Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  561) CAVADIA, T. G.
 • Opera
 • Imagini
CAVADIA, T. G.
11125. ~ *Les plantations de caoutchouc, leur développement, leur avenir. Paris, 1911. 12°. 72 p. tab. pl., h. (Rally I, p. 67)

Nu exista imagini
  562) Cavai, şeful piraţilor : povestire
 • Opera
 • Imagini
Cavai, şeful piraţilor : povestire
11126. • Cavai, Şeful Piraţilor. Istorióră din viaţa marinarilor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Alexi), [189?]. (15 x 10). 36 p. (Biblioteca Poporului, nr. 7) (BCU-ClN 8208 S)
La finalul textului, semnează: "A.V.-u".

Nu exista imagini
  563) Cavalerii Abisului
 • Opera
 • Imagini
Cavalerii Abisului
11197 • Cavalerii Abisului. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 50) (III 11374)

Nu exista imagini
  564) Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
 • Opera
 • Imagini
Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
11128. • Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului. Povestea unui magistrat devenit căpitan de bandiţi. Bucureşti, Biroul de editură S. Heiler (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), [1911]. (23 x 15,5). 2160 p. (135 fascicole). 10 bani fasc. Prima fascicolă gratis. (II 24439)
La p. 2157-2160, anunţuri şi reclame.

Nu exista imagini
  565) CAVALOTTI, F.
 • Opera
 • Imagini
CAVALOTTI, F.
11129. ~ Cântarea Cântărilor. Un act în versuri, [de] Gh. V. Botez. Traducere după Cantico dei Cantici de F. Cavalotti. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (20 x 12,5). 24 p. 50 bani. (II 523000)

Nu exista imagini
  566) Caveant consules
 • Opera
 • Imagini
Caveant consules
11130. • Caveant consules. Strigare de alarmă către Parlament din partea unui spectator necunoscut al evenimentelor. Bucuresci (Impr. de l’Orient), 1878. (23 x 16). 15 p. (II 486684)
La finalul textului semnează: Civis (p. 11). Cuprinde şi: "circulara D-lui Ministru al trebilor din lăuntru [M. Kogălniceanu] către Rabinii israeliţi din Moldavia (12 Mai 1860)".

Nu exista imagini
  567) CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
 • Opera
 • Imagini
CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
11131. ~ Băiatul lui Moş-Turcu. Nuvele, de Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). VI-93 p. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 16. Biblioteca Culturală (autori români contimporani)) (I 13458)
Cu o notiţă critică despre opera lui Cazaban, nesemnată.
11132. ~ Ce nu se poate spune, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 240[-243] p. 2 lei. (I 37888)
11133. ~ Chipuri şi suflete, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 260[-263] p. 1,50 lei. (I 10513)
11134. ~ Cutreerând, [de] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Universitară), 1905. (21,5x 14). 117 p. (II 156620)
11135. ~ Departe de oraş. (Nuvele), [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1906]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 254) (I 125638)
Pentru an, vezi: VL, 1(1906), nr. 51, dec. 17, p. 8: Au apărut ; Uni, 17(1907), nr. 3, ian. 26, p. 45: Noutăţi ; Drap, 7(1907), nr. 10, ian 25 (7 febr.), p. 4: cărţi şi reviste)
11136. ~ De sufletul nemţilor, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, C. Banu, Editor. (Tip. Flacăra), 1916. (23 x 15,5). VIII-92[-95] p. cu il. 1,50 lei. (II 46897)
Pe copertă: "Cu o prefaţă de Profesor Dr. Franz Würstmann Oberieutenant A. D.".
11137. ~ Deştept Băiat! [De] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (19,5 x 13). 109 p. 1 leu. (I 758)
11138. ~ Dureri neînţelese, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei II. Steinberg, [1916]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Căminul. Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 21) (I 47775)
Datat după reclama de pe cop. 3.
11139. ~ Incurcălume. Schiţe umoristice, [de] Alexandru Cazaban. Bucuresci, Edit. Inst. de Arte Grafice Eminescu, 1903. (21 x 13,5). 2 f., IV p., 103 p. 1 leu. (II 125953)
11140. ~ Între femeie şi pisică, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (19 x 12). 200 p. 1,50 lei. (1 31453)
Cuprinde şi alte schiţe. Anul, pe copertă.
11141. ~ Moş-Trăscău. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, [1915]. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 937) (I 45074)
11142. ~ Oameni cum-se-cade. Nuvele şi schiţe, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1911. (16,5 x 11,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 709) (I 29564)
11143.~ Păcatul Sfinţiei sale, [de] Al. Cazaban. Bucureşti (Inst. Minerva), 1915. (19 x 12.5). 256 p. 2 lei. (I 42570)
11144. ~ Rozica. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva - Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (14 x 10). 91[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 136) (I 34516)
11145. ~ Tovarăşul de drum, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Librăria Nouă, [1912]. (16 x 11.5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 27) (I 28776)
Cuprinde şi alte schiţe. Pentru an, vezi: Luc, 12(1913), nr. 3, cop. 2: Cărţi mai nou apărute.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1907-1908.

Nu exista imagini
  568) CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
11146. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de D. V. Cazaciuc. Susţinută la. Giurgiu (Libr., Tip. şi Leg. de Cărţi, George Bratanescu), 1899. (22 x 15,5). 75 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 174533)

Nu exista imagini
  569) CAZACOFF, V. D.
 • Opera
 • Imagini
CAZACOFF, V. D.
11147. ~ Asasinarea Anna[!] Simon. Asasinată de către Căpitanul Boiceff, Adjutantul Prinţului Bulgar şi de Novelici, Prefectul Poliţiei din Filipopole, în ziua de 9 Aprilie 1897. [De] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1897?]. (23,5 x 15,5). 36 p. cu il. (II 408604)
11148. ~ Executarea Căpitanului Boiceff şi Prefectului Novelici, asasinii Anei Simon [de] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1898]. (24 x 16). 32 p. 50 bani. (II 413181)
Anul dedus din text, p. 26.

Nu exista imagini
  570) Cazacu şi Volentiru : comedie
 • Opera
 • Imagini
Cazacu şi Volentiru : comedie
11149. • Cazacu şi Volentiru, comedie într-un act, tradusă de I. Roman. Craiova, Editori I. Samitca & Lasar (Tip. lui Iosif Samitca şi Iancu Moise), 1861. (19 x 12). 19 p. 1/2 Sfanţii. (I 408957)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  571) CAZACU, PETRE (1871-1956)
 • Opera
 • Imagini
CAZACU, PETRE (1871-1956)
11150. ~ Asigurările muncitoreşti în caz de boală, [de] Dr. P. Cazacu. Raport prezentat congresului XVI al Asociaţiei generale a medicilor din ţară din Mai 1912. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1912. (23 x 15). 28 p. (II 35055)
11151. ~ Cum trebuie să ne păzim şi să ne vindecăm de friguri, de Dr. Petre Cazacii. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18,5 x 11,5). 15 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr. 1) (I 18362)
11152. ~ Cum trebue să ne păzim şi să ne vindecăm de pelagră, [de] Dr. Cazacu. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18 x 12). 16 p. (I 12997)
11153. ~ Idem. Bucureşti (Speranţa, Inst. de Arte Grafice), 1908. (18,5 x 12). 16 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Biblioteca Populară Medicală, nr. 2) (I 18361)
11154. ~ Locuinţele sătenilor, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu Grossu & Co.), 1906. (24,5 x 16). 14 p. (Extras din revista "Viaţa Românească") (II 263254)
11155. ~ Medicul rural, [de] Dr. P. Cazacu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1906. (25 x 16,5). 26 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 2, 1906) (II 33195)
11156. ~ Pelagra, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi, 1913. (23 x 15). 20 p. , 7 tab. (Extras din "Viaţa românească") (II 30907)
11157. ~ Staţiunea balneară Gura Prutului, de P. Cazacu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 16,5). 16 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 8, 1906) (II 196295)
11158. ~ Staţiunea sanitară şi lazaretele de la Clazomene, de Dr. Cazacu. Bucureşti (Inst. Grafic D.P.C., Dr. A. Athanasiu Vergu), 1914. (23 x 16). 8 p., 7 f. pl. (Extras din: Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar, nr. 16 din 31 August 1914) (II 38811)
11159. ~ O sută de ani de robie, [de] Dr. P. Cazacu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (15,5 x 11,5). 21 p. (Extras din "Viaţa Românească") (I 28144)
11160. ~ Tratamentul operator al Cataractelor noi şi ale celor secundare prin procedeele de disci-zie ale Domnului Profesor Doctor Manolescu. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 26 Maiu 1900 de Petru Cazacu, Fost intern al Spitalului Brâncovenesc. Bucuresci (Tip. de lux Bolintineanu Rizescu & Comp.), 1900. (23,5 x 15,5). 48[-50] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 545) (BCU-ClN 186330)
În colaborare:
11161. ~ Material documentar pentru rezolvirea chestiunei farmaciilor în România. Adunat şi adnotat de Doctor P. Cazacu, Inspector General Sanitar cu ajutorul D-lui I. Constantinescu Frunză, Licenţiat în farmacie. Cu o prefaţă de d. prof. dr. V. Sion, director general al serv. Sanitar. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (24,5 x 16,5). 1 f.,, 459 p. 8 lei. (II 52108)
Traduceri:
ZLATOGOROV, S. I. Tifosul exantematic. Trad. de ~. Botoşani, 1917.

Nu exista imagini
  572) Cazania Domnului Hristos
 • Opera
 • Imagini
Cazania Domnului Hristos
• Cazania Domnului Hristos. Vezi: LUPEANU-MELIN, A.. Cazania Domnului Hristos. Cluj, 1916.

Nu exista imagini
  573) Cazania ţiganilor
 • Opera
 • Imagini
Cazania ţiganilor
• Cazania ţiganilor. Vezi: NICOLAE A LUI ION. Cazania ţiganilor. Braşov, 1898.

Nu exista imagini
  574) Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an...
 • Opera
 • Imagini
Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an...
11162. • Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an, şi cu Cazaniile Synaxarului Praznicilor împărăteşti, şi ale Sfinţilor celor Mari, a 12. Luni de preste an. Care, mai îndreptândusă atât la vorbă fiind cea veche, foarte proastă, cât şi la noimi în multe locuri aflândusă greşite, Sau typărit acum în zilele Prealuminatului, şi prea înălţatului nostru Domn a toată Ţara Rumânească Alexandru Dimitrie Ghica Voevod. Cu blagosloveniia şi cu toată osîrdiia iubitorului de D[u]mnezeu, Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul, Kyriu Chesarie. în Sf[î]nta Episcopie Buzăul. Intrasa acum din nou făcută Typografie. La anul mântuirii, 1834. Noembrie 3. (37 x 22,5). 2 f., 408 p. (III 6500)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  575) Cazania în toate Duminicile şi sărbători
 • Opera
 • Imagini
Cazania în toate Duminicile şi sărbători
11163. •* Cazaniă în tóte Duminicile şi serbătorile, edit. Ep. Chesarie. Buzeu, 1835. (Iarcu, p. 33 şi 35 ; Ionescu, G., p. 214)
11164. •* Cazaniă în tóte Duminicile şi serbătorile, edit. Ep. Chesarie. Buzeu, 1837. (Iarcu, p. 35, citat numai la ed. din 1835)

Nu exista imagini
  576) Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii...
 • Opera
 • Imagini
Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii...
11165. • Cazanii ce cuprinde în sine Sfintele Evanghelii, tîlcuite ale Duminecilor de preste tot anul, şi cu Cazaniile sinactariului la toate praznicile împărăteşti, împreună şi cu ale Sfanţilor celor mari pă 12 luni de preste An, care Cazanii mai îndreptândusă atât la vorbă, cât şi la înţeles, fiind céle vechi foarte proaste în vorbire, şi în multe locuri sau aflat şi greşite. Şi sau tipărit această sf[î]ntă Cazanie, întocmai după Izvodul ce sau fost tipărit la sf[î]nta Episcopie Buzău, Episcop fiind D. D. Chesarie, care Cazanii câte au fost, toate sau ars la anul 1847 Martie 23 la Bucureşti. Iară acum tipărită cu cheltuiala D-lor Iosif Romanov şi Comp. Librieri romaneşti din Bucureşti, unde să află toate de vânzare, doritori pot afla prăvălia D-lor în Bucureşti pă uliţa Zarafilor, vecini fiind cu Nicolae Hristu Zaraful. Iară, acum la anul 1850 Maiu 30. sau tipărit supt Stăpânirea Înălţatului Împărat al Austrii, Marele Prinţip al Ardealului Francisc Iosif Intîiu. Şi în Ţara Romanească D. Stăpînitoriu Barbu Dimitrie Ştirbei Voevod. Aflândusă şi două Armii împărătişti Ruseşti, şi turceşti în Ţară. Sibiu (sau tipărit în priv. Tipografie lui Gheorghie de Clozius), 1850. (36,5 x 23). 1 f., 406[-410] p. (III 6501)
Cu caractere chirilice.
11166. • Cazanii ce coprind în sine Sfintele Evanghelii tâlcuite ale Duminicilor de preste an, şi Cazaniile Sinacsarilor la Praznicile împărăteşti şi ale sfinţilor celor mari din 12 luni ale anului, la care s’au adaos Cazania Sf. Dimitrie Basarabov. Cazania Sfintei Filotei, de la Argeş. Cazania Sf. Nicodim cel sfinţit ce se află la monastirea Bistriţa de peste Oltu şi Viiaţa Sf. mucenic Ioan Românul. Acum tipărită într’acesta’şi chip în zilele Mării Sale Prinţului Alecsandru D. Ghica, Caimacamul Ţării Romaneşti. Cu cheltueala Dumnealor Iosif Romanov şi Comp. Bucureşti (Tip. Naţională a Dumnealor Iosif Romanov şi Comp.), 1858. (37 x 23,5). 2 f., 429[-432] p. (III 173853)
Cu caractere chirilice. P. de titlu cu alfabet de tranziţie.
11167. • Cazanii ce cuprind în sine Evangheliile tîlcuite ale Duminicilor de preste an şi cu Cazaniile sinaxarului praznicilor împerăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an. Tipărite în dile-le Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I. Cu binecuvântarea Sfintuiui şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfîntă Episcopie a Râmnicului Noului Severin pe vremea fericitului episcop Filaret la anul mântuirei 1781. Bucureşti (Tipo-Lito. Cărţilor Bisericeşti), 1898. (27,5 x l9,5). VI, 658 p. cu il. (II 465303)
11168. • Cazanii ce cuprind în sine evangheliile tâlcuite ale Duminicilor de preste an şi cu cazaniile sinaxarului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an tipărite în zilele Prea înălţatului şi iubitorului de Hristos Domnul nostru Carol I Regele României. Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin ia anul 1781. Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1911. (28 x 20). 746 p. cu il. (II 438082)
11169. • Cazanii ce cuprind în sine evangheliile tâlcuite ale duminicilor de preste an şi cu cazaniile sinaxarului praznicilor împărăteşti şi ale sfinţilor celor de preste an tipărite [de Eufrosina Andriopoi] în zilele Prea înălţatului şi Iubitorului de Christos Regelui nostru Carol I Cu binecuvîntarea Sfântului şi îndreptătorului Sinod al Sfintei Biserici Ortodoxe Autocefale Române. După cele date la lumină în Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin pe vremea fericitului episcop Filaret în anul mântuirei 1781. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ioneseu), 1911 [pe copertă: 1912]. (24,5 x 17). 472 p. (II 28278)
Cu "Înainte cuvântare" de Grigorio Ierodiaconul, din sfânta Episcopie a Râmnicului. Editorul, pe cop. 2.

Nu exista imagini
  577) CAZENAVE, ALPHÉE
 • Opera
 • Imagini
CAZENAVE, ALPHÉE
11170. ~ Doctorul de cassa. Consilii de către Professorul Cazenave, fost medic al spitalului Saint-Louis din Paris, Cavaler a Legionei de Onore. Bucureşti (Paris, Imp. V. Goupy et Jourdan), 1880. (13 x 9). 35 p. (I 26761)
Descriere după copertă. Imprimeria, la p. 35.

Nu exista imagini
  578) CAZENEUVE, comandor
 • Opera
 • Imagini
CAZENEUVE, comandor
11171. ~ Resbel şarlatanismului sau îndoită vedere Anti-Magnetică desvelită de Domnul Comandor Cazeneuve. Galaţi (Tip. Ion G. Nebuneli), 1893. (15 x 10,5). VIII - 72 p. 50 bani. (Biblioteca Ion G. Nebuneli) (I 219246)
Autorul, nu a fost identificat.

Nu exista imagini
  579) CAZIMIR
 • Opera
 • Imagini
CAZIMIR
Vezi: CASIMIR

Nu exista imagini
  580) CAZIN, HENRY
 • Opera
 • Imagini
CAZIN, HENRY
În colaborare:
11172. ~ Des rapports du rachitisme avec la syphilis Par le Docteur Cazin, Médecin do l’hôpital de Berk-sur-mer, Lauréat de l’Académie de médecine, Lauréat de l’Institut, membre correspondent de l’Académie de médecine de Paris, de la Société de chirurgie, etc. et H. Iscovesco, Interne des hôpitaux de Paris, Lauréat de l’Académie de médecine. (Mémoire couronné par l’Académie de médecine, prix de l’hygiène de l’enfance). Paris, Asselin de Houzeau, Libraires de la Faculté de Médecine (Typ. A. Parent, A. Davy, s-sseur), 1887. (24,5 x 16). 83 p. (Extrait des "Archives générales de médecine") (II 29)

Nu exista imagini
  581) Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul
 • Opera
 • Imagini
Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul
11173. • Cazul de la Liceul Militar din Mănăstirea Dealul. Acte şi desluşiri tipărite de profesorii demisionaţi: [Valeriu Alaci, profesor la Şcoala Normală, Constanţa; Nicolae Cartojan, profesor la gimnaziul Maiorescu, Giurgiu ; Frura. Chiriac, profesor la gimnaziul din Roman ; Gheorghe Lazăr, profesor la liceul I. C. Brătiann, Piteşti ; Emil Panaitescu, profesor la Şcoala Normală, Iaşi; Constantin Roibănescu, profesor la Şcoala Normală, Craiova]. Bucureşti, Instit. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1915. (23,5 x 16). 25 p. (II 129547)
Autorii, la p. 25.

Nu exista imagini
  582) Cazul Fraţilor Stolberg
 • Opera
 • Imagini
Cazul Fraţilor Stolberg
11174. • Cazul Fraţilor Stolberg. Sistem ingenios de încetăţenire românească prin acte false de Un craiovean. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (23 x 15,5), 28 p. (II 55618)

Nu exista imagini
  583) Cazul Generalului Alexandru Averescu
 • Opera
 • Imagini
Cazul Generalului Alexandru Averescu
11175. • Cazul Generalului Alex. Averescu, [de] P. C. Bucureşti, 1915. (23,5 x 16,5). 36 p. (II 150452)
Autorul, care semnează "P. C.", vorbeşte despre gen. Al. Averescu ca ofiţer, şi-şi intitulează broşura după cartea unui "C. P." intitulată "Cazul Generalului Alex. Iarca". Unul dintre autorii celor două titluri poate să fie Const. Pietraru.

Nu exista imagini
  584) Cazul Generalului Alexandru Iarca
 • Opera
 • Imagini
Cazul Generalului Alexandru Iarca
11176. • Cazul Generalului Alex. Iarca [de] C. P. Bucureşti, 1914. (22,5 x 15,5). 26 p. (II 40670)
11177. • Idem. Ed. II. Bucureşti, 1915. (23,5 x 16). 26 p. (II 252551)

Nu exista imagini
  585) CAZZAITI, PETRE B.
 • Opera
 • Imagini
CAZZAITI, PETRE B.
11178. ~ Le malentendu gréco-roumain en Macédoine. Pour la vérité Pour la justice Pour nos intérêts communs par Pierre B. Cazzaiti, Caiulidat-licencié de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest. Bucarest (Imp. Clementza), 1904. (23 x 15). 29 p. 1 fr. (II 1864)
Cu o prefaţă de Steriu I. Shounda (p. 7-8(.
11179. ~ Sunt sau nu sunt interese româneşti, este sau nu este o chestie românească în Macedonia? A fi sau a nu fi? Care va fi, care trebue să fie, atitudinea României într’un viitor război în Orient? Caveant consules! De Petre B. Cazzaiti, Licenţiat al Facultăţei de Drept din Bucureşti, Publicist. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1908. (24 x 16,5). 28 p. (II 10883)
Traduceri:
• La loi pour le controle des étrangers. Trad. de ~. Bucarest, 1915.

Nu exista imagini
  586) CAZZAVILLAN, LUIGI (1852-1903)
 • Opera
 • Imagini
CAZZAVILLAN, LUIGI (1852-1903)
11180. ~ Discursul rostit de Luigi Cazzavillan, preşedintele Societăţii de ajutor reciproc şi bine-facere Umberto-Margherita a italienilor din România cu ocazia desvelirei bustului lui Umberto I, rege al Italiei şi a inaugurarei şcoalelor italiene din Bucureşti. 24 Noembrie 1901. Bucureşti (Tip. Universul, Luigi Cazzavillan), [1902?]. (21,5 x 13,5). 32 p. (II 486930)

Nu exista imagini
  587) CĂDERE, epigramist
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, epigramist
11181. ~ Procopsiade. Epigrame de D-rul Căzătură [Cădere]. Dedicate D-lui Mihăilă Em. Procopsiu Epigramist de 50 cai putere. Brevété S.G. D.G. Câmpulung [Piteşti (Tip. Şreier), 1914]. (11 x 16). 16 p. (I 35991)
Localitatea şi tipografia, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Autorul, la p. 3.

Nu exista imagini
  588) CĂDERE, DUMITRU M. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, DUMITRU M. (1876-?)
11182. ~ Academia Comercială, [de] D. M. Cădere. Iaşi, 1913. (24 x 16). 7 p. (Extras din "Viata Românească") (II 31539)
11183. ~ Carte de citire, pentru şcoalele inferioare de meserii, clasa II. Noţiuni elementare de fizică şi chimie, [de] D. M. Cădere. Bucureşti, Minerva Inst. de arte grafice şi Editură, 1912. (20,5 x 14). 1 f., 176 p. cu il. 1,20 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (I 30213)
11184. ~ Idem. Ed. II. Cu 150 figuri în text şi numeroase exerciţii. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20,5 x 13,5). 183 p. cu il. 1,30 Iei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 44121)
11185. ~ Idem, clasa III. Noţiuni elementare de fizică industrială şi de tecnologie [de] D. M. Cădere. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (20 x 13). 205 p. cu il. 1,30 lei. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor) (II 31255)
11186. ~ Idem. [Pe copertă: Ed. II.]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20 x 13). 207 p. cu il. (Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Administraţia Casei Şcoalelor).
(I 505881)
11187 ~ Câteva observaţiuni şi impresii asupra şcolilor secundare, comerciale şi normale de învăţători din Saxonia, Ravaria şi Elveţia, adunate de către D. M. Cădere, Profesor secundar în Iaşi. Raport. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1911. (20,5 x 13,5). 63 p. (II 542568)
11188. ~ Comunicare asupra porfirului cuarţifer şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi de la Camena (Jud. Tulcea), [de] D. Cădere. [Bucureşti]. 1916. (24 x 16,5). 10 p. cu il., 2 f. pl. (Extras din Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic, Vol. VII. Şedinţa dela 11 Decembrie 1915) (II 47941)
Descriere după titlul de la începutul textului.
11189. ~ Din istoricul unei frontiere, de D. Cădere, profesor la liceul Codreanu. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), [1899?]. (15,5 x 10). 5 p. (Din revista Soc. studenţeşti Carmen Sylva, număr unic şi festiv, 1899) (BCU-Iaşi I 27251)
Descriere după copertă.
11190. ~ O escursie Şcolară, [de] D. Cădere. (Extras din raportul adresat D-lui Director al Seminarului Pedagogic Universitar din Iaşi). Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1906. (23 x 15,5). 14 p. (Extras din "Cultura Română", No. 9 şi 10 din sept. şi oct. 1906) (BCU-Iaşi III B 4909)
11191. ~ Notă asupra granitului dela Mecin (Dobrogea), de D. M. Cădere. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (27 x 19,5). 14 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României. Anul IV, 1910, fasc. I) (II 23652)
Cuprinde şi un rezumat în l. franceză. Descriere după copertă.
11192. ~ Notă preliminară asupra porfirului şi a zonei de injecţiuni în rocile verzi dela Camena-Ciamurl,i [de] D. Cădere. Bucureşti (Tipografiile Române Unite), [1915]. (23,5 x 15,5). 8 p. (Extras din: Dări de seamă ale şedinţelor Institutului Geologic, Vol. VI, 1914-1915) (II 70208)
11193. ~ Note préliminaire sur le porphyre quartzifère et la zone d’injection dans les roches vertes de Camena (Dobrogea), par Mr. D. Cădere, Profeseur[!]. Bucarest, Libr. Socec et Co., C. Sfetea, Pavel Suru (Inst. d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1916. (23 x 16). P. 77-84. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine. V-ème année 1916/17, Nr. 2 paru la 15 juillet, 1916. Extrait) (II 554999)
Cu menţiunea: "Note présentée par M. L. Mrazec, M.A.R. dans la séance du 9 juin 1916". Descriere după copertă.
11194. ~ Oxizi [indescifrabil] carbonaţi. Bucureşti, 1918. 47 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională din T. Severin)
11195. ~ La quartzite de Piatra Fetei, par D. Cădere, Assistant au Laboratoire de minéralogie. Jassy (Imprimerie Nationale (I. S. Ionesco)), 1909. (24 x 16,5). 3 p. (Extrait de la revue Annales Scientifiques de l’Université de Iassy) (Astra-S 7251)
11196. ~ Radium, Radioactivitatea şi noile ipoteze asupra constituţiei materiei, [de] D. Cădere, Profesor la liceul Codreanu. Iasi (Tip. editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1904. (23,5 x 16). 34 p. 70 bani. (Extras din revista "Arhiva") (II 1803)
Descriere după copertă.
11197. ~ Rolul social al preotului la sate, [de] D. Cădere, Profesor. (Conferinţă ţinută în Aula Seminarului "Veniamin Costache" în ziua de 30 Ianuar 1908). Iaşi, 1908. (16 x 10). 22 p. (BCU-Iaşi I 36208)
Lipsă coperta.
11198. ~ Ştiinţele fizico-chimice în scoalele noastre secundare. Bucureşti, 1906. 18 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)
În colaborare:
11199. ~ Elemente de chimie şi mineralogie, întocmite conform cu programa din 1898 pentru Gimnasii, seminarii, şcoli normale şi şcoli secondare de fete, de D. Cădere şi V. Popescu, profesori [pe copertă: de D. Cădere, Licenţiat în sciinţi, Profesor la Lic. Internat şi Sc. Normală de înveţători V. Lupu şi V. Popescu, Licenţiat în sciinţi, Profesor la Lic. Naţional şi Seminarul Veniamin Costache ]. Cuprindend peste 100 figuri în text şi numerose exerciţii. Iaşi, Editura autorilor (Tip. Dacia. P. Iliescu & D. Grossul, 1901. (21,5 x 14). 1 f..f. IV, p. 3-286[-288] cu il. 3,75 lei (II 2102)
11200. ~ Noţiuni elementare de chimie şi mineralogie. Conform programei în vigóre. Pentru şcolele secundare interióre şi pentru clasa VII clasică, de D. Cădere, Profesor la Liceul Codrénu şi V. Popescu, Profesor la Liceul Naţional şi Seminarul Veniamin Costache. Conţinând 188 figuri în text şi numerose exerciţii. Ed. II. Iaşi, Editura autorilor (Tip. H. Goldner), 1903. (20 x 13). 259 p. 3,60 lei. (II 2146)
11201. ~ Idem. Ed. III. Partea I-[II]. Conţinând 190 [pe copertă = 192] figuri în text şi numeroase exerciţii. Carte aprobată cu decizia ministerială publicată în Monitorul Oficial No. 91 din 20 Iulie 1903. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1905. (20 x 13). 312 p. cu il. 4 lei. (I 2388)
11202. ~ Idem. Ed. III. Partea II pentru clasa 4-a secundară [pe copertă: clasa 3-a]. Carte aprobată cu decizia ministerială No. 267 din 4 Iulie 1903. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1906. (20 x 13). 2 f., p. 123-312 cu il. 2 lei. (I 494736)
Această parte, inclusă în ed. a III-a apărută în 1905, a circulat şi separat, cu copertă şi p. de titlu proprie.
11203. ~ Idem, pentru şcoalele secundare (cursul inferior), de D. M. Cădere şi V. Popescu, profesori. Conţinând 150 figuri în text; numeroase exerciţii şi bucăţi de cetire. Ed. V. Carte aprobată cu decizia ministerială No. 213 din 6 Mai 1914. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Stefaniu & Co.), 1914. (23,5 x 17). 189 p. cu il. 3,25 lei. (II 40820)
11204. ~ *Idem, pentru clasa IV secundară normală şi seminarială. Ed. VI, [191?]. (Cădere, cop. 4)
Vezi şi:
POPESCU, V. şi ~. Elemente de Fisica. Iaşi, 1901.
~ Noţiuni elementare de Fisica. Ed. III, 1903 ; ed. IV, 1907
POPESCU. V. şi ~. Răspuns criticei domnului G. G. Longinescu. Iaşi, 1902.
SIMIONESCU, I. şi ~. Nota preliminară asupra straturilor fosilifere. S.l. 1908.
SIMIONESCU, I. şi ~. Note sur la présence paléozoïque en Dobrogea. Iassy, 1908.

Nu exista imagini
  589) CĂDERE, NECULAI GH. (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, NECULAI GH. (1883-?)
11205. ~ Însemnări de igienă rurală în legătură cu starea sanitară a judeţului Tutova în anul 1909, culese şi publicate de Dr. N. Gh. Cădere. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1910. (23 x 16). 107 p., 1 f. tab. (II 26078)
11206. ~ Rărunchiul faţă de infecţiunea pneumococica. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Noembrie 1907 de Neculai Gh. Cădere, Fost intern al clinicilor oftalmológica, medicală şi chirurgicală 1. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (23,5 x 16). 78[-80] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 282) (II 7923)

Nu exista imagini
  590) CĂDERE, VICTOR G. (1891-?)
 • Opera
 • Imagini
CĂDERE, VICTOR G. (1891-?)
11207. ~ Despre autoritatea lucrului judecat în dreptul civil român. Teza de doctorat juridic.Victor G. Cădere. Iaşi (Tip. Naţională), 1918. (24 x 16,5). 57[-60] p. (Universitatea din Iaşi.Facultatea juridică) (II 52232)

Nu exista imagini
  591) Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz...
 • Opera
 • Imagini
Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz...
11208. • Căderea şi moartea lui Abdul-Aziz şi proclamarea lui Murad alu V-lea după comunicarea unui iniţiatu. Traducţiune liberă de P. G. M. [= P. M. Georgescu?]. Bucureştii (Tip. Dorothea P. Cucu), 1878. (18 x 11,5). 1 f., VI p., 1 f. erata, 225 p. 2 fr. (I 14701)
Cu un portr. Pentru traducător, vezi: Popescu, Siese ani..., p. 24.

Nu exista imagini
  592) CĂHĂNESCU-KARLSBAD, D.
 • Opera
 • Imagini
CĂHĂNESCU-KARLSBAD, D.
11209. ~ Instrucţiunile şi contraindicaţiunile apelor de Karlsbad, [de] Doctor M. Căhănescu Karlsbad. Bucureşti (Tip. Cultura), 1913. (23 x 15,5). 15 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", nr. 5, Maiu 1913) (II 33513)

Nu exista imagini
  593) CĂILE FERATE ROMÂNE. DIRECŢIA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. DIRECŢIA GENERALĂ A CĂILOR FERATE ROMÂNE
11210. ~ Analise comparative asupra grânelor romănesci şi străine. [Publicat de] Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Studiu présentat de Serviciul Docurilor la Exposiţia Universală de la Paris în 1900. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (18,5 x 11,5). 23 p., 5 tab. (I 411347)
Vezi şi ed. în l. engleză: "Comparative analyses...".
11211. ~ Analyses comparées de Froments Roumains et Etrangers, [publié par la] Direction Générale des chemins de fer de l’État Roumain. Étude présentée par le Service des Docks à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris. Bucarest (Imp. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1900. (18 x 12). 24 p., 4 tab. (I 159781)
11212 ~ Colecţiunea ordinelor de serviciu în vigoare la 1 Aprilie 1886 [publicată de ] Căile Ferate Române. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1886. (22,5 x 16). III, 58 p. (II 385099)
Descriere după copertă.
11213. ~ Colecţiunea Ordinelor privitoare la Serviciul comercial in vigoare la 1 Septembrie 1900 extrase din circulari, avize, ordine de serviciu, etc. [publicată de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Imp. CFR), 1909. (23 x 15,5). XVIII, 609 p., 5 pl. (II 385052)
Pagini albe: 133-158; 189-200; 209-220; 234-244; 308-318; 357-368; 395-406; 518-529; 583-594 şi 599-609.
11214. ~ Comparative analyses of Roumanian and Foreign Wheats. Study published by the Docks Department [-] (Roumanian State Railways for the Paris Exhibition of 1900. Bucharest (F. Göbl’s Sons, Printers to the Royal Court), 1900. (18,5 x 12). 23 p., 4 tab., 1 h. (I 411361)
11215. ~ Convention entre la Direction de chemins de fer de l’Etat bulgares[!] d’une part et la Direction Générale des chemins de fer roumains, d’autre part, a été faite et acceptée, sous reserve de l’approbation par les Gouvernements Bulgare et Roumaine la convention ci-après ayant pour but de regler le service de l’exploitation sur la section de ligne Oborischte - Bazargic ainsi que le service de transit dans les stations frontières Bazargic, d’une part et Oborischte, d’autre part. Bucureşti (Tip. Jockey Club), 1915]. (34 x 20,5). VIII p. (III 46101)
11216. ~ Descrierea trenurilor sanitare pentru transportul răniţilor. [Publicată de] Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Serviciul Atelierelor şi materialului rulant. Actul No. 45017/4306/97 A. Bucureşti (Tip. Căilor Ferate Române), 1897. (19 x 13). 34 p., 13 pl. (II 263888)
11217. ~ *Les docks et magasins de céréales, [publié par la] Direction générale des Chemins de Fer de l’Etat Roumain. Notice présentée à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris par le Service des Docks. Bucarest (Imp. de la Direction Générale des chemirs de Fer Roumains), 1900. (27 x 18). 15 p. (A 21821)
În prezent, lipsă BAR.
11218. ~ Emploi des résidus de pétrole comme combustible dans les locomotives [publié par la] Direction générale des Chemins de Fer de l’État roumain. Notice présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris par le Service des Ateliers et du Matériel et le Service de la Traction. Bucarest (Etablissement Graphique J. V. Socec), 1900. (32,5 x 23). 26 p., 6 pl. (III 465062)
11219. ~ Exploatarea Docurilor din Brăila si Galaţi. [Publicat de] CFR. Călăuza depunetorului de cereale în docuri. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1903. (14,5 x 10). 30 p. (I 345777)
11220. ~ Lege asupra poliţiei şi exploalarei calei ferate din Romania. [Publicată de] Căile Ferate Române. Bucuresci (Tipo-Lito. Ed. Wiegand, C. Savoiu & C-nie), 1892. (18,5 x 15) 14 p. (I 424154)
Lipsă copertă.
11221. ~ Lege pentru exploatarea căilor ferate ale Statului, [publicată de] Căile Ferate Române. Ediţiune de serviciu coprindend Legea din 19(31) Martie 1883, cu tòte modificările făcute până la Maiu 1901. Bucuresci (Tip. CFR), 1901. (20 x 12,5). 50 p. (I 522996)
11222. ~ Idem, coprinzând legea din 6(18) Martie 1883, cu toate modificările făcute până la Maiu 1910. Ediţiunea de serviciu. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (20 x 13). 75 p. (I 268661)
Cu menţiunea: "Publicată în Monitorul Oficial din 18/31 Martie 1910".
11223. ~ Legea generală de pensiuni promulgată prin Monitorul Oficial No. 258 din 23 Februarie (8 Martie) 1902 şi Regulamentul legei generale de pensiuni publicat prin Monitorul oficial No. 276 din 16(29) Martie 1902 [publicate de] Căile Ferate Române. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (15,5 x 11). 95 p. (I 522337)
11224. ~ Legea generală de pensiuni şi regulamentul ei de aplicare cu modificările din 9 Martie 1904 şi 14 Ianuarie 1906 [pe copertă şi: şi 1 Iunie 1906]. Exemplar de serviciu [publicat de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Impr. CFR), 1906. (19 x 12). 81 p. (I 547683)
11225. ~ Legea generală de pensiuni şi regulamentul ei de aplicare. în vigoare la 1 Aprilie 1909. Exemplar de serviciu [publicat de] Căile Ferate Române. Bucureşti (Imp. CFR), 1909. (16 x 10). 142 p. (I 13882)
11226. ~ Idem. În vigoare la 1/14 Aprilie 1912. Exemplar de serviciu. Bucureşti, în Edit. Dir. Gen. [a CFR.] (Imp. CFR), 1912. (19 x 12,5). VII, p. 3-158. (I 539299)
11227. ~ Memoriu. [Publicat de] Căile Ferate Române. Necesitatea construirei unei gări de călători, transformarea gărei de mărfuri, sporirea atelierului central şi construirea clădirei administraţiunei centrale în Bucuresci. Studiul proectelor dupe cari se pot efectua aceste lucrări. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1890. (33,5 x 21,5). 1 f., 34 p. (III 85782)
Lipsă coperta.
11228. ~ Les nouveaux ateliers de Bucarest et de Jassy. [Publié par la] Direction générale des chemins de fer de l’État Roumain. Notice présentée à l’Exposition universelle de 1900 à Paris par le Service des ateliers et du material. Bucarest (Établisement Graphique I. V. Socec), 1899. (32,5 x 24). 45 p., XV pl. (III 465286)
11229. ~ Le pont Regele Carol sur le Danube, [par la] Direction générale des chemins de fer de l’État roumain. Notice présentée à l’Exposition Universelle de 1900 à Paris par la Service des ponts. Bucarest (Imp. de la Direction Gén. des chemins de fers roumains), 1900. (27,5 x 18,5). 13 p., 2 pl. (II 377255)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  594) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE ATELIERE ŞI TRACŢIUNE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE ATELIERE ŞI TRACŢIUNE
11230. ~ *Forţe de tracţiune ale locomotivelor la diferite vitese. Bucureşti (Imp. CFR), 1903. 8°. 49 p. (RBibliogr., 1(1903), nr. 3, mai-iunie, pag. 52)

Nu exista imagini
  595) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE EXPLOATARE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE EXPLOATARE
11231. ~ Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor din porturile Galaţi şi Brăila precedat de Legea pentru legislaţia magasinelor generale. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (22,5 x 15,5). 194 p., VII f. anexe (formular) (II 549697)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  596) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DOCURILOR
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DOCURILOR
11232. ~ Lege pentru legislaţia magasinelor generale. Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor şi intrepositelor din porturile Galaţi şi Brăila. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1892. (19 x 12). 48 p. (I 109472)
11233. ~ Legislaţia magasinelor generale. Regulament şi tarife pentru exploatarea docurilor şi întrepositelor din porturile Galaţi şi Brăila. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1893. (20,5 x 12,5). 54 p. (II 410169)
11234. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1895. (19,5 x 13,5). 54 p. (II 423590)
11235. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1898. (19,5 x 12,5). 54 p. (I 392812)
11236. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1900. (20 x 12,5). 57 p. (I 392826)

Nu exista imagini
  597) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL ÎNTREŢINERE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL ÎNTREŢINERE
11237. ~ Manual sau collectiune de decisiuni, ordine de serviciu, circulări, avise, instrucţiuni, regulamente, contracte, etc. în us la Serviciul L, emise până la 1 Ianuarie 1896. Bucuresci (Tip. CFR), 1897. (23 x 16). L, 751 p. (II 385051)
11237a. ~ Suplement la Manual sau Colecţiune de decisiuni, ordine de serviciu, circulari, avise, instrucţiuni, regulamente etc. în us la Serviciul L, pe 1896 şi 1897. Bucuresci (Tip. CFR), 1898. (22,5 x 15). XXIV, 147 p.

Nu exista imagini
  598) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL LUCRĂRILOR NOI
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL LUCRĂRILOR NOI
11238. ~ Catalogul bibliotecii Serviciului pe anul 1891. Bucureşti (Tip. Curţei Regale F. Göbl Fii), 1891. (34 x 21). 28 p. (P II 32185)

Nu exista imagini
  599) CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE MIŞCARE
 • Opera
 • Imagini
CĂILE FERATE ROMÂNE. SERVICIUL DE MIŞCARE
11239. ~ Colecţiunea circularilor şi aviselor ale Serviciului de mişcare în vigoare la 1 Ianuarie 1889. Bucuresci (Tipo-Lito. Eduard Wiegand), 1889. (26,5 x 18,5). IX, 1 f., p. 11-146. (II 385123)
11240. ~ Colecţiunea Ordinelor privitóre la Serviciul de mişcare în vigóre la 15 Iulie 1895 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucuresci, Edit. şi Tip. CFR, 1895. (22,5 x 15,5). XXXII, 431 p. (II 385053)
11241. ~ Idem, în vigore la 1 Iunie 1898 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucureşti, Edit. şi Tip. CFR, 1898. (23 x 15,5). XXXV, 573 p. (II 385054)
11242. ~ Idem, în vigóre la 1 Aprilie 1908 extrase din circulări, avize, ordine de serviciu, etc. Bucureşti (Stab. Grafic Socec & Co.), 1908. (23,5 x 15,5). XXVI, 696 p. (II 12745)
Pp. 683-696 albe.
11243. ~ Curs de transportul pe CFR al călătorilor şi bagajelor tratat la Scoală specială de mişcare. Bucureşti (Tip. Jockey Club Ion C. Văcărescu & Comp.), 1912. (23 x 15). 229,VI p. (II 31579)
11244. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Stab. de Arte grafice Albert Baer), 1915. (23,5 x 16). 234, VI p. (II 38692)

Nu exista imagini
  600) Căinţa încrederii în boierii aristocraţi : paflet
 • Opera
 • Imagini
Căinţa încrederii în boierii aristocraţi : paflet
11245. • Căinţa încrederei în boierii aristocraţi. Sfînta hotărîre de a nu’i mai crede [de M. K. şi N. I.]. [Pamflet]. Bucureşti, 1848. (17,5 x 11). 1 f., 19 p. (I 103072)
Cu alfabet de tranziţie. Litografiat. La p. 19, iniţialele autorilor "M. K. şi N. I." (iniţialele lui M. Kogălniceanu şi N. Istrati), folosite în scop de mistificare de autorul anonim al pamfletului (vezi: M. Kogălniceanu. Protestaţie. Iaşi, 1848). Acelaşi care a scris - sub pseudonimul "Ştefan Arbore" - broşura "O scântee de deşteptare", Vienna, 1848.

Nu exista imagini