Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  581) Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul
 • Opera
 • Imagini
Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul
11173. • Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte şi desluşiri tipărite de profesorii demisionaţi: [Valeriu Alaci, profesor la Şcoala Normală, Constanţa; Nicolae Cartojan, profesor la gimnaziul Maiorescu, Giurgiu ; Frura. Chiriac, profesor la gimnaziul din Roman ; Gheorghe Lazăr, profesor la liceul I. C. Brătiann, Piteşti ; Emil Panaitescu, profesor la Şcoala Normală, Iaşi; Constantin Roibănescu, profesor la Şcoala Normală, Craiova]. Bucureşti, Instit. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (23,5 x 16). 25 p. (II 129547)
Autorii, la p. 25.

Nu exista imagini
  582) Cazul Fraţilor Stolberg
 • Opera
 • Imagini
Cazul Fraţilor Stolberg
11174. • Cazul Fraţilor Stolberg. Sistem ingenios de încetăţenire românească prin acte false de Un craiovean. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (23 x 15,5), 28 p. (II 55618)

Nu exista imagini
  583) Cazul Generalului Alexandru Averescu
 • Opera
 • Imagini
Cazul Generalului Alexandru Averescu
11175. • Cazul Generalului Alex. Averescu, [de] P. C. Bucureşti, 1915. (23,5 x 16,5). 36 p. (II 150452)
Autorul, care semnează "P. C.", vorbeşte despre gen. Al. Averescu ca ofiţer, şi-şi intitulează broşura după cartea unui "C. P." intitulată "Cazul Generalului Alex. Iarca". Unul dintre autorii celor două titluri poate să fie Const. Pietraru.

Nu exista imagini
  584) Cazul Generalului Alexandru Iarca
 • Opera
 • Imagini
Cazul Generalului Alexandru Iarca
11176. • Cazul Generalului Alex. Iarca [de] C. P. Bucureşti, 1914. (22,5 x 15,5). 26 p. (II 40670)
11177. • Idem. Ed. II. Bucureşti, 1915. (23,5 x 16). 26 p. (II 252551)

Nu exista imagini
  585) CAZZAITI, PETRE B.
 • Opera
 • Imagini
CAZZAITI, PETRE B.
11178. ~ Le malentendu gréco-roumain en Macédoine. Pour la vérité Pour la justice Pour nos intérêts communs par Pierre B. Cazzaiti, Caiulidat-licencié de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest. Bucarest (Imp. Clementza), 1904. (23 x 15). 29 p. 1 fr. (II 1864)
Cu o prefaţă de Steriu I. Shounda (p. 7-8(.
11179. ~ Sunt sau nu sunt interese româneşti, este sau nu este o chestie românească în Macedonia? A fi sau a nu fi? Care va fi, care trebue să fie, atitudinea României într’un viitor război în Orient? Caveant consules! De Petre B. Cazzaiti, Licenţiat al Facultăţei de Drept din Bucureşti, Publicist. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (24 x 16,5). 28 p. (II 10883)
Traduceri:
• La loi pour le controle des étrangers. Trad. de ~. Bucarest, 1915.

Nu exista imagini
  586) CAZZAVILLAN, LUIGI (1852-1903)
 • Opera
 • Imagini
CAZZAVILLAN, LUIGI (1852-1903)
11180. ~ Discursul rostit de Luigi Cazzavillan, preşedintele Societăţii de ajutor reciproc şi bine-facere Umberto-Margherita a italienilor din România cu ocazia desvelirei bustului lui Umberto I, rege al Italiei şi a inaugurarei şcoalelor italiene din Bucureşti. 24 Noembrie 1901. Bucureşti (Tip. Universul, Luigi Cazzavillan), [1902?]. (21,5 x 13,5). 32 p. (II 486930)

Nu exista imagini
  587) CĂDERE, epigramist
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, epigramist
11181. ~ Procopsiade. Epigrame de D-rul Căzătură [Cădere]. Dedicate D-lui Mihăilă Em. Procopsiu Epigramist de 50 cai putere. Brevété S.G. D.G. Câmpulung [Piteşti (Tip. Şreier), 1914]. (11 x 16). 16 p. (I 35991)
Localitatea şi tipografia, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Autorul, la p. 3.

Nu exista imagini
  588) CĂDERE, DUMITRU M. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, DUMITRU M. (1876-?)
11182. ~ Academia Comercială, [de] D. M. Cădere. Iaşi, 1913. (24 x 16). 7 p. (Extras din "Viata Românească") (II 31539)
11183. ~ Carte de citire, pentru şcoalele inferioare de meserii, clasa II. Noţiuni elementare de fizică şi chimie, [de] D. M. Cădere. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură, 1912. (20,5 x 14). 1 f., 176 p. cu il. 1,20 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 30213)
11184. ~ Idem. Ed. II. Cu 150 figuri în text şi numeroase exerciţii. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20,5 x 13,5). 183 p. cu il. 1,30 Iei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 44121)
11185. ~ Idem, clasa III. Noţiuni elementare de fizică industrială şi de tecnologie [de] D. M. Cădere. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (20 x 13). 205 p. cu il. 1,30 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 31255)
11186. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II.]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20 x 13). 207 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor).
(I 505881)
11187 ~ Câteva observaţiuni şi impresii asupra şcolilor secundare, comerciale şi normale de învăţători din Saxonia, Ravaria şi Elveţia, adunate de către D. M. Cădere, Profesor secundar în Iaşi. Raport. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1911. (20,5 x 13,5). 63 p. (II 542568)
11188. ~ Comunicare asupra porfirului cuarţifer şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena (Jud. Tulcea), [de] D. Cădere. [Bucureşti]. 1916. (24 x 16,5). 10 p. cu il., 2 f. pl. (Extras din Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic, Vol. VII. Şedinţa dela 11 Decembrie 1915) (II 47941)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11189. ~ Din istoricul unei frontiere, de D. Cădere, profesor la liceul Codreanu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), [1899?]. (15,5 x 10). 5 p. (Din revista Soc. studenţeşti Carmen Sylva, număr unic şi festiv, 1899) (BCU-Iaşi I 27251)
Descriere după copertă.
11190. ~ O escursie Şcolară, [de] D. Cădere. (Extras din raportul adresat D-lui Director al Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi). Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1906. (23 x 15,5). 14 p. (Extras din "Cultura Română", No. 9 şi 10 din sept. şi oct. 1906) (BCU-Iaşi III B 4909)
11191. ~ Notă asupra granitului dela Mecin (Dobrogea), de D. M. Cădere. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (27 x 19,5). 14 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. Anul IV, 1910, fasc. I) (II 23652)
Cuprinde şi un rezumat în l. franceză. Descriere după copertă.
11192. ~ Notă preliminară asupra porfirului şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi dela Camena-Ciamurl,i [de] D. Cădere. Bucureşti (Tipografiile Române Unite), [1915]. (23,5 x 15,5). 8 p. (Extras din: Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic, Vol. VI, 1914-1915) (II 70208)
11193. ~ Note préliminaire sur le porphyre quartzifère et la zone d’injection dans les roches vertes de Camena (Dobrogea), par Mr. D. Cădere, Profeseur[!]. Bucarest, Libr. Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (23 x 16). P. 77-84. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. V-ème année 1916/17, Nr. 2 paru la 15 juillet, 1916. Extrait) (II 554999)
Cu menţiunea: "Note présentée par M. L. Mrazec, M.A.R. dans la séance du 9 juin 1916". Descriere după copertă.
11194. ~ Oxizi [indescifrabil] carbonaţi. Bucureşti, 1918. 47 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională din T. Severin)
11195. ~ La quartzite de Piatra Fetei, par D. Cădere, Assistant au Laboratoire de minéralogie. Jassy (Imprimerie Nationale (I. S. Ionesco)), 1909. (24 x 16,5). 3 p. (Extrait de la revue Annales Scientifiques de l’Université de Iassy) (Astra-S 7251)
11196. ~ Radium, Radioactivitatea şi noile ipoteze asupra constituţiei materiei, [de] D. Cădere, Profesor la liceul Codreanu. Iasi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1904. (23,5 x 16). 34 p. 70 bani. (Extras din revista "Arhiva") (II 1803)
Descriere după copertă.
11197. ~ Rolul social al preotului la sate, [de] D. Cădere, Profesor. (Conferinţă ţinută în Aula Seminarului "Veniamin Costache" în ziua de 30 Ianuar 1908). Iaşi, 1908. (16 x 10). 22 p. (BCU-Iaşi I 36208)
Lipsă coperta.
11198. ~ Ştiinţele fizico-chimice în scoalele noastre secundare. Bucureşti, 1906. 18 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)
În colaborare:
11199. ~ Elemente de chimie şi mineralogie, întocmite conform cu programa din 1898 pentru Gimnasii, seminarii, şcoli normale şi şcoli secondare de fete, de D. Cădere şi V. Popescu, profesori [pe copertă: de D. Cădere, Licenţiat în sciinţi, Profesor la Lic. Internat şi Sc. Normală de înveţători V. Lupu şi V. Popescu, Licenţiat în sciinţi, Profesor la Lic. Naţional şi Seminarul Veniamin Costache ]. Cuprindend peste 100 figuri în text şi numerose exerciţii. Iaşi, Editura autorilor (Tip. Dacia. P. Iliescu & D. Grossul, 1901. (21,5 x 14). 1 f..f. IV, p. 3-286[-288] cu il. 3,75 lei (II 2102)
11200. ~ Noţiuni elementare de chimie şi mineralogie. Conform programei în vigóre. Pentru şcolele secundare interióre şi pentru clasa VII clasică, de D. Cădere, Profesor la Liceul Codrénu şi V. Popescu, Profesor la Liceul Naţional şi Seminarul Veniamin Costache. Conţinând 188 figuri în text şi numerose exerciţii. Ed. II. Iaşi, Editura autorilor (Tip. H. Goldner), 1903. (20 x 13). 259 p. 3,60 lei. (II 2146)
11201. ~ Idem. Ed. III. Partea I-[II]. Conţinând 190 [pe copertă = 192] figuri în text şi numeroase exerciţii. Carte aprobată cu decizia ministerială publicată în Monitorul Oficial No. 91 din 20 Iulie 1903. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1905. (20 x 13). 312 p. cu il. 4 lei. (I 2388)
11202. ~ Idem. Ed. III. Partea II pentru clasa 4-a secundară [pe copertă: clasa 3-a]. Carte aprobată cu decizia ministerială No. 267 din 4 Iulie 1903. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1906. (20 x 13). 2 f., p. 123-312 cu il. 2 lei. (I 494736)
Această parte, inclusă în ed. a III-a apărută în 1905, a circulat şi separat, cu copertă şi p. de titlu proprie.
11203. ~ Idem, pentru şcoalele secundare (cursul inferior), de D. M. Cădere şi V. Popescu, profesori. Conţinând 150 figuri în text; numeroase exerciţii şi bucăţi de cetire. Ed. V. Carte aprobată cu decizia ministerială No. 213 din 6 Mai 1914. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1914. (23,5 x 17). 189 p. cu il. 3,25 lei. (II 40820)
11204. ~ *Idem, pentru clasa IV secundară normală şi seminarială. Ed. VI, [191?]. (Cădere, cop. 4)
Vezi şi:
POPESCU, V. şi ~. Elemente de Fisica. Iaşi, 1901.
~ Noţiuni elementare de Fisica. Ed. III, 1903 ; ed. IV, 1907
POPESCU. V. şi ~. Răspuns criticei domnului G. G. Longinescu. Iaşi, 1902.
SIMIONESCU, I. şi ~. Nota preliminară asupra straturilor fosilifere. S.l. 1908.
SIMIONESCU, I. şi ~. Note sur la présence paléozoïque en Dobrogea. Iassy, 1908.

Nu exista imagini
  589) CĂDERE, NECULAI GH. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, NECULAI GH. (1883-?)
11205. ~ Însemnări de igienă rurală în legătură cu starea sanitară a judeţului Tutova în anul 1909, culese şi publicate de Dr. N. Gh. Cădere. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (23 x 16). 107 p., 1 f. tab. (II 26078)
11206. ~ Rărunchiul faţă de infecţiunea pneumococica. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Noembrie 1907 de Neculai Gh. Cădere, Fost intern al clinicilor oftalmológica, medicală şi chirurgicală 1. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (23,5 x 16). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 282) (II 7923)

Nu exista imagini
  590) CĂDERE, VICTOR G. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, VICTOR G. (1891-?)
11207. ~ Despre autoritatea lucrului judecat în dreptul civil român. Teza de doctorat juridic.Victor G. Cădere. Iaşi (Tip. Naţională), 1918. (24 x 16,5). 57[-60] p. (Universitatea din Iaşi.Facultatea juridică) (II 52232)

Nu exista imagini