Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  561) CAVADIA, T. G.
 • Opera
 • Imagini
CAVADIA, T. G.
11125. ~ *Les plantations de caoutchouc, leur développement, leur avenir. Paris, 1911. 12°. 72 p. tab. pl., h. (Rally I, p. 67)

Nu exista imagini
  562) Cavai, şeful piraţilor : povestire
 • Opera
 • Imagini
Cavai, şeful piraţilor : povestire
11126. • Cavai, Şeful Piraţilor. Istorióră din viaţa marinarilor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Alexi), [189?]. (15 x 10). 36 p. (Biblioteca Poporului, nr. 7) (BCU-ClN 8208 S)
La finalul textului, semnează: "A.V.-u".

Nu exista imagini
  563) Cavalerii Abisului
 • Opera
 • Imagini
Cavalerii Abisului
11197 • Cavalerii Abisului. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 50) (III 11374)

Nu exista imagini
  564) Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
 • Opera
 • Imagini
Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
11128. • Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului. Povestea unui magistrat devenit căpitan de bandiţi. Bucureşti, Biroul de editură S. Heiler (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), [1911]. (23 x 15,5). 2160 p. (135 fascicole). 10 bani fasc. Prima fascicolă gratis. (II 24439)
La p. 2157-2160, anunţuri şi reclame.

Nu exista imagini
  565) CAVALOTTI, F.
 • Opera
 • Imagini
CAVALOTTI, F.
11129. ~ Cântarea Cântărilor. Un act în versuri, [de] Gh. V. Botez. Traducere după Cantico dei Cantici de F. Cavalotti. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (20 x 12,5). 24 p. 50 bani. (II 523000)

Nu exista imagini
  566) Caveant consules
 • Opera
 • Imagini
Caveant consules
11130. • Caveant consules. Strigare de alarmă către Parlament din partea unui spectator necunoscut al evenimentelor. Bucuresci (Impr. de l’Orient), 1878. (23 x 16). 15 p. (II 486684)
La finalul textului semnează: Civis (p. 11). Cuprinde şi: "circulara D-lui Ministru al trebilor din lăuntru [M. Kogălniceanu] către Rabinii israeliţi din Moldavia (12 Mai 1860)".

Nu exista imagini
  567) CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
 • Opera
 • Imagini
CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
11131. ~ Băiatul lui Moş-Turcu. Nuvele, de Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). VI-93 p. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 16. Biblioteca Culturală (autori români contimporani)) (I 13458)
Cu o notiţă critică despre opera lui Cazaban, nesemnată.
11132. ~ Ce nu se poate spune, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 240[-243] p. 2 lei. (I 37888)
11133. ~ Chipuri şi suflete, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 260[-263] p. 1,50 lei. (I 10513)
11134. ~ Cutreerând, [de] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Universitară), 1905. (21,5x 14). 117 p. (II 156620)
11135. ~ Departe de oraş. (Nuvele), [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1906]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 254) (I 125638)
Pentru an, vezi: VL, 1(1906), nr. 51, dec. 17, p. 8: Au apărut ; Uni, 17(1907), nr. 3, ian. 26, p. 45: Noutăţi ; Drap, 7(1907), nr. 10, ian 25 (7 febr.), p. 4: cărţi şi reviste)
11136. ~ De sufletul nemţilor, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, C. Banu, Editor. (Tip. Flacăra), 1916. (23 x 15,5). VIII-92[-95] p. cu il. 1,50 lei. (II 46897)
Pe copertă: "Cu o prefaţă de Profesor Dr. Franz Würstmann Oberieutenant A. D.".
11137. ~ Deştept Băiat! [De] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (19,5 x 13). 109 p. 1 leu. (I 758)
11138. ~ Dureri neînţelese, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei II. Steinberg, [1916]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Căminul. Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 21) (I 47775)
Datat după reclama de pe cop. 3.
11139. ~ Incurcălume. Schiţe umoristice, [de] Alexandru Cazaban. Bucuresci, Edit. Inst. de Arte Grafice Eminescu, 1903. (21 x 13,5). 2 f., IV p., 103 p. 1 leu. (II 125953)
11140. ~ Între femeie şi pisică, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (19 x 12). 200 p. 1,50 lei. (1 31453)
Cuprinde şi alte schiţe. Anul, pe copertă.
11141. ~ Moş-Trăscău. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, [1915]. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 937) (I 45074)
11142. ~ Oameni cum-se-cade. Nuvele şi schiţe, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1911. (16,5 x 11,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 709) (I 29564)
11143.~ Păcatul Sfinţiei sale, [de] Al. Cazaban. Bucureşti (Inst. Minerva), 1915. (19 x 12.5). 256 p. 2 lei. (I 42570)
11144. ~ Rozica. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva - Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (14 x 10). 91[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 136) (I 34516)
11145. ~ Tovarăşul de drum, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Librăria Nouă, [1912]. (16 x 11.5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 27) (I 28776)
Cuprinde şi alte schiţe. Pentru an, vezi: Luc, 12(1913), nr. 3, cop. 2: Cărţi mai nou apărute.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1907-1908.

Nu exista imagini
  568) CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
11146. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de D. V. Cazaciuc. Susţinută la. Giurgiu (Libr., Tip. şi Leg. de Cărţi, George Bratanescu), 1899. (22 x 15,5). 75 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 174533)

Nu exista imagini
  569) CAZACOFF, V. D.
 • Opera
 • Imagini
CAZACOFF, V. D.
11147. ~ Asasinarea Anna[!] Simon. Asasinată de către Căpitanul Boiceff, Adjutantul Prinţului Bulgar şi de Novelici, Prefectul Poliţiei din Filipopole, în ziua de 9 Aprilie 1897. [De] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1897?]. (23,5 x 15,5). 36 p. cu il. (II 408604)
11148. ~ Executarea Căpitanului Boiceff şi Prefectului Novelici, asasinii Anei Simon [de] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1898]. (24 x 16). 32 p. 50 bani. (II 413181)
Anul dedus din text, p. 26.

Nu exista imagini
  570) Cazacu şi Volentiru : comedie
 • Opera
 • Imagini
Cazacu şi Volentiru : comedie
11149. • Cazacu şi Volentiru, comedie într-un act, tradusă de I. Roman. Craiova, Editori I. Samitca & Lasar (Tip. lui Iosif Samitca şi Iancu Moise), 1861. (19 x 12). 19 p. 1/2 Sfanţii. (I 408957)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini