Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  51) Caliculu umoristico-satiricu
 • Opera
 • Imagini
Caliculu umoristico-satiricu
9635 • Caliculu umoristico-satiricu. De unu juristu. Sibiiu (Tip. lui Josef Drotleff), 1865. (21,5 x 15). 87 p. cu il. 60 cr.v.a. (II 33843)
Pe p. de titlu, menţiunea: "Venitulu curatu jumătate în interesulu fondului juristiloru din Sibiiu".

Nu exista imagini
  52) CALIDASA
 • Opera
 • Imagini
CALIDASA
Vezi: KALIDASA

Nu exista imagini
  53) CALIGA, GEORGE (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
CALIGA, GEORGE (1878-?)
9636. ~ Misterul morţei Jeanei Cristescu, [de] George Caliga. Bucureşti, Minerva, Instit. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (18,5 x 12). 80 p. cu il. 0,75 bani. (I 14100)
Pe copertă: "G. Caliga. Misterul din Staţia B. M.".

Nu exista imagini
  54) CALINCIUC, IOAN
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, IOAN
9637. ~ Despre patogenesa febrei puerperale şi starea presenta a terapiei sale. Observări casuistice la tratamentul raţional al procesului puerperal, de Dr. loan Calinciuc (Viena-Marienbad). Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (25 x 16). 32 p. (Extras din "România Medicală") (II 76556)
9638. ~ Marienbad, de Dr. Ion Calinciuc, medic la băile din Marienbad. [Bucureşti, 1892]. (23 x 15). 16 p. (Copie separată din "Progresul medical român", nr. 24, 25 şi 26, 1892) (III 140950)

Nu exista imagini
  55) CALINCIUC, ION (1812-1875)
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, ION (1812-1875)
Vezi:
• Promemoria zur Bukowiner Landespetition vom Johre 1848. Von der Bukowiner Landes-Deputation. Wien, 1849.

Nu exista imagini
  56) CALINCIUC, IONEL
 • Opera
 • Imagini
CALINCIUC, IONEL
9639. ~ Die Glocken von Boruti, Dichtung von Ionél Kalinczuk (= Calinciuc). II. Aufl. Wien und Leipzig (k.u.k. Hof-Buehdruckerei u. Hof Verlags-Buchhandlung Carl Fromme), 1908. (18 x 12). 132 p. (I 13012)

Nu exista imagini
  57) CALINIC, mitropolitul Moldovei
 • Opera
 • Imagini
CALINIC, mitropolitul Moldovei
Vezi: MICLESCU, CALINIC

Nu exista imagini
  58) CALLIANO, ALEXANDER
 • Opera
 • Imagini
CALLIANO, ALEXANDER
În colaborare:
IANTSCH, HEINRICH şi ~. Ferdinand Raimund. Leipzig, 1892.

Nu exista imagini
  59) CALLIGARI
 • Opera
 • Imagini
CALLIGARI
Vezi:
VIOREANU, D. F. Discursul... cu ocasiunea reînceperii lucrărilor anului judiciar 1872-73, şi Răspunsul d-lui ~. Bucureşti, 1872.

Nu exista imagini
  60) CALLIGARI-VALSAMACHI, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
CALLIGARI-VALSAMACHI, DUMITRU
9640. ~ Antologia de limba engleză, pentru clasa VII reală, conform programei analitice a onor. Ministerului Instrucţiunii publice, de Dumitru Calligari [pe copertă: Dumitru Calligari-Valsamachi]. [Pe copertă: Ed. I]. Bucureşti, Edit. Slab. grafic Clemenţa (Tip. Clemenţa), 1905. (21 x 14). 187, II, III p. 3 lei. (II 1914)
9641. ~ English and Roumanian Dictionary, by D. Calligari Valsamachi, Professor of the english language at the lyceum "Mihai-Viteazul". Dicţionar englez-romăn de D. Calligari Valsamachi, Professor de limba engleză la liceul "Mihai Viteazul". Bucureşti, Leon Alcalay-Librar Editor (Instit. de arte grafice Eminescu), [1903]. (15,5 x 10,5). XXXI, 525 p. Legat 4.25 lei; broşat 3.30 lei. (Biblioteca pentru toţi, 204-215) (I 125660)
Pe copertă: "D. Calligari-Valsamachi, profesor la liceul Mihaiu-Viteazul. Dicţionar englez-roman". Datat după B. Bibliogr, I (1903), nr. 6, nov.-dec, p. 163, şi după alte nr. ale colecţiei.
9642. ~ Manual practic de limba engleză, pentru clasa V-a reală, de Dumitru Calligari-Valsamachi. Ed. II cu totul revăzută, prefăcută şi aprobată de onor Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice cu adresa No. 36030 din 28 Iunie 1905. Bucureşti. Edit. Stab. Grafic Clemenţa (Stab. de Arte grafice Clemenţa), 1905. (20 x 13,5). 123 p. 2,80 lei. (I 2374)
9643. ~ Idem, pentru clasa VI-a reală, de Dumitru Calligari-Valsamachi. Ed. II. Cu totul revăzută, prefăcută şi aprobată de Onor. Minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice cu adresa No. 36030 din 28 Iunie 1905. Bucureşti (Tip. şi Leg. de Cărţi Clementa), 1905. (20,5 x 13,5). 98 p. 2,90 lei. (II 2166)

Nu exista imagini