Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  81) CALOMERI, ION GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CALOMERI, ION GHEORGHE
(I. G. C.)
9693. ~ Acţiunea naţionalistă înaintată. [De I. G. Calomeri]. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1907. (15 x 8). 7 p. (Biblioteca rev. România nouă, nr. 1) (I 17811)
Descrierea făcută după copertă. Autorul, identificat după: RomN, 1(1907), nr. 1, iunie 1, p. 8-10, unde a apărut acest articol, semnat cu iniţialele: I. G. C.
9694. ~ Datoria publică. Teză pentru licenţă susţinută de Ion Gheorghe Calomeri. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (24,5 x 16,5). 98 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat, Palatul Universităţei) (II 413439)
9695. ~ Idem. [Studiu]. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (24,5 x 16). 97 p. 3 lei. (II 413449)
În colaborare:
9696. ~ Memoriu asupra Românilor din Asia Mică şi Egipet faţă de Politica noastră economică din viitor întocmit din ordinul D-lui I. Gradişteanu, Ministru al Lucrărilor Publice, de către Ion G. Calomeri, N. Papagheorghe, Dr. A. Şunda, Th. M. Craja şi S. Rădulescu. [Pe copertă: Confidenţial. Secret de Neam]. Bucureşti, 1905. (32 x 24,5). 64 p., 4 f.pl. (III 229896)
Traduceri:
GUMPLOWICZ, LUD. Năluciri sociale. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  82) CALOMERI ARMĂŞESCU, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
CALOMERI ARMĂŞESCU, LUCIA
9697. ~ M. S. Regele Carol I. In Memoriam. Poem într’un Act, de Lucia Calomeri Armăsescu. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1914. (19,5 x 12,5). 16 p. 1 leu. (I 39540)

Nu exista imagini
  83) Calomnia calomnioasă
 • Opera
 • Imagini
Calomnia calomnioasă
Calomnia calomnioasă, ciupercă veninoasă. Vezi: RUSCIOR-ROŞIOR, ŞTEFAN. Calomnia... de R-R. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  84) Calomnia Răteşti
 • Opera
 • Imagini
Calomnia Răteşti
9698. • Calomnia Rătesti. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1910. (18 x 12). 52 p. (I 21738)
Răspuns, la acuzaţiile lui N. Fleva împotriva lui I. I. C. Brătianu, "că la 1902 fiind ministru şi în acelaşi timp proprietar al moşiei Răteşti din jud. Argeş a luat cu arendă, prinr’o persoană interpusă numită G. Dumitru, moşia Răteşti a Eforiei Spitalelor Civile, moşia vecină cu a d-sale, uzând de influenţa lui şi pe un preţ derizoriu".

Nu exista imagini
  85) CALOTĂ, CONSTANTIN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CALOTĂ, CONSTANTIN (1859-?)
9699. ~ Hydrastis canadensis în tratamentul bronchitelor cronice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 19 Iunie 1898 de Constantin Calotă. Bucuresci (Tip. Epoca), 1898. (23 x 15,5). 48[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 471) (II 164138)

Nu exista imagini
  86) CALOTESCU, ALEX. G. (1858-1911)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, ALEX. G. (1858-1911)
9700. ~ Chestiunea terenurilor petrolifere din România, de inginer Al. G. Calotescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1901. (24,5 x 17). 48 p. 1 leu. (II 105172)
Descriere după coperta.
9701. ~ Petrolul ca combustibil, [de] Al. G. Calotescu. Bucureşti (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu [la p. 84, Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu]), 1902. (23 x 16). 84 p. cu il. 60 bani. (II 115068)
La p. 37-84, reclame.

Nu exista imagini
  87) CALOTESCU, G. S.
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, G. S.
Traduceri:
DUMAS, AL. Memoriile unui medic. Trad. de ~. Bucureşti, 1873-1874/75.
SCHERFF, W. von. Studii asupra tacticei cellei noui a infanteriei. Trad. de ~. Bucureşti 1875.
THIERS, A. Colecţie de tote resbóele repurtate de Napoleon Bonaparte. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  88) CALOTESCU, IOAN I. (1861?-?)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, IOAN I. (1861?-?)
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Elemente de geometrie. Târgu-Jiu, 1890.

Nu exista imagini
  89) CALOTESCU-NEICU, A. C. (1888-1952)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU-NEICU, A. C. (1888-1952)
9702. ~ Crucea dragostei, [de] A. C. Calotescu Neicu. [Povestiri]. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (16,5 x 10,5). 89[-91] p. 60 bani. (I 37861)
Traduceri:
MAUPASSANT, GUY de. Căte-va povestiri Trad. de ~. Bucureşti 1911.

Nu exista imagini
  90) CALŢUNIANU, MICHAIL
 • Opera
 • Imagini
CALŢUNIANU, MICHAIL
9703. ~ Despre atribuţiunile judelui de instrucţiune. Thesa pentru licenţia susţinută de Michail Calţunianu (Născut în Craiova). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1880. (23,5 x 16). 109 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17142)

Nu exista imagini
  91) CALU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
CALU, ŞTEFAN
9704. ~ Retenţia totală a placentei în facerile la termen. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la 5 Februarie 1907 de Ştefan Calu, Intern al spitalelor civile. Bucureşti, (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1907. (22,5 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 905) (II 580185)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  92) Calul slăvit şi chinuit
 • Opera
 • Imagini
Calul slăvit şi chinuit
9705. • Calul slăvit şi chinuit. [Bucureşti, 1911]. (23,5 x 16). 10[-12] p. cu il. (Societatea pentru Protectiunea Animalelor, nr. 12) (II 23449)

Nu exista imagini
  93) CALVINO, ANGELO
 • Opera
 • Imagini
CALVINO, ANGELO
Traduceri:
CARMEN SYLVA. Jehovah. Trad. de ~. Roma, 1883.

Nu exista imagini
  94) CALVOCORESCU, IOAN I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini

CALVOCORESCU, IOAN I. (1876-?)
9706. ~ Copiii naturali în dreptul roman, frances şi român. Teză pentru licenţă susţinută la... de Ioan I. Calvocorescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociati Marinescu & Şerban), 1903. (23,5 x 16). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 410127)
Nu exista imagini
  95) CAMARDA, DIMITRI (1821-1882)
 • Opera
 • Imagini
CAMARDA, DIMITRI (1821-1882)
Traduceri:
DORA d’ISTRIA. Fylétia e Arbenoré prj Känekate laòshima. Perèi D. C. [Dimitri Camarda]. Livurne, 1867.

Nu exista imagini
  96) CAMBUREANU, PAUL (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CAMBUREANU, PAUL (1876-?)
9707. ~ Studiul explozivilor şi distrugeri prin explozive, [de] Locotenent Cambureanu Paul. Partea I. Istoricul şi Manipularea explozivilor. Partea II-a. Distrugeri prin explozivi. Focşani, 1907. (16,5 x 10,3). XXIV, 99 p., 1 f. erată (I) ; XVI, 187 p., 1 f. erata, 2 tab. (II). (I 7131)

Nu exista imagini
  97) Cameniţa sau Cronica Armenilor din Polonia şi Moldova
 • Opera
 • Imagini
Cameniţa sau Cronica Armenilor din Polonia şi Moldova
9708. • Cameniţa sau Cronica Armenilor din Polonia şi Moldova. Traducere din limba armeană, cu o notiţă de Gr.-M. Buiucliu, Consilier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r. I. St. Rasidescu), 1906. (24 x 16). 16 p. (Extras din "Convorbiri literar", an XL) (II 48161)
Fragment care cuprinde epoca lui Despot Vodă.

Nu exista imagini
  98) CAMENIŢĂ, AL. N. (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CAMENIŢĂ, AL. N. (1864-?)
9709. ~ Despre donaţiuni în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă presentată şi susţinută în Luna... 18... de Al. N. Cameniţă. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, Propr. F. Göbl Fiii), 1888. (24,5 x 16,5). 111, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413464)

Nu exista imagini
  99) CAMENIŢĂ, VASILE (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CAMENIŢĂ, VASILE (1864-?)
9711. ~ Tratamentul pneumoniei acute în spitalele din Bucuresci. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la... Iunie 1893 de Vasile Cameniţa, Bacalaureat în litere şi şciinţe. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (23,5 x 15,5). 97 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 328) (II 76529)

Nu exista imagini
  100) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BOTOŞANI
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BOTOŞANI
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CIRCUMSCRIPŢIA IX-A BOTOŞANI.
9712. ~ Memoriu prezentat Majestăţii Sale Regelui asupra stării economice a Circumscripţiunei [a IX-a Botoşani. Camera de Comerciu şi Industrie]. [Botoşani, 1905]. (25 x 17,5). 18 p. (Camera de Comerciu şi Industrie. Circ. IX-a Botoşani) (II 363725)
Lipsă coperta.
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CIRCUMSCRIPŢIA IX. BOTOŞANI. SECŢIA CAMEREI DE MESERII
9713. ~ Monografia meseriaşilor din judeţele Botoşani-Dorohoi-Suceava. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu), 1906. (23 x 16). 97[-101] p. (Camera de comerciu şi industrie. Circumscripţia IX Botoşani. Secţia Camerei de Meserii) (II 6658)

Nu exista imagini
  101) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BRAŞOV
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BRAŞOV
9714. • Camera de comerciu şi industrie din Braşov 1851-1901. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.l, 1901. (24 x 16). 38 p. (BCU-ClN 134621)
La începutul textului, titlul: "Şedinţa festivă a Camerei de Comerciu şi Industrie din Braşov ţinută din incidentul Jubileului de 50 de ani ai esistenţei sale la 2 februarie 1901".

Nu exista imagini
  102) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BUCUREŞTI. CIRCUMSCRIPTIUNEA IV
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. BUCUREŞTI. CIRCUMSCRIPTIUNEA IV
9715. ~ Ante-proect modificator al Legii asupra camerilor de comerţ şi industrie. Expunere de motive, [prezentată de] Camera de comerţ şi industrie din Bucureşti. [Bucureşti] (Tip. G. A. Lazareanu), [1909]. (33,5 x 20.5). 6 p. (III 459029)
La finalul textului semnează: "Preşedinte, G. G. Assan. Secretar. Chr. D. Staicovici". Datat după anul depozitului legal în BAR.
9716. ~ Colecţiune de Legi Comerciale. I. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (20 x 13,5). 152 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (II 156458)
9717. ~ Legea şi Regulamentul burselor, mijlocitorilor de mărfuri. Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1887. (20 x 13). 55 p. (Camera de comerciu şi industrie din Bucuresci. Circ. IV) (I 423847)
Descriere după copertă.
9718. ~ Legea şi regulamentul asupra burselor de comerciu. (Monitorul Oficial No. 31 din 9 Mai 1904 şi No. 97 din 31 Iulie 1904). Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1904. (17 x 10). 128 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci) (I 8305)
9719. ~ Legea şi regulamentul Camerilor de Comerciu. Bucuresci (Tip. Gregorie Luis), 1887. (20,5 x 13). 34 p. (Camera de comerciu şi industrie din Bucuresci. Circumscripţiunea IV) (II 423767)
Descriere după copertă.
9720. ~ Modificarea regulamentului intrepozitelor şi restituirea textelor vamale în vederea exportaţiunei. Raport prezentat [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti. Circ. IV-a Congresului al XIV-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913. Bucureşti (Clemenţa, Stab. de Arte Grafice Taranu & Co.), 1913. (24 x 16,5). 5 p. (II 422859)
9721. ~ Proect de lege asupra patentelor. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1897. (23,5 x 16). 39 p. (Camera de Comerciu şi industrie din Bucuresci) (II 350219)
9722. ~ Proectul de lege pentru scăderea taxelor vamale dela art. 278, 290, 316 şi 317 din tarifa generală faţă de actuala stare a industriei naţionale. Memoriu adresat corpurilor legiuitoare şi d-lor miniştri de finance, de comerciu şi de esterne [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), [1889]. (30,5 x 21,5). 11 p. (II 82852)
Memoriul datat: "Bucuresci, 20 Maiu 1889". Semnează: "Preş. I. V. Socecu; Secr. Tudor P. Rădulescu".
9723. ~ Proiectul de tarif vamal autonom al Germaniei. Tradus după originalul german. Bucuresci, I. V. Socecu, 1902. (24 x 16,5). XII, 239 p. (Camera de Comerciu şi industrie din Bucuresci) (II 422764)
9724. ~ Proiect modificator al Legii asupra Camerilor de comerţ şi industrie. [Bucureşti] (Tip. Lazareanu), [1909]. (33 x 20). 17 p. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (III 176007)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR. Lipsă coperta.
9725. ~ Propuneri relative la proectul de lege asupra patentelor. Raport adresat D-lui Ministru de Finance, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1897. (32 x 24). 13 p. (III 394596)
La finalul textului, semnează: "Preşedinte, G. G. Assan, Secretar, I. G. Saita".
9726. ~ Raportul Comisiunei însărcinată a studia proectul tarifei general şi a propune modificările ce ar trebui să i se aducă. Bucureşti (Tip. Curţii regale, F. Göbl Fii), 1891. (27 x 19). 61 p. (Camera de comerciu şi Industrie din Bucureşti) (II 268206)
9727. ~ Regulamentul legii asupra burselor de comerţ din anul 1913. (Aprobat prin înaltul decret regal No. 7230 din 28 Decemvrie 1913 şi publicat în Monitorul Oficial No. 220 din 2 Ianuarie 1914). Bucureşti (Tip. Răsăritul), [1914]. (23 x 15,5). 57 p. 20 lei. (Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti) (II 72082)
9728. ~ Tractatul de comerciu cu Serbia. Memoriu adresat Adunarei legiuitoare, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1890. (31,5 x 22). 26 p. (III 394545)
9729. ~ III-a cestiune supusă congresului de la Galaţi relativă la modificarea legei patentelor. [Bucuresci, 1897]. (34,5 x 21,5). 5 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci) (III 465114)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după raportul către minister, privitor la modificările propuse la această lege.

Nu exista imagini
  103) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN BUCUREŞTI. COMISIA PERMANENTĂ
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN BUCUREŞTI. COMISIA PERMANENTĂ
9730. ~ Fraudele în faliment, samsarii, experţii. [Propunerile comisiei la fiecare din cele trei chestiuni]. [Bucureşti] (Tip. G. A. Lazareanu), [1898]. (34,5 x 21,5). 6 p. (Camera de Comerciu şi Industrie din Bucuresci. Comisiunea permanentă) (III 413900)
Descriere după titlul de la începutul textului. Pentru an şi tip. v. EcN, serie nouă, 22(1898), nr. 2, febr. 1, p. 143.
Vezi şi:
CHAMBRE de Commerce et d’Industrie de Bucarest

Nu exista imagini
  104) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CRAIOVA CIRCUMSCRIPŢIA I-a
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. CRAIOVA CIRCUMSCRIPŢIA I-a
9731. ~ *Contractul muncei în comerţ. Raport prezentat [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Craiova Congresului al XV-lea al Camerilor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Craiova. Craiova (Tip. şi Leg. de Cărti N. I. Macavei), [1914]. (23 x 15,5). 150 p. (A 23303)
În prezent, lipsă BAR

Nu exista imagini
  105) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. FOCŞANI
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. FOCŞANI
9732. ~ Studiu asupra exportului făinurilor romane. Congresul morarilor la Focşani din 25 Maiu 1896. Raportele Consulatelor României în străinătate. Opiniunea Camerilor de comerciu din ţară. Conclusiune. Focşani (Tip. Moderna, M. T. Dumitrescu), 1898. (18,5 x 12,5), 183 p. (Camera de Comerţ şi Industrie. Focşani) (I 392360)

Nu exista imagini
  106) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. GALAŢI
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. GALAŢI
9733. ~ Memoriul în chestia pescăriei adresat D-lui Ministru al Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor, [de] Camera de Comerciu şi Industrie din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1905. (25,5 x 17,5). 27 p. (II 85582)
Memoriul este semnat de N. N. Madgearu, preşedintele Camerei de Comerţ, şi de T. G. Ionescu, secretar.
9734. ~ Situaţia comerţului şi tariful de transport. Galaţi (Tipografia Română), 1883. (23 x 15,5). 29[-31] p. (Camera de Comerciu din Galaţi) (II 385068)
Cuprinde memorii şi rapoarte ale Camerei de Comerţ din Galaţi adresate ministerului şi consiliului de miniştri privitoare la starea de decadenţă a porturilor dunărene.

Nu exista imagini
  107) CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. IAŞI CIRCUMSCRIPTIUNEA VIII-a
 • Opera
 • Imagini
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE. IAŞI CIRCUMSCRIPTIUNEA VIII-a
9735. ~ Modificarea Legii Camerelor de Comerţ şi Industrie. Raport prezentat Congresului al XIV-lea al Camerelor de Comerţ şi Industrie din ţară ţinut la Iaşi la 19 şi 20 Mai 1913, [de] Camera de Comerţ şi Industrie din Iaşi. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.) 1913. (24 x 16). 7 p. (II 4228601)

Nu exista imagini
  108) CAMERMAN, I.
 • Opera
 • Imagini
CAMERMAN, I.
9736. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al lipomelor. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Decembrie 1901 de I. Camerman, fost intern. Galatz (Tipo-Lit. Ap. P. Antoniady), 1901. (22 x 15). 69[-72] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 150) (BCU-ClN 219736)

Nu exista imagini
  109) CAMERMAN, S.
 • Opera
 • Imagini
CAMERMAN, S.
9737. ~ Despre paralisiile laringiene in urma febrei tifoide. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de S. Camerman, bacalaureat în sciinţe şi litere. Susţinută la 2 Martie 1895. Bucuresci, 1895. (22 x 14,5). 1 f., 59[-63] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 363) (II 263357)

Nu exista imagini
  110) CAMILLE D’ALB
 • Opera
 • Imagini
CAMILLE D’ALB
Vezi: DUNCA-SCHIAU, CONSTANŢA

Nu exista imagini
  111) CAMILLI, NICOLAE IOSIF (1840-1916)
 • Opera
 • Imagini
CAMILLI, NICOLAE IOSIF (1840-1916)
9738. ~ Actele pastorale ale Prea Sfinţiei Sale Părintelui P. Nicolae Iosif Camilli. Vol. I-II. Iaşi (Instit. de arte grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913-1914. (23 x 16). IX, 83[-86] p. (I) ; 320 p. (II). (II 110240)
9739. ~ Cucernice înălţări de suflet pentru Novena către Sfântul Duh ca pregătire de sărbătoarea Rusaliilor, [de] Nicolae. Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi, Comandor al Coroanei României. Traducere din limba italiană cu aprobarea autorului. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1912. (14,5 x 8,5). IX, 41 p. 25 bani. (I 28148)
9740. ~ Despre patrociniul Sfîntului Iosif de a se cere împreună cu acela al Feciórei Născătórei de Dumnedeu în timpurile grele ale Bisericei. Epistolă enciclică a Prea Sfîntului nostru Părintele şi Domn Papa Leon XIII. Publicată în Moldova de Mons. Nicolae Iosif Camilli, Episcop Catolic de Iaşi. Iaşi (Tipo-Lit. Goldner), 1889. (21,5 x 14,5). 29 p. (II 409041)
În afară de enciclica Papei Leon XIII, mai cuprinde o epistolă pastorală în care episcopul Nicolae Iosif Camilli prezintă epistola Papei şi ia şi anumite măsuri pentru citirea acesteia în Biserici. Mai cuprinde o Rugăciune către Sfintul Iosif.
9741. ~ Despre seminar. Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli, episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Stab. grafic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15). 15 p. (II 109167)
9742. ~ Epistola apostolică a Sanctităţii Sale Papa Piu X Exhortatio ad clerum catholicum comunicată de Monseniorele Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop de Iaşi clerului eparhiei sale. No. 1478. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1908. (23 x 15,51). 13 p. (II 408670)
9743. ~ Epistola Monseniorului Nicolae Iosif Camilli, Episcop catolic de Iaşi către Cucernicia Sa Păr. Iosif Malinowski, administrator paro-chial al bisericei catedrale în ocasiunea unui recurs al câtorva enoriaşi încontra aceluiaşi cucernic părinte. Bucuresci (Tip. Ioan Weiss), 1893. (22,5 x 15). 57 p. (II 167211)
Epistola este emisă de Eparhia Catolică din Iaşi, cu No. 65.
9744. ~ Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli, arhiepiscop episcop de Iaşi, cu care se anunţă apropiata Lui sosire în Eparhia Sa. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 18 p. (II 164017)
9745. ~ Epistola pastorală cu care Monseniorul Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi publică în eparhia sa epistola enciclică Acerba nimis a Sanctităţei Sale Papa Piu X despre învăţătura creştinească. [Iaşi, 1905]. (22,5 x 15,5). 34 p. (II 408673)
1905 este data epistolei.
9746. ~ Epistola pastorală cu care Monseniorele Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi anunţă Parohiilor Eparhiei Sale Sfânta Vizită. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (24,5 x 16,5). 12 p. (II 6358)
9747. ~ Epistola pastorală a Monseniorului Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi pentru a cincizecia aniversare a apariţiunii Fecioarei Neprihănite la Lourdes. No. 1328. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1908. (22,5 x 15,5). 37 p. (II 408675)
9748. ~ Epistola pastorala a Mons. Nicolae Iosif Camilli, Arhiepiscop-episcop catolic de Iaşi cu ocaziunea holerei asiatice. No. 2218. Iaşi (Tip. Naţionala, I. S. Ioneseu), 1910. (22,5 x 15). 14 p. (II 156705)
9749. ~ Epistolă pastorală No. 2436 cu care Monseniorele Nicolae Camilli, Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi publică în eparhia sa decretul pontifical Quam singulari Christus amore cu privire la vrâsta pentru întâia sfântă împărtăşire a copiilor. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (23 x 15,5). 32 p. (II 408661)
9750. ~ Epistola pastorală cu care I. P. Sf. S. Monseniorele Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi vesteşte: 1. Reîntoarcerea sa în eparhie şi administrarea Sf. Mir. 2. Iubileul universal acordat de Sanctitatea Sa Papa Piu X în amintirea păcii dată Sf. Biserici de către împăratul Constantin cel Mare. No. 3129. Iaşi (Instit. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1913. (23 x 16). 16 p. (II 408645)
9751. ~ Indultum pro quadragesima et anno 1886. (Nr. 8). [Iaşii, 1886]. (21.5 x 15). 4 p. (II 418762)
Semnat: "Camilli, Episcop catolic de Iaşi Nicolae Iosif". Descriere după titlul de la începutul textului.
9752. ~ Întrebări la cari cucernicii părinţi administratori ai parohiilor eparhiei de Iaşi vor trebui să răspundă pentru Sfânta Vizită anunţată prin epistola pastorală No. 918 din 11 Februarie 1907, [de Nicolae Iosif Camilli]. Iaşi (Tip. Naţională. I. S. Ionescu), 1907. (27,5 x 20,5). 67 p. (II 5923)
Descriere după copertă.
9753. ~ Jubileul sacerdotal al Sanctităţii Sale Papei Leon XIII. Epistolă pastorală a Mons. Nicolae Iosif Camilli. Episcop catolic de Iaşi. (No. 12). Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (22 x 14). 16 p. (II 11094)
9754. ~ Jubileul sacerdotal al Sanctităţii Sale Papa Piu X. Epistolă pastorală a P. Sf. S. Monseniorului Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1908. (24,5 x 16,5). 39 p.,1 portr. (II 408552)
9755. ~ Jubileul episcopal al Sanctităţii Sale Papa Piu X, Epistolă pastorală a I. P. Sf. S. Monseniorului Nicolae Iosif Camilli. Arhiepiscop-Episcop catolic de Iaşi. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1909. (22,5 x 15,5). 13 p. (II 408667)
9756. ~ Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi in dioccesi Iassiensi iussu et auctoritate D. D. Nicolai Joseph Camilli Archiepiscopi-episcope Iassiensis Iuxta rubricas missalis et breviari Romani ad stylum Iulianurn dispositus Pro anno domini MCMXV. Iassiis (Typ. H. Goldner), 1914. (19,5 x 13). 98 p. (BCU-Iaşi II B 22566)
9757. ~ Retraites et allocutions préchées aux religieuses de Notre-Dame de Sion à Iassy et à Galatz en Roumanie, par Nicolas-Joseph Camilli, évêque titulaire de Gadara. Commandeur de l’Ordre La Couronne de Roumanie. Rome (École Typ. Salésienne), 1898. (18 x 12). XII, 609[-611] p. (I 544243)
Lipsă coperta.
Traduceri, prefeţe, editări de texte:
BENEDICT XV, Papă. Cea dintâi scrisoare enciclica. Ed. şi trad. ~. Iaşi, 1915.
• Catechism pentru catolicii din Moldova. Pref. de ~. Iaşi 1885 ; ed. II, 1915.
LEON XIII. Enciclica humanum genuni... Ed. şi pref. de ~. Iaşi, 1884.
~. Epistola enciclică... Ed. şi pref. de ~. Iaşi, 1889.

Nu exista imagini
  112) CAMIZ, ROBERTO
 • Opera
 • Imagini
CAMIZ, ROBERTO
9758. ~ Mémorial. V-e lot. Ligne Camanesti Palanca. Entreprise Edoardo & Roberto Camiz. Bucureşti (Lmpr. Dreptatea), 1900. (31 x 22,5). 45 p. (III 121152)
La finalul textului semnează: "pentru Edoardo, et Roberto Camiz, Roberto Camiz".

Nu exista imagini
  113) CAMMARANO, SALVADORE (1801-1852)
 • Opera
 • Imagini
CAMMARANO, SALVADORE (1801-1852)
9759. ~ Lucia de Lammermoor. Drama Lirika în trei acte. Tradusă din limba italiană de G. A. Baronzi. Poesia de S. Salvatore Cantarano, musica de Gaetano Donizetti. Bucureşti (Tip. la Iosif Kopainig), 1845. (16 x 10). VI, 62 p. (I 111158)
P. de titlu cu caractere latine; textul cu alfabet de tranziţie.
9760. ~ *Lucia, cu[!] românesce în prosă, din Salv. Camerano[!]. Nic Ţinc. Bucureşti, 1870. (Iarcu, p. 133)
9761. ~ Lucia de Lammermoor. Operă seriă în 3 Acte de S. Camarano. Musica de M-stru G. Donizetti. Tradusă de D. D. U. şi D. St. Rasianu. Ediţiune conform textului după care se cântă. Bucuresci, Edit. V. Spelser şi H. Melbeere (Tip. Isac Binder), 1885. (20,5 x 14,5). 32 p. 1 leu nou. (Opera Română din Bucuresci) (II 384942)
9762. ~ Saffo, tragedia lirica în trei părţi. Poesia de Salvadore Cammarano. Musica de Maestrul Cav. G. Paccini[!]. Traducţiune de Nicolae Ţinc. Bucuresci, Tip.-editor Ioan Weiss, 1871. (16,5 x 12). 61 p. (I 411000)
Text paralel în l. italiană şi română.

Nu exista imagini
  114) CAMNER, JULIAN
 • Opera
 • Imagini
CAMNER, JULIAN
9763. ~ Recherches sur la condensation de la Toluquinone avec Véther acétyl-acetique. Dissertation présentée à la faculté des sciences de l’Université de Genève pour obtenir le grade de Docteur ès-sciences par Julian Camner de Piatra (Roumanie). Genève (Impr. Taponnier et Studer), 1892. (23,5 x 16). 31 p. (II 52157)

Nu exista imagini
  115) CAMPAN, JEANNE-LOUISE-HENRIETTE GENET
 • Opera
 • Imagini
CAMPAN, JEANNE-LOUISE-HENRIETTE GENET
9764. ~ Pentru educaţia copiilor. Scrisă în limba franţozească de Doamna Campan şi tradusă în rumîneşte de O mumă pe care Esperienţa a povăţuit’o a adăoga şi de la sine oare-care însemnări [=Catinca Ghica]. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1839. (19,5 x 12). 1 f., 97 p. (I 70531)
Cu alfabet de tranziţie. Pentru traducător, vezi: Nicolescu, p. 16 ; Zaharia, p. 9. Iarcu, p. 41, atribuie traducerea Saftei Ştirbei.

Nu exista imagini
  116) Campania din 1913
 • Opera
 • Imagini
Campania din 1913
• Campania din 1913 (Secţiunea II-a de aviaţie militară)
Vezi: NAŢIONALĂ Aeriană. Campania din 1913. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  117) Campania liga presei contra farmaciştilor
 • Opera
 • Imagini
Campania liga presei contra farmaciştilor
• Campania liga presei contra farmaciştilor. Vezi: ALTÂN, A. D. NICOLAU ş.a A. Campania... Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  118) Campania română din 1916
 • Opera
 • Imagini
Campania română din 1916
9765. • Campania română din 1916. Traducere din limba engleză de X. Cu o prefaţă de Octavian Goga. Iaşi (Tip. Epoca), 1918. (24 x 16,5). V-142 p. (Biblioteca Rasboiului nostru, nr. 1) (The Times Historv and Encyclopedia of the War) (II 156805)
Pe cop. 4, anul 1919.

Nu exista imagini
  119) O campanie infama
 • Opera
 • Imagini
O campanie infama
9766 • O campanie infama. Începutul şi sfirşitul calomniilor fomentate împotriva D-lor Mrazec, Teisseyre şi Alimanestianu. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională). 1908. (23,5 x 16,5). 30 p. (II 8637)

Nu exista imagini
  120) O campanie mişelească
 • Opera
 • Imagini
O campanie mişelească
9767 • O campanie miselească. [Bucureşti], 1910. (23 x 15,5). 19 p. (II 20599)
Descriere după copertă. Textul, semnat: "Un creştin Ortodox". În apărarea Mitropolitului Primat Atanasie Mironescu.

Nu exista imagini