Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  481) Catalogul librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár
10882. • *Catalogulu librăriei Aurora din Gherla-Szamosújvár piatia Nru 4. din 12/24 Aprilie 1885 inainte totu in piatia Casele Negrutiu - parteru - Estrasu din... Gherla (Impr. Aurora, p. A. Todoranu), 1884. (22 x 14). 12 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  482) Catalogul cărţilor româneşti aflăte în Librăria de lăngă Biserica Banu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor româneşti aflăte în Librăria de lăngă Biserica Banu
10883. • Catalogu de cărţile româneşti aflătoare în Librăriea de lăngă Biserica Banu. Iaşii (Buciumul Roman), 1853. (18 x 12). 1 f., 22 p. (I 451873)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  483) Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Braşov
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Braşov
10884. • Catalogul cărţilor din Editura Librăriei Ciurcu Brassó (Fondată în anul 1880). [Brassó] (Tip. Ciurcu &Comp.), 1908. (16 x 12,5). 48 p. cu il. (Astra-S 23239)

Nu exista imagini
  484) Catalogul general al Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul general al Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi
10885. • Catalogul general alu Librăriei Dimitrie Daniel Strada Mare în Iassi. Iassi (Tip. Buciumului Romanu), 1876. (20 x 13). 80 p. (I 104195)

Nu exista imagini
  485) Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad
10886. • Catalogul cărţilor, tipăriturilor şi recvizitelor bisericeşti din editura şi depozitul Librăriei diecezane Arad, Strada Déak Ferenc Nr. 35. Arad (Tiparul Tipografiei diecezane gr.-or. române), 1912. (16,5 x 12). 144 p., 1 f.pl. (BCU -ClN 391270)

Nu exista imagini
  486) Catalogul librăriei S. Filtsch, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei S. Filtsch, Sibiu
10887. • *Catalogul librăriei [S. Filtsch] (1863 Apriliu). Săbiiu, S. Filtsch, 1863. 12° 10 p. (Iarcu, p. 101)
10888. • *Catalogulu Librăriei [S. Filtsch] în 1864 (adausu şi la Calendarulu pe 1865). Săbiiu, Filtsch, 1864. 12°. 20 p. nepagin. (Iarcu, p. 105)
10889. • *Catalog general de cărţi româneşti al Librăriei Filtsch în Sibiiu, 1869. (Adamescu II, p. 9)
10890. • *Catalogu generalu de cărţi romanesci ce se afla la Julius Spreer (proprietariulu Librăriei S. Filtsch) în Sibiiu, pe anulu 1875. Sibiiu, 1875. 15 cr. v.a. (A-P, 10(1875), nr. 12, fauru 23/mart. 7, p. 4: Varietăţi)

Nu exista imagini
  487) Catalogul naţional de cărţi romăneşti ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor, Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul naţional de cărţi romăneşti ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor, Iaşi
10891. • Catalog naţional de cărţi romănesci ce se află în Libreria Dd. Gheorghie Hristofor & Comp. vizavi cu beserica Tri-Ierarhi. Iaşii (Tip. Româno-Franţeză), 1852. (17 x 11,5). 16 p. (I 104314)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  488) Catalogul cărţilor româneşti Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor româneşti Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, Bucureşti
10892. • Catalogul cărţilor româneşti [pe copertă: rumăneşti], Bisericeşti, Istoriceşti, Moraliceşti şi Romanţe, ce se află de vînzare la Librăria D-lui George Ioanid, în uliţa Lipscanilor, vizavi de D. Scurtu. Bucureşti, 1847. (19 x 12). 13 p. (I 418935)
Cu alfabet de tranziţie.
10893. • Catalog general de cărţi romaneşti ce se află în Libreria lui George Ioanid în uliţa Lipscanilor la Păun. Bucureşti (Tip. lui Iosif Copainig), 1851. (21 x 14). 23 p. (II 195034)
Cu alfabet de tranziţie.
10894. • *Idem. Bucureşti (Tipographia Sfintei Mitropolii), 1852. (19,5 x 12,5). 30 p. (A 3126)
În prezent, lipsă BAR.
10895. • Idem. Bucuresci (Impr. Sântei Mitropolii), 1853. (19 x 12). 31 p. (II 142068)
Cu alfabet de tranziţie.
10896. • *Catalogu de cărţi române în librăria G. Ioanid. Bucureşti (Impr. Mitropolii), 1854. (Iarcu, p. 70)
10897. • *[Catalog general al cărţilor ce se află în Librăria lui George Ioanid din Bucureşti]. Biblioteca Litterarie. [Bucureşti, 1855]. (20,5 x 14). 1 f., 26 p. (A, 3126)
În prezent, lipsă BAR.
10898. • *Calalog general de cărţi româneşti ce se află în Librăria lui Gh. Ioanid. Bucureşti, Maiu 1857. (Adamescu III, p. 3)
Apărea în fascicole lunare.
10899. • *Catalogu de cărţile Librăriei ed. G. Ioanid. Bucureşti, 1862. (Iarcu, p. 97)
10900. • *Catalogulu generalu alu librăriilor George Ioanid & C-nie, Calea Lipscanilor nr. 18 şi Calea Mogoşoai No. 46, vis-á-vis de Pasagiul Romănu. Acesta Cataloga se împarte Gratisu. Bucuresci 1866 Augustă. Bucuresci (Typ. Naţionale), 1866. (19 x 12,5). 35 p. (A 26696)
Descriere după copertă. În prezent, lipsă BAR.
10901. • Catalogul general al Librăriilor G. Ioanid & A. Spirescu Calea Lipscanilor şi G. Ioanid & Comp. Calea Mogoşoaie Nr. 46. Arangeatu în ordinu Alfabetu după titlulu Cărţiloru. Partea I. Romane. Nuvele. Voyage. Poesii. Istorii etc. Partea II. Cărţile de Scóle Române. Partea III. Cărţile de Scoale. Altele Francese, Germane, Elene. Italiene. Partea IV. Articole Atingătoare de Librărie. [Bucureşti] (Imp. Naţională Antrepr. C.N.-Rădulescu), [1869]. (18,5 x 11,5). 48 p. (I 120013)
Anul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Lipsă coperta.
10902. • *Catalogu de cărţi în librăria. Edit. G. Ioanid. P. I, cărţi rom. Bucureşti (Rădulescu), 1871. 12°. 30 p. (Iarcu, p. 156)

Nu exista imagini
  489) Catalog de cărţi româneşti de la W. Krafft, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalog de cărţi româneşti de la W. Krafft, Sibiu
10903. • *Catalog de cărţi româneşti dela W. Krafft din Sibiiu. Sibiiu, [1878]. (Tr, 11(1878), nr. 19, oct. 1, p. 228: Bibliogr.)
10904. • Catalog de cărţi romanesci din Librăria română a lui W. Krafft. Sibiiu (Strada Urezului 10 [Sibiu] (Imprimat în tip. propria), 1887. (20 x 13). 40 p.
Descriere după copertă. În prezent, lipsă BAR.
10905. • Idem, în Sibiiu. [Sibiiu]. (Imprimat în tip. propria), [1889]. (15,5 x 10,5). 40 p.
Datat după anul prefeţei: Sibiiu, Novembre 1889. În prezent, lipsă BAR.
10906. • Idem, din editura lui W. Krafft în Sibiiu (sporite prin cumpărarea tipografiei de Closius). [Partea I, II, III]. [Sibiiu], (Tip. W. Krafft), [1896, 1898, 1899]. (20,5 x 13). [10] f. (I);[8]f. (II); XXII[-XXIV] p. (III).
Anul părţii I dedus din anunţul de Calendare pe anul 1897, p. 2; idem pentru partea II, la p. 2; idem pentru partea III, la p. 4. În prezent, lipsă BAR.
10907. • Catalogul Librăriei şi Tipografiei W. Krafft în Sibiiu. Sibiiu (Tip. lui W. Krafft), 1905. (22,5 x 14,5). 31 p. (Expoziţia Asociaţiunii 1905. Expozitiunea generală română, Bucureşti 1906) (BCU-ClN 346026)
Introducere la Catalog, de Dr. C. Diaconovich (p. 3-8).
10908. • Catalogul cărţilor din librăria W. Krafft Sibiiu. Sibiiu (Tipărit în institutul propriu), [1912]. (20 x 13). 72 p. (Astra-S 15105)
Descriere după copertă. Ultimul an menţionat în text: 1910. Datat după: Adamescu II, p. 10.

Nu exista imagini
  490) Catalogul de cărţi de la Librăria G. D. Nébubuneli, Galaţi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul de cărţi de la Librăria G. D. Nébubuneli, Galaţi
10909. • Catalogue de la Librairie G. D. Nébubuneli & fils. Galatz (Roumanie). Maison fondee en 1849. [Galaţi] (Tip. Coop. Lucrătorii Asociaţi), [1888]. (15 x 10). 32 p.
Ultimul an menţionat în text: 1887 (la p. 19). În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  491) Catalog pentru cărţile ce se află de vânzare în libreria cea romănească din Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalog pentru cărţile ce se află de vânzare în libreria cea romănească din Iaşi
10910. • Catalog pentru Cărţile ce se află de vânzare în libreria cea Rumănească din Iaşi, a D-lui Dimitrie Nica şi Cumpania şi în Bucureşti, la Iosif Romanov. Bucureşti (Tip. Pitarului Cst: Pencovici), 1840. (15 x 9,5). 20 p.(I 193383)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  492) Catalog de toate cărţile didactice autorizate şi introduse în şcolile publice
 • Opera
 • Imagini
Catalog de toate cărţile didactice autorizate şi introduse în şcolile publice
10911. • *Catalog de toate cărţile didactice autorisate şi introduse în scoalele publice dupe noua programma precum şi diferite alte articole ce se află în depositul Librăriei Dimitrie Nicolaescu. Constanţa (Tip. Dim. Nicolaescu), [188?]. (20 x 14,5). 1 f., 6 p.
Catalog apărut, probabil, la începutul activităţii tipografiei. În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  493) Catalogul general al Librăriei, Anticariatului, Papetăriei, Magazinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecii de lectura S.I. Pinath, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul general al Librăriei, Anticariatului, Papetăriei, Magazinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecii de lectura S.I. Pinath, Bucureşti
10912. • Catalogu general al Librăriei, Antiquăriei, Papeteriei, Magasinului de Mărci de colecţia şi Bibliotecei de lectura S.I. Pinath, Calea Văcăreşti 33. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1886. (19,5 x 13). 64 p. 50 bani. (I 524507)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  494) Catalogul cărţilor din librăria lui Iosif Romanov, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din librăria lui Iosif Romanov, Bucureşti
10913. • *Catalogulu cărţiloru din librăria lui Iosif Romanov, 1833 (Iarcu, p. 32)
10914. • Catalog pentru toate Cărţile ce se află în Librieriia D. D. Iosif Romanov şi Cumpania în Bucureşti La No. 419, văpseoa roşie în uliţa Braşovanilor. [Bucureşti, 1836]. (15 x 9). [4] f.
Anul, din titlul de la începutul textului. Cu caractere chirilice. În prezent, lipsă BAR.
10915. • *Catalog de Cărţile ce se află în Libreria Rumânească din Bucureşti a D. D. Iosif Romanov şi Comp. pe uliţa Sf. Gheorghe Nuou în Braşoveni. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1838. (18,5 x 11,5). 38 p. (A 26696)
Cu alfabet de tranziţie. În prezent, lipsă BAR.
10916. • * Catalog de cărţi ce se află în libreria românească ad. Iosif Romanov. Bucureşti, 1840. (Adamescu III, p. 3)
10917. • Catalogul Cărţilor romîneşti, Bisericeşti, Istoriceşti, Tragedii, Romanţuri şi pentru Şcoale atît vechi cît şi noi tipărite, ce să află în Librieriia lui Iosif Romanov şi Tovărăşiia din Bucureşti, pă Uliţa Braşovenilor mahalaoa sfîntului Gheorghe nou Nr. 264, 1845, Iunie 30. [Bucureşti, 1845]. (11,5 x 9). 10 f. (I 14836)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  495) Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest
 • Opera
 • Imagini
Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest
10918. • Catalogue général des livres, qui se trouvent au magasin de librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder à Bucarest. Bucarest (Impr. de C.A. Rosetti & Winterhalder), 1847. (19 x 12). 90 p. 2 p[iaştri]. 12 p[arale]. (I 512197)
10919. • *Catalogue [Libr. Rosetti şi Winterhalder] de cărţi române-franc. Bucureşti (Rosetti-Vinterhalder), 1848. (Iarcu, p. 57)
10920. • Catalogue des livres français qui se donnent en lecture à la librairie de C. A. Rosetti & Winterhalder. Bucarest (Impr. de C.A. Rosetti & Winterhalder) ; 1846. (18 x 11). 48 p.
În prezent, lipsă BAR.
10921. • Idem. Bucarest (Impr. de C. A. Rosetti & Winterhalder), 1850. (18 x 11,5). 68 p. (I 531633)
10922. • *Idem, à la Librairie C. A. Rosetti. Bucarest (Imp. C.A. Rosetti), 1860. (21 x 13,5). 71 p. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  496) Catalog de cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova
 • Opera
 • Imagini
Catalog de cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova
10923. • [Catalog de] Cărţi din editura Librăriei S. Samitca, Craiova. Craiova (Tip. Philip Lasar), [1886?]. (18,5 x 12). 8 p.
Ultimul an menţionat în text: 1885 (p. 5). În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  497) Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca, Craiova
 • Opera
 • Imagini
Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca, Craiova
10924. • *Catalogul publicaţiunilor apărute la Institutul de editură Ralian şi Ignat Samitca. Craiova (Tipo-Lito Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1897. (15,5 x 9,5). 104 p. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  498) Catalogul Librăriei Seminarului Teologic Greco-Catatolic, Blaj
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Librăriei Seminarului Teologic Greco-Catatolic, Blaj
10925. • Catalogul Librăriei Sem. Teol. gr.-cat. în Blaj. Blaj (Tip. Sem. teol. gr.-cat.), 1911. (19,5 x 14). 48 p. (BCU-ClN) 158746)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  499) Catalogul cărţilor de la Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia, Sibiu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor de la Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia, Sibiu
10926. • Catalogul cărţilor dela Librăria Societăţii pe acţiuni Tipografia. Sibiiu (Tipografia), 1896. (22 x 14). 36 p. (BCU-ClN 55659)

Nu exista imagini
  500) Catalogul librăriei Socec în ordine alfabetică a autorilor, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei Socec în ordine alfabetică a autorilor, Bucureşti
10927. • *Catalogul librăriei [Socec], în ordin alfabetic, numele autoriloru. Bucureşti, ed. Socecu & Comp. (Rasidescu), 1864. 16°. 32 p. (Iarcu, p. 105)
10928. • Idem. Socecu & C-ie, Calea Mogoşoae 7, Arangiat în ordinu alfabeticu dupre numele autorilor. Partea I, Cărţi romane-Partea II, Cărti streine. Bucuresci (Tip. Uvrierilor Associaţi), 1868-1869. (20,5 x 14). 31 p. (I); 76 p. (II) (I 105651)
10929. • Idem. Pentru cărţile scolastice ce avemu în Librărie am publicată osebitu unu Catalogu specialu care stă la dispoziţiunea ori-cui s’aru interesa a’lu avea. Bucuresci (Noua typ. a Laboratorilor romani), 1872. (16,5 x 11,5). 30 p., 1 f. (I 118134)
10930. • *Catalogue de la Librairie Sotschek & Comp. Bucarest (Typ. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1874. (18 x 11,5). 1 f., 46 p.
În prezent, lipsă BAR.
10931. • Catalogulu Librăriei Socec & Comp. Arangiatu în ordinu alfabeticu dupe numele autorilor. Partea I. Cărţi române. Bucuresci (Tipografia Naţională), 1875. (18 x 12). 56 p. cu il. (I 104304)
10932. • *Catalogul Uvragelor apărute în Editura séu devenite Proprietatea Librăriei Socecu & Comp. Calea Mogosóe No. 7. Bucuresci (Din stab. în artele graf.: Socecu, Sander & Teclu), 1878. (17,5 x 11). 23 p. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR.10933.
• *Catalogul Librăriei Socecu & C-ie. Cărţi scolastice A° în limba română B° în limba francesă C° în limba germană. Bucuresci, 1883. (20 x 12,5). 32 p.
În prezent, lipsă BAR.
10934. • *Idem. Partea VII. Dicţionare, encyclopedii şi atlante. Bucuresci, Libr. Socecu & Comp., 1884. (14 x 9,5). 64 p.
În prezent, lipsă BAR.
10935. • Catalogul Librăriei Socecu & Comp. conţinând cărţi militare A) în limba română, B) în limba francesă. Bucuresci, 1886. (14 x 10). 64 p. (I 408871)
Pe p. de titlu menţiunea: "Acestu catalogu anulează pe celu din 1884". Lipsă coperta.
10936. • *Idem, Calea Victoriei, 7. Partea I. Cărţi romane. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1886. (20 x 13). 99 p.
În prezent, lipsă BAR.
10937. • *Catalogul Librăriei Socecu & Comp. de cărţi de şcólă şi de sciinţe speciale. Divisiunea Catalogului: Cărţi de scóla Române I a) în ord. alf. dupe numele autor, b). după materii II. Cărţi de şcóla Francese a) în ord. alfab. după numele autor, b) [.] după materii. III. Cărţi de sciinţe speciale Francese. A. Filosofia Morală, Religia, etc. B. Medic, Ist. şi Sciinţe Naturale C. Matern, aplic. Technologia etc. D. Sciinţ. polit.: Drept, Econ., etc. E. Ist. & Geogr., Belle-Arte, etc. IV. Cărţi de scóla şi de studiu, Germane. Bucuresci (Tip. Moderna, Gregorie Luis), 1887. (18,5 x 12). 1 f., 84 p., 1 f.
În prezent, lipsă BAR.
10938. • *Idem, de cărţi militare. Bucuresci, 1888. (17 x 12). 58 p., 94 p. (=supliment).
Suplimentul a apărut separat, în 1889, cu următorul titlu: "Librăria Socecu & Comp. Supliment la Catalogul cărţilor militare 1890"; formatul: 20,5 x 13. Lipsă coperta. În anii 1891-1894, Catalogul a apărut în fascicole lunare. Vezi fondul periodicelor, cota P. I 33487.
10939. • Catalogul Editurei Librăriei Socecu & Comp. Bucuresci. Sucursale în Craiova, Iaşi, Ploesci, Focşani. Bucuresci (Atel. Grafic I. V. Socecu), 1902. (16 x 9,5). 56 p. (I 178930)
Descriere făcută după copertă.
10940. • *Catalogul librăriei Socec & Comp. Bucureşti, 1916. (Adamescu II, p. 10)

Nu exista imagini
  501) Catalogul Librăriei şi Anticariatului H. Steinberg, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Librăriei şi Anticariatului H. Steinberg, Bucureşti
10941. • *Catalogu Librăriei şi antiquariei H. Steinberg, Calea Rahovei, No. 7. Bucuresci (Tip. Acad. Române (Laboratorii romani)), 1885. (21 x 13). 13[-16] p.
În prezent, lipsă BAR.
10942. • *Idem. De toate. Dicţionare, romane şi cărţi populare, apărute în editură pînă adzi şi de cele aflate în deposit. Bucuresci (Tip. Acad. Române (Laboratorii Romani)), 1887. (21 x 14). 16 p.
În prezent, lipsă BAR.
10943. • *Idem. Bucuresci (Tip. I. Binder), 1888-89. (21 x 13). 48 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  502) Catalog de cărţile scolastice romane din editura şi depositul Librăriei H. Steinberg, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalog de cărţile scolastice romane din editura şi depositul Librăriei H. Steinberg, Bucureşti
10944. • *Catalog de cărţile scolastice romane din editura şi depositul Librăriei H. Steinberg, St. Şelari, 18. Bucuresci (Tipo-Lito, şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1893-94. (20 x 12,5). 17 p. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR.
10945. • *Catalogul Cărţilor didactice din Editura Librăriei H. Steinberg, Bucuresci. Str. Gabroveni, 10. Partea I. Cărţi şcolare pentru învăţămîntul primar. Partea II. Cărţi şcolare pentru învăţămîntul secundar. [Bucuresci (Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva Filip Moroianu, Popovici şi Tălăşescu)], 1900. (19 x 12). 70 p. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  503) Catalogul Librăriei Fraţii Şaraga, Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Librăriei Fraţii Şaraga, Iaşi
10946. • Catalogul Librăriei Fraţii Şaraga. Iaşi, Strada Ştefan cel mare, 28. Cărţi romîne. Iaşi, 1897. (20,5 x 13,5). 1 f., 56[-60] p. (II 178741)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  504) Catalogul Librăriei Scoalelor, C. Sfetea, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Librăriei Scoalelor, C. Sfetea, Bucureşti
10947. • *Catalogul Librăriei Scólelor, C. Sfetea. Cărţi didactice, literare, de drept, sciintifice, note musicale, jurnale şi reviste periodice etc. etc. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de litere, Th. Basilescu), 1892-3. (20 x 13). 13 p. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR.
10948. • *Catalogul Librăriei şcoalelor C. Sfetea. Extras de cărţile şcolare. Bucuresci (Tip. Gutenberg), 1898-99. (21 x 13). 11 p. (A, 26696)
În prezent lipsă BAR
10949. •*Catalogul Sfetea. Literatură, artă, ştiinţă. Bucureşti, [1916]. (Adamescu II, p. 10).
10950. • Catalogue des livres francais qui se donnent en lecture à la Librairie de la Cour de Frédéric Walbaum. Bucarest (Imprimé chez Frédéric Walbaum), 1838. (19,5 x 13). 42 p. 4 p. 24 p. (II 374981)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  505) Catalogul librăriei Warta, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul librăriei Warta, Bucureşti
10951. • *Catalogul librăriei Warta, în 3 părţi. (Bucureşti] (Michail Vaidescu), 1869. 8°. 24 p. (Iarcu, p. 129)

Nu exista imagini
  506) Catalogul depozitului Societăţii de Biblii din Britania şi din Străinătate în România, Austro-Ungaria, Polonia, Serbia, Bosnia şi Hertzegowina
 • Opera
 • Imagini
Catalogul depozitului Societăţii de Biblii din Britania şi din Străinătate în România, Austro-Ungaria, Polonia, Serbia, Bosnia şi Hertzegowina
10952. • *Catalogul depositului Societatei de biblii din Britania şi din Streinătate în România, Austro-Ungaria, Polonia, Serbia, Bosnia şi Hertzegowina, 1894. Director: Henry Edward Miliard, Viena, I., Elisabethstrasse No. 6. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), [1894]. (16,5 x 10). 9 p.
În prezent, lipsă BAR.
10953. • *Idem. 1901. Director: Henry Edward Millard [...] Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (17 x 10). 9 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  507) Catalogul cărţilor tipărite şi manuscrisele aflate la Institutul Albinei, Iaşi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor tipărite şi manuscrisele aflate la Institutul Albinei, Iaşi
10954. • Catalog de cărţile tipărite şi de manuscriptele aflătoare la Institutul Albinei. Iaşii (Tip. Inst. Albinei), 1847. (19 x 12,5). 14 p. (I 425845)
Cu alfabet de tranziţie. Fără copertă.

Nu exista imagini
  508) Catalogul cărţilor ce se află de vânzare în Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor ce se află de vânzare în Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti
10955. • *Catalog de toate cărţile ce se află de vândzare în Tipografia Cărţilor bisericeşti. Bucuresci, [1892]. (23 x 16). 2 f., 4 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  509) Catalogul cărţilor şi tipăriturilor Tipografiei Diecesane din Gherla-Szamosujvár
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor şi tipăriturilor Tipografiei Diecesane din Gherla-Szamosujvár
10956. • Catalogul cărţilor şi tipăriturilor Tipografiei Diecesane din Gherla-Szamosujvár. Gherla [Tipografia diecesana], 1902. (21 x 14,5). 16 p. (BCU-ClN 102335)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  510) Catalogul cărţilor ce se află în Tipografia lui Eliad
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor ce se află în Tipografia lui Eliad
10957. • *Catalog de cărţile ce se află în Tipografia lui Eliad. [Bucureşti (Tip. Eliad), 1838]. (22,5 x 14). 6 p.
Cu alfabet de tranziţie. Datat după ultimul an din text. În prezent lipsă BAR

Nu exista imagini
  511) Catalogul cărţilor aflate la Tipografia Seminarului greco-catolic, Blaş
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor aflate la Tipografia Seminarului greco-catolic, Blaş
10958. • Catalogul cărţilor aflătóre la Tipografia Seminarului gr-.cat. din Blaş. [Broşura I, II, III]. Blaş (Imp. Tip. Seminariale), [1896]-1897, 1900. (20,5 x 14). 16 p. (I); 15 p. (II); 16 p. (III).
Anul 1896, dedus din text (p. 5); în 1900: "Tip. Seminarului gr.-cat". În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  512) CATANĂ, V.
 • Opera
 • Imagini
CATANĂ, V.
10959. ~ Monografia parohiei Somova din plasa şi judeţul Tulcea. Alcătuită de preotul V. Catană. 1909, Iulie 17. Tulcea (Tip. Dobrogea Sava Donceff), 1911. (23,5 x 16). 32 p. (II 23572)
Cu un portret.

Nu exista imagini
  513) CATANĂ, V. T.
 • Opera
 • Imagini
CATANĂ, V. T.
10960.~ Relaţiunile Biognosice între creier, inimă şi stomac. Teza pentru Doctorat în Medicină şi chirurgie de V. T. Catană. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (23,5 x 15,5). VII, 143 p. cu il. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 40) (II 393672)

Nu exista imagini
  514) CATAPALU, I.
 • Opera
 • Imagini
CATAPALU, I.
Traduceri:
ESQUIROS, ALPHONS. Historia martyrilor libertăţii Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1863.

Nu exista imagini
  515) CATARGIU, ALECU
 • Opera
 • Imagini
CATARGIU, ALECU
Vezi:
PAPIU ILARIANU, AL. Responsabilitatea Ministeriale. Şi răspunsul lui Alecu Catargi. Bucureşti, 1866.

Nu exista imagini
  516) GATARGIU, ALEXANDRU C. (1839-1914)
 • Opera
 • Imagini
GATARGIU, ALEXANDRU C. (1839-1914)
10961.~ Discours prononcé par M. Alexandre Catargiu, ancien ministre plénipotentiaire, à la réunion générale du Club conservateur. Bucarest (Impr. Epoca), 1898. (17,5 x 11,5). 14 p. (I 58158)
Discurs împotriva lui D. Sturdza.
Vezi de asemenea:
GRIGORE G. PEUCESCU. Discursuri rostite la înmormîntarea lui... Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  517) CATARGIU, ALEXANDRU S. (1825-1897)
 • Opera
 • Imagini
CATARGIU, ALEXANDRU S. (1825-1897)
10962. ~ Observaztii[!] [făcute de Alexandru Catargiu, Directoru Departamentului de finanţe sub ministerul din 2 Noemvrie 1854] la raportul despre starea finanztelor[!] Moldovei, adresat caimacamiei de D. Vornicu Sk. Rosetti, ministrulu de finanţe (în 10 August 1856). Observations sur l’état actuel des finances en Moldavie, présenté à la caimacamie par M. le Vistïar Ch. Rosetti (rapport du 10 août 1856). Bruxelles (Imp. lui Gustave Gratiot et Comp.), [1856]. (25 x 19). 66 p., 1 tab. (II 346630)
Cu text paralel în l. română (cu alfabet de tranziţie) şi franceză, cu p. de titlu separate; coperta în l. română. Autorul, la p. 51.

Nu exista imagini
  518) CATARGI, ALEXIS A. (1876-1923)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, ALEXIS A. (1876-1923)
10963. ~ Căsătoria din punct de vedere al dreptului internaţional privat. Tesa pentru licenţa în drept de Alexis A. Catargi. Bucureşti (Tip. Gu-tenberg, Joseph Göbl), 1899. (24,5 x 16,5). 100 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 413404)

Nu exista imagini
  519) CATARGI, ANNA
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, ANNA
10964.~ [Scrisori din 1892-[189]3 privitoare la afacerile dela moşia Căiuţi (Bacău)]. [Bucureşti (Tip. Socec), 1893]. (33,5 x 21,5). 14 p. (III 49252)
Descriere după însemnarea cu cerneală de pe exemplarul din BAR.

Nu exista imagini
  520) CATARGI, BARBU (1807-1862)
 • Opera
 • Imagini
CATARGI, BARBU (1807-1862)
(B.K.; B.C.)
10965. ~ État social des Principautés danubiennes, [par Barbu Catargi]. Bruxelles (Imp. de Bols-Wittouck), 1855. (22 x 13). 32 p. (II 101120)
Autorul, identificat după: Iarcu, p. 73. Ed. a II-a a apărut cu titlul schimbat (v. titlul următor).
10966. ~ De la propriété en Moldo-Valachie. Seconde édition, modifiée par B. K. Bucarest (Impr. de J. Kopaïnig), 1857. (18,5 x 12). 63 p. (I 43693)
10967. ~ Proprietatea în Principatele Moldo-Române, de B.[arbu] C[atargiu]. Tradusă din cea mai nainte publicată în franţuzeşte. Bucureşti (Imp. lui I. Copainig), 1857. (18,5 x 11,5). 4 f., 72 p. (I 116549)
Cu alfabet de tranziţie.
10968. ~ Encore quelques mots sur la propriété en Moldo-Valachie, par B.K. Bucharest (Imp. d’Adolpf Ulrich), 1860. (20 x 12,5). 32 p. (II 257362)
10969. ~ Inca cîte-va idei asupra proprietăţii în Principatele Unite, de B.[arbu] K.[atargiu]. Bucureşti (Imp. Adolf Ulrich), 1860. (20 x 12,5) 32 p. (I 891)
Cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine.
10970. ~ Discursurile lui Barbu Katargiu (1859-1862 Iunie 8). Culese şi însoţite de o notiţă istorică asupra familiei Katargiu şi de o biografie a oratorului de Ang. Demetriescu. Bucureştii (Tipo-Lito. Eduard Wiegand, Succesorul Firmei Ştefan Mihalescu), 1886. (24 x 16,5). 4f., CXVI, 1 f., 529[-531] p. (II 117204)
10971. ~ Discursuri parlamentare (1859-1863 Iunie 8). Cu o precuvântare şi un studiu asupra lui Barbu Katargiu de Anghel Demetrescu[!]. Publicate din nou cu o prefaţă, un indice de persoane şi unul de lucruri de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (21,5 x 15). XXXI, 384 p., 1 f. portr. (II 36226)
10972. ~ Extrase din testamentul olograf al lui Barbu Catargi aflat în posesia D-lui Barbu Al. Catargi. [Bucureşti, 191?]. (21 x 13,5). [2]f. (II 255052)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini