Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  761) CEAPÂRU, MIHAIL D. (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, MIHAIL D. (1875-?)
11660. ~ Condiţiunea juridică a copiilor naturali în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Susţinută la.1900 de Mihail D. Ceapâru. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24,5 x 16,5). VII-59, III p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 413369)

Nu exista imagini
  762) CEAPÂRU, VICTORIA D. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, VICTORIA D. (1880-?)
11661. ~ Cercetări experimentale asupra trecerei hemolizinilor specifice prin peretele intestinal (Contribuţiuni la studiul trecerei anticorpurilor specifici prin peretele intestinal). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la [25] Februarie 1908 de Victoria D. Ceapâru. Galaţi (Tipo-Lito. Modernă Antoniady), 1908. (23,5 x 15,5). 35 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 965) (II 580017)
Bibliografie, la p. 33-34.

Nu exista imagini
  763) Ceaslov
 • Opera
 • Imagini
Ceaslov
Vezi şi • Orariu ; Orologhion
11662. • Ceasoslov care acum sau Typărit, în zilele bine Credinciosului Singur Stăpânitorului marelui Domn şi împărat Nicolae Pavlovici Atoată Rossiia. Şičl: Şičl: Şičl: Cu blagosloveniia Prea O Sfinţitului şi de D[u]mnezeu alesului Arhiepis: şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldaviei Kyrio Kyr Veniamin. Prin Osârdiia prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfi: Monastiri Neamţului şi Secului, Kyr Dometian. în Sf[î]nta Monastire Neamţul, Anul 1832 (De Shimonahul Isaia Tipograful) (20 x 12). 2 f., 295 f. [nenumerotate], 1 f. (I 5163)
Cu caractere chirilice.
11663. • Ceasoslov Întru slava lui Dumnezeu celui în treime slăvit. Acum de nou dupre izvodul cel îndréptat, mai nainte, întracestaş fealîu Tipărit. În zilele bine Credinciosului singur stăpînitoriului, şi a toată Pravoslavnica Creştinătate apărătoriului, marelui Domn şi împărat Nicolae Pavlovici a toată Roşia. Şič: Şičl: Şičl: Cu Blagoslovenia şi ajutoriul prea o sfinţitului şi de Dumnezeu alesului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevei şi al Moldovii şi Cavaler, Chirio Chir Veniamin. Prin osîrdia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfintelor Monastiri Neamţului şi Secului, Chir Domelian. în Sfinta Monastire Neamţul La anul de la Hristos 1833. De Shimonahul Isaia Tipograful. (31,5 x 22).4 f., 332 f. cu il. (II 410388)
Cu caractere chirilice.
11664. • Idem. Acum de nou adoao oară întracestaş fealiu Tipărit. în zilele prea luminatului şi prea înnălţatului nostru Domn, Mihail Grigoriü Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia şi cu ajutoriul prea o sfi[n]ţitului şi de Dunmnezeu alisului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldavii, şi Cavaler, Kirio Kir Veniamin.Prin osărdiia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monostiri, Neamţului şi Secului, Kir Neonil. De Shimonahul Isaia Tipograful. în sfânta monastire Neamţul. La anul dela H. 1835. (33 x 23). 4 f., 332 f. (III 62054)
Cu caractere chirilice.
11665. • Idem. Acum a treia oară tipărit. în zilele prea înălţatului nostru Domn, Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu Blagosloveniia înalt prea Osfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei, Kyriu Kyr Meletie. Prin sîrguinţa şi cheltuiala prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sfi: Monastiri Neamţului şi Secului, Kyr Neonil. în Tipografiia Sfintei Monoştiri Neamţul. La Anul dela Xs. 1848. (28 x 18).2 f., 338 f. numerotate, cu il. (III 348175)
Cu caractere chirilice.
11666. • Ceasoslov Acum apatra oară typărit în zilele prea înălţatului nostru Domn. Grigorie Alexandru Ghica Voevod. Prin sârguinţa şi cheltuiala prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sf[i]ntelor Monastiri Neamţului şi Secului.Chyr Neonil. (în Typografiia Sf[i]ntei Monastiri Neamţului), 1850. (27,5 x 18,5). 4, 340 f. (II 410380)
Cu caractere chirilice.
