Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  601) CĂLĂMĂR, HARALAMB
 • Opera
 • Imagini
CĂLĂMĂR, HARALAMB
Vezi: BORCIA, ERMIL

Nu exista imagini
  602) CĂLĂRĂŞIANU, PETRE ST. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLĂRĂŞIANU, PETRE ST. (1879-?)
11246. ~ Contribuţiuni la studiul peritonitei primitive cu pneumococ la copii. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, prezentată şi susţinută la 20 Noembrie 1906 de P. St. Calaraşianu, bacalaureat în litere şi ştiinţe, fost intern al spitalului de copii. Bucureşti (Tip. Universitară, A. G. Bratanescu), 1906. (23 x 16). 4 f., 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 884) (II 5441)

Nu exista imagini
  603) CĂLĂTORESCU, CONSTANTIN (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂLĂTORESCU, CONSTANTIN (1875-?)
11247. ~ Bravul sergent. Piesă militară în 2 acte de Locotenentul Călătorescu din Regimentul I-iu Roşiori. Galaţi (Typo-Lit. Nouă, Teodor C. Dimitriadi), 1906. (24 x 16). 16 p. (II 3703)

Nu exista imagini
  604) Călătoria lui Cupidon
 • Opera
 • Imagini
Călătoria lui Cupidon
• Călătoria lui Cupidon. Vezi: NEGRUZZI, COSTACHE. Călătoriea lui Cupidonu la pustiu. Iaşii, 1850.

Nu exista imagini
  605) Călătoriile Patriarhului Macarie
 • Opera
 • Imagini
Călătoriile Patriarhului Macarie
• Călătoriile Patriarhului Macarie. Vezi: PAUL DE ALEP. Călătorule Patriarhului Macarie în Valahia, Moldova, Ţara Cazacilor şi la Moscova. Vol. I, IV. Bucureşti, 1909-1912

Nu exista imagini
  606) Călatoria cu balonul din Paris în Norvegia
 • Opera
 • Imagini
Călatoria cu balonul din Paris în Norvegia
11248. • Callatoria cu balonul din Paris în Norvegia. (Episod din Assediul Parisului) (Trad. din Revue Politique et Littéraire). [Bucuresci, 187?]. (22 x 13,5). 20 p. (BCU Iaşi III 26730)
Descriere după titlul de la începutul textului. Legată cu cărţi apărute între 1873-1875.

Nu exista imagini
  607) Călătoria Domnitorului Carol I în străinătate
 • Opera
 • Imagini
Călătoria Domnitorului Carol I în străinătate
11249. • Călătoria Domnitorului Carol I în străinătate. Bucuresci (Tip.-Edit. Ion Weiss), 1869. (19 x 13,5). 1 f., 364 p., 1 f. portr. (I 118260)

Nu exista imagini
  608) Călătoria I. S. Domnitorului Românilor la Constantinopol
 • Opera
 • Imagini
Călătoria I. S. Domnitorului Românilor la Constantinopol
11250. • Căllètoria I. S. Domnitoriului Romăniloru la Constantinopole. Bucuresci (Typ. Cesar Bolliac), 1864. (15 x 10). 70 p. (I 28730)

Nu exista imagini
  609) Călătoria Împăratului Sigismund sau Sculptorul şi orbul : comedie
 • Opera
 • Imagini
Călătoria Împăratului Sigismund sau Sculptorul şi orbul : comedie
11251. • Călătoria Împăratului Sigismund sau Sculptorul şi orbul. Comedie în patru acte tradusă de Gr. Ot.[=Grigore Oteteleşanu?]. Craiova (Tip. lui Constantin Leca), 1839. (19 x 12). 134 p. (I 70514)
Cu caractere chirilice. Pentru traducător, vezi: Iarcu, p. 41.

Nu exista imagini
  610) Călătoria prin valea cea întunecoasă
 • Opera
 • Imagini
Călătoria prin valea cea întunecoasă
11252. • Căllătoria prin vallea cea întunecóse. [Bucureşti, 1864]. (11 x 7,5). 27 p., 2 f. pl. (I 15433)
Cu menţiunea: "S’a datu în tiparu de Societatea tratatelor creştine din Bucuresci".

Nu exista imagini
  611) Călătorie fioroasă prin St. Gothard
 • Opera
 • Imagini
Călătorie fioroasă prin St. Gothard
11253. • O călătorie fioroasă prin St. Gothard. Bucureşti, Edit. Ignatz Hertz (Tip. Anuarul General), [1909]. (23 x 16). 64 p. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 49) (II 58495)
Descriere făcută după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  612) Călătorie în aer
 • Opera
 • Imagini
Călătorie în aer
11254. • Ua călătorie in aeru. [Bucureşti, 1872]. (22 x 15,5). 24 p. (din Patria) (II 111320)
Descriere după titlul de la începutul textului. Localitatea şi anul, deduse din text şi după anul apariţiei ziarului "Patria".

Nu exista imagini
  613) Călătoriile şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat
 • Opera
 • Imagini
Călătoriile şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat
11255. • *Căletoriele şi întâmplările baronului de Münchhausen pe apă şi pe uscat. [Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli & Fii, 1884]. 75 bani. (Biblioteca Universală, nr. 71-73) (Florea, cop. 3 ; Legea, cop. 2)
Autorul acestor povestiri ar fi Rudolf Erich Raspe, cunoscut filolog şi naturalist (v. Encicl. Britanica, vol. 18, p. 1175, ed. din 1971). E vorba probabil de o prelucrare succintă.

Nu exista imagini
  614) CĂLĂTORUL
 • Opera
 • Imagini
CĂLĂTORUL
Vezi: BĂNUŢ, AUREL P.

Nu exista imagini
  615) Călăul din Londra
 • Opera
 • Imagini
Călăul din Londra
11256. • Călăul din Londra. [Bucureşti, Edit. Ig. Hertz] (Tip. Anuarul General), [1910]. (23 x 16,5). 64 p. (Revista Romanelor criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 72) (II 58518)
Descriere după copertă. Datat după anul depozitului legal în BAR.

Nu exista imagini
  616) Călăul din Siberia
 • Opera
 • Imagini
Călăul din Siberia
11257. • Călăul din Siberia. Bucureşti, Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 12).(III 8778)
Descriere după copertă. Cuprinde şi începutul Vol. XIII: "Sufletul cu două vieţi".

Nu exista imagini
  617) Călăuza Mănăstirii Neamţu
 • Opera
 • Imagini
Călăuza Mănăstirii Neamţu
• Călăuza Mănăstirei Neamţu. Vezi: VALERIE, arhimandrit. Călăuza Mănăstirei Neamţu [de A. V. P.]. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  618) Călăuză a conversaţiei franceză-română
 • Opera
 • Imagini
Călăuză a conversaţiei franceză-română
11258. • Călăuză a conversaţiei franceză-română. Tradusă de I. Mercovici. Bucureşti (Tip. lui Iosiph Copainig), 1856. (20,5 x 13). 200[-202] p., 1 f. erata. Trei sfanţi. (II 53472)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  619) Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie
11259. •* Călăuza agenţilor auxiliari de poliţie. (Călăuza, cop. 4) (Apărută înainte de 1903)
11260. • *Călăuza bărbatului în boalele lumeşti. Traducere şi prelucrare de Basiliu. Ed. III. Bucureşti, 1887. folio. 4 p. (Crăinicianu, p. 344)

Nu exista imagini
  620) Călăuza Iaşului
 • Opera
 • Imagini
Călăuza Iaşului
11261. • Călăuza Iaşului. Cuprinde: Istoricul oraşului, a monumentelor, bisericilor şi caselor însemnate. Notiţe geografice şi statistice. Ghidul străzilor pe circumscripţii. Tariful şi mersul trenurilor de la şi spre Iaşi. împrejurimile Iaşului, etc. etc. Iaşi, Edit. librăriei Autorii Români (Tip. Progresul A. Grünberg), [1912]. (15 x 11,5) 106[-112] p. cu il., 1 f.pl. (I 540842)
Anul, dedus din text (p. 47 şi 57).

Nu exista imagini
  621) Călăuza jucătorului începător de şah
 • Opera
 • Imagini
Călăuza jucătorului începător de şah
11262 • Călăuza jucătorului începător de şah. Iaşi, Edit. revistei Recreaţiunea (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1912. (24 x 16). 47 p. 30 bani. (II 30978)
Din reclama de pe copertele rev. "Recreaţiunea" nu reiese clar dacă broşura este opera ing. V. Costin, redactorul materiei de şah al revistei.

Nu exista imagini
  622) Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă...
11263. • Călăuza legilor şi regulamentelor necesare oricărui cetăţean indispensabilă d-lor primari, notari, jandarmi rurali, secretari şi în general tutulor agenţilor de poliţie judiciară. Bucureşti, Depozitul gen.: Librăria Stanciulescu, 1916. (17 x 10,5). 2 f., 154 p. 1,50 lei. (I 566637)

Nu exista imagini
  623) Călăza ofiţerilor de poliţie
 • Opera
 • Imagini
Călăza ofiţerilor de poliţie
11264. • *Căleuza oficerilor de poliţie. (Apărută înainte de 1903) (Căleuza, cop. 4)
11265. • II Călăuz pentru comisarii de carne cari nu sunt medici veterinari. Traducere de Pavel Tofan, medic veterinar orăşenesc în Bistriţa. Bistriţa, Edit. şi tip. G. Matheiu, 1909. (23 x 14,5). 47 p. 80 bani. (Astra-S 34531)
Descriere după copertă. Cu următoarea menţiune: "Retipărirea fără învoirea editorului e oprită. în introducere se face referire la broşura I. (Ordinaţiunea cu paragrafii ei)".

Nu exista imagini
  624) Călăuza pentru instrucţiunea ofiţerilor de infanterie...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza pentru instrucţiunea ofiţerilor de infanterie...
11266. • Căleuza pentru instrucţiunea oficerilor de infanterie pe timpul de iarnă coprindend ordinile circulare privitoare la felul predărei instrucţiiunilor teoretice şi aplicative, întocmirea programelor pentru întrebuinţarea timpului de studiu, enunciatul subiectelor de a se adopta pentru conferinţe şi exemple de exerciţii aplicative ale regulamentelor tactice pe hartă. Aprobate de comandamentul corpului II de armată. Ediţiune reservată pentru anii 1892-93-94. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (20 x 15). 56, 2 f.h., 26 p. 2,50 lei. (I 76192)

Nu exista imagini
  625) Călăuza pentru Sibiu şi împrejurimi
 • Opera
 • Imagini
Călăuza pentru Sibiu şi împrejurimi
11267.• Călăuz pentru Sibiiu şi împrejurime. Editat de secţiunile Sibiiu a Reuniunei Siebenbürgischer Karpathenverein. Cu 27 ilustraţiuni. Sibiiu, Edit. secţiunei Sibiiu a Reuniunei Siebenbürghischer Karpathenverein (Impr. şi comisiunea la W. Krafft), 1903. (16,5 x 11). VIII, 81 p. cu il., 4 f. pl., 7 f. (reclame şi anunţuri de cărţi). (I 135994)
11268. • *Idem. Sibiiu, Edit. de Reuniunea Siebenbürgischer Karpathenverein, [1912?]. 1 cor. (Luc, 11(1912), nr. 25, cop. 2 ; 13 (1914), nr. 12, iunie 16, cop. 2: Cărţi mai nou apărute)
11269. • Călăuza persoanelor căsătorite. Bucureşti, Edit. Typ. Universul, L. Cazzavillan, 1892. (19 x 13). 81 p. 1 leu. (I 70460)
Educaţie sexuală.

Nu exista imagini
  626) Călăuza poştală
 • Opera
 • Imagini
Călăuza poştală
11270. • Călăuza poştală. Convenţiunea postală universală. Legea şi regulamentul telegrafopostal. Lege pentru organisarea serviciului postal rural. Regulament pentru aplicaliunea legei de exploataţie telefonică (Tabla de materie şi tabela sistematică). Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (20 x 15). 218,VII p. 1,50 lei. (BCU Iaşi II B 11970)
La p. I-VII: "Table de materii".

Nu exista imagini
  627) Călăuza practică legală şi exactă a măsurării ogoarelor...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza practică legală şi exactă a măsurării ogoarelor...
11271. • Călăuza practică legală şi exactă a măsurătórei ogoarelor după nouile măsuri metrice, aranjată pe înţelesul tuturor şi absolut necesară Agricultorilor şi Agenţilor Administrativi însărcinaţi cu aplicarea noei legi a tocmelilor agricole întocmită de o Asociaţiune de Ingineri. Bârlad, Edit. Librăriei Nicolai A. Petroff (Tip. şi Leg. de Cărţi Constantin D. Lupaşcu), [1908]. (21,5 x 14). 160, VIII p., 2 f. reclame. 3 lei. (II 10923)
La p. I-VIII: catalogul editurii. Pe copertă: "Călăuza Practică legală şi exactă întocmită de o asociaţie de ingineri după noile măsuri metrice pentru măsurarea diferitelor forme de ogoare, păduri, moşii, vii, etc. cu Tabele de transformările măsurilor vechi în noi şi vice-versa din Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Măsurătoarea ogoarelor. Cuprinde Mâsurătoriile de islazuri (imaşuri). Cubatura Puţinelor, butoaelor, şurilor, coşerelor, clăilor, movilelor petrişului din prestaţii, arborilor în picioare, lemnelor, etc. Legea tocmelelor agricole şi extract din legea sistemului zecimal metric".

Nu exista imagini
  628) Călăuza străinului prin Başov...
 • Opera
 • Imagini
Călăuza străinului prin Başov...
11272. • Noul Călăuz al streinului prin Braşov şi regiunea d’imprejur, precum şi prin băile transilvane; Zizin, Elöpatak, Mălnaş, Tuşnad, Covasna şi Borsec de Comitetul oficial de informaţiune pentru streini. Cu un plan nou al oraşului, un prospect general al Braşovului şi numeroase ilustraţiuni. Braşov, Edit. Comitetului of. de informaţiune pentru streini (Tip. Alexi), 891. (19 x 11,5). 4 f., 48 p. cu il., XVII f. pl., 31 f.[=reclame], 1 pl. (I 565014)
11273. • Călăuza prin Brassó-Braşov şi împrejurimi. Cu o vedere totală a oraşului, un plan al oraşului, un plan al împrejurimilor, o hartă a căilor ferate şi multe ilustraţiuni în text, precum şi un supliment al unor staţiuni balneare şi climatice din Transilvania. Brasso-Braşov, Ungaria, Edit. Comitetului Orăşenesc pentru circulatiunea streinilor (Tip. Ciurcu & Comp. 1915. (21 x 13,5). 129[-132] p. cu il., 2 f. pl., 1 plan, XIV p. cu anunţuri. 1 Kor. (BCU-ClN 169161)

Nu exista imagini
  629) Călăuza rachierului român sau Învăţătorul practic şi economic
 • Opera
 • Imagini
Călăuza rachierului român sau Învăţătorul practic şi economic
11274. • *Călausa rachierului român sau Inveţătorul practic şi economic. Pentru fabricarea Rachiurilor, Liqueurilor şi Romurilor, dupe metoda cea mai bună şi cea mai usóră: în conformitate cu progresele şi descoperirile cele mai noi ale chimiei agricole şi industriei. 1 leu. (Popescu, N. D. Codreanu, cop. 4)

Nu exista imagini
  630) Călăuza sergenţilor de oraş
 • Opera
 • Imagini
Călăuza sergenţilor de oraş
11275. • Călăuza sergenţilor de oraş. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (17 x 10,5). 128 p. 2,50 lei. (Biblioteca Poliţiei generale a Statului) (I 5262)

Nu exista imagini
  631) Călăuza lui Dumnezeu către oraşul Sfânt
 • Opera
 • Imagini
Călăuza lui Dumnezeu către oraşul Sfânt
11276. • Călăuzele lui Dumnezeu către oraşul Sfânt. Hamburg (Tip. Soc. Internaţionale de tractate), [1916]. (18 x 12,5). 16 p. cu il. (I 47847)
La p. 16, iniţialele autorului: "L. R. C.". Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  632) CĂLBAZĂ, TOMA
 • Opera
 • Imagini
CĂLBAZĂ, TOMA
11278. ~ Doine şi Strigături de dragoste adunate în cătănie de Toma Călbază, sub-oficer c. şi r. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Ciurcu & Comp), 1900. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU ClN 59590)
11279. ~ Idem. Ed. III. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1907. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU-ClN 85424)
11280. ~ Idem. Ed. IV. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (17 x 11). 78[-80] p. (BCU-ClN 144622)
11281. ~ Idem. Braşov, 1915. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  633) Călcarea Convenţiei de la Geneva
 • Opera
 • Imagini
Călcarea Convenţiei de la Geneva
11281. • Călcarea Convenţiei de la Geneva din 6 Iulie 1906 de către trupele regulate şi neregulate franceze. Bucureşti (Imp. de Artă Richard Sergies), [1915]. (22,5 x 16). 16 p. (II 47996)

Nu exista imagini
  634) CĂLIMĂNESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
CĂLIMĂNESCU, A.
11282. ~ Jidanii în România, [de A. Călimănescu]. Iaşii (Tip. Tribunei Romane), 1865. (20,5 x 12,5). 14 p. (II 410197)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la p. 14.
11283. ~ Streinii în Principatele Române, de A. Călimănescu. Iaşii (Tip. Tribunei Romane), 1861. (19 x 11,5). 15 p. (I 271303)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  635) CĂLIN, BARBU
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, BARBU
11284. ~ Istoria Naturală a Liceanului Român. Schiţe umoristice din Liceu. Localizare de Barbu Călin. Buzeu, Edit. Librăriei B. Davidescu, [1903]. (18 x 12). 52 p., 1 f. (= Catalog. Edit. B. Davidescu, Buzeu). 60 bani. (I 2612)
Cuprinde şi: "Toto la Tata, comedie într-un act" de H. Meilhac şi L. Halévy, p. 39 - 51. Anul, dedus din text.
Vezi de asemenea:
BJÖRNSON, BJÖRNSTJERNE. Marşul miresei. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  636) CĂLIN, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, D.
În colaborare:
IONESCU-SISEŞTI, G. ş.a. Ferma Herestrău în 1913. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  637) CĂLIN, ION
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, ION
11285. ~ Învăţământul Anti-Alcoolic de Ion Călin. Igienă, Morală, Economie. Carte menită ca să lumineze generaţiile tinere şi să deştepte poporul asupra primejdiei pe care o prezintă otrava băuturilor alcoolice, pentru sănătatea individului, pentru existenţa familiei, pentru vigoarea rasei şi pentru viitorul ţărei. 28 de lecţii. 145 întrebări şi răspunsuri. 14 figuri. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1906. (21 x 14). IV-34 p. (I 4221)

Nu exista imagini
  638) CĂLIN, OTTOI (1886-1917)
 • Opera
 • Imagini
CĂLIN, OTTOI (1886-1917)
(C.O. Călin; Dr. Ottoi; Dr. O.C.)
11286. ~ Ce trebue să stie un băiat la 17 ani, [de] Dr. Ottoi. Bucureşti, [1916?]. (20 x 17). 40 p. 50 bani (Biblioteca medicală) (I 50679)
11287. ~ Karl Marx. Schiţă Biografică [de] C. O. Călin. Iasi, Edit. rev. Viitorul Social, [1908]. (24 x 16). 20 p. (Biblioteca Viitorul social, nr. 4) (II 9517)
Cu un portret. Pentru an, vezi: RI, 1908, nr. LXXI, 1, p. 15.
12288. ~ *Războiul, de Dr. O. C. [=Ottoi Călin]. Bucureşti, 1915. 5 bani. (Biblioteca antirăzboinică, nr. 1) (Jos războiul, cop. 3)
11289. ~ Socialdemocraţia şi războiul, [de] Dr. O. Călin. Raport prezentat Congresului Partidului Socialdemocrat ţinut la Bucureşti în zilele de 25, 26 şi 27 Octombrie 1915. Bucureşti, Cercul de Editură socialistă, 1915. (23 x 16). 31 p. 20 bani. (II 46764)
Traduceri:
GORKI, MAXIM. Mama. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1910.
KAUTSKY, K. Bazele socialdemocratiei. Trad. de de ~ ş.a. Bucureşti, 1911.
Vezi de asemenea:
• Jos Războiul. (Italia şi România). Bucureşti, 1915.
PARTIDUL Social-Democrat din România. Raport prezentat la al IV-lea Congres. ; Social-democraţia şi războiul. Raportor: ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  639) CĂLINESCU, A. M.
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, A. M.
11290. ~ Evaluarea fondurilor de comerciu. Art. 50 alin. II. Legea asupra Taxelor de timbru şi înregistrare de A. M. Călinescu, licenţiat în drept, şef de birou la Ministerul Financelor. Bucureşti (Atel. Grafice ale Anuarului General al României), 1906. (19 x 12,5). VI-76 p. 2 lei. (I 7848)

Nu exista imagini
  640) CĂLINESCU, ALEX. (1835-1892)
 • Opera
 • Imagini
CĂLINESCU, ALEX. (1835-1892)
11291. ~ Calea ferată de legătură intre România şi Dobrogia[!], de Al. Călinescu, Inginer. Galaţi (Tip. Română), 1879. (19,5 x 13). 9 p., il. 50 bani. (I 149637)
11292. ~ Înfiinţarea fabricei de hârtia în România. Studiu, de Al. Călinescu, Inginer. Galaţi (Tip. Română), 1879. (18,5 x 12,5). 15 p. 30 bani. (I 506288)

Nu exista imagini