Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  801) Cele opt glasuri
 • Opera
 • Imagini
Cele opt glasuri
• Cele opt glasuri. Vezi şi • Octoih ; Opt-glosar

Nu exista imagini
  802) Cele cincisprezece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Cele cincisprezece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos
11779.• Cele cinci-spre-dece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1896. (19 x 12). 40 p. cu il. (BCU-ClN 42919)
11780. • *Idem. Ed. II. Braşov, Tip şi Libr. Ciurcu & Co., 1903. 8°. 40 p. 20 fil. (Tr, 35(1904), nr. II, mart.-apr., p. 96: Prod. lit. pe 1903).
11781 • Idem. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (19 x 12). 40 p. cu il. (BCU-ClN 146133)

Nu exista imagini
  803) Cele din urmă zile ale Imperiului Bisantin
 • Opera
 • Imagini
Cele din urmă zile ale Imperiului Bisantin
11782. • Cele din urmă dile ale Imperiului Bisantin. Traducţiune de D. L. Editore G. Constantinescu. Bucuresci (Imprimeria Naţională), 1873. (23,5 x 15,5). 12 p. 60 bani. (II 141785)

Nu exista imagini
  804) Cele douăsprezece inimi moarte
 • Opera
 • Imagini
Cele douăsprezece inimi moarte
11783. • Cele douăsprezece inimi moarte. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 56) (II 58502)

Nu exista imagini
  805) Cele mai alese cântece de dor şi amor
 • Opera
 • Imagini
Cele mai alese cântece de dor şi amor
11784. • Cele mai alese cântece de dor şi amor. Noi şi Vechi. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [1909]. (17 x 12). 32 p. (I 408822)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  806) Cele mai frumoase cântece şi poezii
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase cântece şi poezii
11785. • Cele mai frumóse cântece şi poesii, culese şi aranjate de X*** Bucuresci (Tip. Laboratoriloru Români), 1886. (14,5 x 9,5). 32 p. 50 bani. (I 384724)
Descriere după copertă. Diferă de următoarea prin ordinea poeziilor. "X***" s-ar putea să fie N. D. Popescu care a publicat şi culegerea "Dorulu inimei", care cuprinde unele poezii din vol. de faţă. Chiar coperta este tipărită pe v. cop. "Calendarului Basmelor..." scos de N. D. Popescu.
11786. • Idem. Bucuresci (Tip. Laboratoriloru Români), 1886. (15 x 10). 32 p. 30 bani. (I 384726)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  807) Cele mai frumoase povestiri
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase povestiri
11787. • Cele mai frumoase povestiri. Negruzzi, Tolstoi, Carmen Sylva, Balzac, Odobescu, Dickens, Boccacio, Storm, Pelroniu, Creangă. Seria I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1918]. (18,5 x 12,5). 160 f. (pag. dif.) 3 lei. (I 51592)
Cuprinde zece numere apărute în colecţia Scriitorii Celebri, fiecare cu p. de titlu separată, reunite sub o copertă comună.
11788. • Cele mai frumoase povestiri. B. Ibanez, W. Irving, S. K. Ghosh, E. Zola, V. Alexandri[!], F. Nietzsche, M. Gorki, Kyau-Hacuzai [şi Fata din lună din Colecţia Taketori-Monogatari]. Seria II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), [1918]. (19,5 x 12,5). 112 f. (pag. dif.). 4 lei. (I 51592)
Cuprinde opt numere din colecţia "Scriitorii celebri", fiecare cu p. de titlu separată, reunite sub o copertă comună. Mai cuprinde povestiri de Picon, Alarcon şi Nedjdet.
11789. • *Cele mai frumoase povesti din lume. Bucureşti, Edit. C. Sfetea, [1912?]. 3,50 cor. (FD, 28(1913), nr. 3, ian. 20, p. 4: Lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare, întocmită după vîrste)

Nu exista imagini
  808) Cele mai frumoase poveşti din lume
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase poveşti din lume
11790. • Cele mai frumoase poveşti din lume. Apa care joacă, piatra care cântă şi pasărea care vorbeşte. - Cele trei dorinţe. - Povestea unei femei proaste. - Voevodul nedeşteptat. - Fata pădurarului. - Ali Baba şi Cei 40 de hoţi. - Moara din fundul mărei. - Proştii. - Cenuşereasa. - Floarea de zăpadă. - Teiul care cîntă. - Mâncătorii de oameni din Ojejama. Bucureşti, Edit. I. Brănişteauu, 1918. (19,5 x 13). 88 p. 2,50 lei. (II 51552)

Nu exista imagini
  809) Cele mai însemnate învăţături pentru viaţa monahală
 • Opera
 • Imagini
Cele mai însemnate învăţături pentru viaţa monahală
11791. • Cele mai însemnate învăţături pentru vieata monahală. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 36 p. 20 bani. (Biblioteca Monăstirea, nr. 2) (II 24086)

Nu exista imagini
  810) Cele mai noi şi cele mai frumoase cântece şi poesii
 • Opera
 • Imagini
Cele mai noi şi cele mai frumoase cântece şi poesii
11792.• Cele mai noi şi cele mai frumóse cântece şi poesii coprindend: 1) Zuvelcata pân’la brâu. 2) Voevodul Ţiganilor. Moralitatea. 3) Zigeunerbaron-Zittencomission. 4) Voevodul Ţig[anilor]. Moralitatea]. în limba ungară. 5) Luna scie de Carol Scrob. 6) Dragă copilă tristă’mi e viaţa. 7) Foae verde Sălcioară. 8) Doue fete spală lână. 9) Lângă tine aş vrea să fiu. 10) Steluţa mea de P. Patin. 11) Foae verde merişor. 12) Trecerea gârlei (Corul ovreesc) etc. ele. Bucuresci, Edit. Librăriei Pinath (Tip. Isac Binder), [1890]. (20 x 14). [2] f. (II 408740)
Cu menţiunea: Căntece noi culese din Comoara Literară.
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  811) Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic
 • Opera
 • Imagini
Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic
11793. • Ceale opt glasuri sau Octoihul cel mic. Cu rânduiala Vecerniei, Liturghii împreună Glasurile cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele cu Sveatilnele şi Voscreasnele de peste tot Annul. Sibiiu (Tip. răposat. Ioann Bart, acum Moştenitoriului său Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (18 x 10). 320 p. cu il. (I 464225)
Cu caractere chirilice.
11794. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1839. (17,5 x 11). 320 p. cu il. (I 134651)
Cu caractere chirilice.
11795. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1842. (18,5 x 11). 320 p. (I 424094)
Cu caractere chirilice.
11796. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1845. (18 x 11). 320 p. cu il. (I 179016)
Cu caractere chirilice.
11797. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1849. (19 x 11). 320 p. (I 392661)
Cu caractere chirilice. La începutul textului: "Cu Dumnezeu cel Sfînt Cântarea lui Ioann Damaschin a opt glasuri, întocmită de Ioann Cucuzel".
11798. • Idem. Sibiiu (Tipografia Episcopească), 1852. (19,5 x 11). 287[-290] p. (I 580375)
Cu caractere chirilice.
11799. • Idem. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Closius), 1855. (18 x 11). 320 p. (I 47592)
Cu caractere chirilice.
11800. • Idem. Cu orânduiala vecerniei, liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavassiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele, Sveatilnele, Troparele şi Condacele de preste tot Anul. Sibiiu (Tipografia diecesană), 1857.(18,5 x 11,5). 285[-288] p. (I 512200)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11801. • Idem. Sibiiu (Tipografia Episcopească) 1857. (17,5 x 12). 286 p. cu il. (I 159550)
Cu caractere chirilice.
11802. • Idem. Cu orânduiala Vecerniei, liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripélele cu Sveatilnele, şi Voscrésnele de preste tot anul. Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1859. (17 x 10,5). 320 p. (Astra-S 189553)
Cu caractere chirilice.
11803. • Idem, Sibiiu (Tip. lui Gheorghie de Clozius), 1866. (18 x 11). 320 p. cu il. (I 179025)
Cu caractere chirilice.
11804. • Idem. Pripealele, Sveatilnele, Troparele şi Condacele de preste tot anul. Sibiiu (Tipariul Tip. archidiecesane), 1882. (18,5 x 12). 285[-288] p. (I 159492)
Cu alfabet de tranziţie.
11805. • Idem, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripealele cu Sveatilnele, şi Voscreasnele de preste tot anul. Sibiiu (Tip. lui eredei G. de Clozius), 1887. (17,5 x 12). 323 p. (I 175006)
Cu caractere chirilice, lipsă coperta.
11806. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1892. (18,5 x 12). 320 p. cu il. (I 179049)
Cu caractere chirilice.
11807. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1897. (18 x 12). 320 p. cu ilustr, (I 265013)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11808. • Idem. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui V. Krafft, 1905. (18 x 12). 320 p. cu il. (Astra-S 230236)
Cu caractere chirilice (deşi tipărit în 1905).
11809. • Idem. Cuprinzând: Slujba Vecerniei, Utreniei, Liturgiei, împreună cu Glasurile, Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Pripelele cu Svetilnele şi Voscresnele de peste întreg anul. Sibiiu, Tiparul şi Editura lui W. Krafft, 1908. (19 x 12). 304 p. cu il. (BCU-ClN 146135)
11810. • Idem. Sibiiu, Edit. lui W. Krafft (Tiparul lui W. Krafft, Sighişoara), 1915. (18 x 12,5). 304 p. cu il. (BCU-ClN 164191)
Lipsă coperta.
11811. • Cele opt glasuri sau Octoihul cel mic cu orînduiala Vecerniei, Liturghiei, împreună cu Glasurile, cu Podobiile, Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Megalinarele sau Pripelele şi Evangheliile învierii de preste tot anul. Bucureşti Tip. Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.), 1856. (18,5 x 12). 2 f., 340 p. (I 197954)
Cu alfabet de tranziţie. La începutul textului, titlul: Cu Dumnezeu cel Sfânt Cîntarea lui Ioan Damaschin pe optu Glasuri întocmită de Ioan Cucuzel.
11812. • Idem. Bucureşti (Tip. St. Rassidescu), 1865. (17,5 x 12). 1 f., 340 p. cu il. (I 51050)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  812) Cele şase lebede
 • Opera
 • Imagini
Cele şase lebede
11813. ~ *Cele sase lebede. (Pentru copiii dela oraşe şi sub 6 ani). Sibiiu, editura W. Krafft, [1912?]. 1,40 cor. (FD, 28 (1913), nr. 3, ian. 20, p. 4: Lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare, întocmită după vârste)

Nu exista imagini
  813) Cele trei bucătării principale
 • Opera
 • Imagini
Cele trei bucătării principale
11814. ~ Cele trei bucătării principale sau Bucătăria română, francesă şi germană. Carte lucrată după cele mai moderne scrieri culinare, care, pe lîngă mulţimea recetelor ce coprinde, se recomandă bunelor menagere pentru modul cel înlesnitor şi practic de a le prepara. Bucate, prăjituri, dulceţuri, conserve, licoruri, siropuri şi diferite alte preparaţiuni pentru trebuinţele casei. Bucătăria de toată mâna începând de la cea mai simpla şi economica pena la cea mai lucsoasa. Bucureşti, Edit. Tipo-Lit. Dor P. Cucu, 1894. (20 x 13). 1 f., II p., p. 5-212 cu il. 3 lei. (II 389084)
11815 • Idem. Bucureşti, Edit. Tipo-Lit. Dor. P. Cucu, 1897. (21 x 12,5). 1 f., II p., p. 5-212. (II 408724)

Nu exista imagini
  814) Cele 9 cântări din Psaltire
 • Opera
 • Imagini
Cele 9 cântări din Psaltire
11816. • Céle 9 cântări din Psaltire. Aşezate după rânduiala tipicului Besericesc, cum să citesc în sf[î]ntul şi marele post. şi preste an în zile proaste, şi cum să cetesc la Praznice D[o]mneşti, şi la ale Născătoarei de D[u]mnezeu, şi la Sf[i]nţi mari cu Polieleu, şi cu Slávoslovie. Şi Pripealele ce să cântă cu Psalmii aleşi, la Prazdnice stăpâneşti şi ale Născătoarei de D[u]mnezeu, şi la sf[i]nţi mari carii au Polieleu. Acum întracest chip tipărită. Cu blagosloveniia şi cu toată chieltuiiala Prea osfinţitului Mitropolit Sucevii şi Moldavii Chirio Chirio Veniamin Costachi. în tipografiia Sf[i]ntei Mitropolii în Iaşi: La anii dela Hs. 1831. (23 x 19). 1 f., 99 p. (II 81037)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  815) Cele 12 fete de împărat
 • Opera
 • Imagini
Cele 12 fete de împărat
11817. • Cele 12 fete de împărat. Basmu din colecţia Ispirescu. Pantomimă cu musică în 5 tablouri. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1905. (20,5 x 13). 5[-8] p. (II 22333)

Nu exista imagini
  816) Cele 12 Vineri din cursul anului
 • Opera
 • Imagini
Cele 12 Vineri din cursul anului
11818. • Cele 12 Vineri din cursul anului care urmează a se ţine de Creştini şi nu le poate ştie cari sunt. şi origina sfintei Cruci. [Publicată de Antonie Corban]. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1900. (16,5 x 12). 16 p. 15 bani. (I 391944)
11819.• Cele 12 Vineri cari trebue ţinute de creştini şi nu se poate şti cari sunt. Origina Sf. Cruci şi Rugăciunea către Prea Sf. Născătoare. Rugăciunea de umilinţă. Rugăciunea către Mântuitorul Christos. închinăciune. Bucureşti, De vânzare la Anticaria Pinath (Tip. Universală I. Ionescu), [1911]. (14,5 x 10). 32 p. (I 22275)
11820. • Cele 12 Vineri din cursul anului cari urmează a se ţinea de Creştini şi nu le poate şti cari sunt. Originea sfintei cruci. Făgăraş, Edit. Libr. şi Tip. Jer. Preda, 1912. (11,5 x 7,5). 40 p. cu il. (BCU-ClN 162649)
11821. • *Cele 12 Vineri. Originea Sfintei Cruci. Braşov (Ciurcu), 1914. 16 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146)

Nu exista imagini
  817) Cel mai nou metod de cură
 • Opera
 • Imagini
Cel mai nou metod de cură
11821• *Cel mai nou metod de cură de regenerare firească. Bucureşti, 1886. 8°. 19 p.; Bucureşti, 1887. 20 p. (Crainicianu, p. 343)

Nu exista imagini
  818) CENCEREANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CENCEREANU, IOAN
Vezi: ŢÂNŢĂREANU, IOAN

Nu exista imagini
  819) Centenarul emancipării israeliţilor din Franţa
 • Opera
 • Imagini
Centenarul emancipării israeliţilor din Franţa
11823-11824. • Centenarul emancipării izraeliţilor din Franţa. 1791-1891. [Pe copertă: Traducere de M. H. Goldner]. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1891. (20,5 x 13,5). 23 p. 25 bani. (I 82015)

Nu exista imagini
  820) Centenarul lui Lavoisier : 1794-1894
 • Opera
 • Imagini
Centenarul lui Lavoisier : 1794-1894
11825. • Centenarul lui Lavoisier. 1794-1894. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895 [pe copertă: 1894]. (31,5 x 23,5). 1 f., 72[-75] p., 113-184[-187] p.), 15 f. pl. (pag. dublă). 3 lei. (Buletinul Societăţei de Sciinţe Fizice) (III 23722)
Titlul de la începutul textului: "Centenarul Morţei lui Lavoisier. Număr festival al Buletinului Societăţei de Sciinţe fizice din Bucuresci - România". Pe copertă menţiunea: "Tipo-Lito N.D. Miloşescu T. Jiu". Litografia de pe copertă: "M. Vertschitscky". Text paralel în l. română şi franceză. Cuprinde: "Programul sărbătorii, cuvîntările dr. C. Istrati şi Ionescu-Gion, toasturile de la banchet".

Nu exista imagini
  821) Centenarul revoluţiunei române de la 1784
 • Opera
 • Imagini
Centenarul revoluţiunei române de la 1784
11826. • Centenarul revoluţiunei române de la 1784 (Horia, Cloşca, Crişan). Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1884. (29 x 20). 111 p., 1 f.pl. (II 32940)
Cuprinde proză şi versuri de: George Secăşanu, Dr. I. C. Drăgănescu, Emil A. Frunzescu, Ion M. Cărbuneanu, George Misail, P. Dulfu, Ion Lepădat, A. Papiu Ilarian, Aron Densuşianu, Al. I. Hodoş, R. Năsturel, G. Chernbach, C. C. Dobrescu, Eufrosina Stoicescu, D. Aug. Laurian, Gr. I. Columbeanu, I. Michalcea, A. M., N. M. Frangulea, Iuliu I. Roşea, G. Ocăşanu, Ştefan Pop, Al. Radu, N. Kirilov, N. Bălcescu, C. Părăianu, A. Lupul Antonescul, P. Ispirescu, Scipione I. Bădescu, Un patriot anonim, Societatea Tinerimea Română, George O. Gârbea, C. C. Bacalbaşa.

Nu exista imagini
  822) Cenuşotca : poveste
 • Opera
 • Imagini
Cenuşotca : poveste
11827. • *Cenuşotca, poveste pentru copii, de E. P. Cu ilustratiuni. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu, [1905]. 8 bani. (Drap, 5 (1905), nr. 145, dec. 17/30, p. 3: bibliogr. ; FD, 21(1906), nr. 1, ian. 1, p. 7: bibliogr.)
Este textul lui I. T. Mera (1885 şi 1887) sau al lui S. Botezan (1904).

Nu exista imagini
  823) Ce! Nu ştii englezeşte?
 • Opera
 • Imagini
Ce! Nu ştii englezeşte?
11828. • Ce! Nu scii englezesce? Cumpără această carte şi în căte-va zile vei putea vorbi Englezesce fără profesor. Iassy, Edit. Tip. Comerciala L. Rabinovici, [189?]. (16,5 x 12). 16 p. (I 411008)
Lipsă coperta.
11829. • Ce! Nu scii englezesce? Cumpără această carte şi în căte-va zile vei putea vorbi Englezesce fără profesor. Iassy, Edit. Tip. Comerciala L. Rabinovici, 1900. (16 x 11,5). 16 p. 30 bani. (BCU-ClN 178358)
Pe copertă, titlul: "Metodă Practică de a învăţa Limba engleză în căte-va dile".

Nu exista imagini
  824) CEONTEA, TEODOR (1846-1906)
 • Opera
 • Imagini
CEONTEA, TEODOR (1846-1906)
11830. ~ Aritmetica generală şi specială. Manualu didacticu elaboratu în usulu preparandieloru (şcóleloru normali), şcóleloru comerciali şi medie, cum şi a tuturora privaţiloru, de Teodoru Ceontea, professoru preparandialu. Arad (Tip. Romana Diecesana gr. or.), 1884. (24 x 15,5). 2 f., 284 p. 1 fl. 50 cr.v.a. sau 3,75 lei noi. (II 163802)
11831. ~ Idem. Ed. II. Tem. I-II. Arad (Tipariul tipografiei dicecesane), 1899. (22 x 15,5). 216 p. (I); p. 217[-407] (II). 2 fl. v.a. pentru monarhia austro-ungaiă, 5 lei noi România şi străinătate. (BCU-ClN 391066)
Lipsă coperta.
11832. ~ Chimia, după cursurile prof. Teodor Ceontea. Arad, 1890. (30 x 23). 49 p. (III 378644)
Litografiat. Locul şi anul, la p. 49. Descriere după titlul de la începutul textului.
11833. ~ Compendiu de geografia universală, prelucratu în usulu şcoleloru medie & a preparandieloru. De Teodoru Ceontea, Professoru preparandialu. Aradu (Cu tipariulu diecesanu), 1880. (24 x 16,5). XII, 304 p. 1 fl. 50 cr.v.a. (II 439700)
11834. ~ Idem. Cu 18 figuri originali intercalate în tecstu, de Teodoru Ceontea, profesoru preparandialu. Ed. II. Arad (Tip. romana a Diecesei Aradului), 1884, (24 x 15). 253[-256] p. 1 fl. 50 cr.v. sau 3,75 lei noi. (Astra-S 7176)
11835. ~ Idem, elaborat în usul preparandiilor şi a şcolelor medie. Cu 20 figuri originali intercalate în text. De Teodor Ceontea, profesor preparandial. Ed. III. Arad (Tip. romana a Diecesei Aradului), 1895. (23 x 16). XIX, 261 p. cu il. 1 fl. 50 cr. séu 3 coróne. (II 164074)
11836. ~ Creaţiunea şi desvoltarea spirituală primitiva a omenimei. Prelucrată după A. Arneth, de Teodoru Ceontea, Professoru de scientiele naturale la Institutulu rom. ped. teologicu. Aradu (Tip. lui Ştefan Gyulai), [1878]. (20 x 13). 2 f., 73 p. 40 cr.v.a. (BCU-ClN 91829)
Datat după: Ceontea, p. 408.
11837. ~ Elemente de geometrie, propusă de D’nulu Teodor Ciontea, profes. prep., scrisă prin J. Teranu, prep. c. II. [Partea I-II]. [Arad, 1892]. (30,5 x 23). 68 p. (I) ; 48 p. (II) (III 541049)
Litografiat. Pe desenul de pe cop. 4: "anno 1891-1892".
11838. ~ Fisica, compusă de elevi, după esplicările prof. Teodor Ceontea, [scrisă prin I. Ţeranu, preparând]. Arad, [1893]. (30,5 x 23). 187 p. cu il. (III 541050)
Curs litografiat, datat: "Arad la 15 Iunie 1893".
Traduceri:
• Pluralitatea lumilor locuite. Trad. de ~. Arad, 1887.
Vezi de asemenea:
ASOCIAŢIUNEA naţională aradană. Conferinţe publice. Arad, 1892.

Nu exista imagini
  825) CEPLEANU, CONSTANTIN (1881-1945)
 • Opera
 • Imagini
CEPLEANU, CONSTANTIN (1881-1945)
11839. ~ Convorbiri morale ca început al educaţiei militare, [de] Sublocotenentul C. Cepleanu din Regimentul Constanţa Nr. 34. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu), 1905. (18 x 11). 77 p. 60 bani. (I 2763)
Cu o prefaţă: "Iubite Camarade de Sublocot. Ştefan Demetrescu, Regimentul Vâlcea No. 2".
11840. ~ Dezertarea, [de] Locotenent C. Cepleanu. Regt. Călugăreni, nr. 40. Noţiuni de pedagogie militară. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15). 24 p., 1 tab. 50 bani. (II 29931)
11841. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1912. (23 x 16). 27[-29] p. 50 bani. (II 30912)
În colaborare:
11842. ~ Instrucţia practică a recruţilor coprinzând metoade de a familiariza, instrui şi educa recrutul de Sublocot. Cepleanu Const. şi Sublocot. Popescu Const. din Regimentul Constanţa No. 34. Constanţa (Tip. D. Nicolaescu), 1905. (19 x 12,5). 145 p. 1,50 lei. (I 2649)
11843. ~ Idem. Ed. II. Constanţa (Tip. şi Legatoria Dimitrie Nicolaescu), 1906. (20,5 x 13,5). 251 p., 1 f. erata. 2,50 lei. (II 6793)

Nu exista imagini
  826) CERACHINI, L.
 • Opera
 • Imagini
CERACHINI, L.
Traduceri :
CARMEN SYLVA. Da due Sfere. Trad. de ~. Firenze, 1891.

Nu exista imagini
  827) CERBAN, ALEXANDRU (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CERBAN, ALEXANDRU (1874-?)
11844.~ Consideraţiuni generale cu privire la Natura şi Efectele Garanţiilor Reale la Români şi în special Despre Pignus Nominis, de Alexandru Cerban [pe copertă: doctor în Drept de la Facultatea din Paris, laureat al Facultăţei]. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (23,5 x 16). 53 p., 1 f. (II 12718)
11845. ~ Despre actele juridice cele mai importante făcute în patrimoniul altuia, urmat de un studiu asupra art. 7 § V din Constituţie. Disertaţiune publicată în Dreptul, anii 1898, 1899, de Alexandru Cerban, Doctor în Drept de la Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei. Iaşi, Tip. editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu, 1899. (23 x 15,5). 131 p. (II 412423)
11846. ~ Despre nulitatea şi ineficacitatea actelor juridice în dreptul roman, de Alexandru Cerban, Doctor în Drept dela Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei. Bucureşti (Atel. Grafice ale Anuarului General al României), 1910. (23 x 15,5). 25 p. (II 115009)
Descriere după copertă.
11847. ~ Étude critique sur les conditions de constitution en gage des choses incorporelles en matière civile et commerciale, par Alexandre Cerban, Lauréat de la Faculté. Paris (Henri Jouve Impr. des écoles), 1897. (24 x 16). 2 f., 280 p. (BCU-Iaşi III 7002)
11848.~ Instanţele noastre judiciare au ele competinţă să aprecieze constituţionalitatea legilor? Studiu de drept comparat, de Alexandru Cerban, Doctor în drept dela Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei [pe copertă şi: Conferenţiar la Facultatea de Drept]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 15,5). 34 p. 2 lei. (II 27636)
11849. ~ Dreptul Roman. Legatele, Fideicomisele si Donaţiunile. Predat de Dl. Docent-Conferenţiar Al. Cerban. Anul al II-lea 1911-1912. [Bucureşti, 1912]. (22 x 17,5). 1 f., II - 431 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 31018)
Curs litografiat.
11850. ~ Studii de drept, de Alexandru Cerban, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Laureat al Facultăţei, Magistrat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 16). 2 f., 220 p. (II 1606)
Pe p. de titlu falsă: "Chestiuni de drept civil".

Nu exista imagini
  828) CERBE, MILENTIE
 • Opera
 • Imagini
CERBE, MILENTIE
11851. ~ *Floarea Dorului. Poezii de dor, de drag şi jale şi versuri câtăneşti, de Milente Cerbe din Lăpuşnic (Bănat). Lugoj. Editura librăriei George Ţăran, [1916]. 64 p. 36 fil. (Drap, 16(1916), nr. 85, iul. 26 (aug. 8), p. 3: Bibliogr.)
11852. ~ Floarea Dorului. Poezii de dor, de drag şi de jale. Versuri cătăneşti. Culese din Bănat, de Milentie Cerbe din Lăpuşnic (Begalaposnok). Ed. II. Lugoş, Edit. Librăriei Minerva (Tip. Minerva, George Ţăran). 1918. (14,5 x 10,5). 64 p. cu 1 portr. (I 156150)
Tip. şi data, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  829) CERBEANU, MAX
 • Opera
 • Imagini
CERBEANU, MAX
11853. ~ Die Fleischfrage! Einblick in die Fleisch-verhältnisse Österreichs. Von Zivil-Inginieur Max Cerbeano, Wien. Wien und Leipzig, Wilhelm Erick, k.u.k. Hof-Buchhändler (k.u.k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme, Wien), 1912. (22,5 x 15,5). VII, 70 p. (II 65757)
Pe copertă, adaugă la titlu: "Eine Schrift zur Aufklärung der Bevölkerung".

Nu exista imagini
  830) CERBER
 • Opera
 • Imagini
CERBER
11854.~ Legi monstruoase. Legea generală a pensiilor. Se impune modificarea ei, [de] Cerber. 1912. S.l., 1912. (23 x 15). 26 p. 50 bani. (II 156673)

Nu exista imagini
  831) CERBU, S.
 • Opera
 • Imagini
CERBU, S.
Traduceri:
DILLING, LARS. Pălăria cu pană de păun. Trad. de ~. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  832) CERBULESCU, DIMITRIE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CERBULESCU, DIMITRIE (1865-?)
11855. ~ Note din Activitatea şcolară şi extraşcolară a învăţătorului Dimitrie Cerbulescu din Com. Perii, jud. Mehedinţi dela Anul 1886 până în anul 1906 adică în timp de 20 ani. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de Cărţi Luiza I. Cuţui), 1906. (20 x 13,5). 82 p. Gratis. (II 6799)

Nu exista imagini
  833) CERBUREANU, C. I.
 • Opera
 • Imagini
CERBUREANU, C. I.
11856. ~ Meseriaşii şi legea meseriilor, de C. I. Cerbureanu. Nemulţumirile meseriaşilor, avantajele legii, neajunsuri semnalate şi îmbunătăţirile ce s’ar putea aduce. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul), 1914. (17 x 11,5). 17 p. (I 39470)

Nu exista imagini
  834) Cercări poetice...
 • Opera
 • Imagini
Cercări poetice...
11857. • *Cercări poetice la esamenul Academiei, de Elevi. Iaşi, 1842. 12°. 8 p. (Iarcu, p. 46)

Nu exista imagini
  835) CERCEL, ALEXANDRU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCEL, ALEXANDRU (1881-?)
11858. ~ Die Nationalbank von Rumänien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen vorgelegt, von Alexander Cercel aus Rosiori de Vede (Rumänien). Tag der myndlichen Prüfung: 15 Juli 1908. Erlangen (Druck der Universitäts-Buchdruckerei von E. Th. Iacob), 1908. (22 x 15). VII, 111 p. (II 1566781)
La p. III: "Lebenslauf".

Nu exista imagini
  836) O cercetare a celor şapte motive de a ţine Dumineca
 • Opera
 • Imagini
O cercetare a celor şapte motive de a ţine Dumineca
11859. • O cercetare a celor şépte motive de a ţine Dumineca. Hamburg, Societatea internaţională de tratate (Leipzig, Tip. Gressner & Schramm), 1903. (18,5 x 12). 16 p. (I 271350)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  837) Cercetaşii de la sate
 • Opera
 • Imagini
Cercetaşii de la sate
11860 • Cercetaşii dela sate. Piesă din vieaţa cercetaşilor în 3 acte. Actul I, prelucrat, actul II. scrise şi III. de mai mulţi cercetaşi blăjeni. Blaj (Tip. Seminarului teologic gr.-cat.), 1915. (18,5 x 12). 30 p. 20 fii. (I 63358)
11861 • Cercetaşii (The Boy-Seouls), [de] G. G. Bucureşti (Atel. grafice Flacăra), 1913. (19 x 12). 27[-29] p. cu il. (I 35668)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  838) Cercetări asupra schismei
 • Opera
 • Imagini
Cercetări asupra schismei
11862. • Cercetări asupra schismei severşite în biserica apuséna deslipita de biserica Una Sfânta, Chatolica (soborniceasca) şi Apostolica a Răsăritului de Un Chrestin ortohodocs român. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (23 x 15,5). X, 58 p. (II 96902)

Nu exista imagini
  839) CERCHEZ
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ
Vezi şi CERKEZ

Nu exista imagini
  840) CERCHEZ, ANDRONIC GR. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CERCHEZ, ANDRONIC GR. (1871-?)
11863. ~ Raport făcut D-lui Ministru de Interne de către farmacistul Andronic Gr. Cerchez din Iveşti. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1909. (23,5 x 16,5). 7 p. (II 12759)

Nu exista imagini