Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  741) CÂNDEA, ROMULUS (1886-1973)
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, ROMULUS (1886-1973)
11611. ~ Catolicismul în Moldova în secolul al XVII-lea. De Romul Cândea, prof, de teologie. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1917. (23 x 15,5). 68 p. (BCU-Iaşi III 54194)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Retipărire din Anuarul al XXXIII-lea al Seminarului Andreian din anul 1916/17".
11612. ~ Der Katholizismus in den Donaufürstentümern. Sein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Romulus Cândea. Leipzig, R.Voiglländers Vorlag, 1916. (23 x 15). VIII, 140 p. (Diese Arbeit erscheint zugleich als Heft 36 der von Karl Lamprecht begründeten. Beiträge zur Kultur-und Universalgeschichte) (II 156683)
La p. 140: "Lebenslauf".
11613. ~ Der Katholizismus in den Donaufürstentümern. Sein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft von Romulus Cândea. Leipzig, R. Voigtländers Verlag (Altenburg, S.-A. Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co.), 1916 [pe copertă: 1917]. (23 x 15). X, 139[-142] p. (Beiträge zur Kultur- und Universal- geschichte. Begründet von Karl Lamprecht, fortgesetzt von Walter Goetz. Band. 36. (Der neuen Folge Band 1)) (II 59922)

Nu exista imagini
  742) CÂNDESCU, C. J.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDESCU, C. J.
11614. ~ Moneta română. Noţiuni asupra monetei în generalu. Studiu asupra moneteloru Conventionale. Utilitatea oţelului naţionalu de moneta. Modulu economicu de fabricare a monetelor. Disposiţiunile eronate din legea noastră monetară. De C. J. Candescu, Ingineriu de Mine. Fostu profesoru de Matematicele speciale la Scóla Militară. Bucuresci (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1870. (19 x 12,5). 55 p. (I 350070)

Nu exista imagini
  743) CÂRCIU, IOAN T.
 • Opera
 • Imagini
CÂRCIU, IOAN T.
11615. ~ Călăuza Impiegatului Financiar însărcinat cu serviciul timbrului de Ioan T. Cârciu, Impiegat în Finanţe. Huşi (Tip. şi Leg. de cărţi CS. Leţcae), 1912. (23 x 15,5). 101[-103] p., 6 f. formular, 3 f. tab. 1,25 lei. (II 31067)

Nu exista imagini
  744) CÂRLAN, SAVEL (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLAN, SAVEL (1885-?)
11616. ~ Contribuţiuni la studiul achondroplaziei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Maiu 1914 de Savel Cârlan, Fost extern şi intern prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Instit. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1914. (24 x 17). 60 p., 4 f.pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 414) (II 36462)

Nu exista imagini
  745) CÂRLĂNESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CÂRLĂNESCU, GH.
11617. ~ Monografia comunei rurale Mărăştii din plasa Bistriţa-de-Sus, Judeţul Bacău, de Gh. Cârlănescu, învăţător-pensionar. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (22 x 15). 50 p. (Ministerul de Interne) (II 120791)

CÂRLEANU, J. C.
11618. ~ *Instituţiunile secrete ale iesuiţiloru, de J. C. Cârleanu (despre care ni se scrie că aruncandu o privire critică a supr’a trecutului şi presintelui societăţii iesuiţiloru face publicului romanu descoperiri forte interesante). Bucureşti. 1873. (A-P, 8(1873), nr. 16, mart. 1/13, p.4: Varietăţi)

Nu exista imagini
  746) CÂRLIGEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CÂRLIGEANU, DIMITRIE
11619. ~ Apologia situaţiei judeţelor şi oraşelor din ţéră şi o privire retrospectivă asupra oraşului Giurgiu, de Dimitrie Cârligeanu. Giurgiu (Noua Librărie, Tip şi Leg. de Cărţi, G. Brătănescu), 1897. (16,5 x 11,5). 31 p. 40 bani. (I 63399)

Nu exista imagini
  747) CÂRLOVA, GEORGE C. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, GEORGE C. (1882-?)
11620. ~ Primul pas. Amintiri din călătorie, [de] George C. Cârlova, Elev în clasa IV-a Liceală, Cantemir-Vodă. Cu o prefaţă de d-nul Grigore H. Grandea. Ed. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (18,5 x 12). 101[-103] p. (I 123851)
Ediţia, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  748) CÂRLOVA, MIHAIL PLINIU
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, MIHAIL PLINIU
11621. ~*La propriété de la correspondance privée en droit civil, par Michel-Pline Carlova. (Thèse). Paris, 1915. 8°. 128 p. (Rally I, p. 64)

Nu exista imagini
  749) CÂRLOVA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, VASILE
11622. ~ Despre acţiunea Pauliana în dreptul roman şi român şi despre legea Aelia Sentia. Tesă pentru licenţa. Susţinută la ... 1886 de Vasile Cârlova. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 111 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 82519)

Nu exista imagini
  750) CÂRLOVA, VASILE (1809-1831)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, VASILE (1809-1831)
Vezi:
NICOLEANU, N. Poezii şi proză. Bucureşti, 1906.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini