Bibliografia românească modernă

Autori - Litera C
  411) CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASELLI, DOMENICO (1875-1937)
10778. ~ A fiinţat când-va o împărăţie bulgărească, cu 10 chipuri şi icoane, [de] D. Caselli. Bucureşti (Minerva), [1916]. (30,5 x 24). 8 p. cu il. 50 bani. (III 46143)
10779. ~ Crăciunul la diferite popoare, [de] D. Caselli. Cu 23 chipuri şi icoane în text. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15 x 10). 119 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 208) (I 47773)
La p. 117 şi 118, lista lucrărilor publicate de autor. La p. 119, un cuvânt pentru cititori.
10780. ~ Dragostea Domniţei şi alte povestiri, scrise de D. Caselli. Bucureşti, Minerva, [1911]. (32 x 23). Pag. dif. cu il., 5 f. pl., 1 f. portr. 5 lei. (III 480695)
10781. ~ Fecioara de la Argeş. Povestire istorică din vremea celor d’intaii Basarabi scrisa de către dumnealui D. Caselli dupa cronici, hrisoave şi cărţi vechi, împodobita cu felurite icoane înfăţişând chipuri din acele vremuri, tipărita numai. In una suta foi. In scaun la cetate a Bucurescilor, in anul mantuirei 1907 in Aşezamintul de slove al dumnealui Nicolae Miulescu din uliţa Karagheorghevici No. 2. (32,5 x 23,5). 6 f., 75 p., IV[-VII] p., 38 pl., 1 f. portr. 20 lei. (III 11008)
Cuprinde şi: "Câteva cuvinte asupra activităţii literare a d-lui D. Caselli".
10782. ~ Idem, scrisă după cronici, hrisoave şi cărţi vechi de către D. Caselli. Bucureşti, Edit Librăriei Leon Alcalay, [1910]. (15,5 x 10,5). 121[-123] p. cu il., 2 f. (= Catalog. Biblioteca pentru Toţi. Pentru tineretul şcolari). 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 588) (I 20065)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
10783. ~ Toderiţă, pircălab ot Galaţi. (Povestire). Bucureşti, 1911. 35 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin) (vezi şi: Cugetarea p. 177)
10784. ~ Vorniceasa Mitrea şi Fata comisului. Povestiri istorice din Vremea lui Mihai Voevod Viteazul, scrise de D. Caselli. [Bucureşti, 1909]. (33,5 x 25). 4 f., 34 p., 5 f., 53 p., 24 f., 5 f. pl. 5 lei. (III 30255)
Descriere după copertă.
Traduceri:
BOSULKA, SAVA. Dragoste de haiduc. Trad. de ~. Bucureşti, 1918.

Nu exista imagini
  412) Caseta cu cap de mort
 • Opera
 • Imagini
Caseta cu cap de mort
10785. • Caseta cu cap de mort sau O viaţă zdrobită. Fasc. 1-61. [Bucureşti, Edit. Soc. Adeverul, 1907]. (30 x 21,5). 488, 4 p. 5 bani fasc. (III 6822)
Descriere după titlul de la începutul textului. Fasc. nr. 1, gratis. În ultima fascicolă se publică şi începutul romanului: "Curierul din Lyon. Mare roman istoric". Editura, la finalul textului.

Nu exista imagini
  413) CASIAN CERNICANUL, monah
 • Opera
 • Imagini
CASIAN CERNICANUL, monah
10786. ~ Istoriile sfintelor monastiri Cernica şi Căldoraşani. Adunate de smeritul monah Casian Cernicanul. în zilele Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Primat al României D. D. Nifon. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1870. (24 x 16). VIII, 192 p., 1 pl. (II 18803)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  414) CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
 • Opera
 • Imagini
CASIAN, ŞTEFAN N. (1880-1937)
10787. ~ Contribuţiuni clinice cu privire la Psihoza Pelagroasă. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Aprilie 1909 de Ştefan N. Casian, Fost intern prin concurs al Spitalelor Sft. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (23 x 15,5). 30[-33] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 326) (BCU-ClN 218639)

