Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  731) CÂMPINEANU, ION (1841-1888)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, ION (1841-1888)
11587.~ [Jus romanum. De adimendis vel transierandis legatis. Droit civil français. De la révocation des testaments et de caducité]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 24 Août 1866, par Jean Campiniano Né à Bucarest (Roumanie). Le Candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faites sur les autres matières de l’enseignement. Paris, Retaux Frères, Libraires-Éditeurs (Impr. Paul Dupont), 1866. (21 x 13,5). 39 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 176502)
Pe cop. 4: "Imp. Maurice Loignon et C-ie, Clichy".
11588. ~ Espunere de motive la Proiectul de lege pentru fixarea budgetului general de Venituri şi Cheltuieli pe essercitiul 1878. Presentat Adunărei Deputaţilor de d-nul Ion Campineanu, ministru de finance. Bucuresci (Stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877. (30,5 x 22,5). 36 p. (III 458077)
Datele editoriale, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  732) CÂMPINEANU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, ION I.
11589. ~ Despre responsabilitatea parţială şi calculul causalităţei, de Ion I. Campineanu, fost magistrat şi fost polytechnician. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (20,5 x 13,5). IV-12 p. 50 bani. (II 412135)

Nu exista imagini
  733) CAMPINIANO, IRÈNE
 • Opera
 • Imagini
CAMPINIANO, IRÈNE
(Kiajna)
11590.~ Simples causeries d’une mère, [par] Kiajna. Paris, Hachette & Comp. ; Bucarest, Libr. et Imp. Sotschek & Teclou), 1887. (19,5 x 12,5). VII, 227 p. (I 264679)
Pentru autor, vezi: Rally I, p. 170.


Nu exista imagini
  734) CÂMPINEANU, IRINA
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, IRINA
Vezi: CAMPINIANO, IRÈNE

Nu exista imagini
  735) CÂMPINIANU-CANTEMIR, IOAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINIANU-CANTEMIR, IOAN (1871-?)
(Un naufragé)
11591. ~ Les aspirations nationales du peuple roumain pendant la guerre de 1914, [par] Jean Campiniano-Cantémir. Paris (Imp. F. Tassel), [1914], (28 x 22). 8 f. (II 37433)
11592. ~ La fin de Salazie, par Un Naufragé [Jean Campiniano-Cantemir]. Edité par l’auteur. Paris (Impr. Chamolle), [1913]. (17,5 x 12). 37 p. (I 30744)
Autorul, identificat după ed. II.
11593. ~ Idem. II-me éd. Bucarest (Imp. Independenţa), [1915]. (17,5 x 12). 56 p., 1 f. (I 47838)
Pe copertă menţiunea: "Édité par l’auteur".
11594.~ Gallo-Românii, [de Ion Câmpineanu-Cantemir, Fost magistrat la Galaţi şi Ilfov]. Bucureşti, 1911. (20 x 13,5). 2 p. (II 176482)
Autorul, la finalul textului.
11595. ~ Les Gallo-Roumains. Traduction française annotée de l’article. Gallo-Românii (Juin 1911) paru à Bucarest dans une feuille volante, publiée par Jean Campiniano-Cantémir. Paris (Imp. C. Lavialle), [1911]. (21 x 14). 3 f. (II 33961)
Datat după: Rally I, p. 59.
11596. ~ Hommage à la justice et à la courtoisie de la France pendant la guerre mondiale, [par] Jean Campiniano-Cantemir. Bucarest (Imp. professionnelle Démètre C. Ionesco, 1915. (26 x 20). 32[-36] p. (II 44815)
Pe cop. IV: "Hors commerce".
11597. ~ Impressions amères sur la politique, [par] Jean Campiniano-Cantémir. Édité par l’auteur. [Paris (Imp. Chamolle), 1914]. (26,5 x 22). 100[-103] p. (II 176066)
Datele editoriale, la p. 103. Text în l. franceză şi română.
11598. ~ Întâmpinare unde sper ca mulţi să nu se recunoască, [de Ion Câmpineanu-Cantemir]. Bucureşti (Tip. Profesională), [1911]. (22,5 x 14,5). 2 f. (II 37155)
Descriere după datele de la începutul şi sfârşitul textului.
11599. ~ [Lettres où Voltaire a démenti ce qu’il ecrivrait dans L’hisloire de Charles XII sur la politique et l’origine de Démètrius Cantémir. (Extraites du livre de L. N. Mikov: Matériaux sur la biographie du Prince A. D. Cantémir avec introduction et notes du Professer V. N. Alexandrenko. Saint-Pétersbourg, Imp. de l’Académie Impériale des Sciences, 1903). Publiées par Jean Campiniano-Cantémir. Traduction en langue française par M. Raoul Klépal. [Paris]. (Imp. C. Lavialle), [1908]. (20,5 x 13,5). [4] f. (II 22375)
11600. ~ Réponse à l’article En Roumanie signé par M-r Ernest Charles dans le "Gil Blas" du 16 avril 1906, parue le lendemain. [Par Jean Campiniano-Cantemir]. [Paris] (Imp. C. Lavialle)], 1906. (22,5 x 13,5). 3 f. (II 176361)
Cu menţiunea (la finalul textului): "La Direction du Gil Blas n’ayant pas inséré cette protestation, ma réponse fut publiée en feuille volante à Paris le surlendemain". A apărut, în traducerea lui Petre Grădişteanu, în "Adevărul" din 15(29) april 1906.
11601. ~ Réponse de Jean Campiniano-Cantemir à l’article En Roumanie du Gil Blas-16 avril 1906. [Paris] (Imp. C. Lavialle). [1906]. (21,5 x 13,5). 3 f. (II 22380)
În legătură cu unele inexactităţi din acest articol. La finalul textului, semnat cu menţiunea: "Avocat et ancien magistrat de Bucarest, Paris, le 17 avril 1906". Diferă de precedenta (II 176361) prin tipar.
11602. ~ Teoria excepţiunilor în dreptul roman şi român, [de] Ioan I. Câmpineanu. Despre legitima aperare. Despre scusa provocatiunei [Teză]. Bucureştii (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (23 x 15,5). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412750)
11603. ~ Vieux Drame Japonais, [par] Jean Campiniano-Cantemir. Paris, La Nouvelle Édition Française (Imp. de la Nouvelle Édition Française), 1912. (19 x 13). 22 p., 1 f. (I 28402)
Cu o prefaţă de Gautron du Coudray.
11604. ~ Idem. II-me éd. Bucarest, Edité par l’auteur (Imp. Professionnelle Démètre C. Ionescu), 1915. (20,5 x 14). 29[-31] p. (II 44165)

Nu exista imagini
  736) CÂMPINIU, RADU S. (1834-1898)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINIU, RADU S. (1834-1898)
11605. ~ Duoi amantzi Filerotu shi Antusa estragere shi Kompunere, de R. S. Câmpiniu. Brăila, Éditoriu D. Samollada (Typ. lui D. Samollada), 1857. (20 x 13). VI, 164 p. (I 892)
La p. 161-164: "Numele Domniloru Abonaţi". Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.
11606. ~ Oare-care noţiuni despre istoria societăţii omensci şi despre drepturile şi datoriile cetăţénului, de R. S. Câmpiniu. Brăilla (Typ. Unirea), 1866. (18,5 x 12). P. 5-32. 45 parale. (I 411356)
11607. ~ Uă ochire assupra stării sociale a Ţeranilor Români, de R. S. Câmpiniu. Brailla (Typ. Dacia), 1872. (18,5 x 11,5). 34 p. (I 51988)
În colaborare:
11608. ~ Starea administraţiunei actualului Consiliiu communal allu urbei Brăilla. [De R. S. Câmpiniu şi D. Poenaru, însărcinaţi din partea orăşenilor reclamanţi a-i representa la facerea anchetei de către prefect]. Brailla (Typ. Unirea), 1870. (22 x 14,5). 15 p. (II 73268)

Nu exista imagini
  737) Câmpulungul cu împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Câmpulungul cu împrejurimi
• Câmpulungul cu împrejurimi. Vezi: DIMITRIU, GABRIEL. Câmpulungul... Câmpulung, 1907.

Nu exista imagini
  738) CÂNCIULESCU, MIHAIL (1885-1970)
 • Opera
 • Imagini
CÂNCIULESCU, MIHAIL (1885-1970)
11609. ~ *Studiul grafic al oclusiunei valvelor sigmoide ale inimei. Dicrotismul Pulsului. [Teză]. Dr. Mih. Cânciulescu, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Typoglob), 1914. (24 x 18). 4 f., 275 p. cu il., 3 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1363) (Teze Fac. Med-B, p. 172)
11610. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Typoglob), 1914. (24 x 18). 4 f., 275 p. cu il., 3 pl. (Lucrare făcută în Serviciul Clinicei III med. (Prof. Nanu-Muscel) şi în Institutul defiziologie (Prof. I. Atanasiu)) (II 41914)

Nu exista imagini
  739) CÂNDEA, C.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, C.
În colaborare:
DĂNILĂ, N. şi ~ Ueber die Kondensation der Phenol- und Dimethyl- anilinthionaphtenchinone. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  740) CÂNDEA, I.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, I.
(Un prieten al plugarilor)
Traduceri:
LÖSER, J. Istoria agriculturei. Trad. de ~. Sibiiu, 1899.

Nu exista imagini