Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  671) CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
 • Opera
 • Imagini
CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
11439. ~ Acţiunea pauliană în Dreptul Roman şi Român. Teza de licenţa susţinută de N. Cănănău. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (24 x 16). 50 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3549)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  672) Că oricare
 • Opera
 • Imagini
Că oricare
11440. • *Că ori-care Napoleon n’a esistatu nici uă dată (ca cum Napoleon n’aru fi esistatu nici de cum). [Bucureşti, C. A. Rosett], 1864. (Iarcu, p. 105)

Nu exista imagini
  673) CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
În colaborare:
VLAD, R. S. şi ~ Teatru. Dea Soldaţii. R.-Sărat, 1908.

Nu exista imagini
  674) CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
11441. ~ Răspuns la broşura Contribuţiuni juridice la elucidarea dreptului succesoral al farmaciei, [de Mihail Tigoianu] dat de Ad. Căpăţînă, absolvent al Facultătei de Farmacie. Bucureşti (Tip, G. A. Lazareanu), 1909. (21 x 13,5). 24 p. (I 12444)

Nu exista imagini
  675) CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
11442. ~ Farmacia şi comerţul liber, de Dr. Alexandru Căpăţînă, Farmacist, Secretarul Societăţei Farmaciştilor din România. Ploeşti (Tip. Democratul), 1908. (23 x 16). 30 p. (Din publicaţiunile Societăţei Farmaciştilor din România) (II 22524)
11443. ~ În cestiunea creărei noilor farmacii în Ploeşti. De farmacistul Dr. Alexandru Căpăţînă. Ploeşti (Tip. Democratul), [1910]. (23,5 x 15,5). 11 p. (II 253316)
11444. ~ *Recherches synthétiques dans le groupe de la. rosinduline. (Thèse). Genève, Impr. C. Zoellner, 1901. 8°. 50 p. (Rally, I, p. 63)

Nu exista imagini
  676) CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
11445. ~ Donaţiunile dintre soţi în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţa presentată de Aureliu Căpăţînă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16,5). 55 p.(Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3595)

Nu exista imagini
  677) CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
Vezi: CHESARIE, episcop al Buzăului

Nu exista imagini
  678) CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
Traduceri:
VOLTAIRE. Sadic sau ursitoria. Trad. de ~. Sabiiu, 1831

Nu exista imagini
  679) CĂPITAN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN
Vezi:
• Sfat folositor sănătăţii... Bacău, 1907.

Nu exista imagini
  680) CĂPITAN M.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN M.
Vezi: HARHAS, M.

Nu exista imagini