Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  421) CASSIUS, B.
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS, B.
10800. ~ Instituţiunile de credit, [de] Cassius B., publicist. Rolul şi importanţa lor. împrumutul naţional. Banca Naţională a României, Banca Marmorosch Blank & Co., Banca Românească, Banca de Credit Român, Banca Generală Română, Banca Comercială Română şi The Bank of Roumanien[!], Ltd. Bucureşti (Tip. Idealul), 1916. (22,5 x 15,5). 19 p. 1 leu. (II 47916)

Nu exista imagini
  422) CASSO, LEON A. (1865-1914)
 • Opera
 • Imagini
CASSO, LEON A. (1865-1914)
10801. ~ *Византіǔское право въ Бессарабіи. [Dreptul bizantin în Basarabia], Moсквa, 1907. (Ciobanu, p. 328, nota 1)
10802 ~ Die Haftung des Benefizialerben nach römischen und heutigem Recht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctor-würde genehmigt von der juristischen Facultät der Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin und zugleich mit den angehängten Thesen öffentlich zu vertheidigen am 6 Mai 1889 von L. Casso. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), [1889]. (23 x 15,5). 73[-75] p. (BCU-ClN 11885)
Lebenslauf la p. 75.
10803. ~ *Pocciя на Дуная и образованіе бессарабской области (Russia la Dunăre şi formarea regiunei Basarabiei). Moscova, 1913. (Ad, 26 (1913), nr. 8602, aug. 24, p. 1 ; Ciobanu, p. 328, nota 4)
10804. ~ *Забытый кадификаторъ Бессарабскаго права (Un codificator uitat al dreptului basarabean). C.-Петербуг, 1913. (Ciobanu, p. 328, nota 3)

Nu exista imagini
  423) CASSVAN, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN, HENRI
Traduceri:
FOURNIER, ALFRED. Pentru fetele noastre. Trad. de ~. Brăila, 1908.

Nu exista imagini
  424) CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
(CHÉRIE)
10805. ~ Crezul Ocnaşului, [de] Sarina Cassvan-Pass (Chérie) Septembrie 21/913 [Pe copertă şi: Dedicat M. S. Reginei Elisaveta]. Bucureşti (Tip. Naţională), 1914. (17,5 x 11). 40 p. 50 bani. (I 467746)
10806. ~ Intre artă şi iubire, [de] Sarina Cassvan. Roman. Bucureşti, Editor H. Steinberg, librar (Tip. Providenţa), 1918. (19,5 x 14). 148 p. 3 lei. (I 50296)
Traduceri :
IMMERMANN, KARL. Carnavalul şi Somnambula. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  425) CASTANIER, PROSPER
 • Opera
 • Imagini
CASTANIER, PROSPER
10807. ~ Nuvele antice. Moravuri din timpul decadenţei romane [de] Prosper Castanier. Traducţie şi o notiţă introductivă de Caion. Numeroase ilustraţiuni în text. Bucureşti, Edit. Tip. Adeverul, 1899. (15 x 10). 94 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Enciclopedică, Anul I, nr. 6, 1 Februarie 1899) (I 118069)
La p. 85-94: bibliografie.

Nu exista imagini
  426) CASTANO, EM. E. (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, EM. E. (1875-1940)
10808. ~ Apărătorul cătărei şi gurei ţevei aprobat de Ministerul de Război la armele şi carabinele actuale. Sistem brevetat de Căpitanul Em. E. Castano din Reg. 4 Ilfov No. 21. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu şi Legătoria de cărţi Dr. Athanasiu-Vergu), 1912. (20,5 x 13). 16 p., 1 pl. (II 27517)
10809. ~ Description du Couvre guidon et de la bouche du canon à fusil approuvé par le ministere de la guerre Roumain pour les armes et carabines actuelles. Systeme brevetă du Capitaine Em. E. Castano de l’Infanterie. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), 1913. (20 x 13). 14 p. (I 35619)

Nu exista imagini
  427) CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
10810. ~ Tutela Femeilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Căpitanul Ştefan Emil Castano. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 42 p., 1 f. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3859)

Nu exista imagini
  428) CASTANO, ST.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ST.
10811. ~ Dulci suspine (Poezii). Bucureşti, 1916. 19 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  429) CASTANO, TEREZA V.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, TEREZA V.
10812. ~ Contribuţiuni la studiul Clinic şi Anatomo-Patologic al boalei lui Little. Lucrare făcută în Laboratorul Clinicei Infantile. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de Tereza V. Castano. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (22,5 x 15,5). 75 p. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 212) (II 3730)

Nu exista imagini
  430) CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
10813. ~ *Curs metodic de citirea limbei franceze, în paralel cu cea română cu vocabular, exerciţii şi traducere şi o alegere de lecturi franceze pentru usul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Ed. IV. Iaşi (Tipo-Lit. Goldner), 1882. 8°. (23 x 15). 200 p. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 6)
Primele ediţii au apărut cu titlul: "Metodu de cetirea limbei franceze", în 1873 şi 1878.
10814. ~ Idem, cu exerciţii de traducere, vocabulariu franceso-românu şi o Alegere de Lecturi Francese adnotate pentru usulu claseloru I-a şi II-a gimnasiale, de Victor Castano, Profesoru la Liceulu Naţionalu şi la Institutulu Pedagogicu din Iaşi. Ed. V. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1885 [pe copertă: 1886]. (23,5 x 16). 215 p. 2 lei. (II 413047)
10815. ~ Gramatica franceza, cu teme şi versiuni cu vocabularele necesare, de Victor Castano, Profesor la Liceul Naţional din Iaşi. Partea I-a. Formele regulate. Pentru uzul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Partea II-a. Formele neregulate pentru uzul claselor II-a şi a III-a gimnaziale Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (24,5 x 16) IV, 134 p. 1,50 lei (I) ; 99 p. 1 leu (II). (Curs metodic de limba franceza) (II 413401) (I) şi (BCU-Iaşi III 20612)
10816. ~ Idem. Ed. II. Partea I. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. graphic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15,5). IV-166 p. 1,50 lei (Curs metodic de limba franceză) (II 412344)
10817. ~ Idem, pentru usul claselor II-a şi a III-a gimnasiale, de Victor Castano. Profesor la Liceul Naţional şi la Liceul Militar. Ed. III. Iaşi, Edit. Librăriei Scólelor, Fraţii Saraga (Stab. Grafic Miron Costin), 1896 [pe copertă: 1897]. (21 x 14,5). 220 p. 2 lei. (II 411978)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Prezenta. Gramatică [...] cuprinde pe lîngă formele regulate şi formele neregulate, care pînă acum au apărut separat, óre-care adausuri şi elemente de sintaxă".
10818 ~ Metodu de cetirea limbei franceze în paralelu cu cea română, pentru usulu clasei I Gimnasială, de V. I. Castano, Professore la Liceul Naţională din Iaşi. Iassi (Tip.H. Goldner) 1873. (23 x 14,5). 31 p. 60 bani. (II 521874)
10819. ~ Idem, cu exerciţii potrivite la fiecare regulă şi o alegere de lecturi franceze, pentru uzul clasei I-a gimnaziale, de V. I. Castano, Profesor la Liceul Naţional şi la Institutul Pedagogic din Iaşi. Ediţie nouă adăugită. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1878. (23 x 16). 100 p. 1 franc 50 bani. (II 105430)
10820. ~ Projet de status d’une association franco-roumaine, par Victor Castano, Ancien professeur de langue et littérature françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy, Officier de la Courronne de Roumanie, Officier de l’Instruction publique, etc. Iassy (Imp. Naţionale I. S. Ionesco), 1907. (23,5 x 16,5). 20 p. 50 centimes. (II 7934)
10821. ~ Résumé d’histoire de la littérature française. Aide-Mémoire à l’usage des élèves de VI-e et VII-e des lycées du Roumanie et des candidats au baccalauréat, par Victor Castano, professeur de langue et de littérature-françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy. Iassy, Libr. Şaraga Frères (Etablissement graphique Miron Costin), 1898. (19,5 x 13). 31 p. 50 bani. (I 411460)
Prefeţe:
• Dicţionar francezo-român, de o Asociaţiune de profesorii şi literaţi. Pref. de ~. Iaşi, 1897.

Nu exista imagini
  431) CASTELLAR, EMILIO (1832-1899)
 • Opera
 • Imagini
CASTELLAR, EMILIO (1832-1899)
10822. ~ *Latinii. Bucureşti (Typ. A. Grecescu), 1874. 12°. 49 p. (BB, 1(1879), nr. 4, apr., p. 21 ; Popescu. Siese ani., p. 11 ; exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  432) CASTELNUOVO, ENRICO
 • Opera
 • Imagini
CASTELNUOVO, ENRICO
10823. ~ Nepoata colonelului. Roman de sensaţie de Enrico Castelnuovo. Bucuresci, Edit. Tipografiei Universul, Luigi Cazzavillan, [1899]. (19 x 13). 110 p. 35 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 30]) (I 411333)
Mai cuprinde: "Resplată dupe faptă", "Carmen", roman de marchiza Colombi şi "Zestrea", de Guy de Maupassant.

Nu exista imagini
  433) CASTELOT, E.
 • Opera
 • Imagini
CASTELOT, E.
Traduceri:
APOSTOL, PAUL. L’Artêle et la Coopération en Russie. Trad. de ~. 1899.

Nu exista imagini
  434) Castelul de Chaumont şi Întâlnirea
 • Opera
 • Imagini
Castelul de Chaumont şi Întâlnirea
10824. • Castelulu de Chaumont şi Intîlnirea. Traducţiune de A. A. B. Bucuresci (Imp. bisericeas[c]â din Sânta Metropolie), 1855. (19 x 12,5). 2 f., 140 p., 1 f. (I 7806)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  435) CASTILLE, HIPPOLYTE
 • Opera
 • Imagini
CASTILLE, HIPPOLYTE
10825. ~ Principatele dunărene, [de Hippolyte Castille]. S.l., [186?]. (18 x 12). 118 p. (I 100022)
Reprezintă traducerea unor articole apărute în magazinul "Journal pour tous" (1859-?). Autorul, menţionat în prefaţă. Mai cuprinde o serie de poezii şi proză de autori români, nesemnate, şi o poezie de Paris Momuleanul. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  436) CASTILLO, ALONSO del
 • Opera
 • Imagini
CASTILLO, ALONSO del
10826. ~ Amorul intre rudenii, de Don Alonzo del Castillo. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1903]. (19 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 79]) (I 410252)
Mai cuprinde: "Cariera", roman de F. Datat după reclama de la p. 56.
10827. ~ Contele Verde. Naraţiune istorică de Don Alonzo del Castillo. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1902]. (19 x 13). 6 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr. 64]) (I 408790)
Mai cuprinde: "Naşul" de L. Maurice.

Nu exista imagini
  437) CASTON, ALFRED de
 • Opera
 • Imagini
CASTON, ALFRED de
10828. ~ Bucarest pendant la guerre, par le V-te Alfred de Caston. Ne soyez pas prophète sur les rives du Bosphore! Ou le lecteur peut voir que nous avons tout prévu! Suppression de la revue de Constantinople. La conférence. Départ du Général Ignatiew! Bucarest St. Pétersbourg. L’Europe veut la paix, la guerre est déclarée! Plan en relief de la guerre de délivrance. Deuxlettres du B-on de Flô, ambassadeur de France. Nos trois premières brochures. Les marchés russes. Les fourniseurs, les contrats. Ce qui doit arriver demain! Bucarest (Impr. de la Cour, Propr. F. Göbl), 1878. (22,5 x 15). 34 p. (II 57867)
Urmată de: "La chronique de Bucarest (suite de Bucarest pendant la guerre et des événements du jour)" apărută în fascicole bilunare în acelaşi an (cota P I 1896).
10829. ~ Voyage dans la Dobroudcha. La vérité sur les hommes et les choses. La rentrée triomphale des troupes à Bucarest. S.A.R. La princesse Elisabeth. Une fête Nationale. Le Joyau royal, par le Vte Alfred de Caston. Bucarest (Imp. Thiel & Weiss), 1878. (24 x 17). 72 p. 2 francs. (II 89212)
Descriere după coperta.

Nu exista imagini
  438) CASTOR şi POLLUX, pseudonim
 • Opera
 • Imagini
CASTOR şi POLLUX, pseudonim
Vezi: DORIAN, EMIL (1893-?)

Nu exista imagini
  439) CASTRIŞ, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
CASTRIŞ, ALEXANDRU
10830. ~ Libertatea Presei. Teză pentru licenţă de Alexandru Castriş. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (24,5 x 16,5). 43[-45] p., 1 f. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 413381)

Nu exista imagini
  440) CASTRIŞANU, TEODOR (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
CASTRIŞANU, TEODOR (1885-?)
10831. ~ Fabule şi Povestiri, de Teodor Castrişanu. Bucureşti, Librăria Generală (Tip. Grossmann), 1910. (16 x 11,5). 61[-63] p. (Biblioteca pentru copii) (BCU-ClN 285803)

Nu exista imagini
  441) CASVAN, L.
 • Opera
 • Imagini
CASVAN, L.
10832. ~ *Gramatica limbei Ebraice, de L. Casvan. Bucureşti, [1893]. 1,50 lei. (Eg, 4(1893), nr. 12, mart. 19, p. 98 ; Gaster, cop. 4)

Nu exista imagini
  442) CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, ADRIAN (1856-1908)
10833. ~ Basarabia, de Adrian Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (23 x 16). 28 p. 1 leu. (II 412952)

Nu exista imagini
  443) CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
CAŞOLŢEANU, EMIL (1867-?)
10834. ~ Basilius Conta’s Theorie des Fatalismus. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen philosphischen Fakultät Sektion I der Kgl. Ludwig-Maximiliano-Universität zu München eingereicht im Juni 1905 von Emil Caşolţeanu. München (Kgl. Hofbuchdruck. Kastner & Callaway), 1907. (21,5 x 14,5). 58 p. Mk. 2,50 (II 22400)
10835 ~ Comptabilitatea dublă simplificată cu registrele sale şi ce se trece în ele conform legilor comerciale romane. Lucrat de Emil Caşolţeanu, Profesor şi Advocat. Călăraşi (Tip. V. R. Brăcăcescu), 1906. (16,5 x 10). 56, 8 p. 60 bani. (I 6404)
10836. ~ Cultura ciupercilor în 6 săptămâni [de Dr. Emil Caşolţeanu]. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (19 x 12,5). 35 p. cu ilustr 50 bani. (I 12450)
Iniţialele autorului, la sfârşitul prefeţei şi al textului (p. 3 şi 35). Identificare făcută cu cerneală pe exemplarul din BAR, pe baza informaţiei din prefaţă (p. 1) şi a datelor apărute pe teza lui de doctorat din 1907.
10837. ~ Despre succesiuni neregulate în dreptul roman şi dreptul privat român. Teză pentru licenţă de Emil Caşolţeanu. Bucuresci (Tip. Epoca), 1896. (24 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 413235)
Traduceri:
• Codul civil german promulgat la 18 August 1896. Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  444) Catacombele din Paris
 • Opera
 • Imagini
Catacombele din Paris
10838.• Catacombele din Paris. [Bucureşti], Edit. Soc. Anon. Adeverul, [1908]. (30,5 x 21,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, nr. 25) (III 11606)
Cuprinde şi începutul Vol. XXVI intitulat "Martira din Petersburg".

Nu exista imagini
  445) Catalog... Catalogue
 • Opera
 • Imagini
Catalog... Catalogue
• Catalog... Catalogue. Vezi şi: Katalog, Bücherverzeichnis, Biblioteca... Librăria...

Nu exista imagini
  446) Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
 • Opera
 • Imagini
Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie
• Catalogue des livres de lecture de la Bibliothèque de l’Académie Vezi: GUSTI, D. Catalogue des livres. Iasii, 1841.

Nu exista imagini
  447) Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Calalogul alfabetic al cărţilor aflate în Biblioteca Centrala din Bucureşti
• Calalogulu alfabeticu de cărţile aflate în Biblioteca Centrala din Bucuresci. Vezi: GÂRLEANU. I. C. Calalogulu... vol. I. Bucureşti, 1865 ; DIANU, GR. I. Calalogulu... vol. II-III, supl. Bucureşti, 1869.

Nu exista imagini
  448) Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major
• Catalogul Bibliotecii Marelui Stat Major. Vezi: DENSUŞIANU N. Catalogul Bibliotecii Marelui Stat-Major. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  449) Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice
• Catalogul Bibliotecii Ministerului Lucrărilor Publice. Vezi: MINISTERUL Lucrărilor Publice

Nu exista imagini
  450) Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
Catalogul Bibliotecii Seminarului Central din Bucureşti
• Catalogul Bibliotecei Seminarului central din Bucureşti. Vezi: BĂLĂNESCU, SILVESTRU. Catalogul... Bucureşti, 1890.

Nu exista imagini