Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  721) CĂTUNEANU, IOAN C. (1883-1937)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, IOAN C. (1883-1937)
11546. ~ Din evoluţia politicii externe a imperiului german, [de] I. C. Catuneanu, doctor în drept dela Facultatea Juridică din Berlin. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1915. (22,5 x 16). 4 f., 54 p. 1 leu. (Extras din "Democraţia", revista Cercului de Studii al partidului national liberal, No. dela 1, 15 Iunie şi 15 Septemvrie 1915) (II 47926)
11547. ~ Hereditas jacens, [de] I. C. Catuneanu, Doctor în drept dela Facultatea juridică din Berlin. Avocat. Bucureşti (Imp. Independenţa), 1915. (20 x 15). 102 p. 2 lei. (II 47889)
11548. ~ Die Rechtslage des aufgegeben Grundstücks. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Genehmigt von der juristischen Fakultät der königlichen Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin und zugleich mit den angehängten Thesen Öffentlich zu Verteidigen am 15. März 1912, von Ion Catuneanu aus Bukarest. Berlin, Emil Ebering, Verlagshandlung, [1912]. (23 x 16). 119[-123] p. (II 526059)
Lipsă coperta. "Lebenslauf", la p. 123.

Nu exista imagini
  722) CĂZĂNESCU, CESAR GR. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, CESAR GR. (1880-?)
11549. ~ Fidejussiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă susţinută de Cesar Gr. Casanescu. Craiova (Tipo-Lito. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (23,5 x 15,5). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci).(II 408633)

Nu exista imagini
  723) CĂZĂNESCU, GR. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, GR. (1849-?)
11550. ~ Agrimensura predată de Domnu Gr. Căzănescu, profesor de Matematice. [Craiova] (Autografia Scólei), [1887]. (21 x 18). 1 f.,162 p. cu il., 32 f. [cu paginaţie diferită]. (Scóla F.d. Militari. Craiova, 1886-87. clasa II-lea) (II 211006)
Litografiat.

Nu exista imagini
  724) CĂZĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, IOAN
11551. ~ Sfătuitorul practic sau O mare colecţiune de diferite recete practice şi inocente, ce se pot aplica cu folos în diferite domeniuri de cunoştinţi ca: economie domestică, medicină umană şi veterinară; precum şi modul de a prepara cu înlesnire în casă diferite ape de tualetă, oţeturi şi spirturi aromatice, alifii, pudre, şi paste, săpunuri parfumate, ape, prafuri şi paste de dinţi, periniţe parfumate, parfumuri, lapte sau ape cosmetice etc. etc.; cu un capitol reservat pentru distracţiuni şi curiosităţi basate pe presenţa de spirit şi legile fisice precum şi câte-va detalii ştiinţifice asupra hypnotismului, sugestiunei, ştiinţelor oculte, Frenologiei, Fisiognomiei, Hiromanciei şi Grafologiei etc. Colectate şi aranjate de Ioan Cazanescu. Turnu-Severin (Tip. Emil J. Knoll), 1901. (18,5 x 13). 102 p. 1,50 lei. (I 411289)

Nu exista imagini
  725) CĂZĂNESCU, VASILE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, VASILE (1873-?)
11552. ~ Plagă contusă a craniului cu Fractura şi infundarea osului frontal, trepanaţie, vindecare de D-r Cazanescu, Medicul Circ. I-a Urziceni. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte grafice), 1914. (22,5 x 15). 4 p. (BCU-Iaşi III B 33164)
11553. ~ Tratamentul hemoroizilor (în serviciul Profesorului Toma Ionescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 27 Iunie 1906 de Cazanescu Vasile. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1906. (23,5 x 15,5). 94[-96] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 862) (II 3683)

Nu exista imagini
  726) CĂZĂTURĂ, epigramist
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂTURĂ, epigramist
Vezi: CĂDERE, epigramist

Nu exista imagini
  727) CĂLŢIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CĂLŢIA, IOAN
11554. ~ Amintiri din cătănie. Doine de ale tunarilor, culese de Ioan Câlţia din Şona. Sibiiu (Tipografia), 1900. (15,5 x 11). 26 p. (BCU-ClN 96486)

Nu exista imagini
  728) CÂMPEANU, MARCU (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPEANU, MARCU (1872-?)
11555. ~ * Asistenta maladiilor epidemice la sate. Raport al congresului Asociaţiei Medicilor din 1905. (Câmpeanu. Rezumat, cop. 4 ; Câmpeanu, cop. 4)
11556. ~ Boalele lumeşti la sate. Cum trebue să ne ferim de ele, de D. M. Câmpeanu. Lucrare premiată de Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar Jurnalul Cons. Sanit. Sup. No. 324 din 1905. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, Sr. Ioan St. Rasidescu), 1905. (24 x 16). 32 p. (II 2797)
11557. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24 x 16). 32 p. 20 bani. (II 33268)
11558. ~ Conjunctivita în oraşul Roman, de Dr. M. Câmpeanu, Medic-Şef al infirmeriei de ochi, Roman. [Bucuresci (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), 1896]. (23 x 15,5). p. 520-523. [Extras din Spitalul, Anul XVI-1896]. (II 271093)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11559. ~ Din psichologia militară. Tipul special al militarului, [de] Dr. M. Câmpeanu. Curajul, frica şi timiditatea. Obicinuinţa răsboiului şi sentimentele de militari. Datoria militară şi conflictul datoriilor. Psichologia călăreţului. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativa Poporul), [1910]. (16,5 x 12,5). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 58) (I 21666)
Pentru an vezi: RI, 1910, nr. 95, p. 64.
11560. ~ Epidemia de scarlatină din comuna Bărseşti (Putna) din anul 1902-1903, de Dr. Câmpeanu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23 x 15,5). 11 p. (II 271090)
11561. ~ Essai de psychologie militaire individuelle et collective, [par] Dr. M. Campeano, ancien médecin militaire, avec une preface de M. Th. Ribot et une lettre de M. le général Canonge. II-ème éd. Paris, Geoges Fanchon Libraire militaire A. Maloine Libraire médicale (L. Bayer, imprimeur-éditeur), 1902. (18 x 12). 1 f., 215 p. (I 138282)
Ediţii în limbile rusă, americană, bulgară şi sîrbă, precum şi în limba română, menţionate în: Câmpeanu. Rezumat, cop. 4.
11562. ~ *Examenul medicilor stagiari, de Dr. Marcu Câmpeanu. Bucureşti, [190?]. (Cercul publicaţiilor militare, 97) (Câmpeanu. 28 de ani., p. 50)
11563. ~ La force de l’âme collective dans les guerres, [par le] Dr. Campeano. Le fatalisme dans l’histoire militaire. Les génies dans l’armée. Les Guerres de cause instinctive. Paris, V. Giard & C. Brière, Libraires-Editeurs, 1902. (22,5 x 15,5). 11 p. (Extrait de la "Revue Internationale de Sociologie") (II 544381)
Lipsă cop. 3-4.
11564. ~ Influenţa velocipediei asupra sanataţei. Conferinţă ţinută la Societatea Studenţilor în Medicină, de M. Câmpeanu. [Bucuresci] (Tip. Thoma Basilescu), [1895]. (23 x 15,5). p. 537-549. (Extras "Spitalul", Anul XV-1895) (II (71092)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11565. ~ Încercare de psicologie militară individuala şi colectiva, de Dr. M. Câmpeanu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1906 [pe copertă: 1907]. (24,5 x 16,5). 4 f., 169 p. (II 6381)
Pe copertă menţiunea: "Lucrare premiată de Academia Română, ses. 1907".
11566. ~ Oscilaţiunile mensuale ale morbilor venerici de M. Câmpeanu. [Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1895]. (23 x 15,5). p. 225-231. ([Extras din "Spitalul", Anul XV-1895]) (II 271091)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11567. ~ Psichologia mulţimei-armate. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Roman la 24 aprilie 1899 de Dr. M. Câmpeanu, medic de regiment clasa II. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (23 x 15,5). 19 p. (Extras din "Revista sanitară militară") (II 260034)
11568. ~ Questions de pshychologie militaire, [par le Dr. Campeano. Vidra (Putna), Roumanie]. [Bucarest, 190?]. (22,5 x 15,5). P. 207-219. ("La Plume et l’Epée", No. 4, 1902. Extrait) (II 544673)
Autorul, la p. 219.
11569. ~ Questions de sociologie militaire. La civilisation et le militarisme; l’altruisme et l’égoïsme en face du sentiment militaire; la méthode psychologique dans la morale. Paris, Giard et Brière, 1903. 8°. 14 p. (Extrait de la "Revue internationale de sociologie") (Rally I, p. 58)
11570. ~ Rezumatul activitatei din Spitalul Judeţean Măicăneşti. 1 April 1905-1 April 1906, de Dr. M. Câmpeanu, Medicul Spitalului. Focşani (Tip. Moderna Th. Dumitrescu), 1906. (20,5 x 13). 18 p. (Expoziţia Generală Română din 1906) (Prefectura Judeţului R.-Sărat) (I 78466)
11571. ~ Studiu analitic asupra diferitelor tratamente întrebuinţate contra tuberculosei ganglionare cervicale. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 1 Aprilie 1896 de M. Câmpeanu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, Elev al internatului medico-mililar, Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 15,5). 135[-144] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 392) (II 19371)
11572. ~ Versuch einer Militär-Psychologie, [von] Dr. M. Campeano, Ehemalig Rumänischer Militärarzt, mit Einer Vorrede von T h. Ribot und Einem Schreiben des Generals Reisner Frh. v. Lichtenstern. Ubersetzt aus dem französischen von Ion Strisca Konigl.-rumän. Hauptman, zugeteilt dem Grossen Generalslabe. Bukarest, Verlag der Tip. Clemenţa, 1904. (23,5 x 16,5). 8, 154[-159] p. (II 65730)

Nu exista imagini
  729) CÂMPEANU, PETRE M. (1809-1893)
 • Opera
 • Imagini
Cu alfabet de tranziţie.
11574. ~ Idem. [Pe copertă: Însoţitu şi de cele cinci declinaţii]. Ed. II de T. Kodresko & D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (17 x 12). 83 p. 3 lei (pe copertă: 2,5 lei). (I 271431)
Text în l. română, cu alfabet de tranziţie.
11575. ~ Idem. Pentru classele elementare din Moldova. Ed. II. De T. Codrescu & D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu, Proprietari T. Codrescu şi D. Gusti), 1859 [pe copertă: 1860]. (20,5 x 13,5). 66 p. 2,50 lei. (I 408952)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă: "Abecedaru latin de P. M. Câmpeanu. Însoţitu şi de cele cinci declinaţiuni".
11576. ~ Cuvânt rostit în sala Academiei în 9 Octomvrie 1838, la prilejul vizităţii ce au făcut Shoalelor inalt preosf. C. C. Veniamin Costache arhiepiscop şi mitropolit a Moldavii şi a Sucevii; întîiul epitrop a învăţăturilor publice, cavaler. &. De Doct. P. M. Câmpeanu, Profesorul de Filosofie şi Inspectorul Institutului Academic. Eşii (Tip. Albinei), 1838. (18,5 x 12). 1 f., 50 p. (I 66047)
Pe copertă: "Cuvânt rostit în sala Academică în 9 Octom. 1838 de Doct. P. M. Câmpeanu. Profesorul de Filosofie şi Inspectorul Institutului Academic". Cu caractere chirilice.
11577. ~ Gramatică românească. De P. M. Câmpeanu. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (19,5 x 13). XV, II, 250 p. (I 295400)
Cu alfabet de tranziţie.
11578. ~ Idem, de Petru M. Câmpeanu, Dr. de Filosofie, fost profesor de Filosofie şi de Dreptul natural la Academia din Iaşi, Director de Gimnasiu, Provisor la Internatul academic şi Bibliotecar la Universitate. Ed. II. Prelucrată din nou cu un adaus la Gramatica generală în carele se cuprind pe scurt: I. Uă tratare filosofică despre originea limbei omenesci. II. Clasele generale în cari se împart limbele vechi şi noue, după modul în carele se exprimă întrînsele relaţiile ce ideile minţei le au unele cu altele în cugetare şi vorbire. III. Clasele generale ale obiectelor, despre cari spiritul omenesce a putut să-şi formeze, la început, succesiv atât idei cu mintea sa la lumina consciinţei, cât şi cuvinte [limbă] prin sensibilizarea acelora. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1880. (24 x 16). XXXVIII, 204, VI p. 3 lei. (II 538401
11579. ~ Magyar nyelvtudomány második része mellyben foglaltatnak Magyar-oláh gyakorlások, egy kis magyar-oláh Szótárralaz oláh ifiuság számára Maller Péter Altai Öszve szedve. A doua parte a gramaticei unguresci în care se cuprind Deprinderi unguresci-românesci, cu un mic unguresc romanesc Dicţionariu, spre folosul tinerimei românesci. De Petru Maller culese. Buda (tipariul Tip. Universităţii Cră. Un.), 1833. (19,5 x 12,5). 11 f., 115[-118] p. (I 80823)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. La p. 116-117: "Dd. Prenumeranţi". Partea I a "Gramaticii ungureşti" este scrisă de Szalai Imre (Salai Emericu), Buda, 1832.
Traduceri:
KISH, PAUL. Modul învăţerii spre folosul invăţetorilor. Trad. de ~. Buda, 1831.
SZALAY, IMRE. Gramatica ungurească. Trad. de ~. Buda, 1832 ; 1837.
Vezi de asemenea:
MĂCĂRESCU, N. Gramatica Românească. După ~. Iaşii, 1848.

CÂMPEANU, PETRE M. (1809-1893)
11573.~ Abecedaru latinu, de P. M. Câmpeanu. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1847. (18 x 11,5). 56 p. (I 384806)
Nu exista imagini
  730) CÂMPIANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CÂMPIANU, TEODOR
(Mircea dela Mare)
11580.~ Credinţa mea, [de] Teodor Câmpiann. Un mic compendiu al doctrinei creştine întocmit după diferite opuri a bărbaţilor de bun renume ai bisericei. Nagyenyed [Aiud], Editor J. Rusu (Kónyvnyomda Részvény társaság), 1905. (15,5 x 11,5). 63 p. (I 156177)
11581. ~ Idem. Ed. II. Tipărită cu permisiunea autorităţilor bisericeşti. Prigor, Editura preotului Iosif Câmpeanu, 1906. (13,5 x 10) 40 p., 4 f. liniate (I 38150)
11582. ~ Din Albania. Domnia Prinţului de Wied, [de] Teodor Câmpianu (Mircea dela Mare). Bucureşti, Editura Autorului (Tip. România), 1918. (20,5 x 17). 32 p. 2 lei. (II 55834)
Descriere după copertă.
11583. ~ Frate pentru frate. România şi Românii din Serbia. Cîteva note culese de Mircea dela Mare [=Teodor Câmpianu]. Bucureşti, Editura Autorului (Imp. de Artă Rich. Sergies). 1915. (20 x 13,5). 75[-79] p. 1,50 lei. (II 44188)
Pentru autor, vezi: Câmpianu, cop. 4.
11584. ~ Un popor care se stinge [Aromânii]. Acte şi note culese de Mircea dela Mare [=Teodor Câmpianu]. Cu 14 ilustraţiuni originale luate la faţa locului. [Bucureşti], 1915. (23,5 x 15,5). 64 p. cu il. 1 leu. (II 44609)
Pentru autor şi localitate, vezi: Câmpianu, cop. 4.
11585. ~ Roadele milei creştineşti. Noue aşezăminte de îndreptare morală de Teodor Câmpianu. Cu Cuvîntul editorului Dr. Elie Dăianu, protopop. [Aiud] (Tipărită cu literile societăţii pe acţiuni Nagyenyedi Könyvnyomda es Papirárugyár Részvénytársaság), 1905. (25 x 17,5). X p., 1 f., 192 p. cu il. 3 cor. 30 fil. (II 2519)
Cu menţiunea: "Carte scrisă după operele şi datele puse la dispoziţia autorului de ilustrul sociolog şi mare filantrop italian commendatore Bartolo Longo, advocat, fundatorul aşezămintelor celor noue din Vallé di Pompei (Italia)".
11586. ~ Uj erkölcs-javitó intézmények. Irta Campianu Tódor. Nagyenyed (Nagyenyedi Könyvnyomda és papirárugyár részvénytársaság), 1905. (22 x 15). 270[-272] p.,15 pl. (Astra-S 706)

Nu exista imagini
  731) CÂMPINEANU, ION (1841-1888)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, ION (1841-1888)
11587.~ [Jus romanum. De adimendis vel transierandis legatis. Droit civil français. De la révocation des testaments et de caducité]. Thèse pour la licence. L’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le 24 Août 1866, par Jean Campiniano Né à Bucarest (Roumanie). Le Candidat répondra en outre aux questions qui lui seront faites sur les autres matières de l’enseignement. Paris, Retaux Frères, Libraires-Éditeurs (Impr. Paul Dupont), 1866. (21 x 13,5). 39 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 176502)
Pe cop. 4: "Imp. Maurice Loignon et C-ie, Clichy".
11588. ~ Espunere de motive la Proiectul de lege pentru fixarea budgetului general de Venituri şi Cheltuieli pe essercitiul 1878. Presentat Adunărei Deputaţilor de d-nul Ion Campineanu, ministru de finance. Bucuresci (Stab. în artele grafice Socecu, Sander & Teclu), 1877. (30,5 x 22,5). 36 p. (III 458077)
Datele editoriale, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  732) CÂMPINEANU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, ION I.
11589. ~ Despre responsabilitatea parţială şi calculul causalităţei, de Ion I. Campineanu, fost magistrat şi fost polytechnician. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1901. (20,5 x 13,5). IV-12 p. 50 bani. (II 412135)

Nu exista imagini
  733) CAMPINIANO, IRÈNE
 • Opera
 • Imagini
CAMPINIANO, IRÈNE
(Kiajna)
11590.~ Simples causeries d’une mère, [par] Kiajna. Paris, Hachette & Comp. ; Bucarest, Libr. et Imp. Sotschek & Teclou), 1887. (19,5 x 12,5). VII, 227 p. (I 264679)
Pentru autor, vezi: Rally I, p. 170.


