Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  631) Călăuza lui Dumnezeu către oraşul Sfânt
 • Opera
 • Imagini
Călăuza lui Dumnezeu către oraşul Sfânt
11276. • Călăuzele lui Dumnezeu către oraşul Sfânt. Hamburg (Tip. Soc. Internaţionale de tractate), [1916]. (18 x 12,5). 16 p. cu il. (I 47847)
La p. 16, iniţialele autorului: "L. R. C.". Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  632) CĂLBAZĂ, TOMA
 • Opera
 • Imagini
CĂLBAZĂ, TOMA
11278. ~ Doine şi Strigături de dragoste adunate în cătănie de Toma Călbază, sub-oficer c. şi r. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Ciurcu & Comp), 1900. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU ClN 59590)
11279. ~ Idem. Ed. III. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1907. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU-ClN 85424)
11280. ~ Idem. Ed. IV. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU-ClN 144622)
11281. ~ Idem. Braşov, 1915. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  633) Călcarea Convenţiei de la Geneva
 • Opera
 • Imagini
Călcarea Convenţiei de la Geneva
11281. • Călcarea Convenţiei de la Geneva din 6 Iulie 1906 de către trupele regulate şi neregulate franceze. Bucureşti (Imp. de Artă Richard Sergies), [1915]. (22,5 x 16). 16 p. (II 47996)

Nu exista imagini
  634) CĂLIMĂNESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
CĂLIMĂNESCU, A.
11282. ~ Jidanii în România, [de A. Călimănescu]. Iaşii (Tip. Tribunei Romane), 1865. (20,5 x 12,5). 14 p. (II 410197)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 14.
11283. ~ Streinii în Principatele Române, de A. Călimănescu. Iaşii (Tip. Tribunei Romane), 1861. (19 x 11,5). 15 p. (I 271303)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  635) CĂLIN, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, BARBU
11284. ~ Istoria Naturală a Liceanului Român. Schiţe umoristice din Liceu. Localizare de Barbu Călin. Buzeu, Edit. Librăriei B. Davidescu, [1903]. (18 x 12). 52 p., 1 f. (= Catalog. Edit. B. Davidescu, Buzeu). 60 bani. (I 2612)
Cuprinde şi: "Toto la Tata, comedie într-un act" de H. Meilhac şi L. Halévy, p. 39 - 51. Anul, dedus din text.
Vezi de asemenea:
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. Marşul miresei. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  636) CĂLIN, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, D.
În colaborare:
IONESCU-SISEŞTI, G. ş.a. Ferma Herestrău în 1913. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  637) CĂLIN, ION
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, ION
11285. ~ Învăţământul Anti-Alcoolic de Ion Călin. Igienă, Morală, Economie. Carte menită ca să lumineze generaţiile tinere şi să deştepte poporul asupra primejdiei pe care o prezintă otrava băuturilor alcoolice, pentru sănătatea individului, pentru existenţa familiei, pentru vigoarea rasei şi pentru viitorul ţărei. 28 de lecţii. 145 întrebări şi răspunsuri. 14 figuri. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1906. (21 x 14). IV-34 p. (I 4221)

Nu exista imagini
  638) CĂLIN, OTTOI (1886-1917)
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, OTTOI (1886-1917)
(C.O. Călin; Dr. Ottoi; Dr. O.C.)
11286. ~ Ce trebue să stie un băiat la 17 ani, [de] Dr. Ottoi. Bucureşti, [1916?]. (20 x 17). 40 p. 50 bani (Biblioteca medicală) (I 50679)
11287. ~ Karl Marx. Schiţă Biografică [de] C. O. Călin. Iasi, Edit. rev. Viitorul Social, [1908]. (24 x 16). 20 p. (Biblioteca Viitorul social, nr. 4) (II 9517)
Cu un portret. Pentru an, vezi: RI, 1908, nr. LXXI, 1, p. 15.
12288. ~ *Războiul, de Dr. O. C. [=Ottoi Călin]. Bucureşti, 1915. 5 bani. (Biblioteca antirăzboinică, nr. 1) (Jos războiul, cop. 3)
11289. ~ Socialdemocraţia şi războiul, [de] Dr. O. Călin. Raport prezentat Congresului Partidului Socialdemocrat ţinut la Bucureşti în zilele de 25, 26 şi 27 Octombrie 1915. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă, 1915. (23 x 16). 31 p. 20 bani. (II 46764)
Traduceri:
GORKI, MAXIM. Mama. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1910.
KAUTSKY, K. Bazele socialdemocratiei. Trad. de de ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
Vezi de asemenea:
• Jos Războiul. (Italia şi România). Bucureşti, 1915.
PARTIDUL Social-Democrat din România. Raport prezentat la al IV-lea Congres. ; Social-democraţia şi războiul. Raportor: ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  639) CĂLINESCU, A. M.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, A. M.
11290. ~ Evaluarea fondurilor de comerciu. Art. 50 alin. II. Legea asupra Taxelor de timbru şi înregistrare de A. M. Călinescu, licenţiat în drept, şef de birou la Ministerul Financelor. Bucureşti (Atel. Grafice ale Anuarului General al României), 1906. (19 x 12,5). VI-76 p. 2 lei. (I 7848)

Nu exista imagini
  640) CĂLINESCU, ALEX. (1835-1892)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, ALEX. (1835-1892)
11291. ~ Calea ferată de legătură intre România şi Dobrogia[!], de Al. Călinescu, Inginer. Galaţi (Tip. Română), 1879. (19,5 x 13). 9 p., il. 50 bani. (I 149637)
11292. ~ Înfiinţarea fabricei de hârtia în România. Studiu, de Al. Călinescu, Inginer. Galaţi (Tip. Română), 1879. (18,5 x 12,5). 15 p. 30 bani. (I 506288)

Nu exista imagini