Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  661) CĂLUGĂREANU, CONSTANTIN (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, CONSTANTIN (1876-?)
(CATONE)
11403. ~ Credite funciare rurale. Teză pentru licenţă. Susţinută la [1 Maiu] 1901 de C. Călugăreanu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (23 x 15,5). 185 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 223950)

Nu exista imagini
  662) CĂLUGĂREANU, DIMITRIE (1868-1937)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, DIMITRIE (1868-1937)
11404. ~ Acţiunea acizilor asupra substanţelor proteice, de D. Călugăreanu (Institutul de Fiziologie din Bucureşti) cu 3 tabele grafice. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (30 x 20). 18 p., 3 pl. 60 bani. (Academia Română. Publicaţiunile fondului Vasile Adamachi, No. XXXII, p. 243-260) (III 27099)
Descriere după copertă.
11405. ~ Cercetări Chimice şi Fizico-Chimice asupra Sângelui de Anodontă, de D. Călugăreanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26,5 x 18). 16 p. (Extras din Buletinul Societăţii române de ştiinţe, nr. 6, 1914) (II 40506)
Descriere după copertă.
11406. ~ Chlorschwaukungen im Organismus des Wetterfisches (Cobitis forsilis) jenach dem Chlorgehalt des Mediums. Von D. Călugăreanu. Bonn, Verlag von Martin Hager, 1910. (23,5 x 16). P. 260-266. (Aus dem physiologischen Institut des Universität Bukarest) (Separat-Abdruck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 133) (III 486694)
Descriere după copertă.
11407. ~ Contributions à lètude de la compression des nerfs, par M. D. Călugăreanu. (Travail du laboratoire de physiologie de la Sorbonne et de la station Zoologique d’Arcachon). Paris, Masson et C-ie éditeurs, libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux. imprimeur), [1907]. (24 x 17,5). P. 393-404. (Extrait du "Journal de Physiologie et de Pathologie gén.", No. 3, Mai 1901, VI) (II 413746)
11408. ~ Die Darmatmung von Cobitis fossilis. I. Mitteilung. Uber den Bau des Mitteldarms. Von Dr. D. Călugăreanu. (Hierzu Tafel I). Bonn, Verlag von Martin Hager, 1907. (23,5 x 16). P. 42-51, il. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest) (Separat Abdruck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 118) (II 6329)
Descriere după copertă.
11409. ~ Idem. II. Mitteilung. Uber den Gaswechsel. Von Dr. D. Călugăreanu. (Mit 2 Textfiguren). Bonn. Verlag von Martin Hager, 1907. (23,5 x 16). P. 425-450. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest).(Separat-Abdruck aus dem Archiv für die ges.Physiologie, Bd. 120) (II 6329)
Descriere după copertă.
11410. ~ Études physiologiques et histologiques sur la compression des nerfs, par D. Călugăreanu. [Paris, 1901]. (23,5 x 16). 35 p. cu il. (Journ. de Physiol. et de Pathol. générale. No. 3, Mai 1901, p. 393 et 413) (II 412878)
Descriere după copertă.
11411. ~ Expériences sur la perméabilité des globules rouges du chien, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1902]. (24 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des-séances de la Société de Biologie (Séance du 26 Avril 1902) (II 413315)
11412. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări de D. Călugăreanu, Doctor în Sciinţe 1903. [Bucureşti, 1903]. (23,5 x 16). 17 p. (II 413143)
11413. ~ Adaos la Expunere de titluri şi lucrări. [Bucureşti, 1912]. (22,5 x 16). 14 p. (II 48207)
Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR. Descriere după titlul de la începutul textului.
11414. ~ Influence de la durée du Contact sur a résistance des globules rouges, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1902]. (24,5 x 15,5). 7 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 22 Mars 1902)) (II 413594)
Cuprinde şi: "Influence de la température sur la résistance des globules rouges, par M. D. Călugăreanu" (p. 5-7).
11415. ~ Phénomènes de plasmolyse observés dans la cellule cartilagineuse, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux), [1903]. (24,5 x 16). 1 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 7 Mars 1903. T. IV, p. 315) (II 413589)
Pentru an, vezi şi: R. Bibliogr, 1(1903), nr.6, nov-dec, p. 156.
11416. ~ Recherches chimiques et physico-chimiques sur le sang de VAnodonte par D. Călugăreanu, docteur ès sciences. Conférencier à l’Université de Bucarest. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (24 x 17). P. 216-219. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique del’Académie Roumaine. III-eme année 1914/15, Nr. 7) (II 41990)
Descriere după copertă.
11417. ~ Recherches de physiologie expérimentale et de chimie physique sur Vhématolyse. Première thèse. Propositions données par la Faculté. Deuxième thèse. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences naturelles par Démètre Călugăreanu. Soutenues le [25] juin 1902 devant la Commission d’examen. Tours (Imp. Deslis Frères), 1902. (25 x 16,5). 2 f., 98[-100] p. (La Faculté des Sciences de Paris. Serie A. No. 424. No. d’ordre 1104) (II 413610)
11418. ~ Recherches de physiologie expérimentale et de chimie physique, sur Vhématolyse par D. Călugăreanu, decteur ès sciences. Tours (Imp. Deslis Frères), 1902. (25 x 17). 2 f., 99 p. cu il. (II 413612)
11419. ~ Recherches sur les modifications histologiques dans les nerfs comprimés Par M. D. Călugăreanu. (Planche II) (Travail du laboratoire de physiologie de la Sorbonne et de la station zoologique d’Arcachon). Paris, Masson et C-ie, éditeurs, libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (24 x 17,5). p. 413-423, 1 pl. (Extrait du "Journal de Physiologie et de Pathologie gén.", No. 3 Mai 1901, IX.) (II 413746)
11420. ~ Respiraţiunea intestinală a Vârlanului (Cobitis Fossilis), [de] Dr. D. Călugăreanu. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1908. (25 x 16,5). 1 f., p. 597-629 [imprimat greşit 398] cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale") (II 20449)
11421. ~ Resistenţa globulară. Conferinţă făcută la Congresul Sciinţific din Bucuresci 1903, Secţiunea Medicinei Veterinare de D. Călugăreanu, Doctor în Sciinţe. [Bucuresci], 1903..(23 x 15,5). 11 p. (II 412883)
Descriere după copertă.
11422. ~ Rolul microbilor în digestiunea intestinală, de D. Călugăreanu. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904. (22,5 x 16). 15 p. (Extras din "Convorbiri Literare", An. XXXVIII, No. 2) (II 412880)
11423. ~ Sur le pouvoir anticoagulant du fluorure de sodium, par D. Călugăreanu. Bucarest (Atel. graphiques I. V. Socecu), 1904. (24 x 16,5). 23 p. (Estrait[!] de l’"Arhiva veterinara", No. 4, Sept. 1904) (II 6584)
În colaborare:
11424. ~ Diffusion des matières colorantes dans la Gélatine et dans Veaux, par M. M. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1901. (24,5 x 16). 2 p. (Extrait des comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 1-er juin 1901) (II 413592)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11425. ~ Expériences sur la suture croisée des nerfs de différentes sortes. Nerf lingual avec le nerf hpyoglosse, nerf hypoglosse avec le nerf pneumogastrique par M. M. D. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1900]. (24,5 x 16). 3 p. cu il. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 26 Mai 1900) (II 413588)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11426. ~ Régénération fonctionelle de la corde du tympan suturée avec le bout central du nerf hypoglosse, par M. M. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1901. (24 x 15,5). 2 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 14 décembre 1901)) (II 413593)
11427. ~ La résistance des globules rouges du sang déterminée par la conductibilité électrique; Par M. M. Călugăreanu et Victor Henry[!]. Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire des comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, [1902]. (28 x 22) 3 p. (Extrait.) (III 413810)
11428. ~ Résultats des expériences faites pendant une ascension en ballon, par M. M. Calugareanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (24 x 15,5). 2 p..(Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 30 novembre 1901) (II 413590)
11429. ~ Salivation très abondante, pendant la mastication, chez un chien, à la suite de la suture croisée des nerfs hypoglosse et lingual, par MM Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (23,5 x 16). 2 p. (Travail du Laboratoire de physiologie de la Sorbonne) (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 30 mars 1901)) (II 413591)
Descriere după copertă.
11430. ~ Suture croisée des nerfs de différentes sortes par M. D. Călugăreanu [et Victor Henri]. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1903. (26,5 x 18,5). 1 f., p. 149-161. (Bulletin de la Société de Sciences de Bucarest Roumanie. An. XII. No. 1. et 2) (II 413755)
Vezi şi:
ATHANASIU, I. ş.a. Fiziologie animală. Bucureşti, 1914.
BRĂTESCU, V. şi ~. Carte de chimia pentru şcoalele de menaj. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  663) CĂLUGĂREANU, G.
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, G.
11431. ~ Despre chine şi sulfatul de chinin (recunoaşteri şi falsificări). Memoriu présentat la concursul de pharmacist de regiment de clasa II-a, de G. Călugăreanu, licenţiat în pharmacie. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii associaţi)), 1875. (23 x 15). 43 p. (II 412879)
11432. ~ Despre fosfor. Intoxicaţiuni şi analisă. Memoriu présentat la concursul de farmacist de corp de G. Călugăreanu, Licenţiat în Farmacie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, proprietari F. Göbl Fii), 1883. (23,5 x 16). IV-53 p. (II 156731)

Nu exista imagini
  664) CĂLUGĂRU, ALICE (1888-1933?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂRU, ALICE (1888-1933?)
11433. ~ Viorele. Versuri, [de] Alice Călugării. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1905. (18,5 x 12,5). 54[-56] p. 1 leu. (I 8227)

Nu exista imagini
  665) CĂLUGĂRU, SYOMARA
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂRU, SYOMARA
11434. ~ Despre tutelă. Teză pentru licenţă de Syomara Călugăru. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23,5 x 16). 1 f., 50, 11 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3226)

Nu exista imagini
  666) CĂLUŞARU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CĂLUŞARU, DUMITRU
Traduceri:
FÉNELON. Instrucţiuni indirecte. Trad. de ~. Focşani, 1915.

Nu exista imagini
  667) CĂMĂRĂŞESCU, ION M. (1882-1953)
 • Opera
 • Imagini
CĂMĂRĂŞESCU, ION M. (1882-1953)
11435. ~ Durostorul. Expunerea situaţiunei judeţului la 1 Decembrie 1914 prezentată Domnului Ministru de Interne de Ion M. Cămărăşescu, prefectul judeţului. Bucureşti (Tip. Ion C. Văcărescu), 1915. (23 x 15). 208 p. (II 195087)

Nu exista imagini
  668) CĂMĂRĂŞESCU, TOMA (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂMĂRĂŞESCU, TOMA (1849-?)
11436. ~ Discurs rostit de domnul Toma Cămărăşescu, Vice-Preşedintele Adunărei Deputaţilor în şedinţa de la 8/21 Martie 1905, cu ocazia discuţiei Adresei de răspuns la Mesagiul Tronului. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (20 x 13). 32 p. (I 12449)

Nu exista imagini
  669) Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică
 • Opera
 • Imagini
Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică
11437. • Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică. Opere alese din cei mai buni scriitori. Bucureşti, Edit. librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa, H. Steinberg & Fiu), [1916]. (15 x 10,5). VI-64 p. (I 164685)
Descriere după copertă. Prezentarea primelor 38 numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  670) CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN
11438. ~ Despre donaţiuni în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ernest Const. Canano. Bucureşti (Tipo. Lit. şi Turnătoria de Litere Dor. P. Cucu), [1898]. (21,5 x 14,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (I 412210)
Pentru an vezi: EcN, s.n., 22(1898), nr. 3, mart., p. 190: Bibliogr. ; AnB, 1905, p. 72.

Nu exista imagini
  671) CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
 • Opera
 • Imagini
CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
11439. ~ Acţiunea pauliană în Dreptul Roman şi Român. Teza de licenţa susţinută de N. Cănănău. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (24 x 16). 50 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3549)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  672) Că oricare
 • Opera
 • Imagini
Că oricare
11440. • *Că ori-care Napoleon n’a esistatu nici uă dată (ca cum Napoleon n’aru fi esistatu nici de cum). [Bucureşti, C. A. Rosett], 1864. (Iarcu, p. 105)

Nu exista imagini
  673) CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
În colaborare:
VLAD, R. S. şi ~ Teatru. Dea Soldaţii. R.-Sărat, 1908.

Nu exista imagini
  674) CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
11441. ~ Răspuns la broşura Contribuţiuni juridice la elucidarea dreptului succesoral al farmaciei, [de Mihail Tigoianu] dat de Ad. Căpăţînă, absolvent al Facultătei de Farmacie. Bucureşti (Tip, G. A. Lazareanu), 1909. (21 x 13,5). 24 p. (I 12444)

Nu exista imagini
  675) CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
11442. ~ Farmacia şi comerţul liber, de Dr. Alexandru Căpăţînă, Farmacist, Secretarul Societăţei Farmaciştilor din România. Ploeşti (Tip. Democratul), 1908. (23 x 16). 30 p. (Din publicaţiunile Societăţei Farmaciştilor din România) (II 22524)
11443. ~ În cestiunea creărei noilor farmacii în Ploeşti. De farmacistul Dr. Alexandru Căpăţînă. Ploeşti (Tip. Democratul), [1910]. (23,5 x 15,5). 11 p. (II 253316)
11444. ~ *Recherches synthétiques dans le groupe de la. rosinduline. (Thèse). Genève, Impr. C. Zoellner, 1901. 8°. 50 p. (Rally, I, p. 63)

Nu exista imagini
  676) CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
11445. ~ Donaţiunile dintre soţi în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţa presentată de Aureliu Căpăţînă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16,5). 55 p.(Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3595)

Nu exista imagini
  677) CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
Vezi: CHESARIE, episcop al Buzăului

Nu exista imagini
  678) CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
Traduceri:
VOLTAIRE. Sadic sau ursitoria. Trad. de ~. Sabiiu, 1831

Nu exista imagini
  679) CĂPITAN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN
Vezi:
• Sfat folositor sănătăţii... Bacău, 1907.

Nu exista imagini
  680) CĂPITAN M.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN M.
Vezi: HARHAS, M.

Nu exista imagini
  681) CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANOVICI, MIHAIL (1889-?)
11446. ~ Consideraţiuni asupra Azotemiilor în nefrite la copii. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la. Mai 1915 de Mihail Căpitanovici din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Alexandru Alexandrescu), 1915. (23 x 16). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1425) (II 42191)

Nu exista imagini
  682) CĂPITANUL CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITANUL CONSTANTIN
Vezi: FILIPESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  683) Căpitanul dispărut : roman
 • Opera
 • Imagini
Căpitanul dispărut : roman
11447. • Căpitanul dispărut. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 70) (II 58516)
Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  684) CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNEANU, C. (1844-1893)
În colaborare:
11448. ~ Determinarea diferenţei de longitudine între Iaşi şi Cernăuţi, executată de C. Capitaneanu, Major în Corpul de Stat-Major. Membru delegat al României la Comissia internaţională a metrului, [şi] Kühnert, Observator al. K. Gradmessung. Bucureşti (Stab. pentru Artele Grafice Socecu & Teclu), 1881. (31 x 23,5). 56 p. (Depozitul General de Resbel) (III 410390)
Text paralel în l. română şi franceză.

Nu exista imagini
  685) CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, MIRCEA (1872-1952)
11449. ~ Obligaţiunele venzetorului în dreptul roman şi dreptul civil românesc. Teza de licenţă. Susţinută la. de Mircea Căpitănescu. Buzeu (Tip. B. Davidescu), 1897. (24 x 16,5). 87 p. (Facultarea de Drept din Bucureşti) (II 200463)

Nu exista imagini
  686) CĂPITĂNESCU, TOMA G.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITĂNESCU, TOMA G.
11450. ~ Despre neretroactivitatea legilor în dreptul român. Tesa pentru secsiunile: Juridică, Administrativă şi Financiară-Comercială de Toma G. Căpitănescu. Susţinută în diua de 1891. Buzéu (Tip. Alessandru Georgescu), 1891. (23 x 15,5). 59 p. (Scóla de Sciinţe Politice şi Administrative din Bucuresci) (II 412915)

Nu exista imagini
  687) CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ALEXANDRU N.
11451. ~ [Dreptulu Romanu. Despre condiţiunea, causa data, causa non secuta; ob rem turpem; sine causa. Dreptulu românu. Despre condiţiunile esenţiali, pentru validitatea convenţiuniloră. Capitolul II (Articolulă 948-969 Codicile civile)]. Thesa pentru licenţia, act public susţinut la Ianuarie 1876 de Alessandru N. Caplescu (născut în Bucuresci). Bucuresci (Imp. Curţii (Lucrătorii Associaţî)), 1875. (22 x 14,5). 72 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 267131)
Descriere completată cu titlurile de la p. 5 şi 28.

Nu exista imagini
  688) CĂPLESCU, C. A.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, C. A.
11452. ~ Amintiri din războiu (1877-1878), de Locot.-Colonel Căplescu, cu o prefaţă de Dl. Mihail Dragomirescu, profesor universitar. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1908. (24 x 15,5). 91 p. cu il. 2 lei. (II 10804)
Cu un portret.
11453. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon.Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 101 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 553) (I 20040)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  689) CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU, ERNANI (1864-?)
11454. ~ Colecţie practică de legi şi regulamente de poliţie administrativă, de Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa. Doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.v. Bene-Merenti cl. II. Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul Elie Angelescu), 1907. (20,5 x 13). 50 p. (I 7793)
Descriere după copertă.
11455. ~ Ghidul gendarmeriei sau Datoriile şi drepturile oficerilor, sub-oficerilor şi gendarmilor din corp, în ezecutarea serviciului lor de oficeri a poliţiei administrative, judiciare şi militare precum şi faţă de autorităţile administrative, judiciare şi militare. Putând servi de manual Sub-prefecţilor, Primarilor, Comisarilor şi sub-comisarilor, ca oficeri de poliţie ad-tivă şi judiciară, de Locotenent E. Căplescu. Ataşat la Inspectoratul Circonscr. Gendarmi Iaşi, Doctor în şciinţele politice şi administrative Bene-Merenti cl. II. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1899. (14 x 9,5). 174 p., 1 tab. (I 344577)
11456. ~ Manual de teorii pentru gendarmerie, de Locotenent E. Caplescu, doctor în scinţele politice şi administrative. Bene-Merenti cl. II. Craiova (Tipo-Lito Naţională Ralian şi Ignat Samitca), 1899. (20,5 x 13,5). 2 f., VI, 52 p. (II 411878)
11457. ~ Manual de teorie pentru sergenţii de oraş cuprinzând: Poliţia administrativă. Noţiuni de drept penal şi Primele ajutoare în caşuri de accidente, de Căpitan E. Căplescu, Doctor în ştiinţele Politice şi Administrative, Cav. Coroana României, Bene-Merenti, Oficer al Ordinului Meritul Bulgar. Bucureşti (I. Pappo, Stab. de Arte Grafice), 1912. (16 x 10). 95 p.(I 28138)
11458. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Tip. Typoglob), 1914. (14 x 10,5). 62[-64] p. 1 leu.(I 42870)
Descriere după copertă.
11459. ~ Manual practic asupra legei şi regulamentului vânătoarei, de Căpitan E. Caplescu, doctor în ştiinţele politice şi administrative, comandant al companiei gendarmi Dâmboviţa. Tipărită cu cheltuiala judeţului Dâmboviţa. Târgovişte (Tip. Viitorul Elie Angelescu), 1906. (16,5 x 10). 15 p. (I 13394)
11460. ~ Noţiuni generale de drept şi procedura penală cu formulare de procese verbale, de locotenent E. Caplescu, Comandantul companiei gendarmi Vlaşca, Doctor înşciinţele politice şi administrative, Coroana României c. V. Bene-Merenti c. II. Giurgiu (Tip. Comercială N. Pandelescu), 1903. (20 x 13). 56 p. (I 408758)
11461. ~ Idem. Ed. III. De Căpitan E. Caplescu, comandantul companiei gendarmi Dâmboviţa, doctor în ştiinţele politice şi administrative. Coroana României c.V. Bene-Merenti c. II. Oficer al ordinului Meritul-Bulgar. Târgovişte (Tip., Libr. şi Leg. de Cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1907. (20 x 13). 54 p. (I 7021)
Descriere după copertă.
11462. ~ Noţiuni practice asupra fabricărei pâinei şi Alegerea Făinilor de Grâu, de Caplescu Ernani, Adm. cl. II. Şeful Manutanţei Militare din Roman. Roman (Tip. Leon Friedman), 1893. (20,5 x 14,5). 4 f., 220 p., 1 pl. (I 76249)

Nu exista imagini
  690) CĂPLESCU-POENARU, C.
 • Opera
 • Imagini
CĂPLESCU-POENARU, C.
Vezi: POENARU-CĂPLESCU, C.

Nu exista imagini