Nu exista imagini
  734) CÂMPINEANU, IRINA
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINEANU, IRINA
Vezi: CAMPINIANO, IRÈNE

Nu exista imagini
  735) CÂMPINIANU-CANTEMIR, IOAN (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINIANU-CANTEMIR, IOAN (1871-?)
(Un naufragé)
11591. ~ Les aspirations nationales du peuple roumain pendant la guerre de 1914, [par] Jean Campiniano-Cantémir. Paris (Imp. F. Tassel), [1914], (28 x 22). 8 f. (II 37433)
11592. ~ La fin de Salazie, par Un Naufragé [Jean Campiniano-Cantemir]. Edité par l’auteur. Paris (Impr. Chamolle), [1913]. (17,5 x 12). 37 p. (I 30744)
Autorul, identificat după ed. II.
11593. ~ Idem. II-me éd. Bucarest (Imp. Independenţa), [1915]. (17,5 x 12). 56 p., 1 f. (I 47838)
Pe copertă menţiunea: "Édité par l’auteur".
11594.~ Gallo-Românii, [de Ion Câmpineanu-Cantemir, Fost magistrat la Galaţi şi Ilfov]. Bucureşti, 1911. (20 x 13,5). 2 p. (II 176482)
Autorul, la finalul textului.
11595. ~ Les Gallo-Roumains. Traduction française annotée de l’article. Gallo-Românii (Juin 1911) paru à Bucarest dans une feuille volante, publiée par Jean Campiniano-Cantémir. Paris (Imp. C. Lavialle), [1911]. (21 x 14). 3 f. (II 33961)
Datat după: Rally I, p. 59.
11596. ~ Hommage à la justice et à la courtoisie de la France pendant la guerre mondiale, [par] Jean Campiniano-Cantemir. Bucarest (Imp. professionnelle Démètre C. Ionesco, 1915. (26 x 20). 32[-36] p. (II 44815)
Pe cop. IV: "Hors commerce".
11597. ~ Impressions amères sur la politique, [par] Jean Campiniano-Cantémir. Édité par l’auteur. [Paris (Imp. Chamolle), 1914]. (26,5 x 22). 100[-103] p. (II 176066)
Datele editoriale, la p. 103. Text în l. franceză şi română.
11598. ~ Întâmpinare unde sper ca mulţi să nu se recunoască, [de Ion Câmpineanu-Cantemir]. Bucureşti (Tip. Profesională), [1911]. (22,5 x 14,5). 2 f. (II 37155)
Descriere după datele de la începutul şi sfârşitul textului.
11599. ~ [Lettres où Voltaire a démenti ce qu’il ecrivrait dans L’hisloire de Charles XII sur la politique et l’origine de Démètrius Cantémir. (Extraites du livre de L. N. Mikov: Matériaux sur la biographie du Prince A. D. Cantémir avec introduction et notes du Professer V. N. Alexandrenko. Saint-Pétersbourg, Imp. de l’Académie Impériale des Sciences, 1903). Publiées par Jean Campiniano-Cantémir. Traduction en langue française par M. Raoul Klépal. [Paris]. (Imp. C. Lavialle), [1908]. (20,5 x 13,5). [4] f. (II 22375)
11600. ~ Réponse à l’article En Roumanie signé par M-r Ernest Charles dans le "Gil Blas" du 16 avril 1906, parue le lendemain. [Par Jean Campiniano-Cantemir]. [Paris] (Imp. C. Lavialle)], 1906. (22,5 x 13,5). 3 f. (II 176361)
Cu menţiunea (la finalul textului): "La Direction du Gil Blas n’ayant pas inséré cette protestation, ma réponse fut publiée en feuille volante à Paris le surlendemain". A apărut, în traducerea lui Petre Grădişteanu, în "Adevărul" din 15(29) april 1906.
11601. ~ Réponse de Jean Campiniano-Cantemir à l’article En Roumanie du Gil Blas-16 avril 1906. [Paris] (Imp. C. Lavialle). [1906]. (21,5 x 13,5). 3 f. (II 22380)
În legătură cu unele inexactităţi din acest articol. La finalul textului, semnat cu menţiunea: "Avocat et ancien magistrat de Bucarest, Paris, le 17 avril 1906". Diferă de precedenta (II 176361) prin tipar.
11602. ~ Teoria excepţiunilor în dreptul roman şi român, [de] Ioan I. Câmpineanu. Despre legitima aperare. Despre scusa provocatiunei [Teză]. Bucureştii (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (23 x 15,5). 78 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 412750)
11603. ~ Vieux Drame Japonais, [par] Jean Campiniano-Cantemir. Paris, La Nouvelle Édition Française (Imp. de la Nouvelle Édition Française), 1912. (19 x 13). 22 p., 1 f. (I 28402)
Cu o prefaţă de Gautron du Coudray.
11604. ~ Idem. II-me éd. Bucarest, Edité par l’auteur (Imp. Professionnelle Démètre C. Ionescu), 1915. (20,5 x 14). 29[-31] p. (II 44165)

Nu exista imagini
  736) CÂMPINIU, RADU S. (1834-1898)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPINIU, RADU S. (1834-1898)
11605. ~ Duoi amantzi Filerotu shi Antusa estragere shi Kompunere, de R. S. Câmpiniu. Brăila, Éditoriu D. Samollada (Typ. lui D. Samollada), 1857. (20 x 13). VI, 164 p. (I 892)
La p. 161-164: "Numele Domniloru Abonaţi". Cu alfabet de tranziţie. P. de titlu cu caractere latine.
11606. ~ Oare-care noţiuni despre istoria societăţii omensci şi despre drepturile şi datoriile cetăţénului, de R. S. Câmpiniu. Brăilla (Typ. Unirea), 1866. (18,5 x 12). P. 5-32. 45 parale. (I 411356)
11607. ~ Uă ochire assupra stării sociale a Ţeranilor Români, de R. S. Câmpiniu. Brailla (Typ. Dacia), 1872. (18,5 x 11,5). 34 p. (I 51988)
În colaborare:
11608. ~ Starea administraţiunei actualului Consiliiu communal allu urbei Brăilla. [De R. S. Câmpiniu şi D. Poenaru, însărcinaţi din partea orăşenilor reclamanţi a-i representa la facerea anchetei de către prefect]. Brailla (Typ. Unirea), 1870. (22 x 14,5). 15 p. (II 73268)

Nu exista imagini
  737) Câmpulungul cu împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Câmpulungul cu împrejurimi
• Câmpulungul cu împrejurimi. Vezi: DIMITRIU, GABRIEL. Câmpulungul... Câmpulung, 1907.

