Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  771) CECH, SVATOPLUK
 • Opera
 • Imagini
CECH, SVATOPLUK
11729. ~ Cântecele sclavului, [de] Svatopluk Cech. Traducere de Petre Lişteveanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). IX-88 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 412) (I 15317)
Cu 1 portret şi o notiţă biografică (p. V-IX).

Nu exista imagini
  772) CECROPID, DIMITRIE N. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CECROPID, DIMITRIE N. (1861-?)
11730. ~ *Geografia jud. Brăila. Bucureşti, Edit H. Steinberg, [189?]. (Cecropid-Paul, cop. 4 ; Cecropid, cop. 4)
11731. ~ Geografia judeţului Prahova, cu vederi şi desenuri pentru usul clasei a II-a primară, întocmită dupe programa oficiala şi nouile împărţiri administrative, de Dim. N. Cecropid, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 28 Bucuresci. Cartea aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi al Cultelor cu adresa No. 6558 din 19 August 1896. Bucuresci, Editura librăriei H. Steinberg (Tip. Al. Elefteriu & C. Ispasescu), 1896. (25,5 x 19,5). 44 p. cu il. 1 leu (Cartea şcolarului) (II 533592)
11732. ~ Idem. [pe copertă: Pentru clasa II-a primară urbană şi divisia II-a a şcolelor primare rurale], întocmită după programa oficială şi nouile împărţiri administrative, de Dim. N. Cecropide, directorul scólei primare No. 11 de băieţi Bucuresci. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1900. (24 x 19,5). 40 p. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 2834)
11733. ~ Memoriu referitor la plăsmuirea unor învinuiri şi la neregularităţile judecărei procesului meu înaintea Consiliului permanent al Ministerului Instrucţiunii Publice din anul 1907, [de] D. Cecropid. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), [1911]. (24 x 16,5). 16 p. (II 22750)
La finalul textului: "Dimitrie Cecropid, Institutor în Bucureşti, fost revizor şcolar".
11734. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), [1913]. (22,5 x 15,5). 9, 68 p. cu il. 1,50 lei. (II 33452)
Pe copertă, titlul: "Reprimare sau răzbunare? Pagini din istoricul unui proces. 1. Note biografice extrase din reviste şi ziare. 2. Memoriu referitor la plăsmuirea unor învinuiri. 3. Punctele de învinuire şi probele de neculpabilitate. 4. Încheiere". Anul, numai pe copertă.
11735. ~ Omagiu lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării naţionale din partea Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din România, [de] Dimitrie Cecropid. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1914. (22,5 x 15,5). 68 p. cu portr. şi il. 1,50 lei. (II 37268)
Pe copertă titlul: "În amintirea lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării naţionale. Omagiu din partea Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din România de Dimitrie Cecropid Bucureşti-Cerneţi 29 Iunie 1914".
În colaborare:
11736. ~ Carte de citire, pentru clasa II-a urbana, de D. Decropid, I. N. Ciocan, Institutori în Bucuresci, C. G. Mielcescu, G. B. Ţuţuianu, Institutori în Câmpu-Lung, şi Luca Paul, învăţător în Muscel. întocmită conform programei oficiale din 1898. Bucureşti (Tip. Corpului didactic C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1900. (19,5 x 13). 263 p. cu ilustr, 1,20 lei. (I 6434)
11737. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală (anul II), de D. Cecropid, I. N. Ciocan, Institutori în Bucuresci, C. G. Mielcescu, B. B. Ţuţuianu, Institutori în Câmpu-Lung, şi Luca Paul, învăţător în Muscel. întocmită conform programei Oficiale din 1898. Campu-Lung, Edit. Librăriei Florian Tache Niculescu (Bucureşti, Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (20,5 x 13). 236 p. cu il. 1 leu. (II 6796)
11738. ~ Prima Carte de Religie, însoţită de Imnuri Corale Religiose, pentru usul scolelor primare, întocmită de Dim. Cecropid şi I. N. Ciocan, Institutori în Capitală, şi D. G. Kiriac, Prof. de musică după programa de studii a învăţămîntului primar, coprindend şi rugăciunile din Circulara Onor Minister al Instrucţiunei Publice cu No. 19126 din August 1900. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (18,5 x 12). 64 p. cu il. (I 156275)
Vezi şi:
NICULESCU, GAVRIL ş.a. Carte de aritmetică, cl. I-a prim. Ed. II-a, Bucureşti, 1913-1914 ; cl. II-IV prim. urb. Ed. I, 1913-1914 ; div. I-III. rur. Ed. I, 1913-1914.
Vezi de asemenea:
SOCIETATEA Corpul Didactic Primar din România. Şcólele de Adulţi şi Academia Populară Politechnică. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  773) CECROPIDE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CECROPIDE, NICOLAE
11739. ~ Despre legatu în dreptul roman şi în dreptul român. Act juridic preces de un studiu istoric asupra legatelor din timpurile primitive pene astadi de Nicolae Cecropide. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (23,5 x 15,5). 286 p. (II 412603)
11740. ~ Patru ani de administraţie comunală primar fiind Dl. C. D. Costovici. Discurs ţinut de Dl. N. Cecropid, advocat, în întrunirea publică de la 19 Februarie, 1905. Turnu-Măgurele (Tip şi Libr. Modernă, Dimitrache & Stoicescu), 1905. (20,5 x 13,5). 102 p. (II 1934)

Nu exista imagini
  774) CECROPIDE, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CECROPIDE, PETRE
11741. ~ Câte-va cuvinte asupra pădurilor, [de Petre Cecropide]. [Bucureşti, 1860]. (20,5 x 14,5). 31 p. (II 411756)
Descriere după începutul şi sfârşitul textului. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  775) Cedarea terenurilor din proprietăţile statului
 • Opera
 • Imagini
Cedarea terenurilor din proprietăţile statului
• Cedarea terenurilor din proprietăţile statului. Vezi: MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul fonciar şi al proprietăţii.

Nu exista imagini
  776) Ceea ce nu trebuie se faci
 • Opera
 • Imagini
Ceea ce nu trebuie se faci
11742. • Ceea ce nu trebuie se faci. Traducere de Y. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Nebuneli), [1895?]. (15 x 11). 35 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, 296) (I 71743)

Nu exista imagini
  777) Ceea ce trebuie fiecăruia
 • Opera
 • Imagini
Ceea ce trebuie fiecăruia
11743. • Ceea-ce trebue fie-căruia. Traducere de V. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (21 x 14). 24 p. 50 bani. (II 176460)
Broşură religioasă.

Nu exista imagini
  778) Ce este de făcut
 • Opera
 • Imagini
Ce este de făcut
11744. • Ce este de făcut? Bucuresci (Typ.Thiel & Weiss), 1876. (22 x 15). 21 p. (II 350183)
Examenul situaţiei politice din ţara noastră la această epocă.

Nu exista imagini
  779) Ce este Liga Românească
 • Opera
 • Imagini
Ce este Liga Românească
• Ce este Liga Românească. Vezi: LIGA pentru Unitatea Culturala a Tuturor Românilor. Secţiunea Botoşani. Ce este Liga Românească... Botoşani, 1894.

Nu exista imagini
  780) CEFEC, E.
 • Opera
 • Imagini
CEFEC, E.
11745. ~ Elementele limbei esperanto, [de E. Cefec]. [Galaţi, Editura Esperantista Română, 1909]. (11 x 7,5). 24 p. (I 48527).
Descriere după începutul textului şi cop. 2. Autorul, identificat după informaţia de pe cop. 3.

Nu exista imagini