Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  621) Călăuza jucătorului începător de şah
 • Opera
 • Imagini
Călăuza jucătorului începător de şah
11262 • Călăuza jucătorului începător de şah. Iaşi, Edit. revistei Recreaţiunea (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1912. (24 x 16). 47 p. 30 bani. (II 30978)
Din reclama de pe copertele rev. "Recreaţiunea" nu reiese clar dacă broşura este opera ing. V. Costin, redactorul materiei de şah al revistei.

Nu exista imagini
  622) Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă...
11263. • Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă d-lor primari, notari, jandarmi rurali, secretari şi în general tutulor agenţilor de poliţie judiciară. Bucureşti, Depozitul gen.: Librăria Stanciulescu, 1916. (17 x 10,5). 2 f., 154 p. 1,50 lei. (I 566637)

Nu exista imagini
  623) Călăza ofiţerilor de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Călăza ofiţerilor de poliţie
11264. • *Căleuza oficerilor de poliţie. (Apărută înainte de 1903) (Căleuza, cop. 4)
11265. • II Călăuz pentru comisarii de carne cari nu sunt medici veterinari. Traducere de Pavel Tofan, medic veterinar orăşenesc în Bistriţa. Bistriţa, Edit. şi tip. G. Matheiu, 1909. (23 x 14,5). 47 p. 80 bani. (Astra-S 34531)
Descriere după copertă. Cu următoarea menţiune: "Retipărirea fără învoirea editorului e oprită. în introducere se face referire la broşura I. (Ordinaţiunea cu paragrafii ei)".

Nu exista imagini
  624) Călăuza pentru instrucţiunea ofiţerilor de infanterie...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza pentru instrucţiunea ofiţerilor de infanterie...
11266. • Căleuza pentru instrucţiunea oficerilor de infanterie pe timpul de iarnă coprindend ordinile circulare privitoare la felul predărei instrucţiiunilor teoretice şi aplicative, întocmirea programelor pentru întrebuinţarea timpului de studiu, enunciatul subiectelor de a se adopta pentru conferinţe şi exemple de exerciţii aplicative ale regulamentelor tactice pe hartă. Aprobate de comandamentul corpului II de armată. Ediţiune reservată pentru anii 1892-93-94. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (20 x 15). 56, 2 f.h., 26 p. 2,50 lei. (I 76192)

Nu exista imagini
  625) Călăuza pentru Sibiu şi împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Călăuza pentru Sibiu şi împrejurimi
11267.• Călăuz pentru Sibiiu şi împrejurime. Editat de secţiunile Sibiiu a Reuniunei Siebenbürgischer Karpathenverein. Cu 27 ilustraţiuni. Sibiiu, Edit. secţiunei Sibiiu a Reuniunei Siebenbürghischer Karpathenverein (Impr. şi comisiunea la W. Krafft), 1903. (16,5 x 11). VIII, 81 p. cu il., 4 f. pl., 7 f. (reclame şi anunţuri de cărţi). (I 135994)
11268. • *Idem. Sibiiu, Edit. de Reuniunea Siebenbürgischer Karpathenverein, [1912?]. 1 cor. (Luc, 11(1912), nr. 25, cop. 2 ; 13 (1914), nr. 12, iunie 16, cop. 2: Cărţi mai nou apărute)
11269. • Călăuza persoanelor căsătorite. Bucureşti, Edit. Typ. Universul, L. Cazzavillan, 1892. (19 x 13). 81 p. 1 leu. (I 70460)
Educaţie sexuală.

Nu exista imagini
  626) Călăuza poştală
 • Opera
 • Imagini
Călăuza poştală
11270. • Călăuza poştală. Convenţiunea postală universală. Legea şi regulamentul telegrafopostal. Lege pentru organisarea serviciului postal rural. Regulament pentru aplicaliunea legei de exploataţie telefonică (Tabla de materie şi tabela sistematică). Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (20 x 15). 218,VII p. 1,50 lei. (BCU Iaşi II B 11970)
La p. I-VII: "Table de materii".

Nu exista imagini
  627) Călăuza practică legală şi exactă a măsurării ogoarelor...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza practică legală şi exactă a măsurării ogoarelor...
11271. • Călăuza practică legală şi exactă a măsurătórei ogoarelor după nouile măsuri metrice, aranjată pe înţelesul tuturor şi absolut necesară Agricultorilor şi Agenţilor Administrativi însărcinaţi cu aplicarea noei legi a tocmelilor agricole întocmită de o Asociaţiune de Ingineri. Bârlad, Edit. Librăriei Nicolai A. Petroff (Tip. şi Leg. de Cărţi Constantin D. Lupaşcu), [1908]. (21,5 x 14). 160, VIII p., 2 f. reclame. 3 lei. (II 10923)
La p. I-VIII: catalogul editurii. Pe copertă: "Călăuza Practică legală şi exactă întocmită de o asociaţie de ingineri după noile măsuri metrice pentru măsurarea diferitelor forme de ogoare, păduri, moşii, vii, etc. cu Tabele de transformările măsurilor vechi în noi şi vice-versa din Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Măsurătoarea ogoarelor. Cuprinde Mâsurătoriile de islazuri (imaşuri). Cubatura Puţinelor, butoaelor, şurilor, coşerelor, clăilor, movilelor petrişului din prestaţii, arborilor în picioare, lemnelor, etc. Legea tocmelelor agricole şi extract din legea sistemului zecimal metric".

Nu exista imagini
  628) Călăuza străinului prin Başov...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza străinului prin Başov...
11272. • Noul Călăuz al streinului prin Braşov şi regiunea d’imprejur, precum şi prin băile transilvane; Zizin, Elöpatak, Mălnaş, Tuşnad, Covasna şi Borsec de Comitetul oficial de informaţiune pentru streini. Cu un plan nou al oraşului, un prospect general al Braşovului şi numeroase ilustraţiuni. Braşov, Edit. Comitetului of. de informaţiune pentru streini (Tip. Alexi), 891. (19 x 11,5). 4 f., 48 p. cu il., XVII f. pl., 31 f.[=reclame], 1 pl. (I 565014)
11273. • Călăuza prin Brassó-Braşov şi împrejurimi. Cu o vedere totală a oraşului, un plan al oraşului, un plan al împrejurimilor, o hartă a căilor ferate şi multe ilustraţiuni în text, precum şi un supliment al unor staţiuni balneare şi climatice din Transilvania. Brasso-Braşov, Ungaria, Edit. Comitetului Orăşenesc pentru circulatiunea streinilor (Tip. Ciurcu & Comp. 1915. (21 x 13,5). 129[-132] p. cu il., 2 f. pl., 1 plan, XIV p. cu anunţuri. 1 Kor. (BCU-ClN 169161)

Nu exista imagini
  629) Călăuza rachierului român sau Învăţătorul practic şi economic
 • Opera
 • Imagini
Călăuza rachierului român sau Învăţătorul practic şi economic
11274. • *Călausa rachierului român sau Inveţătorul practic şi economic. Pentru fabricarea Rachiurilor, Liqueurilor şi Romurilor, dupe metoda cea mai bună şi cea mai usóră: în conformitate cu progresele şi descoperirile cele mai noi ale chimiei agricole şi industriei. 1 leu. (Popescu, N. D. Codreanu, cop. 4)

Nu exista imagini
  630) Călăuza sergenţilor de oraş
 • Opera
 • Imagini
Călăuza sergenţilor de oraş
11275. • Călăuza sergenţilor de oraş. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (17 x 10,5). 128 p. 2,50 lei. (Biblioteca Poliţiei generale a Statului) (I 5262)

Nu exista imagini