Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  681) CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
11446. ~ Consideraţiuni asupra Azotemiilor în nefrite la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la. Mai 1915 de Mihail Căpitanovici din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Alexandru Alexandrescu), 1915. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1425) (II 42191)

Nu exista imagini
  682) CĂPITANUL CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANUL CONSTANTIN
Vezi: FILIPESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  683) Căpitanul dispărut : roman
 • Opera
 • Imagini
Căpitanul dispărut : roman
11447. • Căpitanul dispărut. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 70) (II 58516)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  684) CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
În colaborare:
11448. ~ Determinarea diferenţei de longitudine între Iaşi şi Cernăuţi, executată de C. Capitaneanu, Major în Corpul de Stat-Major. Membru delegat al României la Comissia internaţională a metrului, [şi] Kühnert, Observator al. K. Gradmessung. Bucureşti (Stab. pentru Artele Grafice Socecu & Teclu), 1881. (31 x 23,5). 56 p. (Depozitul General de Resbel) (III 410390)
Text paralel în l. română şi franceză.

Nu exista imagini
  685) CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
11449. ~ Obligaţiunele venzetorului în dreptul roman şi dreptul civil românesc. Teza de licenţă. Susţinută la. de Mircea Căpitănescu. Buzeu (Tip. B. Davidescu), 1897. (24 x 16,5). 87 p. (Facultarea de Drept din Bucureşti) (II 200463)

Nu exista imagini
  686) CĂPITĂNESCU, TOMA G.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, TOMA G.
11450. ~ Despre neretroactivitatea legilor în dreptul român. Tesa pentru secsiunile: Juridică, Administrativă şi Financiară-Comercială de Toma G. Căpitănescu. Susţinută în diua de 1891. Buzéu (Tip. Alessandru Georgescu), 1891. (23 x 15,5). 59 p. (Scóla de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucuresci) (II 412915)

Nu exista imagini
  687) CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
11451. ~ [Dreptulu Romanu. Despre condiţiunea, causa data, causa non secuta; ob rem turpem; sine causa. Dreptulu românu. Despre condiţiunile esenţiali, pentru validitatea convenţiuniloră. Capitolul II (Articolulă 948-969 Codicile civile)]. Thesa pentru licenţia, act public susţinut la Ianuarie 1876 de Alessandru N. Caplescu (născut în Bucuresci). Bucuresci (Imp. Curţii (Lucrătorii Associaţî)), 1875. (22 x 14,5). 72 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 267131)
Descriere completată cu titlurile de la p. 5 şi 28.

Nu exista imagini
  688) CĂPLESCU, C. A.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, C. A.
11452. ~ Amintiri din războiu (1877-1878), de Locot.-Colonel Căplescu, cu o prefaţă de Dl. Mihail Dragomirescu, profesor universitar. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (24 x 15,5). 91 p. cu il. 2 lei. (II 10804)
Cu un portret.
11453. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon.Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 101 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 553) (I 20040)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  689) CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
11454. ~ Colecţie practică de legi şi regulamente de poliţie administrativă, de Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa. Doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.v. Bene-Merenti cl. II. Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1907. (20,5 x 13). 50 p. (I 7793)
Descriere după copertă.
11455. ~ Ghidul gendarmeriei sau Datoriile şi drepturile oficerilor, sub-oficerilor şi gendarmilor din corp, în ezecutarea serviciului lor de oficeri a poliţiei administrative, judiciare şi militare precum şi faţă de autorităţile administrative, judiciare şi militare. Putând servi de manual Sub-prefecţilor, Primarilor, Comisarilor şi sub-comisarilor, ca oficeri de poliţie ad-tivă şi judiciară, de Locotenent E. Căplescu. Ataşat la Inspectoratul Circonscr. Gendarmi Iaşi, Doctor în şciinţele politice şi administrative Bene-Merenti cl. II. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (14 x 9,5). 174 p., 1 tab. (I 344577)
11456. ~ Manual de teorii pentru gendarmerie, de Locotenent E. Caplescu, doctor în scinţele politice şi administrative. Bene-Merenti cl. II. Craiova (Tipo-Lito Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (20,5 x 13,5). 2 f., VI, 52 p. (II 411878)
11457. ~ Manual de teorie pentru sergenţii de oraş cuprinzând: Poliţia administrativă. Noţiuni de drept penal şi Primele ajutoare în caşuri de accidente, de Căpitan E. Căplescu, Doctor în ştiinţele Politice şi Administrative, Cav. Coroana României, Bene-Merenti, Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Bucureşti (I. Pappo, Stab. de Arte Grafice), 1912. (16 x 10). 95 p.(I 28138)
11458. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Typoglob), 1914. (14 x 10,5). 62[-64] p. 1 leu.(I 42870)
Descriere după copertă.
11459. ~ Manual practic asupra legei şi regulamentului vânătoarei, de Căpitan E. Caplescu, doctor în ştiinţele politice şi administrative, comandant al companiei gendarmi Dâmboviţa. Tipărită cu cheltuiala judeţului Dâmboviţa. Târgovişte (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1906. (16,5 x 10). 15 p. (I 13394)
11460. ~ Noţiuni generale de drept şi procedura penală cu formulare de procese verbale, de locotenent E. Caplescu, Comandantul companiei gendarmi Vlaşca, Doctor înşciinţele politice şi administrative, Coroana României c. V. Bene-Merenti c. II. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), 1903. (20 x 13). 56 p. (I 408758)
11461. ~ Idem. Ed. III. De Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa, doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.V. Bene-Merenti c. II. Oficer al ordinului Meritul-Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1907. (20 x 13). 54 p. (I 7021)
Descriere după copertă.
11462. ~ Noţiuni practice asupra fabricărei pâinei şi Alegerea Făinilor de Grâu, de Caplescu Ernani, Adm. cl. II. Şeful Manutanţei Militare din Roman. Roman (Tip. Leon Friedman), 1893. (20,5 x 14,5). 4 f., 220 p., 1 pl. (I 76249)

Nu exista imagini
  690) CĂPLESCU-POENARU, C.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU-POENARU, C.
Vezi: POENARU-CĂPLESCU, C.

Nu exista imagini
  691) CĂPREANU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CĂPREANU, DUMITRU
11463. ~ Des transactions en droit romain et en droit français. Thèse pour le doctorat soutenue le 28 juillet 1866 en présence de M. l’inspecteur général Giraud par Démètre Capriano Né à Craiova (Roumanie). Paris (Impr. de A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1866. (23 x 16). 136 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 39063)

Nu exista imagini
  692) CĂPRESCU, ION I. (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPRESCU, ION I. (1878-?)
11464. ~ Condiţiunea juridică a streinilor în Principate. Tesa pentru licenţa, susţinută de Ion I. Căprescu. Bucuresci (Tip. M. Rădulescu), 1900. (23 x 15,5). 58 p., 1 f., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412966)

Nu exista imagini
  693) CĂPRESCU, MIHAIL I. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPRESCU, MIHAIL I. (1867-?)
11465. ~ Relaţiunile dintre Mathei Basarab, domnul Ţerei Românesci, şi Vasilie Lupul, domnul Moldovei. Tesa de licenţă în litere susţinută de M. I. Căprescu. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (23,5 x 16,5). 136 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie) (II 413058)

Nu exista imagini
  694) CĂPŞUNEANU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CĂPŞUNEANU, ALEXANDRU
În colaborare:
11466. ~ Noua călăuză a agentului fiscal conţinând Toate Legile şi Regulamentele financiare astăzi în vigoare cu cele diu urma instrucţiuni de serviciu relative la ele şi jurisprudenţele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cele mai noui inclusiv cele pe anul 1904 cum şi Legea Generală de pensiuni cu regulamentul ei din 1902; Legea înstrăinarei bunurilor Statului şi răscumpărarea embaticurilor cu regulamentul ei; Legea băncilor populare săteşti; Noua lege de organisare a comunelor rurale ; Legea recrutarei cu regulamentul taxelor militare; Legea asupra comerţului ambulant, cu regulamentul ei şi instrucţiunile ministeriale; etc. Colecţionate şi adnotate de Alexandru Capşuneanu, Vechia funcţionar financiar [şi] I. V. Botez, Controlor fiscal cl. I. de judeţ. Bucureşti (Tip. Speranţa), 1905. (25 x 16,5). 3 f., 1067[-1071] p. 8 lei. (II 154)
P. 70 se repetă sub forma 70 a, 70 b, 70 c, 70 d.

Nu exista imagini
  695) CĂRBUNEANU, ION M.
 • Opera
 • Imagini
CĂRBUNEANU, ION M.
11467. ~ Adunarea Provincială (Concilium) a Daciei şi esistenţa unui cult comun al colonielor din acesta provincie. Tesă pentru licenţă Susţinută la. 1889 de Ion M. Cărbuneanu. Bucuresci (Tip. Academiei Romane (Laboratorii Români)), 1889. (24,5 x 16,5). 2 f., 102 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci (Secţiunea istorică-filologică)) (II 413419)
Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  696) CĂRBUNESCU, VICTORIA GR.
 • Opera
 • Imagini
CĂRBUNESCU, VICTORIA GR.
11468. ~ Irido-selerectomia (Procedeul lui Larange) în tratamentul glaucomului cronic simplu. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută. de Victoria Gr. Cărbunescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1909. (23 x 15,5). 44 p. (Facultatea de Medicină Bucureşti, nr. 1072) (II 12750)

Nu exista imagini
  697) CĂRNARU, IOAN (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂRNARU, IOAN (1882-?)
11469. ~ Contribuţiuni la studiul afecţiunilor oculare de natură albuminurică. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută la... 1911 de Ioan Cărnaru. Bucureşti (Stab. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1911. (23 x 16). 44[-47] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1180) (II 22582)

Nu exista imagini
  698) CĂRPINIŞEANU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
CĂRPINIŞEANU, IOAN P.
11470. ~ O jalbă lui Dumnedeu, de Ioan P. Cărpinişeanu. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (17 x 10,5). 21 p. 1 leu. (I 411129)

Nu exista imagini
  699) CĂRPINIŞIAN, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
CĂRPINIŞIAN, NICOLAE
11471. ~ Monografia comunei Rehău, scrisă de Nicolae Cărpinişan, paroch în Rehău. Lucrare premiată cu premiul III, de 10 coroane, la concursul publicat de tinerimea română din Sibiiu pentru monografiile comunelor comitatului Sibiiu. Sibiiu (Tipografia), 1897. (16 x 11,5). VII, 102[-104] p. (Retipărire din Foaia Poporului) (I 156191)

Nu exista imagini
  700) Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor
 • Opera
 • Imagini
Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor
11472. • *Cărticica cu Troparele şi Condacele Sfinţilor din luna Ianuarie-Noemvrie, culese din Ceaslovul Bogat şi date sub tipar de Nil, Monahu Clinciu din Muntele Athos. Braşov (J. Gött), 1911. (10 caiete) (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11473. • Cărticică cu Troparele şi Condacele Sfinţilor din luna lui August, culese din Ceaslovul bogat de Neamţ şi date sub tipar de Nil, Monahul Clinciu din Muntele Athos. Braşov (Tip. J. Gött), 1913. (14 x 11). 54 p. (BCU-ClN 166698)

Nu exista imagini
  701) Cărticică de închinăciuni
 • Opera
 • Imagini
Cărticică de închinăciuni
11474. • Cărticică de închinăciuni trebuitoare ori-cărui bun creştin. Folticeni, 1909. (14,5 x 10). 64 p. 15 bani. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 17791)
11475. • Idem. [Folticeni, 1914]. (15,5 x 11,5). 48 p. cu il. 15 bani. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 548611)
Descriere după copertă. Anul dedus din reclama pentru "Calendarul Sătenilor".
11476. • Idem. Folticeni, [1915?]. (14,5 x 10,5). 48 p. cu il. (Cercul Deşteptarea Sătenilor, nr. 1) (I 633375)
Datat după reclama pentru "Calendarul Sătenilor".

Nu exista imagini
  702) Cărticică de rugăciuni
 • Opera
 • Imagini
Cărticică de rugăciuni
11477. • Cărticică de rugăciuni folositoare Creştinilor Ortodoxi şi Copiilor de ori-ce verstă din Scoalele Primare Urbane şi Rurale. Bucuresci (Tip. J. Simon), [190?]. (17 x 12). 32 p. 60 bani. (I 5228)
Exemplarul legal înregistrat în 1904 la BCU-Iaşi I B 5837.
11478. • Cărticică de rugăciuni pentru mireni. Chişinău (Tip. Eparhială), 1907. (17 x 12). 68 p.(I 11534)
Cu caractere chirilice
11479. • Idem. Chişinău (Tip. Eparhială), 1909. (18 x 12,5). 481[-483], III p. (I 30683)
Cu caractere chirilice
11480. • Idem. Neîncetat vă rugaţi. Întru toate să mulţămiţi: că aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus spre voi (I Thess. Cap. V, st. 17 şi 18). Chişinău (Tipografia Eparhială), 1909. (18 x 12,5). 168 p. (I 515678)
Cu caractere chirilice
11481. • *Cărticica de rugăciuni şi cântări, pentru pruncii şcolari de ambe sexele şi confesiunile. Cu mai multe icóne frumóse. [Gherla, 1884]. 10 cr. (Chiar acum au eşit de sub tipariu) (Lumin, 5(1884), nr. 82, oct. 13/25, p. 4: Cele mai eftine cărţi de rugăciuni)
11482. • *Cărticică de rogăţiuni şi cântări pentru pruncii scolari de ambe sexe. Cu mai multe icone frumose. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [188?]. 10 cr. broş. (Ediţiune pentru greco-catolici şi alta ediţiune pentru greco-orientali) (Lumin, 7(1886), nr. 99, p. 4; Uni, 3(1893), nr. 38, sept. 23, p. 312: La Tip. Aurora Gherla se pot procura.)
11483. • Cărticică de Rogăţiuni şi Cântări pentru pruncii scolari. Cu bine-cuventarea Ecs. S. Prealuminatului şi Preasânţitului D. D. Dr. Joan Vancea de Butésa Archiepiscop şi Metropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (14 x 9,5). 48 p. cu il. (BCU-ClN 97894)
11484. • Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1904. (13 x 9). 48 p. cu il. (BCU-ClN 146438)
11485. ~ *Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1913. 48 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11486. • *Cărticică de rugăciune. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1910. 8° mic. 64 p. 20 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iunie, p. 304: Public, rom. pe 1910)
11487. • *Cărticică de rugăciuni cătră preasfânta născătoare de Dumnezeu. Sibiiu (Tip. W. Krafft), 1912. 64 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11488. • Cărticică de rugăciune cătră Preasfănta Născătoare de D-zeu prea folositoare pentru tot creştinul. Sibiiu, Edit. şi Tip. Tipografiei arhidiecezane), 1915. (10,5 x 7,5). 60 p. (I 644727)
Descriere după copertă.
11489. • Cărticica de Rugăciune către Preasanta Născătoarea de Dumnedieu, prea folositoare pentru totu crestinulu. Fagarasiu (Tip. L. Thierfeld), [188?]. (11,5 x 8). 63 p. (BCU-ClN 93414)
11490. • *Cărticica de rugăciuni cătră preasfânta născătoare de Dumnezeu. Budapesta (Tip. Poporul Român), [1917]. 66 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)

Nu exista imagini
  703) Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfătuiri se face aducere aminte
 • Opera
 • Imagini
Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfătuiri se face aducere aminte
11491. • Cărticică întru care prin o tăbliţă de 24 sfatuiri se face aducere a minte tuturor adevăraţilor creştini, de toată treapta şi vârsta, de datoriile cele către ei însuşi şi către alţii. Cu alăturare de câte-va rugăciuni sfinte precum şi a rugăciunii Sf. Dimitrie Arhiepiscopul Rostovului numită Mărturisire către Dumnezeu. Acum întaiaşi dată traduse din Slavono-Ruseşte de Ierodiaconul Anania Melega şi tipărită cu a sa cheltuială. Bucureşti (Tip. Sf. Mitropolii), 1852. (20 x 13). 104 p. Doi sfanţihi. (I 176741)
Cu caractere chirilice. La p. 93-104: "lista prenumeranţilor". Pe copertă: "Cărticică cu doăzeci şi patru sfătuiri sufleteşti pentru ori ce treaptă şi vârstă. Cu alăturare de rugăciuni către Domnul Dumnezeu ale Sf. Dimitrie al Rostovului făcător de minuni şi a lui Ambrosie al Mediolanilor. Traduse şi tipărite de Anania Melega".

Nu exista imagini
  704) Cărticica năravurilor bune
 • Opera
 • Imagini
Cărticica năravurilor bune
11492. • Cărticica năravurilor bune, pentru folosul şi trebuinţa Tinerimei, depre Nemţie în Românie întoarsă de Moisi Fulea, Directorul Scoalelor Ne-Uniţilor din Ardeal. Protopopul 2-lea a Sibiiului şi Conzistorial Assessorul, şi cu Slobozenia înălţatului Crăesc Gubéxnium tipărită. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1837. (18 x 11). 5 f., 117 p. cu il. (I 142099)
Cu caractere chilirice.

Nu exista imagini
  705) Cărticica Sântului Anton de Padova
 • Opera
 • Imagini
Cărticica Sântului Anton de Padova
11493. • Cărticica Sântului Antonie de Padua, care cuprinde în sine viaţa, minunile Sântului Antonie, precum şi învăţătura tinerei rugăţiunilor de nouă Marţe întru onórea marelui făcătoriu de minuni în tóte lipsele şi necasurile vieţii omenesci. Cu permisiune după original compusă prin Un preot. Gherla, Propr. şi tip. Tip. Aurora A. Todoran, 1904. (16 x 9). 61[-63] p. (BCU-ClN 144039)
La p. 62-63, catalogul Tipografiei.
11494. • * Idem. Gherla (Tip. Aurora), 1911. 51 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 145)
11495. • Idem. Gherla, Tiparul, edit. şi proprietatea Tip. Aurora A. Todoran, 1913. (15,5 x 10,5). 51 p. cu iluştr. (I 156185)

Nu exista imagini
  706) Cărţile de religie în şcoalele secundare
 • Opera
 • Imagini
Cărţile de religie în şcoalele secundare
11496. • Cărţile de religie în şcoalele secundare. Memoriu adresat D-lui Ministru al cultelor şi instrucţiunei publice de Ortodoxul Rîvnitor. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1903. (20 x 15). 48, V p. (II 423678)

Nu exista imagini
  707) CĂSĂNESCU
 • Opera
 • Imagini
CĂSĂNESCU
Vezi: CĂZĂNESCU

Nu exista imagini
  708) CĂTANĂ, GHEORGHE (1865-1930)
 • Opera
 • Imagini
CĂTANĂ, GHEORGHE (1865-1930)
11497. ~ Alese Cântări Bisericesci sau Octoih bogat. Întocmit de George Cătană, învăţător. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1902. (21 x 13). 264 p., 2 f. pl. (Astra-S 6991)
11498. ~ Idem. [Ed. II]. Budapesta (Tip. Poporul Român), 1907. (20 x 13). 312 p. (BCU-ClN 131360)
Reproduce "Precuvîntarea" la ed. I, datată ian. 1901, şi la ed. II, datată 12 martie 1906.
11500. ~ Balade poporale din gura poporului bănăţen. Culese de Gheorghe Cătană, învăţător. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1895. (16,5 x 10). X-189[-192] p. (I 208431)
11501. ~ Idem. Ed. III. Brassé, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1916. (17,5 x 11). X-189[-191] p. 80 bani. (I 147372)
11502. ~ Câteva cuvinte despre crescerea pruncilor. Disertaţiune ţinută în adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor rom. gr. or. dela şcólele confesionale din diecesa Caransébeşului în Făget în anul 1901 de George Cătană, învăţătoriu. S-a tipărit cu cheltueala Prea On. Domn. Dr. George Popoviciu, protopresbiter gr. or. rom. în Lugoj. Caransebeş, Editura Reuniunii înveţătorilor rom. gr. or. dela sculele confesionale din diecesa Carasebeşului (Tiparul Tip. diecesane), 1902. (20,5 x 13,5). 19 p. (II 164331)
11503. ~ *Cronica şcoalei, 1904 (Cugetarea, p. 178)
11504. ~ Mioriţa. Culeasă de G. Cătană, învăţător şi Doamnele de G. Baronzi. Balade poporale. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul tip. Ciurcu & Comp.), 1909. (16 x 10). 48 p. 24 bani. (I 149479)
11505. ~ Omul. Noţiuni din anatomie şi fisiologie şi reguli igienice pentru conservarea sănătăţii şi a corpului omenesc. Manual didactic pentru anul al VI al şcoalei poporale, pentru şcoalele de repetiţie şi pentru poporul nostru. Lucrat pre basa pianului de înveţămînt pentru şcoalele confesionale gr. or. poporale elementare din diecesa Caransebeşului, de George Cătană, învăţătoriu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1898. (20,5 x 14). 52 p. (II 140667)
11506. ~ Păcală şi Tăndală. Poveste, de George Cătană, învăţător. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1897. (13 x 9). 16 p. (BCU-ClN 86810)
11507. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1901. (14 x 10). 16 p. (BCU-ClN 113933)
11508. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1905. (14,5 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 98397)
Lipsă coperta.
11509. ~ Idem. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1913. (14 x 10). 16 p. (BCU-ClN 164047)
Lipsă coperta.
11510. ~ Poveştile Bănatului, culese din gura poporului bănăţan, de George Cătană, învăţător. Tom. I-III. Gherla, Tiparul, editura şi proprietatea Tipografiei Aurora A. Todoran, 1893-1895. (18 x 12,5). 119 p. (I) ; 151 p. (II) ; 128 p. cu portret (III). (BCU-ClN 114283; I 11472)
11511. ~ Poveştile poporale din Bănat, culese din gura poporului, de George Cătană, învăţător. Partea I-II. Brassó, Edit. Librăriei Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu & Comp.), 1908. (20 x 14,5). 104 p. (I) ; 109[-111] p. (II). (II 147619)
11512. ~ *Teatru la sat: Vrăjitoarea, Tinereţe-Nebuneţe, piese teatrale şi Bărbatul cu muierea, dialog comic. Scóse din viaţa poporului dela sate, de George Catana, învăţător. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1905. (Biblioteca teatrală a Aurorei, nr. 11) (Tr, 35(1905), nr. III, mai-iun., p. 149: Prod. lit. pe 1904; Drap, 5(1905), nr. 53, mai 10/23, p. 3: Bibliogr.; Cugetarea, p. 178 Exemplar existent în Biblioteca Széchényi, Budapesta, 12851/11)
11513. ~ Vieaţa şi faptele lui Ştefan-cel-Mare şi Bun, Domnul Moldovei. Scrisă pentru înţelegerea tuturor de George Catana, înveţător. Sibiiu (Tipografia), 1898. (15,5 x 11,5). VIII, 136 p. cu portr. 40 cr. (I 96551)

Nu exista imagini
  709) CĂTĂNESCU, CESAR
 • Opera
 • Imagini
CĂTĂNESCU, CESAR
11514. ~ Catalogu generalu alu Bibliotecei Centrale din Iassi, redigeatu de Cesar Catanescu, Bibliotecariu. Iassi (Tip. Soc. Junimea), 1868. (21 x 13). VI, 240 p. (II 118446)

Nu exista imagini
  710) CĂTĂNESCO, C. C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTĂNESCO, C. C.
11515. ~ [Jus romanum. De adquirenda vel amittenda possessione. Code Napoléon. De l’actif de la communauté. Partage de cet actif; Droit commercial. De l’échéance en matière de lettre de change; Droit administratif. Des règles à suivre pour la fixation des indemnités en matière d’expropriation]. Thèse pour la licence. (En xécution de l’art. 4, tit. 2, de la loi du 22 ventôse an XII) soutenue par C. C. Catanesco, né à Braesti (Roumanie). Toulouse (Impr. A. Chauvin et fils), 1870. (23 x 15,5). 46 p. (Université de France. Faculté de Droit de Toulouse) (II 350210)

Nu exista imagini
  711) CĂTESCU-NICORESCU, ERSILIA
 • Opera
 • Imagini
CĂTESCU-NICORESCU, ERSILIA
11516. ~ Consideraţiuni asupra aborturilor urmate de un tablou statistic al Institutului Maternitatea pe o perioadă de 25 ani. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 21 Martie 1906 de Ersilia Cătescu Nicorescu. Bucureşti (Tip. Modernă Gr. Luis), 1906. (22,5 x 15,5). 53 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 833) (II 3308)

Nu exista imagini
  712) Către săteni
 • Opera
 • Imagini
Către săteni
• Către săteni. Vezi: • De ce ne-am răsculat? Ploieşti, 1907.

Nu exista imagini
  713) Către studenţii universitari
 • Opera
 • Imagini
Către studenţii universitari
• Către studenţii universitari. Vezi: VIŞOIU, ION. Către studenţii universitari. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  714) CĂTULESCU, VENIAMIN (1816-1890)
 • Opera
 • Imagini
CĂTULESCU, VENIAMIN (1816-1890)
11517. ~ Catechismu elementar allu religiunei creştine orthodocse de Biserica Resăritului, de Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în liceulu Santulu Savva. Opu aprobată de onor. Ministerulu Instrucţii publice, prin publicaţia cu no. 930 de la 6 Februarie 1870, inserată în Monitorulu Oficială, No. 29, acelaşi anu. Bucuresci, Librari-Editori Socec & Comp. (Tip. Laboratorilor Români), 1872. (18 x 12). 40 p. 20 bani. (I 384819)
11518. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci, Librari-Editori Socecu & Comp. (Stab. Litho-Typ. Socecu, Sander & Teclu), 1873. (18,5 x 11,5). 39 p. (I 384843)
11519. ~ Catechismulu Religiunei creştine orthodocse de Biserica Resăritului, de Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în liceulu Santulu-Savva. Bucuresci (Noua Tip. a Lab. Români), 1869. (16,5 x 10). 36 p. 25 bani. (I 384768)
11520. ~ Catichismulu Religiunei creştine ortodocse, pentru Clasele I, II, III Gimnasiale, de Protosinghelulu Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în Gimnasiulu naţionalu, Sântulu Sava, din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţionale din St. Sava), 1860. (19 x 12,5). 141 p. (I 384874)
11521. ~ Idem, de Biserica Resăritului pentru clasele I, II, III, gimnasiale, de Protosinghelulu Beniamin Catulescu, Profesor de religiune în liceulu St. Sava. Ed. III. Bucuresci, Librari-editori Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Romani), [1870]. (21 x 13,5). 139 p. 1,25. (II 384949)
11522. ~ Idem. Ed. IV revăzută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-ie. (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1876. (20,5 x 13). 120 p. 1,25 lei. (II 384931)
15523. ~ Idem. Ed. V. Revăzută şi corectată. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & C-ie, 1882. (20,5 x 13). 112 p. 1,25 lei. (II 384934)
15524. ~ Imnuri cântate la examene de seminariştii seminarului Sfintei Mitropolii. Compuse şi tonate de Protosinghelul Veniamin Catulescu, Inspectorul Seminarului. Bucureşti (Tip. lui Anton Pann), 1853 [pe copertă: 1852]. (21,5 x 17). 16 p. (II 271153)
Cu caractere chilirice. Text şi muzică.
11525. ~ Istoria sacră a Testamentului vechiu şi nuou, pentru şcólele Elementarie prescurtată în modulu acesta de Protosinghelulă Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune în gimnasiulu naţională, Sântului Sabba, din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţională), 1860. (19,5 x 12,5). 115 p. cu il. (I 125752)
11526. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Tip. Statului, numită Nifon), 1861. (18,5 x 12,5). 136 p. cu il. (I 138327)
11527. ~ Idem. Ed. IV. Bucuresci (Tip. Statului numită Nifon), 1861. (19 x 12,5). 136 p. cu il. (I 138316)
11528. ~ Idem. Ed. VI. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (18,5 x 12). 136 p. cu il. (I 384837)
Lipsă coperta.
11529. ~ Istoria sacra a testamentului vechiu şi nou, prescurtata de Protosinghelul Ven. Catulescu, Profesore de religiune în liceulu Sântulu-Sabba din Bucuresci. Ed. VI revedută şi adăogită. Bucuresci, Librar-Editor Socecu şi Compania (Tip. Laboratorilor români), 1870. (19,5 x 13). 112 p. 1 leu nou. (I 384889)
11530. ~ Idem. Ed. VII, revedută şi adăogita. Bucuresci, Librar-Editor Socecu şi Comp. (Typ. Laboratorilor Români), 1872. (19,5 x 12,5). 112 p. 1 leu nou. (I 384872)
11531. ~ Idem. Ed. VIII, revedută şi adăogita. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Typ. Laboratorilor Români), 1873. (19,5 x 12,5). 112 p. 1 leu nou. (I 384871)
11532. ~ Idem, prelucrată de Protosinghelul Ven. Catulescu, Professore de religiune în Liceulu Sântului-Sabba din Bucuresci. Ed. IX revedută şi adăogită. Bucuresci, Ediţiunea Librăriei Socecu & Comp. (Noua Tip. a Laboratoriloru Romani), 1876. (19,5 x 13). 112 p. 1 leu. (I 384903)
Lipsă coperta.
11533. ~ Idem. Ed. X revedută şi adăogită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1880. (19 x 13). 106 p. (I 54436)
11534 ~ Idem. Ed. XII. Revezută şi adăogita. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1884. (20,5 x 13). 104 p. 1 leu. (II 384915)
11535. ~ Idem. Ed. XIII Revezută şi adăogită. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1886. (20,5 x 12,5). 104 p. 1 leu. (II 411895)
11536. ~ Istoriea sacră, urmată de Viaţa Domnului nostru Isus-Hristosu. Tradusă de Protosingelu Veniamin Catulescu, Profesoro de religiune în Gimnasiulu Naţionalu. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalu Sf. Sava), 1858. (18,5 x 12). 1 f., 1V p., 1 f., 166 p. 2 sfantihi. (I 68568)
Cu caractere chirilice.
11537. ~ Idem. Pentru Classele Gimnasiale. Protosinghelulu Veniamin Catulescu, profesoru de Religiune în gimnasiulu Sântului-Savva. Primită de censura Sântei-Mitropolii şi adoptată de Onorabila Eforia a Instrucţiunei publice. Ed. II. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţionalu S. Savva), 1860. (19 x 12,5). 176 p. (I 267300)
11538. ~ Virtuosului, Caritabilului şi Generosului sufletu al reposatului întru fericire Dimitrie Bellio. Acest cuvînt al inaugurării biserici din Pruntu [proprietate a Baronului Barbu Bellio] rostit de Părintele Veniamin Catulescu se dedică spre omagiu perpetuu memoriei sale eterne. Recompuitorul şi editorul Th. A. Paschides. Bucuresci, [Editorul Th. A. Paschides] (Typ. Naţionale), 1866. (23,5 x 16). 8 p. (II 413156)
La p. 8, în notă: "Scris din memorie şi dupe nişte notiţe însemnate în portofoliu de Thomas A. Paschides".

Nu exista imagini
  715) CĂTUNEANU, ATHANASIE A. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, ATHANASIE A. (1880-?)
11539. ~ *Căsătoria în Dreptul roman şi român. Teză. de licenţă. Bucureşti, 1906. (Cornel, 1914, p. S)

Nu exista imagini
  716) CĂTUNEANU, ATANASIE I. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, ATANASIE I. (1853-?)
11540. ~ Despre proprietate, în dreptul roman şi în dreptul Român. Studiu juridic precedat de o disertaţiune asupra fundamentului şi originii proprietăţii. Thesa pentru Licenţia de Atanasie I. Catuneanu (născut în comuna Cătunu plasa Ialomiţia Judeciul Dâmboviţia). Presentată şi susţinută înaintea Facultăţii de Drept din Bucuresci în [17] Ianuariu 1877. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1877. (22,5 x 15,5) 116 p. (II 267119)

Nu exista imagini
  717) CĂTUNEANU, CONSTANTIN C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, CONSTANTIN C.
11541. ~ *Le casier civil. (Thèse). Paris (Impr. de la faculté de médecine), 1907. 8°. VIII - 99 p. (Rally I, P- 67).
11542. ~ Despre mandat în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Const. C. Catuneanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti (II 408563)

Nu exista imagini
  718) CĂTUNEANU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, CONSTANTIN I.
11543. ~ Despre reporturi. Thesă penntru Licenţia. Actu publicu, Susţinutu. la 1874 de Constantin I. Catuneanu, născută în Bucuresci. Bucuresci (Typ. Thiel & Weiss), 1874. (22 x 14). 154 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 17093)

Nu exista imagini
  719) CĂTUNEANU, G. C.
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, G. C.
11544. ~ Tutela în dreptul roman şi român, de G. C. Catuneanu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1904. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 3364)

Nu exista imagini
  720) CĂTUNEANU, I. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂTUNEANU, I. (1865-?)
11545. ~ *Contribution à l’etude du diagnostic de la grossesse au début (Signe d’Hegar) (These). Paris, Jouve, 1895. 4°. 42 p. (Crăinicianu, p. 144 ; Rally I, p. 67)

Nu exista imagini