Nu exista imagini
  415) CASIMIR, ALEXANDRU V.
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, ALEXANDRU V.
10788. ~ Bosforul Bosporos [pe copertă: Воσπоρоς], [de] Al. V. Casimir. Galaţi (Inst grafic Schenk-Burbea), 1912. (21 x 14). 159 p. cu il. 5 lei. (II 31487)
10789. ~ Drumul nostru către Ţara lui Soare-Răsare, [de] Alexandru V. Casimir. Galaţi (Inst. grafic Schenk-Burbea), 1912. (24,5 x 17). 47 p. (II 31550)
Despre dezvoltarea marinei comerciale române.
Prefeţe:
FILIPESCU, N. Momentul dela Lemberg. Pref. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  416) CASIMIR, COSTACHE
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, COSTACHE
10790. ~ Epistolă adresată Înaltei Locotenenţi Domnesci de Costache Casimir [în legătură cu destituirea sa din funcţiunea de Preşedinte de Secţie la Curtea de Apel din Iaşi]. [Iassii (Tip. Buciumului Romanu), 1866]. (19,5 x 13). 6 p. (I 350104)

Nu exista imagini
  417) CASIMIR, EMIL (1841-1918)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL (1841-1918)
10791. ~ Amestecul pe faţă a Ministrului de resbel în Alegeri, extras din studiul critic: Loviturele date armatei de către ministrul de resbel General Lahovari publicat de Lt. Colonel Emil Casimir în anul 1893. Roman (Tip. Haber), 1895. (19 x 13,5). 19 p. (I 411419)
Reproduce cap. V (cu acest titlu) din lucrarea menţionată.
10792. ~ Loviturile dale armatei de cătră Ministrul de resbel general Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost adjutant al Regelui, fost comandant al Regimentului 8 Călăraşi, Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1893. (23 x 16). 78 p. (II 87518)
10793. ~ Perfidia ziarului Timpul (Răspuns la articolul Un recidivist) (publicat în acel ziar la 28 Iulie 1893) de Emil Cazimir, Locot.-Colonel în retragere. Roman (Tip. Louis M. Smolinsky), 1893. (22 x 15). 21 p. (II 76334)
Din text, reiese că autorul broşurei nu ştie cine a scris articolul.
10794. ~ Resbunarea generalului Lahovari. (Răspuns la acusările aduse în şedinţa Senatului de la 12 Decembrie 1894) de Emil Casimir, Lt. colonel în retragere. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1895. (20,5 x 13). 33, 1 f. (erata) (II 252762)
Anexe, la p. 19-33
10795. ~ Reorganisarea cavaleriei noastre de cătră Fostul ministru de rezbel generalul Lahovari. Studiu critic de Lt. Colonel Emil Casimir, fost comandant al Regimentului 8 de Călăraşi. Iaşi (Stab, grafic Miron Costin), 1894. (19,5 x 14). 71 p. 50 bani. (I 411476)
10796. ~ Sfruntate neadevăruri. (Respuns la articolul Un nedisciplinat) (publicat în ziarul Timpul de la 11 Iulie 1893), de Emil Casimir Locot-Colonel în retragere. Roman (Tip. Rotenberg & Abeles), 1893. (22 x 15,5). 31 p. (II 76325)
Articolul a apărut nesemnat.
Traduceri:
• Importanţa României în resbelul eventual austro-(germano)-rus. Trad. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  418) CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, EMIL E. (1886-?)
10797 ~ Studiul ţiţeiului din reg. Moreni. Bucureşti, 1909. 42 p. (Exemplar existent în Biblioteca jud. T. Severin)
10798. ~ Ueber das Ghedda=Wachs. Von der Kgl. Technischen Hochschule zu München zur Erlangung der Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften (Doktor-Ingenieurs) genehmigte Dissertation. Vorgelegt von Diplomingenieur Emil Casimir aus Bukarest. Tag der Annahme der Dissertation: 29. Iuli 1914. Tag der mündlichen Prüfung: 4 August 1914. München (Buchdruckerei J. Schön), 1914. (22 x 15). 2 f., 51 p., erata. (II 199654)

Nu exista imagini
  419) CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
 • Opera
 • Imagini
CASIMIR, TEODOR (1820-1869)
Traduceri:
LAMARTINE, A. de Istoria lui Cicerone. Trad. de ~. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  420) CASSIUS
 • Opera
 • Imagini
CASSIUS
10799. ~ Ce pretind naţionalităţile dela Coloman Szèll, ca ministru president al statului ungar? De Cassius. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), 1899. (23 x 15,5). 14 p. (Studiu din dreptul constituţional al statului ungar) (BCU-ClN 74259)
Descriere după copertă. Cu un "cuvînt scurt" de Simeon Bărnuţiu.

Nu exista imagini