Nu exista imagini
  738) CÂNCIULESCU, MIHAIL (1885-1970)
 • Opera
 • Imagini
CÂNCIULESCU, MIHAIL (1885-1970)
11609. ~ *Studiul grafic al oclusiunei valvelor sigmoide ale inimei. Dicrotismul Pulsului. [Teză]. Dr. Mih. Cânciulescu, fost intern al Spitalelor Eforiei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Typoglob), 1914. (24 x 18). 4 f., 275 p. cu il., 3 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1363) (Teze Fac. Med-B, p. 172)
11610. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Typoglob), 1914. (24 x 18). 4 f., 275 p. cu il., 3 pl. (Lucrare făcută în Serviciul Clinicei III med. (Prof. Nanu-Muscel) şi în Institutul defiziologie (Prof. I. Atanasiu)) (II 41914)

Nu exista imagini
  739) CÂNDEA, C.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, C.
În colaborare:
DĂNILĂ, N. şi ~ Ueber die Kondensation der Phenol- und Dimethyl- anilinthionaphtenchinone. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  740) CÂNDEA, I.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, I.
(Un prieten al plugarilor)
Traduceri:
LÖSER, J. Istoria agriculturei. Trad. de ~. Sibiiu, 1899.

Nu exista imagini
  741) CÂNDEA, ROMULUS (1886-1973)
 • Opera
 • Imagini
CÂNDEA, ROMULUS (1886-1973)
11611. ~ Catolicismul în Moldova în secolul al XVII-lea. De Romul Cândea, prof, de teologie. Sibiiu (Tiparul tipografiei arhidiecezane), 1917. (23 x 15,5). 68 p. (BCU-Iaşi III 54194)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Retipărire din Anuarul al XXXIII-lea al Seminarului Andreian din anul 1916/17".
11612. ~ Der Katholizismus in den Donaufürstentümern. Sein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Universität Leipzig vorgelegt von Romulus Cândea. Leipzig, R.Voiglländers Vorlag, 1916. (23 x 15). VIII, 140 p. (Diese Arbeit erscheint zugleich als Heft 36 der von Karl Lamprecht begründeten. Beiträge zur Kultur-und Universalgeschichte) (II 156683)
La p. 140: "Lebenslauf".
11613. ~ Der Katholizismus in den Donaufürstentümern. Sein Verhältnis zum Staat und zur Gesellschaft von Romulus Cândea. Leipzig, R. Voigtländers Verlag (Altenburg, S.-A. Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co.), 1916 [pe copertă: 1917]. (23 x 15). X, 139[-142] p. (Beiträge zur Kultur- und Universal- geschichte. Begründet von Karl Lamprecht, fortgesetzt von Walter Goetz. Band. 36. (Der neuen Folge Band 1)) (II 59922)

Nu exista imagini
  742) CÂNDESCU, C. J.
 • Opera
 • Imagini
CÂNDESCU, C. J.
11614. ~ Moneta română. Noţiuni asupra monetei în generalu. Studiu asupra moneteloru Conventionale. Utilitatea oţelului naţionalu de moneta. Modulu economicu de fabricare a monetelor. Disposiţiunile eronate din legea noastră monetară. De C. J. Candescu, Ingineriu de Mine. Fostu profesoru de Matematicele speciale la Scóla Militară. Bucuresci (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1870. (19 x 12,5). 55 p. (I 350070)

Nu exista imagini
  743) CÂRCIU, IOAN T.
 • Opera
 • Imagini
CÂRCIU, IOAN T.
11615. ~ Călăuza Impiegatului Financiar însărcinat cu serviciul timbrului de Ioan T. Cârciu, Impiegat în Finanţe. Huşi (Tip. şi Leg. de cărţi CS. Leţcae), 1912. (23 x 15,5). 101[-103] p., 6 f. formular, 3 f. tab. 1,25 lei. (II 31067)

Nu exista imagini
  744) CÂRLAN, SAVEL (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLAN, SAVEL (1885-?)
11616. ~ Contribuţiuni la studiul achondroplaziei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Maiu 1914 de Savel Cârlan, Fost extern şi intern prin concurs al Spitalului Sf. Spiridon. Iaşi (Instit. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1914. (24 x 17). 60 p., 4 f.pl. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 414) (II 36462)

Nu exista imagini
  745) CÂRLĂNESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
CÂRLĂNESCU, GH.
11617. ~ Monografia comunei rurale Mărăştii din plasa Bistriţa-de-Sus, Judeţul Bacău, de Gh. Cârlănescu, învăţător-pensionar. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (22 x 15). 50 p. (Ministerul de Interne) (II 120791)

CÂRLEANU, J. C.
11618. ~ *Instituţiunile secrete ale iesuiţiloru, de J. C. Cârleanu (despre care ni se scrie că aruncandu o privire critică a supr’a trecutului şi presintelui societăţii iesuiţiloru face publicului romanu descoperiri forte interesante). Bucureşti. 1873. (A-P, 8(1873), nr. 16, mart. 1/13, p.4: Varietăţi)

Nu exista imagini
  746) CÂRLIGEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
CÂRLIGEANU, DIMITRIE
11619. ~ Apologia situaţiei judeţelor şi oraşelor din ţéră şi o privire retrospectivă asupra oraşului Giurgiu, de Dimitrie Cârligeanu. Giurgiu (Noua Librărie, Tip şi Leg. de Cărţi, G. Brătănescu), 1897. (16,5 x 11,5). 31 p. 40 bani. (I 63399)

Nu exista imagini
  747) CÂRLOVA, GEORGE C. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, GEORGE C. (1882-?)
11620. ~ Primul pas. Amintiri din călătorie, [de] George C. Cârlova, Elev în clasa IV-a Liceală, Cantemir-Vodă. Cu o prefaţă de d-nul Grigore H. Grandea. Ed. I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1896. (18,5 x 12). 101[-103] p. (I 123851)
Ediţia, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  748) CÂRLOVA, MIHAIL PLINIU
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, MIHAIL PLINIU
11621. ~*La propriété de la correspondance privée en droit civil, par Michel-Pline Carlova. (Thèse). Paris, 1915. 8°. 128 p. (Rally I, p. 64)

Nu exista imagini
  749) CÂRLOVA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, VASILE
11622. ~ Despre acţiunea Pauliana în dreptul roman şi român şi despre legea Aelia Sentia. Tesă pentru licenţa. Susţinută la ... 1886 de Vasile Cârlova. Bucuresci (Tip. Modernă Gregorie Luis), 1886. (22,5 x 15,5). 111 p. (Facultatea de drept din Bucuresci) (II 82519)

Nu exista imagini
  750) CÂRLOVA, VASILE (1809-1831)
 • Opera
 • Imagini
CÂRLOVA, VASILE (1809-1831)
Vezi:
NICOLEANU, N. Poezii şi proză. Bucureşti, 1906.
ROSETTI, RADU D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  751) CÂRNU-MUNTEANU, VLAD (1858-1903)
 • Opera
 • Imagini
CÂRNU-MUNTEANU, VLAD (1858-1903)
11623. ~ Analyse des vins de Roumanie. Rapport adressé à M.le Ministre de l’Agriculture, de l’Industrie, du Commerce et des Domaines, par Mr. V. C. Munteanu, directeur de la station agronomique de Herăstrău (Ilfov). [Bucarest, 190?] (33,5 x 20,5). 11 p. (III 269646)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11624. ~ Bilanţul solului arabil al României. Conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română în ziua de 24 Februarie 1903, de V. C. Munteanu, directorul Şcoalei Centrale de Agricultură, proprietar agricultor. Bucuresti (Atelier Grafic I. V. Socecu), 1903. (24 x 16). 21 p. (Extras din "Buletinul Geografic". Semestrul I) (II 409228)
11625. ~ Lumina şi silvicultura. Conferinţa publica ţinuta la societatea Progresul silvic în ziua de 15 Ianuarie 1889, de V. Carnu Munteanu, precedată de Discursul de deschiderea conferinţelor pronunţat de domnu Ion Kalinderu, preşedintele acestei societăţi. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Comp.), 1889. (20,5 x 13). 22 p. (Societatea Progresul Silvic, Anul 1889) (II 411965)
Descriere după copertă.
11626. ~ Notices sur La Ferme de l’Ecole Supérieure d’Agriculture de Bucarest, par V. Carnu-Munteanu, directeur et professeur de l’école. Bucureşti (Imp. de L’Indépendance Roumaine), 1900. (24 x 16). 89, II p., 1 plan. (II 78758)
11627. ~ Poveţe practice pentru cultura lucernei şi a sparcetei, [de V. C. Munteanu]. Bucuresci (Tip. Viitorul, N. Voicu), 1903. (18 x 12). 14 p.
(Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Serviciul Zootechnie) (I 408937)
Autorul, la p. 14: "V. C. Munteanu, Directorul Scólei Centrale de Agricultură".
11628. ~ Résumés annuels des observations météorologiques faites depuis 1871 à 1880 n.s. sous la direction de Mr. P. S. Aurelianu, Directeur de l’École d’Agriculture de Ferestreu. Par Mr. V. Carnu, Répétiteur de chimie et de physique à la même école. Professeur à l’école des arts et métiers. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1882. (31,5 x 24). 1 f., 28 p. (Station météorologique de l’École d’Agriculture de Ferestreu (Bucarest) (Extrait des Annales de l’Académie roumaine) (III 32949)
11629. ~ Statistica ocupaţiunei absolvenţilor Scoalei Centrale de Agricultură întocmită de V. C. Munteanu, director şi profesor. Bucuresci (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), 1903. (23,5 x 16). 61 p. (Scoală Centrală de Agricultură de la Ferestreu (Bucuresci)) (Extras din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor No. 9-10) (II 409169)
11630. ~ Studiu asupra maturităţei rapiţei, de V. C. Munteanu, directorul staţiunei agronomice. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1891. (24 x 16,5). 12 p. (Staţiunea Agronomică din Bucuresci) (II 422704)
11631. ~ Studiul terenului arabil din Câmpia României, de V. C. Munteanu, Directorul Staţiunei agronomice şi al scólei centrale de agricultură şi silvicultură de la Ferestreu. Bucuresci (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1891. (24 x 16,5). 45 f., 1 f. (Staţiunea agronomica de Ferestreu (Bucuresci) (II 85487)
În colaborare:
11632. ~ Câteva observaţiuni cu privire la încurajarea industriei morăritului şi la exportul făinei de porumb, de V. Cârnu-Munteanu şi C. Roman. Constanţa, 1909. 15 p. (Exemplar existent în Bibl. jud din Drobeta-T. Severin)
11633. ~ Notices sur le blé et Sur les farines de Roumanie, par V. G. Munteanu, Directeur de l’École Supérieure d’Agriculture de Bucarest, et Corneliu Roman, Directeur de la Station Agronomique de Bucarest. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1899. (23 x 16). 32 p. (Exposition de blé et de farines de Roumanie à Rotterdam) (II 79908)
11634. ~ Recherches sur Les Céréales Roumaines. Les Blés et leurs farines, le Mais et l’Orge, par V. Cârnu-Munteanu, Directeur et professeur à l’École supérieure d’agriculture; ancien Directeur de la Station agronomique de Bucarest, Proprie-taire-cultivateur [et] Corneliu Roman, Directeur dela Station agronomique de Bucarest. Bucarest (Imp. Dreptatea [pe copertă: Inst. d’Arts Graphiques Eminescu), 1900. (23,5 x 16,5). V-227 p. (Station Agronomique de Bucarest) (II 52210)
11635. ~ Le sol arable de la Roumanie. Etude sur sa composition mécanique et chimique, par V. Carnu-Munteanu, Directeur et professeur à l’École supérieure d’agriculture; ancien Directeur de la Station agronomique de Bucarest [et] Corneliu Roman, Directeur de la Station agronomique de Bucarest. [Pe copertă, în continuare: Avec une carte]. Bucarest (Imp. de L’Independance Roumaine), 1900. (24 x 16,5). VI -111 p., 1 h. (Station Agronomique de Bucarest) (II 83811)
11636. ~ Vinurile României. Studiu economic şi chimic, de V. Gârnu-Munteanu, Director şi profesor la şcoala superioară de agricultură, fost Director al staţiunei agronomice din Bucureşti, [şi] Corneliu Roman, Director al staţiunei agronomice din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1900. (26,5 x 17,5). 318 p., 1 f. bibliogr. (Staţiunea Agronomică din Bucureşti) (II 48551)

Nu exista imagini
  752) CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)
 • Opera
 • Imagini
CEACHIR, MIHAIL (1861-1938)
11637. ~ IIoмощникъ молдовань при первоначялъномъ изучен; и русскаго языка. Часть 2-я. Самоучитель русскаго языка. Для молдовань Бессарабіи, стремщихся изучать рускій языкъ. Составиль Учитель-Священикъ Михаиль Чакирь. Ajutoriul moldovenilor în vreme celei mai întîe (îndeletnicire la) învăţăturî limbei russascî. Partea 2-e. Singur învăţător limbei russascî. Pentru moldoveni a Bessarabiii (din Bessarabiia) cari (ce) sî se sîlesc a învăţa limba russascî. Au alcîtuit (au compus) învăţîtoriul-preotul Mihail Ciachir(u). Издание втopoe, перепечатанное безь перемђны съ первого издані ... Кишиневъ (типографія С. А. Розенъберга), 1903. (18,5 x 12,5). 112 p. (I 517079)
Text paralel în l. rusă şi română (cu caractere slave). Lipsă coperta.
11637a. ~ Idem. Часть 3-я. Кишиневъ (Tип. C. A. Poзенберга), 1903. (20 x 13,5). 288 p.
11638. ~ Idem. Издание третье исправленное и дополненное. Чать 2-3-я. Partea 2-3. Кишиневь (Епархіалная типографія), 1914. (20 x 13,5). 260 p. 40 коп. (I 147399)
Text paralel în l. rusă şi română (cu caractere slave). Partea I a apărut în 1911, cu 231, 13 p. (Ciobanu, p. 142).
11639. ~ Русско-Молдавсkiи Словарь. Russesc şi moldovenesc cuvîntealnic. (Tălmaci cuvintelor). Составитель учитель протоieрей Михали Чакиръ. La alcîtuit învâţătoriul protoiereul Mihail Ceachir. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1907 [pe copertă: 1909]. (23 x 15,5). 471[-474] p. 2 ruble (2 carboave) (II 124373)
Textul rom. cu caractere slave. Pe copertă, în locul parantezei, se adaogă: "И разговоры на русско-молдавском язык. Şi vorbirele pe limba russască şi moldoveneascî".
11640. ~ Священная исторiя Ветхаго Завђта. Ески баалалтынынъ айзлалыn исоріясы. Составиль законучитель протоieрей Михали Чакиръ. [Istoria sfîntă a Vechiului Testament]. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1911. (22 x 15,5). 167[-172] p. (II 80996)
Text paralel în l. rusă şi găgăuză.
11641. ~ Священная исторiя новаго завѣта пo pyccки и гагаузски (по древне-турецки), ени баалатынынъ айзезлалы исторiяы русча хемъ гагаузча (ескитюркьчя). Для чтенія Бессарабіялы гагаузлара окумакъ ичинь Составиль и перевель законучитель ... дизьди хемь талмачлады щеріатъюредиджи протоieрей Михалъ Чакиръ. Кишиневъ (Епархіальная типографія), 1912. (20,5 x 14). 208[-212] p. cu il. (BCS II 14431)
Lipsă cop. 3-4.
11642. ~ *Учебникъ Молбавскго языка. Кишинев, 1900. (Draganov, p. 241)

Nu exista imagini
  753) CEALĂCOFF, SPIRIDON D.
 • Opera
 • Imagini
CEALĂCOFF, SPIRIDON D.
11643. ~ Providenţa lui Dumnezeu în istoria omenirei. Teză de Licenţă de Spiridon D. Cealăcoff. Bucureşti (Tip. Columb, Elias S. Rosenthal), 1909. (21,5 x 14,5). 60 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie, nr. 5831) (BCU-Iaşi III 67245)

Nu exista imagini
  754) CEALÎC, MIHAI (?-1922)
 • Opera
 • Imagini
CEALÎC, MIHAI (?-1922)
11644. ~ Cistoscopia şi Cateterismul ureteral. Importanţa şi aplicaţiunea acestor metode. Lecţiune clinică ţinută în luna Mai 1915, de Dr. M. Cealic. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Universala Iancu Ionescu), 1916. (23,5 x 16,5). 9 p. (II 47951)
11645. ~ Contribuţiuni la Studiul Patogeniei Reumatismului Poliarticular Acut. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 10 Aprilie 1907 de Mihai Cealîc. Fost intern al Spitalelor Civile şi al Maternităţei. Fost preşedinte al Societaţei Studenţilor în Medicină. Membru redactor al Revistei Spitalul. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1907. (22 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 925) (II 6929)
11646. ~ Dare de seamă asupra activităţii medicilor şcolari pe anul 1907-1908. Din raportul prezentat d-lui Primar al Capitalei. Bucureşti, (Tip. Universala), 1909. Broşură de 42 p. (A-B, XII (1909), nr. 30, apr. 26, p. 803: Cărţi primite la Redacţie).
11647. ~ Expunere de titluri şi lucrări ştiinţifice, de Dr. M. Cealîc. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte Grafice, Ţăranu & Co.), 1912. (26 x 17). 32 p. (II 533101)
11648. ~ Influente morbide în literatură. Edgar Poe, Viaţa şi Opera sa, [de] M. Cealîc, intern al Spitalelor. Conferinţă ţinută la aniversarea So-cietăţei Studenţilor în Medicină 1905. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1906. (21 x 13). 22 p. (I 6482)
11649. ~ Istoricul coloniilor şcolare de vacanţă organizate de comună (1902-1909), de Dr. M. Cealic, medic şcolar, medic al Spitalelor civile. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23,5 x 16). 116 p. (Primăria oraşului Bucureşti. Direcţia administrativă. Biroul Asistenţei Publice) (II 19289)
Cu o prefaţă de Dr. H. Botescu.
11650. ~ Profesorul P. Herescu 1868-1915, de Dr. M. Cealîc. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Universala, I. Ionescu), 1916. (24,5 x 16,5). 13 p. (Extras din rev. "Spitalul", nr. 2 din 1916) (II 46640)
11651. ~ Rezultatul operator obţinut în 25 de Prostatectomii (Metoda transvezicală), de Dr. M. Cealic, Şef clinică. Bucureşti (Clemenţa Stab. grafic Ţaranu & Co.), 1918. (22 x 15). 23 p. (Clinica Boalelor Căilor Urinare. Spitalul Colţea) (II 52361)
11652. ~ Rezultatul operator obţinut în 26 cazuri de Fistule Vesico-Vaginale, de Dr. M. Cealîc. Fost medic Secundar, Asistent al Clinicei. Bucureşti (Clemenţa Stab. Grafic Taranu & Co.), 1917. (23 x 15,5). 14 p. (Clinica Boalelor Căilor Urinare. Spitalul Colţea) (II 52190)
11653. ~ Sur l’activité de l’hygiène scolaire des écoles primaires de la ville de Bucarest. Rapport présenté au III-e Congrès international d’hygiène scolaire Tenu à Paris du 2-7 août 1910, par Le Dr M. Cealic, Médecin des hôpitaux de Bucarest et Médecin des écoles. Bucarest (Imp. G. A. Lazareanu), 1910. (23,5 x 16). 31 p. (II 20496)
11654. ~ Tratamentul complicaţiunilor articulare ale blenoragiei prin injecţiuni de serum antimeningococic, de Dr. M. Cealic, medic secundar şi şef de clinică la Clinica boalelor căilor urinare din Bucureşti. Memoriu prezentat la examenul pentru abilitare ca docent în specialitatea de clinică a boalelor căilor urinare. Bucureşti (Clemenţa Stab. de Arte grafice, Taranu & Co.), 1912. (23,5 x 15,5). 38 p. (II 27683)
În colaborare:
11655. ~ O visita la Institutul Prof. Ehrlich din Frankfurt, de Dr. M. Cealîc şi Dr. L. Strominger. Bucureşti (Tip. Universala), 1910. (23,5 x 15,5). 10 p. (Extras din Revista "Spitalul", No. 14 din 15 Iulie 1910) (II 20554)
Vezi şi:
HÉRESCO, P. şi ~. Quelques considérations sur la pathogénie de la tuberculose rénale. Laval, 1911.
HÉRESCO, P. şi ~. L’anesthésie en urologie. Bucarest, 1914.
STROMINGER, L. şi ~ Consideraţiuni plastice ale corpilor cavernoşi. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  755) Cea mai completă carte cu descântece
 • Opera
 • Imagini
Cea mai completă carte cu descântece
• Cea mai complectă carte cu descântece. Vezi: • Carte de descântece

Nu exista imagini
  756) Cea mai frumoasă petrecere de sărbători
 • Opera
 • Imagini
Cea mai frumoasă petrecere de sărbători
11656. • Cea mai frumoasă petrecere de sărbători. Cu cele mai uimitoare scamatorii pe care oricine le poate executa. Bucureşti (Tip. Antonescu), [1908]. (16,5 x 11,5). 2 f., 32 p. (I 8843)
Cuprinsul menţionat pe copertă. Pe cop. 4: "Tipografia Griviţa M. M. Antonescu". Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  757) Cea mai nouă carte de bucate
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă carte de bucate
• Cea mai nouă carte de bucate. Vezi: • Carte de bucate.

Nu exista imagini
  758) Cea mai nouă carte de visuri
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă carte de visuri
• Cea mai nouă carte de visuri. Vezi: • Carte de vise

Nu exista imagini
  759) Cea mai nouă Mica poesie
 • Opera
 • Imagini
Cea mai nouă Mica poesie
• Cea mai nouă Mica poesie. Vezi: • Mica poesie

Nu exista imagini
  760) CEAPÂRU, CHRISTEA D. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
CEAPÂRU, CHRISTEA D. (1874-?)
11657. ~ Greşeli de Diagnostic în Conjunctivita Granuloasă. De Medic Căpitan Ceapâru Christea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Dor. P. Cucu), 1913. (22,5 x 16,5). 47[-49] p. (II 239832)
11658. ~ Raportul epidemiilor de conjunctivită granuloasă, [de] Medicul Căpitan Dr. Ciapâru. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1912. (20,5 x 14,5). 25 p. (BCU-Iaşi II 12570)
La începutul textului, titlul: "Raportul epidemiilor de conjunctivită purulentă ale armatelor şi conjunctivitei egiptene cu conjunctivita granuloasă. Conjunctivita granuloasă acută".
11659. ~ Tratamentul Chirurgical al Tumorilor Sternului. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută în diua de 11 Noembrie 1903 de Christea D. Ceapâru. Bucuresci (Tip. Munca), 1903. (21,5 x 15). 11 3 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 705) (II 374709)
Lipsă coperta.
Vezi de asemenea:
CLINICA oftalmológica a Universităţii din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini