Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  751) CÂRNU-MUNTEANU, VLAD (1858-1903)
 • Opera
 • Imagini
CÂRNU-MUNTEANU, VLAD (1858-1903)
11623. ~ Analyse des vins de Roumanie. Rapport adressé à M.le Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines, par Mr. V. C. Munteanu, directeur de la station agronomique de Herăstrău (Ilfov). [Bucarest, 190?] (33,5 x 20,5). 11 p. (III 269646)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11624. ~ Bilanţul solului arabil al României. Conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română în ziua de 24 Februarie 1903, de V. C. Munteanu, directorul Şcoalei Centrale de Agricultură, proprietar agricultor. Bucuresti (Atelier Grafic I. V. Socecu), 1903. (24 x 16). 21 p. (Extras din "Buletinul Geografic". Semestrul I) (II 409228)
11625. ~ Lumina şi silvicultura. Conferinţa publica ţinuta la societatea Progresul silvic în ziua de 15 Ianuarie 1889, de V. Carnu Munteanu, precedată de Discursul de deschiderea conferinţelor pronunţat de domnu Ion Kalinderu, preşedintele acestei societăţi. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Comp.), 1889. (20,5 x 13). 22 p. (Societatea Progresul Silvic, Anul 1889) (II 411965)
Descriere după copertă.
11626. ~ Notices sur La Ferme de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Bucarest, par V. Carnu-Munteanu, directeur et professeur de l’école. Bucureşti (Imp. de L’Indépendance Roumaine), 1900. (24 x 16). 89, II p., 1 plan. (II 78758)
11627. ~ Poveţe practice pentru cultura lucernei şi a sparcetei, [de V. C. Munteanu]. Bucuresci (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1903. (18 x 12). 14 p.
(Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Serviciul Zootechnie) (I 408937)
Autorul, la p. 14: "V. C. Munteanu, Directorul Scólei Centrale de Agricultură".
11628. ~ Résumés annuels des observations météorologiques faites depuis 1871 à 1880 n.s. sous la direction de Mr. P. S. Aurelianu, Directeur de l’École d’Agriculture de Ferestreu. Par Mr. V. Carnu, Répétiteur de chimie et de physique à la même école. Professeur à l’école des arts et métiers. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1882. (31,5 x 24). 1 f., 28 p. (Station météorologique de l’École d’Agriculture de Ferestreu (Bucarest) (Extrait des Annales de l’Académie roumaine) (III 32949)
11629. ~ Statistica ocupaţiunei absolvenţilor Scoalei Centrale de Agricultură întocmită de V. C. Munteanu, director şi profesor. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1903. (23,5 x 16). 61 p. (Scoală Centrală de Agricultură de la Ferestreu (Bucuresci)) (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor No. 9-10) (II 409169)
11630. ~ Studiu asupra maturităţei rapiţei, de V. C. Munteanu, directorul staţiunei agronomice. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24 x 16,5). 12 p. (Staţiunea Agronomică din Bucuresci) (II 422704)
11631. ~ Studiul terenului arabil din Câmpia României, de V. C. Munteanu, Directorul Staţiunei agronomice şi al scólei centrale de agricultură şi silvicultură de la Ferestreu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1891. (24 x 16,5). 45 f., 1 f. (Staţiunea agronomica de Ferestreu (Bucuresci) (II 85487)
În colaborare:
11632. ~ Câteva observaţiuni cu privire la încurajarea industriei morăritului şi la exportul făinei de porumb, de V. Cârnu-Munteanu şi C. Roman. Constanţa, 1909. 15 p. (Exemplar existent în Bibl. jud din Drobeta-T. Severin)
11633. ~ Notices sur le blé et Sur les farines de Roumanie, par V. G. Munteanu, Directeur de l’École Supérieure d’Agriculture de Bucarest, et Corneliu Roman, Directeur de la Station Agronomique de Bucarest. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23 x 16). 32 p. (Exposition de blé et de farines de Roumanie à Rotterdam) (II 79908)
11634. ~ Recherches sur Les Céréales Roumaines. Les Blés et leurs farines, le Mais et l’Orge, par V. Cârnu-Munteanu, Directeur et professeur à l’École supérieure d’agriculture; ancien Directeur de la Station agronomique de Bucarest, Proprie-taire-cultivateur [et] Corneliu Roman, Directeur dela Station agronomique de Bucarest. Bucarest (Imp. Dreptatea [pe copertă: Inst. d’Arts Graphiques Eminescu), 1900. (23,5 x 16,5). V-227 p. (Station Agronomique de Bucarest) (II 52210)
11635. ~ Le sol arable de la Roumanie. Etude sur sa composition mécanique et chimique, par V. Carnu-Munteanu, Directeur et professeur à l’École supérieure d’agriculture; ancien Directeur de la Station agronomique de Bucarest [et] Corneliu Roman, Directeur de la Station agronomique de Bucarest. [Pe copertă, în continuare: Avec une carte]. Bucarest (Imp. de L’Independance Roumaine), 1900. (24 x 16,5). VI -111 p., 1 h. (Station Agronomique de Bucarest) (II 83811)
11636. ~ Vinurile României. Studiu economic şi chimic, de V. Gârnu-Munteanu, Director şi profesor la şcoala superioară de agricultură, fost Director al staţiunei agronomice din Bucureşti, [şi] Corneliu Roman, Director al staţiunei agronomice din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1900. (26,5 x 17,5). 318 p., 1 f. bibliogr. (Staţiunea Agronomică din Bucureşti) (II 48551)

Nu exista imagini
  752) CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)
 • Opera
 • Imagini
CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)
11637. ~ IIoмощникъ молдовань при первоначялъномъ изучен; и русскаго языка. Часть 2-я. Самоучитель русскаго языка. Для молдовань Бессарабіи, стремщихся изучать рускій языкъ. Составиль Учитель-Священикъ Михаиль Чакирь. Ajutoriul moldovenilor în vreme celei mai întîe (îndeletnicire la) învăţăturî limbei russascî. Partea 2-e. Singur învăţător limbei russascî. Pentru moldoveni a Bessarabiii (din Bessarabiia) cari (ce) sî se sîlesc a învăţa limba russascî. Au alcîtuit (au compus) învăţîtoriul-preotul Mihail Ciachir(u). Издание втopoe, перепечатанное безь перемђны съ первого издані ... Кишиневъ (типографія С. А. Розенъберга), 1903. (18,5 x 12,5). 112 p. (I 517079)
Text paralel în l. rusă şi română (cu caractere slave). Lipsă coperta.
11637a. ~ Idem. Часть 3-я. Кишиневъ (Tип. C. A. Poзенберга), 1903. (20 x 13,5). 288 p.
11638. ~ Idem. Издание третье исправленное и дополненное. Чать 2-3-я. Partea 2-3. Кишиневь (Епархіалная типографія), 1914. (20 x 13,5). 260 p. 40 коп. (I 147399)
Text paralel în l. rusă şi română (cu caractere slave). Partea I a apărut în 1911, cu 231, 13 p. (Ciobanu, p. 142).
11639. ~ Русско-Молдавсkiи Словарь. Russesc şi moldovenesc cuvîntealnic. (Tălmaci cuvintelor). Составитель учитель протоieрей Михали Чакиръ. La alcîtuit învâţătoriul protoiereul Mihail Ceachir. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1907 [pe copertă: 1909]. (23 x 15,5). 471[-474] p. 2 ruble (2 carboave) (II 124373)
Textul rom. cu caractere slave. Pe copertă, în locul parantezei, se adaogă: "И разговоры на русско-молдавском язык. Şi vorbirele pe limba russască şi moldoveneascî".
11640. ~ Священная исторiя Ветхаго Завђта. Ески баалалтынынъ айзлалыn исоріясы. Составиль законучитель протоieрей Михали Чакиръ. [Istoria sfîntă a Vechiului Testament]. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1911. (22 x 15,5). 167[-172] p. (II 80996)
Text paralel în l. rusă şi găgăuză.
11641. ~ Священная исторiя новаго завѣта пo pyccки и гагаузски (по древне-турецки), ени баалатынынъ айзезлалы исторiяы русча хемъ гагаузча (ескитюркьчя). Для чтенія Бессарабіялы гагаузлара окумакъ ичинь Составиль и перевель законучитель ... дизьди хемь талмачлады щеріатъюредиджи протоieрей Михалъ Чакиръ. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1912. (20,5 x 14). 208[-212] p. cu il. (BCS II 14431)
Lipsă cop. 3-4.
11642. ~ *Учебникъ Молбавскго языка. Кишинев, 1900. (Draganov, p. 241)

Nu exista imagini
  753) CEALĂCOFF, SPIRIDON D.
 • Opera
 • Imagini
CEALĂCOFF, SPIRIDON D.
11643. ~ Providenţa lui Dumnezeu în istoria omenirei. Teză de Licenţă de Spiridon D. Cealăcoff. Bucureşti (Tip. Columb, Elias S. Rosenthal), 1909. (21,5 x 14,5). 60 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 5831) (BCU-Iaşi III 67245)

Nu exista imagini
  754) CEALÎC, MIHAI (?-1922)
 • Opera
 • Imagini
CEALÎC, MIHAI (?-1922)
11644. ~ Cistoscopia şi Cateterismul ureteral. Importanţa şi aplicaţiunea acestor metode. Lecţiune clinică ţinută în luna Mai 1915, de Dr. M. Cealic. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1916. (23,5 x 16,5). 9 p. (II 47951)
11645. ~ Contribuţiuni la Studiul Patogeniei Reumatismului Poliarticular Acut. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 10 Aprilie 1907 de Mihai Cealîc. Fost intern al Spitalelor Civile şi al Maternităţei. Fost preşedinte al Societaţei Studenţilor în Medicină. Membru redactor al Revistei Spitalul. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1907. (22 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 925) (II 6929)
11646. ~ Dare de seamă asupra activităţii medicilor şcolari pe anul 1907-1908. Din raportul prezentat d-lui Primar al Capitalei. Bucureşti, (Tip. Universala), 1909. Broşură de 42 p. (A-B, XII (1909), nr. 30, apr. 26, p. 803: Cărţi primite la Redacţie).
11647. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. M. Cealîc. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice, Ţăranu & Co.), 1912. (26 x 17). 32 p. (II 533101)
11648. ~ Influente morbide în literatură. Edgar Poe, Viaţa şi Opera sa, [de] M. Cealîc, intern al Spitalelor. Conferinţă ţinută la aniversarea So-cietăţei Studenţilor în Medicină 1905. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1906. (21 x 13). 22 p. (I 6482)
11649. ~ Istoricul coloniilor şcolare de vacanţă organizate de comună (1902-1909), de Dr. M. Cealic, medic şcolar, medic al Spitalelor civile. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23,5 x 16). 116 p. (Primăria oraşului Bucureşti. Direcţia administrativă. Biroul Asistenţei Publice) (II 19289)
Cu o prefaţă de Dr. H. Botescu.
11650. ~ Profesorul P. Herescu 1868-1915, de Dr. M. Cealîc. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala, I. Ionescu), 1916. (24,5 x 16,5). 13 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 2 din 1916) (II 46640)
11651. ~ Rezultatul operator obţinut în 25 de Prostatectomii (Metoda transvezicală), de Dr. M. Cealic, Şef clinică. Bucureşti (Clemenţa Stab. grafic Ţaranu & Co.), 1918. (22 x 15). 23 p. (Clinica Boalelor Căilor Urinare. Spitalul Colţea) (II 52361)
11652. ~ Rezultatul operator obţinut în 26 cazuri de Fistule Vesico-Vaginale, de Dr. M. Cealîc. Fost medic Secundar, Asistent al Clinicei. Bucureşti (Clemenţa Stab. Grafic Taranu & Co.), 1917. (23 x 15,5). 14 p. (Clinica Boalelor Căilor Urinare. Spitalul Colţea) (II 52190)
11653. ~ Sur l’activité de l’hygiène scolaire des écoles primaires de la ville de Bucarest. Rapport présenté au III-e Congrès international d’hygiène scolaire Tenu à Paris du 2-7 août 1910, par Le Dr M. Cealic, Médecin des hôpitaux de Bucarest et Médecin des écoles. Bucarest (Imp. G. A. Lazareanu), 1910. (23,5 x 16). 31 p. (II 20496)
11654. ~ Tratamentul complicaţiunilor articulare ale blenoragiei prin injecţiuni de serum antimeningococic, de Dr. M. Cealic, medic secundar şi şef de clinică la Clinica boalelor căilor urinare din Bucureşti. Memoriu prezentat la examenul pentru abilitare ca docent în specialitatea de clinică a boalelor căilor urinare. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte grafice, Taranu & Co.), 1912. (23,5 x 15,5). 38 p. (II 27683)
În colaborare:
11655. ~ O visita la Institutul Prof. Ehrlich din Frankfurt, de Dr. M. Cealîc şi Dr. L. Strominger. Bucureşti (Tip. Universala), 1910. (23,5 x 15,5). 10 p. (Extras din Revista "Spitalul", No. 14 din 15 Iulie 1910) (II 20554)
Vezi şi:
HÉRESCO, P. şi ~. Quelques considérations sur la pathogénie de la tuberculose rénale. Laval, 1911.
HÉRESCO, P. şi ~. L’anesthésie en urologie. Bucarest, 1914.
STROMINGER, L. şi ~ Consideraţiuni plastice ale corpilor cavernoşi. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  755) Cea mai completă carte cu descântece
 • Opera
 • Imagini
Cea mai completă carte cu descântece
• Cea mai complectă carte cu descântece. Vezi: • Carte de descântece

