Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  591) Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz...
 • Opera
 • Imagini
Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz...
11208. • Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz şi proclamarea lui Murad alu V-lea după comunicarea unui iniţiatu. Traducţiune liberă de P. G. M. [= P. M. Georgescu?]. Bucureştii (Tip. Dorothea P. Cucu), 1878. (18 x 11,5). 1 f., VI p., 1 f. erata, 225 p. 2 fr. (I 14701)
Cu un portr. Pentru traducător, vezi: Popescu, Siese ani..., p. 24.

Nu exista imagini
  592) CĂHĂNESCU-KARLSBAD, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂHĂNESCU-KARLSBAD, D.
11209. ~ Instrucţiunile şi contraindicaţiunile apelor de Karlsbad, [de] Doctor M. Căhănescu Karlsbad. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 15,5). 15 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 5, Maiu 1913) (II 33513)

Nu exista imagini
  593) CĂILE FERATE ROMÂNE. DIRECŢIA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. DIRECŢIA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
11210. ~ Analise comparative asupra grânelor romănesci şi străine. [Publicat de] Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Studiu présentat de Serviciul Docurilor la Exposiţia Universală de la Paris în 1900. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (18,5 x 11,5). 23 p., 5 tab. (I 411347)
Vezi şi ed. în l. engleză: "Comparative analyses...".
11211. ~ Analyses comparées de Froments Roumains et Etrangers, [publié par la] Direction Générale des chemins de fer de l’État Roumain. Étude présentée par le Service des Docks à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Bucarest (Imp. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1900. (18 x 12). 24 p., 4 tab. (I 159781)
11212 ~ Colecţiunea ordinelor de serviciu în vigoare la 1 Aprilie 1886 [publicată de ] Căile Ferate Române. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1886. (22,5 x 16). III, 58 p. (II 385099)
Descriere după copertă.
11213. ~ Colecţiunea Ordinelor privitoare la Serviciul comercial in vigoare la 1 Septembrie 1900 extrase din circulari, avize, ordine de serviciu, etc. [publicată de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Imp. CFR), 1909. (23 x 15,5). XVIII, 609 p., 5 pl. (II 385052)
Pagini albe: 133-158; 189-200; 209-220; 234-244; 308-318; 357-368; 395-406; 518-529; 583-594 şi 599-609.
11214. ~ Comparative analyses of Roumanian and Foreign Wheats. Study published by the Docks Department [-] (Roumanian State Railways for the Paris Exhibition of 1900. Bucharest (F. Göbl’s Sons, Printers to the Royal Court), 1900. (18,5 x 12). 23 p., 4 tab., 1 h. (I 411361)
11215. ~ Convention entre la Direction de chemins de fer de l’Etat bulgares[!] d’une part et la Direction Générale des chemins de fer roumains, d’autre part, a été faite et acceptée, sous reserve de l’approbation par les Gouvernements Bulgare et Roumaine la convention ci-après ayant pour but de regler le service de l’exploitation sur la section de ligne Oborischte - Bazargic ainsi que le service de transit dans les stations frontières Bazargic, d’une part et Oborischte, d’autre part. Bucureşti (Tip. Jockey Club), 1915]. (34 x 20,5). VIII p. (III 46101)
11216. ~ Descrierea trenurilor sanitare pentru transportul răniţilor. [Publicată de] Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Serviciul Atelierelor şi materialului rulant. Actul No. 45017/4306/97 A. Bucureşti (Tip. Căilor Ferate Române), 1897. (19 x 13). 34 p., 13 pl. (II 263888)
11217. ~ *Les docks et magasins de céréales, [publié par la] Direction générale des Chemins de Fer de l’Etat Roumain. Notice présentée à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris par le Service des Docks. Bucarest (Imp. de la Direction Générale des chemirs de Fer Roumains), 1900. (27 x 18). 15 p. (A 21821)
În prezent, lipsă BAR.
11218. ~ Emploi des résidus de pétrole comme combustible dans les locomotives [publié par la] Direction générale des Chemins de Fer de l’État roumain. Notice présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris par le Service des Ateliers et du Matériel et le Service de la Traction. Bucarest (Etablissement Graphique J. V. Socec), 1900. (32,5 x 23). 26 p., 6 pl. (III 465062)
11219. ~ Exploatarea Docurilor din Brăila si Galaţi. [Publicat de] CFR. Călăuza depunetorului de cereale în docuri. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (14,5 x 10). 30 p. (I 345777)
11220. ~ Lege asupra poliţiei şi exploalarei calei ferate din Romania. [Publicată de] Căile Ferate Române. Bucuresci (Tipo-Lito. Ed. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (18,5 x 15) 14 p. (I 424154)
Lipsă copertă.
11221. ~ Lege pentru exploatarea căilor ferate ale Statului, [publicată de] Căile Ferate Române. Ediţiune de serviciu coprindend Legea din 19(31) Martie 1883, cu tòte modificările făcute până la Maiu 1901. Bucuresci (Tip. CFR), 1901. (20 x 12,5). 50 p. (I 522996)
11222. ~ Idem, coprinzând legea din 6(18) Martie 1883, cu toate modificările făcute până la Maiu 1910. Ediţiunea de serviciu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (20 x 13). 75 p. (I 268661)
Cu menţiunea: "Publicată în Monitorul Oficial din 18/31 Martie 1910".
11223. ~ Legea generală de pensiuni promulgată prin Monitorul Oficial No. 258 din 23 Februarie (8 Martie) 1902 şi Regulamentul legei generale de pensiuni publicat prin Monitorul oficial No. 276 din 16(29) Martie 1902 [publicate de] Căile Ferate Române. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (15,5 x 11). 95 p. (I 522337)
11224. ~ Legea generală de pensiuni şi regulamentul ei de aplicare cu modificările din 9 Martie 1904 şi 14 Ianuarie 1906 [pe copertă şi: şi 1 Iunie 1906]. Exemplar de serviciu [publicat de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Impr. CFR), 1906. (19 x 12). 81 p. (I 547683)
11225. ~ Legea generală de pensiuni şi regulamentul ei de aplicare. în vigoare la 1 Aprilie 1909. Exemplar de serviciu [publicat de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Imp. CFR), 1909. (16 x 10). 142 p. (I 13882)
11226. ~ Idem. În vigoare la 1/14 Aprilie 1912. Exemplar de serviciu. Bucureşti, în Edit. Dir. Gen. [a CFR.] (Imp. CFR), 1912. (19 x 12,5). VII, p. 3-158. (I 539299)
11227. ~ Memoriu. [Publicat de] Căile Ferate Române. Necesitatea construirei unei gări de călători, transformarea gărei de mărfuri, sporirea atelierului central şi construirea clădirei administraţiunei centrale în Bucuresci. Studiul proectelor dupe cari se pot efectua aceste lucrări. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1890. (33,5 x 21,5). 1 f., 34 p. (III 85782)
Lipsă coperta.
11228. ~ Les nouveaux ateliers de Bucarest et de Jassy. [Publié par la] Direction générale des chemins de fer de l’État Roumain. Notice présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris par le Service des ateliers et du material. Bucarest (Établisement Graphique I. V. Socec), 1899. (32,5 x 24). 45 p., XV pl. (III 465286)
11229. ~ Le pont Regele Carol sur le Danube, [par la] Direction générale des chemins de fer de l’État roumain. Notice présentée à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris par la Service des ponts. Bucarest (Imp. de la Direction Gén. des chemins de fers roumains), 1900. (27,5 x 18,5). 13 p., 2 pl. (II 377255)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  594) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE ATELIERE ŞI TRACŢIUNE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE ATELIERE ŞI TRACŢIUNE
11230. ~ *Forţe de tracţiune ale locomotivelor la diferite vitese. Bucureşti (Imp. CFR), 1903. 8°. 49 p. (RBibliogr., 1(1903), nr. 3, mai-iunie, pag. 52)

Nu exista imagini
  595) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE EXPLOATARE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE EXPLOATARE
11231. ~ Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor din porturile Galaţi şi Brăila precedat de Legea pentru legislaţia magasinelor generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (22,5 x 15,5). 194 p., VII f. anexe (formular) (II 549697)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  596) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DOCURILOR
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DOCURILOR
11232. ~ Lege pentru legislaţia magasinelor generale. Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor şi intrepositelor din porturile Galaţi şi Brăila. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1892. (19 x 12). 48 p. (I 109472)
11233. ~ Legislaţia magasinelor generale. Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor şi întrepositelor din porturile Galaţi şi Brăila. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (20,5 x 12,5). 54 p. (II 410169)
11234. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1895. (19,5 x 13,5). 54 p. (II 423590)
11235. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (19,5 x 12,5). 54 p. (I 392812)
11236. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20 x 12,5). 57 p. (I 392826)

Nu exista imagini
  597) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL ÎNTREŢINERE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL ÎNTREŢINERE
11237. ~ Manual sau collectiune de decisiuni, ordine de serviciu, circulări, avise, instrucţiuni, regulamente, contracte, etc. în us la Serviciul L, emise până la 1 Ianuarie 1896. Bucuresci (Tip. CFR), 1897. (23 x 16). L, 751 p. (II 385051)
11237a. ~ Suplement la Manual sau Colecţiune de decisiuni, ordine de serviciu, circulari, avise, instrucţiuni, regulamente etc. în us la Serviciul L, pe 1896 şi 1897. Bucuresci (Tip. CFR), 1898. (22,5 x 15). XXIV, 147 p.

Nu exista imagini
  598) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL LUCRĂRILOR NOI
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL LUCRĂRILOR NOI
11238. ~ Catalogul bibliotecii Serviciului pe anul 1891. Bucureşti (Tip. Curţei Regale F. Göbl Fii), 1891. (34 x 21). 28 p. (P II 32185)

Nu exista imagini
  599) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE MIŞCARE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE MIŞCARE
11239. ~ Colecţiunea circularilor şi aviselor ale Serviciului de mişcare în vigoare la 1 Ianuarie 1889. Bucuresci (Tipo-Lito. Eduard Wiegand), 1889. (26,5 x 18,5). IX, 1 f., p. 11-146. (II 385123)
11240. ~ Colecţiunea Ordinelor privitóre la Serviciul de mişcare în vigóre la 15 Iulie 1895 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucuresci, Edit. şi Tip. CFR, 1895. (22,5 x 15,5). XXXII, 431 p. (II 385053)
11241. ~ Idem, în vigore la 1 Iunie 1898 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucureşti, Edit. şi Tip. CFR, 1898. (23 x 15,5). XXXV, 573 p. (II 385054)
11242. ~ Idem, în vigóre la 1 Aprilie 1908 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucureşti (Stab. Grafic Socec & Co.), 1908. (23,5 x 15,5). XXVI, 696 p. (II 12745)
Pp. 683-696 albe.
11243. ~ Curs de transportul pe CFR al călătorilor şi bagajelor tratat la Scoală specială de mişcare. Bucureşti (Tip. Jockey Club Ion C. Văcărescu & Comp.), 1912. (23 x 15). 229,VI p. (II 31579)
11244. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1915. (23,5 x 16). 234, VI p. (II 38692)

Nu exista imagini
  600) Căinţa încrederii în boierii aristocraţi : paflet
 • Opera
 • Imagini
Căinţa încrederii în boierii aristocraţi : paflet
11245. • Căinţa încrederei în boierii aristocraţi. Sfînta hotărîre de a nu’i mai crede [de M. K. şi N. I.]. [Pamflet]. Bucureşti, 1848. (17,5 x 11). 1 f., 19 p. (I 103072)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat. La p. 19, iniţialele autorilor "M. K. şi N. I." (iniţialele lui M. Kogălniceanu şi N. Istrati), folosite în scop de mistificare de autorul anonim al pamfletului (vezi: M. Kogălniceanu. Protestaţie. Iaşi, 1848). Acelaşi care a scris - sub pseudonimul "Ştefan Arbore" - broşura "O scântee de deşteptare", Vienna, 1848.

Nu exista imagini