Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  681) CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
11446. ~ Consideraţiuni asupra Azotemiilor în nefrite la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la. Mai 1915 de Mihail Căpitanovici din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Alexandru Alexandrescu), 1915. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1425) (II 42191)

Nu exista imagini
  682) CĂPITANUL CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANUL CONSTANTIN
Vezi: FILIPESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  683) Căpitanul dispărut : roman
 • Opera
 • Imagini
Căpitanul dispărut : roman
11447. • Căpitanul dispărut. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 70) (II 58516)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  684) CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
În colaborare:
11448. ~ Determinarea diferenţei de longitudine între Iaşi şi Cernăuţi, executată de C. Capitaneanu, Major în Corpul de Stat-Major. Membru delegat al României la Comissia internaţională a metrului, [şi] Kühnert, Observator al. K. Gradmessung. Bucureşti (Stab. pentru Artele Grafice Socecu & Teclu), 1881. (31 x 23,5). 56 p. (Depozitul General de Resbel) (III 410390)
Text paralel în l. română şi franceză.

Nu exista imagini
  685) CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
11449. ~ Obligaţiunele venzetorului în dreptul roman şi dreptul civil românesc. Teza de licenţă. Susţinută la. de Mircea Căpitănescu. Buzeu (Tip. B. Davidescu), 1897. (24 x 16,5). 87 p. (Facultarea de Drept din Bucureşti) (II 200463)

Nu exista imagini
  686) CĂPITĂNESCU, TOMA G.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, TOMA G.
11450. ~ Despre neretroactivitatea legilor în dreptul român. Tesa pentru secsiunile: Juridică, Administrativă şi Financiară-Comercială de Toma G. Căpitănescu. Susţinută în diua de 1891. Buzéu (Tip. Alessandru Georgescu), 1891. (23 x 15,5). 59 p. (Scóla de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucuresci) (II 412915)

Nu exista imagini
  687) CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
11451. ~ [Dreptulu Romanu. Despre condiţiunea, causa data, causa non secuta; ob rem turpem; sine causa. Dreptulu românu. Despre condiţiunile esenţiali, pentru validitatea convenţiuniloră. Capitolul II (Articolulă 948-969 Codicile civile)]. Thesa pentru licenţia, act public susţinut la Ianuarie 1876 de Alessandru N. Caplescu (născut în Bucuresci). Bucuresci (Imp. Curţii (Lucrătorii Associaţî)), 1875. (22 x 14,5). 72 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 267131)
Descriere completată cu titlurile de la p. 5 şi 28.

Nu exista imagini
  688) CĂPLESCU, C. A.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, C. A.
11452. ~ Amintiri din războiu (1877-1878), de Locot.-Colonel Căplescu, cu o prefaţă de Dl. Mihail Dragomirescu, profesor universitar. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (24 x 15,5). 91 p. cu il. 2 lei. (II 10804)
Cu un portret.
11453. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon.Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 101 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 553) (I 20040)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  689) CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
11454. ~ Colecţie practică de legi şi regulamente de poliţie administrativă, de Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa. Doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.v. Bene-Merenti cl. II. Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1907. (20,5 x 13). 50 p. (I 7793)
Descriere după copertă.
11455. ~ Ghidul gendarmeriei sau Datoriile şi drepturile oficerilor, sub-oficerilor şi gendarmilor din corp, în ezecutarea serviciului lor de oficeri a poliţiei administrative, judiciare şi militare precum şi faţă de autorităţile administrative, judiciare şi militare. Putând servi de manual Sub-prefecţilor, Primarilor, Comisarilor şi sub-comisarilor, ca oficeri de poliţie ad-tivă şi judiciară, de Locotenent E. Căplescu. Ataşat la Inspectoratul Circonscr. Gendarmi Iaşi, Doctor în şciinţele politice şi administrative Bene-Merenti cl. II. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (14 x 9,5). 174 p., 1 tab. (I 344577)
11456. ~ Manual de teorii pentru gendarmerie, de Locotenent E. Caplescu, doctor în scinţele politice şi administrative. Bene-Merenti cl. II. Craiova (Tipo-Lito Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (20,5 x 13,5). 2 f., VI, 52 p. (II 411878)
11457. ~ Manual de teorie pentru sergenţii de oraş cuprinzând: Poliţia administrativă. Noţiuni de drept penal şi Primele ajutoare în caşuri de accidente, de Căpitan E. Căplescu, Doctor în ştiinţele Politice şi Administrative, Cav. Coroana României, Bene-Merenti, Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Bucureşti (I. Pappo, Stab. de Arte Grafice), 1912. (16 x 10). 95 p.(I 28138)
11458. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Typoglob), 1914. (14 x 10,5). 62[-64] p. 1 leu.(I 42870)
Descriere după copertă.
11459. ~ Manual practic asupra legei şi regulamentului vânătoarei, de Căpitan E. Caplescu, doctor în ştiinţele politice şi administrative, comandant al companiei gendarmi Dâmboviţa. Tipărită cu cheltuiala judeţului Dâmboviţa. Târgovişte (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1906. (16,5 x 10). 15 p. (I 13394)
11460. ~ Noţiuni generale de drept şi procedura penală cu formulare de procese verbale, de locotenent E. Caplescu, Comandantul companiei gendarmi Vlaşca, Doctor înşciinţele politice şi administrative, Coroana României c. V. Bene-Merenti c. II. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), 1903. (20 x 13). 56 p. (I 408758)
11461. ~ Idem. Ed. III. De Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa, doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.V. Bene-Merenti c. II. Oficer al ordinului Meritul-Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1907. (20 x 13). 54 p. (I 7021)
Descriere după copertă.
11462. ~ Noţiuni practice asupra fabricărei pâinei şi Alegerea Făinilor de Grâu, de Caplescu Ernani, Adm. cl. II. Şeful Manutanţei Militare din Roman. Roman (Tip. Leon Friedman), 1893. (20,5 x 14,5). 4 f., 220 p., 1 pl. (I 76249)

Nu exista imagini
  690) CĂPLESCU-POENARU, C.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU-POENARU, C.
Vezi: POENARU-CĂPLESCU, C.

Nu exista imagini