Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  611) Călătorie fioroasă prin St. Gothard
 • Opera
 • Imagini
Călătorie fioroasă prin St. Gothard
11253. • O călătorie fioroasă prin St. Gothard. Bucureşti, Edit. Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 49) (II 58495)
Descriere făcută după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  612) Călătorie în aer
 • Opera
 • Imagini
Călătorie în aer
11254. • Ua călătorie in aeru. [Bucureşti, 1872]. (22 x 15,5). 24 p. (din Patria) (II 111320)
Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi anul, deduse din text şi după anul apariţiei ziarului "Patria".

Nu exista imagini
  613) Călătoriile şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat
 • Opera
 • Imagini
Călătoriile şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat
11255. • *Căletoriele şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat. [Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii, 1884]. 75 bani. (Biblioteca Universală, nr. 71-73) (Florea, cop. 3 ; Legea, cop. 2)
Autorul acestor povestiri ar fi Rudolf Erich Raspe, cunoscut filolog şi naturalist (v. Encicl. Britanica, vol. 18, p. 1175, ed. din 1971). E vorba probabil de o prelucrare succintă.

Nu exista imagini
  614) CĂLĂTORUL
 • Opera
 • Imagini
CĂLĂTORUL
Vezi: BĂNUŢ, AUREL P.

Nu exista imagini
  615) Călăul din Londra
 • Opera
 • Imagini
Călăul din Londra
11256. • Călăul din Londra. [Bucureşti, Edit. Ig. Hertz] (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 72) (II 58518)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  616) Călăul din Siberia
 • Opera
 • Imagini
Călăul din Siberia
11257. • Călăul din Siberia. Bucureşti, Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 12).(III 8778)
Descriere după copertă. Cuprinde şi începutul Vol. XIII: "Sufletul cu două vieţi".

Nu exista imagini
  617) Călăuza Mănăstirii Neamţu
 • Opera
 • Imagini
Călăuza Mănăstirii Neamţu
• Călăuza Mănăstirei Neamţu. Vezi: VALERIE, arhimandrit. Călăuza Mănăstirei Neamţu [de A. V. P.]. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  618) Călăuză a conversaţiei franceză-română
 • Opera
 • Imagini
Călăuză a conversaţiei franceză-română
11258. • Călăuză a conversaţiei franceză-română. Tradusă de I. Mercovici. Bucureşti (Tip. lui Iosiph Copainig), 1856. (20,5 x 13). 200[-202] p., 1 f. erata. Trei sfanţi. (II 53472)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  619) Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie
11259. •* Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie. (Călăuza, cop. 4) (Apărută înainte de 1903)
11260. • *Călăuza bărbatului în boalele lumeşti. Traducere şi prelucrare de Basiliu. Ed. III. Bucureşti, 1887. folio. 4 p. (Crăinicianu, p. 344)

Nu exista imagini
  620) Călăuza Iaşului
 • Opera
 • Imagini
Călăuza Iaşului
11261. • Călăuza Iaşului. Cuprinde: Istoricul oraşului, a monumentelor, bisericilor şi caselor însemnate. Notiţe geografice şi statistice. Ghidul străzilor pe circumscripţii. Tariful şi mersul trenurilor de la şi spre Iaşi. împrejurimile Iaşului, etc. etc. Iaşi, Edit. librăriei Autorii Români (Tip. Progresul A. Grünberg), [1912]. (15 x 11,5) 106[-112] p. cu il., 1 f.pl. (I 540842)
Anul, dedus din text (p. 47 şi 57).

Nu exista imagini