Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  511) Catalogul cărţilor aflate la Tipografia Seminarului greco-catolic, Blaş
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor aflate la Tipografia Seminarului greco-catolic, Blaş
10958. • Catalogul cărţilor aflătóre la Tipografia Seminarului gr-.cat. din Blaş. [Broşura I, II, III]. Blaş (Imp. Tip. Seminariale), [1896]-1897, 1900. (20,5 x 14). 16 p. (I); 15 p. (II); 16 p. (III).
Anul 1896, dedus din text (p. 5); în 1900: "Tip. Seminarului gr.-cat". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  512) CATANĂ, V.
 • Opera
 • Imagini
CATANĂ, V.
10959. ~ Monografia parohiei Somova din plasa şi judeţul Tulcea. Alcătuită de preotul V. Catană. 1909, Iulie 17. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1911. (23,5 x 16). 32 p. (II 23572)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  513) CATANĂ, V. T.
 • Opera
 • Imagini
CATANĂ, V. T.
10960.~ Relaţiunile Biognosice între creier, inimă şi stomac. Teza pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie de V. T. Catană. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (23,5 x 15,5). VII, 143 p. cu il. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 40) (II 393672)

Nu exista imagini
  514) CATAPALU, I.
 • Opera
 • Imagini
CATAPALU, I.
Traduceri:
ESQUIROS, ALPHONS. Historia martyrilor libertăţii Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  515) CATARGIU, ALECU
 • Opera
 • Imagini
CATARGIU, ALECU
Vezi:
PAPIU ILARIANU, AL. Responsabilitatea Ministeriale. Şi răspunsul lui Alecu Catargi. Bucureşti, 1866.

Nu exista imagini
  516) GATARGIU, ALEXANDRU C. (1839-1914)
 • Opera
 • Imagini
GATARGIU, ALEXANDRU C. (1839-1914)
10961.~ Discours prononcé par M. Alexandre Catargiu, ancien ministre plénipotentiaire, à la réunion générale du Club conservateur. Bucarest (Impr. Epoca), 1898. (17,5 x 11,5). 14 p. (I 58158)
Discurs împotriva lui D. Sturdza.
Vezi de asemenea:
GRIGORE G. PEUCESCU. Discursuri rostite la înmormîntarea lui... Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  517) CATARGIU, ALEXANDRU S. (1825-1897)
 • Opera
 • Imagini
CATARGIU, ALEXANDRU S. (1825-1897)
10962. ~ Observaztii[!] [făcute de Alexandru Catargiu, Directoru Departamentului de finanţe sub ministerul din 2 Noemvrie 1854] la raportul despre starea finanztelor[!] Moldovei, adresat caimacamiei de D. Vornicu Sk. Rosetti, ministrulu de finanţe (în 10 August 1856). Observations sur l’état actuel des finances en Moldavie, présenté à la caimacamie par M. le Vistïar Ch. Rosetti (rapport du 10 août 1856). Bruxelles (Imp. lui Gustave Gratiot et Comp.), [1856]. (25 x 19). 66 p., 1 tab. (II 346630)
Cu text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză, cu p. de titlu separate; coperta în l. română. Autorul, la p. 51.

Nu exista imagini
  518) CATARGI, ALEXIS A. (1876-1923)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, ALEXIS A. (1876-1923)
10963. ~ Căsătoria din punct de vedere al dreptului internaţional privat. Tesa pentru licenţa în drept de Alexis A. Catargi. Bucureşti (Tip. Gu-tenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 100 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413404)

Nu exista imagini
  519) CATARGI, ANNA
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, ANNA
10964.~ [Scrisori din 1892-[189]3 privitoare la afacerile dela moşia Căiuţi (Bacău)]. [Bucureşti (Tip. Socec), 1893]. (33,5 x 21,5). 14 p. (III 49252)
Descriere după însemnarea cu cerneală de pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  520) CATARGI, BARBU (1807-1862)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, BARBU (1807-1862)
(B.K.; B.C.)
10965. ~ État social des Principautés danubiennes, [par Barbu Catargi]. Bruxelles (Imp. de Bols-Wittouck), 1855. (22 x 13). 32 p. (II 101120)
Autorul, identificat după: Iarcu, p. 73. Ed. a II-a a apărut cu titlul schimbat (v. titlul următor).
10966. ~ De la propriété en Moldo-Valachie. Seconde édition, modifiée par B. K. Bucarest (Impr. de J. Kopaïnig), 1857. (18,5 x 12). 63 p. (I 43693)
10967. ~ Proprietatea în Principatele Moldo-Române, de B.[arbu] C[atargiu]. Tradusă din cea mai nainte publicată în franţuzeşte. Bucureşti (Imp. lui I. Copainig), 1857. (18,5 x 11,5). 4 f., 72 p. (I 116549)
Cu alfabet de tranziţie.
10968. ~ Encore quelques mots sur la propriété en Moldo-Valachie, par B.K. Bucharest (Imp. d’Adolpf Ulrich), 1860. (20 x 12,5). 32 p. (II 257362)
10969. ~ Inca cîte-va idei asupra proprietăţii în Principatele Unite, de B.[arbu] K.[atargiu]. Bucureşti (Imp. Adolf Ulrich), 1860. (20 x 12,5) 32 p. (I 891)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
10970. ~ Discursurile lui Barbu Katargiu (1859-1862 Iunie 8). Culese şi însoţite de o notiţă istorică asupra familiei Katargiu şi de o biografie a oratorului de Ang. Demetriescu. Bucureştii (Tipo-Lito. Eduard Wiegand, Succesorul Firmei Ştefan Mihalescu), 1886. (24 x 16,5). 4f., CXVI, 1 f., 529[-531] p. (II 117204)
10971. ~ Discursuri parlamentare (1859-1863 Iunie 8). Cu o precuvântare şi un studiu asupra lui Barbu Katargiu de Anghel Demetrescu[!]. Publicate din nou cu o prefaţă, un indice de persoane şi unul de lucruri de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (21,5 x 15). XXXI, 384 p., 1 f. portr. (II 36226)
10972. ~ Extrase din testamentul olograf al lui Barbu Catargi aflat în posesia D-lui Barbu Al. Catargi. [Bucureşti, 191?]. (21 x 13,5). [2]f. (II 255052)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini