Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  521) CATARGI, BARBU AL.
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, BARBU AL.
10973. ~ Despre societăţile comerciale de Barbu Catargi. Teză pentru licenţă Susţinută la. Bucureşti (Lito-Tipo Carol Göbl), 1893. (25 x 17). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76595)

Nu exista imagini
  522) CATARGI, GEORGES
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, GEORGES
Vezi:
CATARGI, ANNA ş.a. Scrisori din 1892-3 privitoare la afacerile de la moşia Căiuţi (Bacău). Bucureşti, 1893.

Nu exista imagini
  523) CATARGI, LASCAR (1823-1899)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, LASCAR (1823-1899)
10974. ~ Oficiul central de statistică. [Dare de seamă întocmită de L. Catargi, Ministru de Interne]. [Bucuresci, 1875]. (29 x 22,5). 5 p. (III 108805)
Descriere după titlul dela începutul textului. Autorul, la sfîrşitul textului: "Ministru de Interne, L. Catargi".
Vezi de asemenea:
• Marea întrunire a oposiţiunei-unite la Iaşi. Bucureşti, 1883.
• Întrunirea conservatoare de la Iaşi. Bucureşti, 1896.
• Alexandru Lahovari (1841-1897). Bucureşti, 1908.
Despre:
10975. • Lascar Katargiu şi partidul conservator şi Ioan Bratianu şi partidul liberal. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), [188?]. (25 x 17,5). 15 p. (II 394350)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datele editoriale la finalul textului (p. 15).
10976. • Lascăr Catargiu. 1. Introducere: Lascăr Catargiu. 2. Venirea la minister a lui L. Catargiu în 1871. 3. Declaraţiunea făcută în Cameră cu acea ocaziune. 4. Din şedinţa Camerii dela 13 martie 1871. 5. Memoriile Regelui despre Lascăr Catargiu. 6. Regele şi Lascăr Catargiu. 7. Fruntaşii conservatori despre Lascăr Catargiu: Manolache Costache Epureanu, Alexandra Lahovari, D.G. Gr. Cantacuzino, D. General Manu, D.Th. Rosetti, D. Titu Maiorescu, D.N. Filipescu, D.A1. Marghiloman, D. Tache Ionescu, 8. Presa la moartea lui Catargiu: Liberalul, L’Independance Roumaine Voinţa naţională ; Le Temps - Lascăr Catargiu (schiţă) de I. L. Caragiale. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atel. Socec & Comp.), 1907. (19 x 12). 48 p. 50 bani. (I 8933)

Nu exista imagini
  524) CATARGI, LASCAR L. (1872-1952)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, LASCAR L. (1872-1952)
10977. ~ Chestiuni Sociale, [de] Lascar L. Catargi. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1907]. (25 x 17). 104 p. (II 7881)
Datat după: EcN, 32(1908), nr. 1, ian., p. 92: Cărţi intrate pentru recenziune ; RI, 1907, nr. LXIX, 9, p. 130.
10978. ~ Concensiunea iluminatului Capitalei, [de] Lascar Catargi, deputat de Putna. Discurs rostit în şedinţa Adunărei deputaţilor dela 6 Februarie 1906. Bucureşti (Inst., de Arte Grafice Eminescu), 1906. (20 x 13,5). 14 p. (I 267292)
10979. ~ Despre Senat. Tesa pentru licenţa de L. Catargi. Bucureşti (Tip. modernă Gr. Luis), 1898. (24 x 16,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 117339)

Nu exista imagini
  525) CATARGI, MICHAEL von (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, MICHAEL von (1878-?)
10980. ~ Die Kausalität bei Schopenhauer und der Begriff der Gesetzmässigkeit. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg vorgelegt von Michael von Catargi, aus Kischinew, Russland. Heidelberg, Universitäts-Buchdruckerei von J. Hörning, 1910. (22 x 14). 39 p. (BCU-ClN 128863)
Lebenslauf, p. 39.

Nu exista imagini
  526) CATARGI, NICOLAE (?-1889)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, NICOLAE (?-1889)
10981. ~ Expunerea Cestiuniloru pusse prin Decretulu Domnescu No. 903 în desbaterea Consiliului Judetanu de Covurlui, sessia extraordinară de la 4 Iunie de N. Catargi, Prefectu. Galatz (Typ. Frédéric Thiel), 1872. (22,5 x 14,5). 14 p. (I 111302)

Nu exista imagini
  527) Catastrofa Popei Ţuică şi a cucoanei Marghiolita din Calea Plevnei
 • Opera
 • Imagini
Catastrofa Popei Ţuică şi a cucoanei Marghiolita din Calea Plevnei
10982. • Catastrofa Popei Ţuică şi a cucoanei Marghiolita din Calea Plevnei. Bucuresci (Tip. Universul), 1886. (16 x 11). 16 p. (I 391722)

Nu exista imagini
  528) Catavasier
 • Opera
 • Imagini
Catavasier
10983. • Catavasier grecesc şi românesc. Typărit în zilele Prea înălţatului împăratului nostru Franţisc Întăiul. Sibiiu (Typ. lui Ioann Bart), 1832. (17,5 x 11). 270[-272] p. cu il. (I 5164)
Cu caractere chirilice.
10984. • Idem. Sibiiu (în priv. rom. Tip. lui Gheorghie de Clozius), [1842]. (18 x 10,5). 270 [-272] p. cu il. (I 9410)
Cu caractere chirilice. Datat după "Pashalia" (p. 264).
10985. • *Catavasieru. Iaşi, 1848. (Iarcu, p. 57)
10986. • *Catavasieru. Bucureşti, 1856. 8°. 309 p. (Iarcu, p. 74)
10987. • Catavasier. Cu rândueala Vesperinei, Ortrinei şi Liturgièi. împreună cu glasurile, ca Prosomiile (Podobiile), Catavasiile, Irmósele, Poheleul, Mărimurile (Pripelele), cu Exapostilarile (Svetilnele), cu troparele învierei (voscresnele) de peste tot anul. Tipărit Cu aprobarea şi bine-cuventarea Sântului Sinod al Sântei Biserici Autocefale ortodoxe Române. în dilele Maiestăţei Sale iubitorului de Christos Carol I, Regele României. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1893. (23 x 15,5). 288 p. (II 412403)
10988. • Catavasier, care cuprinde Rînduiala Vesperinei, Ortrinei şi Liturghiei, Glasurile, Prosomiile (Podobiile), Catavasiile, Irmosele, Polieleul, Mărimurile (Pripelele), Exapostilariile, (Svetilnele) şi Troparele învierei (Voscresnele) de preste tot anul. Ed. II. Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române în dilele Maiestăţei Sale iubitorului de Christos Carol I, Regele României. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti 1898 [pe coperta: 1899]. (24,5 x 16,5). 295 p. (II 394217)
La p. 294, menţiunea: "Acest Catavasier se dă la lumină, în a doua ediţie, în urma hotărîrei luată de Sîntul Sinod al Sîntei Biserici Autocefale Ortodoxe Române în şedinţa dela 22 Mai 1898. El s’a văzut de P.P.S.S. Episcopi: Athanasie al Râmnicului Noului Severin, Silvestru al Huşilor şi Gherasim al Argeşului, după ce s’a revăzut de Domnul Dr. Constantin Chiricescu, Profesor la Facultatea de Teologie şi Director al Tipografiei Cărţilor Bisericeşti 30/11 Martie 1899".
10989. • Catavasier care cuprinde Rânduiala Vecernii, Utrenii şi Liturghiei, Glasurile, Prosomiile (Podobiile), Catavasiile, Irmoasele, Polieleul, Mărimile (Pripelele), Exapostilariile (Svetilnele) şi Troparele învierii (Voscresnele) de peste tot anul. Tipărit în a treia ediţie Cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autochefale Ortodoxe Române în zilele Maiestăţei Sale iubitorului de Hristos Carol I, Regele României. Bucureşti (Tipografia Cărţilor Bisericeşti), 1907. (24 x 16,5). 294 p. (II 579982)
10990. • Idem. Tipărit în zilele Maiestăţei Sale iubitorului de Hristos Ferdinand I Regele României.cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Român Ed. IV. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti),1915. (23,5 x 16). 260 p. (II 394209)

Nu exista imagini
  529) Catehism
 • Opera
 • Imagini
Catehism
• Catechismulu calvinescu. Vezi: BARIŢIU, G. Catechismulu calvinescu. Sibiiu, 1879.
• Catehisis mic pentru tinerimea ortodocsă. Vezi: MORARIU-ANDRIEVICI, SILVESTRU. Catihisis mic pentru tinerimea ortodocsă. Viena, 1865 ; 1878.
• Catechismul Constituţionale pentru cetăţianulu romanu. Vezi: PETRESCU, G. Catechismul Constituţionale pentru cetăţianulu românu. Bucureşti, 1869
10991. • Catihisis mic, sau scurtă mărturisire pravoslavnică, pentru Shoalele neunite Româneşti cele din Ţéra Ungurească, şi din Părţile ei împreunate. Cu milostiva îngăduinţă a împărăteştei, Chesaro-Crăeştei, şi Apostoliceştei Măriri. Buda (Tiipărit cu chieltuiala Crăeştei Typografii a Universitate! Ungureşti), 1831. (18,5 x 11,5). 79 p. (I 970)
Cu caractere chirilice.
10992. • *Catehismul cel mic, ed. II. Buda, 1834. 8°. (Urechia I, p. 274)
10993. • Catihisis mic, sau scurtă mărturisire pravoslavnică, pentru Shoalele neunite Româneşti, cele din Ţéra Ungurească şi din Părţile Ei împreunate. Cu milostiva îngăduinţă a împărăteştei Chesaro-Crăeştei, şi Apostoliceştei Măriri. Buda (Tipărit cu chieltuiala Crăeştei Tipografii a Universitatei Ungureşti), 1841. (18 x 11,5). 79 p. (I 13994)
Cu caractere chirilice.
10994. • Catehismul cel mic cu întrebări, şi răspunsuri alcătuit, şi întocmit pentru folosul Şcoalelor Româneşti celor din Ţâra Ungurească şi din părţile ei împreunate de legea greco-catholică. Oláh Kis Katekizmus a görög-kathol. számára. Buda (Tipărit cu cheltuiala Crăeştei Tipografii a Universitatei Ungureşti), 1845. (19 x 11,5). 96 p. 12 creiţari în arg. (BCU-ClN 109409)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
10995. • Catechismu Micu pentru tînerimea catholica. Rom. gr. e. kis. Kath. Buda (Cu literele tipografiei universităţii reg. ung.), 1864. (17 x 11). 34 p. Costa legat 7 cr. nuoi. (I 17854)
10996. • Catihisis poporalnicu sau învăţătură creştinească. Pentru Poporenii Bisericilor Ţerei. Compus Din orînduirea prea înălţatului Domnu Mihail Grigoriu Sturza V.V.D. şi Din a înalt Preasfinţitului Arhipăstoriu şi Mitropolit Sucevii şi Moldaviei. D.D. Veniamin Costachi. Şi Tipărit pentru a se împărţi pre la toate Bisericile spre scoposul însămnat cu preţu de un leu. Iaşii (Tip. Sfintei Mitropolii), 1834. (20,5 x 16). 16[-18] p. 1 leu (II 7997)
Cu un cuvînt înainte al Mitropolitului Sucevii şi Moldovei, Veniamin. Cu caractere chirilice.
10997. • Catihisis Sau Învăţătură în scurt pentru hristianitate. Cu blagoslovenie înalt prea Sfinţiei sale Chirio Veniamin Costachi Mitropolitul Sucevii şi Moldaviei şi Cavaleriu. Alcătuit de un râvnitoriu al dogmilor Hristieneşti, întemeet pre adevărate mărturii a sf[i]ntelor scripturi, trebuitoriu Pentru tot Hristiianul: încare la sfîrşit sau adaos şi doo învăţături cătră preoţi a sf[i]nţilor: Vasilie cel Mare şi Maxim mărturisitoriul, Sau tipărit a treia oară în Tipografia Sf[i]ntei Mitropolii. Iaşii La Anii dela Hs. 1834, Martie. (22 x 17,5). l f., 100 p. pl. (II 61891)
Cu caractere chirilice.
10998. • Idem. Cu Blagosloveniia Înalt Preasfinţiei sale D.D. Veniamin Costache Mitropolitului Sucevii şi Moldaviei şi Cavaleriu. Alcătuit de un răvnitoriu al dogmilor Hristianeşti, întemeiat pre adevărate mărturii a sfint: Scripturi, trebuitoriu pentru tot hristianul în care la sfîrşit sau adaos şi doaă învăţături cătră preoţi a sfinţilor Vasilie cel Mare şi Macsim mărtu: Sau tipărit acum a patra oară în Tipog: sf: Mitrop: în Iaşi, 1838. (16,5 x 10,5). 2 f., 132 p. (I 47490)
Cu caractere chirilice.
10999. • Catihisis seau învăţătură în scurt pentru Hristianitate. A cincea ediţie. Iaşii (La Institutul Albinei), 1845. (17,5 x 11). 1 f., 139 p. (I 384792)
Cu caractere chirilice.
11000. • Catihismu elementaru al religiei creştine după mărturisirea dreptu, credincioasei biserici a Răsăritului. Pentru trebuinţa tineriloru de Amăndoue secsele, din aşezămănturile de învăţătură şi creştere publice şi private. Editatu de T. Kodresku şi D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu) 1856. (17 x 11,5). 79 p. 2,5 lei. (I 120009)
Cu alfabet de tranziţie.
11001. • Idem. Ediţiunatu de T. Codrescu şi D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1858. (20,5 x 13). 71 p. (II 162867)
Cu alfabet de tranziţie. La finalul textului, menţiunea: "După catihisul de Bucureşti". Lipsă coperta, pe care este imprimat anul 1859 (v. exemplarul din Bibl. Centr. Univ. Iaşi: II B 17182).
11002. • Catehismu elementariu alu Religiunei Creştine, după mărturisirea dreptu credinciósei Biserici a răsăritului. Pentru trebuinţa tineriloru de amîndoua sexele din aşedămintele de înveţătură şi creştere, publice şi private. Ediţionatu de T. Codrescu & D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1865. (18,5 x 11,5). 77 p. (BCU-Iaşi II 69505)
Lipsă coperta.
11003. • Catechismu Elementariu alu religiunei creştine, după mărturisirea dreptu credinciósei Biserici a Resăritului. Pentru trebuinţa tineriloru de amendoue sexele din aşedămintele de înveţătură şi creşcere, publice şi private. Ediţionatu de Th. Codrescu, Iassii (Tip. Buciumului Românu), 1870. (15 x 11). 82 p. 50 bani. (BCU-ClN 219315)
11004. • Idem. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1871 [pe copertă: 1872]. (16 x 11). 81 p. 0,50 lei. (I 439837)
11005. • Idem. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1873. (16 x 12). 80 p. 50 bani. (I 439839)
11006. • Catihisu seau Învăţătura în scurtu a credinţei ortodocse pentru învăţătura tinerimei din Clasa a II. realu şi Clasa a IV. primare. Ediţiunatu de T. Codrescu şi D. Gusti. Iaşii (Tip. Buciumului Românu), 1859. (16 x 10). 162 p. 5 lei. (I 105989)
Cu alfabet de tranziţie.
11007 • *Catechismu séu înveţăt. pe scurtu a credinţei ortodoxe, ed. Codrescu şi Guşti. Iaşi 1860. 12°. 168, 4 p. (Iarcu, p. 88)
11008. • Katehismul elementar pentru tinerii romano-catolici. Din vocea şi porunca Prea-Sfinţitului Iosef Salandari. Din ordinul Minorilor Conventuali a Sfântului Francisco, de Assisi. Episcopu de Marcopol şi Sf. Missiei Romano-Catolice, în Moldova Visitator Apostolicu. Iaşii (Tip. H. Goldner), 1866. (22 x 14,5). 45 p. (II 7249)
Pe copertă: "Katehismul elementară Romano-Catolicu". Textul paralel în l. română şi maghiară.
11009 • Catihismul Dogmaticu seau Învăţătura în scurtu a credinţei ortodocse a Bisăricei Răsăritului pentru învăţătura tinerimei române. Edatu de Th. Codrescu. Iassy (Tip. Buciumului Românu), 1870. (16 x 12). 140 p., 2 f. (Lista Cărţilor...). 1 leu nou. (I 439830)
11010. • Catechism pentru catolicii din Moldova. Iaşi (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1885. (22 x 14). 1 f., XVII p., 190 p., l f. erata. 1,25 lei. (II 265285)
Cu o prefaţă de Fr. Nicolae Iosif Camilii, Episcop catolic de Iaşi.
11011. • *Mic Catehism pentru copii catolici din Moldova. [Editor: Iosif Camilli]. Iaşi, 1885. 16°. 96 p. (Alm Viaţa 1925, p. 57: Bibliogr. franciscana din Moldova de P.M.)
11012. • Catechismul prescurtat pentru copiii Eparhiei catolice de Iaşi. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (19 x 13,5). 96 p. (I 411452)
11013. • Idem. Ed. III. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (17 x 12). 95 p. 50 bani. (I 411095)
Pe v. p. de titlu: "Imprimatur Iassiis, die 20 Decembris 1894. Fr. Gaietanus Liverotti O. M. Cons. Administrator Diocesi Iassiensis".
11014. • Idem. al Eparhiei catolice de Iaşi. Ed. IV. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (18,5 x 12). 95 p. 40 bani (I 411316)
Pe v. p. de titlu: "Imrpimatur Iassiis 26 Februarii 1898. Dominicus Jaquet O.M.G. Episcopus Iassiensis".
11015. • Idem. Ed. V. Iaşi (Tip. Editore Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (16,5 x 11). 96 p.40 bani; la parohii catolici: 25 bani. (I 391900)
Pe v. p. de titlu: "reimprimatur Iassiis, 5 August 1903. Fr. Joseph M. Malinowski O.M.C. Administrator Apostolicus Diocesis Jassiensis".
11016. • Catehismul prescurtat al eparhiei catolice de Iaşi. Ed. VI. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1907. (15,5 x 10). 92 p. 25 bani. (I 464237)
Pe v. p. de titlu: "Reinprimatur Iassiis, 8 Octobris 1907. Nicolaus Joseph Camillius Archiepiscopus-episcopus Iassiensis".
11017. • *Idem. Ed. VII. Iaşi, [1913]. 25 bani. (CdC, 1913, p. 3 copertă)
11018. • Catechismul eparhiei catolice de Iaşi. Ed. II. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1915. (21 x 14). XXI, 209 p. cu il. 1 leu (franco) (II 44416)
Cu o prefaţă de Nicolae Iosif Camilli, arhiepiscop-episcop catolic de Iaşi. Reproduce şi epistola pastorală tipărită în ed. I, care a apărut cu titlul: Catehism pentru catolicii din Moldova în 1885.
11019. • Catihismul mic, sau scurtată pravoslavnică mărturisire a legii greceşti neunite, pentru trebuinţa pruncilor celor neuniţi romuneşti făcut. şi dela Neunitul Episcopescul în Carloveţi la Anul 1774. ţinutul Sinod întărit, şi cu întărirea Arhiepiscopului şi Metropolitului tipărit. Sau tipărit la Sibiiu (în Tipografiia răp. I. Bart Moştenitoriului său Georgie de Clozius rămasă cu Priv. Împărat. Crăest. Măriri), 1834. (20 x 11,5). 79 p. (I 384887)
Cu caractere chirilice.
11020. • *Catechismulu micu, ed. 2. Săbii, 1835. 12°. 34 p. (Iarcu, p. 35)
11021. • Catehismul mic, sau mărturisire prescurtată a religiei dreptcredincioase răsăritene pentru trebuinţa tinerimei române de legea dreptcredincioasă răsăriteană, din toată Sf. Scriptură, cules, şi întărit de către Sinodul Episcopesc la annul 1774, în Carloviţ ţinut, acum de nou prelucrat şi tipărit. Sibiiu (în tip. diecesana), 1851. (18 x 11,5). 79 p. (I 25892)
Cu caractere chirilice.
11022. • Catehismul mic sau scurtă pravoslavnică mărturisire a religiei dreptcredincioase răsăritene. Pentru trebuinţa tinerimei române de legea dreptcredincioasă răsăriteană, din toată S. Scriptură cules, şi întărit de cătră Sinodul Episcopesc la anul 1774 în Carloviţi ţinut, şi cu Binecuvântarea Arhiepiscopului şi Metropolitului tipărit. Sibiiu (Fip. lui Gheorghie de Clozius cu Priv. Impgr. Crăeşt. Măriri), 1851 (18 x 11). 79 p. (BCU-ClN 19012)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 13-24). Cu caractere chirilice.
11023. • Catehismul mic. Scurtată pravoslavnică mărturisire a religiei dreptcredincioasă răsărteană, din toată S. Scriptură cules şi întărit către Sinodul Episcopesc la anul 1774 în Carloviţi ţinut, şi cu Binecuvântarea Arhiepiscopului şi Mitropolitului tipărit. Sibiiu (Typ. lui Gheorghie de Clozius), 1862. (18 x 10,5). 79 p. (I 561160)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
11024. • Idem. Sibiiu (în Tip. Arhidiecesana), 1866. (17 x 11,5). 64 p. (I 156237)
Cu caractere chirilice.
11025. • Idem. Sibiiu (Tip. arhidiecesana), 1875. (18 x 12). 64 p. (I 156268)
Cu caractere chirilice.
11026. • Idem. Sibiiu (În Tip. arhidiecesana), 1877. (18,5 x 11,5). 64 p. (I 185299)
Cu caractere chirilice.
11027. • Idem. Sibiiu (În Tip. Arhidiecesana), 1880. (18 x 12). 64 p. (I 56253)
Cu caractere chirilice.
11028. • Catihis bogat creştinesc, pentru tinerimea şcolară de legea greco-răsăriteană, cu chieltuiala Tipografiei Episcopeşti. Sibiiu (în Tip. piscopească), 1854. (20,5 x 13,5). 173 p. (II 386743)
Cu caractere chirilice.
11029. • Catihis bogat creştinesc, Pentru tinerimea şcolară de legea greco-răsăriteană, Cu chieltuiala Tipografiei episcopeşti. Sibiiu (Tipografia Episcopească), 1856. (19 x 12). 159 p. (BCU-ClN 215570)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
11030. • Idem. Cu chieltuiala Tipografiei Arhidiecesane. Sibiiu (Tipografia Arhidiecesana), 1865. (19 x 12). 159 p. cu il. (BCU-ClN 221655)
Cu caractere chirilice.
11031. • Idem. Cu chieltuiala Tipografiei Arhidiecesane. Sibiiu (în Tip. Arhidiecesana), 1870. (21 x 13). 159 p. cu il. (II 156561)
Cu caractere chirilice.
11032. • Catihismul mic sau pravoslavnică mărturisire scurtată pentru trebuinţa Pruncilor ai Românilor Neuniţi făcut, care sau luat de păcatihismul cel nou din Bucureşti tipărit cu blagoslovenia Ocârmuitorilor Mitropolii Bucureştilor. şi acum sau tipărit adoaoară cu Slobozenia de aici. Braşov (Sau tipărit în Tipografia alui Ioan Gătt), 1835. (18 x 11,5). 94[-96] p. (I 61412)
Cu caractere chirilice.
11033. • Catehismul cel mare sau învăţătură Creştinească. Cu întrebări şi răspunsuri alcătuit, şi acum aşasa oară tipărit. Cu binecuvântarea Măriei sale Prea Luminatului şi prea sfinţitului D[o]mnului Domn, Ioann Lemeni, Vlădicul Făgăraşului, şi atoată tara Ardealului. Blaj (Cu Tipariul Seminariului), 1836. (17 x 11). 3 f., 250 p. (I 1081)
Cu caractere chirilice. Ed. a V-a a apărut în 1828 (vezi: Poenaru, p. 154).
11034. • Idem, acum a şeaptea oară tipărit. Cu Binecuvântarea Măriei sale Prea Luminatului şi prea Sfinţitului D[o]mnului Domn Ioanu Lâmeni, Vlădicul Făgăraşului, şi a toată ţara Ardealului, Blaj (Cu tipariul Seminariului), 1844. (18,5 x 11). 250[-252] p. (BCU-ClN 114289)
Lipsă coperta. Ca caractere chirilice.
11035. • Idem, acum aopta oară tipărit. Cu Binecuvântarea Măriei Sale Prea luminatului şi prea sfinţitului Domnului Domn, Alecsandru Sterca-Suluci, Episcopul Făgăraşului, şi a toată ţara Ardealului. Blaj (Cu Tipariul Seminariului), 1853. (18,5 x 11,5). 1 f., 238 p. (I 267365)
Cu caractere chirilice.
11036. • Catechism pentru scalele poporale greco-calolice. Cu Binecuventarea Escelenţiei Sale Prealuminatului şi Preasântitului Domnu Dr. Ioanu Vancea de Buteas’a, Archiepiscopulu şi Metropolitulu greco-catolicu de Alb’a Iulia şi Fagarasiu. Ed. II, îndreptata. Blasiu (Cu Tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1882. (20 x 12,5). 109 p. (I 164455)
11037. • Idem. Ed. III îndreptata. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu), 1887. (19,5 x 12). 104 p. (BCU-ClN 109240)
11038. • Catechism pentru scólele poporale Greco-catolice. Cu binecuventarea preaveneratului Ordinariat metropolitan. Ed. VI, îndreptată. Blaş (Cu tipariul seminariului Archidiecesan), 1896. (19 x 12). 86[-88] p. 25 cr.v.a. (I 350068)
11039. • Idem. [Pe copertă: Cu Binecuventarea Escelenţei Sale Prealuminatului şi Preasânţitului Domnu Dr. Ioanu Vancea de Buteasa Archiepiscopului şi Metropolitulu greco-catolicu de Alba-Iulia şi Făgăraşu]. Ed. VII îndreptată. Blaş (Cu tipariul Seminariului Archidiecesan), 1898. (19 x 12). 86[-88] p. 23 cr. v.a. (I 392660)
11040. • Catechism mic pentru începelori din scalele poporali greco-catolice. Cu binecuvîntarea celor mai mari. Balázsfalva (Blaş) [Tip. Seminarului], 1900. (19,5 x 13,5). 30 p. 20 fileri. (I 411453)
11041. •*Catehism catolic pentru clasele 3-4 elementare. Ed. II. Blaj (G. Kat. Szeminariuminy.), 1916 118 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 146)
11042. • *Catehismul pentru Seminare, din greceşte. Buzău (Tip. Episcopiei), 1832. (Ionescu. G., p. 213)
11043. • Catihis sau învăţătură despre dogmele şi tainele bisericii noastre. Cu Blagosloveniia Preasfinţitului Episcop al sfintei Episcopii Buzeul D.D. Chesarie. Tipărit prin osîrdiia, şi cheltuiala Sf.: sale Ierodiaconul Iraclie, din sfînta Episcopie Buzeul. [Buzeu] (Tip. Sfintei Episcopii), anul 1839 Ianuarie 25. (23,5 x 18). 1 f., 34 p. (II 70203)
Pe copertă: "Catihis religios". Cu caractere chirilice.
11044.• Catihisul creştinesc al Besericii Răsăritului Dat la lumină mai întâi în Limba Rosească în Moscva, şi tălmăcit în limba Românească în Anul 1844 la Chişinău unde s’a şi tipărit; însă acum mai îndreptândusă în corecţiia limbii s’a retipărit iarăşi spre folosul tutulor drept credincioşilor Creştini. În zilele Prea înălţatului nostru Domn atoată Tara Românească, Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu Bine-cuvântarea şi toată osârdiia iubitorului de Dumnezeu Episcop al sf: Episcopii Buzăul. D. D. Filothei. Buzău (Tip. Sf. Episcopii), Anul 1853, Aprilie 13. (21,5 x 13,5). 156 p. (II 412039)
Cu caractere chirilice.
11045. • Catihisul Bisericei Răsăritului. Tipărit în zilele Prea înălţatului Domnitoru al Prinţipatelor-Unite Alecsandru Ioan I-iu Cuza. Cu cheltueala Arhimandritului Dionisie, Locotenent de Episcopu al Buzeului. Buzeu, 1860. (18 x 13). 229[-231] p. (I 274183)
Localitatea, pe copertă. La finalul textului, p. 229, menţiunea: "Supt Derecţia Ierom. Atanasie". Pe copertă titlul: "Catihisul ortodocs al Bisericei Răsăritene". Cu alfabet de tranziţie.
11046. • Catihisis. Alcătuit în scurt pentru slujitorii bisericeşti, preoţi, diaconi şi clirici, pentru cea de apururea a lor ştiinţă, iară mai vîrtos ca să le înveţe de rest, cînd intră ei în slujbele bisericeşti. Cu adăugirea locurilor din Sf[î]nta Scriptură din pravilile sf[i]nţilor apostoli şi a sf[i]nţilor părinţi şi din duhovnicesul reglement, care pravile de osébi atîrnă asupra preoţilor. [Chişinău?, 183.?]. (20,5 x 17). 60 f. (Bj Urechia -G II 79)
Cu caractere chirilice. Cu text paralel în 1. rusă şi română. Pe v. p. de titlu o gravură: Sf. Treime, cu text rom. (vezi: BRV III 903). Cu o însemnare manuscrisă în 1. rusă, datată 1840.
11047. • Catihizisul creştinescu celu prelargu a pravoslavnicii catoliceştii a răsăritului beserici. Sau cercetat şi sau îmbunătăţit de Preasfi[n]tul Indreptătoriu Synodu, şi sau tipăritu pentru a să învăţa în scóli, şi spre întrebuinţarea tuturora Pravoslavniciloru Creştini După Preaînalti a împărăteştii sale măriri poruncă. Moscva, în Tipografiia Sinodului anulu 1839 Sau tălmăcitu de pe limba Rusască, şi sau tipărită în Duhovniceasca Tipografiia Bessarabiei dinu Chişinău 1844 anulu. 2 f., 195 p. (II 401957)
Cu caractere chirilice.
11048. • *Catechismu pe largu (traduc.) Kişineu, 1854. (Iarcu, p. 69)
11049. • *Catehismul creştinesc ortodox al mitropolitului Filaret. Chişinău (Tip. Eparhială), 1862. (Trad. din ruseşte) (Ciobanu, p. 70)
11050. • Catihizisul creştinesc cel prelarg a preasvoslavnicii catoliceştii a răsăritului Biserică [...]. Moskva (în Typografia Synodului), 1836. (19,5 x 14). 162 p. (BCU-Iaşi II 33866)
11051. • Catehism elementar al religii creştine. După mărturisirea drept credincioasei Biserici a Răsăritului; pentru trebuinţa tinerilor de amîndouă secsele din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi private. Cu binecuvîntarea Prea-sfinţii sale Domnului Domn Neofit, Arhiepiscop şi Mitropolit a toată ţara Romanească, Prea cinstit şi Ecsarh al plaiurilor, locoţiitor al Chesarii Capadochii, Prezident al Ordinarii şi Estraordinarii obşteştii Adunări, Cavaler al mai multor ordine împărăteşti, Şčl. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1846. (19 x 12). 71 p. 1 sfanţih. (I 122294)
Cu alfabet de tranziţie.
11052. • Idem. Ed. II. Cu bine-cuvîntarea Preasfinţii sale Domnului Domn Neofit, Arhiepiscop şi Mitropolit a toată ţara Românească, Prea cinstit şi Ecsarh al plaiurilor, locţiitor al Chesării Capadochii, Prezident ai Ordinarii şi Estraordinarii Obşteştii Adunări, Cavaler al mai multor ordine împărăteşti Şčl. Bucureşti (Tip. Colegiului Sf. Sava), 1847. (18,5 x 11,5). 66 p. (I 123902)
Cu alfabet de tranziţie.
11053. • Idem, tipărit acum a treea-oară, după punerea la cale a C. Eforii a Şcoalelor Naţionale, pentru trebuinţa tinerilor de amîndoă secsele din aşezămintele de învăţătură şi creştere publice şi private. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţional), 1851. (19,5 x 12). 66 p. 60 de parale. (I 123915)
Cu alfabet de tranziţie.
11054. • Idem. Tipărit acum a patra-oară, după punerea la cale a C-tei Eforii a Şcoalelor Naţionale, pentru trebuinţa tinerilor de amîndouă secsele din aşezămînturile de învăţătură şi creştere publice şi private. Bucureşti (Tip. Collegiului Naţional), 1853 [pe copertă: 1854]. (19,5 x 12), 56 p. 60 de parale. (I 123874)
Cu alfabet de tranziţie.
11055. • Catehismu elementaru religiei creştine; Dupe mărturisirea dreptu credinciosei Biserici a răsăritului. Tipărită acuma a cincia-oară, dupe punerea la caille a Ci-tei Eforii a Şcólelor Naţionale, pentru trebuinţa tineriloru de amendoue secsele din aşezămintele de învăţătură şi creştere, publice şi private. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţională), 1856. (20 x 13). 56 p. (I 123963)
Cu alfabet de tranziţie.
11056. • *Catechismu elementaru. Ed. VI. Bucureşti, editor Scóla (Sf. Sava), 1857. 8°. 56 p. (Iarcu, p. 78.)
11057. • Catehismu elementariu allu religiunii Kreştine dupe mărturisirea dreptu credincoasei[!] Biserici a ressâritului. Tipăritu acumu a şeapta-oarâ, după punerea la calle a O-lei Eforii a Scoaleloru Natzionale. Pentru trebuintza tineriloră de amîndoue sexele din aşezămintele de învâtzâturâ şi creştere, publice şi private. A doua editzie cu lit. Bucureşti (Tip. Collegiului Natzionalu), 1858. (19,5 x 12,5). 56 p. 60 parale. (I 123900)
11058. • Idem. Tipărită acumu a opta óră, după punerea la calle a Onor. Ministeriu allu Culteloru şi Instrucţiunei Publice din Principatele-Unite Române pentru trebuinţa tineriloru de amîndoue sexele din aşedămintele de înveţatură şi crescere, publice şi private. [Pe copertă: A patra ediţiune]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1863. (19,5 x 12). 59 p. 36 de parale. (I 123875)
11059. • *Catechismu elem, ed. II. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (Iarcu, p. 124).
11060. • *Catechismu elem., ed. 12. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1868. (Iarcu, p. 124).
11061. • Catehismul creştinescu al Bisericii ortodocse a Răsăritului. Tradusă din ruseşte prin porunca Prea sfinţii sale părintelui Mitropolit al Ungrovlahiei D.D. Nifon de C. Mavrula cu adaose şi însemnări în zilele prea înălţatului Domnu şi stăpînitor al ţării Romăneşti Barbu Dimitrie Ştirbei. Bucureşti (Tip. sfintei Mitropolii), 1853. (21 x 13,5). VIII, 127 p. (II 423671)
Numele Domnilor Abonaţi, pp. 123-127. Cu alfabet de tranziţie.
11062. • Micul catechism evanghelic. Traducere din limba germană de War. Bucuresci (Tipo-Lito. Dor. P. Cucu), 1885. (15 x 10). 40 p. (I 109640)
11063. • Catechismul cel mic după înveţămentul Bisericei Catolice. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), [1891]. (14 x 9,5). 34 p. (I 410748)
Pe v. p. de titlu: "Imprimatur Bucharestini 8 Februarii 1891. Constantinus Episcopus Anti-patr. Adm. ap.".
11064. • Catehismul Creştin Ortodox Retipărit după un vechiu manual. Cu cheltuiala unui pios creştin care îl împarte în dar. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (15,5 x 11). VII, 281 p. (I 30780)
11065. •Idem. Retipărit în a II-a ediţie Cu cheltuiala unui pios creştin, care’l împarte gratuit. Bucureşti (Tip. profesională Dim. C. Ionescu), 1916. (15 x 11,5). 186[-189] p. (I 47766)
11066. • Catihis [tradus din greceşte de Arhimandritul Eufrosin Poteca]. Tipărit pentru trebuinţa Seminariei din Sf[i]nta Monastirea Neamţul, în zilele Prea înălţatului nostru Domn Grigorie Alecsandru Ghica Voevod. Cu bine cuvintarea Prea Sf[i]nţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Sucevii şi Moldaviei Cavaler D.D. Sofronie. Prin zelul Prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sf[i]ntelor Monastiri Neamţul şi Secul Cavaler D. Dionysie. în sfînta Monastire Neamţul Anul 1856. (23 x 14). 3 f., 96 p. (II 107373)
Cu caractere chirilice. Traducătorul, menţionat în prefaţă.
11067. • Catechismu elementariu alu religiunei cristiane, dupe mărturisirea dreptu credinciosei Biserice a Resaritului. Pentru trebuinti’a tineriloru de amendoue sexele din asiediemintele de învetiatura sî crescere, publice sî private. Barladu, Edatu de Tip. Assoc. Unirea, 1871. (18,5 x 11,5). 71 p. 50 bani. (I 123815)
11068. • Catechismulu din decretarea Conciliului Tridentinu catra parochi edatu la mandatulu pontificiloru Piu V. şi Clemente XIII. Tradusu in Limb’a romana cu permisiunea superioriloru [de Dr. Ioanu Popu, prof. de Theologia, ases. cons.]. Gherl’a (cu literile tipografiei diecesane greco-cat.), 1891. (26 x 18). XV, 472 [-474] p. (II 63646)
Traducătorul, menţionat în prefaţă.
11069. • Catechizmul femeei muncitorului. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1899. (17,5 x 13,5). 16 p. 10 bani. (Biblioteca de propagandă socialistă, nr. 14) (I 86806)
La p. 16, nota: Catechismul femeei muncitorului este localizat din franţuzeşte de M. O. Tanu şi Alţii şi extras în această broşură din ziarul Munca. Această broşură s’a tipărit din produsul seratei socialiste dată de Clubu muncitorilor din Bucureşti Duminică 24 Ianuarie 1899, din iniţiativa unui comitet de muncitori şi studenţi. Descriere după copertă.
11070. • Catihizmul ostaşului. Tradus din rusesce şi dat gratis ostaşilor Români de Colonelul I. Voinescu şi tipărit cu a sa cheltuială. Bucureşti (Tip. lui C.A. Rosetti şi Vinterhalder), 1851. (17 x 11,5). 11 p. (I 480416)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
11071. • Catehism popular republican (Opu nuou şi foarte instructiv) tradus din limba francesa de D. P. Bucuresci (Typ. Curţei Lucratori Associaţi), 1872. (15 x 9). 32 p. 1 leu nou. (I 408868)
11072. • Catechism şi rituale pentru I-iul grad de discipol francmason (Ritul scoţian antic şi acceptat). Bucureşti [(Tip. “Regală), 1906]. (19,5 x 13). 58 p. (I.G.M. a.a. U. Francmasoneria universală. Familia italiană. Libertate, egalitate, fraternitate. L. România. Sub auspiciile M. Or. de Italia) (I 5153)

Nu exista imagini
  530) CATELY, căpitan
 • Opera
 • Imagini
CATELY, căpitan
11073. ~ Pyмыно-Русскій Словарь съ приложенімь изведеченія изъ румынской граматики. Составитель переводчики Штаба Одесскаго Военного Округа, Штабсь – кэпитань Кателій Dicţionar român-rus lucrat de Stab - Căpitan Cately. Odessa, Издательство E. И. Фесенко, [1917]. (14,5 x 10). XXXVII, 191 p. (BCU-Iaşi I 33089)
Datat după anul prefeţei: Odessa, 1 iulie 1917. Autorul, neidentificat

Nu exista imagini
  531) Caterina, împărăteasa Rusiei
 • Opera
 • Imagini
Caterina, împărăteasa Rusiei
11074.• Caterina I-ma. Dramma în cinci acte Tradussu din Linb’a [!] italiana pe Linb’a romana de Petru Lupulov. Temişora (Cu tipariulu a lui M. Hazay şi alu fiului V.), 1856. (17,5 x 11). IV-52 p. (I 408929)
La p. 50-52: "Rugăciune câtrâ norocu şi cîteva anecdote", semnate P. L. [= Petru Lupulov].
11075. • Caterina împărăteasa Rusiei, o inimă de femee plină de cruzime şi amor, [în 216 numere]. Bucuresci, Edit. librăriei Ig. Hertz. [190?]. (22 x 15,5). 3452 p. 10 bani 6 kr. fasc. (II 60073)

Nu exista imagini
  532) Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu
 • Opera
 • Imagini
Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu
11076. • Caterisirea Metropolitului Primat Ghenadie Petrescu. Studiu de drept canonic de Un preot ortodox. Bucuresci (Inst. de de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (20,5 x 13). 30 p. (Supliment la Gazeta) (II 109299)

CATERLY, JAMES
Vezi: ŞTIRBEI, GEORGE B.

Nu exista imagini
  533) CATHREIN, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
CATHREIN, VICTOR
11077. ~ Concepţia Catolică despre Lume în Principii cu o deosebită privire la morală. Călăuză apologetică în problemele mari ale vieţii pentru toţi oamenii culţi. De Victor Cathrein S. J. Traducere de Bronislaus F. Th. Falewski. Titlul originalului: Die katholische Weltanschauung..., editura: Herder, Freiburg im Breisgau. Ediţia a II-a 1909. [Cartea I: Omul]. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1910-1911. (22 x 15). 205[-207] p. 2,75 lei Vol. (II 112861)
Lucrare apărută în 10 fasc. lunare (13 nr.). Preţul 15 Bani nr. Cu nr. 3, titlul se modifică în: "Concepţia Catolică despre lume in trăsăturile ei fundamentale cu specială privire la morală". Descriere după copertă şi completată după: CdC, 1913, p. 3.
11078. ~ Idem, în trăsăturile ei fundamentale cu specială privire la morală[...] Cartea a doua: Creştinul în lumina revelaţiei supranaturale. Craiova, Librăria şi Tip. Sache Pavlovici, 1911-1912. (22 x 15). 169 p. 15 bani numărul. (II 112861)
Lucrare apărută în 10 fasc. lunare. Descriere după copertă.
11079.~ Idem. Cartea a treia: Morala Catolică. Trăsăturile fundamentale. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1912-1913. (22 x 15). 208 p. 15 bani numărul. (II 112861)
Lucrare apărută în 13 fasc. lunare. Exemplar incomplet în BAR. Descriere după copertă.
11080. ~ Suferinţele şi triumfurile bisericii. Un capitol din Concepţia catolică despre lume de Victor Catherin S.J. tradus de B. Falewski. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici), 1912. (21 x 13). 25 p. 10 bani. (II 27532)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  534) CATIANO, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
CATIANO, LUDWIG
11081. ~ Ueber die subcutane Anwendung des Ergotins. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in Medicin und Chirurgie vorgelegt der Medicinischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin und öffentlich zu vertheidigen am 6. März 1873 von Ludwig Catiano aus Jassy (Rumänien). Berlin (Gedruckt bei M. Niethe), [1873]. (19,5 x 12,5). 31 p. (I 39503)

Nu exista imagini
  535) CATINA, ION (1828-1851)
 • Opera
 • Imagini
CATINA, ION (1828-1851)
11082. ~ Poesii, de I. Cătina. Bucureşti (Tip. lui C.A. Roseti şi Vinterhaider), 1846. (14,5 x 10,5). 94[-96] p. [1 Sfanţih]. (I 424402)
Cu alfabet de tranziţie. În Adamescu II, p. 103 se menţionează, pe baza unui citat al lui N. Tincu, că lucrarea a apărut în 2 volume, 1846-1847.
11083. ~ Idem (1847). Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1908. (14,5 x 8,5). 19 p. 15 bani. (I 12089)
Cu o prefaţă semnată de N. Iorga.
11084. ~ Zoe. Dramă în trei acte. De I. Calina. Bucureşti (Tip. lui C.A. Roseti şi Vinterhaider), 1847. (14 x 10,5). 85 p. (I 164707)
Cu alfabet de tranziţie. Pe v. p. de titlu menţiunea: "Tipărită din fondul soţietăţii bibliofile. Cuprinde şi o scrisoare a lui I. Cătina către Aga C. Negruţţi". Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  536) CATINA, ION L. (1870-1940)
 • Opera
 • Imagini
CATINA, ION L. (1870-1940)
11085. ~ Amalafrida, dramă în 5 acte, în versuri, scriere originală, de Ion Cătina. Galaţi (Tip. Buciumul Român fondată de Th. Codrescu în Iaşi la anul 1850), 1895. (22,5 x 15). 100 p. 2 lei. (II 412297)
11086. ~ *Catapulta. Versuri satirice. Un volum (apărut pînă în 1918) (Catina, p. 179)
11087. ~ De pe alt tărîm sau 36 de zile pe apă, de Ion Cătina. Bucureşti (Tip. Jubileu a Lucrătorilor Asociaţi), 1908. (16,5 x 12). 128 p., IV p. (= Către Cititori). 50 bani. (Biblioteca Naţională, nr. 2) (I 10450)
11088. ~ De pe alt tărâm, [de] Ion L. Cătina. Douăzeci şi trei de ilustraţiuni. Bucureşti (Imp. Independenţa), [1917]. (19,5 x 12,5). 178 p. cu il., 1 f. bibliogr. (I 48319)
11089. ~ Idem. [Ed. II]. Bucureşti (Imp. Independenţa), [1917]. (19,5 x 12,5). 178 p. cu il., 1 f. bibliogr. (I 48320)
Ediţia, numai pe copertă.
11090. ~ *Dicţionar Arabo-Român. Un volum. [Catina, p. 179)
11091. ~ *Dicţionar Cafro-Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11092. ~ *Dicţionar Egiptiano-Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11093. ~ *Dicţionar fonetic Român scolastic. Un volum. (Catina, p. 179) (Apărute înainte de 1918)
11094. ~ Doamna Mărgărita. Moartea lui Răzvan Vodă. Izvoade scrise de Ion Catina. Bucureşti (Tip. Jubileu a Lucrărorilor Asociaţi), 1908. (16,5 x 12). V-128 p. 50 bani. (Biblioteca Naţională, nr. 1) (II 10449)
11095. ~ *Flori de Rujă. Versuri lirice. Un volum. (Cătina, p. 179) (Apărut înainte de 1918, ca şi cele de mai jos)
11096. ~ *Gelimer. Poem dramatic. Un volum. (Catina, p. 179)
11097. ~ *În Ţara Soarelui. Proză. Un volum. (Catina, p. 179)
11098. ~ *La Miezul Pămintului. Proză. Un volum. (Catina, p. 179)
11099. ~ *Marele dicţionar fonetic Român. Un volum. (Catina, p. 179)
11100. ~ *Nouri Negri. Versuri sociale. Un volum. (Catina, p. 179)
11101. ~ *Printre Harapi, Edit. Imprimeriilor Independenţa, [1918?]. 2 lei. (Catina, p. 179)
11102. ~ *Taina Faraonilor. Proză, Un volum. (Cătina, p. 179)
Traduceri:
• Povestire despre ceea ce s’a petrecut în Transilvania... Trad. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  537) CATINCA, I.
 • Opera
 • Imagini
CATINCA, I.
Vezi:
• Festivitatea arangiata în ser’a de 20 Aprile 1886... Arad, 1886.

Nu exista imagini
  538) CATO, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CATO, pseudonim
11103. ~ Gr. Crăinicianu Membru al Academiei Române despre Neutralitatea României şi primejdia rusă. Bucureşti (Atel. Soc. Anon. Poporul), 1916. (20 x 13). 32 p. 50 bani. (I 47867)
Pe cop., menţiunea făcută cu cerneală de I. Bianu: "Autor anonim. Polemică dusă de un anonim împotriva generalului Gr. Crăiniceanu, membru al Academiei Române şi director politic al ziarului Universul, în care se folosesc ample citate din articolele acestuia". Cu menţiunea: "Pentru confor.: Cato".
11104. ~ Idem, despre primejdia rusă şi pregătirile României. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Ştefan A. Ştefăniu), [1916]. (16 x 10.5). 32 p. 50 bani. (I 47781)
La finalul textului (p. 32), menţiunea: "Pentru conform: Cato".

Nu exista imagini
  539) CATONE CENSORIUL
 • Opera
 • Imagini
CATONE CENSORIUL
Vezi: ROMAN, ALEXANDRU

Nu exista imagini
  540) CATOPOLU, DUMITRU (1855-?)
 • Opera
 • Imagini
CATOPOLU, DUMITRU (1855-?)
11105. ~ Consideraţiuni asupra Geografiei, Profilaxiei şi Tratamentului Variolei. Tesa de Doctorat în Medicină. Presentată şi susţinută la... Iulie 1889 de Dumitru Catopolu, medic militar. Bucuresci (Tip. Curtei Regale. Propr. F. Göbl Fiii), 1899. (22,5 x 16). 81 , IV p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 218) (II 252579)

Nu exista imagini
  541) CATRINARIU, DIMITRIE (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
CATRINARIU, DIMITRIE (1882-?)
11106. ~ Contribuţiuni la tratamentul chirurgical al anusului contra naturei. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1909 de Dimitrie Catrinariu, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon, din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (24 x 16). 1 f., 54 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 318) (BCU-ClN 217757)

Nu exista imagini
  542) CATTACATZ, EM.
 • Opera
 • Imagini
CATTACATZ, EM.
11107. ~ Abreviaţiuni din tactica badată pe note relative resbelului 1877-78 de Căpitan Em. Cattacatz. Pitesci (Typ. G. Poppescu), 1881. (19 x 13). 85 p. (Memoriu Officerului) (I 526275)
Lipsă coperta.
11108. ~ Memorialulu Căpitanului de infanteria. Instrucţie practica a companiei. Cullegeri dupa celle mai noui esperienţe din resbellulu din urma; cu două crochiuri elementare estrasse dupa campulu manevreloru din anulu 1872 de Căpitanul E. Cattacatz (Cu autorisaţie D-lui Ministru de Resbellu). Pitesci (Tip. Al. A. Grecescu & G. Poppescu), 1873. (20 x 13). 62 p. (I 411712)

Nu exista imagini
  543) CATULLUS
 • Opera
 • Imagini
CATULLUS
Vezi:
• Poesie şi Prosă. Culegeri din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  544) CATZ
 • Opera
 • Imagini
CATZ
Vezi şi: KATZ

Nu exista imagini
  545) CATZ, JACQUES I.
 • Opera
 • Imagini
CATZ, JACQUES I.
11109. ~ Orientaţiunea economiei naţionale pe baze ştiinţifice de Jacques I. Catz. Bucureşti, 1904. (18,5 x 12,5). 58[-60] p., 3 f. diagr. (I 267358)

Nu exista imagini
  546) CATZ, STRUL
 • Opera
 • Imagini
CATZ, STRUL
11110. ~ Alcoolismul din punctul de vedere clinic şi medico-legal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Noembrie 1904 de Catz Stral. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1904. (24,5 x 16,5). VI, 73[-76]. p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 193) (II 3630)

Nu exista imagini
  547) CAŢAFANY, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
CAŢAFANY, GEORGE
11111. ~ Chinurile sfântului şi gloriosului martir Gheorghe. Traducere din Greceşte de George Catafany. Bârlad (Depozitul general la Tip. Caţafany). [1902]. (15,5 x 10,5). 32 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca poporului) (I 391407)
Datat după: Creţu-Antonovici, p. 60.
11112. ~ Idem. Scrise după studii serioase din istoria greacă, de George Caţafani. Bucureşti (Tip. Concurenţa, Osias M. Klein), [1915]. (13,5 x 9,5). 32 p. (I 45126)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
11113. ~ Din traducerile mele, [de] George Caţafany. Bârlad (Depositul la Tip. G. Caţafany), [1897]. (19 x 12,5). 278 p. 50 bani. (I 392336)
Cu un portret. Traducerile din l. greacă, după cum se arată la p. 5. Prefaţa datată: "Bârlad 27 Iunie 1897".
11114. ~ Idem. Ed. II. Vol. I. Bârlad (Depositul la Tip. G. Catalani), [1900]. (19 x 12). 256 p. 1 leu. (I 380025)
Pe copertă menţiunea: "Premiat cu Menţiunea Onorabilă la Exposiţia Universală din Paris 1900". Pentru an, vezi şi: A-B, 4 (1900), nr. 9, nov. 26, p. 252: Bibliografie.
11114a. ~ Idem. [Ed. II]. Vol. II. Bârlad (Depositul la Tip. G. [pe copertă: George] Caţafani), [1900]. (19 x 12). 224 p. 1 leu. (I 380025)
Pentru an, vezi şi: A-B, 4(1900), nr. 9, nov. 26, p. 252: Bibliografie.
11115. ~ Minunile Sfintei Paraschiva ale cărei sfinte moaşte se află în Iaşi. Scrise după studii serioase din cărţile greceşti de istorie de George Caţafani. Bucureşti (Tip. Concurenta), [1915]. (14 x 9,5). 32 p. cu il. (I 45125)
Traduceri:
• Aspasia. Trad. de ~. Bârlad, 1898 ; ed. II, 1906.
• Doue Poveşti foarte interesante. Trad. de ~. Bârlad, [188?].
• Epistolia Domnului nostru Isus Christos. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.
• Glumeţele poveşti ale lui Nastradin Hogea. Trad. de ~. Bârlad, [189?].
• Istoria Sfiintilor împăraţi Constantin şi Elena. Trad. de ~. Bârlad, [188?].
• Oracolul sau Noua ghicitoare. Trad. de ~. Bârlad, 1900 ; ed. V, Bucureşti, [191?].
• Visul Maicei Domnului. Trad. de ~. S.l., 1915.

Nu exista imagini
  548) CAŢICHI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, CONSTANTIN
Traduceri:
GONZALES, F. V. Amparo. Trad. de ~. Iaşi, 1871.
HOUSSAYE, A. O cameră de dormit. Trad. de ~. Iaşi, 1879.

Nu exista imagini
  549) CAŢICHI, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, MIHAIL
11116. ~ Reformele necesare pentru Principatele Unite, de D. M. Caţichi, vechi major. Iassy (Imp. Adolf Bermann), 1866. (22 x 14,5). 19 p. (II 465380)
Traduceri:
DEBEY, A. Hijgiena durerilor. Trad. de ~. Iassi, 1874.
MACKELDY, F. Dritul romanu conţinînd Teoria Institutelor... Trad. de ~. Iassii, 1864.

Nu exista imagini
  550) CAŢICHI, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
CAŢICHI, THEODOR
11117. ~ Prefectul Iancu Ventura, Costache Pavli şi Theodor Caţichi. Broşură dedicată de cel din urmă celui de al doilea. Botoşani (Imp. Adrian), 1872. (20,5 x 14,5). 56 p. (II 411974)

Nu exista imagini
  551) CAUCALAU, L.
 • Opera
 • Imagini
CAUCALAU, L.
11118. ~ Agriculture du Centre. Bucarest, 1848. 170 p. (Exemplar existent în Biblioteca raională T. Severin)

Nu exista imagini
  552) CAUCHY, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
CAUCHY, AUGUSTIN
11119. ~ Şapte lecţiuni de Fizică Generală, [de] Augustin Cauchy, traduse de către St. Michăescu. Craiova (Tip. Fulgerul), 1907. (20 x 13). 48 p. 75 bani. (Biblioteca Ştiinţifică, [nr. 2]) (II 8736)

Nu exista imagini
  553) CAUDELLA, EDUARD (1841-1924)
 • Opera
 • Imagini
CAUDELLA, EDUARD (1841-1924)
Prefeţe:
ELIADE, AUREL. Muzica şi sunetul. Pref. de ~. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  554) CAUFEYNON, doctor
 • Opera
 • Imagini
CAUFEYNON, doctor
11120. ~ (Patimile ascunse ale femeilor), [de] Doctor Caufeynon. Masturbaţiunea şi Sodomia. Clitorism-Safism. Tribadism. Diformaţiunea organelor. Cauze şi Consecinţe. Traducere de J. Forţă. Bucureşti (Tip. Anuarul General al României), 1908. (20 x 13). 116[-118] p. 1,50 lei. (I 8926)

Nu exista imagini
  555) CAUFMAN
 • Opera
 • Imagini
CAUFMAN
Vezi şi KAUFMAN

Nu exista imagini
  556) CAUFMAN, HAIM
 • Opera
 • Imagini
CAUFMAN, HAIM
11121. ~ Maladia lui Roga. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută în... de Caufman Haim. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1902. (24 x 16). 1 f., 54 p.(Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 165) (II 413306)
Traduceri:
UNGHETTI, G. B. Medici şi clienţi. Trad. de ~. Piatra Neamţ, 1910.

Nu exista imagini
  557) Cause Célèbre
 • Opera
 • Imagini
Cause Célèbre
11122. • Une Cause Célèbre. La déposition du Métropolitain-Primat de Roumanie [Ghenadie Petrescu], par B. M. Bucarest (Impr. de l’Indépendance Roumaine), 1896. (20 x 13,5). 268[-272] p. (II 118384)
Cuprinde: "Introduction. Historique. Le procès. La sentence. Conclusion. Annexes. Reunions de protestation".

Nu exista imagini
  558) CAUWES, P.
 • Opera
 • Imagini
CAUWES, P.
• Opinia publică europeană şi chestiunea evree in România (Răspunsuri de ...). Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  559) Cauza limbilor şi naţionalităţilor
 • Opera
 • Imagini
Cauza limbilor şi naţionalităţilor
• Caus’a limbilor şi natiunalitatilor. Vezi: BABEŞ, VINCENŢIU. Caus’a limbilor şi natiunalitatilor în Austria. Viena, 1860.
• Caus’a romana la 1872. Vezi: PUŞCARIU, IOAN CAV. de. Caus’a romana la 1872. Sabiiu, 1872.

Nu exista imagini
  560) Cauza bivolarilor din Giurgiu înaintea Curţii juraţilor din Turnu-Măgurele
 • Opera
 • Imagini
Cauza bivolarilor din Giurgiu înaintea Curţii juraţilor din Turnu-Măgurele
11123. • Causa bivolariloru din Giurgiu înaintea Curţii juraţiloru din Turnu-Magurelle. Bucureştii (Tip. Dacia, Petrescu-Conduratu & Laurianu), 1873. (16,5 x 12). 46 p. (1 107876)
Cu o prefaţă de Al. Papiu Ilarianu.
11124. • Cauzele decăderei portului Galaţi. Convenţiunea cu Johnstone. Galatz (Tipo-Lit. Schenk), 1906. (18,5 x 13). 16 p. (1 440044)
Conţinutul a mai multor articole apărute în ziarul francez bucureştean "La Dépêche", despre convenţiunea încheiată cu Johnstone-Line. Critica acestei convenţii.

Nu exista imagini