Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  571) CAZACU, PETRE (1871-1956)
 • Opera
 • Imagini
CAZACU, PETRE (1871-1956)
11150. ~ Asigurările muncitoreşti în caz de boală, [de] Dr. P. Cazacu. Raport prezentat congresului XVI al Asociaţiei generale a medicilor din ţară din Mai 1912. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1912. (23 x 15). 28 p. (II 35055)
11151. ~ Cum trebuie să ne păzim şi să ne vindecăm de friguri, de Dr. Petre Cazacii. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18,5 x 11,5). 15 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr. 1) (I 18362)
11152. ~ Cum trebue să ne păzim şi să ne vindecăm de pelagră, [de] Dr. Cazacu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18 x 12). 16 p. (I 12997)
11153. ~ Idem. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18,5 x 12). 16 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr. 2) (I 18361)
11154. ~ Locuinţele sătenilor, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu Grossu & Co.), 1906. (24,5 x 16). 14 p. (Extras din revista "Viaţa Românească") (II 263254)
11155. ~ Medicul rural, [de] Dr. P. Cazacu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (25 x 16,5). 26 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 2, 1906) (II 33195)
11156. ~ Pelagra, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi, 1913. (23 x 15). 20 p. , 7 tab. (Extras din "Viaţa românească") (II 30907)
11157. ~ Staţiunea balneară Gura Prutului, de P. Cazacu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 16,5). 16 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 8, 1906) (II 196295)
11158. ~ Staţiunea sanitară şi lazaretele de la Clazomene, de Dr. Cazacu. Bucureşti (Inst. Grafic D.P.C., Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (23 x 16). 8 p., 7 f. pl. (Extras din: Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar, nr. 16 din 31 August 1914) (II 38811)
11159. ~ O sută de ani de robie, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (15,5 x 11,5). 21 p. (Extras din "Viaţa Românească") (I 28144)
11160. ~ Tratamentul operator al Cataractelor noi şi ale celor secundare prin procedeele de disci-zie ale Domnului Profesor Doctor Manolescu. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 26 Maiu 1900 de Petru Cazacu, Fost intern al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Tip. de lux Bolintineanu Rizescu & Comp.), 1900. (23,5 x 15,5). 48[-50] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 545) (BCU-ClN 186330)
În colaborare:
11161. ~ Material documentar pentru rezolvirea chestiunei farmaciilor în România. Adunat şi adnotat de Doctor P. Cazacu, Inspector General Sanitar cu ajutorul D-lui I. Constantinescu Frunză, Licenţiat în farmacie. Cu o prefaţă de d. prof. dr. V. Sion, director general al serv. Sanitar. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (24,5 x 16,5). 1 f.,, 459 p. 8 lei. (II 52108)
Traduceri:
ZLATOGOROV, S. I. Tifosul exantematic. Trad. de ~. Botoşani, 1917.

Nu exista imagini
  572) Cazania Domnului Hristos
 • Opera
 • Imagini
Cazania Domnului Hristos
• Cazania Domnului Hristos. Vezi: LUPEANU-MELIN, A.. Cazania Domnului Hristos. Cluj, 1916.

Nu exista imagini
  573) Cazania ţiganilor
 • Opera
 • Imagini
Cazania ţiganilor
• Cazania ţiganilor. Vezi: NICOLAE A LUI ION. Cazania ţiganilor. Braşov, 1898.

Nu exista imagini
  574) Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an...
 • Opera
 • Imagini
Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an...
11162. • Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an, şi cu Cazaniile Synaxarului Praznicilor împărăteşti, şi ale Sfinţilor celor Mari, a 12. Luni de preste an. Care, mai îndreptândusă atât la vorbă fiind cea veche, foarte proastă, cât şi la noimi în multe locuri aflândusă greşite, Sau typărit acum în zilele Prealuminatului, şi prea înălţatului nostru Domn a toată Ţara Rumânească Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Cu blagosloveniia şi cu toată osîrdiia iubitorului de D[u]mnezeu, Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul, Kyriu Chesarie. în Sf[î]nta Episcopie Buzăul. Intrasa acum din nou făcută Typografie. La anul mântuirii, 1834. Noembrie 3. (37 x 22,5). 2 f., 408 p. (III 6500)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  575) Cazania în toate Duminicile şi sărbători
 • Opera
 • Imagini
Cazania în toate Duminicile şi sărbători
11163. •* Cazaniă în tóte Duminicile şi serbătorile, edit. Ep. Chesarie. Buzeu, 1835. (Iarcu, p. 33 şi 35 ; Ionescu, G., p. 214)
11164. •* Cazaniă în tóte Duminicile şi serbătorile, edit. Ep. Chesarie. Buzeu, 1837. (Iarcu, p. 35, citat numai la ed. din 1835)

Nu exista imagini
  576) Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii...
 • Opera
 • Imagini
Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii...
11165. • Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii, tîlcuite ale Duminecilor de preste tot anul, şi cu Cazaniile sinactariului la toate praznicile împărăteşti, împreună şi cu ale Sfanţilor celor mari pă 12 luni de preste An, care Cazanii mai îndreptândusă atât la vorbă, cât şi la înţeles, fiind céle vechi foarte proaste în vorbire, şi în multe locuri sau aflat şi greşite. Şi sau tipărit această sf[î]ntă Cazanie, întocmai după Izvodul ce sau fost tipărit la sf[î]nta Episcopie Buzău, Episcop fiind D. D. Chesarie, care Cazanii câte au fost, toate sau ars la anul 1847 Martie 23 la Bucureşti. Iară acum tipărită cu cheltuiala D-lor Iosif Romanov şi Comp. Librieri romaneşti din Bucureşti, unde să află toate de vânzare, doritori pot afla prăvălia D-lor în Bucureşti pă uliţa Zarafilor, vecini fiind cu Nicolae Hristu Zaraful. Iară, acum la anul 1850 Maiu 30. sau tipărit supt Stăpânirea Înălţatului Împărat al Austrii, Marele Prinţip al Ardealului Francisc Iosif Intîiu. Şi în Ţara Romanească D. Stăpînitoriu Barbu Dimitrie Ştirbei Voevod. Aflândusă şi două Armii împărătişti Ruseşti, şi turceşti în Ţară. Sibiu (sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), 1850. (36,5 x 23). 1 f., 406[-410] p. (III 6501)
Cu caractere chirilice.
11166. • Cazanii ce coprind în sine Sfintele Evanghelii tâlcuite ale Duminicilor de preste an, şi Cazaniile Sinacsarilor la Praznicile împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari din 12 luni ale anului, la care s’au adaos Cazania Sf. Dimitrie Basarabov. Cazania Sfintei Filotei, de la Argeş. Cazania Sf. Nicodim cel sfinţit ce se află la monastirea Bistriţa de peste Oltu şi Viiaţa Sf. mucenic Ioan Românul. Acum tipărită într’acesta’şi chip în zilele Mării Sale Prinţului Alecsandru D. Ghica, Caimacamul Ţării Romaneşti. Cu cheltueala Dumnealor Iosif Romanov şi Comp. Bucureşti (Tip. Naţională a Dumnealor Iosif Romanov şi Comp.), 1858. (37 x 23,5). 2 f., 429[-432] p. (III 173853)
Cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet de tranziţie.
11167. • Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tîlcuite ale Duminicilor de preste an şi cu Cazaniile sinaxarului praznicilor împerăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an. Tipărite în dile-le Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I. Cu binecuvântarea Sfintuiui şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfîntă Episcopie a Râmnicului Noului Severin pe vremea fericitului episcop Filaret la anul mântuirei 1781. Bucureşti (Tipo-Lito. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (27,5 x l9,5). VI, 658 p. cu il. (II 465303)
11168. • Cazanii ce cuprind în sine evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an şi cu cazaniile sinaxarului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an tipărite în zilele Prea înălţatului şi iubitorului de Hristos Domnul nostru Carol I Regele României. Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin ia anul 1781. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (28 x 20). 746 p. cu il. (II 438082)
11169. • Cazanii ce cuprind în sine evangheliile tâlcuite ale duminicilor de preste an şi cu cazaniile sinaxarului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an tipărite [de Eufrosina Andriopoi] în zilele Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I Cu binecuvîntarea Sfântului şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin pe vremea fericitului episcop Filaret în anul mântuirei 1781. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ioneseu), 1911 [pe copertă: 1912]. (24,5 x 17). 472 p. (II 28278)
Cu "Înainte cuvântare" de Grigorio Ierodiaconul, din sfânta Episcopie a Râmnicului. Editorul, pe cop. 2.

Nu exista imagini
  577) CAZENAVE, ALPHÉE
 • Opera
 • Imagini
CAZENAVE, ALPHÉE
11170. ~ Doctorul de cassa. Consilii de către Professorul Cazenave, fost medic al spitalului Saint-Louis din Paris, Cavaler a Legionei de Onore. Bucureşti (Paris, Imp. V. Goupy et Jourdan), 1880. (13 x 9). 35 p. (I 26761)
Descriere după copertă. Imprimeria, la p. 35.

Nu exista imagini
  578) CAZENEUVE, comandor
 • Opera
 • Imagini
CAZENEUVE, comandor
11171. ~ Resbel şarlatanismului sau îndoită vedere Anti-Magnetică desvelită de Domnul Comandor Cazeneuve. Galaţi (Tip. Ion G. Nebuneli), 1893. (15 x 10,5). VIII - 72 p. 50 bani. (Biblioteca Ion G. Nebuneli) (I 219246)
Autorul, nu a fost identificat.

Nu exista imagini
  579) CAZIMIR
 • Opera
 • Imagini
CAZIMIR
Vezi: CASIMIR

Nu exista imagini
  580) CAZIN, HENRY
 • Opera
 • Imagini
CAZIN, HENRY
În colaborare:
11172. ~ Des rapports du rachitisme avec la syphilis Par le Docteur Cazin, Médecin do l’hôpital de Berk-sur-mer, Lauréat de l’Académie de médecine, Lauréat de l’Institut, membre correspondent de l’Académie de médecine de Paris, de la Société de chirurgie, etc. et H. Iscovesco, Interne des hôpitaux de Paris, Lauréat de l’Académie de médecine. (Mémoire couronné par l’Académie de médecine, prix de l’hygiène de l’enfance). Paris, Asselin de Houzeau, Libraires de la Faculté de Médecine (Typ. A. Parent, A. Davy, s-sseur), 1887. (24,5 x 16). 83 p. (Extrait des "Archives générales de médecine") (II 29)

Nu exista imagini