Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  531) Caterina, împărăteasa Rusiei
 • Opera
 • Imagini
Caterina, împărăteasa Rusiei
11074.• Caterina I-ma. Dramma în cinci acte Tradussu din Linb’a [!] italiana pe Linb’a romana de Petru Lupulov. Temişora (Cu tipariulu a lui M. Hazay şi alu fiului V.), 1856. (17,5 x 11). IV-52 p. (I 408929)
La p. 50-52: "Rugăciune câtrâ norocu şi cîteva anecdote", semnate P. L. [= Petru Lupulov].
11075. • Caterina împărăteasa Rusiei, o inimă de femee plină de cruzime şi amor, [în 216 numere]. Bucuresci, Edit. librăriei Ig. Hertz. [190?]. (22 x 15,5). 3452 p. 10 bani 6 kr. fasc. (II 60073)

Nu exista imagini
  532) Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu
 • Opera
 • Imagini
Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu
11076. • Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu. Studiu de drept canonic de Un preot ortodox. Bucuresci (Inst. de de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (20,5 x 13). 30 p. (Supliment la Gazeta) (II 109299)

CATERLY, JAMES
Vezi: ŞTIRBEI, GEORGE B.

Nu exista imagini
  533) CATHREIN, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CATHREIN, VICTOR
11077. ~ Concepţia Catolică despre Lume în Principii cu o deosebită privire la morală. Călăuză apologetică în problemele mari ale vieţii pentru toţi oamenii culţi. De Victor Cathrein S. J. Traducere de Bronislaus F. Th. Falewski. Titlul originalului: Die katholische Weltanschauung..., editura: Herder, Freiburg im Breisgau. Ediţia a II-a 1909. [Cartea I: Omul]. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1910-1911. (22 x 15). 205[-207] p. 2,75 lei Vol. (II 112861)
Lucrare apărută în 10 fasc. lunare (13 nr.). Preţul 15 Bani nr. Cu nr. 3, titlul se modifică în: "Concepţia Catolică despre lume in trăsăturile ei fundamentale cu specială privire la morală". Descriere după copertă şi completată după: CdC, 1913, p. 3.
11078. ~ Idem, în trăsăturile ei fundamentale cu specială privire la morală[...] Cartea a doua: Creştinul în lumina revelaţiei supranaturale. Craiova, Librăria şi Tip. Sache Pavlovici, 1911-1912. (22 x 15). 169 p. 15 bani numărul. (II 112861)
Lucrare apărută în 10 fasc. lunare. Descriere după copertă.
11079.~ Idem. Cartea a treia: Morala Catolică. Trăsăturile fundamentale. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1912-1913. (22 x 15). 208 p. 15 bani numărul. (II 112861)
Lucrare apărută în 13 fasc. lunare. Exemplar incomplet în BAR. Descriere după copertă.
11080. ~ Suferinţele şi triumfurile bisericii. Un capitol din Concepţia catolică despre lume de Victor Catherin S.J. tradus de B. Falewski. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1912. (21 x 13). 25 p. 10 bani. (II 27532)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  534) CATIANO, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
CATIANO, LUDWIG
11081. ~ Ueber die subcutane Anwendung des Ergotins. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin und Chirurgie vorgelegt der Medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und öffentlich zu vertheidigen am 6. März 1873 von Ludwig Catiano aus Jassy (Rumänien). Berlin (Gedruckt bei M. Niethe), [1873]. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 39503)

Nu exista imagini
  535) CATINA, ION (1828-1851)
 • Opera
 • Imagini
CATINA, ION (1828-1851)
11082. ~ Poesii, de I. Cătina. Bucureşti (Tip. lui C.A. Roseti şi Vinterhaider), 1846. (14,5 x 10,5). 94[-96] p. [1 Sfanţih]. (I 424402)
Cu alfabet de tranziţie. În Adamescu II, p. 103 se menţionează, pe baza unui citat al lui N. Tincu, că lucrarea a apărut în 2 volume, 1846-1847.
11083. ~ Idem (1847). Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1908. (14,5 x 8,5). 19 p. 15 bani. (I 12089)
Cu o prefaţă semnată de N. Iorga.
11084. ~ Zoe. Dramă în trei acte. De I. Calina. Bucureşti (Tip. lui C.A. Roseti şi Vinterhaider), 1847. (14 x 10,5). 85 p. (I 164707)
Cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu menţiunea: "Tipărită din fondul soţietăţii bibliofile. Cuprinde şi o scrisoare a lui I. Cătina către Aga C. Negruţţi". Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  536) CATINA, ION L. (1870-1940)
 • Opera
 • Imagini
CATINA, ION L. (1870-1940)
11085. ~ Amalafrida, dramă în 5 acte, în versuri, scriere originală, de Ion Cătina. Galaţi (Tip. Buciumul Român fondată de Th. Codrescu în Iaşi la anul 1850), 1895. (22,5 x 15). 100 p. 2 lei. (II 412297)
11086. ~ *Catapulta. Versuri satirice. Un volum (apărut pînă în 1918) (Catina, p. 179)
11087. ~ De pe alt tărîm sau 36 de zile pe apă, de Ion Cătina. Bucureşti (Tip. Jubileu a Lucrătorilor Asociaţi), 1908. (16,5 x 12). 128 p., IV p. (= Către Cititori). 50 bani. (Biblioteca Naţională, nr. 2) (I 10450)
11088. ~ De pe alt tărâm, [de] Ion L. Cătina. Douăzeci şi trei de ilustraţiuni. Bucureşti (Imp. Independenţa), [1917]. (19,5 x 12,5). 178 p. cu il., 1 f. bibliogr. (I 48319)
11089. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti (Imp. Independenţa), [1917]. (19,5 x 12,5). 178 p. cu il., 1 f. bibliogr. (I 48320)
Ediţia, numai pe copertă.
11090. ~ *Dicţionar Arabo-Român. Un volum. [Catina, p. 179)
11091. ~ *Dicţionar Cafro-Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11092. ~ *Dicţionar Egiptiano-Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11093. ~ *Dicţionar fonetic Român scolastic. Un volum. (Catina, p. 179) (Apărute înainte de 1918)
11094. ~ Doamna Mărgărita. Moartea lui Răzvan Vodă. Izvoade scrise de Ion Catina. Bucureşti (Tip. Jubileu a Lucrărorilor Asociaţi), 1908. (16,5 x 12). V-128 p. 50 bani. (Biblioteca Naţională, nr. 1) (II 10449)
11095. ~ *Flori de Rujă. Versuri lirice. Un volum. (Cătina, p. 179) (Apărut înainte de 1918, ca şi cele de mai jos)
11096. ~ *Gelimer. Poem dramatic. Un volum. (Catina, p. 179)
11097. ~ *În Ţara Soarelui. Proză. Un volum. (Catina, p. 179)
11098. ~ *La Miezul Pămintului. Proză. Un volum. (Catina, p. 179)
11099. ~ *Marele dicţionar fonetic Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11100. ~ *Nouri Negri. Versuri sociale. Un volum. (Catina, p. 179)
11101. ~ *Printre Harapi, Edit. Imprimeriilor Independenţa, [1918?]. 2 lei. (Catina, p. 179)
11102. ~ *Taina Faraonilor. Proză, Un volum. (Cătina, p. 179)
Traduceri:
• Povestire despre ceea ce s’a petrecut în Transilvania... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  537) CATINCA, I.
 • Opera
 • Imagini
CATINCA, I.
Vezi:
• Festivitatea arangiata în ser’a de 20 Aprile 1886... Arad, 1886.

Nu exista imagini
  538) CATO, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CATO, pseudonim
11103. ~ Gr. Crăinicianu Membru al Academiei Române despre Neutralitatea României şi primejdia rusă. Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Poporul), 1916. (20 x 13). 32 p. 50 bani. (I 47867)
Pe cop., menţiunea făcută cu cerneală de I. Bianu: "Autor anonim. Polemică dusă de un anonim împotriva generalului Gr. Crăiniceanu, membru al Academiei Române şi director politic al ziarului Universul, în care se folosesc ample citate din articolele acestuia". Cu menţiunea: "Pentru confor.: Cato".
11104. ~ Idem, despre primejdia rusă şi pregătirile României. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Ştefan A. Ştefăniu), [1916]. (16 x 10.5). 32 p. 50 bani. (I 47781)
La finalul textului (p. 32), menţiunea: "Pentru conform: Cato".

Nu exista imagini
  539) CATONE CENSORIUL
 • Opera
 • Imagini
CATONE CENSORIUL
Vezi: ROMAN, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  540) CATOPOLU, DUMITRU (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CATOPOLU, DUMITRU (1855-?)
11105. ~ Consideraţiuni asupra Geografiei, Profilaxiei şi Tratamentului Variolei. Tesa de Doctorat în Medicină. Presentată şi susţinută la... Iulie 1889 de Dumitru Catopolu, medic militar. Bucuresci (Tip. Curtei Regale. Propr. F. Göbl Fiii), 1899. (22,5 x 16). 81 , IV p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 218) (II 252579)

Nu exista imagini