Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  761) CEAPÂRU, MIHAIL D. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, MIHAIL D. (1875-?)
11660. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Susţinută la.1900 de Mihail D. Ceapâru. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24,5 x 16,5). VII-59, III p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 413369)

Nu exista imagini
  762) CEAPÂRU, VICTORIA D. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, VICTORIA D. (1880-?)
11661. ~ Cercetări experimentale asupra trecerei hemolizinilor specifice prin peretele intestinal (Contribuţiuni la studiul trecerei anticorpurilor specifici prin peretele intestinal). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [25] Februarie 1908 de Victoria D. Ceapâru. Galaţi (Tipo-Lito. Modernă Antoniady), 1908. (23,5 x 15,5). 35 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 965) (II 580017)
Bibliografie, la p. 33-34.

Nu exista imagini
  763) Ceaslov
 • Opera
 • Imagini
Ceaslov
Vezi şi • Orariu ; Orologhion
11662. • Ceasoslov care acum sau Typărit, în zilele bine Credinciosului Singur Stăpânitorului marelui Domn şi împărat Nicolae Pavlovici Atoată Rossiia. Şičl: Şičl: Şičl: Cu blagosloveniia Prea O Sfinţitului şi de D[u]mnezeu alesului Arhiepis: şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldaviei Kyrio Kyr Veniamin. Prin Osârdiia prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfi: Monastiri Neamţului şi Secului, Kyr Dometian. în Sf[î]nta Monastire Neamţul, Anul 1832 (De Shimonahul Isaia Tipograful) (20 x 12). 2 f., 295 f. [nenumerotate], 1 f. (I 5163)
Cu caractere chirilice.
11663. • Ceasoslov Întru slava lui Dumnezeu celui în treime slăvit. Acum de nou dupre izvodul cel îndréptat, mai nainte, întracestaş fealîu Tipărit. În zilele bine Credinciosului singur stăpînitoriului, şi a toată Pravoslavnica Creştinătate apărătoriului, marelui Domn şi împărat Nicolae Pavlovici a toată Roşia. Şič: Şičl: Şičl: Cu Blagoslovenia şi ajutoriul prea o sfinţitului şi de Dumnezeu alesului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevei şi al Moldovii şi Cavaler, Chirio Chir Veniamin. Prin osîrdia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfintelor Monastiri Neamţului şi Secului, Chir Domelian. în Sfinta Monastire Neamţul La anul de la Hristos 1833. De Shimonahul Isaia Tipograful. (31,5 x 22).4 f., 332 f. cu il. (II 410388)
Cu caractere chirilice.
11664. • Idem. Acum de nou adoao oară întracestaş fealiu Tipărit. în zilele prea luminatului şi prea înnălţatului nostru Domn, Mihail Grigoriü Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia şi cu ajutoriul prea o sfi[n]ţitului şi de Dunmnezeu alisului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldavii, şi Cavaler, Kirio Kir Veniamin.Prin osărdiia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monostiri, Neamţului şi Secului, Kir Neonil. De Shimonahul Isaia Tipograful. în sfânta monastire Neamţul. La anul dela H. 1835. (33 x 23). 4 f., 332 f. (III 62054)
Cu caractere chirilice.
11665. • Idem. Acum a treia oară tipărit. în zilele prea înălţatului nostru Domn, Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia înalt prea Osfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei, Kyriu Kyr Meletie. Prin sîrguinţa şi cheltuiala prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfi: Monastiri Neamţului şi Secului, Kyr Neonil. în Tipografiia Sfintei Monoştiri Neamţul. La Anul dela Xs. 1848. (28 x 18).2 f., 338 f. numerotate, cu il. (III 348175)
Cu caractere chirilice.
11666. • Ceasoslov Acum apatra oară typărit în zilele prea înălţatului nostru Domn. Grigorie Alexandru Ghica Voevod. Prin sârguinţa şi cheltuiala prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monastiri Neamţului şi Secului.Chyr Neonil. (în Typografiia Sf[i]ntei Monastiri Neamţului), 1850. (27,5 x 18,5). 4, 340 f. (II 410380)
Cu caractere chirilice.
11667. • Ceasoslov întru Slava lui D[u]mnezeu celui în Treime Slăvit. Acum acincea oară Typărit. în zilele Luminării Sale Prinţului Nicolae Conache Vogoridi Cârmuitoriului Prinţipatului Moldaviei. Cu blagosloveniia înalt Preaosf[i]nţitului Arhiepiscop Sucevii şi Mitropolit Moldaviei Chirio Chir Sofronie Miclescu Cavaler a mai multor Ordine. Prin osârdii şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sf[i]ntelor Monastiri Neamţul şi Secul, Chir Gherasim, în sf[â]nta Monastire Neamţul. De Ieromonahul Teofilact Typograful. La’ anul dela Hs.1858. (37 x 24). 5 f., 355 f. cu il. (III 338725)
Cu caractere chirilice.
11668. • Idem. Acum aşesea oară Tipărit. în zilele înălţimii Sale Principelui Carol, 1. Domnitoriul României. Cu Blagosloveniia Înalt Preaosfinţitului Arhiepiscop Sucevii, Mitropolit Moldavii şi Ecsarh Plaiurilor. Kyrio Kyr Calinic Miclescu, Prin osîrdiia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secul, Kyr Timothei. în Typografiia Sfintei Monastiri Neamţu. La anul dela Xs. 1874. Luna Ianuarie, 22. (35 x 25). 5, 357 f. (III 465248)
Cu caractere chirilice.
11669. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stâpînirea Prea luminatului şi Prea înnalţatului împărat al Austriei Frantisc, întîilea. Sibiiu (In priv. Tipografie a răpos. Ioann Bart, Moştenitor. Sau Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (18 x 12). 2 f., 395 p. (I 120010)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11670. • *Ciaslovu. Sibiiu, edit. G. Closius, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11671. • [Ceaslov]. [Sibiiu, 1839)]. (17 x 10,5). 416 p. (BSS I 4022)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta şi p. de titlu. Datat după primul an menţionat în Pashalie.
11672. • Ceasoslov acum întru acest chip typărit supt Stăpînirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Ferdinand intîiulea. Sibiiu (sau typărit în priv. Typografie lui Gheorghie de Clozius), [1841?]. (18 x 11). 2 f., 395 p. (I 22158)
Cu caractere chirilice. Datat după fişa din catalogul BAR.
11673. • [Ceasoslov acum întru acest chip tipărit...] [Sibiiu], Edit. Clozius, [1842]. (18 x 10,5) 395 p. (I 205268)
Pentru edit., vezi: Iarcu, p. 46. Anul, la p. 392. Exemplar detetriorat în BAR (lipsă p. de titlu şi primele pagini). Cu caractere chirilice.
11674. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Ferdinand întâîulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), [1845?]. (17,5 x 11). 2 f., 395 p. (BCU-ClN 111568)
Ultimele 2 p.: "Pashaliă", între 1845-1873. Cu caractere chirilice.
11675. • [Ceasoslov]. [Sibiiu, 1850]. (19,5 x 11,5). 1 f., 395 p. (I 194831)
Cu caractere chirilice. Descrierea după fişa din Catalogul BAR. Anul, la p. 393.
11676. • Întru mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Sf[î]ntului Duh, a Unui Dumnezeu, şi a cei de ofiinţă şi de viaţă Făcătoarei, şi nedespărţitei Treime, acum întîia oară sau tipărit Ceasoslovul acesta în zilele Prea Luminatului, şi Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc Iosif I. cu Binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale Domnului Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (în tip. Episcopească), 1851. (19,5 x 12,5). 271 p. (II 392777)
Cu caractere chirilice.
11677. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit, sunt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif întăiulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghe de Clozius), 1852. (17,5 x 11). 2f., 395 p. cu il. (I 43854)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
11678. • Sau tipărit Ceasoslovul acesta în zilele Prea Luminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Frantisc Iosif I. Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale. Domnului Andreiu, Drept credinciosului Episcop de legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (în Tipogr.: Episcopească), la an. D[o]mnului 1853. (20 x 12). 272 p. cu il.(I 440059)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 273 şi urm.).
11679. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif intâiulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), 1854. (16,5 x 10). 2 f., 380 p. (I 410259)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă cop. şi p. 381 şi urm.).
11680. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului împărat al Austriei Francisc Iosif întâiulea. Sibiiu (Sau tipărit în Tipografia lui Gheorghie de Clozius), 1859. (18,5 x 12). 2 f., 395 p. (I 187219)
Cu caractere chirilice.
11681. • Ceasoslov acum întru acest chip typărit, supt Stăpînirea Prealuminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif intâiulea. Sibiiu (Sau typărit în Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1859. (18 x 11). 2 f., 399 p. (I 362564)
Cu caractere chirilice.
11682. • Întru mărirea Tatălui şi a Fiiului şi a Sf[î]ntului Duh, a unul Dumnezeu, şi a cei de ofiinţă şi de viiaţă Făcătoarei şi nedespărţitei Treime, sau tipărit Ceaslovul acesta în zilele Prea Luminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Franţisc Iosif I. Cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale, Domnului Andreiu Drept credinciosului Episcop de Legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (Tipogr: Episcopească), 1859. (19,5 x 12,5). 325[-328] p. (BCU-ClN 206021)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11683. • Sau tipărit Ceaslovul acesta în zilele Prea Luminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei şi Rege al Ungariei Francisc Iosif I. cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale, Domnului Andreiu Dreptcredinciosului arhiepiscop şi Metropolit al Romaniloru de legea răsăriteană din Ardeal şi Ungaria. Sibiiu (în Tipografia Arhiepiscopească), la an. Dmi. 1867. (19,5 x 12). 325[-328] p. cu il. (I 156426)
Cu caractere chirilice.
11684. • Idem. Sibiiu (Tipografia Arhidiecesană) la an. Dmi 1870. (20,5 x 13,5). 325[-328] p. cu il. (II 156509)
Cu caractere chirilice.
11685. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Josif întâiulea. Sibiiu, Tiparul şi Edit. Tip. Eredei lui G. de Clozius, 1890. (17 x 11). 2 f., 399 p. (BCU-ClN 391241)
Cu caractere chirilice.
11686. • Ceaslov acum întru acest chip tipărit sub Stăpânirea Prealuminatului şi Preaînălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif întâiulea. Sibiiu, Tipariul şi Editura Tipografiei V. Krafft, 1900. (18 x 11,5). 2 f., 368 p. (I 164600)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă ultimele pagini).
11687. • Ceaslov sau Orologiu cuprindend: Rugăciunile de seara, miezunoptica, Rugăciuni de dimineaţa, Ceasurile şi alte rugăciuni de folos, precum şi sinaxariul celor 12 luni ale anului. Sibiiu, Tiparul şi edit. lui W. Krafft, 1900. (20 x 13). 4 f., 264 p. cu il. (BCU-ClN 58605)
Lipsă coperta.
11688. • Ciaslov (Orologion) tipărit cu litere străbune, cu binecuvântarea înalt Preasântiei Sale Domnului Ioan Metianu Archiepiscop al Bisericei Ortodocse Române din Transilvania şi Metropolit al Românilor greco-orient. din Ungaria şi Transilvania. Sibiiu (Tiparul Tip. Archiediecesane), 1901. (19,5 x 13). 397[-399] p. (I 156361)
11689. • *Ceaslovu, ed. I. Braşov, Gătt, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11690. • *Ceaslovu mare. Braşov, ed. Cost. Boghici, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11691. • Ceasoslov. Tipărit acum întru acést chip în zilele Stăpînirei preà luminatului şi prea înnălţatului Împărat al Austrii şi marelui Prinţip al Ardealului ş.č.l. Ferdinand Intîiu. Braşov (S’au tipărit în Tipografia a lui Ioann Gătt), 15 iunie 1837. (20 x 12). 2 f., 416 p. (I 29692)
Cu caractere chirilice.
11692. • Idem. Tipărit dupe rînduiala Biséricii răsăritului de legea grecească. Cu slobozenia celor mai Mari. Braşov (Sau tipărit în Tipografiia lui Ioann Gătt), 1839. (19,5 x 12,5). 2 f., 413[-416] p. (I 187065)
Cu caractere chirilice. Cu menţiunea: "Diortositusau această prea Sfîntă Carte [...] semnată de Ioan Barac (fără menţiunea: Translator) Maghistratu al din Braşov". Exemplar incomplet în BAR (lipsă p.: 179-190, 213-220, 275-286).
11693. • Ceasoslov. Tipărit după rânduiala Bisearicii răsăritului de legea grecească. Cu slobozenia celor mai Mari. Braşov (Sau typărit în Typografia lui Ioann Gătt), 1842. (18,5 x 11). 2 f., 416 p. (I 166311)
Cu caractere chirilice. După menţiunea de pe foaia a doua, cartea a fost corectată de Ioan Barac, Translator Maghistratual din Braşov, "Diortositusau această prea Sfîntă carte"
11694. • Idem. Braşov (sau typărit în Typografiia lui Ioann Gătt), 1844. (19 x 11,5). 2 f., 416 p. cu il. (I 411384)
Cu caractere chirilice. După menţiunea de pe foaia a doua, cartea a fost corectată de Ioan Barac, Translator Maghistratual din Braşov, "Diortositusau această prea Sfântă carte"
11695. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1845. (18 x 10). 2 f., 416 p. (BCU-ClN 206620)
Cu caractere chirilice.
11696. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1847. (18,5 x 12). 2 f., 416 p. (I 544838)
Cu caractere chirilice.
11697. •Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1851. (17,5 x 11). 2 f., 416 p. (I 536837)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
11698. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1854. (18 x 10). 2 f., 416 p. (BCU-Iaşi I 6960)
Cu caractere chirilice.
11699. • *Ceaslovu. Buzău, 1836. 4° (Iarcu, p. 36)
11700. • Ceaslov mare bogat. Acum într’acest chip tipărit după cel Ellinesc la multe îndreptat în zilele prea Luminatului şi prea înălţatului nostru Domn a toată Ţara Rumânească Alexandru Dimitrie Ghica V.V. Cu Blagosloveniia, cu toată osîrdiiaiubitoriului de Dmnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul Kyriu Kyr Chesarie. în sfîntă Episcopie Buzăul. într’a sa acum din nou făcută Tipografie la anul Mîntuirii 1837. Septembrie în 3. Supt Direxiia Domnului Vasilie Manole. (24 x 18). 4 f., 520 p. (II. 200655)
Cu caractere chirilice.
11701. • Ceasoslov. Acum întracest chip tipărit, în zilele prea Luminatului şi prea înnălţatului nostru Domn atoată Ţara Rumânească Barbu Dimitrie Ştirbei V.V. cu Binecuvântarea şi toată osârdiia îubitoriului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D.D. Filothei. În tipografiia sf: Episcopii Buzău. Anul 1852. Septembrie 22. (17,5 x 12). 1 f., 307 p. (BE-Bz 6217)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11702. • Ceaslov mic întru slava lui Dumnezeu celui în treime slăvit tipărit în zilele Binecredinciosului şi prea înălţatului Domnului nostru: Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu binecuvîntarea prea Sf[i]nţitului şi de D[u]mneze alesului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldavii şi Cavaleria: D.D. Veniamin C[ostache]. În Tipografia sf[i]ntei Mitropolii a Eşului la anul 1841. De Ghermano V: Arhimandrit şi Inspector. (19 x 11,5). 2, 439[-442] p. (I 411358)
Cu caractere chirilice.
11703. • Ciaslov în slava unui Dumnezeu celui în troiţă slăvit. Cu voia şi Blagosloveniia Înalt. Preaosfinţitului Mitropolit la Moldoviei Chirio Chir: Meletie, Cavaler a mai multor Ordine. Sau tipărit adoa oară întocma după acel vechiu tipărit la anul 1793 de prea fericitul întru pomenire răposatul Mitropolit Iacov. Acum în zilele bine credinciosului nostru Domn. Mihail Grigoriu Sturza VVD: Iaşii (în Tip. Sfintei Mitropolii), 1846. (29 x 19,5). 2, 288 f., 11 pl. (III 266876)
Cu caractere chirilice.
11704. • Întru Mărirea sf[i]ntei de ofiinţă, şi nedespărţitei Troiţe, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sf[î]ntului D[u]h: Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte, după obiceiu sfârşituri, ş.c.l., sau dat la Tipariu cu îngăduinţa celor Mai-mari. în Buda (Cu Crăiască Tipografie a Un: Ungureşti), 1844. (18,5 x 11). 147 f. (BCU-ClN 52004)
Cu caractere chirilice.
11705. • Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte după obiceaiu sfârşitului, ş.c.1. sau dat la Tipariu cu îngăduinţa celor mai marî. în Buda (La Crăiască Tip. a Un: Ungureşti), 1849. (18,5 x 12). 1, 147 f. nenumerotate. (I 187206)
Cu caractere chirilice.
11706. • Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte după obiceiu sfârşituri, ş.c.l., sau datu la Typariu cu îngăduinţa celor Maimari. Ceasoslov Walachisch. Buda (Sau typărit în c.r. Typografie a Universitaţei Ungureşti), 1854. (18 x 11). 147 p. (1595444).
Cu caractere chirilice.
11707. • Ceasoslov întocmai după originalul ce s-a typărit în Bucureşti în zilele răposatului Mitropolit Grigorie şi Domnii Sale Grigorie Ghica Voevod. Typărit acum supt cârmuirea Prea Sfinţii Sale Nifon Sevastis, şi oblăduirea Prea înălţatului Domn Stăpânitor Barbu Dimitrie Ştirbei, cu cheltuiala D-lui Iosif Romanov şi tovărăşie, librier în uliţa Zarafilor. Bucureşti (în Typ. lui Iosif Cópainig), 1850. (20 x 12,5). 382 p. cu il. (I 410203)
Cu caractere chirilice.
11708. • *Ceaslovu micu. Bucureşti, 1851. (Iarcu, p. 62)
11709. • Ceasoslov întru slava lui Dumnezeu celui în Treime slăvit mal îndreptat şi tipărit cu cheltuiala şi sârguinţa Prea Sfinţii Sale Părintelui Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon în cea din nou întocmită Tipografie a Sa. Bucureşti, 1854. (22,5 x 18,5). 1 f., V[-VIII], 560 p., 5 f. pl. (II 164115)
Cu caracter chirilice.
11710. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit cu cheltuiala lui I. Romanov şi Companie. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov şi Comp)., 1856. (19 x 11,5). 2 f., 396[-400] p. cu il. (I 156286)
Cu caractere chirilice.
11711. • Ceasoslov. Acum a cincea oară tipărit astfel în zilele Prea înălţatului Prinţ Alexandru D. Ghica, caimacamul Ţării Romaneşti. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi tovărăşie), 1858. (23 x 18). VIII, 707 [imprimat greşit 704] p. cu il. (II 444134)
Cu alfabet de tranziţie.
11712. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit, în zilele Măriei Sale Prinţului Alecsandru Ioan I, al Prinţipatelor-Unite Moldavia şi Romaniea. Păstorind biserica Ţărei preasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit D.D. Nifon. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov şi Comp.), 1859. 24 Ianuarie. (18,5 x 12). 1 f., 397[-401] p. cu il. (I 560482)
P. de titlu, cu alfabet de tranziţie; textul, cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11713. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit în zilele Măriei Sale Prinţului Alexandru Ioan I. al Principatelor-Unite Moldavia şi România. Păstorind biserica Ţării Preasfinţitul Arhiepisscop şi Mitropolit D. D. Nifon. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1 Iulie 1863. (18 x 12). 2 f., 397[-401] p. cu il. (BSS I 4372)
Cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie).
11714. • *Ceaslovu. Kişineu, 1856. (Iarcu, p. 74)
11715. • [Ceasoslov]. [Chişinău (în duhovniceasca tipografie), 1862]. (38 x 24,5). 2, 222 f. (III 502668)
Cu caractere chirilice. La p. 1, locul unde s-a tipărit cartea şi anul.
11716. • *Ceaslovu micu. Kişinău, Mitrop., 1866. (Iarcu, p. 114)
11717. • [Ceasoslov]. [Chişinău (în Duhovniceasca Tipografie), 1867]. (20 x 12,5). [6], 174 f. (I 407986)
Descrierea după datele din text. Cu caractere chirilice.
11718.• Ceasoslov. Chişinău (Tip. Eparhială), 1907. (19,5 x 13). 388 p. (I 533293)
Pe copertă: Ceasoslov moldovenesc. Text românesc cu litere slave.

Nu exista imagini
  764) Ceasornicul lumii
 • Opera
 • Imagini
Ceasornicul lumii
11719. • Ceasornicul lumii. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1900. (19,5 x 14,5). 32 p. 20 bani. (I 411690)

Nu exista imagini
  765) Ceasul mântuirii
 • Opera
 • Imagini
Ceasul mântuirii
• Ceasul măntuirei. Vezi: LAPTEŞ, NICOLAE

Nu exista imagini
  766) CEAUR ASLAN, ERNEST (1877-1939)
 • Opera
 • Imagini
CEAUR ASLAN, ERNEST (1877-1939)
11720. ~ Dreptul de Succesiune al soţului supravieţuitor în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţă susţinută de Ernest Ceaur Aslan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 15,5). 56 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 408660)

Nu exista imagini
  767) CEAUR ASLAN, NICOLAE (1839-1902)
 • Opera
 • Imagini
CEAUR ASLAN, NICOLAE (1839-1902)
11721. ~ Iassii şi Dl. C.N. Brailoiu, [de] N. Ceaur Aslan. Iassy (tip. lui Adolf Bermann), 1866. Octomvrie. (22 x 14,5). 23 p. (Broşura nr. 1) (Estras din diarul "Poporul") (II 111315)
11722. ~ Crisa, [de] N. Ceaur Aslan. Ed. II, 1885, Fevruarie. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (25,5 x 20). 8 p. (II 111538)
11723. ~ Legea minelor. Discursul rostit de D. N. Ceaur-Aslan, deputatul Colegiului al II-lea de Iaşi în şedinţa Adunarei deputaţilor de la 12 aprilie 1895. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (24 x 17,5). 39 p. (II 105290)
11724. ~ Santinela de Bacău, [de N. Aslan]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1859. (21,5 x 13,5). 20 p. (II 350156)
Autorul semnat la finalul textului. Cu alfabet de tranziţie.
11725. ~ Trei discursuri, [de] N. Ceaur Aslan. Iaşi (Tip. Fulgerul (D. Gheorghiu), 1891. (25,5 x 17,5). 62 p. (II 111450)
Cuprinde: "Interpelare asupra Administraţiunei Comunei Iaşi disvolată în şedinţa Adunarei din 18 Martie 1889; O cestiune personală; Chestiunea financiară; Interpelare asupra alegerilor comunale de la Iaşi".
11726. ~ Un nou pericol s’au [!]o bancă naţională de scont şi circulaţie, [de] N. Ceaur Aslan. Iassy (Tipo-lito. H. Goldner), 1877. (23 x 15). 2 f., 63 p. (II 74586)

Nu exista imagini
  768) CEAUŞESCU, DUMITRU T. (1882-1936)
 • Opera
 • Imagini
CEAUŞESCU, DUMITRU T. (1882-1936)
11727. ~ Încercări de terapeutica intrarachidiană în epilepsie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la ... Martie 1914 de Dumitru T. Ceauşescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1914. (23,5 x 16,5). 81 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1334) (II 36514)

Nu exista imagini
  769) CEBES THEBANUS (0001?-0100?)
 • Opera
 • Imagini
CEBES THEBANUS (0001?-0100?)
11728. ~ Sufletul mai înainte de a se împreuna cu corpul de Kevit filosoful care a trăit înainte de Hristos cu 410 ani. Engolpion de aur sau Desluşirea înţelesului, icoanei lui Kevit Tebenul. Tradusă din elineşte la 1883. Retipărit prin osârdia preotului I.S. Opran, Preot la Biserica Slobozia din Capitală, Cavaler al Ordinului Coroana României şi deservant al Bisericii Principelui Ioan Ghica din com. Gheorghiu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1911. (16,5 x 12). 51 p. cu il. (I 30762)
La începutul textului portretul Pr. I. S. Opran.
Vezi de asemenea:
• Engolpiion de aur... Sibii, 1833.

Nu exista imagini
  770) CECCHETTI, B.
 • Opera
 • Imagini
CECCHETTI, B.
Traduceri:
DORA D’ISTRIA. Gli Albanesi in Rumenia. Trad. de ~. Firenze, 1873.

Nu exista imagini
  771) CECH, SVATOPLUK
 • Opera
 • Imagini
CECH, SVATOPLUK
11729. ~ Cântecele sclavului, [de] Svatopluk Cech. Traducere de Petre Lişteveanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). IX-88 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 412) (I 15317)
Cu 1 portret şi o notiţă biografică (p. V-IX).

Nu exista imagini
  772) CECROPID, DIMITRIE N. (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
CECROPID, DIMITRIE N. (1861-?)
11730. ~ *Geografia jud. Brăila. Bucureşti, Edit H. Steinberg, [189?]. (Cecropid-Paul, cop. 4 ; Cecropid, cop. 4)
11731. ~ Geografia judeţului Prahova, cu vederi şi desenuri pentru usul clasei a II-a primară, întocmită dupe programa oficiala şi nouile împărţiri administrative, de Dim. N. Cecropid, Directorul Şcoalei primare de băeţi No. 28 Bucuresci. Cartea aprobată de Ministerul Instrucţiunei publice şi al Cultelor cu adresa No. 6558 din 19 August 1896. Bucuresci, Editura librăriei H. Steinberg (Tip. Al. Elefteriu & C. Ispasescu), 1896. (25,5 x 19,5). 44 p. cu il. 1 leu (Cartea şcolarului) (II 533592)
11732. ~ Idem. [pe copertă: Pentru clasa II-a primară urbană şi divisia II-a a şcolelor primare rurale], întocmită după programa oficială şi nouile împărţiri administrative, de Dim. N. Cecropide, directorul scólei primare No. 11 de băieţi Bucuresci. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1900. (24 x 19,5). 40 p. 1 leu. (Cartea şcolarului) (II 2834)
11733. ~ Memoriu referitor la plăsmuirea unor învinuiri şi la neregularităţile judecărei procesului meu înaintea Consiliului permanent al Ministerului Instrucţiunii Publice din anul 1907, [de] D. Cecropid. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), [1911]. (24 x 16,5). 16 p. (II 22750)
La finalul textului: "Dimitrie Cecropid, Institutor în Bucureşti, fost revizor şcolar".
11734. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), [1913]. (22,5 x 15,5). 9, 68 p. cu il. 1,50 lei. (II 33452)
Pe copertă, titlul: "Reprimare sau răzbunare? Pagini din istoricul unui proces. 1. Note biografice extrase din reviste şi ziare. 2. Memoriu referitor la plăsmuirea unor învinuiri. 3. Punctele de învinuire şi probele de neculpabilitate. 4. Încheiere". Anul, numai pe copertă.
11735. ~ Omagiu lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării naţionale din partea Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din România, [de] Dimitrie Cecropid. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1914. (22,5 x 15,5). 68 p. cu portr. şi il. 1,50 lei. (II 37268)
Pe copertă titlul: "În amintirea lui Tudor Vladimirescu, eroul redeşteptării naţionale. Omagiu din partea Societăţii Institutorilor şi Institutoarelor din România de Dimitrie Cecropid Bucureşti-Cerneţi 29 Iunie 1914".
În colaborare:
11736. ~ Carte de citire, pentru clasa II-a urbana, de D. Decropid, I. N. Ciocan, Institutori în Bucuresci, C. G. Mielcescu, G. B. Ţuţuianu, Institutori în Câmpu-Lung, şi Luca Paul, învăţător în Muscel. întocmită conform programei oficiale din 1898. Bucureşti (Tip. Corpului didactic C. Ispăsescu & G. Bratanescu), 1900. (19,5 x 13). 263 p. cu ilustr, 1,20 lei. (I 6434)
11737. ~ Idem, pentru divizia II-a rurală (anul II), de D. Cecropid, I. N. Ciocan, Institutori în Bucuresci, C. G. Mielcescu, B. B. Ţuţuianu, Institutori în Câmpu-Lung, şi Luca Paul, învăţător în Muscel. întocmită conform programei Oficiale din 1898. Campu-Lung, Edit. Librăriei Florian Tache Niculescu (Bucureşti, Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (20,5 x 13). 236 p. cu il. 1 leu. (II 6796)
11738. ~ Prima Carte de Religie, însoţită de Imnuri Corale Religiose, pentru usul scolelor primare, întocmită de Dim. Cecropid şi I. N. Ciocan, Institutori în Capitală, şi D. G. Kiriac, Prof. de musică după programa de studii a învăţămîntului primar, coprindend şi rugăciunile din Circulara Onor Minister al Instrucţiunei Publice cu No. 19126 din August 1900. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (18,5 x 12). 64 p. cu il. (I 156275)
Vezi şi:
NICULESCU, GAVRIL ş.a. Carte de aritmetică, cl. I-a prim. Ed. II-a, Bucureşti, 1913-1914 ; cl. II-IV prim. urb. Ed. I, 1913-1914 ; div. I-III. rur. Ed. I, 1913-1914.
Vezi de asemenea:
SOCIETATEA Corpul Didactic Primar din România. Şcólele de Adulţi şi Academia Populară Politechnică. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  773) CECROPIDE, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CECROPIDE, NICOLAE
11739. ~ Despre legatu în dreptul roman şi în dreptul român. Act juridic preces de un studiu istoric asupra legatelor din timpurile primitive pene astadi de Nicolae Cecropide. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1882. (23,5 x 15,5). 286 p. (II 412603)
11740. ~ Patru ani de administraţie comunală primar fiind Dl. C. D. Costovici. Discurs ţinut de Dl. N. Cecropid, advocat, în întrunirea publică de la 19 Februarie, 1905. Turnu-Măgurele (Tip şi Libr. Modernă, Dimitrache & Stoicescu), 1905. (20,5 x 13,5). 102 p. (II 1934)

Nu exista imagini
  774) CECROPIDE, PETRE
 • Opera
 • Imagini
CECROPIDE, PETRE
11741. ~ Câte-va cuvinte asupra pădurilor, [de Petre Cecropide]. [Bucureşti, 1860]. (20,5 x 14,5). 31 p. (II 411756)
Descriere după începutul şi sfârşitul textului. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  775) Cedarea terenurilor din proprietăţile statului
 • Opera
 • Imagini
Cedarea terenurilor din proprietăţile statului
• Cedarea terenurilor din proprietăţile statului. Vezi: MINISTERUL Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Serviciul fonciar şi al proprietăţii.

Nu exista imagini
  776) Ceea ce nu trebuie se faci
 • Opera
 • Imagini
Ceea ce nu trebuie se faci
11742. • Ceea ce nu trebuie se faci. Traducere de Y. Galaţi, Libr. G. D. Nebuneli & Fii (Tip. Nebuneli), [1895?]. (15 x 11). 35 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, 296) (I 71743)

Nu exista imagini
  777) Ceea ce trebuie fiecăruia
 • Opera
 • Imagini
Ceea ce trebuie fiecăruia
11743. • Ceea-ce trebue fie-căruia. Traducere de V. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (21 x 14). 24 p. 50 bani. (II 176460)
Broşură religioasă.

Nu exista imagini
  778) Ce este de făcut
 • Opera
 • Imagini
Ce este de făcut
11744. • Ce este de făcut? Bucuresci (Typ.Thiel & Weiss), 1876. (22 x 15). 21 p. (II 350183)
Examenul situaţiei politice din ţara noastră la această epocă.

Nu exista imagini
  779) Ce este Liga Românească
 • Opera
 • Imagini
Ce este Liga Românească
• Ce este Liga Românească. Vezi: LIGA pentru Unitatea Culturala a Tuturor Românilor. Secţiunea Botoşani. Ce este Liga Românească... Botoşani, 1894.

Nu exista imagini
  780) CEFEC, E.
 • Opera
 • Imagini
CEFEC, E.
11745. ~ Elementele limbei esperanto, [de E. Cefec]. [Galaţi, Editura Esperantista Română, 1909]. (11 x 7,5). 24 p. (I 48527).
Descriere după începutul textului şi cop. 2. Autorul, identificat după informaţia de pe cop. 3.

Nu exista imagini
  781) CEGĂNEANU, SP.
 • Opera
 • Imagini
CEGĂNEANU, SP.
11746. ~ Clădirea palatului comunal din Bucureşti, de Sp. Cegăneanu, arhitect. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (24,5 x 16,5). 19 p. cu il. (II 37369)
11747. ~ Cu prilejul unei mari clădiri Palatul Senatului, [de] Sp. Cegăneanu, Arhitect. Vălenii-de-Munte (Tip. Soc. Neamul Românesc), 1911. (19 x 12). 23 p. (I 417268)
11748. ~ Obiecte bisericeşti studiate şi descrise de Sp. Cegăneanu, arhitect. Cu ilustraţiuni după desene şi fotografii. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1911. (29,5 x 19,5). 66 p. cu il. (Muzeul Naţional de Antichităţi. Secţiunea eclesiastica) (III 25382)
În colaborare:
BEZDECHI, ŞT. şi ~ Ce e cu corupţia printre studenţi. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  782) CEHAN-RACOVIŢĂ, CONSTANTIN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CEHAN-RACOVIŢĂ, CONSTANTIN (1882-?)
11749. ~ În urma frontului. Doamna elegantă. de Const. Cehan-Racoviţă. Turnu-Severin (Tip. şi Leg. de cărţi Luiza I. Niculescu), 1918. (17 x 10,5). 7 p. 50 bani. (I 53375)

Nu exista imagini
  783) CEHOV, ANTON (1860-1904)
 • Opera
 • Imagini
CEHOV, ANTON (1860-1904)
11750. ~ O căsătorie visată, [de] A. P. Cehov. Schiţe alese. Din ruseşte de G. Carp. Bucureşti, Librăria Nouă, [1912]. (16 x 11,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 24) (I 28773)
11751. ~ Chibritul suedez. Roman tradus din ruseşte. De Anton Tchekhoff. Bucuresci, Edit. Tip. Universul Luigi Cazzavillan, [1902]. (18 x 12,5). 56 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a ḑiarului Universul, nr. 56) (I 408789)
Mai cuprinde: "Crima lui Bonifaciu" şi "Bătrânul" de Guy de Maupassant.
11752. ~ Drăguţa, [de] A. Cehov. Cu un studiu asupra nuvelei de L. Tolstoi. Traducere de Dr. I. Duseian. Bucureşti, Edit. Lumen, 1911. (16,5 x 12). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 86) (I 23249)
11753. ~ Farmacista, [de] A. Cehov. Nuvele şi schiţe. Traduse din ruseşte de Lt. C. Sfat. Bucureşti, Edit. Librăriei L. Alcalay & Comp. [pe copertă Edit. Librăriei Leon Alcalay], [1914]. (16 x 11). 95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 895) (I 36046)
Datat după: Uni, 24(1914), nr. 29, p. 7 ; Drap, 14(1914), nr. 29, mart. 11/24, p. 3: Bibliografie.
11754. ~ Gura femeei... [De] Anton Cehov. Schiţe şi povestiri. Traducere de L. Rebreanu. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg, [1916]. (15 x 10). 95 p. (Căminul. Bibliotecă Literară şi Ştiinţifică, nr. 10) (I 47774)
11755. ~ Nervii, de A. Cehov. Traducere din ruseşte de G. D. Belinski. Bucureşti, Lumen (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1910. (19 x 12). 16 p. 20 bani. (I 200759)
11756. ~ Nuvele alese [de] A. Cehov. Traducere din ruseşte de N. Dunăreanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). 103 p., 1 f. portr. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 8. (Biblioteca Culturală (autorii contimporani streini)) (I 13452)
Cu o notiţă bio-bibliografică la p. 3-8
11757. ~ Nuvele, [de] Anton Cehov. Traducere din ruseşte de Luca Brândză. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura A. Grossmann), 1909. (15,5 x 10,5). 108 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 434), (I 15149)
Cu 1 portret şi o notiţă biografică.
11758. ~ Idem. Traducere de N. Dunăreanu. Bucureşti (Inst de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1910. (14 x 9,5). 93 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 79) (I 18430)
11759. ~ Reuvoitoriul, [de] Ant. P. Cehov. Traducere de G. Racoviţă. Chişinău, Editura Basarabiană, 1917. (17,5 x 13). 8 p. 15 cop. (Biblioteca Deşteptarea, nr. 6) (I 208489)
Cu caractere slave.
11760. ~ *Ţeranii, din viaţa poporului rus. Nuvele traduse din Anton Cehov de L. P., Dan [= Leonard Paukerow]. Budapesta (Tip. Poporul român), 1909. (Paukerow, cop. 4)
11761. ~ Ursul, Glumă într’un act. Din relele tutunului, [de] A. Cehov. Traducere din ruseşte de G. D. Belinski. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. M. Kalber), 1909. (16,5 x 12). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 39) (I 21656)

Nu exista imagini
  784) Cei doi bătrâni
 • Opera
 • Imagini
Cei doi bătrâni
11762. • Cei duoi bătrâni. Budapesta (Tip. lui Victoru Hornyánszky, 1881. (15,5 x 10,5). [22] p. (BCU-ClN 192403)

Nu exista imagini
  785) CEI DOI GRACHI
 • Opera
 • Imagini
CEI DOI GRACHI
Vezi:
• Afacerile lui Stroussberg în România. Aranjate după date positive de ~. Iassi, 1871.

Nu exista imagini
  786) Cei doi vânători din prerii
 • Opera
 • Imagini
Cei doi vânători din prerii
11763. • Cei doi vânători din prerii. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Alexi), 1892. (15 x 10). 29[-32] p. (Biblioteca Poporului, nr. 10) (BCU-ClN 103157)
La finalul textului semnează: "O.". La p. 30-32: "Catalogul Librăriei".

Nu exista imagini
  787) Cei săraci şi cei bogaţi
 • Opera
 • Imagini
Cei săraci şi cei bogaţi
11764. • Cei săraci şi cei bogaţi. Ameninţarea ciungului, [de] Jacinto Octavio Picon. - Prinţesa Lulu, [de] Ricardo Fernandez Guardia. - Sărutul lui Vergara, [de] Pedro Antonio deAlarcon. Traducere de Radu F. Soreanu. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1911]. (18 x 11,5). 32 p. (Biblioteca Luceafărul, nr. 19. Din literatura spaniolă) (BCU-ClN 191807)
Anul, dedus din reclama de pe cop. 4.

Nu exista imagini
  788) Cei şapte corbi
 • Opera
 • Imagini
Cei şapte corbi
11765. • Cei şépte corbi. Basmu. Pe limba romanesca de Sim. Ilustrat cu şése gravuri în culori după aquarele originale ale Pictorului C. Offerdinger. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (26 x 21). 7 p., 5 f. pl. Exemplarul cartonat: 1,50 lei. (Noua Bibliotecă ilustrată pentru copii (Colecţiunea Haimann)) (II 465021)

Nu exista imagini
  789) Cei trei regi. Hristos Mîntuitorul
 • Opera
 • Imagini
Cei trei regi. Hristos Mîntuitorul
11766. • Cei trei regi. Hristos Mîntuitorul, traduse de Dim. I. Cornilescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-ri), 1915. (11,5 x 8). 64 p. (Societatea religioasă şi culturală Acoperământul Maicii Domnului, nr. 3) (I 42882)
Pe copertă titlul: "De Crăciun".

Nu exista imagini
  790) CEKIR, MIHAIL (1861-1938)
 • Opera
 • Imagini
CEKIR, MIHAIL (1861-1938)
Vezi: CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)

Nu exista imagini
  791) CELARIANU, MARCU
 • Opera
 • Imagini
CELARIANU, MARCU
11767. ~ Teoria generală a probelor. Procedura de urmat pentru ascultarea martorilor şi esperţilor şi pentru descinderea locală. Tesa pentru licenţă susţinută de Marcu Celarianu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (23 x 15,5). 61, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412349)

Nu exista imagini
  792) CELARIANU, MIHAIL (1893-?)
 • Opera
 • Imagini
CELARIANU, MIHAIL (1893-?)
11768. ~ Poeme şi proză, [de] Mihail Celarianu. Bucureşti (Tip. Profesională Dimitrie C. Ionescu), 1913. (21 x 13,5). 91, II p., 1 f. 2 lei. (II 33981)

Nu exista imagini
  793) CELARIANU, PETRU M. (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
CELARIANU, PETRU M. (1863-?)
11769. ~ Despre mandat şi despre locatio operarum în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă presintată şi susţinută de Petru M. Celarianu. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1897. (23 x 16). 69 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412610)

Nu exista imagini
  794) CELARIANU, SMARANDA P. (1858-?)
 • Opera
 • Imagini
CELARIANU, SMARANDA P. (1858-?)
11770. ~ Lecţiuni de pedagogie generală şi de metodică. Pentru usul scólelor secundare şi al celor normale alcătuite dupe mai mulţi autori, de Smaranda P. Celarianu, Profesoară. Craiova, Instit. de editură Ralian şi Ignat Samitca, 1896. (20,5 x 13,5). 126 p. (II 532278)
11771. ~ Monografia Şcoalei Secundare de fete Internat gradul al II-lea Craiova. [Pe copertă: Întocmită de Smaranda P. Celarianu, Profesoară şi Directoară a Şcoalei]. Craiova (Stab. industrial de arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1906. (19,5 x 26,5). 52 p. cu il., 8 f. pl., 2 tab. 2 lei. (I 6435)
11772. ~ Idem. Internat Gradul al 2-lea Elena Cuza Craiova. [Pe Copertă adaugă: Întocmită de Smaranda P. Celarianu, Profesoară şi Directoare a Şcoalei]. Craiova (Tip. Fulgerul), 1910. (20,5 x 27). 1 f., 76 p. cu il., 2 tab. (II 19835)
Cu menţiunea: "Monografia aceasta a fost tipărită în anul 1906 cu ocazia jubileului de 40 ani de domnie a M. S. Regelui Carol I. Acum s-a retipărit cu ocazia jubileului de 75 de ani de la înfiinţarea şcoalei".

Nu exista imagini
  795) CÉLARIER, m-me
 • Opera
 • Imagini
CÉLARIER, m-me
11773. ~ Orfanul din Alpi. De la M-me Celarier, Directriţa Pensionului. Tradusă de G. Popovici. Bucureşti (Tip. lui Josef Copainig), 1849. (19 x 12). 154 p. (I 912)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, cu caractere latine. Lipsă coperta.
11774. ~ Cel din urmă Sitting-Bull. O întâmplare din rescola Indienilor din anul 1890. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Muresianu), [189?]. (15 x 10). 29[-32] p. (Biblioteca Poporului, nr. 18) (BCU-ClN 103157)
La finalul textului, semnează: "O.". La p. 30-32: "Catalogul Librăriei".

Nu exista imagini
  796) Cel din urmă strigăt al Patriei
 • Opera
 • Imagini
Cel din urmă strigăt al Patriei
11775. • *Cel din urmă strigătu al Patriei (în priv. dării drum. de feru la Prusiani), 1868. (Iarcu, p. 124)

Nu exista imagini
  797) CELEBIDACHE, DEMOSTENE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CELEBIDACHE, DEMOSTENE (1868-?)
11776. ~ Şcoala trenarului, [de] Căpitanul D. Celebidache. Roman (Tip. Leon Friedmann), 1908. (16,5 x 10.5). 55 p. cu il., 1 pl. (I 9818)

Nu exista imagini
  798) CELEBIDACHE, PAUL N.
 • Opera
 • Imagini
CELEBIDACHE, PAUL N.
11777. ~ Despre condiţiunea juridică a Streinilor în România. Teză pentru Licenţă în Drept de Paul N. Celebidache. Bucuresci (Tip. Universitară, A. G. Bratanescu), 1904. (23,5 x 15,5). 63p. (Facultatea Juridică din Bucuresci) (II 3636)

Nu exista imagini
  799) CELEBIDACHI, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CELEBIDACHI, IOAN P.
11778. ~ Despre divorţu. Teza pentru licenţa Susţinută de Ioan P. Celebidachi. Galatz (Tipo-Lito. Naţionala, A. Friedmann), 1894. (20 x 15). 99[-101] p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 57745)
Pe copertă, cu cerneală, sub numele autorului: "Ajutorul judecătoriei de Pace. Galatz, No. 1".

Nu exista imagini
  800) Cele două Congrese naţionale
 • Opera
 • Imagini
Cele două Congrese naţionale
• Cele două Congrese naţionale. Vezi: CONGRES

Nu exista imagini