Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  691) CĂPREANU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CĂPREANU, DUMITRU
11463. ~ Des transactions en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat soutenue le 28 juillet 1866 en présence de M. l’inspecteur général Giraud par Démètre Capriano Né à Craiova (Roumanie). Paris (Impr. de A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1866. (23 x 16). 136 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 39063)

Nu exista imagini
  692) CĂPRESCU, ION I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPRESCU, ION I. (1878-?)
11464. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în Principate. Tesa pentru licenţa, susţinută de Ion I. Căprescu. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), 1900. (23 x 15,5). 58 p., 1 f., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412966)

Nu exista imagini
  693) CĂPRESCU, MIHAIL I. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPRESCU, MIHAIL I. (1867-?)
11465. ~ Relaţiunile dintre Mathei Basarab, domnul Ţerei Românesci, şi Vasilie Lupul, domnul Moldovei. Tesa de licenţă în litere susţinută de M. I. Căprescu. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (23,5 x 16,5). 136 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie) (II 413058)

Nu exista imagini
  694) CĂPŞUNEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CĂPŞUNEANU, ALEXANDRU
În colaborare:
11466. ~ Noua călăuză a agentului fiscal conţinând Toate Legile şi Regulamentele financiare astăzi în vigoare cu cele diu urma instrucţiuni de serviciu relative la ele şi jurisprudenţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cele mai noui inclusiv cele pe anul 1904 cum şi Legea Generală de pensiuni cu regulamentul ei din 1902; Legea înstrăinarei bunurilor Statului şi răscumpărarea embaticurilor cu regulamentul ei; Legea băncilor populare săteşti; Noua lege de organisare a comunelor rurale ; Legea recrutarei cu regulamentul taxelor militare; Legea asupra comerţului ambulant, cu regulamentul ei şi instrucţiunile ministeriale; etc. Colecţionate şi adnotate de Alexandru Capşuneanu, Vechia funcţionar financiar [şi] I. V. Botez, Controlor fiscal cl. I. de judeţ. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (25 x 16,5). 3 f., 1067[-1071] p. 8 lei. (II 154)
P. 70 se repetă sub forma 70 a, 70 b, 70 c, 70 d.

Nu exista imagini
  695) CĂRBUNEANU, ION M.
 • Opera
 • Imagini
CĂRBUNEANU, ION M.
11467. ~ Adunarea Provincială (Concilium) a Daciei şi esistenţa unui cult comun al colonielor din acesta provincie. Tesă pentru licenţă Susţinută la. 1889 de Ion M. Cărbuneanu. Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Români)), 1889. (24,5 x 16,5). 2 f., 102 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci (Secţiunea istorică-filologică)) (II 413419)
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  696) CĂRBUNESCU, VICTORIA GR.
 • Opera
 • Imagini
CĂRBUNESCU, VICTORIA GR.
11468. ~ Irido-selerectomia (Procedeul lui Larange) în tratamentul glaucomului cronic simplu. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută. de Victoria Gr. Cărbunescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1909. (23 x 15,5). 44 p. (Facultatea de Medicină Bucureşti, nr. 1072) (II 12750)

Nu exista imagini
  697) CĂRNARU, IOAN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂRNARU, IOAN (1882-?)
11469. ~ Contribuţiuni la studiul afecţiunilor oculare de natură albuminurică. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... 1911 de Ioan Cărnaru. Bucureşti (Stab. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 44[-47] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1180) (II 22582)

Nu exista imagini
  698) CĂRPINIŞEANU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CĂRPINIŞEANU, IOAN P.
11470. ~ O jalbă lui Dumnedeu, de Ioan P. Cărpinişeanu. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (17 x 10,5). 21 p. 1 leu. (I 411129)

Nu exista imagini
  699) CĂRPINIŞIAN, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CĂRPINIŞIAN, NICOLAE
11471. ~ Monografia comunei Rehău, scrisă de Nicolae Cărpinişan, paroch în Rehău. Lucrare premiată cu premiul III, de 10 coroane, la concursul publicat de tinerimea română din Sibiiu pentru monografiile comunelor comitatului Sibiiu. Sibiiu (Tipografia), 1897. (16 x 11,5). VII, 102[-104] p. (Retipărire din Foaia Poporului) (I 156191)

Nu exista imagini
  700) Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor
 • Opera
 • Imagini
Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor
11472. • *Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor din luna Ianuarie-Noemvrie, culese din Ceaslovul Bogat şi date sub tipar de Nil, Monahu Clinciu din Muntele Athos. Braşov (J. Gött), 1911. (10 caiete) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11473. • Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor din luna lui August, culese din Ceaslovul bogat de Neamţ şi date sub tipar de Nil, Monahul Clinciu din Muntele Athos. Braşov (Tip. J. Gött), 1913. (14 x 11). 54 p. (BCU-ClN 166698)

Nu exista imagini