Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  711) CĂTESCU-NICORESCU, ERSILIA
 • Opera
 • Imagini
CĂTESCU-NICORESCU, ERSILIA
11516. ~ Consideraţiuni asupra aborturilor urmate de un tablou statistic al Institutului Maternitatea pe o perioadă de 25 ani. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 21 Martie 1906 de Ersilia Cătescu Nicorescu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1906. (22,5 x 15,5). 53 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 833) (II 3308)

Nu exista imagini
  712) Către săteni
 • Opera
 • Imagini
Către săteni
• Către săteni. Vezi: • De ce ne-am răsculat? Ploieşti, 1907.

Nu exista imagini
  713) Către studenţii universitari
 • Opera
 • Imagini
Către studenţii universitari
• Către studenţii universitari. Vezi: VIŞOIU, ION. Către studenţii universitari. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  714) CĂTULESCU, VENIAMIN (1816-1890)
 • Opera
 • Imagini
CĂTULESCU, VENIAMIN (1816-1890)
11517. ~ Catechismu elementar allu religiunei creştine orthodocse de Biserica Resăritului, de Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în liceulu Santulu Savva. Opu aprobată de onor. Ministerulu Instrucţii publice, prin publicaţia cu no. 930 de la 6 Februarie 1870, inserată în Monitorulu Oficială, No. 29, acelaşi anu. Bucuresci, Librari-Editori Socec & Comp. (Tip. Laboratorilor Români), 1872. (18 x 12). 40 p. 20 bani. (I 384819)
11518. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Librari-Editori Socecu & Comp. (Stab. Litho-Typ. Socecu, Sander & Teclu), 1873. (18,5 x 11,5). 39 p. (I 384843)
11519. ~ Catechismulu Religiunei creştine orthodocse de Biserica Resăritului, de Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în liceulu Santulu-Savva. Bucuresci (Noua Tip. a Lab. Români), 1869. (16,5 x 10). 36 p. 25 bani. (I 384768)
11520. ~ Catichismulu Religiunei creştine ortodocse, pentru Clasele I, II, III Gimnasiale, de Protosinghelulu Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în Gimnasiulu naţionalu, Sântulu Sava, din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţionale din St. Sava), 1860. (19 x 12,5). 141 p. (I 384874)
11521. ~ Idem, de Biserica Resăritului pentru clasele I, II, III, gimnasiale, de Protosinghelulu Beniamin Catulescu, Profesor de religiune în liceulu St. Sava. Ed. III. Bucuresci, Librari-editori Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Romani), [1870]. (21 x 13,5). 139 p. 1,25. (II 384949)
11522. ~ Idem. Ed. IV revăzută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-ie. (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (20,5 x 13). 120 p. 1,25 lei. (II 384931)
15523. ~ Idem. Ed. V. Revăzută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-ie, 1882. (20,5 x 13). 112 p. 1,25 lei. (II 384934)
15524. ~ Imnuri cântate la examene de seminariştii seminarului Sfintei Mitropolii. Compuse şi tonate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, Inspectorul Seminarului. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1853 [pe copertă: 1852]. (21,5 x 17). 16 p. (II 271153)
Cu caractere chilirice. Text şi muzică.
11525. ~ Istoria sacră a Testamentului vechiu şi nuou, pentru şcólele Elementarie prescurtată în modulu acesta de Protosinghelulă Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în gimnasiulu naţională, Sântului Sabba, din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţională), 1860. (19,5 x 12,5). 115 p. cu il. (I 125752)
11526. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Statului, numită Nifon), 1861. (18,5 x 12,5). 136 p. cu il. (I 138327)
11527. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Tip. Statului numită Nifon), 1861. (19 x 12,5). 136 p. cu il. (I 138316)
11528. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (18,5 x 12). 136 p. cu il. (I 384837)
Lipsă coperta.
11529. ~ Istoria sacra a testamentului vechiu şi nou, prescurtata de Protosinghelul Ven. Catulescu, Profesore de religiune în liceulu Sântulu-Sabba din Bucuresci. Ed. VI revedută şi adăogită. Bucuresci, Librar-Editor Socecu şi Compania (Tip. Laboratorilor români), 1870. (19,5 x 13). 112 p. 1 leu nou. (I 384889)
11530. ~ Idem. Ed. VII, revedută şi adăogita. Bucuresci, Librar-Editor Socecu şi Comp. (Typ. Laboratorilor Români), 1872. (19,5 x 12,5). 112 p. 1 leu nou. (I 384872)
11531. ~ Idem. Ed. VIII, revedută şi adăogita. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Români), 1873. (19,5 x 12,5). 112 p. 1 leu nou. (I 384871)
11532. ~ Idem, prelucrată de Protosinghelul Ven. Catulescu, Professore de religiune în Liceulu Sântului-Sabba din Bucuresci. Ed. IX revedută şi adăogită. Bucuresci, Ediţiunea Librăriei Socecu & Comp. (Noua Tip. a Laboratoriloru Romani), 1876. (19,5 x 13). 112 p. 1 leu. (I 384903)
Lipsă coperta.
11533. ~ Idem. Ed. X revedută şi adăogită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1880. (19 x 13). 106 p. (I 54436)
11534 ~ Idem. Ed. XII. Revezută şi adăogita. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1884. (20,5 x 13). 104 p. 1 leu. (II 384915)
11535. ~ Idem. Ed. XIII Revezută şi adăogită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1886. (20,5 x 12,5). 104 p. 1 leu. (II 411895)
11536. ~ Istoriea sacră, urmată de Viaţa Domnului nostru Isus-Hristosu. Tradusă de Protosingelu Veniamin Catulescu, Profesoro de religiune în Gimnasiulu Naţionalu. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalu Sf. Sava), 1858. (18,5 x 12). 1 f., 1V p., 1 f., 166 p. 2 sfantihi. (I 68568)
Cu caractere chirilice.
11537. ~ Idem. Pentru Classele Gimnasiale. Protosinghelulu Veniamin Catulescu, profesoru de Religiune în gimnasiulu Sântului-Savva. Primită de censura Sântei-Mitropolii şi adoptată de Onorabila Eforia a Instrucţiunei publice. Ed. II. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţionalu S. Savva), 1860. (19 x 12,5). 176 p. (I 267300)
11538. ~ Virtuosului, Caritabilului şi Generosului sufletu al reposatului întru fericire Dimitrie Bellio. Acest cuvînt al inaugurării biserici din Pruntu [proprietate a Baronului Barbu Bellio] rostit de Părintele Veniamin Catulescu se dedică spre omagiu perpetuu memoriei sale eterne. Recompuitorul şi editorul Th. A. Paschides. Bucuresci, [Editorul Th. A. Paschides] (Typ. Naţionale), 1866. (23,5 x 16). 8 p. (II 413156)
La p. 8, în notă: "Scris din memorie şi dupe nişte notiţe însemnate în portofoliu de Thomas A. Paschides".

Nu exista imagini
  715) CĂTUNEANU, ATHANASIE A. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, ATHANASIE A. (1880-?)
11539. ~ *Căsătoria în Dreptul roman şi român. Teză. de licenţă. Bucureşti, 1906. (Cornel, 1914, p. S)

Nu exista imagini
  716) CĂTUNEANU, ATANASIE I. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, ATANASIE I. (1853-?)
11540. ~ Despre proprietate, în dreptul roman şi în dreptul Român. Studiu juridic precedat de o disertaţiune asupra fundamentului şi originii proprietăţii. Thesa pentru Licenţia de Atanasie I. Catuneanu (născut în comuna Cătunu plasa Ialomiţia Judeciul Dâmboviţia). Presentată şi susţinută înaintea Facultăţii de Drept din Bucuresci în [17] Ianuariu 1877. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1877. (22,5 x 15,5) 116 p. (II 267119)

Nu exista imagini
  717) CĂTUNEANU, CONSTANTIN C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, CONSTANTIN C.
11541. ~ *Le casier civil. (Thèse). Paris (Impr. de la faculté de médecine), 1907. 8°. VIII - 99 p. (Rally I, P- 67).
11542. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Const. C. Catuneanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti (II 408563)

Nu exista imagini
  718) CĂTUNEANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, CONSTANTIN I.
11543. ~ Despre reporturi. Thesă penntru Licenţia. Actu publicu, Susţinutu. la 1874 de Constantin I. Catuneanu, născută în Bucuresci. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1874. (22 x 14). 154 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 17093)

Nu exista imagini
  719) CĂTUNEANU, G. C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, G. C.
11544. ~ Tutela în dreptul roman şi român, de G. C. Catuneanu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3364)

Nu exista imagini
  720) CĂTUNEANU, I. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, I. (1865-?)
11545. ~ *Contribution à l’etude du diagnostic de la grossesse au début (Signe d’Hegar) (These). Paris, Jouve, 1895. 4°. 42 p. (Crăinicianu, p. 144 ; Rally I, p. 67)

Nu exista imagini