Nu exista imagini
  756) Cea mai frumoasă petrecere de sărbători
 • Opera
 • Imagini
Cea mai frumoasă petrecere de sărbători
11656. • Cea mai frumoasă petrecere de sărbători. Cu cele mai uimitoare scamatorii pe care oricine le poate executa. Bucureşti (Tip. Antonescu), [1908]. (16,5 x 11,5). 2 f., 32 p. (I 8843)
Cuprinsul menţionat pe copertă. Pe cop. 4: "Tipografia Griviţa M. M. Antonescu". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  757) Cea mai nouă carte de bucate
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă carte de bucate
• Cea mai nouă carte de bucate. Vezi: • Carte de bucate.

Nu exista imagini
  758) Cea mai nouă carte de visuri
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă carte de visuri
• Cea mai nouă carte de visuri. Vezi: • Carte de vise

Nu exista imagini
  759) Cea mai nouă Mica poesie
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă Mica poesie
• Cea mai nouă Mica poesie. Vezi: • Mica poesie

Nu exista imagini
  760) CEAPÂRU, CHRISTEA D. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, CHRISTEA D. (1874-?)
11657. ~ Greşeli de Diagnostic în Conjunctivita Granuloasă. De Medic Căpitan Ceapâru Christea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu), 1913. (22,5 x 16,5). 47[-49] p. (II 239832)
11658. ~ Raportul epidemiilor de conjunctivită granuloasă, [de] Medicul Căpitan Dr. Ciapâru. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1912. (20,5 x 14,5). 25 p. (BCU-Iaşi II 12570)
La începutul textului, titlul: "Raportul epidemiilor de conjunctivită purulentă ale armatelor şi conjunctivitei egiptene cu conjunctivita granuloasă. Conjunctivita granuloasă acută".
11659. ~ Tratamentul Chirurgical al Tumorilor Sternului. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută în diua de 11 Noembrie 1903 de Christea D. Ceapâru. Bucuresci (Tip. Munca), 1903. (21,5 x 15). 11 3 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 705) (II 374709)
Lipsă coperta.
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmológica a Universităţii din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini