Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  441) CASVAN, L.
 • Opera
 • Imagini
CASVAN, L.
10832. ~ *Gramatica limbei Ebraice, de L. Casvan. Bucureşti, [1893]. 1,50 lei. (Eg, 4(1893), nr. 12, mart. 19, p. 98 ; Gaster, cop. 4)

Nu exista imagini
  442) CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
10833. ~ Basarabia, de Adrian Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (23 x 16). 28 p. 1 leu. (II 412952)

Nu exista imagini
  443) CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
10834. ~ Basilius Conta’s Theorie des Fatalismus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosphischen Fakultät Sektion I der Kgl. Ludwig-Maximiliano-Universität zu München eingereicht im Juni 1905 von Emil Caşolţeanu. München (Kgl. Hofbuchdruck. Kastner & Callaway), 1907. (21,5 x 14,5). 58 p. Mk. 2,50 (II 22400)
10835 ~ Comptabilitatea dublă simplificată cu registrele sale şi ce se trece în ele conform legilor comerciale romane. Lucrat de Emil Caşolţeanu, Profesor şi Advocat. Călăraşi (Tip. V. R. Brăcăcescu), 1906. (16,5 x 10). 56, 8 p. 60 bani. (I 6404)
10836. ~ Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. Emil Caşolţeanu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (19 x 12,5). 35 p. cu ilustr 50 bani. (I 12450)
Iniţialele autorului, la sfârşitul prefeţei şi al textului (p. 3 şi 35). Identificare făcută cu cerneală pe exemplarul din BAR, pe baza informaţiei din prefaţă (p. 1) şi a datelor apărute pe teza lui de doctorat din 1907.
10837. ~ Despre succesiuni neregulate în dreptul roman şi dreptul privat român. Teză pentru licenţă de Emil Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Epoca), 1896. (24 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413235)
Traduceri:
• Codul civil german promulgat la 18 August 1896. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  444) Catacombele din Paris
 • Opera
 • Imagini
Catacombele din Paris
10838.• Catacombele din Paris. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 25) (III 11606)
Cuprinde şi începutul Vol. XXVI intitulat "Martira din Petersburg".

Nu exista imagini
  445) Catalog... Catalogue
 • Opera
 • Imagini
Catalog... Catalogue
• Catalog... Catalogue. Vezi şi: Katalog, Bücherverzeichnis, Biblioteca... Librăria...

Nu exista imagini
  446) Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
 • Opera
 • Imagini
Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
• Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie Vezi: GUSTI, D. Catalogue des livres. Iasii, 1841.

Nu exista imagini
  447) Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
• Calalogulu alfabeticu de cărţile aflate în Biblioteca Centrala din Bucuresci. Vezi: GÂRLEANU. I. C. Calalogulu... vol. I. Bucureşti, 1865 ; DIANU, GR. I. Calalogulu... vol. II-III, supl. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini
  448) Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
• Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major. Vezi: DENSUŞIANU N. Catalogul Bibliotecii Marelui Stat-Major. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  449) Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
• Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice. Vezi: MINISTERUL Lucrărilor Publice

Nu exista imagini
  450) Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
• Catalogul Bibliotecei Seminarului central din Bucureşti. Vezi: BĂLĂNESCU, SILVESTRU. Catalogul... Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini
  451) Catalogul Bibliotecii Adunării Deputaţilor
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Adunării Deputaţilor
10839. • Catalogul Bibliotecii Adunărei Deputaţilor. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1905. (22,5 x 16). 32 p. (II 15941)

Nu exista imagini
  452) Catalogue de la Bibliothèque du Cercle Voltaire
 • Opera
 • Imagini
Catalogue de la Bibliothèque du Cercle Voltaire
10840. • Catalogue de la Bibliothèque du Cercle Voltaire [Braila]. [Braila, 1909]. (23 x 16). 19 p. (Supplément de l’Effort des mois de juillet-août 1909) (II 22534)

Nu exista imagini
  453) Catalogul alfabetic şi pe materii al Bibliotecii Clubului Tinerimii
 • Opera
 • Imagini
Catalogul alfabetic şi pe materii al Bibliotecii Clubului Tinerimii
10841. • Catalogul alfabetic şi pe materii al Bibliotecei Clubului Tinerimei. Bucureşti (Tip. şi Librăria Scoalelor C. Sfetea), 1908. (24,5 x 16,5). IV, 494 p. (II 11860)

Nu exista imagini
  454) Catalogul Bibliotecei Corpului de avocaţi din judeţul Ilfov
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei Corpului de avocaţi din judeţul Ilfov
10842. • Catalogul Bibliotecei Corpului de advocaţi din judeţul Ilfov. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu). 1907. (27 x 18,5). 74 p. (II 6525)

Nu exista imagini
  455) Catalogul bibliotecii. Donaţia B. M. Dimitropol făcută Corpului de advocaţi din Judeţul Dâmboviţa
 • Opera
 • Imagini
Catalogul bibliotecii. Donaţia B. M. Dimitropol făcută Corpului de advocaţi din Judeţul Dâmboviţa
10843. • Catalogul bibliotecei Donaţiunea B. M. Dimitropol [făcută Corpului de advocaţi din Judeţul Dâmboviţa]. Târgovişte (Noua Tipografie şi Legătorie Ioan N. Negcescu), 1910. (23 x 15,5). 68 p. (Corpul advocaţilor din judeţul Dâmboviţa) (II 19719)

Nu exista imagini
  456) Catalogul Bibliotecei Facultăţii de Medicină din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei Facultăţii de Medicină din Bucureşti
10844. • Catalogul Bibliotecei Facultăţei de Medicina din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (23,5 x 16). 63 p. (II 413080)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  457) Catalogul Revistelor Bibliotecii Facultăţii de Medicină, Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Revistelor Bibliotecii Facultăţii de Medicină, Bucureşti
10845. • Catalogul Revistelor Bibliotecei Facultăţei de medicină Bucureşti. [Bucureşti, 1909]. (32 x 20). 7 p. (III 17446)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
10846. • Idem. [Bucureşti, 1909]. (17 x 10,5). 14 p. (I 17817)

Nu exista imagini
  458) Catalogul bibliotecei lui Ştefan Gherga, învăţător în Nagy-Topolovecz
 • Opera
 • Imagini
Catalogul bibliotecei lui Ştefan Gherga, învăţător în Nagy-Topolovecz
10847. • Catalogul bibliotecei lui Ştefan Gherga învăţător (tanitó) în Nagy-Topolovecz (Temes vármegye), Ungaria. Lugoj (Tip. Gutenberg), [1910]. (22 x 15). 60 p. (II 21388)
Lipsă coperta. Anul, la p. 2.

Nu exista imagini
  459) Catalogul Bibliotecei Gimnaziului "Alecu Donici" din Fălticeni
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei Gimnaziului "Alecu Donici" din Fălticeni
10848. • Catalogul Bibliotecei Gimnaziului "Alecu Donici" din Fălticeni. 1 Iulie 1893. Fălticeni (Tip. şi Librăria M. Seidman) 1893. (29 x 20). 1 f, 23 p., 8 f. formular. (III 413814)

Nu exista imagini
  460) Catalogul Bibliotecei liceului "Petru Rareş" : 1869-1908
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei liceului "Petru Rareş" : 1869-1908
10849. • Catalogul Bibliotecei liceului "Petru Rareş" 1869-1908, Piatra-N. Piatra-N. (Tip., Librăria, Legătoria de cărţi Gheorghiu), 1908. (24 x 16). 72 p., 1 f. (II 12854)

Nu exista imagini
  461) Catalogul Bibliotecei Ministerului de Război
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei Ministerului de Război
10850. • Catalogul Bibliotecei Ministerului de Resbel. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1867. (23 x 15,5). 184 p., 1 f. (II 339986)
Cu numeroase completări în cerneală.

Nu exista imagini
  462) Catalogul cărţilor aflate în Biblioteca Reuniunii învăţătorilor români greco-catatolici din jurul Gherlei-Szamosújvár
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor aflate în Biblioteca Reuniunii învăţătorilor români greco-catatolici din jurul Gherlei-Szamosújvár
10851. • Catalogul cărţilor aflătoare în Biblioteca Reuniunei învăţătorilor români greco-cat. din jurul Gherlei-Szamosújvár. Gherla-Szamosujvár (Tip. Aurora A. Todoran), 1907. (22,5 x 14). 16 p. (BCU-ClN 154604)
Descriere după titlul de la începutul listelor.

Nu exista imagini
  463) Catalogul cărţilor din Biblioteca Seminarului pedagogic-teologic Andreian
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din Biblioteca Seminarului pedagogic-teologic Andreian
10852. • Catalogul cărţilor din Biblioteca Seminariului pedagogic-teologic Andreian, al archidiecesei ortodoxe române transilvane până la 16/29 Iunie 1903. Sibiiu (Tipografia archiedecesana), 1903. (20,5 x 14). 69 p. (BCU-ClN 268521)
Cuprinde şi "Regulamentul Bibliotecii" (p. 65-69).

Nu exista imagini
  464) Catalogul Bibliotecei Senatului
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei Senatului
10853. • Catalogul Bibliotecei Senatului. Bucureştii (Imprimeria Statului), 1867. (23,5 x 18,5). 94 p. (II 107249)
10854 • Idem. Ediţiune revăzută şi adăugită. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1907. (24 x 18,5). 128 p. (II 118675)

Nu exista imagini
  465) Catalogul Societăţii de lectură a Femeilor Române din Turda
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Societăţii de lectură a Femeilor Române din Turda
10855. • Catalogul Societăţii de lectură a Femeilor Române din Turda. Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1910. (20,5 x 14). 20 fil. (BCU-ClN 159244)
Descriere după copertă. Cuprinde liste de cărţi şi formulare.

Nu exista imagini
  466) Catalogul Bibliotecii Societăţii de lectură "Ioan Popazu"...
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Societăţii de lectură "Ioan Popazu"...
10856. • Catalogul Bibliotecii Societăţii de lectură "Ioan Popazu" a studenţilor dela gimn. gr. or. rom.din Braşov. [Braşov, 190?]. (16 x 10). 76 p. (BCU-ClN) 163361)
Lipsă coperta. Descriere după titlul ce precede listele de cărţi. Ultimul an menţionat în liste: 1907 (p. 73).
10857. • Catalogul Bibliotecii Societăţii de lectură "Ioan Popasu" dela gimnasiul greco-orient. român, din Braşov. Nicolae Sulică, preşedinte; George Gerda bibliotecar. Braşov (Tip. A. Mureşianu 1900. (18 x 12,5). 32 p. (BCU-ClN 101015)

Nu exista imagini
  467) Catalogul cărţilor din Biblioteca Societăţii de lectură Andrei Saguna...
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor din Biblioteca Societăţii de lectură Andrei Saguna...
10858. • Catalogul cărţilor din Biblioteca Societăţii de lectură Andrei Saguna pană la 30 Iuniu 1898. Sibiiu, Edit. Societăţii (Tipariul Tipografiei Archidiecesane), 1898. (20 x 13,5). 108 p. (BCU-ClN 42468)
10859. • Idem, pînă la 30 Iunie 1903. Sibiiu, Edit. Societăţii (Tipariul Tipografiei archidiecesane), 1903. (20 x 14). 115 p. (BCU-ClN 67480)
10860. • Catalogul cărţilor din Biblioteca Societăţii de lectură Andreiu Şaguna a elevilor din secţ. pedagogică, pană la 30 Iunie 1909. Nagyszeben (Sibiiu), Edit. Societăţii (Tipariul Tip. arhidiecezane), 1909. (20 x 14.5). 52 p. (BCU-ClN 108473)
10861. • Idem, a elevilor din secţia teologică până la 31 Iunie 1914. Sibiiu, Edit. Societăţii (Tipografia Poporului), 1914. (22 x 14). 108 p. (BCU-ClN 147592)
10862. • Idem, a elevilor din secţiunea pedagogică până la 30 Iunie 1916. Nagyszeben (Sibiiu), Edit. Societăţii (Tipografia archicliecezana), 1916. (22 x 14). 67 p. (BCU-ClN 159260)

Nu exista imagini
  468) Catalogul Bibliotecii Şcoalei Secundare de fete Internat Gr. II
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Şcoalei Secundare de fete Internat Gr. II
10863. • Catalogul Bibliotecii Şcoalei Secundare de fete Internat Gr. II. Bucureşti (Librăria Naţională), 1911. (19,5 x 12,5). 2 f., 82 p. (I 23380)

Nu exista imagini
  469) Catalogul Bibliotecei şi al Muzeului diecesanu din Lugoş
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecei şi al Muzeului diecesanu din Lugoş
10864. • [Catalogul Bibliotecei şi alu Museului diecesanu din Lugosiu]. [Lugos, 1888]. (28 x 23). p. 65-140. (BCU-ClN 70281)
Precedat de "Circulara nr. 1396-1888 a Episcopului Lugoşului Victor Mihályi de Apsi’a" şi de un istoric al Bibliotecii şi Muzeului.

Nu exista imagini
  470) Catalogul Bibliotecii pentru toţi
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii pentru toţi
10865. • Catalogul Bibliotecii pentru toţi. Aranjat în ordinea alfabetică după autori şi clasificat pe materii şi specialităţi. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co., [1916]. (15,5 x 11,5). 56 p. 20 bani. (I 562162)
Datat după reclama de pe cop. 4.

Nu exista imagini
  471) Catalogul Colecţiilor Muzeului Pedagogic Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Colecţiilor Muzeului Pedagogic Bucureşti
• Catalogul Colecţiunilor Muzeului Pedagogic Bucureşti. Vezi: ADMINISTRATIA Casei Şcoalelor. Catalogul Colecţiunilor. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  472) Catalogue des livres du Cabinet de lecture
 • Opera
 • Imagini
Catalogue des livres du Cabinet de lecture
10866. • *Catalogue des livres du Cabinet de lecture de "Th. Codresco, Petrini et C-ie Successeurs de A. Hennig". Iassy (Imp. d’Adolphe Bermann), 1858. (21,5 x 14). 48 p.
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  473) Catalogue général du Cabinet du lecture de la Librairie "Ig. Haimann"
 • Opera
 • Imagini
Catalogue général du Cabinet du lecture de la Librairie "Ig. Haimann"
10867. • Catalogue général du Cabinet du lecture de la Librairie "Ig. Haimann", Calea Victoriei 74, Maison Lahovari, vis-à-vis du Palais Royal Bucarest. Catalogue No. 4, annulant les précédents. Bucarest (Imp. Gutenberg, Joseph Göbl),1890. (18,5 x 11,5). 62 p. (I 545364)
Cu menţiunea: "Les numéros précédés d’un astérisque désignent les ouvrages nouvellement ajoutés au catalogue".
10868. • Catalogue des ouvrages français qui se trouvent dans le "Cabinet de lecture d’Adolphe Hennig", vis-à-vis l’hôtel de St. Petersbourg. Partea I-II. Iassi, Au bureau de la feuille communale, 1. Novembre 1840-1 Février 1841. (17,5 x 11,5). 20 p. (I); lf., 8 p. (II).
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini
  474) Catalogue des ouvrages français qui se trouvent dans le Cabinet de lecture de la Librairie d’Aldolphe Hennig
 • Opera
 • Imagini
Catalogue des ouvrages français qui se trouvent dans le Cabinet de lecture de la Librairie d’Aldolphe Hennig
10869. • Catalogue des ouvrages français qui se trouvent dans le Cabinet de lecture de la Librairie d’Aldolphe Hennig. Iassy, 1843. (20,5 x 13,5). I f., 56 p. (I 164453) Descriere după copertă.
10870. • Catalogue des livres du Cabinet de lecture de A. Hennig et C-ie, libraires à Iassy. Iassy (Tip. Inst. de l’Abeille), 1852. (19,5 x 11,5). [18] f. (I 593744)

Nu exista imagini
  475) Catalogue de Cabinet de lecture français à la Librairie nouvellie
 • Opera
 • Imagini
Catalogue de Cabinet de lecture français à la Librairie nouvellie
10871. • Catalogue de Cabinet de lecture français à la Librairie nouvellie [!], Crayova, 1885. Craiova (Tip. associatilor români), 1885. (24 x 16). 11 p.
În prezent, lipsă BAR.
10872. • Catalogue des livres du Cabinet de lecture de la Librairie nouvelle à Iassy. Iassy, Librairie de F. Bell et C-ie (Impr. du Cor Roman), 1854. (19,5 x 11,5). 2 f., 68 p. (I 593743)


Nu exista imagini
  476) Catalogue du Cabinet de lecture de Sinaia
 • Opera
 • Imagini
Catalogue du Cabinet de lecture de Sinaia
10873. • Catalogue du Cabinet de lecture de Sinaia. Bucarest (Imp. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (17 x 10,5). 16 p. (I 384741)

Nu exista imagini
  477) Catalogue du Cabinet de lecture. Section scientifique et littéraire de Emile Storck
 • Opera
 • Imagini
Catalogue du Cabinet de lecture. Section scientifique et littéraire de Emile Storck
10874. • *Catalogue du Cabinet de lecture. (Section scientifique et littéraire) de Emile Storck. Librairie, papeterie et magasin de musique. Anciennes maisons: E. Graeve & Co. Stork & Co. Stork & Millier. Bucarest, Cal. Victoriei 53. Conditions d’Abonnement: On dépose Ln 20. on paye Ln. 5 par mois. Pour un abonnement simple donnant droit à changer 2 volumespar Jour. [Bucarest] (Etablissement d’Arts Graphiques Elzevir), [1898]. (16,5 x 11). 24 p. Prix du Catalogue 50 ct. qui seront rendus en le retournant. (A 26696)
În prezent, lipsă BAR. Datat după ultimul an menţionat în text.

Nu exista imagini
  478) Catalogul Cărţilor rare şi curioase, privitoare la Istoriea Moldovei, a Valahiei şi Transilvaniei...
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Cărţilor rare şi curioase, privitoare la Istoriea Moldovei, a Valahiei şi Transilvaniei...
10875. • Catalogul Cărţilor rare şi curioase, privitoare la Istoriea Moldovei, a Valahiei şi Transilvaniei precum şi al cărţilor clasice, numismatice, arheologice religioase etc. [Publicat de] Fraţii Saraga, Librari-Anticari din Iaşi. [Nr.1]. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (23,5 x 18,5). 18 p. (II 103819)
10876. • Idem. privitoare la Istoria Moldovei, Valachiei, Transilvaniei, Ungariei, Rusiei, Poloniei etc. precum şi de antichităţi. Numismatică, Arheologie, Arta Militară, Opere Clasice şi Religioase, [publicat de] Fraţii Şaraga Librari-Anticari din Iaşi. [Nr. 2]. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1892. (23,5 x 18). 1 f., 25 p.
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  479) Catalogul cărţilor pedagogice romaneşti ale Librăriei Arhiedecezane din Sibiiu
 • Opera
 • Imagini
Catalogul cărţilor pedagogice romaneşti ale Librăriei Arhiedecezane din Sibiiu
• Catalogul cărţilor pedagogice romaneşti ale Librăriei Arhie-decezane din Sibiiu. Vezi: GHIBU, O. Catalogul Sibiiu, 1910.

Nu exista imagini
  480) Catalogul general al Librăriei Leon Alcalay
 • Opera
 • Imagini
Catalogul general al Librăriei Leon Alcalay
10877. • *Catalogul general al Librăriei Leon Alcalay, Calea Victoriei 37 Bucuresci. Cărţi didactice, de literatură, Istorie. Romane. Cărţi pentru cunoştinţi practice, Hygienă şi Medicină populară. Bucuresci (Inst. de arte grafice Eminescu), 1900. (18,5 x 12). 84 p. (A. 26696)
Pe copertă titlul: "Librăria Leon Alcalay 37, Calea Victoriei, Bucuresci. Catalog de Cărţi didactice, de literatură. Istorie, Romane. Cărţi pentru cunoştinţi practice. Hygienă şi medicină populară. Editura Bibliotecii pentru Toţi, Bucuresci. Librăria Editóre Leon Alcalay". În prezent, lipsă BAR.
10878. • *Catalogul Librăriei Leon Alcalay. Cărţi de drept, de jurisprudenţă, finance şi economie politică române şi francese. Bucuresci (Leon (Alcalay, Librar-editor), 1900. (16,5 x 10,5). 72 p. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.
10879. • *Catalogul Librăriei şi papetăriei Leon Alcalay, Bucuresci, Calea Victoriei 37. Cărţi de literatură, istorie, romane. Cărţi pentru cunoştinţi practice Hygienă şi medicină populară. [Bucuresci, Librăria Alcalay, 1900]. (18,5 x 12). 54 p. (A. 26696)
Datat după alte broşuri grupate pe specialităţi. În prezent, lipsă BAR.
10880. • Idem. [pe copertă: şi al Editurei] Alcalay & Co. Bucureşti, Calea Victoriei, 37. Cărţi literare române şi ştiinţifice. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice şi Legătoria de Cărţi Fortuna), [1915]. (19,5 x 14). 227[-232] p., 16 f. (I 294360)
10881. • *Catalogul Librăriei Leon Alcalay. Cărţile militare române şi francese. Bucuresci, Leon Alcalay, Librar-editor (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1900. (16,5 x 10). 54 p., 1 h. (A. 26696)
În prezent, lipsă BAR.

Nu exista imagini