Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  721) CĂTUNEANU, IOAN C. (1883-1937)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, IOAN C. (1883-1937)
11546. ~ Din evoluţia politicii externe a imperiului german, [de] I. C. Catuneanu, doctor în drept dela Facultatea Juridică din Berlin. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1915. (22,5 x 16). 4 f., 54 p. 1 leu. (Extras din "Democraţia", revista Cercului de Studii al partidului national liberal, No. dela 1, 15 Iunie şi 15 Septemvrie 1915) (II 47926)
11547. ~ Hereditas jacens, [de] I. C. Catuneanu, Doctor în drept dela Facultatea juridică din Berlin. Avocat. Bucureşti (Imp. Independenţa), 1915. (20 x 15). 102 p. 2 lei. (II 47889)
11548. ~ Die Rechtslage des aufgegeben Grundstücks. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Genehmigt von der juristischen Fakultät der königlichen Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin und zugleich mit den angehängten Thesen Öffentlich zu Verteidigen am 15. März 1912, von Ion Catuneanu aus Bukarest. Berlin, Emil Ebering, Verlagshandlung, [1912]. (23 x 16). 119[-123] p. (II 526059)
Lipsă coperta. "Lebenslauf", la p. 123.

Nu exista imagini
  722) CĂZĂNESCU, CESAR GR. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, CESAR GR. (1880-?)
11549. ~ Fidejussiunea în Dreptul Roman şi Român. Teză de licenţă susţinută de Cesar Gr. Casanescu. Craiova (Tipo-Lito. Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1904. (23,5 x 15,5). 67 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci).(II 408633)

Nu exista imagini
  723) CĂZĂNESCU, GR. (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, GR. (1849-?)
11550. ~ Agrimensura predată de Domnu Gr. Căzănescu, profesor de Matematice. [Craiova] (Autografia Scólei), [1887]. (21 x 18). 1 f.,162 p. cu il., 32 f. [cu paginaţie diferită]. (Scóla F.d. Militari. Craiova, 1886-87. clasa II-lea) (II 211006)
Litografiat.

Nu exista imagini
  724) CĂZĂNESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, IOAN
11551. ~ Sfătuitorul practic sau O mare colecţiune de diferite recete practice şi inocente, ce se pot aplica cu folos în diferite domeniuri de cunoştinţi ca: economie domestică, medicină umană şi veterinară; precum şi modul de a prepara cu înlesnire în casă diferite ape de tualetă, oţeturi şi spirturi aromatice, alifii, pudre, şi paste, săpunuri parfumate, ape, prafuri şi paste de dinţi, periniţe parfumate, parfumuri, lapte sau ape cosmetice etc. etc.; cu un capitol reservat pentru distracţiuni şi curiosităţi basate pe presenţa de spirit şi legile fisice precum şi câte-va detalii ştiinţifice asupra hypnotismului, sugestiunei, ştiinţelor oculte, Frenologiei, Fisiognomiei, Hiromanciei şi Grafologiei etc. Colectate şi aranjate de Ioan Cazanescu. Turnu-Severin (Tip. Emil J. Knoll), 1901. (18,5 x 13). 102 p. 1,50 lei. (I 411289)

Nu exista imagini
  725) CĂZĂNESCU, VASILE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂNESCU, VASILE (1873-?)
11552. ~ Plagă contusă a craniului cu Fractura şi infundarea osului frontal, trepanaţie, vindecare de D-r Cazanescu, Medicul Circ. I-a Urziceni. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte grafice), 1914. (22,5 x 15). 4 p. (BCU-Iaşi III B 33164)
11553. ~ Tratamentul hemoroizilor (în serviciul Profesorului Toma Ionescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 27 Iunie 1906 de Cazanescu Vasile. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1906. (23,5 x 15,5). 94[-96] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 862) (II 3683)

Nu exista imagini
  726) CĂZĂTURĂ, epigramist
 • Opera
 • Imagini
CĂZĂTURĂ, epigramist
Vezi: CĂDERE, epigramist

Nu exista imagini
  727) CĂLŢIA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CĂLŢIA, IOAN
11554. ~ Amintiri din cătănie. Doine de ale tunarilor, culese de Ioan Câlţia din Şona. Sibiiu (Tipografia), 1900. (15,5 x 11). 26 p. (BCU-ClN 96486)

Nu exista imagini
  728) CÂMPEANU, MARCU (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CÂMPEANU, MARCU (1872-?)
11555. ~ * Asistenta maladiilor epidemice la sate. Raport al congresului Asociaţiei Medicilor din 1905. (Câmpeanu. Rezumat, cop. 4 ; Câmpeanu, cop. 4)
11556. ~ Boalele lumeşti la sate. Cum trebue să ne ferim de ele, de D. M. Câmpeanu. Lucrare premiată de Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar Jurnalul Cons. Sanit. Sup. No. 324 din 1905. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, Sr. Ioan St. Rasidescu), 1905. (24 x 16). 32 p. (II 2797)
11557. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24 x 16). 32 p. 20 bani. (II 33268)
11558. ~ Conjunctivita în oraşul Roman, de Dr. M. Câmpeanu, Medic-Şef al infirmeriei de ochi, Roman. [Bucuresci (Tip. Nouă Gr. Panaitescu), 1896]. (23 x 15,5). p. 520-523. [Extras din Spitalul, Anul XVI-1896]. (II 271093)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11559. ~ Din psichologia militară. Tipul special al militarului, [de] Dr. M. Câmpeanu. Curajul, frica şi timiditatea. Obicinuinţa răsboiului şi sentimentele de militari. Datoria militară şi conflictul datoriilor. Psichologia călăreţului. Bucureşti, Edit. Lumen (Tip. Cooperativa Poporul), [1910]. (16,5 x 12,5). 31 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 58) (I 21666)
Pentru an vezi: RI, 1910, nr. 95, p. 64.
11560. ~ Epidemia de scarlatină din comuna Bărseşti (Putna) din anul 1902-1903, de Dr. Câmpeanu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (23 x 15,5). 11 p. (II 271090)
11561. ~ Essai de psychologie militaire individuelle et collective, [par] Dr. M. Campeano, ancien médecin militaire, avec une preface de M. Th. Ribot et une lettre de M. le général Canonge. II-ème éd. Paris, Geoges Fanchon Libraire militaire A. Maloine Libraire médicale (L. Bayer, imprimeur-éditeur), 1902. (18 x 12). 1 f., 215 p. (I 138282)
Ediţii în limbile rusă, americană, bulgară şi sîrbă, precum şi în limba română, menţionate în: Câmpeanu. Rezumat, cop. 4.
11562. ~ *Examenul medicilor stagiari, de Dr. Marcu Câmpeanu. Bucureşti, [190?]. (Cercul publicaţiilor militare, 97) (Câmpeanu. 28 de ani., p. 50)
11563. ~ La force de l’âme collective dans les guerres, [par le] Dr. Campeano. Le fatalisme dans l’histoire militaire. Les génies dans l’armée. Les Guerres de cause instinctive. Paris, V. Giard & C. Brière, Libraires-Editeurs, 1902. (22,5 x 15,5). 11 p. (Extrait de la "Revue Internationale de Sociologie") (II 544381)
Lipsă cop. 3-4.
11564. ~ Influenţa velocipediei asupra sanataţei. Conferinţă ţinută la Societatea Studenţilor în Medicină, de M. Câmpeanu. [Bucuresci] (Tip. Thoma Basilescu), [1895]. (23 x 15,5). p. 537-549. (Extras "Spitalul", Anul XV-1895) (II (71092)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11565. ~ Încercare de psicologie militară individuala şi colectiva, de Dr. M. Câmpeanu. Focşani (Tip. Alessandru Codreanu), 1906 [pe copertă: 1907]. (24,5 x 16,5). 4 f., 169 p. (II 6381)
Pe copertă menţiunea: "Lucrare premiată de Academia Română, ses. 1907".
11566. ~ Oscilaţiunile mensuale ale morbilor venerici de M. Câmpeanu. [Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1895]. (23 x 15,5). p. 225-231. ([Extras din "Spitalul", Anul XV-1895]) (II 271091)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11567. ~ Psichologia mulţimei-armate. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Roman la 24 aprilie 1899 de Dr. M. Câmpeanu, medic de regiment clasa II. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (23 x 15,5). 19 p. (Extras din "Revista sanitară militară") (II 260034)
11568. ~ Questions de pshychologie militaire, [par le Dr. Campeano. Vidra (Putna), Roumanie]. [Bucarest, 190?]. (22,5 x 15,5). P. 207-219. ("La Plume et l’Epée", No. 4, 1902. Extrait) (II 544673)
Autorul, la p. 219.
11569. ~ Questions de sociologie militaire. La civilisation et le militarisme; l’altruisme et l’égoïsme en face du sentiment militaire; la méthode psychologique dans la morale. Paris, Giard et Brière, 1903. 8°. 14 p. (Extrait de la "Revue internationale de sociologie") (Rally I, p. 58)
11570. ~ Rezumatul activitatei din Spitalul Judeţean Măicăneşti. 1 April 1905-1 April 1906, de Dr. M. Câmpeanu, Medicul Spitalului. Focşani (Tip. Moderna Th. Dumitrescu), 1906. (20,5 x 13). 18 p. (Expoziţia Generală Română din 1906) (Prefectura Judeţului R.-Sărat) (I 78466)
11571. ~ Studiu analitic asupra diferitelor tratamente întrebuinţate contra tuberculosei ganglionare cervicale. Teza pentru doctorat în medicina şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 1 Aprilie 1896 de M. Câmpeanu, Bacalaureat în litere şi sciinţe, Elev al internatului medico-mililar, Membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1896. (23,5 x 15,5). 135[-144] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 392) (II 19371)
11572. ~ Versuch einer Militär-Psychologie, [von] Dr. M. Campeano, Ehemalig Rumänischer Militärarzt, mit Einer Vorrede von T h. Ribot und Einem Schreiben des Generals Reisner Frh. v. Lichtenstern. Ubersetzt aus dem französischen von Ion Strisca Konigl.-rumän. Hauptman, zugeteilt dem Grossen Generalslabe. Bukarest, Verlag der Tip. Clemenţa, 1904. (23,5 x 16,5). 8, 154[-159] p. (II 65730)

Nu exista imagini
  729) CÂMPEANU, PETRE M. (1809-1893)
 • Opera
 • Imagini
Cu alfabet de tranziţie.
11574. ~ Idem. [Pe copertă: Însoţitu şi de cele cinci declinaţii]. Ed. II de T. Kodresko & D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1856. (17 x 12). 83 p. 3 lei (pe copertă: 2,5 lei). (I 271431)
Text în l. română, cu alfabet de tranziţie.
11575. ~ Idem. Pentru classele elementare din Moldova. Ed. II. De T. Codrescu & D. Gusti. Iassi (Tip. Buciumului Romanu, Proprietari T. Codrescu şi D. Gusti), 1859 [pe copertă: 1860]. (20,5 x 13,5). 66 p. 2,50 lei. (I 408952)
Cu alfabet de tranziţie. Pe copertă: "Abecedaru latin de P. M. Câmpeanu. Însoţitu şi de cele cinci declinaţiuni".
11576. ~ Cuvânt rostit în sala Academiei în 9 Octomvrie 1838, la prilejul vizităţii ce au făcut Shoalelor inalt preosf. C. C. Veniamin Costache arhiepiscop şi mitropolit a Moldavii şi a Sucevii; întîiul epitrop a învăţăturilor publice, cavaler. &. De Doct. P. M. Câmpeanu, Profesorul de Filosofie şi Inspectorul Institutului Academic. Eşii (Tip. Albinei), 1838. (18,5 x 12). 1 f., 50 p. (I 66047)
Pe copertă: "Cuvânt rostit în sala Academică în 9 Octom. 1838 de Doct. P. M. Câmpeanu. Profesorul de Filosofie şi Inspectorul Institutului Academic". Cu caractere chirilice.
11577. ~ Gramatică românească. De P. M. Câmpeanu. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1848. (19,5 x 13). XV, II, 250 p. (I 295400)
Cu alfabet de tranziţie.
11578. ~ Idem, de Petru M. Câmpeanu, Dr. de Filosofie, fost profesor de Filosofie şi de Dreptul natural la Academia din Iaşi, Director de Gimnasiu, Provisor la Internatul academic şi Bibliotecar la Universitate. Ed. II. Prelucrată din nou cu un adaus la Gramatica generală în carele se cuprind pe scurt: I. Uă tratare filosofică despre originea limbei omenesci. II. Clasele generale în cari se împart limbele vechi şi noue, după modul în carele se exprimă întrînsele relaţiile ce ideile minţei le au unele cu altele în cugetare şi vorbire. III. Clasele generale ale obiectelor, despre cari spiritul omenesce a putut să-şi formeze, la început, succesiv atât idei cu mintea sa la lumina consciinţei, cât şi cuvinte [limbă] prin sensibilizarea acelora. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1880. (24 x 16). XXXVIII, 204, VI p. 3 lei. (II 538401
11579. ~ Magyar nyelvtudomány második része mellyben foglaltatnak Magyar-oláh gyakorlások, egy kis magyar-oláh Szótárralaz oláh ifiuság számára Maller Péter Altai Öszve szedve. A doua parte a gramaticei unguresci în care se cuprind Deprinderi unguresci-românesci, cu un mic unguresc romanesc Dicţionariu, spre folosul tinerimei românesci. De Petru Maller culese. Buda (tipariul Tip. Universităţii Cră. Un.), 1833. (19,5 x 12,5). 11 f., 115[-118] p. (I 80823)
Lipsă coperta. Cu caractere chirilice. La p. 116-117: "Dd. Prenumeranţi". Partea I a "Gramaticii ungureşti" este scrisă de Szalai Imre (Salai Emericu), Buda, 1832.
Traduceri:
KISH, PAUL. Modul învăţerii spre folosul invăţetorilor. Trad. de ~. Buda, 1831.
SZALAY, IMRE. Gramatica ungurească. Trad. de ~. Buda, 1832 ; 1837.
Vezi de asemenea:
MĂCĂRESCU, N. Gramatica Românească. După ~. Iaşii, 1848.

CÂMPEANU, PETRE M. (1809-1893)
11573.~ Abecedaru latinu, de P. M. Câmpeanu. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1847. (18 x 11,5). 56 p. (I 384806)
Nu exista imagini
  730) CÂMPIANU, TEODOR
 • Opera
 • Imagini
CÂMPIANU, TEODOR
(Mircea dela Mare)
11580.~ Credinţa mea, [de] Teodor Câmpiann. Un mic compendiu al doctrinei creştine întocmit după diferite opuri a bărbaţilor de bun renume ai bisericei. Nagyenyed [Aiud], Editor J. Rusu (Kónyvnyomda Részvény társaság), 1905. (15,5 x 11,5). 63 p. (I 156177)
11581. ~ Idem. Ed. II. Tipărită cu permisiunea autorităţilor bisericeşti. Prigor, Editura preotului Iosif Câmpeanu, 1906. (13,5 x 10) 40 p., 4 f. liniate (I 38150)
11582. ~ Din Albania. Domnia Prinţului de Wied, [de] Teodor Câmpianu (Mircea dela Mare). Bucureşti, Editura Autorului (Tip. România), 1918. (20,5 x 17). 32 p. 2 lei. (II 55834)
Descriere după copertă.
11583. ~ Frate pentru frate. România şi Românii din Serbia. Cîteva note culese de Mircea dela Mare [=Teodor Câmpianu]. Bucureşti, Editura Autorului (Imp. de Artă Rich. Sergies). 1915. (20 x 13,5). 75[-79] p. 1,50 lei. (II 44188)
Pentru autor, vezi: Câmpianu, cop. 4.
11584. ~ Un popor care se stinge [Aromânii]. Acte şi note culese de Mircea dela Mare [=Teodor Câmpianu]. Cu 14 ilustraţiuni originale luate la faţa locului. [Bucureşti], 1915. (23,5 x 15,5). 64 p. cu il. 1 leu. (II 44609)
Pentru autor şi localitate, vezi: Câmpianu, cop. 4.
11585. ~ Roadele milei creştineşti. Noue aşezăminte de îndreptare morală de Teodor Câmpianu. Cu Cuvîntul editorului Dr. Elie Dăianu, protopop. [Aiud] (Tipărită cu literile societăţii pe acţiuni Nagyenyedi Könyvnyomda es Papirárugyár Részvénytársaság), 1905. (25 x 17,5). X p., 1 f., 192 p. cu il. 3 cor. 30 fil. (II 2519)
Cu menţiunea: "Carte scrisă după operele şi datele puse la dispoziţia autorului de ilustrul sociolog şi mare filantrop italian commendatore Bartolo Longo, advocat, fundatorul aşezămintelor celor noue din Vallé di Pompei (Italia)".
11586. ~ Uj erkölcs-javitó intézmények. Irta Campianu Tódor. Nagyenyed (Nagyenyedi Könyvnyomda és papirárugyár részvénytársaság), 1905. (22 x 15). 270[-272] p.,15 pl. (Astra-S 706)

Nu exista imagini