Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  81) CALOMERI, ION GHEORGHE
 • Opera
 • Imagini
CALOMERI, ION GHEORGHE
(I. G. C.)
9693. ~ Acţiunea naţionalistă înaintată. [De I. G. Calomeri]. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1907. (15 x 8). 7 p. (Biblioteca rev. România nouă, nr. 1) (I 17811)
Descrierea făcută după copertă. Autorul, identificat după: RomN, 1(1907), nr. 1, iunie 1, p. 8-10, unde a apărut acest articol, semnat cu iniţialele: I. G. C.
9694. ~ Datoria publică. Teză pentru licenţă susţinută de Ion Gheorghe Calomeri. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (24,5 x 16,5). 98 p. (Şcoala Superioară de Ştiinţe de Stat, Palatul Universităţei) (II 413439)
9695. ~ Idem. [Studiu]. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1900. (24,5 x 16). 97 p. 3 lei. (II 413449)
În colaborare:
9696. ~ Memoriu asupra Românilor din Asia Mică şi Egipet faţă de Politica noastră economică din viitor întocmit din ordinul D-lui I. Gradişteanu, Ministru al Lucrărilor Publice, de către Ion G. Calomeri, N. Papagheorghe, Dr. A. Şunda, Th. M. Craja şi S. Rădulescu. [Pe copertă: Confidenţial. Secret de Neam]. Bucureşti, 1905. (32 x 24,5). 64 p., 4 f.pl. (III 229896)
Traduceri:
GUMPLOWICZ, LUD. Năluciri sociale. Trad. de ~. ş.a. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  82) CALOMERI ARMĂŞESCU, LUCIA
 • Opera
 • Imagini
CALOMERI ARMĂŞESCU, LUCIA
9697. ~ M. S. Regele Carol I. In Memoriam. Poem într’un Act, de Lucia Calomeri Armăsescu. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1914. (19,5 x 12,5). 16 p. 1 leu. (I 39540)

Nu exista imagini
  83) Calomnia calomnioasă
 • Opera
 • Imagini
Calomnia calomnioasă
Calomnia calomnioasă, ciupercă veninoasă. Vezi: RUSCIOR-ROŞIOR, ŞTEFAN. Calomnia... de R-R. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  84) Calomnia Răteşti
 • Opera
 • Imagini
Calomnia Răteşti
9698. • Calomnia Rătesti. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1910. (18 x 12). 52 p. (I 21738)
Răspuns, la acuzaţiile lui N. Fleva împotriva lui I. I. C. Brătianu, "că la 1902 fiind ministru şi în acelaşi timp proprietar al moşiei Răteşti din jud. Argeş a luat cu arendă, prinr’o persoană interpusă numită G. Dumitru, moşia Răteşti a Eforiei Spitalelor Civile, moşia vecină cu a d-sale, uzând de influenţa lui şi pe un preţ derizoriu".

Nu exista imagini
  85) CALOTĂ, CONSTANTIN (1859-?)
 • Opera
 • Imagini
CALOTĂ, CONSTANTIN (1859-?)
9699. ~ Hydrastis canadensis în tratamentul bronchitelor cronice. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Presentată şi susţinută la 19 Iunie 1898 de Constantin Calotă. Bucuresci (Tip. Epoca), 1898. (23 x 15,5). 48[-51] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 471) (II 164138)

Nu exista imagini
  86) CALOTESCU, ALEX. G. (1858-1911)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, ALEX. G. (1858-1911)
9700. ~ Chestiunea terenurilor petrolifere din România, de inginer Al. G. Calotescu. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1901. (24,5 x 17). 48 p. 1 leu. (II 105172)
Descriere după coperta.
9701. ~ Petrolul ca combustibil, [de] Al. G. Calotescu. Bucureşti (Tip. şi Fabrica de pungi Thoma Basilescu [la p. 84, Tip. ziarului Cronica, Thoma Basilescu]), 1902. (23 x 16). 84 p. cu il. 60 bani. (II 115068)
La p. 37-84, reclame.

Nu exista imagini
  87) CALOTESCU, G. S.
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, G. S.
Traduceri:
DUMAS, AL. Memoriile unui medic. Trad. de ~. Bucureşti, 1873-1874/75.
SCHERFF, W. von. Studii asupra tacticei cellei noui a infanteriei. Trad. de ~. Bucureşti 1875.
THIERS, A. Colecţie de tote resbóele repurtate de Napoleon Bonaparte. Trad. de ~. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  88) CALOTESCU, IOAN I. (1861?-?)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU, IOAN I. (1861?-?)
În colaborare:
HAIDUCESCU, I. ş.a. Elemente de geometrie. Târgu-Jiu, 1890.

Nu exista imagini
  89) CALOTESCU-NEICU, A. C. (1888-1952)
 • Opera
 • Imagini
CALOTESCU-NEICU, A. C. (1888-1952)
9702. ~ Crucea dragostei, [de] A. C. Calotescu Neicu. [Povestiri]. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1914. (16,5 x 10,5). 89[-91] p. 60 bani. (I 37861)
Traduceri:
MAUPASSANT, GUY de. Căte-va povestiri Trad. de ~. Bucureşti 1911.

Nu exista imagini
  90) CALŢUNIANU, MICHAIL
 • Opera
 • Imagini
CALŢUNIANU, MICHAIL
9703. ~ Despre atribuţiunile judelui de instrucţiune. Thesa pentru licenţia susţinută de Michail Calţunianu (Născut în Craiova). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1880. (23,5 x 16). 109 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17142)

Nu exista imagini