Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  481) Catalogul librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár
10882. • *Catalogulu librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár piatia Nru 4. din 12/24 Aprilie 1885 inainte totu in piatia Casele Negrutiu - parteru - Estrasu din... Gherla (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1884. (22 x 14). 12 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  482) Catalogul cărţilor româneşti aflăte în Librăria de lăngă Biserica Banu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor româneşti aflăte în Librăria de lăngă Biserica Banu
10883. • Catalogu de cărţile româneşti aflătoare în Librăriea de lăngă Biserica Banu. Iaşii (Buciumul Roman), 1853. (18 x 12). 1 f., 22 p. (I 451873)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  483) Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Braşov
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Braşov
10884. • Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Brassó (Fondată în anul 1880). [Brassó] (Tip. Ciurcu &Comp.), 1908. (16 x 12,5). 48 p. cu il. (Astra-S 23239)

Nu exista imagini
  484) Catalogul general al Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul general al Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi
10885. • Catalogul general alu Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1876. (20 x 13). 80 p. (I 104195)

Nu exista imagini
  485) Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad
10886. • Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad, Strada Déak Ferenc Nr. 35. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane gr.-or. române), 1912. (16,5 x 12). 144 p., 1 f.pl. (BCU -ClN 391270)

Nu exista imagini
  486) Catalogul librăriei S. Filtsch, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei S. Filtsch, Sibiu
10887. • *Catalogul librăriei [S. Filtsch] (1863 Apriliu). Săbiiu, S. Filtsch, 1863. 12° 10 p. (Iarcu, p. 101)
10888. • *Catalogulu Librăriei [S. Filtsch] în 1864 (adausu şi la Calendarulu pe 1865). Săbiiu, Filtsch, 1864. 12°. 20 p. nepagin. (Iarcu, p. 105)
10889. • *Catalog general de cărţi româneşti al Librăriei Filtsch în Sibiiu, 1869. (Adamescu II, p. 9)
10890. • *Catalogu generalu de cărţi romanesci ce se afla la Julius Spreer (proprietariulu Librăriei S. Filtsch) în Sibiiu, pe anulu 1875. Sibiiu, 1875. 15 cr. v.a. (A-P, 10(1875), nr. 12, fauru 23/mart. 7, p. 4: Varietăţi)

Nu exista imagini
  487) Catalogul naţional de cărţi romăneşti ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor, Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul naţional de cărţi romăneşti ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor, Iaşi
10891. • Catalog naţional de cărţi romănesci ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor & Comp. vizavi cu beserica Tri-Ierarhi. Iaşii (Tip. Româno-Franţeză), 1852. (17 x 11,5). 16 p. (I 104314)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  488) Catalogul cărţilor româneşti Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor româneşti Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, Bucureşti
10892. • Catalogul cărţilor româneşti [pe copertă: rumăneşti], Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, în uliţa Lipscanilor, vizavi de D. Scurtu. Bucureşti, 1847. (19 x 12). 13 p. (I 418935)
Cu alfabet de tranziţie.
10893. • Catalog general de cărţi romaneşti ce se află în Libreria lui George Ioanid în uliţa Lipscanilor la Păun. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1851. (21 x 14). 23 p. (II 195034)
Cu alfabet de tranziţie.
10894. • *Idem. Bucureşti (Tipographia Sfintei Mitropolii), 1852. (19,5 x 12,5). 30 p. (A 3126)
În prezent, lipsă BAR.
10895. • Idem. Bucuresci (Impr. Sântei Mitropolii), 1853. (19 x 12). 31 p. (II 142068)
Cu alfabet de tranziţie.
10896. • *Catalogu de cărţi române în librăria G. Ioanid. Bucureşti (Impr. Mitropolii), 1854. (Iarcu, p. 70)
10897. • *[Catalog general al cărţilor ce se află în Librăria lui George Ioanid din Bucureşti]. Biblioteca Litterarie. [Bucureşti, 1855]. (20,5 x 14). 1 f., 26 p. (A, 3126)
În prezent, lipsă BAR.
10898. • *Calalog general de cărţi româneşti ce se află în Librăria lui Gh. Ioanid. Bucureşti, Maiu 1857. (Adamescu III, p. 3)
Apărea în fascicole lunare.
10899. • *Catalogu de cărţile Librăriei ed. G. Ioanid. Bucureşti, 1862. (Iarcu, p. 97)
10900. • *Catalogulu generalu alu librăriilor George Ioanid & C-nie, Calea Lipscanilor nr. 18 şi Calea Mogoşoai No. 46, vis-á-vis de Pasagiul Romănu. Acesta Cataloga se împarte Gratisu. Bucuresci 1866 Augustă. Bucuresci (Typ. Naţionale), 1866. (19 x 12,5). 35 p. (A 26696)
Descriere după copertă. În prezent, lipsă BAR.
10901. • Catalogul general al Librăriilor G. Ioanid & A. Spirescu Calea Lipscanilor şi G. Ioanid & Comp. Calea Mogoşoaie Nr. 46. Arangeatu în ordinu Alfabetu după titlulu Cărţiloru. Partea I. Romane. Nuvele. Voyage. Poesii. Istorii etc. Partea II. Cărţile de Scóle Române. Partea III. Cărţile de Scoale. Altele Francese, Germane, Elene. Italiene. Partea IV. Articole Atingătoare de Librărie. [Bucureşti] (Imp. Naţională Antrepr. C.N.-Rădulescu), [1869]. (18,5 x 11,5). 48 p. (I 120013)
Anul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Lipsă coperta.
10902. • *Catalogu de cărţi în librăria. Edit. G. Ioanid. P. I, cărţi rom. Bucureşti (Rădulescu), 1871. 12°. 30 p. (Iarcu, p. 156)

Nu exista imagini
  489) Catalog de cărţi româneşti de la W. Krafft, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalog de cărţi româneşti de la W. Krafft, Sibiu
10903. • *Catalog de cărţi româneşti dela W. Krafft din Sibiiu. Sibiiu, [1878]. (Tr, 11(1878), nr. 19, oct. 1, p. 228: Bibliogr.)
10904. • Catalog de cărţi romanesci din Librăria română a lui W. Krafft. Sibiiu (Strada Urezului 10 [Sibiu] (Imprimat în tip. propria), 1887. (20 x 13). 40 p.
Descriere după copertă. În prezent, lipsă BAR.
10905. • Idem, în Sibiiu. [Sibiiu]. (Imprimat în tip. propria), [1889]. (15,5 x 10,5). 40 p.
Datat după anul prefeţei: Sibiiu, Novembre 1889. În prezent, lipsă BAR.
10906. • Idem, din editura lui W. Krafft în Sibiiu (sporite prin cumpărarea tipografiei de Closius). [Partea I, II, III]. [Sibiiu], (Tip. W. Krafft), [1896, 1898, 1899]. (20,5 x 13). [10] f. (I);[8]f. (II); XXII[-XXIV] p. (III).
Anul părţii I dedus din anunţul de Calendare pe anul 1897, p. 2; idem pentru partea II, la p. 2; idem pentru partea III, la p. 4. În prezent, lipsă BAR.
10907. • Catalogul Librăriei şi Tipografiei W. Krafft în Sibiiu. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1905. (22,5 x 14,5). 31 p. (Expoziţia Asociaţiunii 1905. Expozitiunea generală română, Bucureşti 1906) (BCU-ClN 346026)
Introducere la Catalog, de Dr. C. Diaconovich (p. 3-8).
10908. • Catalogul cărţilor din librăria W. Krafft Sibiiu. Sibiiu (Tipărit în institutul propriu), [1912]. (20 x 13). 72 p. (Astra-S 15105)
Descriere după copertă. Ultimul an menţionat în text: 1910. Datat după: Adamescu II, p. 10.

Nu exista imagini
  490) Catalogul de cărţi de la Librăria G. D. Nébubuneli, Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul de cărţi de la Librăria G. D. Nébubuneli, Galaţi
10909. • Catalogue de la Librairie G. D. Nébubuneli & fils. Galatz (Roumanie). Maison fondee en 1849. [Galaţi] (Tip. Coop. Lucrătorii Asociaţi), [1888]. (15 x 10). 32 p.
Ultimul an menţionat în text: 1887 (la p. 19). În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini