Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  441) CASVAN, L.
 • Opera
 • Imagini
CASVAN, L.
10832. ~ *Gramatica limbei Ebraice, de L. Casvan. Bucureşti, [1893]. 1,50 lei. (Eg, 4(1893), nr. 12, mart. 19, p. 98 ; Gaster, cop. 4)

Nu exista imagini
  442) CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
10833. ~ Basarabia, de Adrian Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (23 x 16). 28 p. 1 leu. (II 412952)

Nu exista imagini
  443) CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
10834. ~ Basilius Conta’s Theorie des Fatalismus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosphischen Fakultät Sektion I der Kgl. Ludwig-Maximiliano-Universität zu München eingereicht im Juni 1905 von Emil Caşolţeanu. München (Kgl. Hofbuchdruck. Kastner & Callaway), 1907. (21,5 x 14,5). 58 p. Mk. 2,50 (II 22400)
10835 ~ Comptabilitatea dublă simplificată cu registrele sale şi ce se trece în ele conform legilor comerciale romane. Lucrat de Emil Caşolţeanu, Profesor şi Advocat. Călăraşi (Tip. V. R. Brăcăcescu), 1906. (16,5 x 10). 56, 8 p. 60 bani. (I 6404)
10836. ~ Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. Emil Caşolţeanu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (19 x 12,5). 35 p. cu ilustr 50 bani. (I 12450)
Iniţialele autorului, la sfârşitul prefeţei şi al textului (p. 3 şi 35). Identificare făcută cu cerneală pe exemplarul din BAR, pe baza informaţiei din prefaţă (p. 1) şi a datelor apărute pe teza lui de doctorat din 1907.
10837. ~ Despre succesiuni neregulate în dreptul roman şi dreptul privat român. Teză pentru licenţă de Emil Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Epoca), 1896. (24 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413235)
Traduceri:
• Codul civil german promulgat la 18 August 1896. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  444) Catacombele din Paris
 • Opera
 • Imagini
Catacombele din Paris
10838.• Catacombele din Paris. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 25) (III 11606)
Cuprinde şi începutul Vol. XXVI intitulat "Martira din Petersburg".

Nu exista imagini
  445) Catalog... Catalogue
 • Opera
 • Imagini
Catalog... Catalogue
• Catalog... Catalogue. Vezi şi: Katalog, Bücherverzeichnis, Biblioteca... Librăria...

Nu exista imagini
  446) Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
 • Opera
 • Imagini
Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
• Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie Vezi: GUSTI, D. Catalogue des livres. Iasii, 1841.

Nu exista imagini
  447) Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
• Calalogulu alfabeticu de cărţile aflate în Biblioteca Centrala din Bucuresci. Vezi: GÂRLEANU. I. C. Calalogulu... vol. I. Bucureşti, 1865 ; DIANU, GR. I. Calalogulu... vol. II-III, supl. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini
  448) Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
• Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major. Vezi: DENSUŞIANU N. Catalogul Bibliotecii Marelui Stat-Major. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  449) Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
• Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice. Vezi: MINISTERUL Lucrărilor Publice

Nu exista imagini
  450) Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
• Catalogul Bibliotecei Seminarului central din Bucureşti. Vezi: BĂLĂNESCU, SILVESTRU. Catalogul... Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini