Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  541) CATRINARIU, DIMITRIE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CATRINARIU, DIMITRIE (1882-?)
11106. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al anusului contra naturei. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1909 de Dimitrie Catrinariu, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon, din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (24 x 16). 1 f., 54 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 318) (BCU-ClN 217757)

Nu exista imagini
  542) CATTACATZ, EM.
 • Opera
 • Imagini
CATTACATZ, EM.
11107. ~ Abreviaţiuni din tactica badată pe note relative resbelului 1877-78 de Căpitan Em. Cattacatz. Pitesci (Typ. G. Poppescu), 1881. (19 x 13). 85 p. (Memoriu Officerului) (I 526275)
Lipsă coperta.
11108. ~ Memorialulu Căpitanului de infanteria. Instrucţie practica a companiei. Cullegeri dupa celle mai noui esperienţe din resbellulu din urma; cu două crochiuri elementare estrasse dupa campulu manevreloru din anulu 1872 de Căpitanul E. Cattacatz (Cu autorisaţie D-lui Ministru de Resbellu). Pitesci (Tip. Al. A. Grecescu & G. Poppescu), 1873. (20 x 13). 62 p. (I 411712)

Nu exista imagini
  543) CATULLUS
 • Opera
 • Imagini
CATULLUS
Vezi:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  544) CATZ
 • Opera
 • Imagini
CATZ
Vezi şi: KATZ

Nu exista imagini
  545) CATZ, JACQUES I.
 • Opera
 • Imagini
CATZ, JACQUES I.
11109. ~ Orientaţiunea economiei naţionale pe baze ştiinţifice de Jacques I. Catz. Bucureşti, 1904. (18,5 x 12,5). 58[-60] p., 3 f. diagr. (I 267358)

Nu exista imagini
  546) CATZ, STRUL
 • Opera
 • Imagini
CATZ, STRUL
11110. ~ Alcoolismul din punctul de vedere clinic şi medico-legal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Catz Stral. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24,5 x 16,5). VI, 73[-76]. p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 193) (II 3630)

Nu exista imagini
  547) CAŢAFANY, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CAŢAFANY, GEORGE
11111. ~ Chinurile sfântului şi gloriosului martir Gheorghe. Traducere din Greceşte de George Catafany. Bârlad (Depozitul general la Tip. Caţafany). [1902]. (15,5 x 10,5). 32 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca poporului) (I 391407)
Datat după: Creţu-Antonovici, p. 60.
11112. ~ Idem. Scrise după studii serioase din istoria greacă, de George Caţafani. Bucureşti (Tip. Concurenţa, Osias M. Klein), [1915]. (13,5 x 9,5). 32 p. (I 45126)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
11113. ~ Din traducerile mele, [de] George Caţafany. Bârlad (Depositul la Tip. G. Caţafany), [1897]. (19 x 12,5). 278 p. 50 bani. (I 392336)
Cu un portret. Traducerile din l. greacă, după cum se arată la p. 5. Prefaţa datată: "Bârlad 27 Iunie 1897".
11114. ~ Idem. Ed. II. Vol. I. Bârlad (Depositul la Tip. G. Catalani), [1900]. (19 x 12). 256 p. 1 leu. (I 380025)
Pe copertă menţiunea: "Premiat cu Menţiunea Onorabilă la Exposiţia Universală din Paris 1900". Pentru an, vezi şi: A-B, 4 (1900), nr. 9, nov. 26, p. 252: Bibliografie.
11114a. ~ Idem. [Ed. II]. Vol. II. Bârlad (Depositul la Tip. G. [pe copertă: George] Caţafani), [1900]. (19 x 12). 224 p. 1 leu. (I 380025)
Pentru an, vezi şi: A-B, 4(1900), nr. 9, nov. 26, p. 252: Bibliografie.
11115. ~ Minunile Sfintei Paraschiva ale cărei sfinte moaşte se află în Iaşi. Scrise după studii serioase din cărţile greceşti de istorie de George Caţafani. Bucureşti (Tip. Concurenta), [1915]. (14 x 9,5). 32 p. cu il. (I 45125)
Traduceri:
• Aspasia. Trad. de ~. Bârlad, 1898 ; ed. II, 1906.
• Doue Poveşti foarte interesante. Trad. de ~. Bârlad, [188?].
• Epistolia Domnului nostru Isus Christos. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
• Glumeţele poveşti ale lui Nastradin Hogea. Trad. de ~. Bârlad, [189?].
• Istoria Sfiintilor împăraţi Constantin şi Elena. Trad. de ~. Bârlad, [188?].
• Oracolul sau Noua ghicitoare. Trad. de ~. Bârlad, 1900 ; ed. V, Bucureşti, [191?].
• Visul Maicei Domnului. Trad. de ~. S.l., 1915.

Nu exista imagini
  548) CAŢICHI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, CONSTANTIN
Traduceri:
GONZALES, F. V. Amparo. Trad. de ~. Iaşi, 1871.
HOUSSAYE, A. O cameră de dormit. Trad. de ~. Iaşi, 1879.

Nu exista imagini
  549) CAŢICHI, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, MIHAIL
11116. ~ Reformele necesare pentru Principatele Unite, de D. M. Caţichi, vechi major. Iassy (Imp. Adolf Bermann), 1866. (22 x 14,5). 19 p. (II 465380)
Traduceri:
DEBEY, A. Hijgiena durerilor. Trad. de ~. Iassi, 1874.
MACKELDY, F. Dritul romanu conţinînd Teoria Institutelor... Trad. de ~. Iassii, 1864.

Nu exista imagini
  550) CAŢICHI, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, THEODOR
11117. ~ Prefectul Iancu Ventura, Costache Pavli şi Theodor Caţichi. Broşură dedicată de cel din urmă celui de al doilea. Botoşani (Imp. Adrian), 1872. (20,5 x 14,5). 56 p. (II 411974)

Nu exista imagini
  551) CAUCALAU, L.
 • Opera
 • Imagini
CAUCALAU, L.
11118. ~ Agriculture du Centre. Bucarest, 1848. 170 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)

Nu exista imagini
  552) CAUCHY, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
CAUCHY, AUGUSTIN
11119. ~ Şapte lecţiuni de Fizică Generală, [de] Augustin Cauchy, traduse de către St. Michăescu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1907. (20 x 13). 48 p. 75 bani. (Biblioteca Ştiinţifică, [nr. 2]) (II 8736)

Nu exista imagini
  553) CAUDELLA, EDUARD (1841-1924)
 • Opera
 • Imagini
CAUDELLA, EDUARD (1841-1924)
Prefeţe:
ELIADE, AUREL. Muzica şi sunetul. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  554) CAUFEYNON, doctor
 • Opera
 • Imagini
CAUFEYNON, doctor
11120. ~ (Patimile ascunse ale femeilor), [de] Doctor Caufeynon. Masturbaţiunea şi Sodomia. Clitorism-Safism. Tribadism. Diformaţiunea organelor. Cauze şi Consecinţe. Traducere de J. Forţă. Bucureşti (Tip. Anuarul General al României), 1908. (20 x 13). 116[-118] p. 1,50 lei. (I 8926)

Nu exista imagini
  555) CAUFMAN
 • Opera
 • Imagini
CAUFMAN
Vezi şi KAUFMAN

Nu exista imagini
  556) CAUFMAN, HAIM
 • Opera
 • Imagini
CAUFMAN, HAIM
11121. ~ Maladia lui Roga. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în... de Caufman Haim. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16). 1 f., 54 p.(Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 165) (II 413306)
Traduceri:
UNGHETTI, G. B. Medici şi clienţi. Trad. de ~. Piatra Neamţ, 1910.

Nu exista imagini
  557) Cause Célèbre
 • Opera
 • Imagini
Cause Célèbre
11122. • Une Cause Célèbre. La déposition du Métropolitain-Primat de Roumanie [Ghenadie Petrescu], par B. M. Bucarest (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1896. (20 x 13,5). 268[-272] p. (II 118384)
Cuprinde: "Introduction. Historique. Le procès. La sentence. Conclusion. Annexes. Reunions de protestation".

Nu exista imagini
  558) CAUWES, P.
 • Opera
 • Imagini
CAUWES, P.
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree in România (Răspunsuri de ...). Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  559) Cauza limbilor şi naţionalităţilor
 • Opera
 • Imagini
Cauza limbilor şi naţionalităţilor
• Caus’a limbilor şi natiunalitatilor. Vezi: BABEŞ, VINCENŢIU. Caus’a limbilor şi natiunalitatilor în Austria. Viena, 1860.
• Caus’a romana la 1872. Vezi: PUŞCARIU, IOAN CAV. de. Caus’a romana la 1872. Sabiiu, 1872.

Nu exista imagini
  560) Cauza bivolarilor din Giurgiu înaintea Curţii juraţilor din Turnu-Măgurele
 • Opera
 • Imagini
Cauza bivolarilor din Giurgiu înaintea Curţii juraţilor din Turnu-Măgurele
11123. • Causa bivolariloru din Giurgiu înaintea Curţii juraţiloru din Turnu-Magurelle. Bucureştii (Tip. Dacia, Petrescu-Conduratu & Laurianu), 1873. (16,5 x 12). 46 p. (1 107876)
Cu o prefaţă de Al. Papiu Ilarianu.
11124. • Cauzele decăderei portului Galaţi. Convenţiunea cu Johnstone. Galatz (Tipo-Lit. Schenk), 1906. (18,5 x 13). 16 p. (1 440044)
Conţinutul a mai multor articole apărute în ziarul francez bucureştean "La Dépêche", despre convenţiunea încheiată cu Johnstone-Line. Critica acestei convenţii.

Nu exista imagini
  561) CAVADIA, T. G.
 • Opera
 • Imagini
CAVADIA, T. G.
11125. ~ *Les plantations de caoutchouc, leur développement, leur avenir. Paris, 1911. 12°. 72 p. tab. pl., h. (Rally I, p. 67)

Nu exista imagini
  562) Cavai, şeful piraţilor : povestire
 • Opera
 • Imagini
Cavai, şeful piraţilor : povestire
11126. • Cavai, Şeful Piraţilor. Istorióră din viaţa marinarilor. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip Alexi), [189?]. (15 x 10). 36 p. (Biblioteca Poporului, nr. 7) (BCU-ClN 8208 S)
La finalul textului, semnează: "A.V.-u".

Nu exista imagini
  563) Cavalerii Abisului
 • Opera
 • Imagini
Cavalerii Abisului
11197 • Cavalerii Abisului. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 50) (III 11374)

Nu exista imagini
  564) Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
 • Opera
 • Imagini
Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului : poveste
11128. • Cavalerul negru sau Banda de la Peştera Dracului. Povestea unui magistrat devenit căpitan de bandiţi. Bucureşti, Biroul de editură S. Heiler (Tip. şi Stab. de Arte Grafice G. Ionescu), [1911]. (23 x 15,5). 2160 p. (135 fascicole). 10 bani fasc. Prima fascicolă gratis. (II 24439)
La p. 2157-2160, anunţuri şi reclame.

Nu exista imagini
  565) CAVALOTTI, F.
 • Opera
 • Imagini
CAVALOTTI, F.
11129. ~ Cântarea Cântărilor. Un act în versuri, [de] Gh. V. Botez. Traducere după Cantico dei Cantici de F. Cavalotti. Iaşi, Edit. Librăriei Noua, P. Iliescu & D. Grossu (Tip. edit. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (20 x 12,5). 24 p. 50 bani. (II 523000)

Nu exista imagini
  566) Caveant consules
 • Opera
 • Imagini
Caveant consules
11130. • Caveant consules. Strigare de alarmă către Parlament din partea unui spectator necunoscut al evenimentelor. Bucuresci (Impr. de l’Orient), 1878. (23 x 16). 15 p. (II 486684)
La finalul textului semnează: Civis (p. 11). Cuprinde şi: "circulara D-lui Ministru al trebilor din lăuntru [M. Kogălniceanu] către Rabinii israeliţi din Moldavia (12 Mai 1860)".

Nu exista imagini
  567) CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
 • Opera
 • Imagini
CAZABAN, ALEXANDRU (1872-1966)
11131. ~ Băiatul lui Moş-Turcu. Nuvele, de Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10). VI-93 p. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 16. Biblioteca Culturală (autori români contimporani)) (I 13458)
Cu o notiţă critică despre opera lui Cazaban, nesemnată.
11132. ~ Ce nu se poate spune, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (19,5 x 13). 240[-243] p. 2 lei. (I 37888)
11133. ~ Chipuri şi suflete, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 260[-263] p. 1,50 lei. (I 10513)
11134. ~ Cutreerând, [de] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Universitară), 1905. (21,5x 14). 117 p. (II 156620)
11135. ~ Departe de oraş. (Nuvele), [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1906]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 254) (I 125638)
Pentru an, vezi: VL, 1(1906), nr. 51, dec. 17, p. 8: Au apărut ; Uni, 17(1907), nr. 3, ian. 26, p. 45: Noutăţi ; Drap, 7(1907), nr. 10, ian 25 (7 febr.), p. 4: cărţi şi reviste)
11136. ~ De sufletul nemţilor, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, C. Banu, Editor. (Tip. Flacăra), 1916. (23 x 15,5). VIII-92[-95] p. cu il. 1,50 lei. (II 46897)
Pe copertă: "Cu o prefaţă de Profesor Dr. Franz Würstmann Oberieutenant A. D.".
11137. ~ Deştept Băiat! [De] Al. Cazaban. Bucuresci (Tip. Munca), 1904. (19,5 x 13). 109 p. 1 leu. (I 758)
11138. ~ Dureri neînţelese, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei II. Steinberg, [1916]. (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Căminul. Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 21) (I 47775)
Datat după reclama de pe cop. 3.
11139. ~ Incurcălume. Schiţe umoristice, [de] Alexandru Cazaban. Bucuresci, Edit. Inst. de Arte Grafice Eminescu, 1903. (21 x 13,5). 2 f., IV p., 103 p. 1 leu. (II 125953)
11140. ~ Între femeie şi pisică, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Flacăra, 1913. (19 x 12). 200 p. 1,50 lei. (1 31453)
Cuprinde şi alte schiţe. Anul, pe copertă.
11141. ~ Moş-Trăscău. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay, [1915]. (15,5 x 10,5). 112 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 937) (I 45074)
11142. ~ Oameni cum-se-cade. Nuvele şi schiţe, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1911. (16,5 x 11,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 709) (I 29564)
11143.~ Păcatul Sfinţiei sale, [de] Al. Cazaban. Bucureşti (Inst. Minerva), 1915. (19 x 12.5). 256 p. 2 lei. (I 42570)
11144. ~ Rozica. Nuvele, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Minerva - Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (14 x 10). 91[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 136) (I 34516)
11145. ~ Tovarăşul de drum, [de] Al. Cazaban. Bucureşti, Librăria Nouă, [1912]. (16 x 11.5). 128 p. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 27) (I 28776)
Cuprinde şi alte schiţe. Pentru an, vezi: Luc, 12(1913), nr. 3, cop. 2: Cărţi mai nou apărute.
Vezi de asemenea:
• Rumänische Erzählungen... Bukarest, 1907-1908.

Nu exista imagini
  568) CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CAZACIUC, DUMITRU V. (1870-?)
11146. ~ Novaţiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de D. V. Cazaciuc. Susţinută la. Giurgiu (Libr., Tip. şi Leg. de Cărţi, George Bratanescu), 1899. (22 x 15,5). 75 p. (Facultatea Juridică din Bucureşti) (II 174533)

Nu exista imagini
  569) CAZACOFF, V. D.
 • Opera
 • Imagini
CAZACOFF, V. D.
11147. ~ Asasinarea Anna[!] Simon. Asasinată de către Căpitanul Boiceff, Adjutantul Prinţului Bulgar şi de Novelici, Prefectul Poliţiei din Filipopole, în ziua de 9 Aprilie 1897. [De] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1897?]. (23,5 x 15,5). 36 p. cu il. (II 408604)
11148. ~ Executarea Căpitanului Boiceff şi Prefectului Novelici, asasinii Anei Simon [de] V. D. Cazacoff. Bucuresci (Tip. Miulescu), [1898]. (24 x 16). 32 p. 50 bani. (II 413181)
Anul dedus din text, p. 26.

Nu exista imagini
  570) Cazacu şi Volentiru : comedie
 • Opera
 • Imagini
Cazacu şi Volentiru : comedie
11149. • Cazacu şi Volentiru, comedie într-un act, tradusă de I. Roman. Craiova, Editori I. Samitca & Lasar (Tip. lui Iosif Samitca şi Iancu Moise), 1861. (19 x 12). 19 p. 1/2 Sfanţii. (I 408957)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini