Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  491) Catalog pentru cărţile ce se află de vânzare în libreria cea romănească din Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalog pentru cărţile ce se află de vânzare în libreria cea romănească din Iaşi
10910. • Catalog pentru Cărţile ce se află de vânzare în libreria cea Rumănească din Iaşi, a D-lui Dimitrie Nica şi Cumpania şi în Bucureşti, la Iosif Romanov. Bucureşti (Tip. Pitarului Cst: Pencovici), 1840. (15 x 9,5). 20 p.(I 193383)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  492) Catalog de toate cărţile didactice autorizate şi introduse în şcolile publice
 • Opera
 • Imagini
Catalog de toate cărţile didactice autorizate şi introduse în şcolile publice
10911. • *Catalog de toate cărţile didactice autorisate şi introduse în scoalele publice dupe noua programma precum şi diferite alte articole ce se află în depositul Librăriei Dimitrie Nicolaescu. Constanţa (Tip. Dim. Nicolaescu), [188?]. (20 x 14,5). 1 f., 6 p.
Catalog apărut, probabil, la începutul activităţii tipografiei. În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  493) Catalogul general al Librăriei, Anticariatului, Papetăriei, Magazinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecii de lectura S.I. Pinath, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul general al Librăriei, Anticariatului, Papetăriei, Magazinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecii de lectura S.I. Pinath, Bucureşti
10912. • Catalogu general al Librăriei, Antiquăriei, Papeteriei, Magasinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecei de lectura S.I. Pinath, Calea Văcăreşti 33. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1886. (19,5 x 13). 64 p. 50 bani. (I 524507)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  494) Catalogul cărţilor din librăria lui Iosif Romanov, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din librăria lui Iosif Romanov, Bucureşti
10913. • *Catalogulu cărţiloru din librăria lui Iosif Romanov, 1833 (Iarcu, p. 32)
10914. • Catalog pentru toate Cărţile ce se află în Librieriia D. D. Iosif Romanov şi Cumpania în Bucureşti La No. 419, văpseoa roşie în uliţa Braşovanilor. [Bucureşti, 1836]. (15 x 9). [4] f.
Anul, din titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. În prezent, lipsă BAR.
10915. • *Catalog de Cărţile ce se află în Libreria Rumânească din Bucureşti a D. D. Iosif Romanov şi Comp. pe uliţa Sf. Gheorghe Nuou în Braşoveni. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1838. (18,5 x 11,5). 38 p. (A 26696)
Cu alfabet de tranziţie. În prezent, lipsă BAR.
10916. • * Catalog de cărţi ce se află în libreria românească ad. Iosif Romanov. Bucureşti, 1840. (Adamescu III, p. 3)
10917. • Catalogul Cărţilor romîneşti, Bisericeşti, Istoriceşti, Tragedii, Romanţuri şi pentru Şcoale atît vechi cît şi noi tipărite, ce să află în Librieriia lui Iosif Romanov şi Tovărăşiia din Bucureşti, pă Uliţa Braşovenilor mahalaoa sfîntului Gheorghe nou Nr. 264, 1845, Iunie 30. [Bucureşti, 1845]. (11,5 x 9). 10 f. (I 14836)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  495) Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest
 • Opera
 • Imagini
Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest
10918. • Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest. Bucarest (Impr. de C.A. Rosetti & Winterhalder), 1847. (19 x 12). 90 p. 2 p[iaştri]. 12 p[arale]. (I 512197)
10919. • *Catalogue [Libr. Rosetti şi Winterhalder] de cărţi române-franc. Bucureşti (Rosetti-Vinterhalder), 1848. (Iarcu, p. 57)
10920. • Catalogue des livres français qui se donnent en lecture à la librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder. Bucarest (Impr. de C.A. Rosetti & Winterhalder) ; 1846. (18 x 11). 48 p.
În prezent, lipsă BAR.
10921. • Idem. Bucarest (Impr. de C. A. Rosetti & Winterhalder), 1850. (18 x 11,5). 68 p. (I 531633)
10922. • *Idem, à la Librairie C. A. Rosetti. Bucarest (Imp. C.A. Rosetti), 1860. (21 x 13,5). 71 p. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  496) Catalog de cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova
 • Opera
 • Imagini
Catalog de cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova
10923. • [Catalog de] Cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova. Craiova (Tip. Philip Lasar), [1886?]. (18,5 x 12). 8 p.
Ultimul an menţionat în text: 1885 (p. 5). În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  497) Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca, Craiova
 • Opera
 • Imagini
Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca, Craiova
10924. • *Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca. Craiova (Tipo-Lito Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (15,5 x 9,5). 104 p. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  498) Catalogul Librăriei Seminarului Teologic Greco-Catatolic, Blaj
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Librăriei Seminarului Teologic Greco-Catatolic, Blaj
10925. • Catalogul Librăriei Sem. Teol. gr.-cat. în Blaj. Blaj (Tip. Sem. teol. gr.-cat.), 1911. (19,5 x 14). 48 p. (BCU-ClN) 158746)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  499) Catalogul cărţilor de la Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor de la Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia, Sibiu
10926. • Catalogul cărţilor dela Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia. Sibiiu (Tipografia), 1896. (22 x 14). 36 p. (BCU-ClN 55659)

Nu exista imagini
  500) Catalogul librăriei Socec în ordine alfabetică a autorilor, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei Socec în ordine alfabetică a autorilor, Bucureşti
10927. • *Catalogul librăriei [Socec], în ordin alfabetic, numele autoriloru. Bucureşti, ed. Socecu & Comp. (Rasidescu), 1864. 16°. 32 p. (Iarcu, p. 105)
10928. • Idem. Socecu & C-ie, Calea Mogoşoae 7, Arangiat în ordinu alfabeticu dupre numele autorilor. Partea I, Cărţi romane-Partea II, Cărti streine. Bucuresci (Tip. Uvrierilor Associaţi), 1868-1869. (20,5 x 14). 31 p. (I); 76 p. (II) (I 105651)
10929. • Idem. Pentru cărţile scolastice ce avemu în Librărie am publicată osebitu unu Catalogu specialu care stă la dispoziţiunea ori-cui s’aru interesa a’lu avea. Bucuresci (Noua typ. a Laboratorilor romani), 1872. (16,5 x 11,5). 30 p., 1 f. (I 118134)
10930. • *Catalogue de la Librairie Sotschek & Comp. Bucarest (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1874. (18 x 11,5). 1 f., 46 p.
În prezent, lipsă BAR.
10931. • Catalogulu Librăriei Socec & Comp. Arangiatu în ordinu alfabeticu dupe numele autorilor. Partea I. Cărţi române. Bucuresci (Tipografia Naţională), 1875. (18 x 12). 56 p. cu il. (I 104304)
10932. • *Catalogul Uvragelor apărute în Editura séu devenite Proprietatea Librăriei Socecu & Comp. Calea Mogosóe No. 7. Bucuresci (Din stab. în artele graf.: Socecu, Sander & Teclu), 1878. (17,5 x 11). 23 p. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR.10933.
• *Catalogul Librăriei Socecu & C-ie. Cărţi scolastice A° în limba română B° în limba francesă C° în limba germană. Bucuresci, 1883. (20 x 12,5). 32 p.
În prezent, lipsă BAR.
10934. • *Idem. Partea VII. Dicţionare, encyclopedii şi atlante. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp., 1884. (14 x 9,5). 64 p.
În prezent, lipsă BAR.
10935. • Catalogul Librăriei Socecu & Comp. conţinând cărţi militare A) în limba română, B) în limba francesă. Bucuresci, 1886. (14 x 10). 64 p. (I 408871)
Pe p. de titlu menţiunea: "Acestu catalogu anulează pe celu din 1884". Lipsă coperta.
10936. • *Idem, Calea Victoriei, 7. Partea I. Cărţi romane. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1886. (20 x 13). 99 p.
În prezent, lipsă BAR.
10937. • *Catalogul Librăriei Socecu & Comp. de cărţi de şcólă şi de sciinţe speciale. Divisiunea Catalogului: Cărţi de scóla Române I a) în ord. alf. dupe numele autor, b). după materii II. Cărţi de şcóla Francese a) în ord. alfab. după numele autor, b) [.] după materii. III. Cărţi de sciinţe speciale Francese. A. Filosofia Morală, Religia, etc. B. Medic, Ist. şi Sciinţe Naturale C. Matern, aplic. Technologia etc. D. Sciinţ. polit.: Drept, Econ., etc. E. Ist. & Geogr., Belle-Arte, etc. IV. Cărţi de scóla şi de studiu, Germane. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1887. (18,5 x 12). 1 f., 84 p., 1 f.
În prezent, lipsă BAR.
10938. • *Idem, de cărţi militare. Bucuresci, 1888. (17 x 12). 58 p., 94 p. (=supliment).
Suplimentul a apărut separat, în 1889, cu următorul titlu: "Librăria Socecu & Comp. Supliment la Catalogul cărţilor militare 1890"; formatul: 20,5 x 13. Lipsă coperta. În anii 1891-1894, Catalogul a apărut în fascicole lunare. Vezi fondul periodicelor, cota P. I 33487.
10939. • Catalogul Editurei Librăriei Socecu & Comp. Bucuresci. Sucursale în Craiova, Iaşi, Ploesci, Focşani. Bucuresci (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1902. (16 x 9,5). 56 p. (I 178930)
Descriere făcută după copertă.
10940. • *Catalogul librăriei Socec & Comp. Bucureşti, 1916. (Adamescu II, p. 10)

Nu exista imagini