Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  701) Cărticică de închinăciuni
 • Opera
 • Imagini
Cărticică de închinăciuni
11474. • Cărticică de închinăciuni trebuitoare ori-cărui bun creştin. Folticeni, 1909. (14,5 x 10). 64 p. 15 bani. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 17791)
11475. • Idem. [Folticeni, 1914]. (15,5 x 11,5). 48 p. cu il. 15 bani. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 548611)
Descriere după copertă. Anul dedus din reclama pentru "Calendarul Sătenilor".
11476. • Idem. Folticeni, [1915?]. (14,5 x 10,5). 48 p. cu il. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 633375)
Datat după reclama pentru "Calendarul Sătenilor".

Nu exista imagini
  702) Cărticică de rugăciuni
 • Opera
 • Imagini
Cărticică de rugăciuni
11477. • Cărticică de rugăciuni folositoare Creştinilor Ortodoxi şi Copiilor de ori-ce verstă din Scoalele Primare Urbane şi Rurale. Bucuresci (Tip. J. Simon), [190?]. (17 x 12). 32 p. 60 bani. (I 5228)
Exemplarul legal înregistrat în 1904 la BCU-Iaşi I B 5837.
11478. • Cărticică de rugăciuni pentru mireni. Chişinău (Tip. Eparhială), 1907. (17 x 12). 68 p.(I 11534)
Cu caractere chirilice
11479. • Idem. Chişinău (Tip. Eparhială), 1909. (18 x 12,5). 481[-483], III p. (I 30683)
Cu caractere chirilice
11480. • Idem. Neîncetat vă rugaţi. Întru toate să mulţămiţi: că aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus spre voi (I Thess. Cap. V, st. 17 şi 18). Chişinău (Tipografia Eparhială), 1909. (18 x 12,5). 168 p. (I 515678)
Cu caractere chirilice
11481. • *Cărticica de rugăciuni şi cântări, pentru pruncii şcolari de ambe sexele şi confesiunile. Cu mai multe icóne frumóse. [Gherla, 1884]. 10 cr. (Chiar acum au eşit de sub tipariu) (Lumin, 5(1884), nr. 82, oct. 13/25, p. 4: Cele mai eftine cărţi de rugăciuni)
11482. • *Cărticică de rogăţiuni şi cântări pentru pruncii scolari de ambe sexe. Cu mai multe icone frumose. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [188?]. 10 cr. broş. (Ediţiune pentru greco-catolici şi alta ediţiune pentru greco-orientali) (Lumin, 7(1886), nr. 99, p. 4; Uni, 3(1893), nr. 38, sept. 23, p. 312: La Tip. Aurora Gherla se pot procura.)
11483. • Cărticică de Rogăţiuni şi Cântări pentru pruncii scolari. Cu bine-cuventarea Ecs. S. Prealuminatului şi Preasânţitului D. D. Dr. Joan Vancea de Butésa Archiepiscop şi Metropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (14 x 9,5). 48 p. cu il. (BCU-ClN 97894)
11484. • Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1904. (13 x 9). 48 p. cu il. (BCU-ClN 146438)
11485. ~ *Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1913. 48 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11486. • *Cărticică de rugăciune. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1910. 8° mic. 64 p. 20 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iunie, p. 304: Public, rom. pe 1910)
11487. • *Cărticică de rugăciuni cătră preasfânta născătoare de Dumnezeu. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1912. 64 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11488. • Cărticică de rugăciune cătră Preasfănta Născătoare de D-zeu prea folositoare pentru tot creştinul. Sibiiu, Edit. şi Tip. Tipografiei arhidiecezane), 1915. (10,5 x 7,5). 60 p. (I 644727)
Descriere după copertă.
11489. • Cărticica de Rugăciune către Preasanta Născătoarea de Dumnedieu, prea folositoare pentru totu crestinulu. Fagarasiu (Tip. L. Thierfeld), [188?]. (11,5 x 8). 63 p. (BCU-ClN 93414)
11490. • *Cărticica de rugăciuni cătră preasfânta născătoare de Dumnezeu. Budapesta (Tip. Poporul Român), [1917]. 66 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini
  703) Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfătuiri se face aducere aminte
 • Opera
 • Imagini
Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfătuiri se face aducere aminte
11491. • Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfatuiri se face aducere a minte tuturor adevăraţilor creştini, de toată treapta şi vârsta, de datoriile cele către ei însuşi şi către alţii. Cu alăturare de câte-va rugăciuni sfinte precum şi a rugăciunii Sf. Dimitrie Arhiepiscopul Rostovului numită Mărturisire către Dumnezeu. Acum întaiaşi dată traduse din Slavono-Ruseşte de Ierodiaconul Anania Melega şi tipărită cu a sa cheltuială. Bucureşti (Tip. Sf. Mitropolii), 1852. (20 x 13). 104 p. Doi sfanţihi. (I 176741)
Cu caractere chirilice. La p. 93-104: "lista prenumeranţilor". Pe copertă: "Cărticică cu doăzeci şi patru sfătuiri sufleteşti pentru ori ce treaptă şi vârstă. Cu alăturare de rugăciuni către Domnul Dumnezeu ale Sf. Dimitrie al Rostovului făcător de minuni şi a lui Ambrosie al Mediolanilor. Traduse şi tipărite de Anania Melega".

Nu exista imagini
  704) Cărticica năravurilor bune
 • Opera
 • Imagini
Cărticica năravurilor bune
11492. • Cărticica năravurilor bune, pentru folosul şi trebuinţa Tinerimei, depre Nemţie în Românie întoarsă de Moisi Fulea, Directorul Scoalelor Ne-Uniţilor din Ardeal. Protopopul 2-lea a Sibiiului şi Conzistorial Assessorul, şi cu Slobozenia înălţatului Crăesc Gubéxnium tipărită. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1837. (18 x 11). 5 f., 117 p. cu il. (I 142099)
Cu caractere chilirice.

Nu exista imagini
  705) Cărticica Sântului Anton de Padova
 • Opera
 • Imagini
Cărticica Sântului Anton de Padova
11493. • Cărticica Sântului Antonie de Padua, care cuprinde în sine viaţa, minunile Sântului Antonie, precum şi învăţătura tinerei rugăţiunilor de nouă Marţe întru onórea marelui făcătoriu de minuni în tóte lipsele şi necasurile vieţii omenesci. Cu permisiune după original compusă prin Un preot. Gherla, Propr. şi tip. Tip. Aurora A. Todoran, 1904. (16 x 9). 61[-63] p. (BCU-ClN 144039)
La p. 62-63, catalogul Tipografiei.
11494. • * Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1911. 51 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11495. • Idem. Gherla, Tiparul, edit. şi proprietatea Tip. Aurora A. Todoran, 1913. (15,5 x 10,5). 51 p. cu iluştr. (I 156185)

Nu exista imagini
  706) Cărţile de religie în şcoalele secundare
 • Opera
 • Imagini
Cărţile de religie în şcoalele secundare
11496. • Cărţile de religie în şcoalele secundare. Memoriu adresat D-lui Ministru al cultelor şi instrucţiunei publice de Ortodoxul Rîvnitor. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1903. (20 x 15). 48, V p. (II 423678)

Nu exista imagini
  707) CĂSĂNESCU
 • Opera
 • Imagini
CĂSĂNESCU
Vezi: CĂZĂNESCU

Nu exista imagini
  708) CĂTANĂ, GHEORGHE (1865-1930)
 • Opera
 • Imagini
CĂTANĂ, GHEORGHE (1865-1930)
11497. ~ Alese Cântări Bisericesci sau Octoih bogat. Întocmit de George Cătană, învăţător. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1902. (21 x 13). 264 p., 2 f. pl. (Astra-S 6991)
11498. ~ Idem. [Ed. II]. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1907. (20 x 13). 312 p. (BCU-ClN 131360)
Reproduce "Precuvîntarea" la ed. I, datată ian. 1901, şi la ed. II, datată 12 martie 1906.
11500. ~ Balade poporale din gura poporului bănăţen. Culese de Gheorghe Cătană, învăţător. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1895. (16,5 x 10). X-189[-192] p. (I 208431)
11501. ~ Idem. Ed. III. Brassé, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1916. (17,5 x 11). X-189[-191] p. 80 bani. (I 147372)
11502. ~ Câteva cuvinte despre crescerea pruncilor. Disertaţiune ţinută în adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor rom. gr. or. dela şcólele confesionale din diecesa Caransébeşului în Făget în anul 1901 de George Cătană, învăţătoriu. S-a tipărit cu cheltueala Prea On. Domn. Dr. George Popoviciu, protopresbiter gr. or. rom. în Lugoj. Caransebeş, Editura Reuniunii înveţătorilor rom. gr. or. dela sculele confesionale din diecesa Carasebeşului (Tiparul Tip. diecesane), 1902. (20,5 x 13,5). 19 p. (II 164331)
11503. ~ *Cronica şcoalei, 1904 (Cugetarea, p. 178)
11504. ~ Mioriţa. Culeasă de G. Cătană, învăţător şi Doamnele de G. Baronzi. Balade poporale. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (16 x 10). 48 p. 24 bani. (I 149479)
11505. ~ Omul. Noţiuni din anatomie şi fisiologie şi reguli igienice pentru conservarea sănătăţii şi a corpului omenesc. Manual didactic pentru anul al VI al şcoalei poporale, pentru şcoalele de repetiţie şi pentru poporul nostru. Lucrat pre basa pianului de înveţămînt pentru şcoalele confesionale gr. or. poporale elementare din diecesa Caransebeşului, de George Cătană, învăţătoriu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1898. (20,5 x 14). 52 p. (II 140667)
11506. ~ Păcală şi Tăndală. Poveste, de George Cătană, învăţător. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1897. (13 x 9). 16 p. (BCU-ClN 86810)
11507. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1901. (14 x 10). 16 p. (BCU-ClN 113933)
11508. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1905. (14,5 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 98397)
Lipsă coperta.
11509. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1913. (14 x 10). 16 p. (BCU-ClN 164047)
Lipsă coperta.
11510. ~ Poveştile Bănatului, culese din gura poporului bănăţan, de George Cătană, învăţător. Tom. I-III. Gherla, Tiparul, editura şi proprietatea Tipografiei Aurora A. Todoran, 1893-1895. (18 x 12,5). 119 p. (I) ; 151 p. (II) ; 128 p. cu portret (III). (BCU-ClN 114283; I 11472)
11511. ~ Poveştile poporale din Bănat, culese din gura poporului, de George Cătană, învăţător. Partea I-II. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (20 x 14,5). 104 p. (I) ; 109[-111] p. (II). (II 147619)
11512. ~ *Teatru la sat: Vrăjitoarea, Tinereţe-Nebuneţe, piese teatrale şi Bărbatul cu muierea, dialog comic. Scóse din viaţa poporului dela sate, de George Catana, învăţător. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1905. (Biblioteca teatrală a Aurorei, nr. 11) (Tr, 35(1905), nr. III, mai-iun., p. 149: Prod. lit. pe 1904; Drap, 5(1905), nr. 53, mai 10/23, p. 3: Bibliogr.; Cugetarea, p. 178 Exemplar existent în Biblioteca Széchényi, Budapesta, 12851/11)
11513. ~ Vieaţa şi faptele lui Ştefan-cel-Mare şi Bun, Domnul Moldovei. Scrisă pentru înţelegerea tuturor de George Catana, înveţător. Sibiiu (Tipografia), 1898. (15,5 x 11,5). VIII, 136 p. cu portr. 40 cr. (I 96551)

Nu exista imagini
  709) CĂTĂNESCU, CESAR
 • Opera
 • Imagini
CĂTĂNESCU, CESAR
11514. ~ Catalogu generalu alu Bibliotecei Centrale din Iassi, redigeatu de Cesar Catanescu, Bibliotecariu. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1868. (21 x 13). VI, 240 p. (II 118446)

Nu exista imagini
  710) CĂTĂNESCO, C. C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTĂNESCO, C. C.
11515. ~ [Jus romanum. De adquirenda vel amittenda possessione. Code Napoléon. De l’actif de la communauté. Partage de cet actif; Droit commercial. De l’échéance en matière de lettre de change; Droit administratif. Des règles à suivre pour la fixation des indemnités en matière d’expropriation]. Thèse pour la licence. (En xécution de l’art. 4, tit. 2, de la loi du 22 ventôse an XII) soutenue par C. C. Catanesco, né à Braesti (Roumanie). Toulouse (Impr. A. Chauvin et fils), 1870. (23 x 15,5). 46 p. (Université de France. Faculté de Droit de Toulouse) (II 350210)

Nu exista imagini