Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  801) Cele opt glasuri
 • Opera
 • Imagini
Cele opt glasuri
• Cele opt glasuri. Vezi şi • Octoih ; Opt-glosar

Nu exista imagini
  802) Cele cincisprezece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos
 • Opera
 • Imagini
Cele cincisprezece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos
11779.• Cele cinci-spre-dece suferinţe ascunse ale lui Iisus Christos. Braşov, Edit. Librăriei N. I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1896. (19 x 12). 40 p. cu il. (BCU-ClN 42919)
11780. • *Idem. Ed. II. Braşov, Tip şi Libr. Ciurcu & Co., 1903. 8°. 40 p. 20 fil. (Tr, 35(1904), nr. II, mart.-apr., p. 96: Prod. lit. pe 1903).
11781 • Idem. Brasso-Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1910. (19 x 12). 40 p. cu il. (BCU-ClN 146133)

Nu exista imagini
  803) Cele din urmă zile ale Imperiului Bisantin
 • Opera
 • Imagini
Cele din urmă zile ale Imperiului Bisantin
11782. • Cele din urmă dile ale Imperiului Bisantin. Traducţiune de D. L. Editore G. Constantinescu. Bucuresci (Imprimeria Naţională), 1873. (23,5 x 15,5). 12 p. 60 bani. (II 141785)

Nu exista imagini
  804) Cele douăsprezece inimi moarte
 • Opera
 • Imagini
Cele douăsprezece inimi moarte
11783. • Cele douăsprezece inimi moarte. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 56) (II 58502)

Nu exista imagini
  805) Cele mai alese cântece de dor şi amor
 • Opera
 • Imagini
Cele mai alese cântece de dor şi amor
11784. • Cele mai alese cântece de dor şi amor. Noi şi Vechi. Bucureşti (Tip. Concurenţa), [1909]. (17 x 12). 32 p. (I 408822)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  806) Cele mai frumoase cântece şi poezii
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase cântece şi poezii
11785. • Cele mai frumóse cântece şi poesii, culese şi aranjate de X*** Bucuresci (Tip. Laboratoriloru Români), 1886. (14,5 x 9,5). 32 p. 50 bani. (I 384724)
Descriere după copertă. Diferă de următoarea prin ordinea poeziilor. "X***" s-ar putea să fie N. D. Popescu care a publicat şi culegerea "Dorulu inimei", care cuprinde unele poezii din vol. de faţă. Chiar coperta este tipărită pe v. cop. "Calendarului Basmelor..." scos de N. D. Popescu.
11786. • Idem. Bucuresci (Tip. Laboratoriloru Români), 1886. (15 x 10). 32 p. 30 bani. (I 384726)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  807) Cele mai frumoase povestiri
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase povestiri
11787. • Cele mai frumoase povestiri. Negruzzi, Tolstoi, Carmen Sylva, Balzac, Odobescu, Dickens, Boccacio, Storm, Pelroniu, Creangă. Seria I. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1918]. (18,5 x 12,5). 160 f. (pag. dif.) 3 lei. (I 51592)
Cuprinde zece numere apărute în colecţia Scriitorii Celebri, fiecare cu p. de titlu separată, reunite sub o copertă comună.
11788. • Cele mai frumoase povestiri. B. Ibanez, W. Irving, S. K. Ghosh, E. Zola, V. Alexandri[!], F. Nietzsche, M. Gorki, Kyau-Hacuzai [şi Fata din lună din Colecţia Taketori-Monogatari]. Seria II. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Providenţa, H. Steinberg), [1918]. (19,5 x 12,5). 112 f. (pag. dif.). 4 lei. (I 51592)
Cuprinde opt numere din colecţia "Scriitorii celebri", fiecare cu p. de titlu separată, reunite sub o copertă comună. Mai cuprinde povestiri de Picon, Alarcon şi Nedjdet.
11789. • *Cele mai frumoase povesti din lume. Bucureşti, Edit. C. Sfetea, [1912?]. 3,50 cor. (FD, 28(1913), nr. 3, ian. 20, p. 4: Lista cărţilor pentru bibliotecile de şcoli primare, întocmită după vîrste)

Nu exista imagini
  808) Cele mai frumoase poveşti din lume
 • Opera
 • Imagini
Cele mai frumoase poveşti din lume
11790. • Cele mai frumoase poveşti din lume. Apa care joacă, piatra care cântă şi pasărea care vorbeşte. - Cele trei dorinţe. - Povestea unei femei proaste. - Voevodul nedeşteptat. - Fata pădurarului. - Ali Baba şi Cei 40 de hoţi. - Moara din fundul mărei. - Proştii. - Cenuşereasa. - Floarea de zăpadă. - Teiul care cîntă. - Mâncătorii de oameni din Ojejama. Bucureşti, Edit. I. Brănişteauu, 1918. (19,5 x 13). 88 p. 2,50 lei. (II 51552)

Nu exista imagini
  809) Cele mai însemnate învăţături pentru viaţa monahală
 • Opera
 • Imagini
Cele mai însemnate învăţături pentru viaţa monahală
11791. • Cele mai însemnate învăţături pentru vieata monahală. Bucureşti (Tip. profesională Dimitrie C. Ionescu), 1911. (20 x 13). 36 p. 20 bani. (Biblioteca Monăstirea, nr. 2) (II 24086)

Nu exista imagini
  810) Cele mai noi şi cele mai frumoase cântece şi poesii
 • Opera
 • Imagini
Cele mai noi şi cele mai frumoase cântece şi poesii
11792.• Cele mai noi şi cele mai frumóse cântece şi poesii coprindend: 1) Zuvelcata pân’la brâu. 2) Voevodul Ţiganilor. Moralitatea. 3) Zigeunerbaron-Zittencomission. 4) Voevodul Ţig[anilor]. Moralitatea]. în limba ungară. 5) Luna scie de Carol Scrob. 6) Dragă copilă tristă’mi e viaţa. 7) Foae verde Sălcioară. 8) Doue fete spală lână. 9) Lângă tine aş vrea să fiu. 10) Steluţa mea de P. Patin. 11) Foae verde merişor. 12) Trecerea gârlei (Corul ovreesc) etc. ele. Bucuresci, Edit. Librăriei Pinath (Tip. Isac Binder), [1890]. (20 x 14). [2] f. (II 408740)
Cu menţiunea: Căntece noi culese din Comoara Literară.
Descriere după copertă.

Nu exista imagini