11667. • Ceasoslov întru Slava lui D[u]mnezeu celui în Treime Slăvit. Acum acincea oară Typărit. în zilele Luminării Sale Prinţului Nicolae Conache Vogoridi Cârmuitoriului Prinţipatului Moldaviei. Cu blagosloveniia înalt Preaosf[i]nţitului Arhiepiscop Sucevii şi Mitropolit Moldaviei Chirio Chir Sofronie Miclescu Cavaler a mai multor Ordine. Prin osârdii şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sf[i]ntelor Monastiri Neamţul şi Secul, Chir Gherasim, în sf[â]nta Monastire Neamţul. De Ieromonahul Teofilact Typograful. La’ anul dela Hs.1858. (37 x 24). 5 f., 355 f. cu il. (III 338725)
Cu caractere chirilice.
11668. • Idem. Acum aşesea oară Tipărit. în zilele înălţimii Sale Principelui Carol, 1. Domnitoriul României. Cu Blagosloveniia Înalt Preaosfinţitului Arhiepiscop Sucevii, Mitropolit Moldavii şi Ecsarh Plaiurilor. Kyrio Kyr Calinic Miclescu, Prin osîrdiia şi silinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sfintelor Monastiri Neamţul şi Secul, Kyr Timothei. în Typografiia Sfintei Monastiri Neamţu. La anul dela Xs. 1874. Luna Ianuarie, 22. (35 x 25). 5, 357 f. (III 465248)
Cu caractere chirilice.
11669. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stâpînirea Prea luminatului şi Prea înnalţatului împărat al Austriei Frantisc, întîilea. Sibiiu (In priv. Tipografie a răpos. Ioann Bart, Moştenitor. Sau Gheorghie de Clozius rămasă), 1833. (18 x 12). 2 f., 395 p. (I 120010)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11670. • *Ciaslovu. Sibiiu, edit. G. Closius, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11671. • [Ceaslov]. [Sibiiu, 1839)]. (17 x 10,5). 416 p. (BSS I 4022)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta şi p. de titlu. Datat după primul an menţionat în Pashalie.
11672. • Ceasoslov acum întru acest chip typărit supt Stăpînirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Ferdinand intîiulea. Sibiiu (sau typărit în priv. Typografie lui Gheorghie de Clozius), [1841?]. (18 x 11). 2 f., 395 p. (I 22158)
Cu caractere chirilice. Datat după fişa din catalogul BAR.
11673. • [Ceasoslov acum întru acest chip tipărit...] [Sibiiu], Edit. Clozius, [1842]. (18 x 10,5) 395 p. (I 205268)
Pentru edit., vezi: Iarcu, p. 46. Anul, la p. 392. Exemplar detetriorat în BAR (lipsă p. de titlu şi primele pagini). Cu caractere chirilice.
11674. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Ferdinand întâîulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), [1845?]. (17,5 x 11). 2 f., 395 p. (BCU-ClN 111568)
Ultimele 2 p.: "Pashaliă", între 1845-1873. Cu caractere chirilice.
11675. • [Ceasoslov]. [Sibiiu, 1850]. (19,5 x 11,5). 1 f., 395 p. (I 194831)
Cu caractere chirilice. Descrierea după fişa din Catalogul BAR. Anul, la p. 393.
11676. • Întru mărirea Tatălui şi a Fiului şi a Sf[î]ntului Duh, a Unui Dumnezeu, şi a cei de ofiinţă şi de viaţă Făcătoarei, şi nedespărţitei Treime, acum întîia oară sau tipărit Ceasoslovul acesta în zilele Prea Luminatului, şi Prea Înălţatului împărat al Austriei Franţisc Iosif I. cu Binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale Domnului Andreiu, Dreptcredinciosului Episcop de legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (în tip. Episcopească), 1851. (19,5 x 12,5). 271 p. (II 392777)
Cu caractere chirilice.
11677. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit, sunt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif întăiulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghe de Clozius), 1852. (17,5 x 11). 2f., 395 p. cu il. (I 43854)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
11678. • Sau tipărit Ceasoslovul acesta în zilele Prea Luminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Frantisc Iosif I. Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale. Domnului Andreiu, Drept credinciosului Episcop de legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (în Tipogr.: Episcopească), la an. D[o]mnului 1853. (20 x 12). 272 p. cu il.(I 440059)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 273 şi urm.).
11679. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif intâiulea. Sibiiu (Sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), 1854. (16,5 x 10). 2 f., 380 p. (I 410259)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă cop. şi p. 381 şi urm.).
11680. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului împărat al Austriei Francisc Iosif întâiulea. Sibiiu (Sau tipărit în Tipografia lui Gheorghie de Clozius), 1859. (18,5 x 12). 2 f., 395 p. (I 187219)
Cu caractere chirilice.
11681. • Ceasoslov acum întru acest chip typărit, supt Stăpînirea Prealuminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif intâiulea. Sibiiu (Sau typărit în Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1859. (18 x 11). 2 f., 399 p. (I 362564)
Cu caractere chirilice.
11682. • Întru mărirea Tatălui şi a Fiiului şi a Sf[î]ntului Duh, a unul Dumnezeu, şi a cei de ofiinţă şi de viiaţă Făcătoarei şi nedespărţitei Treime, sau tipărit Ceaslovul acesta în zilele Prea Luminatului, şi Prea înălţatului împărat al Austriei Franţisc Iosif I. Cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale, Domnului Andreiu Drept credinciosului Episcop de Legea răsăriteană al Ardealului. Sibiiu (Tipogr: Episcopească), 1859. (19,5 x 12,5). 325[-328] p. (BCU-ClN 206021)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11683. • Sau tipărit Ceaslovul acesta în zilele Prea Luminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei şi Rege al Ungariei Francisc Iosif I. cu binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale, Domnului Andreiu Dreptcredinciosului arhiepiscop şi Metropolit al Romaniloru de legea răsăriteană din Ardeal şi Ungaria. Sibiiu (în Tipografia Arhiepiscopească), la an. Dmi. 1867. (19,5 x 12). 325[-328] p. cu il. (I 156426)
Cu caractere chirilice.
11684. • Idem. Sibiiu (Tipografia Arhidiecesană) la an. Dmi 1870. (20,5 x 13,5). 325[-328] p. cu il. (II 156509)
Cu caractere chirilice.
11685. • Ceasoslov acum întru acest chip tipărit supt Stăpânirea Prealuminatului şi Prea înălţatului împărat al Austriei Francisc Josif întâiulea. Sibiiu, Tiparul şi Edit. Tip. Eredei lui G. de Clozius, 1890. (17 x 11). 2 f., 399 p. (BCU-ClN 391241)
Cu caractere chirilice.
11686. • Ceaslov acum întru acest chip tipărit sub Stăpânirea Prealuminatului şi Preaînălţatului împărat al Austriei Francisc Iosif întâiulea. Sibiiu, Tipariul şi Editura Tipografiei V. Krafft, 1900. (18 x 11,5). 2 f., 368 p. (I 164600)
Cu caractere chirilice. Exemplar incomplet în BAR (lipsă ultimele pagini).
11687. • Ceaslov sau Orologiu cuprindend: Rugăciunile de seara, miezunoptica, Rugăciuni de dimineaţa, Ceasurile şi alte rugăciuni de folos, precum şi sinaxariul celor 12 luni ale anului. Sibiiu, Tiparul şi edit. lui W. Krafft, 1900. (20 x 13). 4 f., 264 p. cu il. (BCU-ClN 58605)
Lipsă coperta.
11688. • Ciaslov (Orologion) tipărit cu litere străbune, cu binecuvântarea înalt Preasântiei Sale Domnului Ioan Metianu Archiepiscop al Bisericei Ortodocse Române din Transilvania şi Metropolit al Românilor greco-orient. din Ungaria şi Transilvania. Sibiiu (Tiparul Tip. Archiediecesane), 1901. (19,5 x 13). 397[-399] p. (I 156361)
11689. • *Ceaslovu, ed. I. Braşov, Gătt, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11690. • *Ceaslovu mare. Braşov, ed. Cost. Boghici, 1836. 8°. (Iarcu, p. 36)
11691. • Ceasoslov. Tipărit acum întru acést chip în zilele Stăpînirei preà luminatului şi prea înnălţatului Împărat al Austrii şi marelui Prinţip al Ardealului ş.č.l. Ferdinand Intîiu. Braşov (S’au tipărit în Tipografia a lui Ioann Gătt), 15 iunie 1837. (20 x 12). 2 f., 416 p. (I 29692)
Cu caractere chirilice.
11692. • Idem. Tipărit dupe rînduiala Biséricii răsăritului de legea grecească. Cu slobozenia celor mai Mari. Braşov (Sau tipărit în Tipografiia lui Ioann Gătt), 1839. (19,5 x 12,5). 2 f., 413[-416] p. (I 187065)
Cu caractere chirilice. Cu menţiunea: "Diortositusau această prea Sfîntă Carte [...] semnată de Ioan Barac (fără menţiunea: Translator) Maghistratu al din Braşov". Exemplar incomplet în BAR (lipsă p.: 179-190, 213-220, 275-286).
11693. • Ceasoslov. Tipărit după rânduiala Bisearicii răsăritului de legea grecească. Cu slobozenia celor mai Mari. Braşov (Sau typărit în Typografia lui Ioann Gătt), 1842. (18,5 x 11). 2 f., 416 p. (I 166311)
Cu caractere chirilice. După menţiunea de pe foaia a doua, cartea a fost corectată de Ioan Barac, Translator Maghistratual din Braşov, "Diortositusau această prea Sfîntă carte"
11694. • Idem. Braşov (sau typărit în Typografiia lui Ioann Gătt), 1844. (19 x 11,5). 2 f., 416 p. cu il. (I 411384)
Cu caractere chirilice. După menţiunea de pe foaia a doua, cartea a fost corectată de Ioan Barac, Translator Maghistratual din Braşov, "Diortositusau această prea Sfântă carte"
11695. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1845. (18 x 10). 2 f., 416 p. (BCU-ClN 206620)
Cu caractere chirilice.
11696. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1847. (18,5 x 12). 2 f., 416 p. (I 544838)
Cu caractere chirilice.
11697. •Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1851. (17,5 x 11). 2 f., 416 p. (I 536837)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice.
11698. • Idem. Braşov (Tip. lui Ioan Gătt), 1854. (18 x 10). 2 f., 416 p. (BCU-Iaşi I 6960)
Cu caractere chirilice.
11699. • *Ceaslovu. Buzău, 1836. 4° (Iarcu, p. 36)
11700. • Ceaslov mare bogat. Acum într’acest chip tipărit după cel Ellinesc la multe îndreptat în zilele prea Luminatului şi prea înălţatului nostru Domn a toată Ţara Rumânească Alexandru Dimitrie Ghica V.V. Cu Blagosloveniia, cu toată osîrdiiaiubitoriului de Dmnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul Kyriu Kyr Chesarie. în sfîntă Episcopie Buzăul. într’a sa acum din nou făcută Tipografie la anul Mîntuirii 1837. Septembrie în 3. Supt Direxiia Domnului Vasilie Manole. (24 x 18). 4 f., 520 p. (II. 200655)
Cu caractere chirilice.
11701. • Ceasoslov. Acum întracest chip tipărit, în zilele prea Luminatului şi prea înnălţatului nostru Domn atoată Ţara Rumânească Barbu Dimitrie Ştirbei V.V. cu Binecuvântarea şi toată osârdiia îubitoriului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D.D. Filothei. În tipografiia sf: Episcopii Buzău. Anul 1852. Septembrie 22. (17,5 x 12). 1 f., 307 p. (BE-Bz 6217)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11702. • Ceaslov mic întru slava lui Dumnezeu celui în treime slăvit tipărit în zilele Binecredinciosului şi prea înălţatului Domnului nostru: Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Cu binecuvîntarea prea Sf[i]nţitului şi de D[u]mneze alesului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii şi al Moldavii şi Cavaleria: D.D. Veniamin C[ostache]. În Tipografia sf[i]ntei Mitropolii a Eşului la anul 1841. De Ghermano V: Arhimandrit şi Inspector. (19 x 11,5). 2, 439[-442] p. (I 411358)
Cu caractere chirilice.
11703. • Ciaslov în slava unui Dumnezeu celui în troiţă slăvit. Cu voia şi Blagosloveniia Înalt. Preaosfinţitului Mitropolit la Moldoviei Chirio Chir: Meletie, Cavaler a mai multor Ordine. Sau tipărit adoa oară întocma după acel vechiu tipărit la anul 1793 de prea fericitul întru pomenire răposatul Mitropolit Iacov. Acum în zilele bine credinciosului nostru Domn. Mihail Grigoriu Sturza VVD: Iaşii (în Tip. Sfintei Mitropolii), 1846. (29 x 19,5). 2, 288 f., 11 pl. (III 266876)
Cu caractere chirilice.
11704. • Întru Mărirea sf[i]ntei de ofiinţă, şi nedespărţitei Troiţe, a Tatălui, şi a Fiului, şi a sf[î]ntului D[u]h: Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte, după obiceiu sfârşituri, ş.c.l., sau dat la Tipariu cu îngăduinţa celor Mai-mari. în Buda (Cu Crăiască Tipografie a Un: Ungureşti), 1844. (18,5 x 11). 147 f. (BCU-ClN 52004)
Cu caractere chirilice.
11705. • Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte după obiceaiu sfârşitului, ş.c.1. sau dat la Tipariu cu îngăduinţa celor mai marî. în Buda (La Crăiască Tip. a Un: Ungureşti), 1849. (18,5 x 12). 1, 147 f. nenumerotate. (I 187206)
Cu caractere chirilice.
11706. • Cartea aceasta Ceasoslov, întru care se cuprinde Rânduiala cum se cuvine a se cânta Ceasurile, cu Troparele, şi cu alte după obiceiu sfârşituri, ş.c.l., sau datu la Typariu cu îngăduinţa celor Maimari. Ceasoslov Walachisch. Buda (Sau typărit în c.r. Typografie a Universitaţei Ungureşti), 1854. (18 x 11). 147 p. (1595444).
Cu caractere chirilice.
11707. • Ceasoslov întocmai după originalul ce s-a typărit în Bucureşti în zilele răposatului Mitropolit Grigorie şi Domnii Sale Grigorie Ghica Voevod. Typărit acum supt cârmuirea Prea Sfinţii Sale Nifon Sevastis, şi oblăduirea Prea înălţatului Domn Stăpânitor Barbu Dimitrie Ştirbei, cu cheltuiala D-lui Iosif Romanov şi tovărăşie, librier în uliţa Zarafilor. Bucureşti (în Typ. lui Iosif Cópainig), 1850. (20 x 12,5). 382 p. cu il. (I 410203)
Cu caractere chirilice.
11708. • *Ceaslovu micu. Bucureşti, 1851. (Iarcu, p. 62)
11709. • Ceasoslov întru slava lui Dumnezeu celui în Treime slăvit mal îndreptat şi tipărit cu cheltuiala şi sârguinţa Prea Sfinţii Sale Părintelui Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon în cea din nou întocmită Tipografie a Sa. Bucureşti, 1854. (22,5 x 18,5). 1 f., V[-VIII], 560 p., 5 f. pl. (II 164115)
Cu caracter chirilice.
11710. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit cu cheltuiala lui I. Romanov şi Companie. Bucureşti (Tip. Naţională a lui I. Romanov şi Comp)., 1856. (19 x 11,5). 2 f., 396[-400] p. cu il. (I 156286)
Cu caractere chirilice.
11711. • Ceasoslov. Acum a cincea oară tipărit astfel în zilele Prea înălţatului Prinţ Alexandru D. Ghica, caimacamul Ţării Romaneşti. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi tovărăşie), 1858. (23 x 18). VIII, 707 [imprimat greşit 704] p. cu il. (II 444134)
Cu alfabet de tranziţie.
11712. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit, în zilele Măriei Sale Prinţului Alecsandru Ioan I, al Prinţipatelor-Unite Moldavia şi Romaniea. Păstorind biserica Ţărei preasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit D.D. Nifon. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui I. Romanov şi Comp.), 1859. 24 Ianuarie. (18,5 x 12). 1 f., 397[-401] p. cu il. (I 560482)
P. de titlu, cu alfabet de tranziţie; textul, cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11713. • Ceasoslov acum într’acest chip tipărit în zilele Măriei Sale Prinţului Alexandru Ioan I. al Principatelor-Unite Moldavia şi România. Păstorind biserica Ţării Preasfinţitul Arhiepisscop şi Mitropolit D. D. Nifon. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Ştefan Rasidescu), 1 Iulie 1863. (18 x 12). 2 f., 397[-401] p. cu il. (BSS I 4372)
Cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie).
11714. • *Ceaslovu. Kişineu, 1856. (Iarcu, p. 74)
11715. • [Ceasoslov]. [Chişinău (în duhovniceasca tipografie), 1862]. (38 x 24,5). 2, 222 f. (III 502668)
Cu caractere chirilice. La p. 1, locul unde s-a tipărit cartea şi anul.
11716. • *Ceaslovu micu. Kişinău, Mitrop., 1866. (Iarcu, p. 114)
11717. • [Ceasoslov]. [Chişinău (în Duhovniceasca Tipografie), 1867]. (20 x 12,5). [6], 174 f. (I 407986)
Descrierea după datele din text. Cu caractere chirilice.
11718.• Ceasoslov. Chişinău (Tip. Eparhială), 1907. (19,5 x 13). 388 p. (I 533293)
Pe copertă: Ceasoslov moldovenesc. Text românesc cu litere slave.

Nu exista imagini
  764) Ceasornicul lumii
 • Opera
 • Imagini
Ceasornicul lumii
11719. • Ceasornicul lumii. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1900. (19,5 x 14,5). 32 p. 20 bani. (I 411690)

Nu exista imagini
  765) Ceasul mântuirii
 • Opera
 • Imagini
Ceasul mântuirii
• Ceasul măntuirei. Vezi: LAPTEŞ, NICOLAE

Nu exista imagini
  766) CEAUR ASLAN, ERNEST (1877-1939)
 • Opera
 • Imagini
CEAUR ASLAN, ERNEST (1877-1939)
11720. ~ Dreptul de Succesiune al soţului supravieţuitor în dreptul roman şi civil român. Teza pentru licenţă susţinută de Ernest Ceaur Aslan. Iaşi (Tipografia Naţională), 1901. (23 x 15,5). 56 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 408660)

Nu exista imagini
  767) CEAUR ASLAN, NICOLAE (1839-1902)
 • Opera
 • Imagini
CEAUR ASLAN, NICOLAE (1839-1902)
11721. ~ Iassii şi Dl. C.N. Brailoiu, [de] N. Ceaur Aslan. Iassy (tip. lui Adolf Bermann), 1866. Octomvrie. (22 x 14,5). 23 p. (Broşura nr. 1) (Estras din diarul "Poporul") (II 111315)
11722. ~ Crisa, [de] N. Ceaur Aslan. Ed. II, 1885, Fevruarie. Iassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1885. (25,5 x 20). 8 p. (II 111538)
11723. ~ Legea minelor. Discursul rostit de D. N. Ceaur-Aslan, deputatul Colegiului al II-lea de Iaşi în şedinţa Adunarei deputaţilor de la 12 aprilie 1895. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1895. (24 x 17,5). 39 p. (II 105290)
11724. ~ Santinela de Bacău, [de N. Aslan]. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1859. (21,5 x 13,5). 20 p. (II 350156)
Autorul semnat la finalul textului. Cu alfabet de tranziţie.
11725. ~ Trei discursuri, [de] N. Ceaur Aslan. Iaşi (Tip. Fulgerul (D. Gheorghiu), 1891. (25,5 x 17,5). 62 p. (II 111450)
Cuprinde: "Interpelare asupra Administraţiunei Comunei Iaşi disvolată în şedinţa Adunarei din 18 Martie 1889; O cestiune personală; Chestiunea financiară; Interpelare asupra alegerilor comunale de la Iaşi".
11726. ~ Un nou pericol s’au [!]o bancă naţională de scont şi circulaţie, [de] N. Ceaur Aslan. Iassy (Tipo-lito. H. Goldner), 1877. (23 x 15). 2 f., 63 p. (II 74586)

Nu exista imagini
  768) CEAUŞESCU, DUMITRU T. (1882-1936)
 • Opera
 • Imagini
CEAUŞESCU, DUMITRU T. (1882-1936)
11727. ~ Încercări de terapeutica intrarachidiană în epilepsie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la ... Martie 1914 de Dumitru T. Ceauşescu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1914. (23,5 x 16,5). 81 p., 1 tab. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1334) (II 36514)

Nu exista imagini
  769) CEBES THEBANUS (0001?-0100?)
 • Opera
 • Imagini
CEBES THEBANUS (0001?-0100?)
11728. ~ Sufletul mai înainte de a se împreuna cu corpul de Kevit filosoful care a trăit înainte de Hristos cu 410 ani. Engolpion de aur sau Desluşirea înţelesului, icoanei lui Kevit Tebenul. Tradusă din elineşte la 1883. Retipărit prin osârdia preotului I.S. Opran, Preot la Biserica Slobozia din Capitală, Cavaler al Ordinului Coroana României şi deservant al Bisericii Principelui Ioan Ghica din com. Gheorghiu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1911. (16,5 x 12). 51 p. cu il. (I 30762)
La începutul textului portretul Pr. I. S. Opran.
Vezi de asemenea:
• Engolpiion de aur... Sibii, 1833.

Nu exista imagini
  770) CECCHETTI, B.
 • Opera
 • Imagini
CECCHETTI, B.
Traduceri:
DORA D’ISTRIA. Gli Albanesi in Rumenia. Trad. de ~. Firenze, 1873.

Nu exista imagini