Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  421) CASSIUS, B.
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS, B.
10800. ~ Instituţiunile de credit, [de] Cassius B., publicist. Rolul şi importanţa lor. împrumutul naţional. Banca Naţională a României, Banca Marmorosch Blank & Co., Banca Românească, Banca de Credit Român, Banca Generală Română, Banca Comercială Română şi The Bank of Roumanien[!], Ltd. Bucureşti (Tip. Idealul), 1916. (22,5 x 15,5). 19 p. 1 leu. (II 47916)

Nu exista imagini
  422) CASSO, LEON A. (1865-1914)
 • Opera
 • Imagini
CASSO, LEON A. (1865-1914)
10801. ~ *Византіǔское право въ Бессарабіи. [Dreptul bizantin în Basarabia], Moсквa, 1907. (Ciobanu, p. 328, nota 1)
10802 ~ Die Haftung des Benefizialerben nach römischen und heutigem Recht. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctor-würde genehmigt von der juristischen Facultät der Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin und zugleich mit den angehängten Thesen öffentlich zu vertheidigen am 6 Mai 1889 von L. Casso. Berlin (Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke), [1889]. (23 x 15,5). 73[-75] p. (BCU-ClN 11885)
Lebenslauf la p. 75.
10803. ~ *Pocciя на Дуная и образованіе бессарабской области (Russia la Dunăre şi formarea regiunei Basarabiei). Moscova, 1913. (Ad, 26 (1913), nr. 8602, aug. 24, p. 1 ; Ciobanu, p. 328, nota 4)
10804. ~ *Забытый кадификаторъ Бессарабскаго права (Un codificator uitat al dreptului basarabean). C.-Петербуг, 1913. (Ciobanu, p. 328, nota 3)

Nu exista imagini
  423) CASSVAN, HENRI
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN, HENRI
Traduceri:
FOURNIER, ALFRED. Pentru fetele noastre. Trad. de ~. Brăila, 1908.

Nu exista imagini
  424) CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
 • Opera
 • Imagini
CASSVAN-PASS, SARINA (1894-1978)
(CHÉRIE)
10805. ~ Crezul Ocnaşului, [de] Sarina Cassvan-Pass (Chérie) Septembrie 21/913 [Pe copertă şi: Dedicat M. S. Reginei Elisaveta]. Bucureşti (Tip. Naţională), 1914. (17,5 x 11). 40 p. 50 bani. (I 467746)
10806. ~ Intre artă şi iubire, [de] Sarina Cassvan. Roman. Bucureşti, Editor H. Steinberg, librar (Tip. Providenţa), 1918. (19,5 x 14). 148 p. 3 lei. (I 50296)
Traduceri :
IMMERMANN, KARL. Carnavalul şi Somnambula. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  425) CASTANIER, PROSPER
 • Opera
 • Imagini
CASTANIER, PROSPER
10807. ~ Nuvele antice. Moravuri din timpul decadenţei romane [de] Prosper Castanier. Traducţie şi o notiţă introductivă de Caion. Numeroase ilustraţiuni în text. Bucureşti, Edit. Tip. Adeverul, 1899. (15 x 10). 94 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Enciclopedică, Anul I, nr. 6, 1 Februarie 1899) (I 118069)
La p. 85-94: bibliografie.

Nu exista imagini
  426) CASTANO, EM. E. (1875-1940)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, EM. E. (1875-1940)
10808. ~ Apărătorul cătărei şi gurei ţevei aprobat de Ministerul de Război la armele şi carabinele actuale. Sistem brevetat de Căpitanul Em. E. Castano din Reg. 4 Ilfov No. 21. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu şi Legătoria de cărţi Dr. Athanasiu-Vergu), 1912. (20,5 x 13). 16 p., 1 pl. (II 27517)
10809. ~ Description du Couvre guidon et de la bouche du canon à fusil approuvé par le ministere de la guerre Roumain pour les armes et carabines actuelles. Systeme brevetă du Capitaine Em. E. Castano de l’Infanterie. Bucarest (Impr. du journal La Roumanie), 1913. (20 x 13). 14 p. (I 35619)

Nu exista imagini
  427) CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ŞTEFAN EMIL (1870-?)
10810. ~ Tutela Femeilor în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Căpitanul Ştefan Emil Castano. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23 x 15,5). 42 p., 1 f. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3859)

Nu exista imagini
  428) CASTANO, ST.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, ST.
10811. ~ Dulci suspine (Poezii). Bucureşti, 1916. 19 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)

Nu exista imagini
  429) CASTANO, TEREZA V.
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, TEREZA V.
10812. ~ Contribuţiuni la studiul Clinic şi Anatomo-Patologic al boalei lui Little. Lucrare făcută în Laboratorul Clinicei Infantile. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută în Iunie 1905 de Tereza V. Castano. Iaşi (Tipografia Naţională), 1905. (22,5 x 15,5). 75 p. (Facultatea de medicină din Iaşi, nr. 212) (II 3730)

Nu exista imagini
  430) CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
 • Opera
 • Imagini
CASTANO, VICTOR I. (1842-1916)
10813. ~ *Curs metodic de citirea limbei franceze, în paralel cu cea română cu vocabular, exerciţii şi traducere şi o alegere de lecturi franceze pentru usul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Ed. IV. Iaşi (Tipo-Lit. Goldner), 1882. 8°. (23 x 15). 200 p. (BR, 4-6 (1882-1884), p. 6)
Primele ediţii au apărut cu titlul: "Metodu de cetirea limbei franceze", în 1873 şi 1878.
10814. ~ Idem, cu exerciţii de traducere, vocabulariu franceso-românu şi o Alegere de Lecturi Francese adnotate pentru usulu claseloru I-a şi II-a gimnasiale, de Victor Castano, Profesoru la Liceulu Naţionalu şi la Institutulu Pedagogicu din Iaşi. Ed. V. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1885 [pe copertă: 1886]. (23,5 x 16). 215 p. 2 lei. (II 413047)
10815. ~ Gramatica franceza, cu teme şi versiuni cu vocabularele necesare, de Victor Castano, Profesor la Liceul Naţional din Iaşi. Partea I-a. Formele regulate. Pentru uzul claselor I-a şi a II-a gimnasiale. Partea II-a. Formele neregulate pentru uzul claselor II-a şi a III-a gimnaziale Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1891. (24,5 x 16) IV, 134 p. 1,50 lei (I) ; 99 p. 1 leu (II). (Curs metodic de limba franceza) (II 413401) (I) şi (BCU-Iaşi III 20612)
10816. ~ Idem. Ed. II. Partea I. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. graphic Miron Costin), 1893. (22,5 x 15,5). IV-166 p. 1,50 lei (Curs metodic de limba franceză) (II 412344)
10817. ~ Idem, pentru usul claselor II-a şi a III-a gimnasiale, de Victor Castano. Profesor la Liceul Naţional şi la Liceul Militar. Ed. III. Iaşi, Edit. Librăriei Scólelor, Fraţii Saraga (Stab. Grafic Miron Costin), 1896 [pe copertă: 1897]. (21 x 14,5). 220 p. 2 lei. (II 411978)
Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Prezenta. Gramatică [...] cuprinde pe lîngă formele regulate şi formele neregulate, care pînă acum au apărut separat, óre-care adausuri şi elemente de sintaxă".
10818 ~ Metodu de cetirea limbei franceze în paralelu cu cea română, pentru usulu clasei I Gimnasială, de V. I. Castano, Professore la Liceul Naţională din Iaşi. Iassi (Tip.H. Goldner) 1873. (23 x 14,5). 31 p. 60 bani. (II 521874)
10819. ~ Idem, cu exerciţii potrivite la fiecare regulă şi o alegere de lecturi franceze, pentru uzul clasei I-a gimnaziale, de V. I. Castano, Profesor la Liceul Naţional şi la Institutul Pedagogic din Iaşi. Ediţie nouă adăugită. Iaşi (Tipo-Lito. H. Goldner), 1878. (23 x 16). 100 p. 1 franc 50 bani. (II 105430)
10820. ~ Projet de status d’une association franco-roumaine, par Victor Castano, Ancien professeur de langue et littérature françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy, Officier de la Courronne de Roumanie, Officier de l’Instruction publique, etc. Iassy (Imp. Naţionale I. S. Ionesco), 1907. (23,5 x 16,5). 20 p. 50 centimes. (II 7934)
10821. ~ Résumé d’histoire de la littérature française. Aide-Mémoire à l’usage des élèves de VI-e et VII-e des lycées du Roumanie et des candidats au baccalauréat, par Victor Castano, professeur de langue et de littérature-françaises au Lycée-Internat et à l’Ecole Militaire de Iassy. Iassy, Libr. Şaraga Frères (Etablissement graphique Miron Costin), 1898. (19,5 x 13). 31 p. 50 bani. (I 411460)
Prefeţe:
• Dicţionar francezo-român, de o Asociaţiune de profesorii şi literaţi. Pref. de ~. Iaşi, 1897.

Nu exista imagini