Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  71) CALLOIANU
 • Opera
 • Imagini
CALLOIANU
Vezi şi: CALOIANU

Nu exista imagini
  72) CALLOIANU, MIHAIL B. (?-1937)
 • Opera
 • Imagini
CALLOIANU, MIHAIL B. (?-1937)
9650. ~ Concursul pentru ocuparea cathedrei de Limba şi Literatura Latină la Facultatea de Litere din Iaşi, de M. B. Calloianu. Craiova (Tip. Lit. Naţională Ralian Samitca), 1884. (23 x 15). 114 p. (II 252542)
Pe copertă, titlul: "Instrucţiunea publică în Ţeara Românească. Un concurs, de M. B. Calloianu (1882-1883)".
9651. ~ Idem. Conferinţele orale, de M. B. Calloianu. Anul 1883. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23 x 16). 34 p. (II 55582)
Cuprinde patru conferinţe: "Idealul clasicismului; Despre articole în limbele neolatine şi părticelele de cuvînt cari îi corespund (ca us) în limba latină; Rolul sufixelor diminutive în limba latină clasică şi limba latină vulgară; Poetul satiric latin C. Lucilius".
9652. ~ Educaţiunea naţionala, de M. B. Calloianu. Fasc. I: Educaţiunea modernă şi naţiunea. Lume nouă, şcoală nouă. Craiova (Tip.-Lit. Naţionala Ralian şi Ignat Samitca), 1889. (17,5 x 11,5). 92[-94] p. 50 bani. (I 78339)
9653. ~ Încercări de îndreptarea cătorva articole din legea de la 1864 şi din proiectele de legi câte s’au propus de atunci asupra organisărei învăţământului secundar şi superior, de M. B. Calloianu, profesor la Sf. Sava şi Matei Basarab. Bucuresci (Tip. Al. Lafteriu [pe copertă, corect: Lefteriu] şi C. Ispasescu), 1897. (20,5 x 13). 26 p. 1 leu. (II 267245)
9654. ~ Indreptarea legei concursurilor, de M. Calloianu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1895. (23 x 16). 20 p. (II 412473)
Este vorba de legea din 1864, prin care se cerea concurs pentru intrarea în învăţămîntul de orice grad.
9655. ~ Studii sintactice asupra conjuncţiunei "cum", cu specială aplicare la "Cesar" de D. Dem. Evolceanu. Recensiune de Mihail B. Calloianu dedicata Dlor. T. L. Maiorescu, I. Bogdan, Ov. Densuşeanu, Profesori Universitari. Bucureşti (Tip. Heliade), 1902. (24 x 18,5). 35 p. (II 108979)
9656. ~ Ştiinţa istoriei, [de] M. Calloianu. Fasc. I. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1895. (23,5 x 16). 1 f., 56 p. (II 115173)
9657. ~ Tesele concursurilor pentru ocuparea catedrei de limba şi literatura latină de la Facultatea din Iaşi (1882-1883), de M. B. Calloianu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 16). 39 p. (II 55574)
Cuprinde: "I. Mitologia comparată. II. Quae et guot fuerint species romanae tragoediae. III. Despre versificarea populară la Romani. IV şi urm. Traduceri. (1883) ; I. Traduceri. II. De inscriptionum re metrica. III. Quomodo latini poetae naturae partes effinxerint".
9658. ~ Varia. Diverse articole publicate în reviste speciale de filologie şi trei tese de concurs universitar, de M. B. Calloianu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 15,5). 23 p. (II 55573)
Cuprinde: "Notiţă asupra pronumelor nos şi vos in limba latină şi în limbile romanice (Extras din reviste Vocea Română, No. 1 de la 15 Ianuarie 1884) ; Sortes sau Rěspunsuri de oracul (Din Revista pentru istorie, archiologie şi filologie pe 1882, Anul I, vol. I, fase. I, pag. 155) ; Tesele concursului pentru ocuparea catedrei de istoria evului mediu şi modernă de la Facultatea de litere din Bucuresci. I. Exarchatul din Ravena. II. Familia Borgia şi rolul ei in Italia. III. Originea resbelului franco-german (1870)".

Nu exista imagini
  73) CALMANOVICI, LEON
 • Opera
 • Imagini
CALMANOVICI, LEON
Traduceri:
REISEN, ABR. Nuvele. Focşani, 1915.

Nu exista imagini
  74) CALMAR, L.
 • Opera
 • Imagini
CALMAR, L.
9659. ~ *Die Ausübung des Reclamationsrechtes unter der Herrschaft des internationalen Eisenbahnfrachtrechtes. Bucureşti, 1914. (Calmar, p. 8)
9660. ~ Calcularea, cheltuelilor de regie ale transporturilor pe cale ferată, de L. Calmar, Şef de birou special la Direcţiunea generală a Căilor ferate Romàne. Bucuresci (Typ. Ştef. Mihaiescu), 1884. (15 x 9,5). 44 p. (I 32690)
9661. ~ *Il contratto di transporto delle merci, per ferrovia secondo la Convenzione di Berna a la legislazione italiana. Roma, 1912. (Calmar, p. 8)
9662. ~ *La Convention internationale pour le transport de marchandises par chemins de fer. Essai de réforme. Bruxelles, 1909. (Calmar, p. 8)
Aceste două studii au apărut şi în limbile germană şi engleză.
9663. ~ *La Convention internationale pour le transport de marchandises par chemins de fer. L’oeuvre des conférences de révision de Paris et de Berne. Bruxelles, 1911. (Calmar, p. 8)
Acest studiu a apărut şi în limba germană.
9664. ~ *La Convention internationale pour le transport de marchandises par chemins de fer. L’application des articles 7, 15, 16, 27, 31, 40 et 41 au point de vue de la jurisprudence internationale. Bruxelles, 1913. (Calmar, p. 8)
Acest studiu a apărut şi în limba germană.
9665. ~ *Dicţionar pentru aplicarea tarifelor internaţionale de mărfuri. Bucureşti, 1882. (Calmar, p. 8)
9666. ~ * Estinzione delle azioni contra le Ferrovie nella Convenzione internazionale. Roma, 1911. (Calmar, p. 8)
9667. ~ Geografia căilor ferate. Partea I. Europa, de L. Calmar. Bucureşti, Libr. Edit. Grigorie Luis (Typ. Naţionala, C. N. Rădulescu), 1879. (22,5 x 14,5). VIII, 208 p. 3 lei nuoi. (III 439715)
9668. ~ Noţiuni elementare de istoria şi geografia căilor ferate. Curs, făcut la şcoala specială de mişcare a căilor ferate române de L. Calmar. Bucureşti. Edit. Căilor Ferate Române (Tip.-Lit. Stef. Mihaiescu), 1885. (22 x 14,5). 147[- 151] p., 20 pl. (II 384981)
9669. ~ Răspunderea Căilor Ferate pentru întârzieri la transporturile internaţionale de mărfuri, de L. Calmar, fost şef al biuroului de tarife şi profesor la şcoala specială de mişcare a Căilor Ferate Române. [Pe copertă: Cu o prefaţă de Al. Perieţeanu, Director de serviciu la Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române]. Bucureşti (Impr. Căilor Ferate Române), 1915 [pe copertă: 1916]. (23 x 15,5). 4 f., 208 p. (II 47028)
9670. ~ Les transports internationaux de l’industrie petrolifere sous le régime de la convention de Berne, par L. Calmar. [Bucarest, 1913]. (28 x 19). 7 p. (Extrait du "Moniteur du Pétrole Roumain", N-os 6 et 7/1913) (III 38248)
Text paralel în limbile româna şi franceză.

Nu exista imagini
  75) CALMUSCHI, CONSTANTIN (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
CALMUSCHI, CONSTANTIN (1868-?)
9671. ~ Cărţile didactice ale D-lui G.Th. Buzoianu. Studiu critic, de Constantin Calmuschi. Ploesci (Tip. Modernă), 1894. (22,5 x 14). 19 p. 50 bani. (II 412290)
9672. ~ Din Vremea Unirei, poemă scenică în 6 episoade şi în versuri, de Const. Calmuschi. Galaţi (Tip.-lit. Schenk-Burbea), 1909. (25 x 17). 68 p. 1 leu. (II 11903)
9673. ~ Geografia României şi a ţerilor vecine locuite de Români de Constantin Calmuschi, Profesor de Geografie la liceul din Ploesci. Ed. I. Ploesci, Edit. Stab. Progresul, [1897]. (18 x 12,5). 296 p. cu il., 10 f.h. 3,50 lei. (Cursul de Geografie - învetămentul secundar) (I 411232)
9674. ~ Idem. Ed. II. Ploesci, Edit. Stab. Progresul, 1898. (19 x 13). 1 f., 296 p. cu il. (Cursul de Geografie - înveţămentul secundar) (I 411510)
9675. ~ Gheorghe Asachi. Viaţa şi activitatea lui. Conferinţă publică, de Constantinu Calmuschi, absolventă alu liceului din Bârladu. Bârlad (Tip. George Caţafany), 1887. (21 x 14). 40 p. (I 68450)
9676. ~ Împrumutul de Două milioane al comunei Galaţi. Discurs contra împrumutului pronunţat în şedinţa consiliului comunal de la 19 Septembre 1906, de Constantin Calmuschi, profesor, consilier comunal. Galaţi (Tip. T. Nebuneli), 1916. (23,5 x 16). 17 p. (II 5507)
9677. ~ În Munţii Neamţului. A V-a escursiune a elevilor liceului Unirea, de Const. Calmuschi, profesor. Galaţi (Tip. Buciumul român, P. P. Stănescu), 1903. (23 x 15,5). 139[-141] p. 2 lei. (II 257200)
9678. ~ La şezetoare. Piesă populară într-un act şi în versuri, de Const. Calmuschi. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1905. (21 x 14). 49 p. (II 1984)
9679.~ Principalele dări ale Moldovei şi Ţerei Romanesci mai ales în secolul al XVIII. Tesă de licenţă Susţinută la... de Constantin Calmuschi. Vaslui (Tip. G. Catafany & C. G. Onceanu), 1891. (20 x 13). 174 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti) (II 125918)
9681. ~ Reforma scólelor comerciale. Articol critic (publicat în diarul Galaţii) de Const. Calmuschi, profesor. Galati (Tip. Tim. Nebuneli), 1903. (16,5 x 10,5). 36 p. (I 408826)
9682. ~ Relaţiunile politice ale ţărilor române cu Rusia, de Const. Calmuschi. profesor. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1911. (21 x 13). 296[-300] p. 3,50 lei. (II 24167)
9682. ~ * Soveja. Bucureşti, 1900. (Cugetarea, p. 157)
În colaborare:
BART, JEAN şi ~. Sărmanul Dionis. Poemă scenică. Bucureşti, 1909.
Prefeţe:
MUNTEANU-BÂRLAD, GH. N. Escursiuni în Munţii Neamţului. Pref. de ~. Galaţi, 1911.
Vezi de asemenea:
ŞCOALA normală "Costache Negri" din Galaţi. Lucrările Geografice ale elevilor. Sub direcţiunea ~. Galaţi, 1904.

Nu exista imagini
  76) CALMUŢCHI, GH.
 • Opera
 • Imagini
CALMUŢCHI, GH.
9683. ~ 30 August 1877. Adevăratul erou Grigore Ioan al Lucăi, comuna Salcea Jud. Botoşani, reg. 16, comp. III, Burdujeni, [de] G. Calmuţchi, Veteran. Iaşi (Tipografia Nouă), 1912. (22,5 x 15.5). 26 p., 5 f. pl. 60 bani. (II 28937)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  77) CALMUŢCHI, VASILE (1859-1934)
 • Opera
 • Imagini
CALMUŢCHI, VASILE (1859-1934)
9684. ~ Floricele. Poezii, [de] Vasile Calmuţchi. Suceava (Tip. Soc. Şcoala Română), 1910. (20 x 12,5). 78[-80] p. (I 78463)

Nu exista imagini
  78) CALOGERAS, NEOFIT, arhimandrit
 • Opera
 • Imagini
CALOGERAS, NEOFIT, arhimandrit
9685. ~ Predică în Dumineca Vameşului şi a Fariseului, rostită de Arhimandritul Neofit Calogeras, absolvent al Facultăţei de Teologie, în diua de 3 Februarie 1902. în Capela Internatului Facultăţei de Teologie din Bucureşti potrivit Regulamentului Facultăţei. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1903. (24 x 16). 15 p. (II 163894)
9686. ~ Starea intelectuală şi morală a lumei înainte de creştinism şi regenerarea produsă prin acesta. Tesă pentru licenţă susţinută la... Iunie 1903, de Archimandritul Neofit Calogeras. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24,5 x 16,5). 31 p. (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie) (II 410051)

Nu exista imagini
  79) CALOGNOMU, EUSTRAT
 • Opera
 • Imagini
CALOGNOMU, EUSTRAT
(Eustrat, Calognom-Eus)
9687. ~ Literatura în Politica şi Politica în Literatură. Conferinţă, dezvoltată de d. Eustrat Calognomu la Clubul Conservator din localitate. Iaşi (Tip. edit. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1905. (22 x 14,5). 16 p. (Supliment la ziarul "Gazeta Moldovei") (II 6739)
9788. ~ Necunoscute. [Versuri, de] Eustrat Calognom-Eus. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1911. (21 x 13). 100 p. 2 lei. (BCU-ClN 238998)
9689. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tip. Naţională, I. S. Ionescu), 1912. (21 x 13,5). 2 f., 100 p. (BCU-laşi II 95873)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  80) CALOIAN, VASILE (1819-1895)
 • Opera
 • Imagini
CALOIAN, VASILE (1819-1895)
9690. ~ Cuvânt funebru la înmormântarea prea sfinţitului Chesarie Episcopul Buzăului (Născut la 1784, rădicat în scaun la 1825 şi răposat la 1846 Noembrie 30). De Vasilie Caloian, şcolar. Bucureşti (Tipărit la Pitarul Z. Carcalechi Tipograful Curţi), 1847. (18 x 12). 36 p. (I 109496)
Cu caractere chirilice.
9691. ~ Cuvânt la târnosirea Bisericii Sfintului marelui Măcenic Dimitrie, Metohul Sfintei Episcopii Buzău, rostit de un Seminarist din Seminarul acestii Sf. Episcopii [Vasilie Caloian]. Bucureşti (Tipărit la Zaharia Carcaleehi, Tipograful Curţi), 1944. (24,5 x 19). 12 p. (II 103966)
Cu caractere chirilice. Descriere după titlul dela începutul textului.
9692. ~ Oratione funebră la înmormîntarea[!] D-ei Maria Pavlovitz, născută Duppinu la annulu 1837 Iulliu şi reposată la 21 Octobre annulu 1853. Pronunciată la biserica Santiloru Archangelli de B. Calloianu, Professoriu în Seminariu, şi de Istoria în Collegiulu din Craiova. Craiova (Tip. lui Iosefu şi Iancu Moisi), 1853. (16,5 x 10). 15 p. (I 103034)
P. de titlu cu caractere latine, textul Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini