 tablouri. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1905. (20,5 x 13). 5[-8] p. (II 22333)

Nu exista imagini
  816) Cele 12 Vineri din cursul anului
 • Opera
 • Imagini
Cele 12 Vineri din cursul anului
11818. • Cele 12 Vineri din cursul anului care urmează a se ţine de Creştini şi nu le poate ştie cari sunt. şi origina sfintei Cruci. [Publicată de Antonie Corban]. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1900. (16,5 x 12). 16 p. 15 bani. (I 391944)
11819.• Cele 12 Vineri cari trebue ţinute de creştini şi nu se poate şti cari sunt. Origina Sf. Cruci şi Rugăciunea către Prea Sf. Născătoare. Rugăciunea de umilinţă. Rugăciunea către Mântuitorul Christos. închinăciune. Bucureşti, De vânzare la Anticaria Pinath (Tip. Universală I. Ionescu), [1911]. (14,5 x 10). 32 p. (I 22275)
11820. • Cele 12 Vineri din cursul anului cari urmează a se ţinea de Creştini şi nu le poate şti cari sunt. Originea sfintei cruci. Făgăraş, Edit. Libr. şi Tip. Jer. Preda, 1912. (11,5 x 7,5). 40 p. cu il. (BCU-ClN 162649)
11821. • *Cele 12 Vineri. Originea Sfintei Cruci. Braşov (Ciurcu), 1914. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146)

Nu exista imagini
  817) Cel mai nou metod de cură
 • Opera
 • Imagini
Cel mai nou metod de cură
11821• *Cel mai nou metod de cură de regenerare firească. Bucureşti, 1886. 8°. 19 p.; Bucureşti, 1887. 20 p. (Crainicianu, p. 343)

Nu exista imagini
  818) CENCEREANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CENCEREANU, IOAN
Vezi: ŢÂNŢĂREANU, IOAN

Nu exista imagini
  819) Centenarul emancipării israeliţilor din Franţa
 • Opera
 • Imagini
Centenarul emancipării israeliţilor din Franţa
11823-11824. • Centenarul emancipării izraeliţilor din Franţa. 1791-1891. [Pe copertă: Traducere de M. H. Goldner]. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1891. (20,5 x 13,5). 23 p. 25 bani. (I 82015)

Nu exista imagini
  820) Centenarul lui Lavoisier : 1794-1894
 • Opera
 • Imagini
Centenarul lui Lavoisier : 1794-1894
11825. • Centenarul lui Lavoisier. 1794-1894. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895 [pe copertă: 1894]. (31,5 x 23,5). 1 f., 72[-75] p., 113-184[-187] p.), 15 f. pl. (pag. dublă). 3 lei. (Buletinul Societăţei de Sciinţe Fizice) (III 23722)
Titlul de la începutul textului: "Centenarul Morţei lui Lavoisier. Număr festival al Buletinului Societăţei de Sciinţe fizice din Bucuresci - România". Pe copertă menţiunea: "Tipo-Lito N.D. Miloşescu T. Jiu". Litografia de pe copertă: "M. Vertschitscky". Text paralel în l. română şi franceză. Cuprinde: "Programul sărbătorii, cuvîntările dr. C. Istrati şi Ionescu-Gion, toasturile de la banchet".

Nu exista imagini