Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  641) CĂLINESCU, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, ALEXANDRU
11293. ~ Nedejde, [de Alex. Călinescu]. [Paris], de Soye et Bouchet, [1858]. (23,5 x 15,5). 7 p.(II 423429)
Cu caractere chirilice. Dedicată Principelui român Alexandru Dimitrie Ghika. Finalul poeziei, în limba latină. Autorul, locul şi anul de apariţie, din vechile cataloage ale BAR.

Nu exista imagini
  642) CĂLINESCU, ANDREI
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, ANDREI
11294. ~ Lucrări publice din punct de vedere economic. Tesă de licenţă de Andrei Călinescu. Bucuresci (Typ. Miulescu), 1901. (23 x 15,5). 52 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412817)

Nu exista imagini
  643) CĂLINESCU, AUREL ST. (1883-1940)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, AUREL ST. (1883-1940)
11295. ~ Le retrait lignager dans l’ancien droit roumain comparé à l’ancien droit français. Thèse pour le doctorat (ès sciences juridiques) Présentée et soutenue le 20 Juin 1911 par Aurel St. Calinesco. Paris, V. Giard & E. Brière, Libraires-Editeurs (Impr. de la librairie V. Giard et E. Brière), 1911. (23,5 x 16). 162 p. (Faculté de Droit de l’Université de Paris) (II 266997)
Fără copertă.

Nu exista imagini
  644) CĂLINESCU, CONSTANTIN G. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, CONSTANTIN G. (1876-?)
11296. ~ Mântuirea Creştinului. Teatru sătesc în 3 acte. Prelucrare după Cartea lui John Bunyan: Călătoria Creştinului sau Calea spre fericirea de veci. De C. G. Călinescu, învăţător. [Pe copertă: Cărticica I-a]. Bucureşti (Tip. Bucovina, I. E. Torouţiu), 1916. (16 x 11,5). 32 p. 30 bani. (II 112557)

Nu exista imagini
  645) CĂLINESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, D.
În colaborare:
IACOBOVICI, I. M. ş.a. Misiunea sanitară română la Stara Zagora (Bulgaria). Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  646) CĂLINESCU, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, D.
11297. ~ Studii de poliţie ştiinţifică. Dactiloscopia sau identificarea prin impresiunile digitale dela mâini. Portretul vorbit perfecţionate de D. Călinescu, avocat, fost director de poliţie. Cu o prefaţă de Dr. N. Minovici, medic legist, Şef al Serviciului de identificare din Bucureşti. Cu figuri în text. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1914. (24 x 16). 107 p. cu il. 2,50 lei. (II 156923)
11298. ~ Suprema dragoste [de] D. Călinescu. Roman. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca) 1914. (17 x 10,5). 143 p. 1 leu. (I 42732)
Pe copertă: "Suprema dragoste. Proză".
Traduceri:
RIBOT, TH. Boalele voinţei. Trad. de ~. Craiova, 1899.

Nu exista imagini
  647) CĂLINESCU, DUMITRU I. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, DUMITRU I. (1883-?)
11299. ~ Etiologia pelagrei şi indicile autitriptic [pe copertă, corect: antitriptic] în pelagră. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la. de Dumitru I. Călinescu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1912. (24,5 x 16,5). 246 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1220) (II 27772)

Nu exista imagini
  648) CĂLINESCU, GR.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, GR.
11300. ~ Gagiul în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă susţinută de Gr. Călinescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1895. (23 x 15,5). 64 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412706)

Nu exista imagini
  649) CĂLINESCU, GRIGORE D.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, GRIGORE D.
11301. ~ Droit romain. Les corporations d’artisans en droit romain. Droit français. De la coopération en France et à l’étranger. Thèse pour le doctorat. L’acte public sur les matières cidessus sera soutenu le 24 Juin 1890, par Gr. D. Calinesco. Paris, Libr. Edouard Duchemin (Parthenay, Imp. A. Raymond), 1890. (25,5 x 17). 2 f., 301 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 200471)
11302. ~ Posesiunea în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă Susţinută la 27 Octombre 1881 de Grigore D. Călinescu. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1881. (21 x 14). 110, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 12549)

Nu exista imagini
  650) CĂLINESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, I.
Vezi: CĂLINESCU-GALAŢI, I.

Nu exista imagini
  651) CĂLINESCU, IOAN I.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, IOAN I.
11303. ~ Administraţiunea tutorilor în dreptul civil şi roman. Teza pentru licenţă de Ioan I. Călinescu. Bucuresci (Tip. Thoma Basilescu), 1891. (22,5 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 412472)

Nu exista imagini
  652) CĂLINESCU, MICHAIL (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, MICHAIL (1865-?)
11304. ~ Etiologia şi patogenia febrei tifoide la cal. Cercetări asupra bacterielor. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar Presentată şi susţinută la [16] Octombrie 1888 de Michail Călinescu. Bucuresci (Tip. Curtii Regale, proprietarii F. Göbl Fii), 1888. (23,5 x 15,5). XII-88[-90] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 19) (II 156760)

Nu exista imagini
  653) CĂLINESCU, MIHAIL D. (1857-1920)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, MIHAIL D. (1857-1920)
11305. ~ *Aplicarea primului pansament. [Bucureşti, 1895]. 14 p. (Extras din "Spitalul", 1895, p. 213 şi 368) (Sp, 28 (1908), nr. 22, nov. 30, p. 481)
11306. ~ Căuşele varicocelului şi tratamentul seu prin resecţiunea scrotului. Cu doue figuri. Memoriu presintat la examenul pentru gradul de medic de regiment cl. I de medicul de regiment cl. 2-a Dr. Mihail D. Călinescu. Bucuresci (Lito-tip. Carol Göbl), 1894. (23,5 x 16). 44 p., 2 f. pl. (II 412822)
Cu o listă de publicaţii ale autorului, p. 43-44.
11307. ~ Despre formaţiunile sanitare din urmă. ale armatei pe picior de rezboiu. I. Spitalizarea, pe loc (Cu două figuri). II. Evacuaţiunea (cu 15 figuri) de Medicul Maior Dr. Călinescu, medic-şef al Institutului Medico Militar (Bene Merenti cl. 2-A). Bucureşci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1901. (24 x 16). 89[-91] p. cu il. (I); VI-63 p. cu il. (II) (II 254904)
11308. ~ Despre locurile de prim-ajutor şi pansament pe câmpul de luptă. De Dr. Călinescu, Medic de Regiment cl. II-a la Spitalul militar central. Bucureşci (Tip. Thoma Basilescu), 1895. (23 x 16). 14[-16] p. (Estras din revista "Spitalul", nr. 14, 15 şi 16 din 1895) (II 267030)
Descriere după copertă.
11309. ~ Despre paralisia agitantă. Tesă pentru doctorat presentată şi susţinută la... 1886 de Michail D. Călinescu. Bucureşti (Typ. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1886. (22,5 x 15,5). 3 f., II p., p. 9-65[-68]. (Facultatea de Medicina din Bucureşti, nr. 146) (II 412467)
11310. ~ Întrebări şi răspunsuri pentru Scoală de brancardieri, întocmite de Medicul Colonel Călinescu Mihail dupa Villaret şi Buraczinschi. Bârlad (Tip. Constantin D. Lupaşcu), 1912. (16 x 10). 16 p. (Şcoala de brancardieri) (I 28140)
11311. ~ Idem, pentru şcoalele de brancardieri întocmite după autorii germani Villaret şi Buraczynschi, de Medicul Colonel Dr. Călinescu Mihail, Medicul Şef al spitalului militar Regina Elisabeta. Iaşi (Tip. Nouă, C. Abermann), 1915. (16,5 x 10,5). 15 p. (I 42779)
Descriere după copertă.
11312. ~ *Noţiuni de igienă [militară] predate la şcóla regimentară a regimentului I de geniu. Partea I, Partea II: Igiena îmbrăcămintei şi equipamentului militar, de dr. Călinescu, medic de reg. cl. I. Bucureşti, 1897-1898. (Sp, 17 (1897), nr. 15, iul. 15-31, p. 392 şi 18(1898), nr. 2, ian. 15-31, p. 51: Analise bibliogr. ; Crăinicianu, p. 141)
11313. ~ Noţiuni generale in privinţa spitalisării şi a evacuării în timp de resboiu, [de] Medic general Dr. Călinescu. Bucureşti (Impr. DPC, Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1915. (23,5 x 16). 14 p. (Din publicaţiile Revistei Sanitare Militare) (II 44459)
11314. ~ Scurte noţiuni de igienă militară (Cu 9 figuri intercalate în text) de Medicul de regiment cl. I-a, Dr. Călinescu D. Mihail, Din serviciul Spitalului Militar Central, fost Medic Cap. al Regimentului I-iu de Geniu. Lucrare recunoscută Folositoare pentru complectarea instrucţiunii trupelor de către Comitetul Consultativ Sanitar al Armatei. Bucureşti (Tip. Dreptatea), 1899. (20 x 13). 131 p. 2 lei. (I 252764)
Cuprinde: "I. Igiena locuinţelor militare; II. Igiena îmbrăcămintei militare; III. Hrana şi alimentaţiunea; IV. Igiena corpului omenesc".
11315. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1900. (20,5 x 13). 123, II p., 1 f. cu il. 2 Iei. (II 411828)
11316. ~ Serviciul sanitar de Rezboi (organizare şi funcţionare) cu 4 schiţe schematice, de Medicul Lt.-Col. Dr. M. D. Călinescu, medic şef al Diviziei 3-a. Piteşti (Tip. Mihai Lazăr fiu), 1908. (21,5 x 14). 206 p. 3 lei. (II 9655)
11317. ~ Serviciul Sanitar. Higiena. [Curs, făcut la Scoală Superioară de răsboiu în 1904-1906, de medicul General Dr. Mihail D. Călinescu, inspector G-al al Serv. Sanitar]. [Bucureşti, 1906]. (26,5 x 21). 215 p. (II 157862)
Litografiat. Redactarea, completată după o notiţă în mss. ataşată la exemplarul din BAR. Ultima dată menţionată în text: 1900. Partea I cuprinde: "Higiena. Alimentaţiunea"; Partea II: "Serviciul sanitar".
În colaborare:
11318. ~ O anomalie rară în migraţiunea testiculului. (Ectopie testiculară inguinală stângă cu descinderea complectă în burse a epididimului şi a canalului deferent). Consideraţiuni asupra câtor-va cazuri de hernii rari, [de] Medic-Colonel Dr. M. Călinescu şi medic ajutor Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă fost Gr. Luis), 1910. (23 x 15,5). 30 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 1, Ianuarie 1910) (II 252590)
11319. ~ Un caz de torsiunea mezenterului cu strangularea intestinului angajat într-o fisură a acestuia, anomalii cardiorenale [de] Medic col. Dr. M. Călinescu şi Med. Ajutor Dr. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă fost Gr. Luis), 1909. (23,5 x 16). 19 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 11, Noiembrie 1909) (II 263329)
11320. ~ Description el fonctionnement de l’Hôpital central de l’armée roumaine (avec 46 figures en noir et coloriées) par les docteurs M.D. Călinescu, médecin capitain, médecin en second du service chirurgical central de l’armée, aide de travaux de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine, chevalier de la Couronne de Roumanie et Iacob Potarca, médecin capitaine, ex médecin adjoint au service chirurgical central de l’armée, aide de travaux de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine. Travail imprimé aux frais du Ministère de la Guerre. Bucarest (L’Institut des Arts Graphiques Carol Göbl), 1896. (32 x 23,5). 38 p. cu il., 1 f. pl. (III 339701)
11321. ~ Scurtă recapitulare despre Acţiunea chirurgicală pe câmpurile de luptă. (Expunere, traducere şi completare), [de] Medic colonel Dr. Mihail Călinescu şi Medic Ajutor Dr. V. Gomoiu. Bucureşti (Tip. Modernă, fost Gregorie Luis), 1910. (24 x 16). 35 p. (II 19436)
11322. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 15,5). 35 p. 50 bani. (II 33581)
Pe p. de titlu, menţiunea: "După coperirea cheltuielilor de retipărire, produsul neted al vânzării, se va înainta Ministerului de Răsboiu pentru sporirea Flotei Naţionale".
Vezi şi:
DEMOSTHEN, ATANASIE şi ~. Contribuţiune la tratamentul chirurgical al pleurilelor exsudative. Bucureşti, 1897.
Prefeţe:
OETTINGEN, Walter von. Manual de chirurgie practică. Pref. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  654) CĂLINESCU, MIHAI (1837-1912)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, MIHAI (1837-1912)
(M. C.)
11323. ~ *Discurs ţinut la deschiderea adunării generale străordinare a Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina. Cernăuţi, 1887. 118 p. (Morariu, p. 303)
11324. ~ Istoria scurtă despre Urdirea, lăţirea şi desvoltarea bisericii creştinesci. Compusae pentru Gimnasiu inferior, de Mihaiu Calinescu. Tom. I. Cernăuţi, 1877. (25 x 21). XII, 182 p. (II 163631)
Litografiat.
11325. ~ Normalien der Bucovinaer gr. or. Diöcese von 1777-1886. Zusammengestellt und redigirt infolge Beschlusses des Bucovinaer gr. or. erzbischöflichen Consistoriums vom 13./25. März 1886 ad Nr. 726 vom Consistorial-Rath Myron M. Călinescu, gedruckt im Grunde Erlasses des K.K. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 3. August 1886 Nr. 13428 auf Kosten des Bucovinaer gr.or. Religionsfondes. I. Band. Seite 1 bis 562. Czernowitz, Verlag des Buc.gr.or.erzbischöfl. Consistoriums in Czernowitz (Erzbischöfliche Buchdruckerei), 1887. (26 x 19). 2 f.,562 p. (II 55450)
Lipsă coperta.
11325a. ~ Idem. II. Band. Seite 536 bis 1226. Czernowitz, Verlag des Buc. gr.or. erzbischöfl. Consistoriums in Czernowitz Erzbischöfliche Buchdruckerei), 1889. (26 x 18,5). 2 f., p. 563-1226.
Lipsă coperta.
11325 b. ~ Idem. III. Band. Seite 1227 bis 1578. Adnex. Seite 1579 bis 1604. Czernowitz, Verlag des Buc.gr.or. erzbischöfl. Consistoriums in Czernowitz (Conces. Typo- und Litographie dem Erzb. Silvester Morariu-Andriewicz), 1893. (26 x 18,5). 2 f., p. 1227-1604.
Lipsă coperta.
11326.~ Raportu despre înfiinţarea tipografiei archiepiscopale din Cernăuţi şi despre administrarea şi funcţionarea ei de la 1 Iunie 1883 până la finea anului 1885 st.n. de administratorul ei Archimandritul Myron M. Călinescu. Cernăuţi (Tip. Archiepiscopală), 1886. (25,5 x 17). 23, XXXII p. (II 394358)
Lipsă coperta şi p. de titlu.
11327. ~ *Raportul al II despre înfiinţarea tipografiei archiepiscopale din Cernăuţi şi despre administrarea şi funcţionarea ei dela 1 Ianuarie 1886 până la finea anului 1888. st.n. Cernăuţi, 1889. 70 p. (Morariu, p. 303)
11328. ~ *Rugăciuni culese şi acomodate pentru junimea dreptcredincioasă de ambele sexe, de Mihaiu Călinescu. Cernăuţi, 1876. (Morariu, p. 111)
11329. ~ *Idem. 2. Aufl. Cernăuţi, 1891. 110 p. (Morariu, p. 303).
Idem, ed. în l. rusă
Editări de texte:
• Rîndueala la prepararea Mirului. Ed. de ~. Cernaeuţi, 1880.
• Visul Maicei Domnului. Ed. de ~.1888.

Nu exista imagini
  655) CĂLINESCU, NICOLAE ST. (1872-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, NICOLAE ST. (1872-?)
11330.~ Ghidul oficial al Bucureştilor (Guide officiel de Bucarest) de N. St. Călinescu, Fost magistrat. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (20,5 x 14). 160 p. cu il. (Prefectura poliţiei capitalei) (II 566105)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 1-30, 160 şi urm.).
11331. ~ Legea băncilor populare săteşti şi a casei lor centrale urmată de Legea judecătoriilor comunale, Legea poliţiei rurale cu adnotaţiuni şi discuţiuni parlamentare, Legea tocmelelor agricole şi Legea pentru organisarea comunelor rurale [Pe copertă şi: din 1904, Ed. I], de N.St. Călinescu, Magistrat, Bucureşti, Edit. Tip. Gutenberg, Joseph Göbl (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (21 x 13,5). VIII, 192 p. 2,50 lei. (II 64614)

Nu exista imagini
  656) CĂLINESCU, ŞTEFAN (1844-1921)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, ŞTEFAN (1844-1921)
11332. ~ Cestiunea ortografiei. Partea I. 56 regule ortografice; Partea II. Ortografiea temelor nominale în familiile de vorbe. Partea III. Discuţiuni ortografice. Apendice. Latinitatea limbei române, de Econ. St. Călinescu, profesor licenţiat în litere şi filosofie. Bucuresci, Edit. Tip. Gutenberg, Joseph Göbl (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (21 x 14,5). IV-168 p. 2 lei. (I 54466)
11333. ~ Demonstraţiune raţionala dogmatica şi istorica despre posibilitatea şi realitatea minunilor în creştinismu extrasă din Consolatorul Foiea societăţei clerului românu Ajutorul, de Pr. St. Calinescu. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihălescu), 1880. (24 x 17). 15 p. (II 7464)
11334. ~ Descartes şi philosophia sa. Thesa pentru obţinerea gradului de licenţiatu în litere şi philosophia susţinută la [12] Noembrie 1876, de Diaconulü Stephanu Calinescu. Bucuresci (Typ. Curţii, Walter & Göbl), 1876. (24 x 15,5). 99 p. (Facultatea de Littere şi Philosophia din Bucuresci) (II 53612)
11335. ~ Dialog intre Moş Dragne şi Logofătul Stoica Călinenu sau Trecutul şi presintele, de Economul St. Călinescu, Licenţiat în litere şi filosofie. Profesor de teologie la seminarul Central. Profesor de limba latină şi română la seminarul Nifon Mitropolitul. Protoiereu al Capitalei. Partea I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (21 x 13). 96 p. (II 408730)
Cu portretul lui Ioan Kalinderu, căruia îi este dedicată cartea.
11336. ~ Dialog între Moş Dragne şi Logofătul Stoica Călinénu explicând întregul organism liturgic, de Economul St. Călinescu, Licenţiat în litere şi filosofie, Profesor de teologie la seminarul Central, Profesor de limba latină la seminarul Nifon Mitropolitul Protoiereu al Capitalei. Bucuresci, Edit. Societăţei culturale Viitorul (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (19,5 x 12,5). 162[-164] p. cu il. (Soc. Culturală Viitorul din Iaşi, nr. 1) (I 263524)
La p. 147-162: Lista de abonaţi.
11337. ~ Dogmele religiunii creştine ortodoxe, pentru clasa III din şcoalele secundare (gimnazii). Manual întocmit conform programei în vigoare, de Economul St. Călinescu, profesor. [Pe copertă: Ed. I]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (19,5 x 12,5). 62[-64] p. cu il. 1,40 lei. (I 4241)
11338. ~ Elemente de sintaxa limbei românesci lucrate conform programelor oficiale pentru clasele II şi III din scólele secundare de o asociaţiune didactică [=Preotul St. Călinescu, Profesor]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (21 x 13,5). 192 p. 2.40 lei (II 63461)
Autorul, identificat după: Călinescu St. Regulele... cop. 4, unde se menţionează: "scrisă de acelaşi", sub numele "Asociaţiunea Didactică". Vezi şi: Stoicescu-Călinescu, cop. 4.
11339. ~ Istoriea Sântă a Noului Testamentu, pentru clasa III primară de ambe-sexe, de Economulu St. Călinescu, Profesoru la Seminarul Centrală din Bucureşti şi la Seminarulu Nifon Mitropolitulu, licenţiatu în litere şi filosofie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1889. (21,5 x 13,5). 83 p. cu il. 60 bani. (II 412161)
11340. ~ Idem, pentru usulu scólelor primare urbane şi rurale de ambele sex,e întocmita de Economul St. Călinescu, Profesora de teologie în cursulu superioru alu Seminarului Centralu licenţiatu în litere şi filosofie. Ed. II conformă cu programa analitică a scóleloru rurale. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1893. (22 x 14). 94 p. cu il. 75 bani. (II 412163)
11341. ~ Istoria Sfântă a Vechiului Testamentu, conform programei pentru diviziunea I din scólele rurale şi pentru clasa II, din şcolele primare urbane de ambele sexe, de Economulu St. Călinescu, Profesora. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi de Ministerulu Instrucţiunii publice ca textu didacticu în scólele primare rurale şi urbane de ambele sexe din Româniea. Bucuresci. Edit. Librăriei Socec şi Comp., 1892. (20,5 x 13). 45 p. 35 bani. (I 70605)
11342. ~ Istoria sfîntă a Vechiului Testamentu, pentru şcoalele primare urbane şi rurale de ambele sexe, de Economulu St. Călinescu, profesoru. Bucuresci (Tipo-Lito Eduard Wiegand & C.C. Săvoiu), 1891. (18,5 x 13). 42 p., 1 h. (pe v. p. 41 şi 42). 30 bani. (I 411352)
11343. ~ Încercări de literatură bisericească. Discursuri, omilii, biografii, diseraţiuni et varia, de Economul St. Călinescu, profesor, licenţiat în litere şi filosofie [pe copertă: profesor de teologie la Ssminarul Central, de limba latină şi română la Seminarul Nifon, Licenţiat în litere şi filosofie]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl). 1893. (24,5 x 16). 443, II p., 1 f., 2 f. pl. (II 118855)
11344. ~ Învăţătura elementară despre dogmele Bisericei Ortodoxe de Răsăritu, conformu programei în vigoare pentru scólele secondare din România [pe copertă: pentru clasa III din licee, gimnasie, scóle centrale de fete, scóle normale şi pentru clasa II, din seminarie], de D.St. Călinescu. Profesor licenţiat [pe copertă: profesorii licenţiatu]. Bucuresci, Edit. Typ. Curţii, F. Göbl, 1877. (18,5 x 12). 1 f., II p., p. 5-87. 85 bani. (I 350066)
Pentru an vezi: Popescu. Siese... ani, p. 9.
11345. ~ *Înveţătura elementară despre dogmele bisericei ortodoxe de Pr. St. Călinescu. Ed. II revedută, corectată şi aprobată de Sf. Sinod pentru şcoalele secundare, [1881]. (RoL, 5(1881), nr. 1311, oct. 28, p. [3]: Bibliogr.)
11346. ~ *Idem. Ed. III. Bucureşti, Socec şi Comp., 1885. (21 x 13). 63 p. 1 leu. (BR, 10 (1888), nr. 1, ian., p. 11)
11347. ~ Idem. Carte aprobată de Sf. Sinodu alu bisericei române pentru scólele secundare din România de Economulu St. Călinescu, Profesoru licenţiatu în litere şi filosofie. Ed. V, completată şi adăogată cu: Relaţiuni despre formarea diferitelor confesiuni şi religiuni, pentru clasa II din scólele secundare de fete. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Mod., Gr. Luis), 1888. (22 x 13,5). 138, VI p. 2,25 lei. (II 164243)
La p. 4 menţiunea: "am completat acéstă, ediţiune cu cunoştinţe séu Relaţiuni despre-formarea diferitelor confesiuni şi religiuni necesare şi prevădute în programa clasei II de la scólele secundare de fete".
11348. ~ Idem. Carte aprobată de Sf. Sinodu alu Bisericei Române pentru clasa III din Şcólele secundare de ambele sexe şi pentru clasa. II a scólelor secundare de fete, de Economulu St. Călinescu, Profesoru licenţiatu în litere şi filosofie. Ed. VI. Bucuresci, Edit. Librăriei: Socecu & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericesci), 1891. (21,5 x 13,5). 112 p. 2 lei. (II 379538)
11349. ~ Catehismu de dogmele bisericei ortodoxe sau Explicarea simbolului credinţei cele 7 taine, poruncile bisericei, explicarea serviciului divinu publicu, explicarea rugăciunei: Tatălu nostru şi fericirile. Carte aprobată de Sf. Sinod alu Bisericei Române pentru clasa III din scólele secundare de ambele sexe, de Economulu St. Călinescu, profesoru, licenţiată în litere şi filosofie. Ed. VII. Bucuresci, Edit Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I.V.Socecu), 1893. (21 x 13,5). 112 p. 2 lei. (II 76287)
La această ediţie schimbă titlul faţă de cele anterioare.
11350. ~ Lecţiuni de teologiea dogmatică întocmite de Economul St. Călinescu, Profesoru la Seminarulu Centralu, licenţiatu în litere şi filosofie. Bucuresci, Edit. Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, 1896. (23,5 x 16). 263, IV p., 1 f. portr. (II 360708)
11351. ~ Idem, cu adnotaţiuni patrologice şi istorice şi cu noţiuni de simbolica de Economul St. Călinescu, profesor la Seminarul Central, licenţiat în litere şi filosofie. Ediţiune nouă-Bucuresci, Edit. tip. Gutenberg, Joseph Göbl (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (23 5 x 16,5). 247, IV p., 1 f. portr. 5 lei. (II 260038).
Cu portretul P. S. Parteniu, Episcopul Dunării de Jos. Pentru an, vezi: EcN, 20(1896), nr. 2, maiu 15, p. 49.
11352. ~ Liturgica, de Economul St. Călinescu, Profesor la Seminarul Central: Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat. Samitca), 1903. (20,5 x 14). 142 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Casa Şcolelor) (II 2214)
11353. ~ Idem. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru seminarii şi a adresei cu No. 3169 anul 1903 a Casei Şcoalelor, de Economul St. Călinescu. fost profesor la Seminarul Central. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1911. (21,5 x 14,5). 165 p. cu il. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice-Casa Şcoalelor) (II 33980)
11354. ~ Manual de gramatica română. Curs; teoretic şi practic, întocmit pentru clasele I şi II din şcolele secundare de ambele sexe, de-Economul St. Calinescu, Profesor de limba latină, de limba şi literatura română la Seminarul Nifon Mitropolitul, Licenţiat în litere şi filosofie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp.. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1896. (21,5 x 14). 303 p. 3 lei. (II 412092)
11355. ~ Manualu de istoria sacră, pentru clasa III şi IV din şcoalele rurale, întocmai cu programa analitică promulgată la 1 octombrie 1893, de Economulu St. Călinescu, Profesoru. Acestu Manualu coprinde întocmai Gestiunile din manualulu de clasa III urbană şi cele din Noulu Catehism, ce sunt aprobate, cu puţine adaose de povestiri şi texte evanghelice. Ed. I. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (21,5 x 14). 111 p. cu il. 75 bani (II 76335)
11356. ~ Idem, [pe copertă: Manual de inveţămentu religiosu. Istoria Sacră] pentru clasele III şi IV din şcoalele rurale, întocmai cu programa analitică promulgată la 1 Octombrie 1893, de Economulu St. Călinescu, Profesoru. Aprobată de Onor. Ministeru al Instrucţiunei publice şi al Culteloru prin decisiunea No. 5811 din 29 Aprilie 1894. Ed. II. Bucureşti (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), [1894]. (20 x 12,5). 112 p. cu il. 75 bani. (I 78449)
Acelaşi conţinut cu precedenta.
11357. ~ Manualu de istoria sacră a Vechiului şi Noului Testamentu pentru clasa II din şcólele primare urbane de ambele sexe întocmai cu programa analitică promulgată la 1 Octombre 1893 de Economulu St. Călinescu, profesoru. Ed. II. Bucureşti (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), [1894]. (21,5 x 14). 56 p. 40 bani. (II 412090)
Pe copertă, titlul: "Manualu de înveţămentu relgiosu. Istoria sacră".
11358. ~ Manualu de Istoria sacră a Vechiului şi Noului Testamentu pentru clasa III din scólele primare urbane de ambele sexe. întocmai cu programa analitică promulgată la 1 Octombre 1893 de Economulu St. Călinescu, Profesoru. Ed. I. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab grafic I. V. Socecu), 1893. (21 x 13). 61 p. (BSS I 10195)
Lipsă coperta.
11359. ~ Idem, pentru clasa III din scólele primare urbane de ambele sexe, întocmai cu programa analitică promulgată la 1 Octombre 1893, de Economulu St. Călinescu, profesoru. Ed. II. Bucureşti (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (20,5 x 13). 61 p., 1 f. 45 bani. (II 411846)
Pe copertă titlul: "Manual de înveţament religios. Istoria sacră".
11360. ~ Manual de învăţămînt religios. Aprobat de Sf. Sinod şi de Onor. Minister al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor prin decisiunea cu No. 5811 din 29 Aprilie 1894. Pentru clasele I şi II primare de ambele sexe, de Economul St. Călinescu. Ed. V. Cu esplicaţiuni despre 20 sărbători bisericesci şi naţionale. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1898. (21 x 13,5). 73, 46 p. cu il. şi h. 80 bani. (II 412015)
11361. ~ Idem, pentru clasa III primară de ambele sexe, de Economul St. Călinescu. Ed. IV. Cu esplicaţiuni despre 20 sărbători bisericesci şi naţionale. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1898.(21 x 13). 53, 46 p. cu h. 80 bani. (II 412016)
11362. ~ Idem, Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Co. (Tip. Gulenberg, Joseph Göbl), 1896. (20,5 x 13). 62 p. cu h. 45 bani. (II 411915)
Pe copertă titlul: "Manualu de invăţămentu religiosu. Istoriea sacră".
11363. ~ *Manual de morală creştină pentru cl. IV elaborat de St. Călinescu, 1878. 2 lei. (RoL, 2(1878), nr. 355, iul. 27, p. 4: A eşit de sub tipar ; Călinescu, Şt., cop. 4)
11364. ~*Manual de morala creştină, a II-a ediţie, elaborat conform programei în vigoare pentru Seminarie, Licee, Gimnasie, scóle centrale de fete, scóle normale. Bucureşti (Typ. Curţii), 1879. 12°. VI, 135 p. 2 lei. (BR, 1(1879), nr. 9, sept., p. 105 ; Droc Barcianu, cop. 4)
11365. ~ *Manualul de morala creştină elaborat conform programei în vigore pentru Seminare, Licee, Gimnasie, Scóle centrale de fete, Scóle normale. Ed. III. Bucuresci (Tip. Mihălescu), 1881. (18 x 12). 140, IV p. 21. (BR, 3(1881), nr. 10, oct., p. 317).
11366. ~ Manualu de morală creştină elaborată conform programei în vigóre pentru Seminare, Licee, Gimnasie, Scóle centrale de fete, Scóle normale de Pr. St. Călinescu, Profesoru la Seminarulu Centralu din Bucuresci. Licenţiatu în litere şi filosofie. Ed. IV [pe copertă şi: corectată şi adăogată]. Bucuresci (Tip. St. Mihalescu), 1883. (18,5 x 12). VI-156, IV p. 2 lei. (I 384835)
11367. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Tip. St. Mihalescu), 1884. (18 x 12). VI-156 p. (BSS I 14400)
Lipsă coperta.
11368. ~ Idem. Şcóle centrale [pe copertă: secundare] de fete, Scóle normale, de Economulu St. Călinescu, Profesoru la Seminarulu Centralu din Bucuresci, Licenţiat în litere şi filosofie [pe copertă numai: Profesoru Licenţiatu în litere şi filosofie]. Ed. VI. Bucuresci (Tip.-Lito Eduard Wiegand), 1888. (19 x 13). VI, 156, IV p. 2 lei. (411422)
11369. ~ Idem, pentru usulu scólelor secundare din Româniea de Economulu St. Călinescu Profesoru, Licenţiatu în litere şi filosofie. Ed VII. Revedută şi îmbunătăţită conform propunerilor comisiunei Sf. Sinodu în şedinţa de la 25 Noembre 1889. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (19 x 12). VII-164, IV p. 2 lei. (II 411454)
11370. ~ Idem. Ed. VIII Revegdută şi îmbunătăţită conform propunerilor comisiunei Sf. Sinod în şedinţa de la 25 Noembre 1889. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1894. (21,5 x 14). VII-166 p. 2 lei. (II 411986)
11371. ~ Manualu de Morală Creştină pentru usulu scólelor secundare din Româniea de Economulu St. Călinescu, Profesoru, Licenţiatu în litere şi filosofie. Carte aprobată de Sf. Sinodu alu României şi de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei publice prin decisiunea No. 14293 din 28 Noembre 1880. Ed. X. Revedută şi îmbunătăţită conform propunerilor comisiunei Sf. Sinodu în şedinţa de la 25 Noembre 1889 şi cu adaose conform programei seminarelor superióre. Bucuresci (Lito-Tip. Lazăr Motzătzeanu & Petre Lambru), 1895. (21 x 13). V, 236 p. (BCU-Iaşi II 41144)
Descriere după copertă. Prefaţa datată: "Bucuresci, Iuliu, 1878".
11372. ~ Idem. Ed. XI. Revedută şi îmbunătăţită conform propunerilor comisiunei Sf. Sinod în şedinţa de la 25 Noembre 1889. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1897. (21,5 x 13). VI-160 p. 2 lei. (II 412145)
11373. ~ Idem, conform programei actuale pentru usulu şcólelor secundare din România, de Economulu St. Călinescu, Profesoru, Licenţiatu în Litere şi Filosofie. Carte aprobată de Sf. Sinodă alu României şi de Ministerulu Cultelor şi Instrucţiunei publice prin decisiunea No 14293 din 28 Noembre 1889. Ed. XI. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1902. (22 x 14,5). 1 f., VI-160 p. 2 lei. (II 176428)
Reeditare, cu paragrafe noi introduse în noua programă analitică (v. înştiinţare). Se reproduce şi prefaţa din 1878.
11374. ~ Manual de morală creştină, pentru clasa III din Scoalele secundare din România, de Economul St. Călinescu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1913. (20 x 13). 88 p. 1,60 lei. (I 35551)
11375. ~ Idem, pentru clasa IV din şcoalele secundare conform programei în vigoare, de Economul St. Călinescu, profesor. Ed. I. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (20 x 13). 72 p. 1,20 lei. (I 4240)
11376. ~ Manual de Teologiea Dogmatică. Aprobate de Comisiunea Sf. Sinod şi de Onor Minister al Instrucţiunei Publice şi al Cultelor, pentru clasa VI din seminare Conform programei în vigóre, elaborat de Econ. St. Călinescu, profesor, Licenţiat în litere şi filosofie. Ed. I. Ploesci (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1903. (21 x 13,5). 246 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Casa Şcólelor) (I 2143)
Pe copertă, titlul: "Teologia dogmatică. Alcătuită în vederea programei analitice din 1902 pentru Seminarii şi adresei cu No. 3169/ 1903 a Casei Şcolelor, de Econ. St. Călinescu, profesor, Licenţiat în litere şi filosofie".
11377. ~ Morala creştină, pentru clasa VII seminarială. Conform programei în vigóre, de Economul St. Călinescu, Profesor la Seminarul Central. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I.St. Rasidescu), 1903. (20,5 x 13.5). 211 p. (Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Casa Şcoalelor) (I 2380)
11378. ~ Nou catehismu ortodoxu, pentru clasa IV primară de ambele Sexe, de Economulu St. Călinescu, profesor la Seminarul Central din Bucuresci şi la Seminarul Nifon Mitropolitul, licenţiat în Litere şi Filosofie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1889. (21 x 14). 64 p. 50 bani (II 259909)
11379. ~ Idem, pentru clasele primare urbane şi rurale de ambele sexe, de Economulu St. Călinescu, Profesoru la Seminarulu Centralu din Bucuresci şi la Seminarulu "Nifon Mitropolitul", licenţiatu în litere şi filosofie. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1890. (21 x 13). V-69 p. 50 bani (II 411989)
Ediţia, pe copertă. Cu o prefaţă de Inocentie Buzeu şi Dositeiu Botoşăneanu (Raportor).
11380. ~ Idem. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice, prin decisiunea cu No. 14187 din 25. Noembre 1889, publicată în Monitorulu Oficialu de Marţi 28 Noembre 1889. Ed. III. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tipo-Lit. Wiegand, C. Săvoiu & Comp.), 1892. (21 x 13,5). V-64 p. 50 bani. (II 176501)
11381. ~ Idem. Ediţiune specială pentru şcólele-rurale întocmai cu programa analitică. [Ed. III]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Tipo-Lit. Ed. Wiegand & CC. Săvoiu), 1892. (21 x 13,5). V-48 p. 50 bani. (II 411988)
Ediţia, menţionată în titlul prefeţei.
11382. ~ Idem, pentru clasa IV primară urbană, şi rurală de ambele sexe de Economul St. Călinescu, profesor, licenţiat în litere şi filosofie. Carte aprobată de Sf. Sinod şi autorisată ca didactică de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei publice prin decisiunea cu No. 5811 din 29 Aprilie 1894 şi din 1895. Ed. VI. întocmai cu programa analitică, cu texte de evangelie şi cu povestiri morale. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic IV. Socecu). [1897]. (20,5 x 13). 94 p. cu il. 75 bani. (Manualu de învăţămîntu religiosu) (II 76285)
13383. ~ Idem, pentru clasele IV primare urbană şi V rurala de ambele sexe, de Economulu St. Călinescu. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice, prin decisiunea cu Nr. 14187 din 25 Noembre 1889, publicată de Monitorul Oficială din 28 Noembre 1889. Ed. I. întocmai cu programa analitică, cu adaose de evanghelie şi cu povestiri morale. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic IV. Socecu). 1893. (20,5 x 13). 93 p. cu il. 65 bani. (II 76282)
11384. ~ Idem, pentru clasele IV primara urbana şi V rurala de ambele sexe. De Economulu St. Călinescu. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi autorisată ca didactică de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice prin decisiunea cu No. 5811 din 29 Aprilie 1894. Ed, II. întocmai cu programa analitică, cu adaose de evangelie şi cu povestiri morale. Bucuresci (Typ. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (20 x 13). 93 p., 1 f. cu il. 65 bani. (I 156418)
Anul, menţionat în "Enciclopedia Cugetarea", p. 156. Pe copertă, titlul: "Manualu de înveţămentu religiosu. Nou Catehismu ortodoxă".
11385. ~ Idem. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi autorisată ca didactică de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice prin decisiunea cu No. 5811 din 29 Aprilie 1894. Ed. III. Întocmai cu programa analitică, cu adaose de evangelie şi cu povestiri morale. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1896]. (20 x 13). 92 p. (Manualu de învăţamentu religiosu) (II 76283)
Datat cu aproximaţie după celelalte ediţii.
11386. ~ Idem, pentru clasa IV urbana şi rurala de ambele sexe, de Economul St. Călinescu, profesor licenţiat în litere şi filosofie. Carte aprobată de Sf. Sinodu şi autorisată ca didactică de Ministerulu Culteloru şi Instrucţiunei Publice prin decisiunea cu No. 5811 din 29 Aprilie 1894 şi din 1895. Ed. V. Întocmai cu programa analitică, cu adaose de evangelie şi cu povestiri morale. Bucuresci, Edit. Librăriei Socec & Co. (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), [1895]. (20 x 12,5). 94 p. cu il. 65 bani. (Manualu de înveţămentu religiosu) (II 76284)
11387. ~ Idem. Ed. VI. Întocmai cu programa analitică, cu adaose de evangelie şi cu povestiri morale. Cu esplicaţiune despre 20 serbători bisericesci şi naţionale din cursul anului şcolar. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. Grafic IV. Socec), 1898. (20,5 x 12,5). 112, 46 p. cu il. 1 leu. (Manual de înveţâment religios) (II 76286)
11388. ~ Povăţuitor în activitatea pastorală a preotului coprinzând: instrucţiuni pastorale, principii disciplinare, Sf. Ioan Gură de Aur despre preoţie, organizaţiunea bisericii noastre, explicaţiunea organismului serviciului divin cu îndrumarea la practica serviciului, indicaţiuni de catihizare, formulare de corespondenţă şi de acte pentru cei primiţi la ortodoxie,regulamentele Sf. Sinod privitoare la disciplină şi datorii, etc., de Econ. St. Călinescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1908. (22 x 15). 352 p. 6,60 lei. (II 9028)
11389. ~ Regulele ortografiei române. Partea I. 56 regule ortografice, basate pe ortografiea Academiei. Partea II. Ortografiea temelor nominale cu exerciţii ortografice, de Econ. St. Călinescu, profesor licenţiat în Litere şi Filosofie. Bucureşti, Edit. Tip. Gutenberg, Joseph Göbl (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (21 x 13,5). IV-68 p. (II 164326)
11390. ~ Vieţa, operele şi philosophia lui Descartes, de D. Stephanu Călinescu, professore, licenţiat în littere şi philosophie. Bucuresci (Typ. Curţii Walter & Göbl), 1876. (22,5 x 15,5). 98, II p. (II 412882)
La p. I -II: "Lista de elevi seminarişti abonaţi la această scriere".
În colaborare:
11391. ~ Dogmele religiunei creştine. Manual alcătuit după programa în vigoare, pentru clasa IV-a secundară, de Econ. Ştefan Călinescu, Preşedintele Spiritualului Consistoriu al Sf. Mitropolii a Ungro-Vlahiei, Fost Profesor la Seminarul Central şi Nifon Mitropolitul şi Icon. Ilie Teodorescu, Membru în Consistoriu] Superior Bisericesc şi Profesor la Seminarul Nifon Mitropolitul şi la Liceele Sf. Sava şi Matei Basarab. Bucureşti (Albert Baer), 1913. (20 x 13,5). 84 p. cu il. 1,80 lei. (II 33856)
11392. ~ Elemente de gramatică latină cu versiuni pentru aplicarea regulelor. Conform programei în vigóre, pentru clasa a II-a Secundară, de Ec. St. Călinescu, licenţiat în litere şi filosofie, profesor şi D. Constantinescu, licenţiat în litere, profesor. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (20 x 13). 78 p. 1,50 lei. (I 2377)
11393. ~ Idem, pentru clasa a III-a secundară, de Ec. St. Călinescu, licenţiat în Litere şi Filozofie, profesor şi D. Constantinescu, licenţiat în Litere, profesor. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (20 x 13). 96 p. (I 190188)
În colaborare:
11394. ~ Istoria Seminarului Central din Bucuresci de la început pînă la instalarea în localul seu propriu, întocmit de Econ. St. Călinescu şi Dr. D. G. Boroianu. Iaşi, Tip.-editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu, 1903 [pe copertă: 1904]. (21,5 x 14). 279 p. cu portr., 7 f. portr.3 lei. (II 138502)
Vezi şi:
STOICESCU, C. S. şi ~ Manualu de sintaxa romana. Bucureşti,1877 ; ed. II, 1878 ; ed. III, 1893 ; ed. IV, 1897.
Traduceri:
IOAN CHRISOSTOM. Tractatulu despre preuţie. Trad. de ~. Bucureşti, 1882.

Nu exista imagini
  657) CĂLINESCU, TITU ST.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, TITU ST.
11395. ~ Câteva cuvinte despre origina moşnenilor şi răzăşilor de Titu St. Călinescu, licenţiat în drept. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (22 x 14). 64 p. 1,20 lei. (II 9880)
11396. ~ Privilegiile în dreptul roman şi civil român. Teză pentru licenţă susţinută de Titu Călinescu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (22,5 x 15). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 55583)

Nu exista imagini
  658) CĂLINESCU, VASILE D. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, VASILE D. (1873-?)
11397. ~ Patrie, drapel şi rege, de Căpitan V. D. Călinescu, Regimentul Radu Negru No. 28. Dată la lumină în urma sprijinului moral al D-lui Profesor Universitar N. Iorga, sub a cărui apreciere a fost mai întâiu supusă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala I. Ionescu), 1914. (23 x 16). 134 p. cu il. 1 leu. (II 38677)
Datele editoriale, pe cop. 4.

Nu exista imagini
  659) CĂLINESCU-GALAŢI, I. (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU-GALAŢI, I. (1869-?)
11398. ~ Contribuţiuni la studiul economic al oilor, de I. Călinescu-Galaţi, Medic Veterinar. Constanţa (Tip. I. M. Grigoriu) [pe copertă: Tipografia Ilie M. Grigoriu], 1908. (24 x 16,5). 64 p. (II 10772)
11399. ~ Rolul Medicului Veterinar în igiena publică şi în problemele economice. Raport de I. Călinescu, medic veterinar al oraşului Galaţi. [Bucureşti, 1912]. (24 x 17). 9 p. (Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară 15 Mai 1911) (II 29962)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11400. ~ Rolul municipalităţilor în igiena alimentară şi eftenirea traiului, [de] I. Călinescu-Galaţi, medic veterinar. (Conferinţa depusă la biuroul Congresului pentru respândirea ştiinţelor ţinut la Galaţi în luna Octombrie 1912). Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1913. (20,5 x 13,5). 15 p. (II 31276)
11041. ~ Tratamentul aricelei la cal. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de I. Călinescu [Galaţi]. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (23,5 x 16). 32[-35] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 97) (II 156851)

Nu exista imagini
  660) CĂLNICEANU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CĂLNICEANU, IOAN
11402. ~ Stovaina în chirurgia veterinară. Teza pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Ioan Călniceanu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1905. (23 x 15,5). 3 f., 38 p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti, nr. 169) (II 3786)

Nu exista imagini
  661) CĂLUGĂREANU, CONSTANTIN (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, CONSTANTIN (1876-?)
(CATONE)
11403. ~ Credite funciare rurale. Teză pentru licenţă. Susţinută la [1 Maiu] 1901 de C. Călugăreanu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (23 x 15,5). 185 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 223950)

Nu exista imagini
  662) CĂLUGĂREANU, DIMITRIE (1868-1937)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, DIMITRIE (1868-1937)
11404. ~ Acţiunea acizilor asupra substanţelor proteice, de D. Călugăreanu (Institutul de Fiziologie din Bucureşti) cu 3 tabele grafice. Bucureşti, Libr. Socec & Comp. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (30 x 20). 18 p., 3 pl. 60 bani. (Academia Română. Publicaţiunile fondului Vasile Adamachi, No. XXXII, p. 243-260) (III 27099)
Descriere după copertă.
11405. ~ Cercetări Chimice şi Fizico-Chimice asupra Sângelui de Anodontă, de D. Călugăreanu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1914. (26,5 x 18). 16 p. (Extras din Buletinul Societăţii române de ştiinţe, nr. 6, 1914) (II 40506)
Descriere după copertă.
11406. ~ Chlorschwaukungen im Organismus des Wetterfisches (Cobitis forsilis) jenach dem Chlorgehalt des Mediums. Von D. Călugăreanu. Bonn, Verlag von Martin Hager, 1910. (23,5 x 16). P. 260-266. (Aus dem physiologischen Institut des Universität Bukarest) (Separat-Abdruck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 133) (III 486694)
Descriere după copertă.
11407. ~ Contributions à lètude de la compression des nerfs, par M. D. Călugăreanu. (Travail du laboratoire de physiologie de la Sorbonne et de la station Zoologique d’Arcachon). Paris, Masson et C-ie éditeurs, libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux. imprimeur), [1907]. (24 x 17,5). P. 393-404. (Extrait du "Journal de Physiologie et de Pathologie gén.", No. 3, Mai 1901, VI) (II 413746)
11408. ~ Die Darmatmung von Cobitis fossilis. I. Mitteilung. Uber den Bau des Mitteldarms. Von Dr. D. Călugăreanu. (Hierzu Tafel I). Bonn, Verlag von Martin Hager, 1907. (23,5 x 16). P. 42-51, il. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest) (Separat Abdruck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 118) (II 6329)
Descriere după copertă.
11409. ~ Idem. II. Mitteilung. Uber den Gaswechsel. Von Dr. D. Călugăreanu. (Mit 2 Textfiguren). Bonn. Verlag von Martin Hager, 1907. (23,5 x 16). P. 425-450. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest).(Separat-Abdruck aus dem Archiv für die ges.Physiologie, Bd. 120) (II 6329)
Descriere după copertă.
11410. ~ Études physiologiques et histologiques sur la compression des nerfs, par D. Călugăreanu. [Paris, 1901]. (23,5 x 16). 35 p. cu il. (Journ. de Physiol. et de Pathol. générale. No. 3, Mai 1901, p. 393 et 413) (II 412878)
Descriere după copertă.
11411. ~ Expériences sur la perméabilité des globules rouges du chien, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1902]. (24 x 15,5). 3 p. (Extrait des Comptes rendus des-séances de la Société de Biologie (Séance du 26 Avril 1902) (II 413315)
11412. ~ Expunere de Titluri şi Lucrări de D. Călugăreanu, Doctor în Sciinţe 1903. [Bucureşti, 1903]. (23,5 x 16). 17 p. (II 413143)
11413. ~ Adaos la Expunere de titluri şi lucrări. [Bucureşti, 1912]. (22,5 x 16). 14 p. (II 48207)
Autorul, menţionat cu cerneală pe exemplarul din BAR. Descriere după titlul de la începutul textului.
11414. ~ Influence de la durée du Contact sur a résistance des globules rouges, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1902]. (24,5 x 15,5). 7 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie (Séance du 22 Mars 1902)) (II 413594)
Cuprinde şi: "Influence de la température sur la résistance des globules rouges, par M. D. Călugăreanu" (p. 5-7).
11415. ~ Phénomènes de plasmolyse observés dans la cellule cartilagineuse, par M. D. Călugăreanu. Paris (L. Maretheux), [1903]. (24,5 x 16). 1 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 7 Mars 1903. T. IV, p. 315) (II 413589)
Pentru an, vezi şi: R. Bibliogr, 1(1903), nr.6, nov-dec, p. 156.
11416. ~ Recherches chimiques et physico-chimiques sur le sang de VAnodonte par D. Călugăreanu, docteur ès sciences. Conférencier à l’Université de Bucarest. Bucureşti (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (24 x 17). P. 216-219. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique del’Académie Roumaine. III-eme année 1914/15, Nr. 7) (II 41990)
Descriere după copertă.
11417. ~ Recherches de physiologie expérimentale et de chimie physique sur Vhématolyse. Première thèse. Propositions données par la Faculté. Deuxième thèse. Thèses présentées à la Faculté des Sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences naturelles par Démètre Călugăreanu. Soutenues le [25] juin 1902 devant la Commission d’examen. Tours (Imp. Deslis Frères), 1902. (25 x 16,5). 2 f., 98[-100] p. (La Faculté des Sciences de Paris. Serie A. No. 424. No. d’ordre 1104) (II 413610)
11418. ~ Recherches de physiologie expérimentale et de chimie physique, sur Vhématolyse par D. Călugăreanu, decteur ès sciences. Tours (Imp. Deslis Frères), 1902. (25 x 17). 2 f., 99 p. cu il. (II 413612)
11419. ~ Recherches sur les modifications histologiques dans les nerfs comprimés Par M. D. Călugăreanu. (Planche II) (Travail du laboratoire de physiologie de la Sorbonne et de la station zoologique d’Arcachon). Paris, Masson et C-ie, éditeurs, libraires de l’Académie de Médecine (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (24 x 17,5). p. 413-423, 1 pl. (Extrait du "Journal de Physiologie et de Pathologie gén.", No. 3 Mai 1901, IX.) (II 413746)
11420. ~ Respiraţiunea intestinală a Vârlanului (Cobitis Fossilis), [de] Dr. D. Călugăreanu. Bucureşti (Tip. L’Independance Roumaine), 1908. (25 x 16,5). 1 f., p. 597-629 [imprimat greşit 398] cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale") (II 20449)
11421. ~ Resistenţa globulară. Conferinţă făcută la Congresul Sciinţific din Bucuresci 1903, Secţiunea Medicinei Veterinare de D. Călugăreanu, Doctor în Sciinţe. [Bucuresci], 1903..(23 x 15,5). 11 p. (II 412883)
Descriere după copertă.
11422. ~ Rolul microbilor în digestiunea intestinală, de D. Călugăreanu. Bucureşti (Atel. Grafice I. V. Socecu), 1904. (22,5 x 16). 15 p. (Extras din "Convorbiri Literare", An. XXXVIII, No. 2) (II 412880)
11423. ~ Sur le pouvoir anticoagulant du fluorure de sodium, par D. Călugăreanu. Bucarest (Atel. graphiques I. V. Socecu), 1904. (24 x 16,5). 23 p. (Estrait[!] de l’"Arhiva veterinara", No. 4, Sept. 1904) (II 6584)
În colaborare:
11424. ~ Diffusion des matières colorantes dans la Gélatine et dans Veaux, par M. M. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1901. (24,5 x 16). 2 p. (Extrait des comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 1-er juin 1901) (II 413592)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11425. ~ Expériences sur la suture croisée des nerfs de différentes sortes. Nerf lingual avec le nerf hpyoglosse, nerf hypoglosse avec le nerf pneumogastrique par M. M. D. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1900]. (24,5 x 16). 3 p. cu il. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance du 26 Mai 1900) (II 413588)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11426. ~ Régénération fonctionelle de la corde du tympan suturée avec le bout central du nerf hypoglosse, par M. M. Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), 1901. (24 x 15,5). 2 p. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 14 décembre 1901)) (II 413593)
11427. ~ La résistance des globules rouges du sang déterminée par la conductibilité électrique; Par M. M. Călugăreanu et Victor Henry[!]. Paris, Gauthier-Villars, Imprimeur-Libraire des comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, [1902]. (28 x 22) 3 p. (Extrait.) (III 413810)
11428. ~ Résultats des expériences faites pendant une ascension en ballon, par M. M. Calugareanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (24 x 15,5). 2 p..(Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 30 novembre 1901) (II 413590)
11429. ~ Salivation très abondante, pendant la mastication, chez un chien, à la suite de la suture croisée des nerfs hypoglosse et lingual, par MM Călugăreanu et Victor Henri. Paris (L. Maretheux, imprimeur), [1901]. (23,5 x 16). 2 p. (Travail du Laboratoire de physiologie de la Sorbonne) (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. (Séance du 30 mars 1901)) (II 413591)
Descriere după copertă.
11430. ~ Suture croisée des nerfs de différentes sortes par M. D. Călugăreanu [et Victor Henri]. Bucarest (Imprimerie de l’Etat), 1903. (26,5 x 18,5). 1 f., p. 149-161. (Bulletin de la Société de Sciences de Bucarest Roumanie. An. XII. No. 1. et 2) (II 413755)
Vezi şi:
ATHANASIU, I. ş.a. Fiziologie animală. Bucureşti, 1914.
BRĂTESCU, V. şi ~. Carte de chimia pentru şcoalele de menaj. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  663) CĂLUGĂREANU, G.
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂREANU, G.
11431. ~ Despre chine şi sulfatul de chinin (recunoaşteri şi falsificări). Memoriu présentat la concursul de pharmacist de regiment de clasa II-a, de G. Călugăreanu, licenţiat în pharmacie. Bucuresci (Typ. Curţii (Lucrătorii associaţi)), 1875. (23 x 15). 43 p. (II 412879)
11432. ~ Despre fosfor. Intoxicaţiuni şi analisă. Memoriu présentat la concursul de farmacist de corp de G. Călugăreanu, Licenţiat în Farmacie. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, proprietari F. Göbl Fii), 1883. (23,5 x 16). IV-53 p. (II 156731)

Nu exista imagini
  664) CĂLUGĂRU, ALICE (1888-1933?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂRU, ALICE (1888-1933?)
11433. ~ Viorele. Versuri, [de] Alice Călugării. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1905. (18,5 x 12,5). 54[-56] p. 1 leu. (I 8227)

Nu exista imagini
  665) CĂLUGĂRU, SYOMARA
 • Opera
 • Imagini
CĂLUGĂRU, SYOMARA
11434. ~ Despre tutelă. Teză pentru licenţă de Syomara Călugăru. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1904. (23,5 x 16). 1 f., 50, 11 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3226)

Nu exista imagini
  666) CĂLUŞARU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CĂLUŞARU, DUMITRU
Traduceri:
FÉNELON. Instrucţiuni indirecte. Trad. de ~. Focşani, 1915.

Nu exista imagini
  667) CĂMĂRĂŞESCU, ION M. (1882-1953)
 • Opera
 • Imagini
CĂMĂRĂŞESCU, ION M. (1882-1953)
11435. ~ Durostorul. Expunerea situaţiunei judeţului la 1 Decembrie 1914 prezentată Domnului Ministru de Interne de Ion M. Cămărăşescu, prefectul judeţului. Bucureşti (Tip. Ion C. Văcărescu), 1915. (23 x 15). 208 p. (II 195087)

Nu exista imagini
  668) CĂMĂRĂŞESCU, TOMA (1849-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂMĂRĂŞESCU, TOMA (1849-?)
11436. ~ Discurs rostit de domnul Toma Cămărăşescu, Vice-Preşedintele Adunărei Deputaţilor în şedinţa de la 8/21 Martie 1905, cu ocazia discuţiei Adresei de răspuns la Mesagiul Tronului. Bucureşti (Tip. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1905. (20 x 13). 32 p. (I 12449)

Nu exista imagini
  669) Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică
 • Opera
 • Imagini
Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică
11437. • Căminul, Bibliotecă literară ştiinţifică. Opere alese din cei mai buni scriitori. Bucureşti, Edit. librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa, H. Steinberg & Fiu), [1916]. (15 x 10,5). VI-64 p. (I 164685)
Descriere după copertă. Prezentarea primelor 38 numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  670) CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂNĂNĂU, ERNEST CONSTANTIN
11438. ~ Despre donaţiuni în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Ernest Const. Canano. Bucureşti (Tipo. Lit. şi Turnătoria de Litere Dor. P. Cucu), [1898]. (21,5 x 14,5). 80 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (I 412210)
Pentru an vezi: EcN, s.n., 22(1898), nr. 3, mart., p. 190: Bibliogr. ; AnB, 1905, p. 72.

Nu exista imagini
  671) CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
 • Opera
 • Imagini
CĂNĂNĂU, NICOLAE (1867-1938)
11439. ~ Acţiunea pauliană în Dreptul Roman şi Român. Teza de licenţa susţinută de N. Cănănău. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (24 x 16). 50 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3549)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  672) Că oricare
 • Opera
 • Imagini
Că oricare
11440. • *Că ori-care Napoleon n’a esistatu nici uă dată (ca cum Napoleon n’aru fi esistatu nici de cum). [Bucureşti, C. A. Rosett], 1864. (Iarcu, p. 105)

Nu exista imagini
  673) CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂNESCU, IOAN I. ( 1883-?)
În colaborare:
VLAD, R. S. şi ~ Teatru. Dea Soldaţii. R.-Sărat, 1908.

Nu exista imagini
  674) CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ADOLF (1884-?)
11441. ~ Răspuns la broşura Contribuţiuni juridice la elucidarea dreptului succesoral al farmaciei, [de Mihail Tigoianu] dat de Ad. Căpăţînă, absolvent al Facultătei de Farmacie. Bucureşti (Tip, G. A. Lazareanu), 1909. (21 x 13,5). 24 p. (I 12444)

Nu exista imagini
  675) CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, ALEXANDRU (1878-?)
11442. ~ Farmacia şi comerţul liber, de Dr. Alexandru Căpăţînă, Farmacist, Secretarul Societăţei Farmaciştilor din România. Ploeşti (Tip. Democratul), 1908. (23 x 16). 30 p. (Din publicaţiunile Societăţei Farmaciştilor din România) (II 22524)
11443. ~ În cestiunea creărei noilor farmacii în Ploeşti. De farmacistul Dr. Alexandru Căpăţînă. Ploeşti (Tip. Democratul), [1910]. (23,5 x 15,5). 11 p. (II 253316)
11444. ~ *Recherches synthétiques dans le groupe de la. rosinduline. (Thèse). Genève, Impr. C. Zoellner, 1901. 8°. 50 p. (Rally, I, p. 63)

Nu exista imagini
  676) CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNĂ, AURELIU (1881-?)
11445. ~ Donaţiunile dintre soţi în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţa presentată de Aureliu Căpăţînă. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (23,5 x 16,5). 55 p.(Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3595)

Nu exista imagini
  677) CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÂNĂ, CONSTANTIN
Vezi: CHESARIE, episcop al Buzăului

Nu exista imagini
  678) CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
 • Opera
 • Imagini
CĂPĂŢÎNEANUL, STANCIU (1800-1848)
Traduceri:
VOLTAIRE. Sadic sau ursitoria. Trad. de ~. Sabiiu, 1831

Nu exista imagini
  679) CĂPITAN
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN
Vezi:
• Sfat folositor sănătăţii... Bacău, 1907.

Nu exista imagini
  680) CĂPITAN M.
 • Opera
 • Imagini
CĂPITAN M.
Vezi: HARHAS, M.

Nu exista imagini